بایگانی برای مرداد, 1388

گذرگاه پرندگان

kharazi 1588

توضیح نمایشگاه 24 قطعه عکس رنگی و سیاه و سفید عکاس: مهدی قلی پور سلیمانی قاب اول داستان، به سال ها قبل تر برمی گردد. زمانی که حس می کردم از زندگی لذت نمی برم ! درست زمانی که اواخر سال های تحصیل ام در دانشگاه بود… آن زمان ادبیات و ورزش دو شاخه ای بودند که به شکل جدی به آن ها می پرداختم، هرچند تا آن زمان دو بار رتبه بخش دانشجویی دانشگاهیان کشور را بدست اورده بودم اما کم کم حس کردم خواندن ادبیات (شعر و داستان و فلسفه) از نوشتن آن لذت بخش تر است، البته شاید آن قدر توانمند نبودم که مهارت ام را در نوشتن به رخ کسانی بکشم که باید! اما در هر حال حس کردم چیزی هست که باید آن را داشته باشم و العان ندارم! به فکر افتادم که عکاسی را حتما تجربه کنم چرا که شاید گمشده روحی ام در آن جا پیدا شود… چاره ای نبود. برای رفتن سراغ این حرفه حداقل به یک دوربین احتیاج داشتم. پدرم هم که می گفت: به هیچ عنوان تمایلی به دوربین خریدن من ندارد و البته شاید! پولش را هم نداشت. خلاصه این شد که جایزه ای که در ادبیات کسب کرده بودم، یعنی یک فیش حج را به بیت رهبری دانشگاهیان کشور فروختم و 000/400 تومان پول دستم رسید. پول را برداشتم و با کمک برادرم، یک NIKON 8700 خریدم. خاطرم هست که آن زمان بیشترین پیشرفت متعلق به دوربین های هشت مگا پیکسلی بود البته دوربین های DSLR هم بودند اما قیمت آن با پولی که من داشتم متناسب نبود. خریدن 8700 همان و شروع کودکی های من همان. روزها بود که به شب می رسید و من مشغول عکاسی بودم و مدام باتری تمام می کردم. لذت بخش ترین لحظات عمرم وقتی بود که گلخانه ها را راضی می کردم که از آنها عکاسی کنم… و بعد از دو سال آن قدر مطالعه کرده بودم که کلاس عکاسی هم می گذاشتم !! الان سال 1388 است و من دوربین های DSLR زیادی را تجربه کرده ام، اما تمام لذت های عکاسی ام از NIKON 8700 شروع شده است.و شاید برای همین است که دلم می خواهد گذشته برای همیشه در یادم بماند. در توضیح عکس های این مجموعه هم باید بگویم که: تمام این عکس ها بین ساعت 4 تا 7 صبح گرفته شده و حاصل یک سال عکاسی در باران و مه و … است، البته چیزی که برایم خیلی مهم است، حس و حالی که داشتم و تکنیکی است که نداشتم ! #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران

admin 444

مجمع عمومی عادی و فوق العاده (نوبت دوم) انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران جهت انتخاب بازرسان و تکمیل اعضای هیات مدیره و بررسی و تغییر بندهایی از اساسنامه انجمن روز پنجشنبه بیست و دوم مرداد 88 در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد. هر عضو انجمن می‌تواند با در دست داشتن کارت معتبر انجمن و یا با وکالت نامه کتبی که از طرف یکی از اعضای دیگر انجمن که واجد شرایط رای دادن است و صحت مدارک ایشان قبل از انتخابات در دبیرخانه تایید شده باشد به جای ایشان رای دهد. همچنین انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران در نظر دارد در حاشیه مجمع، به منظور گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم مجتبی تکین عضو انجمن و دبیر عکس خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز که اخیرا" به همراه خانواده گرامی اش در حادثه تصادف به دیار باقی شتافته و جامعه عکاسی مطبوعاتی ایران را متاثر کرد، یادواره‌ای برگزار کند. از اعضای محترم انجمن تقاضا می‌شود با حضور در مراسم فوق یاد و خاطره مرحوم تکین را گرامی داشته و موجب تسلی خاطر بازماندگان و شادی روح آن مرحوم و خانواده گرامی اش باشند. پنجشنبه بیست و دوم مرداد 88 از ساعت 15 تا 18. سالن ناصری خانه هنرمندان ایران، خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی(فرصت)، باغ هنر

«قربانیان جنگ» سندی ماندگار در تاریخ دفاع مقدس

admin 591

  کتاب “قربانیان جنگ” کاری از “مهدی منعم” که با حمایت کمیته بین المللی صلیب سرخ توسط انتشارات تصویر ایران منتشر شده است، شامل عکس هایی است از قربانیان غیرنظامی جنگ عراق و ایران، که چهارشنبه شب با حضور تنی چند از عکاسان کشور و نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ، سازمان ها و نهادها و انجمن های حقوق بشر و همچنین مقام های فرهنگی، هنری داخلی و خارجی رونمایی شد. این کتاب شامل عکس هایی است که طی سالیان پس از جنگ، عکاس با حضور در پنج استان مرزی غرب کشور، ثبت و بالاخره با صرف دقت و ظرافت و کیفیتی در خور توجه به عنوان سندی معتبر در تالیف های تصویری سال های دفاع مقدس، منتشر کرده است. به گزارش خبرنگار “پایگاه عکس چیلیک” اولین سخنران این مراسم “پیترجی شتوکر” رئیس سابق کمیته بین المللی صلیب سرخ بود که وی ضمن تشکر از همکاری مسئولین و صاحب نظران مذهبی در ایران، اظهار داشت: در این نمایشگاه مهدی منعم توانسته است تاثیر جنگ و عواقب آن را به خوبی در مردم یادآوری نماید. در ادامه دکتر ادیب مسئول امور بین الملل جمعیت هلال احمر ایران نیز، در بیان سخنانی ضمن تقدیر از مهدی منعم از همکاری کمیته بین الملل صلیب سرخ تشکر و قدردانی کرد. سخنران بعدی آقای ابوالحسنی از مسئولین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بود و در ادامه “پیر ریتر” رئیس نمایندگی صلیب سرخ در ایران در طی سخنرانی خود گفت: اولین ماموریت من، بازدید از اسرای ایرانی در اردوگاه های عراقی بود که کاملا به خاطر دارم این اسرای ایرانی بودند که به من آموختند چگونه بایستی به وظیفه خود عمل کنم. امروز من پس از سال ها به وطن این اسرا بازگشتم و خاطره آن روزها برای من مرور شد. ایشان با اشاره به نمایش برخی عکس های کتاب توسط عکاس کتاب در محوطه سالن ادامه دادند: این عکس ها توجه من را به سختی هایی که ایرانیان در زمان جنگ و پس از آن با آن مواجه بودند، جلب کرد. سیف ا.. صمدیان هم به عنوان مدیر هنری پروژه کتاب “قربانیان جنگ” با بیان مطالبی در خصوص وضعیت فرهنگی بعد از دوران جنگ گفت: پس از پایان جنگ تصمیمی گرفته شد تا مورخین بدون هیچ دخل و تصرف و به دور از هر گونه دستکاری تاریخ را آنچنان که گذشت، بنویسند و امروز نمونه بارز این نوع تاریخ نگاری را در عکس های نمایشگاه و کتاب قربانیان جنگ می بینیم که به عنوان یک شاهکار در تاریخ محسوب می شود به طوری که ده تن از عکاسان برجسته ایرانی همچون: بهمن جلالی، امیرعلی جوادیان، مریم زندی، حسن سربخشیان، افشین شاهرودی، اسماعیل عباسی، جاسم غضبانپور، نصرا.. کسراییان، محمود کلاری و سیف ا.. صمدیان با درج امضا و نام خود این نکته را تایید کردند و می کنند. در انتهای این جلسه هم دقایقی پیش از رونمایی کتاب توسط رئیس نمایندگی صلیب سرخ در ایران، مهدی منعم به عنوان عکاس و مولف کتاب “قربانیان جنگ” ضمن بیان خوش آمد به حاضران در جلسه، گفت: من بیش از 30 سال است که ماموریت حرف زدن با زبانم را به چشمهایم واگذار کرده ام. عکس های این نمایشگاه و کتاب ” قربانیان جنگ “بخشی ازحرف هایی است که من با چشمان ام گفته ام. مهدی منعم متولد سال 1339 از خطه ی شمال کشور است و به عنوان عکاس از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران –ایرنا- از چند عملیات جنگ عراق و ایران عکاسی کرد و در همان زمان لطافت روحی نهفته در نگاه عکاس، طعم تلخ جنگ را در قالب دفاع برای غیرنظامیان بی دفاع تجربه کرد. غیر نظامیانی که عمده ی آنان را زنان و کودکانی بی گناه تشکیل می دادند که هیچگونه دخالتی در تصمیم گیری های اتخاذ شده در وقوع جنگ نداشتند. کتاب “قربانیان جنگ” دومین تالیف تصویری مهدی منعم بعد از کتاب “معجزه امید” محسوب می شود که با عكس‌هاي سياه و سفيد در 112 صفحه در قطع خشتي و تيراژ 3000 جلد منتشر شده است. کتاب مذکور شامل سه بخش «قربانيان انفجار مين‌هاي زميني»، «قربانيان بمباران مناطق مسكوني» و «قربانيان گازهاي شيميايي» است. مسئولیت نظارت فنی چاپ کتاب را ابراهیم صافی از عکاسان و متخصصین امر چاپ بر عهده داشته است. اسامی هنرمندان و عکاسان حاضر در این جلسه به این شرح است: اسماعیل عباسی، جاسم غضبانپور، ابراهیم صافی، ساعد نیک ذات، سیف ا.. صمدیان، محسن شاندیز، مژگان پارسامقام، مرضیه خورسند، محمدرضا بهارناز، محمد صیاد، رضا مراد آبادی، سیدعباس میرهاشمی، یوسف گرامی، کوروش ادیم، محمدحسین حیدری، افشین شاهرودی، مریم کاشفی، علی رضا نیک نژاد، ،مریم زمانپور. مراسم رونمایی از کتاب ماندگار “قربانیان جنگ” با اهدای یک نسخه از کتاب کمیته بین المللی صلیب سرخ، به عکاسان و هنرمندان و میهمانان حاضر در جلسه پایان پذیرفت. گزارش: سیده هاله حیدری عکس ها: جاسم غضبانپور  

گروه 14

kharazi 2193

توضیح نمایشگاه 50 قطعه عکس از 14 عکاس[ رنگی و سیاه و سفید ] ‫منتخب فستیوال های بین المللی در طی سالهای 2007، 2008 و 2009 میلادی عکاس: گروه عکاسان #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-12').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

در آستانه‌ي رونمايي مجموعه عكس‌هاي «قربانيان جنگ ايران و عراق» مهدي منعم : اميدواريم اين كتاب به اتاق‌هاي جنگ برود

admin 765

منبع: ایسنا – «مهدي منعم» معتقد است كه كتاب عكس‌هاي «قربانيان جنگ ايران و عراق» بيانيه‌اي در دفاع از تمام قربانيان غيرنظامي جنگ‌هاست كه پيام صلح را به تمام جهانيان مخابره مي‌كند. اين عكاس مستند در گفت‌وگو با خبرنگار هنرهاي تجسمي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره كتاب عكس‌هاي «قربانيان جنگ ايران و عراق» كه فردا ـ 14 مرداد ماه ـ طي مراسمي در هتل لاله رونمايي مي‌شود، گفت: تمام عكس‌هاي اين مجموعه در ارتباط با غيرنظامي‌هايي است كه در ارتباط با جنگ ايران و عراق صدمه ديده‌اند. او اضافه كرد: عكس‌هاي اين قربانيان در سه بخش تقسيم‌بندي شده است. بخشي از آن مربوط به مجروحان انفجار مين، بخشي مرتبط به مصدومان غيرنظامي كه در بمباران مناطق مسكوني صدمه ديدند و بخشي ديگر مرتبط با مصدومان گازهاي شيميايي است. منعم با اشاره به دغدغه‌ي خود براي عكاسي از اين قربانيان خاطرنشان كرد: در تمام سال‌هايي كه در خبرگزاري جمهوري اسلامي به عنوان عكاس در مناطق جنگي بودم، براساس آن‌چه در اطرافم مي‌ديدم، اين ايده را داشتم تا بعد از جنگ به سراغ آدم‌هايي بروم كه زندگي‌شان به صورت كاملا ناخواسته با جنگ درهم آميخته است و صدمات جبران ناپذيري از اين جنگ ديده‌اند. منعم تصريح كرد: اين 20 و چندساله از عمرم را در ارتباط عميق‌تري با اين قربانيان متمركز شدم و به عكاسي از آن‌ها پرداختم كه ماحصل آن كتاب «معجزه اوليه» از زندگي جانبازان جنگ و همين عكس‌ها شد. اين عكاس مستند هدف اصلي خود از گردآوري اين مجموعه را زدن تلنگري عميق به بانيان اين جنگ‌ها دانست و افزود: شايد اين عكس‌ها تلنگري به همه باشد تا اين شرايط صلح و آرامش را حفظ كنيم و براي تداوم آن بكوشيم و اميدوارم اين كتاب به اتاق‌هاي جنگ برود تا افرادي كه دستور شليك مي‌دهند و باني جنگ هستند، با ديدن آن حداقل گلوله‌اي كم‌تر به سمت اين مردم بيگناه نشانه بروند. او همچنين با اشاره به مقدمه اين كتاب، افزود: براي اولين‌بار تلاش كردم به جاي نگارش يك مقدمه درباره عكس‌هاي اين مجموعه، آن را بيانيه‌اي در دفاع از قربانيان جنگ‌ها معرفي كنم و براي اين كار، آن را به امضاي 10 عكاس همچون، كسرائيان، جلالي، صمديان، زندي، كلاري، سربخشيان، جلاليان، شاهرودي، عباسي و … رساندم. او اظهار اميدواري كرد تا با اين حركت همدلي و همياري عكاسان از حركت‌هاي يكديگر ادامه پيدا كند و پيام جهان شمول چنين مجموعه‌هايي به تمام جهان مخابره شود. به گفته‌ي منعم اين مجموعه دربرگيرنده 96 عكس سياه و سفيد در 120 صفحه است كه فردا – چهاردهم مردادماه ساعت 30/19 در هتل لاله به همراه نمايشگاهي از منتخب اين عكس‌ها رونمايي مي‌شود.

بنر کتاب عکس

لایت روم