بایگانی برای خرداد, 1388

جوانان عصر ما

kharazi 1755

توضیح نمایشگاه 92 قطعه عکس [ رنگی و سیاه و سفید ] عکاس: گروه عکاسان قاب اول از گذشته های بسیار دور ، انسان در صدد دستیابی به ابزار و شیوه هایی بوده است که با بهره گیری از آنها بتواند ارتباط موثری را با جامعه خویش و آحاد آن برقرار کند. این تلاش موجب شد که دریابد بهره گیری از هنر ، سبب ساز تحولات اجتماعی و باعث قوام و دوام فرهنگ تواند بود. با گذشت زمان ، مقوله هنر و البته شیوه های هنری با گرایش « تبادل آثار و تعامل فرهنگ ها » متحول شد و راه تکامل پیمود. در این میان مبحث تصویر و به ویژه « عکس » رشد قابل ملاحظه ای یافت ، زیرا این استعداد را دارا بود که بی نیاز از هر توضیح ، راه خود را در « بزرگراه سکوت » بپیماید و انبوه معانی ، مفاهیم ، احساسات و اطلاعات را در مسیر حرکت خود به میلیونها تماشاگر بنمایاند. برپایی دومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی ، تلاشی است برای عرضه و معرفی توانمندی های بی بدیل عکاسی در سطح کشور. امیدواریم با رشد و گسترش چنین حرکت های سازنده ای و تداوم سالیانه آن ، استعداد و قابلیت های در خور تحسین دانشجویان و هنرمندان عکاس سراسر کشور بیش از پیش معرفی شود. دوران دانشجویی ایام خوش تجربه و خطاست. دورانی مملو از شور و نشاط جوانی که لاجرم باید به زیور کسب مهارت و تجربه آراسته شود. کسب تخصصی که در آینده ای نزدیک کارائی عینه خود را در جامعه به منصه ظهور برساند. از این رهگذر ؛ هنر و تعهد هنرمندانه می تواند به عنوان یکی از مولفه های کارآمد و فرهنگ ساز ، از آنچنان اهمیتی برخوردار شود که نتوان به سادگی از آن روی گرداند. بدون مقدمه ، صادقانه و با صراحت بیان می کنیم که با چنین دیدگاهی ، جسارت و تهور ، ویژگی ممتاز ، نگرش جدید ، ارائه یا بازگویی هنری موضوع جشنواره ، آن گونه که در خور شأن سابقه دو ساله جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی باشد در حال شکل گرفتن است . در این دوره از جشنواره 442 عکاس با 2488 عکس در رقابتی تنگاتنگ شرکت جستند. در مرحله اول گزینش و داوری از بین عکس های رسیده تعداد قابل توجهی عکس انتخاب شدند. اما با توجه به الگو سازی مناسب و توجه به امکانات موجود برای ارائه و نمایش حرفه ای آثار ، هیأت داوران مرکب از علیرضا کریمی صارمی ، سید عباس میرهاشمی ، مسعود زنده روح کرمانی ، گیتی نوروزیان و دکتر محمد ستاری در نهایت 92 عکس از 67 عکاس را برای عرضه در نمایشگاه برگزیدند. به هر تقدیر ، ضمن تشکر از تلاش و مساعی خالصانه دست اندرکاران برگزاری دومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی و حمایت های بی دریغ ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی و نیز سپاس از هنرمندان شرکت کننده در این همایش سر زنده و صمیمی ، هیأت داوران نتیجه آرای خود را بدین شرح اعلام می دارد: نفر اول : خانم آزاده نوزاد نفر دوم : آقای مازیار نیک خلق نفرسوم : آقای رحیم شیر دره حقیقی نفر چهارم : آقای علی حسنعلی زاده نفر پنجم : آقای بهنام رضازاده #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); });

9- تور عکاسی خوانسار

operator 371

یک روزه ، 1388/3/7 | همزمان با روز پنجشنبه –هفتم خردادماه 1388- نهمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک به همراه 25 نفر از همسفران خود به مقصد شهرستان خوانسار برگزار شد. در این تور که با هدف ارتقای سطح سواد بصری، ایجاد محیطی جذاب و سالم برای حضور علاقمندان و طرح گفتگوهای فنی- تخصصی پیرامون حوزه عکاسی، همچنین تعریف الگویی مناسب از زندگی گروهی در تورهای عکاسی برگزار گردید همسفران طبق برنامه سفر از محل های تعیین شده ، عکاسی کردند. عکاسی از دشت لاله های واژگون، مسجد جامع، دشت شقایق، پارک سرچشمه و مزار بابا پیر، قبرستان کهنه، بافت قدیمی محله های خوانسار و … از عمده برنامه های این تور بود که تمام روز را همسفران به عکاسی از این محل ها مشغول بودند. هدایت و راهبری این تور بر عهده ی مهدی سروری کارشناس عکاسی پایگاه عکس چیلیک بوده است. #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa642; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa642; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa642; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); background:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); background:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); background:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); background:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); background:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); background:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 166 , 66 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-12.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#a0a0a0; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-12.fastgallery').fotorama({ maxwidth: '100%', arrows: true, autoplay: true, nav: 'thumbs',navposition: 'bottom', transition: 'slide', allowfullscreen: true, loop: true, fit: 'none', }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); نهمین تور عکاسی چیلیک به مقصد خوانسار نهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: مرجان ابوالقاسمینهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: مرجان ابوالقاسمینهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: مرجان ابوالقاسمینهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: زهرا علی پناهینهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: زهرا علی پناهینهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: زهرا علی پناهینهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: زهرا علی پناهینهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: زهرا علی پناهینهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: زهرا علی پناهینهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: ابراهیم باقرلونهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: ایل برون اسماعیلینهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: محمدسعید خلخالی نهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: محمدسعید خلخالی نهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: محمدرضا خرازینهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: محمدرضا خرازینهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: محمدرضا خرازینهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: محمدرضا خرازینهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: محمدرضا خرازینهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: محمدرضا خرازینهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: محمدرضا خرازینهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: محمدرضا خرازینهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: محمدرضا خرازینهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: محمدعلی محمودینهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: محمدعلی محمودی نهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: محمدعلی محمودینهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: محمدعلی محمودینهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: محمدعلی محمودینهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: محمدعلی محمودینهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: اصلان محمدپورنهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: اصلان محمدپورنهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: اصلان محمدپورنهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: اصلان محمدپورنهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: کسری نیک رفتارنهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: کسری نیک رفتارنهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: کسری نیک رفتارنهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: کسری نیک رفتارنهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: کسری نیک رفتارنهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: بهزاد توفیق فرنهمین تور عکاسی چیلیک، خوانسار | عکاس: بهزاد توفیق فر

نهمین تور عکاسی چیلیک در شهرستان خوانسار برگزار شد

admin 283

همزمان با روز پنجشنبه –هفتم خردادماه جاری- نهمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک به همراه 25 نفر از همسفران خود به مقصد شهرستان خوانسار برگزار شد. در این تور که با هدف ارتقای سطح سواد بصری، ایجاد محیطی جذاب و سالم برای حضور علاقمندان و طرح گفتگوهای فنی- تخصصی پیرامون حوزه عکاسی، همچنین تعریف الگویی مناسب از زندگی گروهی در تورهای عکاسی برگزار گردید همسفران طبق برنامه سفر از محل های تعیین شده ، عکاسی کردند. عکاسی از دشت لاله های واژگون، مسجد جامع، دشت شقایق، پارک سرچشمه و مزار بابا پیر، قبرستان کهنه، بافت قدیمی محله های خوانسار و … از عمده برنامه های این تور بود که تمام روز را همسفران به عکاسی از این محل ها مشغول بودند. اسامی خانم ها و آقایان همراه نهمین تور عکاسی چیلیک به این شرح است: افسانه آرین راد، مرجان ابوالقـاسمی، بهنام اسکـندری، ایلبرون اسمعـیلی، حسین اسـلامـی، ابراهیم باقرلو، بهزاد توفـیق فر، محمد رضا خرازی، سید محمد سعـید خلخالی، مهدی رامـه، مجیـد زکی زاده، مهـدی سروری، لیـلا صادق زاده، سعـیده قاسمی، سمـیه کشاورز رضوان، الهـام گازری، آزاده گلابگـیران، زهـرا علی پناهی، اصلان محمدپور، محمدعلی محمودی، مجید مختارنژاد، سجاد معظمی ، شهلا منصوری، کسری نیک رفتار، محمد یزدزاد. هدایت و راهبری این تور بر عهده ی مهدی سروری کارشناس عکاسی پایگاه عکس چیلیک بوده است. همچنین در مسیر بازگشت به تهران بنا به رای حاضرین به تنی چند از همسفران نمونه هدایایی چون: کتاب های عکس و لوح فشرده و … تقدیم گردید. گروه برگزار کننده، در برنامه تورهای آینده خود، عکاسی از شهرستان های: تفرش، بیرجند، قزوین، میبد و … و مناطقی چون: دریاچه شورمست، لالون، یوش و بلده و … را در برنامه خود دارد.  

نهمین تور عکاسی چیلیک به خوانسار می رود

admin 231

در پی برگزاری سلسله سفرهای گروهی “پایگاه عکس چیلیک” و استقبال علاقمندان به ویژه  دانشجویان به منظور عکاسی از مناطق مستعد و بهره گیری از محیط های جمعی سالم و پویا، نهمین تور عکاسی این پایگاه به مقصد دشت لاله های واژگون واقع در شهرستان خوانسار برگزار می شود. مدیریت پایگاه شرایط وپژه ای جهت حضور همسفران در نظر گرفته است که ازجمله آن استفاده از تسهیلات مالی ویژه ی همسفران تورهای پیشین و اعضای پایگاه می باشد. متقاضیان به واسطه تماس با شماره 24 88 34 88 می توانند از این شرایط مطلع شوند .   دشت لاله های واژگون در 15 کیلومتری شهرستان خوانسار و در منطقه ای به نام گلستان کوه واقع شده است. دیدار از مقبره باباپیر، سرچشمه، امام زاده احمد، و … از دیگر برنامه های این تور است. برگزار کننــده ضمن در نظر گرفتن انواع ثبت نام تلفنی و اینترنتی و حضوری برای متقاضیان، در انتخـــاب همسفران، اعضــای ” پایگاه عکس چیلیک ” و متقاضیــان دانشــجو به ویژه دانشجویان رشته ی عکاســی  را در اولویت می داند.  

یادگارهای خرمشهر

kharazi 1588

توضیح نمایشگاه 25 قطعه عکس عکاس: کورش سید ابوطالب امام قاب اول وقتی زمان میگذره ما خیلی چیزارو فراموش می کنیم؛ خوب یا بد، خاطراتمون از یاد میره. اما خرمشهر با شادی ها و مصائبش نباید از خاطرات بره، نه اهلش که حماسه ها داشتند و نه آنان که اهل بودند و شریک ایثارها و از خود گذشتن .. یادها و یادگارهای من عکاس که سالهاست دل مشغول خرمشهرم، به شکل این تصاویر بوده تا خاطرات و یادگارها دوباره تکرار شود. #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-13').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

دومين جشنواره عكس «جوانان عصر ما» به كار خود پايان داد

admin 556

دومين جشنواره عكس دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان « جوانان عصر ما » با حضور جمعي از مديران و مسئولان دانشگاه آزاد، هنرمندان، عكاسان و دانشجويان برگزار شد و همچنين برگزيدگان مسابقه اين جشنواره معرفي شدند. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي دومين جشنواره عكس دانشگاه آزاد اسلامي، مراسم اهدا جوايز برگزيدگان دومين جشنواره عكس دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان «جوانان عصر ما» عصر روز چهارشنبه 30 ارديبهشت ماه در سالن اجتماعات دانشگاه علوم تحقيقات با حضور “عبدالله جاسبي ” رئيس دانشگاه آزاد اسلامی، “كريم زارع ” مدير كل پارلماني دانشگاه آزاد، ” محمد صادق مهدوي معاون فرهنگي رياست دانشگاه آزاد، “بصير اقارب پرست ” دبير جشنواره ، “جمشيد مشايخي ” ، “داريوش ارجمند ” و هنرمندان وعكاسان ازسراسركشور برگزار شد. برندگان دومين جشنواره عكس “جوانان عصر ما ” به اين ترتيب معرفي شدند: نفر اول: آزاده نوزاد، نفر دوم: آقاي نيك خلق ،نفر سوم: بهنام رضا زاده ،نفرچهارم: رحيم شير دره حقيقي ،نفرپنجم :حسن علي زاده. در اين مراسم محمد بصير اقارب پرست دبير دومين جشنواره عكس دانشگاه آزاد گفت: آثار نخستين دوره در مراكز فرهنگي و دانشگاهي 72 شهر به نمايش گذاشته شد و همچنين توانستيم در اين راستا آرشيو هاي عكس واحدهاي مختلف دانشگاهي را در يك جا جمع آوري و متمركز كرديم. وي با اشاره به اينكه عكس هاي اين نمايشگاه را تا كنون در جاي ديگري نمايش داده نشده اند، اضافه كرد: مجموعه عكس هاي كه از هنرمندان خلاق و انقلابي به دبيرخانه جشنواره رسيد تا كنون درمكاني ديگر ارائه نشده است و معتقدم اين امر نشان ازاعتماد هنرمندان به اين جشنواره است . در ادامه اين مراسم جاسبي رياست انشگاه آزاد اسلامي گفت: دو سال پيش به مناسبت 25 سالگي دانشگاه آزاد بر آن شديم تا چنين نمايشگاهي را با مضوعات مرتبط به انقلاب برپا كنيم . جاسبي ادامه داد: زماني كه اولين دوره نمايشگاه برگزار شد ايراد هاي به نحوي برگزاري و كيفيت آن وارد شد به همين دليل جهت رسيدن به تكامل، دبيرخانه فعاليت خود را ادامه داد تا دوره هاي بعدي با كيفيتي مناسب تر برگزار شود . رئيس دانشگاه آزاد افزود : در طول 27 سال تاسيس دانشگاه مجموعه اي عظيمي ازعكس هاي متفاوت در واحد هاي مختلف دانشگاه توليد شده بود به همين جهت برآن شديم تا اين عكس ها را در يك مكان جمع آوري كرده و آرشيو كنيم. وي ادامه داد: جشنواره “جوانان عصر ما ” دربرگزاري مسابقه فراترحركت كرده است، چرا كه در فراخوان آن از تمامي عكاسان انقلابي و ملي گشورمان دعوت به عمل آورده است. جاسبي اضافه كرد : به مناسبت تاسيس بيست و هفتمين سال دانشگاه آزاد اسلامي حدود 250 جلد كتب منتشر كرده ايم كه موضوع 150 جلد آن تاريخچه واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي است و مابقي درباره تاثيري است كه دانشگاه آزاد در مسائل فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشورگذاشته استرضمن آنكه مجموعه مصاحبه هاي انجام گرفته با نخبگان را نيز در بر مي‌گيرد. وي گفت: دانشگاه آزاد دومليون ششصد هزار فارغ التحصيل و يك مليون چهارصد هزار دانشجو دارد و حدود 25 هزارعضو هيئت علمي اين دانشگاه هستند. جاسبي با اشاره به اينكه يك حتي ريال هم بودجه دولتي به دانشگاه آزاد اسلامي اختصاص داده نمي شود، افزود: متوسط هزينه اي كه ما به عنوان شهريه از دانشجويان دريافت مي كنيم يك پنجم تا يك دهم بودجه اي است كه دانشگاه دولتي ازخزانه مملكت براي دانشجو هزينه مي كند با اين وجود دانشگاه هاي دولتي به طور مداوم از كمبود بودجه شكايت مي كنند اما ما خدا را شكر مي كنيم و پيوسته در حال سازندگي هستيم. وي تاكيد كرد: طبق محاسبه هاي انجام شده اگر دانشگاه آزاد اسلامي موجوديت پيدا نمي كرد و تنها ده درصد از 4 مليون فارغ التحصيل اين دانشگاه كه داراي تملك مالي بودند براي ادامه تحصيل به خارج از كشورمي رفتند حدود شصد ميليارد ريال دلار ارز ازكشور خارج مي شد. جاسبي ادامه داد: آن 90 درصد دانشجوياني كه نمي توانستند به خارج از كشور بروند به طور حتم با مشكلات روحي ، سرخوردگي و مشكلات فراواني روبه رو مي شدند. اجرا ي سرود “يار دبستاني… ” توسط مرسم “جمشيد جم ” تهيه كننده و كارشناس موسقي درراديو از بخش هاي ديگر اين مراسم بود. همچنين “جمشيد مشايخي ” بازيگر سينما و تئاتر كشور با اشاره به اين كه چند روزي بيشتر نيست كه ازبزرگداشت “حكيم فردوسي ” مي‌گذرد جملاتي از “كورش كبير ” را در خصوص مديران خدمتگزار خواند و گفت: افتخار مي‌كنم از اين كه در حضور جاسبي، ياران وي و همچنين دانشجويان وعكاسان هستم. “داريوش ارجمند ” با بيان اين كه دو فرزند بنده در دانشگاه آزاد اسلامي تحصيل كرده اند ، افزود: در طول اين 27 سال شاهد رشد اين فرزند خلف (دانشگاه آزاد) انقلاب بوده‌ايم و اين مركز تنها نهادي است كه از دل مردم بيرون آمده و با وپول خود آنها نيز اداره شده است. اين هنرمند ادامه داد: جاسبي فرهنگي‌ترين مرد سرزمين من است و معتقدم عبدالله جاسبي فرهاد كوه كن كوه “حصارك ” است. بر اساس اين گزارش “كريمي صارمي ” رئيس هيئت داوري جشنواه عكس “جوانان عصر ما ” ضمن قرائت بيانبه داوران اين جشنواره، گفت: در اين جشنوار 442 عكس از 2400 عكاس به رقابت گذاشته شد كه در نهايت هيئت داوران 92 عكس را از 62 عكاس براي عرضه عمومي در نمايشگاه برگزيدند. درادامه اين مراسم ازمديران واحدهاي دانشگاه‌هاي رودهن، دزفول، گرگان، شاهرود و اسلام شهر به پاس اين كه عكس‌هاي اولين دوره اين جشنواره را به بهترين شكل ارائه و نمايش داده‌اند، تقدير شد.

برترين عكاسان جشنواره «جوانان عصر ما» معرفي مي‌شوند

admin 324

منبع: فارس/ امروز طي مراسمي در دانشگاه علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي برترين عكاسان دومين جشنواره «جوانان عصر ما» معرفي مي‌شوند. به گزارش خبرگزاري فارس، «محمدرضا خسروي‌فر»، مدير روابط عمومي دومين جشنواره عكس دانشگاه آزاد اسلامي با اعلام اين خبر افزود: اين مراسم ساعت 17 امروز با حضور عبدالله جاسبي، جمشيد مشايخي، داريوش ارجمند، عليرضا كريمي صارمي، سيدعباس ميرهاشمي، محمدستاري، مسعود زنده روح كرماني، گيتي نوروزيان، اساتيد دانشگاه، روساي تعدادي از دانشكده ها و عكاسان شركت كننده در جشنواره برگزار مي شود. وي ادامه داد: در اين مراسم علاوه بر سخنراني جاسبي، از روساي دانشگاه‌هايي كه در برگزاري جشنواره عكس مشاركت و همراهي جدي تر داشته اند قدرداني مي شود. همچنين، ار مرحوم مجتبي رضوان نيز قدرداني صورت مي گيرد. مدير روابط عمومي جشنواره عكس “جوانان عصر ما ” با بيان اين كه عكاسان برتر اين رويداد هنري از ميان 67 عكاس منتخب جشنواره معرفي مي شوند.، خاطر نشان ساخت: در اين مراسم علاوه بر تقدير از چند چهره فعال، پنج عكاس برگزيده نيز موفق و جايزه دريافت مي كنند. وي گفت: 2 هزار و 488 اثر براي اين دوره جشنواره از شهرهاي اصفهان، تهران، كرمانشاه، سنندج، مشهد، شهريار، اراك، شيراز، اردبيل، نيشابور، گيلان، مازندران، تبريز، قم، زنجان، كردستان، يزد، اسلامشهر، شهرقدس، زاهدان، دماوند، تربت حيدريه، خرمشهر، بوشهر، ساوه، ملاير، قزوين، لاهيجان، رشت، تالش، كرمان، خرم آباد، گرمسار، كرج، شيراز، نهاوند، زاهدان، گناباد، همدان، سبزوار، بندرانزلي، سپيدان، گلستان، توسيركان، دزفول، جاجرم، مهاباد، بابل، ارسنجان، زرين دشت، لارستان، آبادان، ايزه، سرعين، ساري، ابهر، قوچان، رشتخواران، مرودشت و زرند براي دبيرخانه جشنواره رسيده است. خسروي فر اظهارداشت: جشنواره عكس «جوانان عصر ما» با توجه به استقبال جامعه عكاسي به نظر مي رسيد به اهدافش رسيده و اين رويداد در سالهاي آتي با فراگيري، تنوع و گستردگي بيشتر برگزار مي گردد. وي افزود: اميدواريم حضور مديران و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي، به چهره‌هاي صاحب نام عكاسي و هنرمندان پيشكسوت در كنار جوانان باعث رونق، نشاط و پويايي هنر عكاسي در كشور بخصوص در مراكز دانشگاهي شود.

برترين عكاسان جشنواره «جوانان عصر ما» معرفي مي‌شوند

admin 424

منبع: موج/ امروز طي مراسمي در دانشگاه علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي برترين عكاسان دومين جشنواره «جوانان عصر ما» معرفي مي‌شوند. به گزارش موج، «محمدرضا خسروي‌فر»، مدير روابط عمومي دومين جشنواره عكس دانشگاه آزاد اسلامي با اعلام اين خبر افزود: اين مراسم ساعت 17 امروز با حضور عبدالله جاسبي، جمشيد مشايخي، داريوش ارجمند، عليرضا كريمي صارمي، سيدعباس ميرهاشمي، محمدستاري، مسعود زنده روح كرماني، گيتي نوروزيان، اساتيد دانشگاه، روساي تعدادي از دانشكده ها و عكاسان شركت كننده در جشنواره برگزار مي شود. وي ادامه داد: در اين مراسم علاوه بر سخنراني جاسبي، از روساي دانشگاه‌هايي كه در برگزاري جشنواره عكس مشاركت و همراهي جدي تر داشته اند قدرداني مي شود. همچنين، ار مرحوم مجتبي رضوان نيز قدرداني صورت مي گيرد. مدير روابط عمومي جشنواره عكس “جوانان عصر ما ” با بيان اين كه عكاسان برتر اين رويداد هنري از ميان 67 عكاس منتخب جشنواره معرفي مي شوند.، خاطر نشان ساخت: در اين مراسم علاوه بر تقدير از چند چهره فعال، پنج عكاس برگزيده نيز موفق و جايزه دريافت مي كنند. وي گفت: 2 هزار و 488 اثر براي اين دوره جشنواره از شهرهاي اصفهان، تهران، كرمانشاه، سنندج، مشهد، شهريار، اراك، شيراز، اردبيل، نيشابور، گيلان، مازندران، تبريز، قم، زنجان، كردستان، يزد، اسلامشهر، شهرقدس، زاهدان، دماوند، تربت حيدريه، خرمشهر، بوشهر، ساوه، ملاير، قزوين، لاهيجان، رشت، تالش، كرمان، خرم آباد، گرمسار، كرج، شيراز، نهاوند، زاهدان، گناباد، همدان، سبزوار، بندرانزلي، سپيدان، گلستان، توسيركان، دزفول، جاجرم، مهاباد، بابل، ارسنجان، زرين دشت، لارستان، آبادان، ايزه، سرعين، ساري، ابهر، قوچان، رشتخواران، مرودشت و زرند براي دبيرخانه جشنواره رسيده است. خسروي فر اظهارداشت: جشنواره عكس «جوانان عصر ما» با توجه به استقبال جامعه عكاسي به نظر مي رسيد به اهدافش رسيده و اين رويداد در سالهاي آتي با فراگيري، تنوع و گستردگي بيشتر برگزار مي گردد. وي افزود: اميدواريم حضور مديران و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي، به چهره‌هاي صاحب نام عكاسي و هنرمندان پيشكسوت در كنار جوانان باعث رونق، نشاط و پويايي هنر عكاسي در كشور بخصوص در مراكز دانشگاهي شود.

افتتاحيه دومين جشنواره عكس دانشگاه آزاد برگزار مي‌شود

admin 433

فردا، 30 ارديبهشت مراسم گشايش جشنواره عكس «جوانان عصر ما» از سوي دانشگاه آزاد اسلامي با اهداي جوايز به برگزيدگان و تجليل از « مجتبي رضواني» برگزار مي‌شود. به گزارش خبرگزاري فارس، «بصير اقارب‌پرست» دبير دومين جشنواره عكس دانشگاه آزاد اسلامي با اعلام اين خبر افزود: اين مراسم با حضور «عبدالله جاسبي» رييس دانشگاه آزاد اسلامي، روساي دانشگاه‌ها، اساتيد، هنرمندان و عكاسان كشور و خانواده مرحوم «مجتبي رضواني» در تالار اجتماعات دانشگاه علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي برگزار مي‌شود. به گفته وي همزمان با دومين جشنواره عكس دانشگاه آزاد اسلامي علاوه بر برپايي نمايشگاه عكس‌هاي مسابقه از 67 عكاس منتخب، نمايشگاه ويژه عكس‌هاي منتشر نشده از امام (ره) و انقلاب اسلامي در معرض ديد عموم قرار مي‌گيرد. دبير جشنواره عكس دانشگاه آزاد اسلامي خاطر نشان ساخت: در مراسم افتتاحيه جشنواره عكس «جوانان عصر ما» علاوه بر اهداي جوايز به برگزيدگان، برنامه بزرگداشت، رونمايي نمايشگاه عكس امام (ره)‌و انقلاب، «جاسبي» رئيس دانشگاه آزاد اسلامي سخنراني خواهند داشت. «اقارب‌پرست» عنوان كرد: جشنواره عكس دانشگاه آزاد اسلامي به همت اين دانشگاه و با هدف ايجاد شور و نشاط ميان دانشجويان و هنرمندان و تقويت ارتباط دو سويه ميان دانشگاه و هنرمندان و مستندسازان موضوع جوانان و نقش‌آفريني آنها در عرصه‌هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي و علمي برگزار مي‌شود.

جشنواره عكس جوانان عصر ما برگزار مي‌شود

admin 360

منبع: ایرنا/ دومين جشنواره عكس جوانان عصر ما با هدف ايجاد شور و نشاط ميان دانشجويان و هنرمندان و تقويت ارتباط دو سويه ميان دانشگاه و هنرمندان به همراه مستندسازي موضوع جوانان و نقش آفريني انها در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي از ‪ ۳۰‬ارديبهشت تا ‪ ۶‬خرداد درتهران برگزار مي‌شود. به گزارش روز يكشنبه ايرنا از روابط عمومي جشنواره عكس جوانان عصر ما ، بصير اقارب پرست دبير اين جشنواره با بيان اين مطلب گفت : در اين دوره از جشنواره مضامين و موضوعاتي همچون جوانان و علم ، جوانان و ورزش ، جوانان و هنر ، جوانان در فعاليت‌هاي اجتماعي ، جوانان و دفاع مقدس، جوانان و ازدواج،جوانان و دانشگاه ،جوانان و توسعه، جوانان و نوآوري ، جوانان و انقلاب اسلامي و ديگر موضوعات مد نظر بوده است . وي افزود : تاكنون ‪ ۴۴۲‬عكاس در اين جشنواره شركت كردند كه با مقايسه با دوره قبل تعداد شركت‌كنندگان دو برابر شده است . دبير جشنواره عكس جوانان عصر ما يادآور شد : تاكنون ‪ ۲۴۸۸‬اثر از اين عكاسان از سراسر كشور توسط دبير خانه جشنواره دريافت شده است كه اين اثار توسط هيات داوران بررسي مي‌شود . براساس اين گزارش هيات داوران اين جشنواره شامل عليرضا كريمي صارمي مدير آژانس عكس ايران و مدرس دانشگاه، محمد ستاري عضو هيات علمي دانشگاه تهران و مولف كتاب‌هاي مختلف عكاسي،سيد عباس مير هاشمي مدير انجمن عكاسي انقلاب و دفاع مقدس و داراي رتبه درجه يك هنر،مسعود زنده روح كرماني استاد دانشگاه و مدير واحد عكاسي توليد سيما و گيتي نوروزيان فوق ليسانس مطالعات عالي هنر ، محقق وپژوهشگر هستند . جشنواره عكس جوانان عصر ما به همت دانشگاه آزاد اسلامي برگزار مي‌شود .

داوران جشنواره عكس «جوانان عصر ما» معرفي شدند

admin 347

اعضاي هيات داوري دومين جشنواره عكس دانشگاه آزاد اسلامي «جوانان عصر ما» معرفي شدند. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي جشنواره عكس دانشگاه آزاد اسلامي، با اعلام دريافت دو هزار و 488 اثر از 442 عكاس از سراسر كشور توسط دبيرخانه جشنواره عكس دانشگاه آزاد اسلامي اعضاي هيات داوري اين جشنواره به اين ترتيب معرفي كرد: «عليرضا كريمي صارمي» مدير آژانس عكس ايران و مدرس، «محمد ستاري» عضو هيات علمي دانشگاه تهران و مولف كتاب‌هاي مختلف عكاسي، «سيد عابس ميرهاشمي» مدير انجمن عكاسي انقلاب و دفاع مقدس و داراي رتبه درجه يك هنر، «مسعود زنده‌روح كرماني» استاد دانشگاه و مدير واحد عكاسي توليد سيما و «گيتي نوروزيان» فوق ليسانس مطالعات عالي هنر و محقق و پژوهشگر. برپايه اين خبر آثار جشنواره توسط هيات فوق جهت ورود به بخش مسابقه و ارزشيابي نهايي مورد ارزيابي و داوري قرار مي‌گيرد. دومين جشنواره عكس دانشگاه آزاد اسلامي با عنوان «جانان عصر ما» با محوريت مضامين و موضوعاتي چون جوانان علم و ورزش، جوانان در فعاليت‌هاي اجتماعي، جوانان و ازدواج، جوانان و دانشگاه، جوانان و توسعه، جوانان و نوآوري، جوانان و دفاع مقدس، جوانان و انقلاب اسلامي طراحي و برنامه‌ريزي شده و با هدف ارتقاي هنر عكاسي در جامعه به خصوص در مراكز دانشگاه آزاد اسلامي و ايجاد شور و نشاط ميان دانشجويان و هنرمندان و تقويت ارتباط دو سويه دانشگاه و رويكرد علمي و كارشناسي برگزار مي‌شود.

دومين جشنواره عكس دانشگاه آزاد برگزار مي‌شود

admin 519

منبع: فارس – دومين جشنواره عكس دانشگاه آزاد اسلامي از 30ارديبهشت تا 6خرداد در تهران برگزار مي‌شود. به گزارش خبرگزاري فارس، بصير اقارب‌پرست دبير اين جشنواره در گفتگويي با اعلام اين خبر افزود:اين جشنواره در دومين دوره برگزاري با محوريت مضامين و موضوعاتي چون جوانان و علم، جوانان و ورزش،جوانان و هنر،جوانان در فعاليت هاي اجتماعي ،جوانان و ازدواج،جوانان در دانشگاه،جوانان و توسعه،جوانان و نوآوري ،جوانان و دفاع مقدس ،جوانان و انقلاب اسلامي و… طراحي و برنامه ريزي شده و خوشبختانه با استقبال گسترده عكاسان و هنرمندان كشور بخصوص دانشجويان روبرو شده است. وي ايجاد شور و نشاط و انگيزه در جامعه جوان،دانشجويان و هنرمندان، ارتقاي هنر عكاسي در جامعه به خصوص در مراكز دانشگاه آزاد اسلامي، مستند سازي موضوع جوانان و نقش آفريني هاي آنها در عرصه هاي مختلف به خصوص در مقام دانشجو و ايجاد ارتباط بهتر و بيشتر بين دانشگاه آزاد اسلامي و هنرمندان را از اهداف برگزاري اين جشنواره عكس دانشگاه آزاد اسلامي عنوان كرد و افزود: متولي برگزاري جشنواره عكس دانشگاه آزاد اسلامي است و با هدف ايجاد رويكرد هاي علمي در حوزه عكاسي،تقويت بينش اجتماعي عكاسان،نگاه علمي و كارشناسانه در حوزه هاي هنري از جمله موضوعات اين رويداد هنري است. اقارب پرست با اشاره به استقبال 442 عكاس از اين دوره جشنواره خاطر نشان ساخت: آمار عكاسان شركت كننده در اين دوره در مقايسه با دوره نخست جشنواره نزديك به دو برابر شده به طوري كه در دوره نخست جشنواره 286 عكاس شركت كردند و اين رقم در سال جاري به 442 نفر رسيده است و پيش بيني مي‌شود با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي كارشناسانه و تداوم اين جريان ما در سال‌هاي آتي با رشد كمي و كيفي چشمگيري مواجه خواهيم شد. وي اضافه كرد : طيف مختلف فعال در حوزه عكاسي كشور در تمامي سطوح اعم از تهران و شهرستانها در جشنواره حضور پيدا كرده اند و در ميان شركت كنندگان عكاسان صاحب نامي ديده مي‌شوند و بايد بگويم به وضوح مي‌توان نگاه باريك بينانه دانشجويان را مشاهده كرد. به گفته وي اهتمام به رويكرد كيفي در كنار ارتقاي كمي،اعتلاي پشتوانه اي پژوهشي،گسترده كردن موضوعات با محوريت جوانان به ويژه نقش و جايگاه آنها در عرصه هاي علم و دانش و توسعه علمي و دانشگاهي و تكنولوژي به عنوان شاخصه‌اي مورد نظر متوليان برگزاري اين رويداد فرهنگي هنري قلمداد مي‌شود. دبير جشنواره عكس دانشگاه آزاد اسلامي گفت:جشنواره عكس دانشگاه آزاد اسلامي بستر و امكاني را فراهم مي آورد براي ثبت و ضبط مستندسازي تصوير جوانان و دانشجويان در جامعه معاصر و بي ترديد به غناي تصويري، اعتلاي هنر عكاسي، ترسيم افق هاي نو در حوضه هنر عكاسي، كشف استعدادهايي جديد و جوان كمك مي‌كند.

بنر کتاب عکس

لایت روم