بایگانی برای دی, 1386

تمدید ثبت‌نام نامزدی انتخابات انجمن صنفی عکاسان مطبوعات

admin 591

به اطلاع آن دسته از اعضاء محترمي كه خواهان شركت در انتخابات پنجمين دوره هيئت مديره وبازرسان انجمن هستند، مي‌رساند كه متقاضايان مي‌توانند تا ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۱۲ دي ۱۳۸۶، تقاضانامه كتبي خود را جهت شركت در انتخابات به دبير خانه انجمن ارائه کنند، تا مدارك آنها جهت تكميل و تطبيق با موازين مندرج در اساسنامه در نوبت بررسي‌هاي قانوني قرار گيرد. شرايط مندرج دراساسنامه (طيق ماده 37) جهت شركت در انتخابات به این شرح است: 1-37 ) داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران 2-37 ) داشتن حداقل 30 سال تمام 3-37 ) نداشتن سابقه محكوميت كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي گردد 4-37 ) مشهور به حسن شهرت وامانت داري 5-37 ) عضواصلي انجمن صنفي 6-37 ) متدين به يكي از اديان رسمي كشور 7-37 ) دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي وداشتن 5 سال تجربه مفيد كاري يا دارابودن حداقل مدرك ديپلم و داشتن 10 سال تجربه مفيد كاری دبيرخانه انجمن صنفي عكاسان مطبوعات ايران

جاذبه هاي گردشگری ايران و صربستان

kharazi 3582

توضیح نمایشگاه موضوع: جاذبه هاي گردشگری ايران و صربستان تعداد آثار: 71 قطعه عکاس: اباصلت بیات قاب اول من معتقدم که می شود از دریچه دوربین عکاسی ارتباط فرهنگی بین دو ملت را به ارتباطی عاطفی و انسانی تبدیل نمود. از این رو سعی کردم تا با عکاسی از نشانه های موجود از فرهنگ و آثار ایرانی و اسلامی در وسعت کشور صربستان بیانگر روابط دیرینه ی بین دو کشور بوده و باشم . سرزمین صربستان از سالها دور حلقه اتصال فرهنگ شرق و غرب بوده و شاید برگزاری نمایشگاه هایی از این دست بتواند اسباب شناخت ریشه های فرهنگی دوملت را به همراه داشته باشد . هنر وقتی وارد عرصه جامعه می شود گفتنی های فراوان دارد و جزئی از حافظه تاریخی فرد و جامعه شده و مسئولیت خطیری بر دوش هنرمند می گذارد. به نظر می رسد تبادل اندیشه بین متفکران و هنرمندان دوملت می تواند با ارائه تصاویری واقعی از فرهنگ ، هنر ، آداب و دیگر ویژگیها ، ما را در شناخت ریشه های فرهنگی یاری خواهد داد. امید که با یاری دو بال هنر و منطق بتوانیم صعودی در آسمان فرهنگ متعالی بشریت داشته باشیم و نمایشگاه حاضر اقدامی در این راستا است . #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

اطلاعیه انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران

admin 833

به اطلاع آن دسته از اعضای محترمي كه خواهان شركت در انتخابات پنجمين دوره هيئت مديره و بازرسان انجمن هستند، مي‌رساند كه متقاضايان مي‌توانند تا ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۵ دي ۱۳۸۶، تقاضانامه كتبي خود را جهت شركت در انتخابات به دبير خانه انجمن ارائه کنند، تا مدارك آنها جهت تكميل و تطبيق با موازين مندرج در اساسنامه در نوبت بررسي‌هاي قانوني قرار گيرد. شرايط مندرج دراساسنامه (طبق ماده ۳۷) جهت شركت در انتخابات به این شرح است: ۱-۳۷) داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران ۲-۳۷) داشتن حداقل ۳۰ سال تمام ۳-۳۷) نداشتن سابقه محكوميت كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شود ۴-۳۷) مشهور به حسن شهرت وامانت‌داري ۵-۳۷) عضواصلي انجمن صنفي ۶-۳۷) متدين به يكي از اديان رسمي كشور ۷-۳۷) دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي وداشتن ۵ سال تجربه مفيد كاري يا دارابودن حداقل مدرك ديپلم و داشتن ۱۰ سال تجربه مفيد كاري. دبیرخانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران

بنر کتاب عکس

لایت روم