بایگانی برای اسفند, 1389

26- تور عکاسی طلوع در کویر

operator 279

یک روزه ، 1389/12/09| مدت و زمان برنامه: سفر یک شب و یک روز و زمان حرکت ، از شامگاه چهارشنبه 11 اسفندماه تا شامگاه پنجشنبه بود. اهداف عکاسی: حضور سحرگاهی در پای تپه های رمل و مشاهده طلوع خورشید و عکاسی از فرم ها و منحنی های زیبای تپه رمل ها برنامه سفر: همسفران در حرکتی شبانگاهی از تهران عازم مقصد شده و نیمه های شب را در دل کویر طی کرده و در نهایت پیش از طلوع خورشید به مقصد بازگشتند. عکاسی تا حدود 3.5 ساعت پس از زمان طلوع ادامه یافت و به مرور به طرف نقطه آغاز حرکت در تهران باز می گشتند. #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ef9826; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ef9826; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ef9826; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-11.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#ef9826; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-11.fastgallery').fotorama({ maxwidth: '100%', arrows: true, autoplay: true, nav: 'thumbs',navposition: 'bottom', transition: 'crossfade', allowfullscreen: false, loop: true, fit: 'none', }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); عکاس: نیما خالدی کیاعکاس: نیما خالدی کیاعکاس: نیما خالدی کیاعکاس: نیما خالدی کیاعکاس: نیما خالدی کیاعکاس: نیما خالدی کیاعکاس: نیما خالدی کیاعکاس: نیما خالدی کیا عکاس: نیما خالدی کیا کویر مرنجاب: کویر یکی از گونه های اعجاز طبیعت است و کویر مرنجاب از جمله این اعجاز طبیعی است که گاه دوربین های عکاسی ” چیلیک، چیلیک ” تلاش خود را می کنند تا وسعت روح و عمق درک این اعجاز طبیعت را در عکس بنشانند. کویر مرنجاب در استان اصفهان واقع شده و همجوار با شهر کاشان است که از سوی شمال به دریاچه نمک شهرستان آران و بیدگل، از سمت غرب به کویر مسیله و دریاچه های نمک حوض سلطان و حوض مره، از شرق به کویر بندریگ و پارک ملی کویر و از جنوب به شهرستان های آران و بیدگل و کاشان منتهی می شود. این کویر یکی از زیباترین جاذبه های اکوتوریستی ایران محسوب می شود که تپه های شنی بلند و پوشش گیاهان شور تاق و گز و بوته های قیچ آن، جلوه ی زیبایی به این منطقه بخشیده است. دریاچه نمک آران از دیگر نقاط دیدنی این منطقه به شمار می آید. بنای کاروانسرای مرنجاب که به دستور شاه عباس صفوی در کنار قنات مرنجاب بنا نهاده شده از جمله آثار تاریخی موجود در منطقه است که ایستگاه استراحت و نقطه آغازین سفرهای کویری است. گروه همسفران تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک به مقصد کویر در این سفر می کوشند تا با برنامه ریزی مناسب و منسجم امکان حضور سحرگاهی و درک زمان طلوع را در این تور برای همگان فراهم نمایند. عکاسی طلوع در کویر مرنجاب تجربه ای شیرین با خاطراتی خوش از نمونه ثبت هایی است که در سال گذشته توانست با نمایشگاه گروه انتهای زمین در قالب نمایشگاه و کتاب پذیرای نزیدک به یکصد قطعه عکس از 93 عکاس همسفر با تور عکاسی چیلیک باشد. #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffaa00; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 12 , 12 , 12 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background-color:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffaa00; background:rgba( 12 , 12 , 12 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffaa00; background:rgba( 12 , 12 , 12 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); color:#0c0c0c; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); color:#0c0c0c; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); color:#0c0c0c; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 170 , 0 , 1); color:#0c0c0c; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-12.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#7c7c7c; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-12.fastgallery').fotorama({ maxwidth: '100%', arrows: true, autoplay: true, nav: 'thumbs',navposition: 'bottom', transition: 'crossfade', allowfullscreen: true, loop: true, fit: 'none', }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); گزارش تصویری بیست و ششمین تور عکاسی چیلیک به مقصد کویر بیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: محمد یزدزادبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: تیماجیبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: محمد طارمبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: مهدی سروریبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویربیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: سمیه رضاییبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: سمیرا معتمدیبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: مجتبی محسنیبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: مجتبی محسنیبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: مجتبی محسنیبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: نوشین لطفیبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: محمدرضا خرازیبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: محمدرضا خرازیبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: محمدرضا خرازیبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: محمدرضا خرازیبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: محمدرضا خرازیبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: محمدرضا خرازیبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: محمدرضا خرازیبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: محمدرضا خرازیبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: محمدرضا خرازیبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: حاجیان دوستبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: حاجیان دوستبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: وحید قاسمی زرنوشهبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: وحید قاسمی زرنوشهبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: ملیحه فرهادیبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: ملیحه فرهادیبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: ملیحه فرهادیبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: ملیحه فرهادیبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: بزرگمهر اجلالبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: باربندبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: ابراهیم باقرلوبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: ابراهیم باقرلوبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: ابراهیم باقرلوبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: ابراهیم باقرلوبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: ابراهیم باقرلوبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: ابراهیم باقرلوبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: ابراهیم باقرلوبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: ابراهیم باقرلوبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: ابراهیم باقرلوبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: ابراهیم باقرلوبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: محمد آزادیبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: پرستو عطرسائیبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: عطاییبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: عطاییبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: عطاییبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: اسماء معظمی گودرزیبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: امیرحسین هاشمی جاویدبیست و ششمین تور عکاسی چیلیک، طلوع در کویر | عکاس: امیرحسین هاشمی جاوید تورهای برگزار شده به این مقصد: صدومین تور عکاسی چیلیک نودوچهارمین تور عکاسی نودویکمین تور عکاسی چیلیک   هفتاد و نهمین تور عکاسی چیلیک هفتاد و مین تور عکاسی چیلیک شصت و ششمین تور عکاسی چیلیک شصت و یکمین تور عکاسی چیلیک پنجاه و مین تور عکاسی چیلیک

نخستین جشنواره تورهای عکاسی چیلیک برگزار می‌شود

admin 601

فرهنگ > تجسمی  – نخستین جشنواره تورهای عکاسی چیلیک در سه موضوع طبیعت، مستند و آزاد برگزار می‌شود. به گزارش خبرآنلاین، نیما خالدی‌کیا، مجتبی محسنی، ملیحه فرهادی، پیمان رشیدی، محمدرضا خرازی، خدی سروری و ابراهیم باقرلو اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره هستند. در بخش عکس تمامی عکس‌هایی که همسفران به واسطه حضور در این تورها موفق به خلق آن‌ها شده‌اند، مورد نظر است. با توجه به طبقه‌بندی موضوعی مقاصد سفر، این بخش از مسابقه در سه موضوع مستقل پذیرای مشارکت متقاضیان است. در بخش عکاسی با موضوع مستند، عکس‌های این بخش باید قابلیت اسنادی خود را – مستقل از ویرایش های لازم – به بالاترین شکل ممکن حفظ کرده باشند. در قسمت عکاسی با موضوع طبیعت تمام عکس‌هایی که دارای عناصری از جنس طبیعت بوده و دخالت‌های رایج و مشهود بشری در آن‌ها دیده و یافت نمی‌شود، مورد نظر است. در بخش عکاسی با موضوع آزاد متقاضیان می‌توانند عکس‌هایی را که در دو بخش گذشته امکان حضور ندارند، مشارکت دهند و وارد عرصه معرفی و رقابت نمایند. همچنین در بخش بخش تجربه این مسابقه تمام همسفرانی که بیش از عکاسی، نگاهی دقیق و پویا را در ابتدا تا انتهای سفرهای عکاسی مرور کرده و تجربه‌هایی علمی آموزشی را برای خود رقم می‌زنند در این بخش می‌توانند صاحب اثر باشند. در بخش گزارش تصویری عکس‌هایی مورد نظر است که از تمام رویدادهای سفر مانند ارتباط و تعامل همسفران، فرهنگ زندگی گروهی، مشارکت عکاسی، گفت‌و‌گوهایی با محوریت عکس، نقاط طلایی و مؤثر در سفر و … حکایت کنند. علاقه‌مندان برای شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را تا 31 خردادماه به دبیرخانه جشنواره در تهران، صندوق پستی 15875-4684 ارسال کنند یا به شماره 88348824 تماس بگیرند. داوری آثار 14 تیرماه انجام شود. نخستین جشنواره تورهای عکاسی چیلیک با اهداف معرفی و نمایش دستاوردهای تورهای عکاسی پایگاه عکس چیلیک،کشف و معرفی استعدادها و علایق جوان و نوظهور، استمرار ارتباط و تعامل با همسفران تورهای عکاسی، بالا بردن سطح کیفی و علمی تورهای عکاسی چیلیک، بررسی روند پیشرفت حضور همسفران در تورهای عکاسی، سعی در حفظ پایه‌های سلامت روانی محیط گروهی تورهای عکاسی و بررسی نگاه‌های متفاوت همسفران، به دور از کلیشه‌های رایج در نوع و سطح داوری به موضوعات یکسان برگزار می‌شود.

بیست وششمین تور عکاسی چیلیک به کویــر مرنجاب می رود

admin 246

بیست و ششمین تور عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” در اسفندماه سال جاری با حضور در منطقه آران و بیدگل، عازم کویر مرنجاب می شود. کویر مرنجاب سرشار از تپه هایی از رمل هایی از جنس شن است که با وجود جاذبه های بصری در تمامی فصول سال، موضوعی موافق برای عکاسی علاقمندان به شمار می رود. کویر مرنجاب در استان اصفهان و در نزدیکی شهر کاشان و در همسایگی شهرستان آران و بیدگل واقع شده و یکی از زیباترین جاذبه های اکوتوریستی کشور ایران به شمار می آید. بنای کاروانسرای مرنجاب که به دستور شاه عباس صفوی در کنار قنات مرنجاب بنا نهاده شده از جمله آثار تاریخی موجود در منطقه است که ایستگاه استراحت و نقطه آغازین سفرهای کویری است. بیست و ششمین تور عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” در بامداد روز 12 اسفندماه جاری حرکت خود را همچون همیشه از مقابل دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” در تهران آغاز و با یاری خداوند همزمان با شامگاه همان روز به محل آغاز حرکت در مقابل دفتر پایگاه در تهران برخواهند گشت. از مهمترین اهداف برگزاری تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” شناسایی استعدادها و جذب علاقمندان و دوستداران هنر عکاسی در محیطی علمی، سالم و صمیمی است تا ضمن شرکت در فضایی عکاسانه از تاثیر شرایط کارگاهی و آموزش غیرمستقیم عکاسی بهره های لازم را برده و تجارب اولیه و تکمیلی خود را در زمینه عکاسی های: روایی، مستند اجتماعی، طبیعت، فرم، معماری و مفهومی افزایش دهند. همچنین لازم به تاکید است که برنامه ریزی تورهای عکاسی این رسانه به شکل مستقل صورت گرفته و طراحی و برگزاری و اطلاع رسانی تورهای عکاسی چیلیک تنها توسط ” پایگاه عکس چیلیک ” بوده و مراتب اطلاع رسانی آن نیز از طریق این رسانه به اطلاع خواهد رسید. این در حالی است که همسفران با مشارکت خود در انعکاس گزارش تصویری تور عکاسی، و حضور در دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” نشستی را با مضمون نقد و بررسی سفر، نمایش و گفتگو پیرامون عکس های ثبت شده همسفران تجربه خواهند کرد. پس از برگزاری این تور که چهارمین سفر به منطقه کویری مرنجاب می باشد، همسفران می توانند با مشارکت خود در گردآوری و انتخاب عکس های منتخب چهار دوره سفر به کویر مرنجاب، نمایشگاهی را به شکل فیزیکی و همزمان در ” نگارخانه چیلیک ” برگزار نمایند. لازم به ذکر است مبدا حرکت تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” از دفتر این رسانه واقع در ضلع شمالی میدان هفت تیر در تهران می باشد. تورهای آتی ” پایگاه عکس چیلیک ” با هدف عکاسی از: حضور در روستای افجه(مزار کاوه گلستان)، شیراز، ابنیه کاشان، عکاسی شبانه از بناهای اصفهان، شالیکاری در مازندران، تالاب های انزلی و میانکاله، پل ورسک و شیرگاه، عشایر دشت مغان، جنگل های گرگان، طبیعت آستارا و طبیعت منطقه کپورچال و … در دست طراحی و برنامه ریزی است. علاقمندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر پيرامون نحوه برگزاری، می توانند با شماره های دفتر پایگاه: 02188348824 (ده خط) تماس حاصل  کنند.

فراخوان نخستین جشنواره تورهای عکاسی چیلیک

admin 723

بستر فعالیت های فرهنگی هنری امروزه بدون تردید، حساس تر از پیش شده است و در مسیر این تلاش، بروز حساسیت ها و تکیه به حمایت های دولتی – به یقین – تأثیری شگرف در راهیابی به این مهم خواهد داشت. روح هنر اما، والاتر از آن است که دست های حمایت هر شایسته ای را، اعم از دولتی و غیردولتی، در گشایش این بال نستاید. ” پایگاه عکس چیلیک ” پس از قریب پنجاه و شش ماه فعالیت رسانه ای، به عنوان یک پایگاه اطلاع رسانی در عرصه هنر عکاسی کشور، توانسته است به واسطه تلاش همه دوستداران و حامیان، یکی از جایگاه هایی باشد که در وسعت اطلاع رسانی رویدادها و افتخارهای عکاسی، نقش مویی از این کلاف را بازی نماید. ” پایگاه عکس چیلیک ” در بخشی از اهداف خود برگزاری سفرهای گروهی را در قالب کارگاه های آموزشی معرفی کرده تا آموخته ها و شنیده ها، مجال تجربه یابند. این مجموعه از سال 1386 تا اوایل سال 1390 اقدام به برگزاری تورهای عکاسی نموده که در مجموع این سلسه تورها بیش از 400 علاقمند، عکاس و دانشجو را به عنوان همسفر در خود پذیرفته است. اینک، از پس گذر این تعداد سفر دلنشین عکاسی و لمس تجارب ناب و ظریف از پشت دریچه کوچک اما وسیع دوربین، دریچه ای به وسعت دنیای پیرامون، قصد برگزاری نخستین جشنواره تورهای عکاسی چیلیک را داریم تا از میان عکس های به دست آمده همسفران در تورهای برگزار شده به یاری خداوند کریم، گام بعدی را در نشانه گذاری اهداف فرهنگی هنری خود برداریم. از مهمترین اهداف برگزاری این برنامه به دور از هرگونه شعار و پردازش، چندین محور است: • معرفی و نمایش دستاوردهای تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” • کشف و معرفی استعدادها و علایق جوان و نوظهور • استمرار ارتباط و تعامل با همسفران تورهای عکاسی • بالا بردن سطح کیفی و علمی تورهای عکاسی چیلیک • بررسی روند پیشرفت حضور همسفران در تورهای عکاسی • سعی در حفظ پایه های سلامت روانی محیط گروهی تورهای عکاسی • بررسی نگاه های متفاوت همسفران، به دور از کلیشه های رایج در نوع و سطح داوری به موضوعات یکسان این مسابقه در سه بخش عکس، تجربه  و گزارش برگزار می شود. • بخش عکس: تمامی عکس هایی که همسفران به واسطه حضور در این تورها موفق به خلق آنها شده اند، مورد نظر می باشد. بدیهی است با توجه به طبقه بندی موضوعی مقاصد سفر، این بخش از مسابقه در سه موضوع مستقل پذیرای مشارکت متقاضیان است. موضوع مستند: در تعریف عکاسی مستند نگرش های گوناگونی حاکم است. برای اینکه در بیان این تعریف به جایگاهی واحد، نظر داشته باشیم عکاسی مستند را این گونه تعریف می کنیم: تلاش صادقانه برای ثبت وقایع پیرامون را، بدون هیچ گونه گرایشی که سبب دخل و تصرف در موضوع شود و تنها به منظور روایت واقعه باشد، عکاسی مستند می گوییم. تمامی موضوعاتی که در این تعریف جای می گیرند مستند شناخته می شوند. عکس های این بخش بایستی قابلیت اسنادی خود را – مستقل از ویرایش های لازم – به بالاترین شکل ممکن حفظ نموده باشند. موضوع طبیعت: در این موضوع تمامی عکس هایی که دارای عناصری از جنس طبیعت بوده و دخالت های رایج و مشهود بشری در آنها دیده و یافت نمی شود، مورد نظر است. موضوع آزاد: در این بخش متقاضیان می توانند عکس هایی را که در دو بخش گذشته امکان حضور ندارند، مشارکت دهند و وارد عرصه معرفی و رقابت نمایند. • بخش تجربه (متن و عکس): تمامی همسفرانی که بیش از عکاسی، نگاهی دقیق و پویا را در ابتدا تا انتهای سفرهای عکاسی مرور کرده و تجربه هایی علمی آموزشی را برای خود رقم می زنند در این بخش می توانند صاحب اثر باشند. برگزارکننده انتظار دارد در این بخش متنی از تجارب همسفران همراه با تصاویر مرتبط، در زمینه هایی چون: جایگیری، زاویه دید، مواجهه با موضوع، انتخاب قاب، ترکیب، نورسنجی، ویرایش، ارایه و … به صورت عکس و متن برای دبیرخانه ارسال نمایند. تجربه های منتخب گروه کارشناسی، با نام ارسال کننده منتشر خواهد شد. • بخش گزارش تصویری: عکس هایی در این بخش مورد نظر است که از تمامی رویدادهای سفر مانند: ارتباط و تعامل همسفران، فرهنگ زندگی گروهی، مشارکت عکاسی، گفت و گوهایی با محوریت عکس، نقاط طلایی و مؤثر در سفر و … حکایت کنند. گاه شمار فراخوان: آخرین زمان مشارکت: 31 خردادماه سال 1390 انجام کدگذاری و امور دبیرخانه: دوم و سوم تیرماه 1390 ارزیابی اولیه: چهارم تا دهم تیرماه 1390 برگزاری جلسه داوری: 14 تیرماه سال 1390 اطلاع رسانی: شانزدهم تیرماه سال 1390 دبیر فراخوان: ابراهیم باقرلو مدیر اجرایی: محمدرضا خرازی شورای سیاست گذاری: نیما خالدی کیا، مجتبی محسنی، ملیحه فرهادی، پیمان رشیدی، محمدرضا خرازی، مهدی سروری، ابراهیم باقرلو آیین نامه مشارکت در فراخوان: 1- شرکت در این فراخوان برای تمامی همسفرانی که دست کم یک تور عکاسی چیلیک را تجربه کرده باشند مجاز و ممکن است. 2- به دلیل اهمیت حضور تمامی همسفران، ارسال عکس تنها در تعداد تک نسخه رایگان در نظر گرفته شده است. 3- برگزارکننده در نظر دارد به دور از تبلیغات و حضور حامیان مالی، هزینه های جاری را توسط همسفران تأمین و اقدام به برگزاری مسابقه نماید. به این منظور تمهیداتی برای نحوه پذیرش آثار در بخش اول با عنوان ” عکس ” در نظر گرفته است. تعداد آثار ارسالی یک قطعه عکس تا 3 قطعه عکس تا 6 قطعه عکس تا 9 قطعه عکس تا 15 قطعه عکس هزینه مشارکت (به تومان) رایگان 15000 21000 26000 35000 4- در بخش عکس، هر عکاس می تواند حداکثر 15 قطعه عکس از موضوعات مشخص شده را مطابق با بندهای آیین نامه، انتخاب و ارائه نماید. در بخش متن، متقاضیان هیچ محدودیتی در تعداد ارسال تجربه (متن و عکس) ندارند و در بخش، گزارش تصویری هر عکاس می تواند تا 84 قطعه عکس ارسال نماید. 5- تنها عکس هایی که در تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” به ثبت رسیده باشند، توسط دبیرخانه پذیرفته می شوند و تصمیم گیری در این رابطه بر اساس اطلاعات فنی عکس – exif – و به عهده دبیرخانه مسابقه خواهد بود. 6- ارزیابی، داوری و گزینش عکس ها به صورت تک عکس می باشد. بنابراین از ارسال مجموعه عکس پرهیز نمایید. 7- برگزارکننده، در بخش عکس برای عکس هایی که با وجود ویرایش صحیح، مرز سندیت عکس را حفظ نموده باشند اهمیت خاصی قایل است. تنظیم نور، کنتراست، اصلاح رنگ و مواردی از این دست قابل پذیرش است و ویرایش هایی به وسیله ابزارها و نرم افزارهایی که منجر به اطلاق عنوان معمول دخل و تصرف و اغراق باشد، عکس را از دور رقابت حذف خواهد کرد. 8- عکس های ارسالی بایستی در قالب لوح فشرده (CD/DVD) با فرمت tiff ‎‏ یا ‏jpeg با عرض حداقل 20 سانتیمتر با دقت 300 dpiبه دبیرخانه ارسال و یا به صورت حضوری تحویل داده شوند. 9- آثار ارسالی اسکن شده از روی نگاتیو بایستی مشخص و تعریف شوند. بدیهی است در صورت نیاز، اصل نگاتیو از صاحب اثر، مستند خواهد شد. 10-نامگذاری فایل عکسهای ارسالی توسط شرکت کننده با حروف انگلیسی و به شکل متوالی انجام ­شود. برای این کار ابتدا نام خانوادگی و نام و سپس شماره عکس­ها به ترتیب ارسال با دو رقم از 01 تا 15 برای بخش عکس در نظر گرفته شود. ‏‏(مثال: ‏‎Akbari_Nima01, …, Akbari_Nima15) 11- تمامی متقاضیان با هر تعداد عکس برای شرکت در بخش عکس، تا شماره 15 و برای شرکت در بخش گزارش تصویری از شماره 16 تا 99 می­توانند فایل­های خود را نامگذاری نمایند. ‏‏(مثال: ‏‎Akbari_Nima16, …, Akbari_Nima99)‎ 12- متقاضیان برای شرکت در بخش­های گوناگون باید از پوشه­های جداگانه با نام و مشخصات تعیین شده مطابق با موضوع استفاده نمایند. 13-در بخش تجربه، مطالب ارسالی می بایست در قالب فایل متنی(حداقل 5 سطر و حداکثر20 سطر) همراه با عکس های مرتبط به دبیرخانه ارسال شود. 14- نام و نام خانوادگی، شماره تماس (شماره همراه و ثابت) بر روی لوح فشرده (CD/DVD) ثبت شود. 15- تکمیل و ارسال فرم تقاضای شركت در مسابقه به صورت کامل، صحیح و خوانا، همراه با لوح فشرده ضروری است. 16- خواهشمند است در بسته‌بندی و ارسال آثار نهایت دقت را صرف کنید. برگزار کننده هیچگونه مسئولیتی در قبال آسیب‌های ناشی از ارسال نامطلوب را نمی‌پذیرد. 17- برگزارکننده مجاز است از عکس های منتخب گروه داوران، در امور مربوط به دبیرخانه، نمایشگاه، لوح فشرده چندرسانه ای (مالتی مدیا) و … با ذکر نام عکاس استفاده نماید. 18- ارسال اثر و شرکت در فراخوان به منزله اعلام مالکيت عکس ها است. در صورت اثبات خلاف اين امر در هر مرحله عکس حذف می‌شود و عواقب حقوقی و جزايی آن به عهده شرکت کننده می باشد. 19- لوح فشرده دریافتی توسط دبیرخانه ضبط و نگهداری می شود و پس از اتمام دوره معدوم خواهد شد. 20- برگزارکننده به منظور احترام به زمان اعلام شده، تمدیدی را در نظر نگرفته است. از این رو تاریخ ثبت شده توسط پست، معیار پذیرش بسته های ارسال متقاضیان خواهد بود. بديهی است پس از زمان اعلام شده، هیچ اثری در فهرست عکس های رسیده پذیرش نخواهد شد. 21- تصمیم گیری در مورد مسایل پیش بینی نشده بر عهده برگزارکننده است. امتیازهای جاری: • آثار راه یافته در بخش عکس برای نخستین بار در یکی از نگارخانه های پایتخت و سپس در چندین شهر دیگر از جمله: یاسوج، زنجان، همدان، مرکزی، اردبیل، خراسان شمالی، کردستان، کرمانشاه، قزوین، ایلام، آذربایجان غربی، گلستان، مازندران، یزد، اصفهان، تبریز، کرمان، سمنان و … به نمایش گذاشته خواهد شد. • عکس های راه یافته در نگارخانه چیلیک به نشانی: www.ChiilickGallery.com به نمایش گذاشته خواهند شد. • دبیرخانه مسابقه به ازای هر یک از عکس های راه یافته به بخش عکس، مبلغ سیصدهزار ریال/ 30000 تومان به عنوان حق التألیف پرداخت می نماید. • تمامی آثار راه یافته در هر سه بخش مسابقه به همراه گزیده ای از فیلم های پشت صحنه تورها در قالب یک لوح فشردهCDمالتی مدیا در اختیار تمامی همسفران شرکت کننده، مدیران فرهنگی حامی و مراکز فرهنگی هنری کشور قرار خواهد گرفت. • به تمامی شرکت کنندگان در این فراخوان، گواهی شرکت و به راه یافتگان لوح تقدیر اهدا خواهد شد. جوایز بخش عکس: در بخش عکس، حداقل 30 قطعه عکس توسط هیأت داوران پذیرفته و در هر بخش به طور مستقل یک عکس به عنوان عکس برتر و دو عکس با عناوین شایسته تقدیر (مجموعا 9 قطعه عکس) معرفی می شوند. – عکس برتر یک قطعه سکه تمام بهار آزادی به همراه تندیس مسابقه و گواهی موفقیت به عکس برتر هر بخش – عکس شایسته تقدیر یک قطعه نیم سکه بهار آزادی به همراه تندیس مسابقه و گواهی موفقیت به دو نفر شایسته تقدیر در هر بخش جوایز بخش تجربه: به تجربه های برتر در این بخش، علاوه بر اهدای بن های تخفیف شرکت در تورهای عکاسی از 25درصد تا 100 درصد، بسته کتابی به ارزش 25 هزار تومان اهدایی از طرف ” پایگاه تخصصی کتاب عکاسی ” تقدیم خواهد شد. جوایز بخش گزارش تصویری: در این بخش مجموعا یکصد قطعه عکس پذیرفته می شود و به عکاسان منتخب، به تعداد تورهای برگزار شده بسته اهدایی به ارزش 25 هزار تومان از طرف ” پایگاه تخصصی کتاب عکاسی ” اهدا خواهد شد. هیأت داوران بخش عکس: شیوه ارزیابی و داوری این فراخوان به شکل خاص صورت گرفته و بر خلاف فراخوان های رایج امکان حضور شرکت کنندگان در مسیر داوری مهیا است. برگزارکننده در ارزیابی و داوری آثار رسیده به بخش عکس از حضور عکاسان کارشناس بهره مند خواهد شد و اسامی ایشان را تا بیستم فروردین ماه اعلام خواهد کرد(آقایان: فرهاد سلیمانی، داریوش عسکری و مجید ناگهی). هیأت داوران بخش گزارش تصویری: انتخاب اولیه آثار توسط هیأت اجرایی انجام می شود و انتخاب نهایی توسط عکاسان منتخب همسفران هر سفر انجام می شود. نشانی دبیرخانه: تهران، صندوق پستی: 15875 – 4684 رایانامه: safar@chiilick.com شماره تماس با دبیرخانه: 88348824   دریافت فرم شرکت در مسابقه  

عکاس پیشکسوت « غلامحسین ملک عراقی » درگذشت

admin 0

در کمال تاسف و تاثر مطلع شدیم که عکاس پیشکسوت " غلامحسین ملک عراقی " پس از طی یک دوره بیماری، غروب روز گذشته، دوشنبه 21 اردی بهشت ماه جاری در بیمارستان درگذشت. به گزارش " پایگاه عکس چیلیک "(Chiilick.com) ایشان با وجود سابقه کار با دوربین عکاسی در عرصه عکاسی خبری و سالها تلاش در لابراتوار ظهور و چاپ سیاه سفید، در مجموع بیش از شصت سال از عمرشان را در مسیر عکاسی کشور صرف کردند و با وجود زندگی در سن کهولت، تلاش داشتند تا در اغلب جریان های عمومی عکاسی حضوری محجوبانه داشته باشند. مرحوم ملک عراقی متولد هشتم مردادماه سال 1304 در محله دروازه شمیران تهران و سالها در سازمان هواپیمایی ملی ایران به امر عکاسی مشغول بوده اند. این عکاس فقید در طی ده سال اخیر به نارسایی های تنفسی و بیماری ریه مبتلا بود که اوج این بیماری در طول دو سال اخیر بود که ایشان را با وجود حاد شدن این عارضه تحت مراقبت پزشکی قرار داد و خانه نشین کرده بود تا اینکه از اوایل اردی بهشت ماه جاری به حال کُما رسید و در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان حضرت سیدالشهدا(ع) بستری و تحت مراقبت ویژه گروه پزشکان قرار گرفت. بنا بر گفته عکاسان هم دوره با ایشان عکس های ایشان از مرحوم مصدق، سرنگونی مجسمه شاه، اعتراض ها و راه پیمایی های مردمی در سالهای پیش از انقلاب و تصاویری از امام خمینی(ره)، از مطرح ترین آثار مرحوم غلامحسین ملک عراقی به شمار می رود. مراسم تشییع و تدفین این هنرمند فقید صبح روز چهارشنبه 23 اردی بهشت ماه از غسالخانه بهشت زهرا(س) تا مزار وی در قطعه ی هنرمندان برگزار می شود. مراسم ختم این عکاس فقید نیز عصر روز جمعه 25 اردی بهشت ماه جاری از ساعت 18 تا 19:30 دقیقه در مسجد نور واقع در ضلع جنوبی میدان فاطمی در تهران برگزار می شود. مدیریت و همکاران رسانه " پایگاه عکس چیلیک، ضمن عرض تسلیت به محضر خانواده این هنرمند فقید و برادر عکاس ایشان، غلامرضا ملک عراقی، برای آن مرحوم آمرزش و تعالی و برای بازماندگان صبری شایسته این مصیبت آرزومند است. —————————————————————————————————————————————————————   ریاست انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران نیز از طرف خود و سایر اعضای هیات مدیرۀ انجمن و اعضای انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، درگذشت " غلامحسین ملک عراقی " را به عنوان عضوی از اعضای جامعۀ پیشکسوتان عکاسی مطبوعاتی ایران را در عرصه مطبوعات، به محضر خانواده این عکاس فقید، تسلیت گفته و فقدان چنین عناصری را از فهرست عکاسان پیشکسوت غیرقابل جبران خواند. "کاوس صادقلو" تاکید کرد که عکاسان و اعضای انجمن عکاسان مطبوعاتی ایران، هم پای اهالی عرصه خبر و رسانه، به منظور پاسداشت یک عمر تلاش این مرد خستگی ناپذیر و برای آرامش و مغفرت روح این عکاس فقید، و ادای احترام به ساحت خانواده ایشان در مراسم ترحیم ایشان حضور خواهند یافت.

« شالیکاران » مازندران، مقصود آتی همسفران با چیلیک

admin 712

تور عکاسی چیلیک با هدف به تصویر کشیدن زندگی شالیکاران، استان مازندران را مقصد بعدی عکاسان همسفر با این رسانه برگزیده است. تور عکاسی " پایگاه عکس چیلیک " پس از برگزاری نخستین دوره جشنواره تورهای عکاسی چیلیک و در پس گذر از بیش از هفتاد عنوان تور در زمینه موضوع های گوناگون عکاسی در وسعت استان های کشور، با هدف برگزاری نمایشگاهی گروهی از نگاه همسفران، موضوع فعالیت شالیکاران را از منظر انسان شناختی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد داد تا در پایان این دوره امکان گرداوری مجموعه ای منسجم از زندگی زنان و مردان شالیکار را داشته باشد. زندگی این قشر از جامعه اغلب با توجه به کارفصلی گرفتار فراز و فرودهای بسیاری از مناظر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. زنانی که در عین رعایت نقش همسری، می بایست وظیفه مادری را نیز داشته و با وجود این دو در کسوت کارگر هم صبح تا غروب شان را با کمریخمیده شده در زمین های شالی مشغول به کار نشاء و شالی باشند. همسفران تور عکاسی " پایگاه عکس چیلیک " – به یاری پروردگار – مطابق برنامه با حضور و همراهی کارشناس عکاسی گروه، با توجه به ضرورت حضور و شناخت موقعیت های عکاسی: مستند، مردم شناسی و گزارشی، عصر روز چهارشنبه 6 خردادماه به سوی مقصد حرکت کرده و پس از دریافت اطلاعات لازم در قالب گروه های مشخص و برنامه معلوم، همزمان با سحرگاه روز بعد آماده حرکت شده و با نخستین طلیعه نور صبحگاهی روز پنجشنبه به عکاسی می پردازند. این سفر به گونه ای است که همسفران، روز نخست سفر را در شالی های گوناگونی از مناطق هدف گذاری شده مشغول به کار عکاسی می شوند و همزمان با صبح روز دوم نیز تا پیش از ظهر می توانند موضوع خود را با نگاهی مستقل دنبال کنند. این در حالی است که پیش تر از این نیز همسفران طی سه نوبت خرداد 1390(اینجا)، خرداد 1391(اینجا) و خرداد 1392(اینجا) هم به قصد عکاسی در مسیر تکمیل این پروژه متمرکز وتخصصی از شالیکاران مشارکت داشته اند. مهمترین اهداف برگزاری تورهای عکاسی این مرکز، شناسایی استعدادها و جذب علاقمندان و دوستداران هنر عکاسی در محیطی علمی، سالم و صمیمی است تا ضمن شرکت در فضایی عکاسانه از تاثیر شرایط کارگاهی و آموزش غیرمستقیم عکاسی بهره های لازم را برده و تجارب اولیه و تکمیلی خود را در زمینه عکاسی های: روایی، مستند اجتماعی، طبیعت، فرم و مفهومی افزایش دهند. همچنین لازم به تاکید است برنامه ریزی، طراحی، اطلاع رسانی و برگزاری تورهای عکاسی چیلیک، به شکل مستقل صورت گرفته و مراتب اطلاع رسانی آن نیز برای پذیرش و حضور افراد در سطوح گوناگون: دانشجویان، علاقه مندان، هنرجویان، عکاسان و … تنها از طریق دفتر پشتیبانی این رسانه خواهد بود. این در حالی است که همسفران با مشارکت در انعکاس گزارش تصویری تور و حضور در دفتر " پایگاه عکس چیلیک " نشستی را با مضمون نقد و بررسی سفر، نمایش و گفتگو پیرامون عکس های ثبت شده و انتخاب عکس های برتر این تور عکاسی در محل دفتر " پایگاه عکس چیلیک " تجربه خواهند کرد. لازم به ذکر است مبدا حرکت تورهای عکاسی " پایگاه عکس چیلیک " از دفتر این رسانه واقع در ضلع شمالی میدان هفت تیر در تهران می باشد. تورهای آتی " پایگاه عکس چیلیک " (Chiilick.com) با هدف عکاسی از: ارتفاعات ییلاقی استان گیلان(ویژه دانشجویان عکاسی)، شالیکاران ساری، غار کرفتو، عشایر شهرکرد، روستاهای کردستان، غروب ماسوله و صبحگاه قلعه رودخان، ارتفاعات ساواشی(تنگه واشی)، آبگیر الندان، روستا و کویر ورزنه، پلور، تالاب های انزلی و میانکاله، غار کتله خور، کلیبر، دریاچه شورمست، تفرش، پلور، غار رود افشان، جزیره قشم، ترکمن صحرا، نهارخوران گرگان، کردستان، سوادکوه، پل ورسک و شیرگاه، عشایر دشت مغان، جنگل ناهارخوران در گرگان، منطقه اسالم به خلخال، طبیعت آستارا، طبیعت منطقه کپورچال و … در دست هماهنگی وطراحی است که پس از برنامه ریزی معرفی خواهند شد. علاقمندان جهت طرح سایر پرسش ها و دریافت اطلاعات بیشتر پيرامون نحوه برگزاری، با شماره اصلی دفتر پایگاه: 88348824 و یا مسئول تور 09122797717 تماس حاصل نموده و یا برای اعلام حضور و همچنین ثبت نام در تور عکاسی شالیکاران " ايـنـجـا " کليک کنند. —————————————————————————————————————————————————————- برای مشاهده گزارش تورهای برگزار شده " ایـنجـا " و جهت مشاهده تورهای عکاسی آتی این رسانه " ایـنـجـا " کليک کنید.

بنر کتاب عکس

لایت روم