بایگانی برای فروردین, 1388

نمایشگاه سالانه عکاسان قزوین

kharazi 1796

توضیح نمایشگاهت 55 قطعه عکس از 29 عکاسشامل 33 قطعه عکس سیاه و سفید و 24 قطعه عکس رنگی عکاس: گروه عکاسان قاب اول هر ساله در پایان سال، نمایشگاهی از آثار عکاسان قزوینی در شهر قزوین برگزار می شود . این رسم چندین سال هست که همواره انجام گرفته. در نمایشگاه های سالانه نکته مهم حضور عکاسان حرفه ای در کنار عکاسان آماتور است که این مسئله باعث شده این نمایشگاه ها متفاوت تر از نمایشگاه های دیگر دیده شود . امسال این نمایشگاه صرفا بصورت اینترنتی برگزار می شود و در آن گرایش های مختلف عکاسی قابل مشاهده است. #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

فراخوان «عکس سال ايران 88» منتشر شد

admin 119

  سايت عکس آنلاين به منظور جمع‌آوري مجموعه‌اي از آثار برگزيده عکاسان مطبوعات ايراني در سال 88 فراخوان «عکس سال ايران 88» را منتشر کرد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس اين فراخوان ، سايت عکس آنلاين از تمامي عکاسان ايراني دعوت مي‌کند تا در هر يک از بخش‌هاي خبري، مستند اجتماعي و ورزشي با ارسال يک تک عکس (در مجموع 3 عکس) شرکت کنند. عکس‌هاي ارسالي بايد در سال 1388 عکاسي شده باشند و در اندازه بزرگ حداقل800 پيکسل و زيرنويس، حداکثر تا پايان بهمن 88 به ايميل aksonline.ir@gmail.com ارسال کنند. «عکس سال ايران 88» غير رقابتي و بدون داوري برگزار مي‌شود و برگزيده‌اي نخواهد داشت، اما عکس آنلاين تلاش خواهد کرد تمام عکس‌هاي ارسال شده را به نمايش درآورد. گفتني است؛ تصاوير غير مرتبط با موضوع فراخوان ضمن اطلاع به عکاس منتشر نخواهند شد.  

پایگاه عکس آنلاین « عکس سال ایران88 » را برگزار می کند

admin 110

پایگاه عکس آنلاین به منظور جمع آوری یک مجموعه ارزشمند از آثار برگزیده عکاسان مطبوعات ایرانی در سال ۸۸، فراخوان “عکس سال ایران ۸۸″ را منتشر کرده است. به همین منظور عکس آنلاین از تمامی عکاسان ایرانی دعوت می‌کند در هر یک از بخشهای: خبری، مستند اجتماعی و ورزشی با ارسال یک قطعه تک عکس (در مجموع حداکثر ۳ قطعه عکس) در این فراخوان شرکت کنند. این پایگاه در ادامه این فراخوان و پیرامون شرایط عکس های ارسالی آورده است: عکسها باید در سال ۱۳۸۸ عکاسی شده باشند و با اندازه حداقل ۸٠٠ پیکسل و با زیرنویس کامل و درست ارسال شوند. عکسهای ارسالی باید حاوی زیرنویس (caption) با اطلاعات کامل و کافی باشند. اطلاعات مربوط به مکان و زمان عکسبرداری، اتفاقی که در عکس رخ می‌دهد و هرگونه اطلاعات جانبی را در زیرنویس عکس خود قید کنید. عکس های ارسالی باید حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۳۸۸ به نشانی: aksonline.ir@Gmail.com ارسال شوند. برگزارکننده در انتهای این فراخوان تاکید کرده: عکس سال ایران ۸۸″ غیر رقابتی است، داوری نمی شود و برگزیده نخواهد داشت. همچنین پایگاه عکس آنلاین تلاش خواهد کرد تمام عکسهای ارسال شده در این مجموعه ارزشمند به نمایش در بیایند لیکن تصاویر غیر مرتبط با موضوع فراخوان ضمن اطلاع به عکاس منتشر نخواهند شد. اطلاعات تکمیلی پیرامون این فراخوان به محض دریافت، منعکس خواهد شد.

فراخوان سایت عکس آنلاین؛ عکس سال ایران ۸۸

admin 149

سایت عکس آنلاین به منظور جمع آوری یک مجموعه ارزشمند از آثار برگزیده عکاسان مطبوعات ایرانی در سال ۸۸، فراخوان «عکس سال ایران ۸۸» را منتشر کرده است. عکس آنلاین از تمامی عکاسان ایرانی دعوت می‌کند در هر یک از بخش‌های خبری، مستند اجتماعی و ورزشی با ارسال عکس در این فراخوان شرکت کنند. عکس‌ها باید در سال ۱۳۸۸ عکاسی شده باشند و با ضلع بزرگ حداقل ۸٠٠ پیکسل و زیرنویس کامل (caption) حداکثر تا پایان بهمن 88 به ایمیل aksonline.ir@gmail.com ارسال شوند. «عکس سال ایران ۸۸» غیر رقابتی است، داوری نمی‌شود و برگزیده نخواهد داشت و عکس آنلاین تلاش خواهد کرد تمام عکس‌های ارسال شده به نمایش در آید. تصاویر غیر مرتبط با موضوع فراخوان ضمن اطلاع به عکاس منتشر نخواهند شد.

بیست و چهار برگزیده بخش جوان در تصویر سال 88

admin 120

مهلت ارسال آثار به هفتمین گردهم‌آیی بزرگ تصویر سال تمدید نخواهد شد. به گزارش دبیرخانه تصویر سال، در ادامه رویکرد ویژه به جوانان در هفتمین گردهم‌آیی بزرگ تصویر سال، جایزه جوانان زیر 25 سال به‌یاد و نام محسن رسول‌اف – هنرمند جوانی که  سال گذشته در سانحه سقوط هواپیما درگذشت – در رشته‌های عکاسی، گرافیک، کاریکاتور و فیلم، از طریق آرای هیات داوری خاص هر رشته اهدا خواهد شد. این جایزه که به‌منظور شناسایی و تشویق استعدادهای جوان کشور، در رشته‌های مختلف هنرهای تصویری درنظر گرفته شده است، امسال نیز از سوی بنیاد فرهنگی هنری محسن رسول‌اف اهدا می‌شود. دومین دوره جایزه محسن رسول‌اف 24 برگزیده دارد که در هر بخش‌ فیلم، گرافیک و کاریکاتور 9 برگزیده و در شاخه عکاسی نیز 15 نفر در بخش‌های مستند اجتماعی، ورزشی، هنر و هنرمندان، نگاهی دیگر – خلاقه – و خبری به‌عنوان برگزیده‌ی نهایی معرفی خواهند شد که به نفرات اول هر بخش، تندیس و جایزه ویِژه محسن رسول‌اف به‌همراه دیپلم افتخار و نفرات دوم و سوم هر بخش دیپلم افتخار و جایزه‌ی نقدی اعطا می‌شود. دبیرخانه تصویر سال اعلام کرد، مهلت ارسال آثار به هفتمین گردهم‌آیی بزرگ تصویر سال تمدید نخواهد شد، بنابراین هنرمندان علاقمند به شرکت در این دوره تنها تا یازدهم آذرماه جاری مهلت دارند که آثارشان را به دبیرخانه تصویر سال واقع در خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، خیابان گلریز، پلاک 19، طبقه سوم، زنگ بالا تحویل دهند. فرم‌های شرکت در این گردهم‌آیی نیز در سایت‌های عکاسی akkasee.com، انجمن مستندسازان ایرانirandocfilm.org  و پایگاه خبری فیلم کوتاه shortfilmnews.com در دسترس است. [دریافت فرم] هفتمین دوره‌ی نمایشگاه تصویر سال از 18 دی ماه تا 9 بهمن ماه سال‌جاری همچون دوره‌های گذشته، در خانه‌ی هنرمندان ایران همزمان با افتتاح چهار سالن جدید‌الاحداث و ارایه آثار به‌صورت پرینت برگزار می‌شود. تصویر مربوط به تندیس نخستین دوره جایزه «محسن رسول‌اف» در ششمین گردهم‌آیی تصویر سال است.

نمايشگاه خانه عکاسان در فرانسه تمديد شد

admin 15

نمايشگاه عکس بانو که به همت خانه عکاسان در فرانسه برگزار شده بود تا 31 فروردين ماه تمديد شد. به گزارش “آنا”، اين نمايشگاه قرار بود 19 تا 27فروردين در گالري شهرداري باندوژوق پاريس برگزار شود؛ به دليل استقبال فرانسوي ها زمان نمايشگاه تا 31 فروردين ماه سال جاري تمديد شد. در اين نمايشگاه 65 قطعه عکس با محور “زن ايراني” از 27 عکاس حرفه اي را به نمايش ديد عموم گذاشته  شد. ارتباط علمي و هنري با کشور فرانسه و به نمايش گذاشتن توانمندي هاي زن ايراني در عرصه هاي مختلف اجتماعي ، هنري ، سياسي و غيره از جمله اهداف برگزاري نمايشگاه” بانو” به شمار مي آيد. آلفرد يعقوب زاده، مجتبي آقايي، کوروش امام، بيژن بني احمد، امير علي جواديان، محمود ظهيرالديني، حسن غفاري، فرهاد فخريان، جاسم غضبانپور، محمد رضا بهار ناز، رسول اولياء زاده، داريوش کياني، مرضيه ايوتين، امير علي جواديان و مرضيه خرسند از جمله عکاساني هستند که در اين نمايشگاه عکس هاي خود را به نمايش گذاشته اند. براساس اين گزارش،همچنين عکس هايي از علي کاوه، عليرضا کريمي صارمي، بابک کسمايي، جواد پور سعيد، مجيد پناهي، داريوش محمد خاني، حمزه اولياء زاده و مهدي فلاخويي نژاد نيز دراين نمايشگاه به نمايش گذاشته شد. اين گزارش مي افزايد: اين نمايشگاه با همکاري خانه عکاسان ايران، رايزن فرهنگي ايران در فرانسه و شهرداري پاريس برپا  شد.

بنر کتاب عکس

لایت روم