بایگانی برای آذر, 1387

ایران و اروپا

kharazi 2288

توضیح نمایشگاه 37 قطعه عکس آثار گروهی عکاسان   قاب اول تابستان گذشته شهر ونیز و مرکز فرهنگی کاندیانی میزبان عکاسان ایرانی بود و نمایشگاهی با عنوان “ایران – مردم ، جاده ها” با عکسهایی از ریکاردو زیپولی و 56 عکاس ایرانی از جمله عباس کیارستمی به نمایش درآمد.از جمع عکاسان این مجموعه تنها 12 نفر راهی شهر ونیز شده تا در این نمایشگاه حاضر باشند .روزهای ابتدایی، همگی این افراد در شهر ونیز حضور داشتند؛ اما به مرور زمان هر یک به سمت و سویی رفته و در این رهگذار شهرهای مختلفی را از دریچه دوربین خود به تصویر کشیدند.حاصل این تلاش گروهی مجموعه ای ازعکسها با دیدگاههای مختلف از قاره اروپا و به خصوص کشور ایتالیا شد.نمایشگاه “ایران – اروپا” منتخبی از دستاورد سفر 9 نفر از عکاسان به نامهای: سعیده اکبری، کاوه بغدادچی، سهراب حسینی ، حامد خالقی ، احمد خطیری، مریم سپهری، قاسم شیشه گری، حسین مسافری و عبدالحسین نواب موسوی است که در کنار مجموعه ای از عکسهای ایرانِ به نمایش در می آید.هنرمندانی هم چون “محمد کوچکپور کپورچالی” و “پروفسور ریکاردو زیپولی” به عنوان میهمان در این نمایشگاه صاحب اثرند و در مجموع دیدگاههایی متفاوت از دو کشور را که می تواند جذابیتهای خاص خود را داشته باشند در قالب عکس درآورده اند. #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

7- تور عکاسی شیرگاه

operator 516

یک روزه، 23 آبان 1387  | سحرگاه روز پنجشنبه 23 آبان ماه، تور عکاسی پاییزه “پایگاه عکس چیلیک” با 44 نفر از همسفران خود عازم شهرستان سواد کوه شد تا طبق برنامه بتوانند از محل های مورد نظر در این سفر عکاسی کنند. در ساعات اولیه همسفران با دریافت بروشور ویژه تور هفتم از شرح برنامه های سفر و اطلاعات تاریخی و جغرافیای منطقه مطلع شدند. کثرت ثبت نام متقاضیان و علاقمندان به هنر عکاسی حضور سنین متنوعی ازهمسفران را در این تور رقم زده و در عین حال یکپارچگی درک حاضرین از لذت حضور در پاییز منطقه شیرگاه، نیروی مضاعفی را برای هر چه بهتر برگزار شدن این برنامه فراهم می آورد. حضور در جنگل سنبل رود و عکاسی از جاذبه ها و نور صبحگاهی لابه لای درختان این جنگل و همچنین دریاچه طبیعی این منطقه از عمده ترین برنامه های گروه، تا ظهر بود و در مسیر بازگشت به محل اسکان، همسفران از پل آجری “شاپور” که به دوران صفویه منتصب است، دیداری داشته و عکاسی کردند. پس از صرف نهار و استراحتی کوتاه، با برگزاری نشستی صمیمی و طرح چندین موضوع توسط همسفران پیرامون حوزه عکاسی، حاضرین به بحث و تبادل نظر پرداختند. همسفران در مسیر بازگشت به تهران نیز با نورعصرگاهی در منطقه “ورسک” و عکاسی از پل تاریخی این شهرستان آخرین عکس های خود را گرفته و باصرف یک لیوان چای داغ در سرمای این منطقه ، لذت یک روز عکاسی را به خاطر سپردند. #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8800; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8800; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8800; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-12.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#7f7f7f; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-12.fastgallery').fotorama({ maxwidth: '100%', arrows: true, autoplay: true, nav: 'thumbs',navposition: 'bottom', transition: 'crossfade', allowfullscreen: true, loop: true, fit: 'none', }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); گزارش تصویری هفتمین تور عکاسی چیلیک به مقصد شیرگاه هفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: سیدجواد ذریه زهراهفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: علی هاشمیهفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: علی هاشمیهفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: علی هاشمیهفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: علی هاشمیهفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: علی هاشمیهفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: علی هاشمیهفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: علی هاشمیهفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: علی هاشمیهفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: علی هاشمیهفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: محمدرضا خرازیهفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: محمدرضا خرازیهفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: لیلا صادقزادههفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: لیلا صادقزادههفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: محمد برهان شکرعلی زادههفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: محمد برهان شکرعلی زادههفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: محمد برهان شکرعلی زادههفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: مجید وفاییهفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: مجید وفاییهفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: مجید وفاییهفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: مجید وفاییهفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: مجید وفاییهفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: مجید وفاییهفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: سیدجواد ذریه زهراهفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: سیدجواد ذریه زهراهفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: سیدجواد ذریه زهراهفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: سیدجواد ذریه زهراهفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: سیدجواد ذریه زهراهفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: سیدجواد ذریه زهراهفتمین تور عکاسی چیلیک، شیرگاه | عکاس: سیدجواد ذریه زهرا

هفتمین تــــور عکاسی چیلیک به مقصد « شیرگاه » برگزار شد

admin 240

سحرگاه روز پنجشنبه 23 آبان ماه، تور عکاسی پاییزه “پایگاه عکس چیلیک” با 44 نفر از همسفران خود عازم شهرستان سواد کوه شد تا طبق برنامه بتوانند از محل های مورد نظر در این سفر عکاسی کنند. در ساعات اولیه همسفران با دریافت بروشور ویژه تور هفتم از شرح برنامه های سفر و اطلاعات تاریخی و جغرافیای منطقه مطلع شدند. کثرت ثبت نام متقاضیان و علاقمندان به هنر عکاسی حضور سنین متنوعی ازهمسفران را در این تور رقم زده و در عین حال یکپارچگی درک حاضرین از لذت حضور در پاییز منطقه شیرگاه، نیروی مضاعفی را برای هر چه بهتر برگزار شدن این برنامه فراهم می آورد. حضور در جنگل سنبل رود و عکاسی از جاذبه ها و نور صبحگاهی لابه لای درختان این جنگل و همچنین دریاچه طبیعی این منطقه از عمده ترین برنامه های گروه، تا ظهر بود و در مسیر بازگشت به محل اسکان، همسفران از پل آجری “شاپور” که به دوران صفویه منتصب است، دیداری داشته و عکاسی کردند. پس از صرف نهار و استراحتی کوتاه، با برگزاری نشستی صمیمی و طرح چندین موضوع توسط همسفران پیرامون حوزه عکاسی، حاضرین به بحث و تبادل نظر پرداختند و در انتها بنا بر پیشنهاد و تایید همگان مقرر شد تا نمایشگاهی از آثار عکاسی این تور برگزار شده و نمایش همزمان آن نیز در نگارخانه فتوچیلیک صورت پذیرد. همسفران در مسیر بازگشت به تهران نیز با نورعصرگاهی در منطقه “ورسک” و عکاسی از پل تاریخی این شهرستان آخرین عکس های خود را گرفته و باصرف یک لیوان چای داغ در سرمای این منطقه ، لذت یک روز عکاسی را به خاطر سپردند. در ساعت پایانی این سفر و باجمع آوری آرا و نظرسنجی از سایر خدمات وسرویس های داده شده و بنا بر انتخاب همسفران، هدایایی از قبیل: فلش مموری، کتاب های تخصصی، لوح های فشرده و مجموعه های تصویری و پرداخت کمک هزینه شرکت در تورهای بعدی و … به چند نفر از همسفران تقدیم شد. لازم به ذکر است که خانم لیلا یوسفی با کسب بالاترین امتیاز ماه گذشته در محیط گالری “پایگاه عکس چیلیک” از میهمانان دعوت شده در این تـــور بودند. اسامی همسفران هفتمین تــــور عکاســـی از این قرار است: مسعود توفیق زاده، زینب زرهانی، حامد حسین پور، داریوش وارث، نسرین کشاورز، شهریار رحمانی،سپهر شهرابی ، محمد گازری، آزاده گلابگیران، مهدی مهدوی، بهمن داداشی،حسین پروین، رضاسوادکوهی، راحله بهشتی، سید جواد زهرایی،مرجان ابوالقاسمی، زهرا قدمی، حسن آقاخانلو، سمیه کشاورز، مهدی رامه، مجید وفایی، محمد رضا خرازی، حمید شیخ حسنی، احمد اخباری،لیلا صادق زاده، ریحانه بهشتی زاده، لیلا یوسفی، مهدی سامع، سارا سامع، مجتبی فتحی، هدی ربیعی، لیلا ربیعی،سروش جوادیان، مصطفی دوستی، علیرضا سیفی، اشرف ابوالحسنی، مصطفی راسخ، محسن حیدری، علی هاشمی، مهدی ســروری، الهام گازری، سپیده سادات متینی، محمدبرهان شکرعلیزاده، شراره رضایی. هشتمین تـــور عکاسی این پایگاه به مقصد شهرستان های دامغان و شاهرود می باشد که در تاریخ 7 و 8 آذرماه برگزار خواهد شد.    

14 عکس از ایران در جشنواره جهانی لهستان

admin 516

14 قطعه عکس از عکاسان ایرانی در بیست و هفتمین جشنواره جهانی عکس “مناظر کوهستانی” در لهستان حضور دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران اعلام کرد آثار عکاسان ایرانی از سوی آژانس عکس ایران به جشنواره جهانی عکس “مناظر کوهستانی” در لهستان ارسال شد. این آثار از سوی داوران پذیرفته شده و به نمایشگاه راه یافتند. جعفر بزازپور، بابک برزویه، ارشاد فتاحیان، احسان جمالی، مجید مرادی و ترانه صنیعی شش عکاس ایرانی هستند که در این جشنواره جهانی حضور دارند.  

بنر کتاب عکس

لایت روم