بایگانی برای فروردین, 1389

اسامی نامزدهای ششمین انتخابات انجمن عکاسان مطبوعات

admin 597

اسامی نامزهای حضور در ششمین دوره انتخاب هیات مدیره انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران و بازرسی اعلام شد. به گزارش ” پایگاه عکس چیلیک ” به نقل از روابط عمومی این انجمن تا پایان زمان اعلام شده مبنی بر ثبت نام اسامی متقاضیان حضور در فهرست نامزدهای هیات مدیره انجمن این عکاسان ثبت نام کرده اند: 1- سیدمحسن سجادی 2- محمدرضا علی مددی 3- احمد نصیرپور 3- نصرالله حاجی حمیدفروتن 4- مهدی قاسمی 5- محمد جعفری 6- بابک برزویه 7- سیدحسین التجاء 8- مجید شادمان نژاد 9- اسماعیل عباسی 10- محمد رازدشت 11- علی آذرنیا کماری و در ادامه غلامرضا حافظالقرآن، اصغر آهار و حمید نجف زاده نامزد عهده داری عنوان بازرس در فهرست متقاضیان این عنوان شدند. جهت مشاهده دستور جلسه و اطلاع از زمان و محل انتخابات ” اینـجا ” کلیک کنید.

خانواده محمد خانی در پاریس

kharazi 2759

توضیح نمایشگاه 25 قطعه عکس از 3 عکاس [ رنگی ] عکاس: گروه عکاسان قاب اول نمایشگاهی از آثار هنری خانواده داریوش محمد خانی با عنوان خانواده هنری ایرانی از بیست و پنجم اسفند ماه 1388 در محل رایزنی فرهنگی ایران در پاریس به نمایش در آمده است. در این نمایشگاه داریوش محمدخانی، کوروش محمدخانی و سیروس راد با ارایه 25 قطعه از عکس های خود در ابعاد 50 در 70 سانتیمتر به موضوع آفرینش و نوروز پرداخته اند. اين نمايشگاه همزمان با برگزاری در محل رایزنی فرهنگی ایران در پاریس در ” نگارخانه چیلیک “، به معرض ديد عموم علاقه مندان در آمده است. #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

پلک زدن میان ماهی ها

kharazi 2013

توضیح نمایشگاه: 35 قطعه عکس از 24 عکاس [ رنگی و سیاه و سفید ] عکاس: گروه عکاسان #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-12').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

با گراميداشت بهمن جلالی و ابوطالب امام مراسم پايانی هفتمين گردهمايی تصوير سال برگزار شد

admin 9

منبع : ایسنا – به گزارش خبرنگار تجسمي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين مراسم كه عصر روز گذشته ـ 21 اسفند ماه ـ در خانه هنرمندان ايران بعد از گرفتن عكس يادگاري هميشگي برگزار شد،سيف‌الله صمديان دبير گردهمايي تصوير سال با تقدير از همه هنرمنداني كه در اين رويداد هنري شركت كرده‌اند، در سخناني گفت:هفت پله را با يكديگر بالا آمده‌ايم اميدوارم با لطف و پشتيباني شما اين حضور هم‌چنان ادامه داشته باشد.  او با ارائه‌ي توضيحاتي درباره‌ي طراحي و اجراي پوستر هفتمين دوره‌ي تصوير سال از رشد آمار شركت‌كنندگان در اين دوره ابراز خرسندي كرد و افزود: دراين دوره هزاروششصد‌وهفتادو سه هنرمند شركت داشتند كه چون امكان ارائه‌ي همه‌ي كارها را نداشتيم، از 830 هنرمند كار انتخاب كرديم كه اين گزينش روندي بسيار پيچيده داشت. صمديان درباره‌ي بخش فيلم توضيح داد:هيات داوران در اين بخش در حضور تك‌تك فيلمسازان كارها را ارزيابي كردند كه اين شيوه شبيه جشنواره‌ي فيلم كن است. البته جشنواره‌ي ما به جاي 7 يا 10 يا 12 روز در 24 روز نمايش فيلم داشت و برخي از روزها سه نوبت فيلم اكران مي‌شد كه بايد از همكاري بچه‌هاي خانه هنرمندان تشكر كنم. البته اميدوارم آقاي جوزاني با كمك كمپاني‌هاي علاقه‌مند تجهيزات اين سالن‌ها را به روز كند. دبير گردهمايي تصوير سال به شرايط سياسي _ اجتماعي كشور اشاره كرد و افزود: اين شرايط به‌گونه‌اي بود كه امكان گرفتن اسپانسر نداشتيم اما خانه هنرمندان، موزه هنرهاي معاصر، انجمن طراحان گرافيك و هاكوپيان ما را در برگزاري اين رويداد ياري كردند و در كنار آنان سازمان فرهنگي _ هنري شهرداري تهران هم كمك بسيار محدودي انجام داد كه اميدواريم در سال‌هاي آينده مانند تمام كشورها كه شهرداري حمايت‌گر رويداد‌هاي فرهنگي _ هنري است، ما هم از كمك بيشتري برخوردار شويم.  صمديان از بهروز غريب‌پور ياد كرد و گفت:بايد از بهروز غريب‌پور كه براي نخستين‌بار خانه هنرمندان را به روي ما باز كرد، تشكر كنم و از آقاي جوزاني هم كه به خوبي راه او را ادامه داد، ممنون هستم. اما جاي غريب‌پور هم‌چنان خالي است.  به گزارش ايسنا، در ادامه با پخش تصاويري از مراسم خاك‌سپاري بهمن جلالي ياد اين هنرمند عكاس گرامي‌داشته شد. سپس محمود كلاري كه اجراي برنامه را برعهده داشت در سخناني گفت: از دست‌دادن بهمن جلالي براي همه ما ضايعه‌اي دردناك و فقداني جانگداز است. او مرد بزرگي است كه عمري را صرف هنر عكاسي كرد و يكي از پرانرژي‌ترين و نجيب‌ترين آموزگاران اين رشته است.  او ادامه داد: هر چه درباره‌ي او گفته شود نمي‌تواند حقيقتا پاسخگوي حضور، تاثير و نقشي كه او در آموزش نسل جوان داشته؛ باشد. جايش همواره خالي است هرچند او با شاگردانش و با زنده‌ نگه‌داشتن راه و نگاهش تداومي هميشگي خواهد داشت.  سپس با پخش تصاوير ديگري از كوروش(ابوطالب) امام، هنرمند تازه درگذشته ياد اين عكاس و جانباز جنگي گرامي داشته شد.  در اين تصاوير كوروش امام مي‌گفت؛ در خانه بيكار ماندن يعني فنا‌شدن و من شروع كردم به كاركردن و مبارزه‌كردن با بيماري. سپس سيف‌الله صمديان گفت:شرمنده‌ايم كه فضاي مراسم به طبيعت زندگي‌مان نزديك‌تر شده است. درست همزمان با برگزاري گردهمايي تصوير سال بايد براي كوروش امام مراسم تدفين مي‌گرفتيم، بنابراين گرچه ظاهر اين فيلم غم‌انگيز است اما در عين حال بسيار غرور‌انگيز است و تصوير‌گر انساني است كه هرگز نخواست متوقف شود. وي با اشاره به حضور كوروش امام در جبهه‌هاي جنگ ياد‌آور شد: كوروش در ثبت جنگ و وقايع آن گنجينه‌اي بسيار غني را از 30 سال گذشته گرد آورد. او هميشه نگاهي تازه داشت چيزي كه ما عكاسان بايد آن را مورد توجه قرار بدهيم. صمديان در پايان صحبت‌هاي خود ياد مجتبي تكين ديگر عكاسي را كه سال گذشته جان باخته بود گرامي داشت. در ادامه احسان رسول‌اف مدير گالري «محسن» به نمايندگي از بنياد فرهنگي _ هنري محسن رسول‌اف با يادآوري درگذشت اين هنرمند جوان در شهريور سال 87 گفت: بنياد فرهنگي _ هنري محسن با هدف حمايت از هنرمندان جوان كار خود را آغاز كرد و در ادامه با پيشنهاد و همكاري سيف‌الله صمديان جايزه‌ي محسن رسول اف را در چهار رشته براي هنرمندان زير 25 سال طراحي كرديم كه امسال دومين دوره‌ي اين جايزه برگزار مي‌شود.  او در ادامه از برگزاري نمايشگاهي از آثار برگزيده در اين گالري خبر داد و افزود: اين گالري در دي‌ماه گذشته در تهران افتتاح شد و اميدواريم بتوانيم خدمت ديگري به هنر هنرهاي تجسمي معاصر كشور انجام دهيم.  به گفته‌ي او؛ از خرداد سال آينده هرسال آثار برگزيده‌ي جايزه‌ي محسن رسول اف در اين گالري به نمايش گذاشته مي‌شود تا ضمن بازديد دوباره امكان فروش و بازار براي اين آثار فراهم شود. احسان رسول‌اف اضافه كرد: براي برندگان تنديس؛ با بررسي هيات كارشناسي گالري محسن و در صورتي كه رزومه كاري اين هنرمندان متقاعد‌كننده باشد، امكان برگزاري نمايشگاه انفرادي هم فراهم خواهيم كرد.  در ادامه دو فيلم از مجموعه‌ي «دلقك‌ها» كه كامبيز درمبخش هنرمند كاريكاتوريست با همكاري پسرش رامين ساخته بود به نمايش درآمد و سپس جوايز برگزيدگان بخش‌هاي مختلف ارائه شد. گرد‌همايي تصوير سال با نمايش فيلم «اشكان، انگشتر متبرك و چند داستان ديگر» ساخته‌ي شهرام مكري به كار خود پايان داد.  به گزارش ايسنا،نتايج داوري‌هاي بخش‌هاي عکس، کاريکاتور، گرافيک و فيلم هفتمين نمايشگاه تصوير سال و جشنواره فيلم تصوير در بخش جوانان زير 25 سال (جايزه محسن رسول‌اف)  بخش عکس با داوري محمود کلاري، محسن راستاني و شهريار توکلي برگزيدگان بدين شرح‌اند: در بخش مستند اجتماعي تنديس تصوير سال “جايزه محسن رسول‌اف” به سعيد عامري بابک بردبار و عرفان دادخواه کوچکي برگزيده شناخته شد که به آنان ديپلم افتخار و سکه بهار آزادي اعطا شد. براساس آراي هيات داوران، از علي جورابچي، آزاده کرم‌بارنگي و غزال مفاخري با اعطاي تقديرنامه تقدير شد. در بخش عکاسي ورزشي تنديس تصوير سال “جايزه محسن رسول‌اف” به وحيد سهرابي ابد محمدرضا سلطاني تهراني و اميرحسين خيرخواه برگزيده شناخته شد که به وي ديپلم افتخار و سکه بهار آزادي اعطا شد. براساس آراي هيات داوران، از محسن رضايي، نعيم احمدي، هادي آبيار و بابک بردبار با اعطاي تقديرنامه تقدير كردند.  در بخش عکاسي خبري تنديس تصوير سال “جايزه محسن رسول‌اف” به هيچ يک از حاضران تعلق نگرفت.  روشن نوروزي و حسين عليزاده‌موحد برگزيده شناخته شدند که به آنان ديپلم افتخار و سکه بهار آزادي اعطا شد. براساس آراي هيات داوران، از مرجان احمدي و رضا عنصرسيار با اعطاي تقديرنامه تقدير شد. در بخش هنر و هنرمندان تنديس تصوير سال “جايزه محسن رسول‌اف” براي آويده نجفي مجيد اديبي و حسين گليا برگزيده شناخته شدند که به آنان ديپلم افتخار و سکه بهار آزادي اعطا شد. براساس آراي هيات داوران، از علي جورابچي، محمدرضا سلطاني تهراني و محسن رضايي با اعطاي تقديرنامه قدرداني شد. در بخش عکاسان از نگاه عکاسان تنديس تصوير سال “جايزه محسن رسول‌اف” به منا هوبه‌فکر اهدا شد.  ترانه اردکاني و نازنين زنگي‌آبادي برگزيده شناخته شد که به آنان ديپلم افتخار و سکه بهار آزادي اعطا شد. براساس آراي هيات داوران، از ارسلان امانتي با اعطاي تقديرنامه قدرداني شد. در بخش عکاسي خلاقه (نگاهي ديگر) دو تنديس اختصاص داده شد.  تنديس تصوير سال “جايزه محسن رسول‌اف” به غزاله غضنفري و تنديس ديگر به صمد قربان‌زاده.  در اين بخش هادي فلاح‌پيشه، مجيد شقايي فلاح و نفيسه مشعشعه برگزيده شناخته شدند که به ديپلم افتخار و سکه بهار آزادي به آنها اعطا شد.  براساس آراي هيات داوران، از محسن بايرام نژاد، آي‌تاي شکيبافر، شکوفه بياتي، نازنين طباطبايي و طناز امين با اعطاي تقديرنامه قدرداني شد. در بخش کاريکاتور داوران کامبيز درم‌بخش، حسن کريم‌زاده و هادي حيدري حسين يوزباشي برگزيده نخست و برنده تنديس جايزه محسن رسول‌اف شناخته شد.  ديپلم افتخار و جايزه به اميرارسلان احمدي‌نژاد و محمود آزادنيا تعلق گرفت. همچنين طبق آراء هيات داوران، از قاسم الهي و شاهين کلانتري تقدير شد. در بخش گرافيک داوران فيروز شافعي، ساعد مشکي و مريم خونساري مهدي مختاري برگزيده نخست و برنده تنديس جايزه محسن رسول‌اف شناخته شد. ديپلم افتخار به علي رزم‌پا و (حسين يوزباشي و محمدصابر شيخ‌رضايي) تعلق گرفت.  همچنين طبق آراء هيات داوران، از محمدعلي خفاجي، اميرحسين نوري‌فرد، محمدحسين جعفري، مسعود آقايي و يحيي پاکدل تقدير شد. بخش فيلم هيات داوران متشکل از فرزاد مؤتمن، حميد جبلي، مرتضي پورصمدي، تورج اصلاني و شهرام مکري فيلم‌هاي بخش جوانان زير 25 سال را از ميان 48 فيلم راه‌يافته در اين بخش انتخاب کردند.  در بخش فيلم‌هاي نيمه‌بلند از 15 تا 45 دقيقه  تنديس: همه‌چيز سر جاشه/ کارگردان: ميلاد ثابت کار برگزيده: سيانور/ کارگردان: آيدين افخمي  تقدير: اينجا تهران است صداي…/کارگردان: انوشيروان مسعودي ايمان بياوريم/ کارگردان: عطيه عطارزاده خاطره ني‌آوران/ کارگردان: هادي آفريده فيلم‌هاي کوتاه تا 15 دقيقه تنديس: تير/ کارگردان: محمد جواد قاسم‌پور برگزيده: چتر رنگي/ کارگردان: هدي اصفهاني شاه گفت نزن و عکاسي آغاز شد/ کارگردان: ميلاد شاه‌جاني جايي مثل بهشت/ کارگردان: ميلاد مرتضي‌پور تقدير: نزديک‌تر/ کارگردان: حسين براتي با مورچه‌ها مي‌رقصد/ کارگردان: داريوش نهداران چاي/ کارگردان: آرمان فياض رخصت چاي/ کارگردان: ميثاق نزهت‌شعار چاي/ کارگردان: ياسر شعباني  

گزارش تصویری خاكسپاری ابوطالب امام، عکاس دفاع مقدس

admin 53

  تصوير زنده ياد ابوطالب امام، عکاس دفاع مقدس در مراسم تشييع و خاکسپاري   ويلچر و دوربين زنده ياد ابوطالب امام، عکاس دفاع مقدس در مراسم تشييع و خاکسپاري     سخنراني خسرو سينايي در مراسم تشييع و خاکسپاري ابوطالب امام، عکاس دفاع مقدس     سخنراني ميرهاشمي در مراسم تشيع و خاکسپاري زنده ياد ابوطالب امام     حضور هنرمندان عکاس در مراسم تشييع و خاکسپاري ابوطالب امام، عکاس دفاع مقدس     حضور هنرمندان عکاس در مراسم تشييع و خاکسپاري ابوطالب امام، عکاس دفاع مقدس     مراسم تشييع پيکر ابوطالب امام، عکاس دفاع مقدس     مراسم تشييع پيکر ابوطالب امام، عکاس دفاع مقدس   مراسم تشييع پيکر ابوطالب امام، عکاس دفاع مقدس   مراسم تشييع پيکر ابوطالب امام، عکاس دفاع مقدس   اقامه نماز بر پيکر ابوطالب امام، در بهشت زهرا   وداع همسر و خانواده ابوطالب امام با پيکر ايشان در مراسم تشييع و خاکسپاري   مراسم تشييع و خاکسپاري ابوطالب امام، عکاس دفاع مقدس   مراسم تشييع و خاکسپاري ابوطالب امام، عکاس دفاع مقدس   مراسم تشييع و خاکسپاري ابوطالب امام، عکاس دفاع مقدس   خاکسپاري ابوطالب امام، عکاس دفاع مقدس   خاکسپاري ابوطالب امام، عکاس دفاع مقدس   خاکسپاري ابوطالب امام، عکاس دفاع مقدس  

با هم بخندیم

kharazi 1857

توضیح نمایشگاه 32 قطعه عکساز 2 عکاس استان خراسان رضوی [ رنگی و سیاه و سفید ] عکاس: سید علی سیدی قدیر وقاری شورچه قاب اول طنز در لغت‌ به‌ معنای‌ « طعنه‌ زدن‌ » و « مسخره‌ کردن‌ » است. ‌طنزپرداز با بزرگ‌نمایی‌ یک‌ عیب‌ یا نقیصه‌ قصد دارد صاحب‌ آن‌ عیب‌ را متوجه‌ نکته‌ای‌ کند. در واقع‌ یکی‌ از روش‌های‌ متوجه‌ کردن‌ دیگران‌ به‌ نکته‌هایی‌ که‌ از آن‌ غافل‌ مانده‌اند، ” طنز ” امی باشد. ” ثبت لحظاتی در قالب طنز توسط عکاس و پیامد آن ایجاد خنده و انبساط در بیننده ” یکی از اهداف عکاسی طنز می باشد .هدف هنرمند عکاس از عکاسی طنز مسخره کردن دیگران نیست.موقع عكس انداختن مي‌گويند:” لطفاً لبخند بزنید”. خنده زبان مشترك است. هزينه ندارد. خنده، شادی می‌آورد، نوعی تخليه رواني است و تنش‌ها و احساسات سركوب شده را رها می سازد. خنديدن، دويدن بدون تحرك است.خنده نشانه اعتماد به نفس، سلامت روان و احساس امنيت است. خنده، خستگی را برطرف مي‌كند خنده در برابر عصبانيت مثل آب روي آتش است. خوب است بدانيم كه تبسم و لبخند نوعي درايت و باهوشی است. پس زمانی که می خندی صاحب آن لحظه را فراموش نکن وازآفریدگارهرچه خوبی است تشکر کن و به شکرانه این لحظه قدمی بردار. شاد کردن دیگران لحظه های خوش تو را مداوم و خنده هایت را بیشتر می کند.شیوه کاربرد طنز در جوامع مختلف با هم تفاوت دارد .به عنوان مثال جشنواره بین المللی دو سالانه طنز بلغارستان با پیشینه حدود چهل سال در شاخه های مختلف هنرهای تجسمی اقدام به برگزاری منظم و قوی این جشنواره معتبر می نماید و به همین منظور خانه طنز و هزلیات در شهر کوچکی نزدیک صوفیه پایتخت بلغارستان پایه گذاری شده است که هدف برگزار کننده ایجاد محیطی سالم و سرشار از خنده وسلامتی روان و زندگی اجتماعی برای خانواده ها با استفاده از توان و قابلیت های وصف ناپذیرهنرمندان این عرصه می باشد. نمایشگاه عکس طنز ” با هم بخندیم ” با 32 اثر ازعکسهای قدیر وقاری شورچه و سیدعلی سیدی عضو انجمن عکاسان خراسان رضوی سعی کرده است تا حتی اندکی به این اهداف نزدیک شود. غالب آثار پیش رو مربوط به سفرهای این دو عکاس در فاصله زمانی سالهای 1383 تا 1387 به کشور بلغارستان می باشد. #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-13').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

پیام تسلیت « انجمن عکاسی بسیج آذربایجان » به مناسبت درگذشت ابوطالب امام

admin 17

به مناسبت درگذشت عکاس هنرمند ” کورش سید ابوطالب امام ”  انجمن عکاسی بسیج هنرمندان آذربایجان شرقی و گروه عکاسان یاد، پیام تسلیتی را به ” پایگاه عکس چیلیک ” ارسال نمودند که متن آن به این شرح است: انا لله و انا الیه راجعون تاریخ هر ملتی سرشار از حضور بزرگان و شخصیت هایی است که با نبودشان نیز حاضرند و با تاثیر و آثارشان آنچه را که باید، روایت می کنند. بدون تردید ابوطالب امام از جمله این اشخاص است و عکس های ماندگار او از روزهای خرمشهر و آثار مقایسه ای ایشان جزو درخشان ترین عکس های مرتبط با دفاع از این سرزمین مقدس به شمار می رود. او  رزمنده ای بود که در روزگار تنهایی خویش غریب ماند ولی این غربت را با دوربین خود به خوبی شریک شد و روایت کرد چرا که معتقد بود: “هیچگاه عکاسی متوقف نمی شود “. درگذشت عکاس نامی سالهای عرصه دفاع مقدس این سرزمین، ” ابوطالب امام ” را به خانواده آن عزيز و عموم عكاسان هنرمند كشور تسليت عرض مي نمائيم. انجمن عكاسی بسيح هنرمندان آذربايجانشرقی گروه عكاسان ياد  

پیام تسلیت « انجمن عکاسان قوچان » به مناسبت درگذشت ابوطالب امام

admin 9

به مناسبت درگذشت عکاس هنرمند ” کورش سید ابوطالب امام ” « انجمن عکاسان قوچان » پیام تسلیتی را به ” پایگاه عکس چیلیک ” ارسال نمودند که متن آن به این شرح است: انا لله و انا الیه راجعون ” کورش سید ابوطالب امام ” نیز همچون ” بهمن جلالی ” ما را با یاد ها و خاطره ها و آثار ارزشمندش تنها گذاشت. درگذشت هنرمند روزهای حماسه را به جامعه هنری، عکاسان و خانواده و بازماندگان آن عزیز سفر کرده تسلیت عرض می نماییم. علی حسنعلی زاده انجمن عکاسان قوچان  

گزارش تشییع پیکر عکاس هنرمند ابوطالب امام+ گزارش تصویری

admin 5

جامعه عکاسی کشور ظهر روز هجدهم اسفندماه با خبر درگذشت ” کورش سید ابوطالب امام ” مواجه شد که علاوه بر عکاسان، برخی هنرمندان سایر رشته های هنری همچون: مجسمه سازان و سینماگران و نقاشان را از شنیدن خبر درگذشت این عکاس متاثر کرد. پاییز و زمستان سال جاری جامعه عکاسان ایران دو شخصیت را همچون ” بهمن جلالی ” و ” ابوطالب امام ” از دست داد که هر کدام به نوبه خود خسارتی غیر قابل جبران برای این صنف هنری محسوب می شود و در این میان چیزی جز رضای الهی به تقدیر نیست که التیام بخش این فقدان ها باشد. مقارن با ساعت 9 صبح امروز 20 اسفندماه بنا به اطلاع قبلی، قرار تشییع پیکر ” کورش سید ابوطالب امام ” از مقابل خانه هنرمندان در تهران بود و آنچه زیبایی این مراسم را دوچندان کرد حضور پیش از موعد پیکر بود تا همچون دوران زندگی این مرحوم، گویای نظم ابوطالب امام باشد و میزبانی او از تمامی کسانی که به میهمانی اش می آمدند تا برای آخرین بار شاهد بدرقه این عکاس فقید باشند. رفته رفته حضور جمعیت چشمگیرتر می شد و تنها آوای کلام الهی بود که در محیط مقابل خانه هنرمندان – که بارها شاهد حضور این عکاس فقید بود – به گوش می رسید. بهت مانده در محیط، بهتی غریب نبود و به تازگی عکاسان کشور این حس را تجربه کرده بودند و اکنون بایستی دوباره مبهوت، عزیزی دیگر را تا قطعه هنرمندان بهشت زهرا”س” بدرقه می کردند. حضور نامداران عرصه هنر همچون ایرج اسکندری و خسرو سینایی و بزرگان عکاسی و مسئولین انجمن های عکاسی نشانی بر آیین سپاس از این عکاس بود و آثار مانای او. شاید نتوان تمامی حاضرین را برشمرد ولی تا چشم کار می کرد بزرگان و اساتید و عکاسانی بودند که به پاس قدردانی از رشادت های رزمندگی و عکاسانه این عکاس با پشتکار آمده بودند تا التیامی باشند بر همسر این عکاس بانو فرزانه افتخاری. عکاسانی چون: اصغر بیچاره، محمد صیاد، محسن شاندیز، اسماعیل عباسی، سیدعباس میرهاشمی، سیف الله صمدیان، رعنا جوادی، مهدی منعم، جعفر دانیالی، سعید صادقی، محمدحسین حیدری، ساعد نیک ذات، ساسان مویدی، فریدون گنجور، مجید دوخته چی زاده، حسین چنعانی، محسن راستانی، کمال الدین شاهرخ، منوچهر یگانه دوست، سعید محمودی ازناوه، اسماعیل داوری، یوسف گرامی، کاووس صادقلو، محمد رازدشت، اباصلت بیات، فرهاد سلیمانی، مجید ناگهی، مجتبی آقایی، سعید منزه، احمد نصیرپور، جواد پورسعید، حسین بهرامی، حسن قائدی، یلدا معیری، ساتیار امامی، منصوره معتمدی، فرزین شادمهر، ولی الله صابری، ابراهیم نبی پور، رسول اولیازاده، نصرالله حاجی حمید فروتن و … اباصلت بیات اولین آغازگر جلسه بود که آیاتی چند از کلام ا.. مجید را قرائت کرد و بعد با درخواست مهدی سروری پیکر ” کورش سید ابوطالب امام ” از داخل آمبولانس به کنار جایگاه و در مقابل حاضرین بر روی دست های همرزمان دیروز و عکاسان پیشکسوت و نامداران حاضر با ذکر لااله الا الله به جایگاه منتقل شد و در کنار پیکر ” کورش سید ابوطالب امام “، صندلی چرخدار(ویلچر) او که سالها برش نشست و ساک و دوربین عکاسی اش بود که حضور عکاسان و خبرنگاران عکاس را به خود معطوف کرد. کاووس صادقلو به نمایندگی از انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران نفر دومی بود که این متن را خطاب به عکاسان و هنرمندان و حاضرین در این آیین خواند. سیدعباس میرهاشمی سخنران بعدی این مراسم بود که همچون همیشه با کلامی ساده و کوتاه از شخصیت ” کورش سید ابوطالب امام “گفت: صحبت زيادي ندارم؛ چون آن‌ها كه بايد ابوطالب را بشناسند، شناخته‌اند. او بيش از هر چيز به ماندگاري فكر مي‌كرد و خودش هم با عكس‌هايش ماندگار شد. اميدوارم همه ما ايستادگي را از همين‌جا ياد بگيريم. خسرو سینایی آخرین سخنران این مراسم بود که پیرامون ابعاد شخصیت حرفه ای ” کورش سید ابوطالب امام ” در قالب سخنانی موجز با حاضرین گفت: چندي پيش يكی از دوستان مطبوعاتي از من پرسيد چرا اين همه هنرمند از ميان ما می‌روند؟ و بعد از آن ديدم كه تيتر زد: «چه پوست‌كلفتيم ما!». ولي امروز كه به يادم آمد، می یبينم خيلي هم پوست‌كلفت نيستيم. اگر معنی پوست‌كلفت ‌بودن استقامت و باور به زندگی باشد، بايد از كسی ياد بگيريم كه تا آخرين لحظه زندگی را باور داشت و به من آموخت استقامت يعنی عشق ورزيدن به كاری كه می‌كنيم. او شرايط مالی درخشانی كه نداشت هيچ! شايد گاهی در سختی هم به سر می‌برد. اما عشقش به زندگی به من آموخت كه می‌توان استقامت بيش‌تری داشت. سپس بر روی دستان قدرشناس حاضران، پیکر ” ابوطالب امام ” تا آمبولانس تشییع شد و پس از آن عکاسان و حاضران گروه گروه قرار بعدی حضورشان را در بهشت زهرا”س” می گذاشتند. آنچه در این میان حائز اهمیت بود حضور عکاسان در سنین گوناگون جوانان و پیشکسوتان بود که تا آخرین قدم نیز حتی این عکاس را همراهی کردند. ساعت 12:10 ظهر پیکر این عکاس پس از شستشو و تغسیل به سوی قطعه هنرمندان روانه شد و همزمان با ساعت 12:50 پیکر ” کورش سید ابوطالب امام ” در آغوش خاک قرار گرفت و از دست مشایعت کنندگان به آسمانیان سپرده شد. این در حالی بود که با همکاری و هماهنگی سه گروه از انجمن های عکاسی: انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس، انجمن عکاسان ایران و انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران مراسمی در خور شان این عکاس برگزار شد. این مراسم با پذیرایی خانواده از شرکت کنندگان در مراسم به صرف نهار پایان پذیرفت. لازم به یادآوری است جلسه یادبود این عکاس فقید بعدازظهر روز جمعه 21 اسفندماه از ساعت 14:30 تا 16 در مسجدالجواد”ع” واقع در میدان هفت تیر تهران برقرار می باشد. جهت مشاهده بخش اول گزارش تصویری ” پایگاه عکس چیلیک ” “اینجا” و بخش دوم “اینجا” کلیک کنید. جهت مشاهده گزارش تصویری این مراسم در خبرگزاری فارس ” اینجا ” کلیک کنید.

گزارش تصویری تشییع پیکر عکاس فقید ابوطالب امام(2)

admin 17

  عکاس: مرجان ابوالقاسمی   عکاس: مرجان ابوالقاسمی     عکاس: مرجان ابوالقاسمی   عکاس: ابراهیم باقرلو   عکاس: سهیل یعقوبی   عکاس: ابراهیم باقرلو     عکاس: ابراهیم باقرلو   عکاس: محمد رضا خرازی     عکاس: سهیل یعقوبی     عکاس: محمد رضا خرازی

گزارش تصویری تشییع پیکر عکاس فقید ابوطالب امام(1)

admin 18

  عکاس: ابراهیم باقرلو   عکاس: محمد رضا خرازی     عکاس: مرجان ابوالقاسمی   عکاس: مرجان ابوالقاسمی   عکاس: محمد رضا خرازی   عکاس: محمد رضا خرازی   عکاس: ابراهیم رامه   عکاس: مرجان ابوالقاسمی     عکاس: ابراهیم رامه     عکاس: ابراهیم رامه

آنچه « کاووس صادقلو » در آیین تشییع کورش امام خواند

admin 16

در آیین تشییع پیکر عکاس فقید ” کورش سیدابوطالب امام ” کاووس صادقلو به نمایندگی از طرف انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران متنی را خطاب به عکاسان و هنرمندان و حاضرین در مقابل خانه هنرمندان قرائت کرد که با توجه به ذکر نکاتی خاص از نشانه های بارز شخصیتی ” کورش سیدابوطالب امام ” و همچنین بروز احساسات حاضرین، ” پایگاه عکس چیلیک ” متن کامل این پیام را منعکس می نماید. کاووس صادقلو اولین سخنران حاضر در جایگاه بود که با دعوت مهدی سروری که اجرای این مراسم را برعهده داشت به جایگاه حاضر شد و به نمایندگی از سوی انجمن صنفی عکاسان مطبوعات متن رسیده را چنین قرائت کرد: و دست بر دست گذاشتن ما باز هم کار دست ما داد. اگر چه کم کم، متاسفانه! داریم عادت می کنیم . عادت می کنیم که داد بزنیم و شعار بدهیم و زیبا بنویسیم و نتیجه: هیچ! اینقدر دست بر دست گذاشتیم که دیگر یادمان رفت دستی به یاری و همدلی برآریم. ” کورش سیدابوطالب امام ” را همه می شناختند. پیشکسوت و جوان ندارد. وقتی وجودی تنومند و درشت اندام و مهربان را که سیگاری در دست و دوربین در آغوش بر روی ویلچر نشسته بود می دیدی تمام اراده و پشتکار را در برابرت حس می کردی. هم مهربان و هم زود رنج! هم طناز و هم عمیق! هم انسان و هم عکاس! اینقدر دست بر دست گذاشتیم که باز هم کار دستمان داد. نمی دانیم به رسم همه جلساتی اینچنین باید از این عکاس بگوییم یا از آنچه بر او گذشت؟ نمی دانیم از رفتن اینگونه ی این عزیزان خسته شده ایم یا از اینگونه ماندن خودمان؟ چه بر سر ما آمده؟ باید بپذیریم و باور کنیم که در تمام آن روزها که وظیفه صنفی و حرفه ای و اخلاقی ما جایش خالی بود همسری بوده که همت مردانه عالم این نبودن های ما را به بهترین شکل جبران کند. ظاهراً از حماسه عکاسان گفتن و از قدر حرفه آنان سرودن هیچ تاثیری در روند رسیدگی، درمان، حمایت، تقدیر، قدردانی و پاسداری آنان ندارد. پس باید از چیزی بگوییم که تاثیر گذار باشد و در وسع ما حتی اگر لازم است سکوت کنیم ولی سکوتی در خور باور. باید فکر کنیم چرا ” ابوطالب امام ” به جایی رسید که در سالهای اخیر اصرار می کرد که نامش در کنار عکس و آثارش ” کورش امام ” ثبت شود؟ اگر بر روی ویلچر می نشست و دست به دوربین بود و عکاسی می کرد پیامی داشت. اگر تا مدت ها با ویلچر می دوید تا مبلغی که فلان جا در قبال عکس هایش وعده کرده بود را بگیرد و برای درمان هزینه کند پیام داشت. و امروز اگر تنها یک نفر از مسیر دوران زندگی کاری و صنفی او رو سفید باشد مگر کسی جز همسر این عکاس رزمنده است؟ همسری که رزم را معنا کرد. اگر ابوطالب هشت سال رزمندگی کرد ایشان عمری به پای ابوطالب رزمید. همسری که مردانه و عاشقانه مبارزه کرد و به تایید همگان هیچ کم نگذاشت. بیایید امروز بر خودمان گریه کنیم. چرا که کم شدن یکی از ما به آمار مصاحبه های ما می افزاید و دیگر هیچ بیایید دیگر اینقدر دست بر دست نگذاریم تا یکی از عکاسان ما کم شود و مصاحبه ای به مصاحبه های ما افزوده. پیام این رزمنده و همسرش را که استقامت و صبوری است دریابیم. پیام زیبایی که هر کس در جنگ هشت ساله این مملکت حتی اگر یک شاتر زده باشد بر ما حرمت دارد چه برسد به ابوطالبی که هشت سال در مرز جغرافیایی جنگید و سالها در بستر بیماری و امروز پیروز و رستگار شد. باشد تا رستگار شویم و با ماندگان جنگ و تاریخ مان چنان کنیم که شایسته است. انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران

پیام تسلیت « خانه عکس حوزه هنری مازندران » به مناسبت درگذشت ابوطالب امام

admin 19

به مناسبت درگذشت عکاس هنرمند ” کورش سید ابوطالب امام ” خانه عکاسان حوزه هنری استان مازندران، پیام تسلیتی را به ” پایگاه عکس چیلیک ” ارسال نمودند که متن آن به این شرح است: انا لله و انا الیه راجعون درگذشت هنرمند لحظه های پر شور آدمی عکاس فقید ” کورش سید ابوطالب امام ” را به جامعه عکاسی وخانواده محترم تسلیت می گوییم. ما آمدیم قصه بخوانیم و بگذریم . چندی در این میانه بمانیم و بگذریم. از هفت بند خاک رها. دستی در این میانه بیافشانیم و بگذریم. مهدی معصومی گرجی خانه عکس حوزه هنری مازندران

مراسم تشييع پيكر ابوطالب امام برپا شد

admin 12

منبع: ایسنا – پيكر ابوطالب امام – عكاس جنگ تحميلي – ساعتي پيش در ميان جمعي از هنرمندان عكاس به سوي قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) بدرقه شد. به گزارش خبرنگار هنرهاي تجسمي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مراسمي كه صبح امروز (پنج‌شنبه، 20 اسفندماه) در مقابل خانه هنرمندان ايران برپا شد، صادق‌لو بيانيه انجمن عكاسان مطبوعات ايران را در سوگ ابوطالب امام خواند. در اين بيانيه آمده بود: «دست بر دست هم گذاشتن‌مان باز هم كار دست‌مان داد، اگرچه كم‌كم متأسفانه داريم عادت مي‌كنيم. آن‌قدر دست بر دست گذاشتيم كه ديگر يادمان رفت دستي به ياري و همدلي برآريم. ابوطالب امام را همه مي‌شناختند. هم مهربان و هم زودرنج بود. هم انسان و هم عكاس. آ‌ن‌قدر دست بر دست گذاشتيم كه باز كار دست‌مان داد. بايد بپذيريم و باور كنيم كه در تمام آن روزها كه وظيفه صنفي و حرفه‌يي ما جايش خالي بود، همسري بوده كه همت مردانه اين نبودن‌ها را به بهترين شكل جبران كند. ظاهرا از حماسه عكاسان گفتن و از قدر حرفه آنان سرودن هيچ تأثيري در روند رسيدگي، درمان، حمايت و پاسداري آنان ندارد؛ پس بايد از چيزي بگوييم كه تأثيرگذار باشد و در وسع‌مان! امروز بايد فكر كنيم چرا ابوطالب امام به جايي رسيد كه در سال‌هاي اخير اصرار مي‌كرد نامش در كنار عكس و آثارش، كوروش امام ثبت شود؟ اگر روي ويلچر مي‌نشست و عكاسي مي‌كرد، پيامي داشت. اگر تا مدت‌ها با ويلچر مي‌دويد تا مبلغي را كه فلان جا در قبال عكس‌هايش وعده كرده بود، بگيرد و براي درمان هزينه كند، پيامي داشت و امروز اگر تنها يك نفر از مسير و دوران زندگي تاريخ و صنفي روسفيد باشد، مگر كسي جز همسر اين عكاس رزمنده است؟ اگر ابوطالب هشت سال رزمندگي كرد، همسرش عمري به پاي ابوطالب رزميد. بياييد امروز براي خودمان گريه كنيم؛ چرا كه كم شدن يكي از ما به آمار مصاحبه‌هاي‌مان مي‌افزايد و ديگر هيچ! بياييد ديگر اين‌قدر دست بر دست نگذاريم تا يكي ديگر از عكاسان‌مان كم شود و مصاحبه‌اي به مصاحبه‌هاي‌مان افزوده شود». به گزارش ايسنا، در ادامه اين مراسم سيدعباس ميرهاشمي – رييس انجمن عكاسان انقلاب و دفاع مقدس – نيز در سخناني گفت: صحبت زيادي ندارم؛ چون آن‌ها كه بايد ابوطالب را بشناسند، شناخته‌اند. او بيش از هر چيز به ماندگاري فكر مي‌كرد و خودش هم با عكس‌هايش ماندگار شد. اميدوارم همه ما ايستادگي را از همين‌جا ياد بگيريم. خسرو سينايي – هنرمند فيلم‌ساز و از دوستان ابوطالب امام – هم در بخش ديگري از اين مراسم عنوان كرد: چندي پيش يكي از دوستان مطبوعاتي از من پرسيد چرا اين همه هنرمند از ميان ما مي‌روند؟ و بعد از آن ديدم كه تيتر زد: «چه پوست‌كلفتيم ما». ولي امروز كه به يادم آمد، مي‌بينم خيلي هم پوست‌كلفت نيستيم. اگر معني پوست‌كلفت ‌بودن استقامت و باور به زندگي باشد، بايد از كسي ياد بگيريم كه تا آخرين لحظه زندگي را باور داشت و به من آموخت استقامت يعني عشق ورزيدن به كاري كه مي‌كنيم. او شرايط مالي درخشاني كه نداشت هيچ، شايد گاهي در سختي هم به سر مي‌برد. اما عشقش به زندگي به من آموخت كه مي‌توان استقامت بيش‌تري داشت. پيكر زنده‌ياد ابوطالب امام بعد از مراسم تشييع در خانه هنرمندان ايران به سمت قطعه هنرمندان در بهشت زهرا (س) بدرقه شد. در اين مراسم عكاساني همچون اسماعيل عباسي، مجتبي آقايي، ساتيار امامي و ايرج اسكندري حضور داشتند.  

وداع آخر با کوروش ابوطالب امام

admin 13

صبح امروز دوستان و یاران قدیمی کوروش ابوطالب امام به خانه هنرمندان ایران آمدند تا با دوست و یار قدیمیشان وداع کنند. در این مراسم که با همکاری انجمن عکاسان ایران، انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس و انجمن صنفی عکاسان مطبوعات برگزار شد اباصلت بیات، سیدعباس میرهاشمی و خسرو سینایی در سخنان کوتاهی نام و یاد وی را گرامی داشتند سپس پیکر کوروش ابوطالب امام بردوش حاضران جهت تشییع به بهشت زهرا منتقل و در قطعه هنرمندان آرام گرفت. کوروش سید ابوطالب امام در سال 1333 در تهران متولد شد. وی کار عکاسی را از ده سالگی در کنار پدر آغاز کرد. خود درباره چگونه عکاس شدنش می‌گوید: «عکاسی دلمشغولی‌ام از زمان کودکی بوده است. آن موقعی که باید با بچه‌ها در کوچه فوتبال بازی می‌کردم یا دوچرخه سواری به دلیل منع از بازی در کوچه با دوربین ساده‌ای که پدرم در اختیارم گذاشته بود مشغول می‌شدم.» پس از گذراندن دوران متوسطه در مدرسه عالی ساختمان مشغول به ادامه تحصیل در رشته معماری داخلی شد. بعد نقاشی را شروع کرد و سپس گرافیست شد اما چون دلمشغولی اصلی‌اش عکاسی بود تقریبا فعالیت‌های دیگر را کنار گذاشت. اوج فعالیت‌های عکاسی ابوطالب امام به دوران آغاز جنگ ایران وعراق باز می‌گردد. اوکه به دلیل اصلیت خرمشهری خود دلبستگی خاصی به این منطقه داشت به مناطق جنگی جنوب کشور سفر کرد و تا پایان جنگ به عکاسی پرداخت. در سال 62 به طور اتفاقی سردبیر هفته نامه سروش آقای فروزان تعدادی از کارهای او را دید و از او خواست تا عکس‌هایش را در صفحه‌ای تحت عنوان (هنر و جنگ) به چاپ رساند. از آن زمان بود که همکاری وی با هفته نامه سروش آغاز شد. این اولین باری بود که عکس‌های جنگ در اندازه بزرگ و با چاپی نسبتا خوب در مطبوعات منتشر می‌شد. ابوطالب امام درباره عکاسی جنگ می‌گفت: «عکاسی جنگ را باید به دو مقطع زمانی دوران جنگ و پس از جنگ تقسیم کنیم که عکاسی زمان جنگ الزاما محدود به خط مقدم جبهه و درگیری‌های نظامی نمی‌شود بلکه دادن تصاویری زنده و واقعی از شهرهای مرزی که به طور مستقیم جنگ را لمس می‌کردند و مردمی که زیر حملات هوایی در جنوب و غرب کشور و به واقع در کنار جنگ به زندگی مشغول بودند بخش قابل توجهی از عکاسی زمان جنگ را شامل می‌شود.» وی از سال 62 همکاری خود با سازمان تبلیغات را آغاز کرد و همچنین با نشریات گوناگون نیز همکاری داشت. وی در به مدت سه سال در میانه جنگ به عنوان طراح نمایشگاه‌های صنعتی بنیاد مستضعفان به لبنان رفت و در اوقات آزاد و فراغت شروع به عکاسی از این کشور کرد که حاصل این سفر نمایشگاهی انفرادی در موزه هنرهای معاصر تهران با عنوان (نگاهی به لبنان) بود. در سال 1378 اقدام به جمع آوری 250 عکس مربوط به دوران ویرانی محله‌های مختلف سراسر ایران در دوران جنگ کرد. سپس اقدام به عکاسی از همان نقاط و مکان‌ها در زمان جدید کرد و مجموعه عکس‌های مقایسه‌ای را تهیه کرد که در دو جلد کتاب تحت عنوان «رویشی در سپیده» به کوشش دفتر مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی به چاپ رسید. از همین زمان بیماری تنگ شدن مجاری نخاعی وی رو به شدت گذاشت و سبب شد که از عصا برای راه رفتن استفاده کند. وی در طول دوران فعالیت حرفه‌ای خود نمایشگاه‌های انفرادی زیادی بر پا کرد که نمایشگاه «تهران-جنگ-زندگی» در فرهنگسرای بهمن، یادگارهای خرمشهر در خانه عکاسان ایران و سیاه مقش‌ها در نگارخانه بامداد بهمن 85 از آن جمله‌اند. با پیشرفت بیماری وی ناگزیر به استفاده از ویلچیر شد که تا حدود زیادی بر روی فعالیت‌های عکاسی او تاثیر گذاشت اما همچنان به فعالیت‌های مختلف از جمله ساختن فیلم‌های کوتاه و کلیپ‌های تصویری پرداخت. کوروش ابوطالب عکس‌های نمایشگاه یادگارهای خرمشهر را با رویکرد تاثیر مفاهیم جنگ در نسل و جهان امروز در منزل شخصی خود و با بر پایی آتلیه‌ای کوچک تهیه کرد. او آخرین نمایشگاه عکس‌های فتو کلاژ خود را  که شامل عکس‌های زنده یادژازه طباطبایی بود در سال 87 به یاد او در نگارخانه سیحون تهران برپا کرد. گسترش بیماری سبب شد که یک سال پایانی عمر خود را به طور کامل و بی هیچ گونه تحرکی بر روی تخت بیمارستانی منزلش سپری کند که در این زمان نیز شور و امید به زندگی او را از حرکت باز نیاستاند و با کمک همسر خود به عکاسی از تعدادی از دوستان خود با پس زمینه سقف اتاق خود که تنها محل نگاهش بود پرداخت. وی ظهر روز 19 اسفند پس از تحمل ماه‌ها بیماری طاقت فرسا در بیمارستان شرکت نفت تهران دار فانی را وداع گفت. روحش شاد و یادش گرامی

پیام تسلیت « انجمن سینمای جوانان استان گلستان » به مناسبت درگذشت ابوطالب امام

admin 17

به مناسبت درگذشت عکاس هنرمند ” کورش سید ابوطالب امام ” انجمن سینمای جوانان استان گلستان، پیام تسلیتی را به ” پایگاه عکس چیلیک ” ارسال نمودند که متن آن به این شرح است: انا لله و انا الیه راجعون درگذشت هنرمند گرانقدر و رزمنده دیروز خرمشهر، عکاس سخت کوش و استاد صبر و مبارزه ” کورش سید ابوطالب امام ” را به همسر گرامی و اهالی جامعه هنری به ویژه عکاسان هنرمند تسلیت می گوییم. مهدی تیرانی انجمن سینمای جوانان استان گلستان

ابوطالب نماد استقامت و عشق به زندگی بود

admin 16

منبع: خبرگزاری مهر پیکر عکاس دوران دفاع مقدس صبح امروز در حالی تشییع شد که دوستانش از جمله خسرو سینایی او را به عنوان نمادی از استقامت و عشق به زندگی توصیف کردند. به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سینایی، کارگردان در مراسم تشییع پیکر ابوطالب امام که صبح امروز 19 اسفند در مقابل خانه هنرمندان برگزار شد به عنوان یکی از دوستان این عکاس دوران جنگ گفت: من خودم را در جایی نمی‌بینم که بخواهم صحبت کنم اما به دلیل اینکه از من دعوت کردید سخن می‌گویم. وی سپس به نقل خاطره‌ای در مورد وضعیت هنرمندان پرداخت: چندی پیش یکی از دوستان مطبوعاتی پرسید که چرا این روزها اینهمه هنرمند از میان ما می‌روند و بعد از پاسخی که به او دادم دیدم تیتر زد که چه پوست کلفتیم ما. ولی امروز که این موضوع یادم می‌آید می‌بینم خیلی هم پوست کلفت نیستیم. سینایی سپس استقامت را در افرادی مانند ابوطالب امام دانست: اگر معنی پوست کلفت بودن استقامت و باور به زندگی باشد باید از کسی یاد بگیریم که تا آخرین لحظه زندگی را باور داشت و به من آموخت استقامت یعنی عشق ورزیدن به کاری که می‌کنیم. این کارگردان در مورد دیگر خصوصیات ابوطالب امام افزود: او نه تنها شرایط مالی درخشانی نداشت بلکه شاید گاهی در مشکل هم به سر می‌برد ولی او به من آموخت که می‌توان با عشق استقامت بیشتری داشتم. عباس میرهاشمی، عکاس و از دوستان دیگر ابوطالب امام نیز ابراز داشت: آنها که باید او را می‌شناختند، شناخته‌اند. او بیش از هر چیز به ماندگاری فکر می‌کرد و خودش هم با عکس‌هایش ماندگار شد. میرهاشمی ادامه داد: امیدوارم همه ما ایستادگی را از همینجا یاد بگیریم. همچنین کاووس صادقلو، نائب رئیس انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران هم در بخشی از این مراسم، بیانیه انجمن در مورد درگذشت ابوطالب امام  را قرائت کرد: دست بر دست گذاشتن ما باز هم کار دستمان داد. اگر چه کم‌کم و متاسفانه در حال عادت کردن هستیم.عادت می‌کنیم که داد بزنیم، شعار بدهیم، زیبا بنویسیم و نتیجه آن هیچ. این قدر دست بر دست گذاشتیم که دیگر یادمان رفت دستی به یاری و همدلی برآریم. در ادامه بیانیه آمده است: کوروش ابوطالب امام را همه می‌شناختند. پیشکسوت و جوان ندارد. وقتی وجود تنومند، درشت اندام و مهربان او را که دوربین در دست روی ویلچر نشسته بود می‌دیدی تمام اراده و پشتکار را در برابرت حس می‌کردی. این قدر دست بر دست گذاشتیم که باز هم کار دستمان داد. نمی‌دانیم به رسم همه جلساتی اینچنینی باید از این عکاس بگوییم یا از آنچه بر او گذشت. صادقلو هنگام قرائت این بیانیه اظهار داشت: نمی‌دانیم از رفتن اینگونه این عزیزان خسته شده‌ایم یا از اینگونه ماندن خودمان؟ چه بر سر ما آمده است؟ باید بپذیریم و باور کنیم که درتمام آن روزها که وظیفه صنفی، حرفه‌ای و اخلاقی ما جایش خالی بود، همسری بوده که همت او نبودن‌های ما را به بهترین شکل جبران کرد. در این بیانیه در مورد بی‌توجهی به هنرمندان عنوان شده است: ظاهرا از حماسه عکاسان گفتن و از قدر حرفه آنان سرودن هیچ تاثیری در روند رسیدگی، درمان، حمایت، تقدیر و پاداری آنان ندارد. پس باید از چیزی بگویم که تاثیرگذار باشد و در وسع ما. حتی اگر لازم است سکوت کنیم ولی سکوتی در خور باور. انجمن عکاسان مطبوعتی در بخش دیگری از بیانیه در مورد ابوطالب امام گفته‌اند: باید فکر کنیم چرا ابوطالب امام به جایی رسید که در سالهای اخیر اصرار می‌کرد که نامش در کنار عکس و آثارش کورش امام ثبت شود؟ اگر روی ویلچر می‌نشست و دست به دوربین بود و عکاسی می‌کرد پیامی داشت. اگر تا مدتها با ویلچر می‌دوید تا مبلغی را که فلان‌جا در قبال عکسهایش وعده کرده بود بگیرد و برای درمان هزینه کند پیامی داشت. همچنین در این بیانیه به زحمات فرزانه افتخاری به عنوان همسر ابوطالب امام اشاره شده است: امروز اگر تنها یکنفر از مسیر دوران زندگی کاری و صنفی او روسفید باشد مگر کسی جز همسر این عکاس رزمنده است؟ همسری که رزم را معنا کرد. اگر ابوطالب امام هشت سال رزمندگی کرد ایشان عمری به پای ابوطالب رزمید و هیچ کم نگذاشت. صادقلو در پایان بیانیه خطاب به عکاسان دیگر گفت: بیایید امروز بر خودمان گریه کنیم. چرا که کم‌شدن یکی از ما به آمار مصاحبه‌های ما می‌افزاید و دیگر هیچ. بیایید دیگر این قدر دست بر دست نگذاریم تا یکی از عکاسان ما کم شود و مصاحبه‌ای به مصاحبه‌های ما افزوده. پیام این رزمنده و همسرش را که استقامت و صبوری است دریابیم. پس از آن، مراسم تشییع پیکر کورش ابوطالب امام از مقابل خانه هنرمندان برای خاکسپاری در قطعه هنرمندان صورت گرفت. در این مراسم عکاسان دیگری مانند اصغر بیچاره، اسماعیل عباسی، محمد حسین حیدری و ایرج اسکندی نقاش حضور داشتند. کورش سید ابوطالب امام که به “ابوطالب امام” شهرت داشت یکی از عکاسان ایرانی بود که به دلیل گرفتن عکسهای دوران دفاع مقدس و جنگ مشهور بود و با وجود اینکه چند سالی بود به دلیل بیماری از ویلچر استفاده می‌کرد همچون حسین پرتوی کسی از او یادی نمی‌کرد. وی حتی روی ویلچیر هم عکاسی می‌کرد و در اغلب مجامع عکاسی و گشایش نمایشگاههای عکس حاضر بود. تهران از سالهای 60 تا 67 ، جنگ، موشک باران، اعزام نیرو به جبهه‌ها و…از جمله موضوعاتی هستند که ابوطالب به عکاسی از آنها پرداخت.

پیام تسلیت « حوزه هنری یاسوج » به مناسبت درگذشت ابوطالب امام

admin 6

به مناسبت درگذشت عکاس هنرمند ” کورش سید ابوطالب امام ” خانه عکاسان حوزه هنری استان کهکیلویه و بویراحمد پیام تسلیتی را به ” پایگاه عکس چیلیک ” ارسال نمودند که متن آن به این شرح است: انا لله و انا الیه راجعون دراین همیشه کویر،مرگ سفیدِ انسان بزرگی همچون “” کورش سیدابوطالب امام ” تلنگری است بر آنان که می پندارند تفاوتی در میان نیست. آنکه نمرده است هنرمند است و خالقش درگذشت هنرمند فقید عکاس متعهد ابوطالب امام را به خانواده ایشان و جامعه عکاسی کشور تسلیت عرض می نماییم. روحش بلند و شاد اسحاق آقایی حوزه هنری استان کهکیلویه و بویراحمد  

پیام تسلیت « خانه عکاسان استان مرکزی » به مناسبت درگذشت ابوطالب امام

admin 17

به مناسبت درگذشت عکاس هنرمند ” کورش سید ابوطالب امام ” خانه عکاسان حوزه هنری استان مرکزی پیام تسلیتی را به ” پایگاه عکس چیلیک ” ارسال نمودند که متن آن به این شرح است: انا لله و انا الیه راجعون عکس هایت نشانگر خلاقیتی نو بود و چه حیف که دیری نپایید این حضور! و دریغا که معرفی ات بر ما جوانان عکاس دیر بود. نگاهت در قاب خاطر ما همچون عکس هایت جاودانه خواهد ماند. فقدان این عکاس هنرمند را به همسر صبور ایشان و جامعه عکاسان کشور تسلیت می گوییم. حمیدرضا مجیدی خانه عکاسان حوزه هنری استان مرکزی  

پيام تسليت خانه عكاسان ايران به مناسبت درگذشت ابوطالب امام

admin 22

منبع: خبرگزاری فارس – خانه عكاسان ايران حوزه هنري،‌ به مناسبت درگذشت ابوطالب امام عكاس پيشكسوت دوران دفاع مقدس پيام تسليت فرستاد. به گزارش خبرگزاري فارس، در متن اين پيام آمده است: «انقلاب خودجوش و هشت سال دفاع مقدس هنوز صداي شاتر زدن‌هاي ابوطالب امام را در بين آنان كه ايران را ايران مي خواستند از ياد نبرده است. ما هم يادمان هست، هميشه به هر بهانه‌اي از استاد ياد مي كرديم، آخرين پرتره‌اش را در نمايشگاه «عكاسان» سال گذشته به نمايش گذاشتيم.» در ادامه آمده است: سال‌ها كلام گرمش درس آموزمان بود اما امروز ديگر هرم نفس‌هايش هم نيست، قضاي الهي است مي دانيم، گله‌مند نيستيم، تقدير رقم زده را، اما افسوس مي‌خوريم ديگر نگاهش سوژه‌اي ناب را پشت ويزور دنبال نمي‌كند. چه آرام با رفتن سال رفتي و ما، همراهانت را در خانه عكاسان ايران غم از دست دادن چون تويي را به سوگ نشاندي.

بنر کتاب عکس

لایت روم