بایگانی برای شهریور, 1390

جشنواره ملی عکس تعاون

kharazi 2026

توضیح نمایشگاه در نخستين جشنواره ملی عكس تعاون تعداد 2708 نفر در سايت جشنواره ثبت نام نموده اند كه از اين تعداد 467 نفر در بخش حرفه ای و 2241 نفر در بخش آماتور (غيرحرفه ای) شرکت کرده اند. همچنين از كل شركت كنندگان نيز 821 نفر عكاس از بانوان و 1887 نفر از آقایان در این جشنواره حضور یافته اند. عکاس: گروه عکاسان قاب اول هوالمصورحرف و صوت و گفت را برهم زنم تا که بي اين هرسه با تو دم زنم حضرت مولانا فرهنگ تعاون مانندهر مقوله ديگری، به آداب، سنت ها و شيوه آن موضوع مربوط است. اينکه انسانها در رفتار، سنن اجتماعي و اقتصادی خود به اقدامات و رفتارهايي برسند که شيوه جمعی کارکردن و به نفع جمع انديشيدن را همواره مد نظر داشته داشته باشند، التزام به فرهنگ تعاون است. از طرفي چون جا گرفتن و جا انداختن يک فرهنگ امري دفعي و مقطعي نيست؛ خود به زيباترين شيوه ها براي ماندگاري نيازمند است. کشور عزيزمان ايران با داشتن بيش از 160هزار تعاوني و تحت پوشش قرارگرفتن بيش از 20 ميليون نفراز جمعيت ،در زمره کشورهايي است که تعاون را نه در شعار بلکه در عرصه عمل نيز به اثبات رسانده است. در چند سال اخير فعاليت گسترده اي با هدف اشاعه فرهنگ تعاون و ترويج آن در ميان پژوهشگران، انديشمندان، هنرمندان و آحاد جامعه آغاز کرده است. برگزاري همايشها، گردهمايی ها، کنفرانس ها، نمايشگاهها، مسابقات و انتشار کتب و نشريات تخصصي و … تجربه های گرانسنگي است که جامعه تعاون کشور از رهگذر اين اقدامات اندوخته است و اينک سعي کرده است که با برگزاري جشنواره فرهنگي و هنري و استفاده از زبان هنر به ويژه تصوير به اشاعه و ترويج آن همت گمارده و کمک بيشتري نمايد و در صدد است که هنر پر ارزش عکاسي را به آيينه اي براي گسترش فرهنگ و جلوه هاي بي بديل آن تبديل کند و از راه عکس و تصوير ابعاد نويني از جلوه هاي ماندگار فرهنگ غني تعاون و ياريگري نشات گرفته از ارزشهاي والاي فرهنگ اسلامي – ايراني را ترسيم نمايد. نخستين جشنواره ملي عکس تعاون فرصتي مغتنم براي حضور هنرمندان عکاس کشورمان بود که با شور و نشاط و با ارسال آثار هنري خود زيبايي هاي متنوع ياري، همبستگي، همدلي و تعاون مردم کشور پرافتخارمان را در منظر عمومي قراردهند اين رويداد فرهنگي هنري شاهد بيان احساسات پاک بيش از 2600 هنرمند عکاس از سراسر ايران و توصيف هنری حدود 10400 تصوير از وجوه رنگارنگ تعاون مي باشد که ابتدا در عرصه منطقه اي باهم به رقابت پرداخته و سپس در عرصه ملي و در دوبخش حرفه اي و غيرحرفه اي (آماتور) جلوه ديگري به اين رقابت دادند و در پايان شاهد حضور 91 عکس بر روي ديوارهاي نمايشگاه جشنواره نخست بوديم که در يک مجلد در معرض ديد و قضاوت هنر دوستان قرار خواهد گرفت. در پايان با اغتنام از فرصت پديدآمده و با سپاس از کليه حاميان و دست اندرکاران برگزاري اين رويدادبزرگ فرهنگي و هنري، ارتقاي جشنواره عکس تعاون با دامنه و ابعاد بزرگتر و بين المللي در سالهاي آينده آرزوي ماست. غلامحسين حسيني نيا معاون وزير و رييس نخستين جشنواره ملي عکس تعاون [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); جشنواره ملی عکس تعاون - حسین نیک زاد آملی ، رتبه نخست بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - ساسان جوادنیا ، رتبه دوم بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - ابراهیم قره خانی آلوستانی ، رتبه سوم بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - حسام(علی رضا) صداقتی ، شایسته تقدیر در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - فرشاد حسنی ، شایسته تقدیر در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محمد اسلامی ، شایسته تقدیر در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محمد صفرپور ، شایسته تقدیر در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محسن دهقان پور ، شایسته تقدیر در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محسن ابراهیمی ، شایسته تقدیر در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - رحمت عبدیانی ، شایسته تقدیر در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - علی اصغر فلاح چمن آباد ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - حسام(علی رضا) صداقتی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - امیرمحمد كرباسی زاده ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - امیرمحمد كرباسی زاده ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - امیر صحت ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - عارف کرمی داراب خانی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - صالح اصغری ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - بهمن خلایقی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - دانیال شهسواری ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - دانیال شهسواری ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - الهه فرهادی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - حوری (کلثوم) ملتی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - کلثوم ریاحی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - شمسی خواتون مقصودی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - منصور ارجبی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محمد یوسفی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محمد یوسفی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محمد یوسفی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محسن دهقان پور ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محسن ابراهیمی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - منا عبدالله پور ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - حسین نیک زاد آملی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - غلامرضا نجفلو ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - رضا سواری ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - سارا فرجوند فردا ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - ساسان جوادنیا ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - ساسان جوادنیا ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - سیمین نخستین شکوری ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - طه اصغرخانی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - تکتم فرسادی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - تکتم فرسادی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - سیدولی شجاعی لنگری ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - زهرا عابدی ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - زهرا عظیم زاده ، راه یافته به نمایشگاه در بخش آماتور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - ناصر محمدی ، رتبه اول در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - جاوید نیک پور ، رتبه دوم در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - امین شاکری ، رتبه سوم در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - امیر قادری ، شایسته تقدیر در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - کامل روحی ، رتبه سوم در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محمود صادقی ، شایسته تقدیر در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - مجید حجتی ، شایسته تقدیر در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محمد رضا کیوان فر ، شایسته تقدیر در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - صابر زمانی ، شایسته تقدیر در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - صمد سلیمان زاده ، شایسته تقدیر در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - احمد معینی جم ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - علی سراج همدانی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - امین نظری ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - امین نظری ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - امیر قادری ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - آرمین کرمی دارابخانی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - داوود عامری ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - عنایت اسدی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - فاطمه جورجم ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - غلامحسین محبی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - هادی دهقان ‌پور ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - حمیدرضا بازرگانی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - حسین ساکی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - حسین ساکی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - جلیل گلستانیان ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - جمشید فرجوندفردا ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - کامل روحی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - مهدی حیدرنژاد ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - مهدی طاهری ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محمود صادقی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - مسعود احمدزاده مطلق ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محمدامین نادی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محمدحسن امینی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - محمد رضا نظری ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - مرتضی الیاسی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - مرتضی الیاسی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - مرتضی رفیع خواه ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - ناصر محمدی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - عمران اشرلو ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - رضا امن زاده ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - رضا امن زاده ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - رضا گلچین کوهی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - رضا گلچین کوهی ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - سيروس لطيفيان ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - سیروس لطیفیان ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره ملی عکس تعاون - مهدی طاهری ، راه یافته نمایشگاه در بخش حرفه ای | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

سی ویکمین تور عکاسی چیلیک به ری می رود

admin 212

” پایگاه عکس چیلیک ” پس از گذر از نخستین دوره تورهای عکاسی، در نظر دارد تا جهت دستیابی به بخش تکمیلی اهداف با دومین دور برگزاری این تورها، سی و یکمین تور عکاسی این مرکز را همراه همسفران به مقصد شهرستان ری برگزار نماید. سی ویکمین تور عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” صبحگاه روز پنجشنبه، دهم شهریورماه سال 1390 به قصد دیدار و عکاسی از عمارت تاریخی برج طغرل، نقش برجسته چشمه علی، محوطه این بابویه و حاشیه و حریم امام زاده عبدالله(ع) و … با حضور در مقابل دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” عازم منطقه ری شوند. سی ویکمین تور عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” همچون همیشه حرکت خود را از مقابل دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” در تهران آغاز و با یاری خداوند، همزمان با حضور و نظر کارشناس عکاسی گروه، مطابق برنامه، عکاسی خود را آغاز خواهند کرد. برنامه ریزی این سفر به گونه ای است که همسفران، ضمن عکاسی، در یک نشست عکاسی و گفت و گوی صمیمانه پیرامون موضوع نیز شرکت داشته و در نهایت به یاری خداوند، عصر روز پنجشنبه، به محل آغاز حرکت در مقابل دفتر پایگاه در تهران برخواهند گشت. از مهمترین اهداف برگزاری تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” شناسایی استعدادها و جذب علاقمندان و دوستداران هنر عکاسی در محیطی علمی، سالم و صمیمی است تا ضمن شرکت در فضایی عکاسانه از تاثیر شرایط کارگاهی و آموزش غیرمستقیم عکاسی بهره های لازم را برده و تجارب اولیه و تکمیلی خود را در زمینه عکاسی های: روایی، مستند اجتماعی، طبیعت، فرم، معماری و مفهومی افزایش دهند. همچنین لازم به تاکید است که برنامه ریزی تورهای عکاسی این رسانه به شکل مستقل صورت گرفته و طراحی و برگزاری و اطلاع رسانی تورهای عکاسی چیلیک تنها توسط ” پایگاه عکس چیلیک ” بوده و مراتب اطلاع رسانی آن نیز از طریق این رسانه به اطلاع خواهد رسید. این در حالی است که همسفران با مشارکت خود در انعکاس گزارش تصویری تور عکاسی و حضور در دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” نشستی را با مضمون نقد و بررسی سفر، نمایش و گفتگو پیرامون عکس های ثبت شده همسفران تجربه خواهند کرد. تمامی همسفران این تور عکاسی نیز همچون سایر همسفران تورهای عکاسی چیلیک از امکان شرکت در ” فعالیت های مربوط به همسفران تورهای عکاسی پایگاه عکس چیلیک ” برخوردارند. لازم به ذکر است مبدا حرکت تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” از دفتر این رسانه واقع در ضلع شمالی میدان هفت تیر در تهران می باشد. تورهای آتی ” پایگاه عکس چیلیک ” با هدف عکاسی از: مزرعه آفتابگردان و کارگاه های خشت زنی تاکستان، کویر مرنجاب، جنگل ابر، ابنیه کاشان، ارتفاعات منطقه و جنگل های ماسال، تالاب های انزلی و میانکاله، پل ورسک و شیرگاه، عشایر دشت مغان، محیط جنگلی شهر گرگان، تاسوعا و عاشورای خوانسار، طبیعت آستارا، ماهیگیری آمل، طبیعت منطقه کپورچال و … در دست طراحی و برنامه ریزی است. علاقمندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر پيرامون نحوه برگزاری، می توانند با شماره های دفتر پایگاه: 02188348824 (ده خط) تماس حاصل نموده و یا برای اعلام حضور و همچنین ثبت نام در تور عکاسی به مقصد ری ” ايـنـجـا ” کليک کنند.

عکاسان پیشکسوت کشور داوران جشنواره عکاسی فیروزه

admin 743

خبرگزاری ایسکانیوز: اساتید برجسته رشته عکاسی، آثار رسیده به دبیرخانه نخستین جشنواره عکاسی فیروزه را داوری می کنند. به گزارش روز شنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران ایسکانیوز، سید قاسم ناظمی مدیر عامل سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز و رییس ستاد نخستین جشنواره عکاسی فیروزه ضمن ابراز خرسندی از استقبال 220 نفر از عکاسان داخلی و خارجی از این جشنواره، گفت: بهمن جلالی، اسماعیل عباسی، سیف الله صمدیان، پیمان هوشمندزاده و کریم متقی از اساتید پیشکسوت حوزه عکاسی به عنوان داور جشنواره انتخاب شده اند و تعداد 20 قطعه عکس در بخش بازار و شهر تبریز و 5 قطعه عکس در بخش ارس از هر عکاس را داوری می کنند و امیدواریم شاهد تولید آثار فاخر در زمینه عکاسی باشیم.نخستین جشنواره بین المللی عکاسی فیروزه با مشارکت منطقه آزاد تجاری و اقتصادی ارس، حوزه هنری استان، سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و نیروی انتظامی استان از 15 الی 19 مهر ماه در تبریز و منطقه گردشگری ارس برگزار می شود.در مجموع مبلغ 60 میلیون ریال جایزه نقدی به نفرات اول تا چهارم (نفر اول 8 میلیون ریال، نفر دوم 6 میلیون ریال، نفر سوم 4 میلیون ریال و نفر چهارم 2 میلیون ریال) در سه بخش بازار و شهر تبریز و منطقه آزاد گردشگری ارس به همراه تندیس و لوح جشنواره اهدا می شود.

جشنواره محیط زیست مازندران

kharazi 1820

توضیح نمایشگاه عکاس: گروه عکاسان قاب اول بنام خدا بیانیه هیئت داوران نخستین جشنواره سراسری عکس سیمای محیط زیست مازندران از گذشته بسیار دور،انسان در صدد دستیابی به ابزار و شیوه هایی که با بهره گیری از آنها بتواند ارتباط موثرتری را با جامعه خود و آحاد آن برقرار کند.در این راستا بشر،زمانی خط را اختراع و زمانی دیگر صنعتگری نمود و زمانی هم هنرمندی کرد و در طول تاریخ همه راه ها و ابزار ها را برای بهبود ارتباطات توسعه داد. اکنون و در این زمان ،مقوله هنر و البته شیوه های هنری با گرایش به سمت تبادل آثار و تعامل فرهنگ ها،متحول شد و راه تکامل را پیمود .در این میان مقوله تصویر وبه ویژه عکس رشد قابل ملاحضه ای یافت،زیرا این استعداد را دارا بود که بی نیاز از هر توضیح،راه خود را در بزرگراه سکوت بپیماید و انبوه معانی و مفاهیم و احساسات و اطلاعات را در مسیر حرکت خود به میلیون ها تماشاگر بنمایاند. برپایی جشنواره ها و از آن جمله نخستین جشنواره سراسری عکس محیط زیست مازندران، تلاشی است برای عرضه و معرفی توانمندیهای عکاسی و عکاسان در سطح استان و کشور، که اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران با پشتوانه سابقه برگزاری دو دوره جشنواره استانی به این اقدام شایسته و کمی مهجور روی آورده و هیئت داوران بر خود فرض می داند تا ضمن قدردانی از همه تلاش های قبلی و این دوره از جشنواره ،استدعا نماید تا مدیران محترم توجه و التفات بیشتری به مقوله عکاسی محیط زیست و حیات وحش و طبیعت و معرفی آثار مربوطه داشته باشند. در خصوص آثار رسیده به جشنواره ،مهمترین نکته ای که باید ذکر شود،فقدان حرفه ای گری در عکاسی با موضوع محیط زیست است.برخورد اکثریت قریب به اتفاق شرکت کنندگان با موضوع کاملا آماتوری و حتی در بسیاری موارد باری به هر جهت و یا بر حسب اتفاق و شانس بوده و حکایت از ضعف ،در این شاخه از هنر عکاسی دارد .لذا توصیه می شود حداقل عکاسان علاقمند به طبیعت و محیط زیست با جدیت بیشتری در این زمینه کار کرده و نظر به اینکه صرف وقت در این نوع عکاسی (علاوه بر تجهیزات ویژه)دارای اهمیت میباشد پیشنهاد واظهار امید واری می گردد تا استفاده کنندگان این نوع از آثار حق و حقوق عکاسان را تمام و کمال ادا نموده وراه را برای توسعه کمی و کیفی ای شاخه عکاسی هموار نمایند. نکته دیگر آنکه ؛همچون بسیاری از دیگر جشنواره ها کیفیت فنی نازل آثار رسیده به دبیر خانه،برایمان و احیانا برای برگزار کنندگان آزار دهنده بود.دوستان ،هنرمندان ،عکاسان یادمان باشد حتی بهترین اندیشه ها ،چنانچه با زبان الکن یا قلم غیر شیوا بیان گردند،ارزش واقعی خود شان را نشان نخواهند داد و یا اینکه کم ارزش و بی ارزش خواهند شد.بنابراین بهترین سوژه عکاسی در بهترین شرایط نوری و بهترین لحظه چنانچه با کیفیات فنی بد،نظیر دوربین یا لنز نامناسب –نوردهی غلط-ادیت یا چاپ نامطلوب و…. عرضه شود ،آن عکس شانسی برای دیده شدن نخواهد داشت. در پایان هیئت داوران این جشنواره ،ضمن ارج نهادن به تلاش همه عکاسان شرکت کننده و برگزیده و همچنین کلیه عوامل برگزاری جشنواره ،امید دارند اینگونه برنامه ها واقعا سبب تعالی و رشد فعالیت های عکاسی استان و کشور و در خدمت محیط زیستمان باشند بادا چنین باد………. هیئت داوران نخستین جشنواره سراسری عکس محیط زیست مازندران #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-12').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); جشنواره محیط زیست مازندران - علی اصغری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - علی اصغری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - علی اسماعیل زاده کنعانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - علی اسماعیل زاده کنعانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - علی نقی مقصود لو | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - علی پیشدادیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - حسام(علی رضا) صداقتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - حسام(علی رضا) صداقتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - حسام(علی رضا) صداقتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - اصغر عالیشاه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - اصغر عالیشاه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - اصغر عالیشاه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - امیرحسین مددی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - امیرحسین مددی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - امیرحسین مددی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - امیرحسین مددی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - حسین بهرامی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - حسین اصلاحی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - حسین اصلاحی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - حسین اصلاحی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - کاوه فرزانه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - کاوه فرزانه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - کاوه فرزانه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - گلناز اسفندیاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - حسین شفیع نیا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - حسین شفیع نیا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - حسین شفیع نیا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - امین کوشا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - داريوش منصوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - داريوش منصوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - داريوش منصوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - سیده مریم موسوی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - مهدی اصغری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - مهران مافی بردبار | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - محمد رضا بطحائی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - نرجس خاتون اندرواژ | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - حسین نیکزادآملی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - حسین نیکزادآملی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - بی بی منور پروانه حسینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - آسیه رضوانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - محمد صانعی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - فرید ثانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - فرید ثانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - فرید ثانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - ابراهیم سیسان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - سیدولی شجاعی لنگری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - سیدولی شجاعی لنگری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره محیط زیست مازندران - ژاله آشوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

جشنواره عكس ايرانشناسي در نگارخانه چيليك

admin 834

جشنواره عكس ايرانشناسي در نگارخانه چيليك سرويس: فرهنگ و هنر – هنرهاي تجسمي 1390/05/10 08-01-2011 15:31:13 9005-07354: كد خبر خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران سرويس: فرهنگ و هنر – هنرهاي تجسمي شصت وششمين دوره از سلسله نمايشگاه‌هاي عکس در نگارخانه «چيليک» به نمايش عکس‌هاي راه يافته به نمايشگاه «نخستين جشنواره عکس ايران شناسي» اختصاص يافت. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا،مخاطب نگارخانه چيليک در اين دوره از نمايشگاه تعداد 182 قطعه عکس سياه سفيد و رنگي را در قالب نمايشگاهي گروهي با محوريت چهار موضوع: فرهنگ و مردم ايران زمين، اقليم و جغرافياي ايران زمين، معماري ايران زمين و در بخش ويژه عکس هايي که داراي هويت تاريخي مي باشند، مشاهده خواهد کرد. نگارخانه چيليک ميزبان آثار نخستين جشنواره ايران شناسي از جمله هنرمندان صاحب اثر مي‌توان به: صادق ميري، سعيد محمودي ازناوه، منوچهر يگانه دوست، سيدجلال الدين موسوي سپهر، اميرعلي جواديان، ساسان مويدي، داريوش محمدخاني، حسين بهرامي، مرحوم کورش سيدابوطالب امام، يوسف گرامي، حسن ملکي، بهنام صديقي، ميرصفي انديکلايي، جاسم غضبانپور، جواد سيدآبادي، بهزاد فيروزي، منصوره معتمدي، اسحاق آقايي و … اشاره کرد. از جمله نتايج مسابقه‌هاي مطرح شده در اين نگارخانه هم مي‌توان به: جنبي و اصلي دومين جشنواره عکس فيروزه، مسابقه عکس طهران 86، جشنواره ملي عکس رضوي، نخستين جشنواره عکس دانشگاه آزاد، جوانان عصر ما، جشنواره عکس نان، بخش جنبي جشنواره مطبوعات(16)، نخستين دوره جشنواره گرانتر از طلا، ششمين جشنواره هنري آب، چهارمين دوره مسابقه تجلي عاشورا و فجر، جشنواره عکس کوهستان بينالود، دومين دوره مسابقه عکاسي از سفره افطار، دومين جشنواره گرانتر از طلا، اولين دوره مسابقه فرش دستباف و دومين سوگواره سراسري قاب خالي خورشيد، نخستين جشنواره شکوه حماسه، دومين مسابقه عکس فرش دستباف ايران، نخستين جشنواره عکس گلستانه و … اشاره کرد. علاقمندان به ديدار از عکس‌هاي نمايشگاه ” نخستين جشنواره عکس ايران شناسي ” مي توانند همزمان با گشايش اين نمايشگاه به نشاني: www.ChiilickGallery.com مراجعه كنند و تا تاريخ دهم شهريورماه سال 1390 در بخش روزشمار و از آن تاريخ به بعد در بخش بايگاني، بيننده مجموعه آثار عکاسان اين نگارخانه باشند. دوره آتي نمايشگاه نيز در اين نگارخانه به نمايش عکس‌هاي راه يافته به «نخستين جشنواره محيط زيست مازندران» اختصاص خواهد داشت. انتهاي پيام

بنر کتاب عکس

لایت روم