بایگانی برای تیر, 1388

مجمع عمومی انجمن صنفی عکاسان مطبوعات

admin 691

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران مجمع عمومي سالانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران در روز پنج شنبه یازدهم تیر ماه 1388 در خانه هنرمندان ایران تشکیل می شود. در این مجمع پس از ارایه گزارش سالانه انجمن توسط هيات مديره و بازرسان انتخابات بازرسان نیز برگزار می شود. اعضای اصلی انجمن با همراه داشتن کارت عضویت خود در انجمن می توانند در انتخابات بازرسان شرکت کنند. تاکنون آقایان منوچهر یگانه دوست، محمد رازدشت وسید محسن سجادی برای انتخابات بازرسان کاندیدا شده اند. انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران در سال 1378 تاسیس شد و آخرین مجمع عمومی این انجمن در سال 1387 برگزار شده است. انتخابات بازرسان انجمن صنفی عکاسان مطبوعات هر سال و انتخابات هیات مدیره این انجمن هر دو سال یک بار انجام می شود. زمان این جلسه روز پنج شنبه 11 تیرماه 1388 از ساعت 15 الي 19 و محل برگزاري جلسه در خانه هنرمندان واقع در: تهران، خيابان طالقاني، بعد از چهارراه ايرانشهر، خيابان موسوي شمالي (فرصت)، باغ هنر، خانه هنرمندان ايران است.

ایران، بهشت زمین

kharazi 1689

توضیح نمایشگاه 37 قطعه عکس رنگی عکاس: ساسان مویدی قاب اول نزدیک به ثلث قرن است که عکاسی می کنم و بازنشسته صداو سیما هستم. همیشه در طی این سالها دوربین ام همراه و تعیین کننده رنگ سفره ی خانه ما بوده است. سالها در انتظار رسیدن زمان بازنشستگی و شروع کار عکاسی از ایران لحظه شماری می کردم، مطلب جمع می کردم و طرح نوشتم تا به یاری خدا از نیمه دوم سال 1385 به طور جدی کارم را شروع کردم. تا امروز چهار پروژه (4-1) سنگین عکاسی را توانستم به نتیجه برسانم و به یاری حق تا آخر سال 1388 هم چهار عنوان مجموعه عکس را (8-5) که مراحل پایانی کارشان است، به انجام خواهم رساند.1- ربع قرن با ماسوله 2- قلعه پنهان 3- همه کودکان سرزمین من 4- هورامان، بهشتی از سنگ 5- ابیانه، خاک سرخ 6- الموت، بهشت خدایان 7- لافت، نگین نیلگون خلیج فارس 8- سرزمین پارسه البته ناگفته نماند که در طول این مدت بارها به گوشه و کنار این سرزمین سفر کردم و عکس گرفتم و در طی این مدت (1/7/1385 تا 10/3/1388) 76 دوره سفر کوتاه و بلند برای عکاسی به این سرزمین سبز داشتم. افتتاح نمایشگاه “ایران، بهشت زمین” مصادف شد با تولد خانم زهرا (س)، پس جای دارد که این مجموعه را تقدیم به روح پاک مادرم نمایم که باطبیعت بودن را به من آموخت و همسر خوبم که در تمامی این سالها همراه و مشوق من بوده و است. #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

نگارخانه چیلیک میزبان «ایران، بهشت زمین» ساسان مویدی

admin 554

  بیست و سومین دوره از سلسله نمایشگاه های عکس نگارخانه چیلیک به نمایش عکس های از طبیعت و چشم اندازهایی از طبیعت ایران اختصاص یافت. این نمایشگاه که در برگیرنده 37 قطعه عکس رنگی و در ابعاد “پاناراما” به نمایش نماهایی زیبا و شاعرانه از شهرهای شمالی کشورهمچون: گیلان و مازندران و گلستان و بخشی از استانهای غرب و جنوب غربی ایران همچون: کردستان و خوزستان و … پرداخته است. ساسان مویدی متولد 1338 است و بازنشسته عکاسی از صدا و سیما می باشد که پس از سالها حضور در عملیات های دفاع مقدس و عکاسی از آن روزها و رویدادها، کماکان با دوربین خود به عکاسی از گوشه گوشه ایران زیبا مشغول است. در بخشی از قاب اول این نمایشگاه به نقل از عکاس آمده است: نزدیک به ثلث قرن است که عکاسی می کنم و بازنشسته صداو سیما هستم. همیشه در طی این سالها دوربین ام همراه و تعیین کننده رنگ سفره ی خانه ما بوده است. سالها در انتظار رسیدن زمان بازنشستگی و شروع کار عکاسی از ایران لحظه شماری می کردم، مطلب جمع می کردم و طرح نوشتم تا به یاری خدا از نیمه دوم سال 1385 به طور جدی کارم را شروع کردم. تا امروز چهار پروژه سنگین عکاسی را به نام های: ربع قرن با ماسوله، قلعه پنهان، همه کودکان سرزمین من، هورامان، بهشتی از سنگ را توانستم به نتیجه برسانم و به یاری حق تا آخر سال 1388 هم چهار عنوان مجموعه عکس به نام های: ابیانه، خاک سرخ، الموت، بهشت خدایان، لافت، نگین نیلگون خلیج فارس و سرزمین پارسه که مراحل پایانی کارشان است، به انجام خواهم رساند. همچنین مویدی با برگزاری دو دوره نمایشگاه در نگارخانه چیلیک با عناوین: قلعه پنهان و ماسوله سفید اینک سومین نمایشگاه خود را با نام “ایران، بهشت زمین” افتتاح می نماید که این مجموعه از اول تیر ماه سال جاری برای عموم علاقمندان در نشانی: www.ChiilickGallery.com قابل مشاهده است. دور بعدی نمایشگاه نگارخانه چیلیک به عکس های گروه 14 مربوط می شود که به نمایش 50 قطعه عکس منتخب جشنواره های بین المللی از 14 هنرمند عکاس اختصاص یافته است که همزمان با نیمه تابستان در نگارخانه چیلیک عکس ها و معرفی هنرمندان این مجموعه به نمایش در می آیند.

سالنامه تصویر سال 88 منتشر شد

admin 141

  تصویر سال 88 با آثار برگزیده‌ی بیش از 800 هنرمند عکاس، گرافیست و کاریکاتوریست ایرانی و گزارش تصویری رویدادهای مهم سال ایران و جهان روی کیوسک روزنامه فروشی‌ها و کتاب فروشی‌های سراسر کشور رفت. به گزارش دبیرخانه «تصویر سال»، توزیع نشریه هنرهای تصویری ایران در عرصه‌ی عکاسی، سینما، گرافیک و کاریکاتور در نوزدهمین سال انتشار، در قالب شماره‌های 60 تا 65 از روز سه‌شنبه 25 خرداد ماه جاری در تهران، شهرستان‌ها و کتاب‌فروشی‌ها آغاز ‌شده و تا پایان هفته‌جاری در کلیه‌ی مراکز مربوطه در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. این شماره دربر گیرنده بیش از 2300 تصویر برگزیده از ششمین نمایشگاه تصویر سال و مهم‌ترین رخدادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ورزشی، به‌همراه تصویر آثار دلخواه و منتخب گرافیست‌ها و کاریکاتوریست‌های ایرانی است. ششمین تصویر سال با سردبیری و مدیرمسؤولی سیف‌اله صمدیان، برای نخستین‌بار سرمقاله‌ی مکتوب ندارد و عکسی از «منا هوبه‌فکر» به‌جای همه‌ی حرف‌های سردبیر آمده است. عکس‌های بخش خبری، ورزشی، مستند اجتماعی، هنر و هنرمندان، نگاهی دیگر، دومین نمایشگاه عکس ورزش محلات شهر تهران، سرانجام انجمن ملی عکاسان ایران، مقدمه و یادداشت عباس کیارستمی و ژولیت بینوش برای کتاب طلا (عکس‌های ژیل ژاکوب) با ترجمه از متن فرانسوی توسط مدیا کاشیگر، گزارش‌هایی از جشنواره بین‌المللی کن 2008 و 2009، جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو 2009،)، بینال ونیز 2009، مسابقه عکس‌های مطبوعاتی جهان 2008 و 2009، نشست نقد و بررسی آثار کیارستمی در دانشگاه علم و فرهنگ  با عنوان “سینمای دیجیتال، کیارستمی و…”، نشست نقد و بررسی فیلم جفت شیش (درباره مسعود کیمیایی) و فیلم سلطان (درباره علی پروین)، سفر هیأت منتخب خانه سینما به آمریکا و نیز معرفی کتاب‌های خیابان انقلاب (عکس‌های محمود کلاری) و قربانیان جنگ (عکس‌های مهدی منعم)، ورک شاپ عکاسی ورلدپرس فتو 2009 و نیز ارایه‌ی آنچه که در جشنواره فیلم تصویر هنرمند عرضه شد و نیز معرفی هیأت داوران و آثار برندگان بخش‌های مختلف جایزه‌ی محسن رسول‌اف برای جوانان زیر 25 سال، بخشی از مطالب گنجانده شده در این شماره است. تصویر سال 88، بخش ویژه‌ای برای 15 نفر از اهالی فرهنگ و هنر ایران  دارد که سال گذشته از جمع زمینیان جدا شدند؛ در این بخش با عنوان “یادنامه‌” درباره‌ی بهمن جلالی، کوروش (ابوطالب) امام، مجتبی تکین، بهجت صدر، مهدی سحابی، پرویز مشکاتیان، فرامرز پایور، سیفاله داد، جمشید لایق، احمد آقالو، حمیده خیرآبادی، نیکو خردمند، امیر قویدل، رضا کرم‌رضایی و نعمت حقیقی، مطالبی نگاشته شده‌اند. این شماره که تصویر عکس گروهی منحصربه‌فرد 360 درجه‌یی از «ساسان توکلی» را با عنوان «سیاره کوچک تصویر سال» در مراسم پایانی دوره‌ی هفتم روی جلد دارد، در 370 صفحه گلاسه‌ی تمام رنگی با قیمت ده‌هزار تومان در کیوسک روزنامه فروشی‌ها و کتابفروشی‌های معتبر سراسر کشور و همچنین مراکز ویژه‌ی فروش مجله‌ی تصویر سال شامل کتاب فروشی‌های مستقر در خانه‌ی هنرمندان ایران، موزه‌ی هنرهای معاصر تهران، کتاب‌فروشی‌های مقابل دانشگاه تهران، نشر چشمه، انتشارات یساولی، شعبه‌های شهر کتاب و لابراتورهای عکاسی آریا، سیمرغ و گالری‌های هنری آرتسنتر(خانه هنر)، محسن، کافه عکس و… عرضه شده است.

نمایشگاه «ایران، بهشت زمین» در موزه عکسخانه شهر

admin 606

یکصد و بیست و چهارمین دوره از سلسله نمایشگاه های عکس موزه عکسخانه شهر با نمایش عکس‌های “ساسان مویدی” عصر روز یکشنبه 24 خرداد 88 افتتاح گردید. مویدی عنوان نمایشگاهش را ” ایران، بهشت زمین” قرار داده و در این دوره از نمایشگاه خود 30 قطعه عکس پانارامای رنگی را در اندازه های 30 * 60 سانتیمتر با موضوع طبیعت شهرهایی همچون: گیلان، کردستان، قزوین، خوزستان، مازندران و … به نمایش ‌گذاشته است. نمایشگاه “ایران، بهشت زمین” ساسان مویدی 24 خردادماه افتاح شده و تا روز جمعه 12 تیر ادامه دارد. ساسان مویدی پیش از این هم با برگزاری نمایشگاه هایی با عنوان: قلعه رودخان و ماسوله سفید، توجه مخاطبین به موضوع های ایران شناسی را جذب نموده بود و این بار هم با نمایش عکس های “ایران، بهشت زمین” در موزه عکسخانه شهر و نمایش همزمان در نگارخانه چیلیک قصد دارد تا تصویری جدید از زیبایی های طبیعت ایران را به مخاطب معرفی نماید. بازدید از این مجموعه عکس در موزه عکسخانه شهر همه روزه در طول روزهای یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 10 تا 17 و جمعه ها ساعت 10 تا 16 می باشد. موزه عکسخانه شهر در تهران، میدان هفت ‌تیر، خیابان بهارشیراز، بوستان بهار شیراز واقع شده است.

فراخوان شرکت در مجمع انجمن عکاسان مطبوعات

admin 656

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران مجمع عمومي سالانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران جهت انتخابات بازرسان برگزار خواهد شد. زمان و محل برگزاري این مجمع: پنج شنبه 11/4/1388 از ساعت 15 الي 19 در خانه هنرمندان واقع درتهران، خيابان طالقاني بعد از چهارراه ايرانشهر، خيابان موسوي شمالي ( فرصت )، باغ هنر، خانه هنرمندان ايران دستور جلسه مجمع عمومي انجمن صنفی عکاسان مطبوعات: 1- گزارش هيات مديره 2- گزارش بازرسان 3- انتخابات بازرسان ضمنا” به اطلاع ميرساند، اعضاي اصلي انجمن كه مايل به كانديداتوري در انتخابات فوق هستند مي توانند تا تاريخ 8/4/1388 با ارائه درخواست كتبي و كپي و اصل مدارك مندرج در اساسنامه به دبيرخانه انجمن مراجعه نمايند. شرايط کاندیداتوری جهت بازرسان، طبق ماده 37 اساسنامه: 1-37)داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران 2-37)داشتن حداقل 30 سال تمام سن 3-37)نداشتن سابقه محكوميت كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي گردد 4-37)مشهور به حسن شهرت و امانتداري 5-37)عضو انجمن صنفي بوده و از مدت عضويت وي حداقل دو سال كامل گذشته باشد 6-37)متدين به يكي از اديان رسمي كشور 7-37) دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي و داشتن 5 سال تجربه مفيد كاري يا دارا بودن حداقل مدرك ديپلم داشتن 10 سال تجربه مفيد كاري یا 15 سال تجربه مفید کاری تذکر 1: همراه داشتن کارت معتبر انجمن جهت شرکت در انتخابات الزامی است. تذكر2: هرعضو انجمن ميتواند با در دست داشتن كارت معتبر انجمن و وكالت نامة كتبي از طرف يكي از اعضاي ديگر انجمن كه واجد شرايط راي دادن است و صحت مدارك ايشان قبل از انتخابات در دبيرخانه تاييد شده باشد به جاي ايشان راي دهد. – جهت كسب اطلاعات بيشتر همه روزه (به جز روزهای پنج شنبه و جمعه) از ساعت 10 صبح لغايت 17 بعدازظهر با شماره 02188310464 دبيرخانه انجمن تماس حاصل نمايند.

بنر کتاب عکس

لایت روم