بایگانی برای مرداد, 1391

جشنواره شهر آسمان

kharazi 1956

توضیح نمایشگاه نمایشگاه جشنواره سراسری شهر آسمان (ویژه ماه مبارک رمضان) در قالب دو بخش مسابقه و میهمان برگزار شده است: در بخش نخست: 59 قطعه عکس از 34 عکاس ایرانی راه یافته به بخش نمایشگاه پس از انجام مراحل ارزیابی و داوری توسط داوران: مژگان طریقی، افشین بختیار، افشین شاهرودی، محمود کلاری و کریم متقی. و در بخش دوم: تعداد 37 قطعه عکس مربوط به بخش میهمان می باشد که با دعوت از 19 تن از عکاسان ایرانی این بخش شکل گرفته است. مراسم اختتامیه این جشنواره عصر روز شنبه 7 مردادماه سال 1391 با حضور برگزیدگان و اساتید عکاسی در تماشاخانه ایرانشهر برگزار شد. گشایش نمایشگاه و دیدار از آثار راه یافته به نمایشگاه پس از برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان، در خانه هنرمندان صورت گرفت. عکاس: گروه عکاسان قاب اول هوالجمیل اعضای هیئت داوران مسابقه ی عکس های شهر آسمان با موضوع ماه مبارک رمضان، طی چند جلسه برای انتخاب آثار برتر به بررسی عکسهای دریافتی پرداختند. داوران با توجه به حساسیت های عکاسانه، انتخاب زاویه مناسب، ترکیب بندی صحیح، نمایش حس درونی، تلاش و نگاه خلاقانه و هنرمندانه و با توجه به زمان کم برای آماده سازی و ارسال آثار ضمن سپاس از حضور هنرمندان عکاس سراسر کشور نکات زیر را یادآور می شود: ۱. پرهیز از استفادهی افراطی از موضوعات کلیشه ای رایج ۲. استفاده صحیح از نرم افزارهای عکاسی جهت ایده پردازی در راستای موضوع جشنواره و همچنین آماده سازی مناسب عکس ها. در خاتمه پس از دو روز بررسی، گفتگو و تبادل نظر از میان آثار راه یافته، عکسهای برتر با رأی نهایی داوران انتخاب شد. هیئت داوران با آرزوی توفیق تمامی دست اندرکاران و هنرمندان و آرزوی تداوم برگزاری و تشکیل دبیرخانه ی دائمی جشنواره، امیدوار است شاهد نگرش عمیق تر عکاسان در عرصه های بصری و معنوی انسان باشد. هیئت داوران: مژگان طریقی (رئیس هیئت داوران)، افشین بختیار، افشین شاهرودی، محمود کلاری، جواد متقی #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); جشنواره شهر آسمان - سلیمان گلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - بهنام صحوی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - امیر امیری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - آزاده نوزاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - امیر عنایتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - محمود بازدار | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - سعید فداییان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - مهدی حاجیوند | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - ابراهیم مطاعی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - منصوره معتمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - جلال شمس آذران ، رتبه پنجم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - سیدمحمدصادق حسینی ، رتبه سوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - ریحانه نظرزاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - احمدرضا آخوندزاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - عباس حاجی محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - علی حسنعلی زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - قدیر وقاری شورچه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - حمیدرضا بازرگانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - علیرضا عطاریانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - احسان مولایی زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - آنیتا حسنعلی زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - امیر عنایتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - حمیدرضا نیکومرام | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - عطا رنجبر زیدان لو | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - جمشید فرجوندفردا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - مهدی وقاری شورجه ، منتخب بخش استعداد جوان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - جمشید فرجوندفردا | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - حمیدرضا نیکومرام | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - امیر مافی بردبار ، کسب دیپلم افتخار | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - قدیر وقاری شورچه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - امیر مافی بردبار | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - حمیدرضا بازرگانی ، رتبه چهارم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - حمیدرضا بازرگانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - حمیدرضا بازرگانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - حامد مهرآوران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - عباس حاجی محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - محمدحسن باقری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - عباس حاجی محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - ابراهیم مطاعی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - جلال شمس آذران | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - سیدمحمدصادق حسینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - جاوید تفضلی ، رتبه دوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - صادق عباسلو ، کسب دیپلم افتخار | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - فرشته زمانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - مهدی حاجیوند | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - مصطفی مجیدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - مهدی حاجیوند | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - مهدی حاجیوند | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - مهدی حاجیوند | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - پرویز نبوی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - مهدی عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - جاوید تفضلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - امیر عنایتی ، رتبه اول | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - جاوید تفضلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - امیر عنایتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - جاوید تفضلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - سلیمان گلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - امیر امیری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - مهدی عباسی ، کسب دیپلم افتخار | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - ابوالفضل نسائی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - احمد آقاسیانی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - احمد آقاسیانی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - احمد آقاسیانی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - امیر علی جوادیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - امیر علی جوادیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - امیر علی جوادیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - اصغر خدایی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - اباصلت بیات ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - بهزاد فیروزی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - داود کهن ترابی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - ابراهیم سیسان ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - ابراهیم سیسان ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - فرامرز عامل بردبار ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - فرامرز عامل بردبار ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - فرامرز عامل بردبار ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - مهدی قاسمی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - هادی نوید ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - حسین مسلمی نائینی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - مهدی قاسمی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - مهدی قاسمی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - مهدی قاسمی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - محمد محبی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - محمد توکلی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - ناصر میزبانی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - ناصر میزبانی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - سعید محمودی ازناوه ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - سمانه غلام نژاد ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - سمانه غلام نژاد ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - سمانه غلام نژاد ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - سارا ساسانی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - سارا ساسانی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - یلدا معیری ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - یلدا معیری ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - یلدا معیری ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - یوسف اکبری پابندی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره شهر آسمان - یوسف اکبری پابندی ، راه یافته به بخش میهمان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

دومین جشنواره گلستانه

kharazi 1915

توضیح نمایشگاه 83 قطعه عکس راه یافته به جشنواره عکس گلستان در دو بخش بخش الف : ” کودکان خیابانی بی سرپرست و بد سرپرست و کودکان کار در سراسر ایران ” (48 قطعه) بخش ب: “مراکز نگهداری جهت رشد فکری و جسمی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست ” (35 قطعه) عکاس: گروه عکاسان قاب اول بیانیه هیات داوران دومین جشنواره سراسری عکس گلستانه خارج شدن از موضوع آزاد و انتخاب گرایش موضوعی خاص برای ترسیم هویت و محتوای یک جشنواره، امری است که تا حدود زیادی خط مشی ها و اهداف برگزار کننده را روشن می سازد و شرکت در جشنواره را برای عکاس، دشوارتر و برای مخاطبان نمایشگاه هدفمندتر می کند. در جشنواره هایی که موضوع آزاد از فراخوان آن حذف شده و در قالب موضوعات معین به پذیرش اثر می پردازند یک نتیجه کلی قابل مشاهده و ارزیابی است: «چگونگی و کم و کیف انطباق عکاسان مختلف با سیاست ها و روش های برگزار کننده» در چنین جشنواره هایی هیات داوران نیز نهایت کوشش خود را بر این امر می گذارد که از یک طرف اهداف برگزار کننده کمرنگ نشود و از طرف دیگر زبان و دغدغه های نگاه عکاسانه بتواند در راستای هدف اول قرار گیرد. موضوع کودکان کار، بچه های خیابانی، و مساله بی سرپرستی و بد سرپرستی این کودکان مقوله ای است که بارها و بارها در این کشور به آن پرداخته شده است. از سینمای ایران گرفته تا مطبوعات و سپس انبوه همایش هایی که درباره این موضوع برگزار شده و به ارائه دیدگاه پرداخته اند.اما به نظر می رسد مساله اصلی این است که کدام یک از این قالب ها موفق شده اند برای زمانی طولانی تر در اذهان مردم باقی بمانند؟ تصویر یا متن؟ عکس یا نوشتار؟ این سوالی اساسی است که همیشه قالب بیانی یک موضوع با خود یدک می کشد و پاسخ مخاطبان به آن در گذر زمان، بازی ذهنی زیبایی را راه می اندازد که همان تاثیر پذیری از هنرهای مختلف است. در این راستا بد نیست به این نکته اشاره کنیم که انتخاب مدیوم عکاسی برای طرح مساله از سوی موسسه گلستان علی، از یک طرف اهمیت رسانه عکاسی را نسبت به دیگر قالب های بیان موضوعی روشن می کند و دیگر آن که بر تاثیر گذاری تصویر فراتر از متن و گزارش و مقاله و دیگر شکل های نوشتاری صحه می گذارد. از سوی دیگر گرایش عکاسی به طرح مساله کودکان کار، عقبه و پیشینه ای یکصد و بیست ساله دارد. جایی که در سال های آخر قرن نوزده ژاکوب ریس روزنامه نگار به مساله فقر و کودکان آسیب دیده در اثر فقر واکنش نشان داد و بستر عکاسی اجتماعی را متحول کرد و همینطور در دهه دوم قرن گذشته آثار ماندگار لوییس هاین، آینه تمام نمای وضعیت کودکان کار و معصومیت از دست رفته آنان شد. از این ارجاعات در تاریخ عکاسی کم نیستند و عکاسی در این سال ها خیلی خوب به این موضوع پرداخته است. اقدام موسسه گلستان علی به برگزاری یک مسابقه حرفه ای عکاسی و نه یک جنگ تصویری کوچک که فقط بیلان این موسسه را از جهت این نوع فعالیت ها پرکند از زوایای مختلف قابل ستایش است: اول: ورود جدی و پر دغدغه به عکاسی مستند ایران دوم: توانایی توجیه و جلب مشارکت انبوه همراهان و خیرینی که در این سالها یار و یاور موسسه بوده اند به حرکتی فرهنگی که بازده آن سریع و آنی نیست و تاثیرش دراز مدت است. سوم: انتخاب دبیری پر تجربه، معلم، و دارای سوابق درخشان عکاسی مستند اجتماعی چهارم: شکل برگزاری جشنواره، وسواس و دغدغه اجرایی و تداوم جشنواره هیات داوران ضمن سپاس از هم سو شدن و همراهی عکاسان ایرانی که به رشد۱۰۶ درصدی میزان مشارکت آنان در دومین جشنواره گلستانه نسبت به دوره اول انجامید چند نکته را در بررسی آثار بیان می کند: اول: پرهیز از سیاه نمایی نسبت به موضوعی که ظرفیت های نگاه امید بخش و نا امیدانه را توامان در خود دارد. دوم: واقع نگری در بیان موضوعی سوم: سادگی در نگاه، ترکیب، استفاده از لنز، ویرایش تصویری و در یک کلام بیان صمیمانه موضوع چهارم: پرهیز از شعار، اجتناب از هر زاویه دید یا ترکیبی که حس ترحم را نسبت به کودکان کار و کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست ایجاد می کند و در نهایت؛ واگذاردن پیام و برداشت آزاد از عکس توسط مخاطب هیات داران در پایان ضمن قدردانی از درک و اقدام خوب آقای سید حمید رضا زاده مدیر عامل موسسه گلستان علی و زحمات شبانه روزی و خالصانه آقای فرامرز عامل بردبار دبیر این جشنواره بر این باور است که اهمیت و نقش حرکتی را که موسسه گلستان علی آغاز کرده است، سال ها بعد بر همگان روشن خواهد شد. هیات داوران: مرتضی لطفی، مجید سعیدی، کیارنگ علایی، سید مجتبی خاتمی، مهدی رضوی #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-12').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

بنر کتاب عکس

لایت روم