بایگانی برای دی, 1391

47- تور عکاسی قزوین

operator 737

یک روزه ، 1391/10/06| مدت و زمان برنامه: سفر یک روز بوده و زمان حرکت ، از بامداد پنجشنبه 6 دی ماه تا شامگاه پنجشنبه می باشد. اهداف عکاسی: عکاسی از کانون معلولین و ناشنوایان فیروز و بازدید از چند منطقه تاریخی شهر برنامه سفر: همسفران ابتدا با حضور در کانون معلولین توانا از نزدیک با فعالیت های اجرایی معلولان آشنا و سپس مشغول به عکاسی از کارگاه های مختلف آن شدند. قزوین: قزوین یکی از شهرهای بزرگ ایران در باختر و مرکز استان و شهرستان قزوین است. این شهر در زمان حکومت صفوی پایتخت ایران بوده است و به همین دلیل دارای اماکن و موزه‌های تاریخی بسیاری می‌باشد. قزوین از نظر تعداد اثر تاریخی رتبه اول را در ایران و سوم را در جهان دارد . همچنین پایتخت خوشنویسی ایران است و از جمله خوشنویسان معروف می‌توان به میرعماد قزوینی اشاره کرد. در شهر قزوین آثار کهن و باستانی گوناگونی از جمله حمام قجر، کاخ چهل‌ستون، امامزاده حسین، خیابان سپه (قدیمی‌ترین خیابان ایران) قرار دارد. هدف از برگزاری این تور عکاسی علاوه بر بازدید از چند منطقه تاریخی این شهر، دیدار و عکاسی از محیط کار معلولین جسمی حرکتی، ناشنوا و نابینایان گروه بهداشتی فیروز است. همچنین  حضور در محیط کارخانه گروه بهداشتی فیروز که متولی به کارگیری 180 معلول می باشد که امروزه کارآفرین بوده و در عرصه تولید و تامین خانواده پیشرو و موثر هستند از دیگر بخش های این تور عکاسی است. #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb73a; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb73a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb73a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-11.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#969696; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-11.fastgallery').fotorama({ maxwidth: '100%', arrows: true, autoplay: true, nav: 'thumbs',navposition: 'bottom', transition: 'crossfade', allowfullscreen: true, loop: true, fit: 'none', }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); گزارش تصویری تور عکاسی قزوین چهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: حبیب الله تاجیکچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: حبیب الله تاجیکچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: حبیب الله تاجیکچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: کامران تورانیچهل و سومین تور عکاسی چیلیک، تاکستان | عکاس: محمدرضا معماریان پورچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: منا ثباتیچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: منا ثباتیچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: منا ثباتیچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: مهدی طاهریچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: مهدی طاهریچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: مهدی طاهریچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: حبیب الله تاجیکچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: مهدی طاهریچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: جواد صفاچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: جواد صفاچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: سید محمدرضا سجادیچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: سید محمدرضا سجادیچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | چهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: منا ثباتیچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | چهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: منا ثباتیچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: جواد صفاچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: جواد صفاچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: جواد صفاچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: مهدیه روستاییچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: مهدیه روستاییچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: امین رحمانیچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: امین رحمانیچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: سعیده پوستیچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: محمد نوروزیچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: محمد نوروزیچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: محمد نوروزیچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: هیوا نقشیچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: میترا محمدیچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: رامش لاهیجیچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: مریم خادم بهمنیارچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: مریم خادم بهمنیارچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: مهدی کاظمی خالدیچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: مصطفی کریمیچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: سمیه هاشمیچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: منا حسنچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: سمانه ابراهیمیانچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: سمانه ابراهیمیانچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: مریم بصام تبارچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: مریم بصام تبارچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: ابراهیم باقرلوچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: ابراهیم باقرلوچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: محمد آزادیچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: منا عبدالله پورچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: منا عبدالله پورچهل و هفتمین تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک ، قزوین | عکاس: هادی صمدی

«ده روز با عکاسان ایران» کلید خوردعکاسی معاصر ایران در نقطه صفر «واقعیت» به سر می‌برد

admin 619

خانه هنرمندان ایران و گالری‌هایش در یکی از بارانی‌ و شلوغ‌ترین روزهای پایانی پاییز به میزبانی عکاسان ایرانی و آثارشان رفت و بزرگترین گردهم‌آیی این هنرمندان با عنوان «ده روز با عکاسان ایران ایران» در خانه هنرمندان کلید خورد. به گزارش خبرنگار بخش هنرهای تجسمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، شامگاه 21 آذر ماه با گفت‌و‌گوی اینترنتی و پیام شفاهی «هادی شفاییه» که ریاست افتخاری این برنامه را عهده‌دار است، برنامه کمی با تاخیر و بدون حضور «اکبر عالمی» به عنوان اجرا کننده شروع شد، اما با استقبال هنرمندان و حاضران ادامه پیدا کرد. حسن غفاری – هنرمند عکاس – به روی سن آمد و از تاخیر اکبر عالمی خبر داد و به همین دلیل هم مراسم با اجرای افشین شاهرودی ادامه پیدا کرد. شاهرودی با حضور بر روی صحنه عنوان کرد: این برنامه به دنبال فراهم آوردن شرایطی ا‌ست تا به واسطه آن گفتمانی داشته باشیم که به مبادله علمی بپردازد و به واسطه آن در جریان فعالیت‌های انجمن، دیدن از نمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها وسخنرانی‌ها قرار بگیریم. عضو هیات مدیره انجمن ادامه داد: امروز فرصتی پیش آمده تا بتوانیم با همراهی و همدلی بیشتر باهم باشیم و رشد عکاسی را فراهم کنیم. سپس در تماس اینترنتی که در آغاز افتتاح این برنامه با هادی شفاییه به عنوان رییس افتخاری این گردهم‌آیی برقرار شد، او خطاب به جامعه عکاسان ایران گفت: خوشحالم از اینکه این اتفاق افتاد و انچمن عکاسان ایران راه افتاد، چه بسا که ما سال‌ها پیش به فکر راه‌اندازی این انجمن افتادیم اما از انجا که تعداد کل عکاسان آماتور به 20 نفر هم نمی‌رسید با سختی انجمن را در خانه خرابه‌ اجاره‌ای در خیابان ویلا راه‌اندازی کردیم و بعد از یکسال هم کار به جایی نرسید. او ادامه داد: آن زمان اساسنامه انجمن هم تصویب شده بود، اما سرانجام خوبی نداشت و خوشحالم بعد از گذشت این همه سال انجمن بالاخره به سرانجام رسید و به واسطه آن نتایج زحماتی که برای آکادمی کردن عکاسی در ایران کشیده می‌شود را شاهد هستیم. شفاییه همچنین ابراز خوشحالی کرد که عکاسان ایران دنباله این کار را گرفتند و آن را به ثمر رساندند و اظهار امیدواری کرد تا آینده روشن‌تر از امروز باشد. رییس افتخاری برنامه 10 روز با عکاسان ایران، در ادامه صحبت‌هایش با تقاضای عکاسان که از او درخواست پیامی برای این گردهمایی داشتند، گفت: امیدورام این فعالیت همچنان ادمه پیدا کند و تعداد اعضای انجمن بیشتر شود. زیرا آن زمان تعداد ما به زحمت به 20 نفر می‌رسید و خوشحالم که این رقم امروز به هزار نفر رسیده و امیدوارم در آینده جهانی شود. هر چند که من آن روز را نخواهم دید اما امیدوارم دیگران ببینند و بدانند که پدربزرگشان سنگ بنای عکاسی را در دانشگاه گذاشت و نتایج آن را امروز می‌بینیم. فرزاد هاشمی – رییس انجمن عکاسان ایران – در آغاز این مراسم با ارائه گزارشی از اهداف شکل‌گیری چنین برنامه‌ای گفت: عکاسی معاصر ایران راوی شرایط خاصی از موقعیت‌های گلچین شده و تعریف کننده معاصریت ماست و سرنوشت حرفه‌ای امروز ما نیز جزیی انکار ناپذیر و قابل تامل از سیلاب موقعیت‌ها محسوب می‌شود. او ادامه داد: چشم‌انداز امکانات ،قابلیت‌ها، محدودیت‌ها، تنگناها، بیم و امید و به عبارتی بضاعت، حسرت‌زدگی، آرزوها، خطاها، افتخارات و دریافت‌ها، همه و همه ترجمان موفقیت بی‌واسطه «اکنون» ما به حساب می‌آید. هاشمی با اشاره به دو چهره خوب و بد «اکنون» ما ،یادآور شد:این اکنون خوب است چون همچنان بارقه امید در آن وجود دارد و خوشبختانه بی‌فروغ نشده و افراد مستعد و فرهیخته درکنارمان بسیار هستند و تقریبا همه آنها به بحرانی که در این اکنون جاری است معترف هستند و از آن رنج می‌برند. عضو هیات مدیره انجمن عکاسان ایران همچنین به وجود بد «اکنون» اشاره کرد و افزود:آدم‌ها و واژه‌ها، در شی‌زدگی زندگی و واقعیت‌های آن سرجای خودشان نیستند، اما خوشبختانه هنوز چشمان ما می‌بیند و «10 روز با عکاسان ایران» نیز بارقه چشم روشنی بزرگی است که به مدد پشتوانه‌ها، دانسته‌ها و تجربه‌های حرفه‌ای ما شکل می‌گیرد. به گفته هاشمی، قرار است عکاسی تنها دغدغه یک عکاس نباشد و به اراده او محدود نشود، لذا اکنون همه می‌توانند با معرفت خود به عکاسی رو کنند زیرا عکاسی حرفه‌ای آزاد و همگانی و قلمرو آشنایی و معرفت آفرینی است. او با اشاره به دیگر ویژگی‌های عکاسی و هنرمندان این رشته، توضیح داد: عکس‌ها و عکاسان، مجازیت جاودانه حقیقت روح سرگردان ما در عالم واقع هستند و شاید سرخوشی ما تا به امروز، تنها مدیون رازهایی است که در جان عکس‌ها نهفته و با شگفت آفرینی ما را با خود می‌برد. این هنرمند عکاس با تاکید بر اهمیت و ویژگی‌های این گردهم‌آیی ،گفت: 10 روز با عکاسان به رمز و رازهای واقعیت اشاره دارد و این ده روز سرآغاز فصل آشنایی با رویای عکس‌ها و گزینه‌های ذهنی عکاسان است و قرار بر این است تا همه فرهیختگان علوم اجتماعی و حوزه‌های اندیشه‌ای به ضیافت تصویر و اندیشه دعوت شوند. هاشمی عکاسی معاصر ایران را جستجوگر و متوقع دانست و یادآور شد: عکاسان از «اکنون» خود رضایت ندارد و نسبت به آینده نیز بیمناک هستند. با این حال امیدوارند که تلاش‌هایشان در دام بداندیشی و بدفهمی نیافتد و دغدغه‌هایشان به بی‌راهه نرود و از این رو عمیق‌تر از گذشته به تخصصی شدن مواضع حرفه‌ای و علمی شدن دیدگاه صاحبان خود می‌اندیشند. رییس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران با تاکید بر این نکته که عکاسی معاصر ایران در نقطه صفر «واقعیت» به سر می‌برد، گفت: این امتیاز بزرگ و شایسته‌، بار اجتماعی بودن و اعتراض نسبت به سرنوشت خود در «اکنون» است و حوادث انقلاب و وقایع روزهای دفاع، برترین برگ زرین این تاریخچه است. هاشمی با اشاره به جایگاه عکاسان در آن روزهای سخت ،گفت: این توفیق بزرگ و استثنایی برای عکاسان ایرانی است که در همان روزهای نخست چشمانشان بر واقعیتی از نوع مرگ و تهدید و گریز به سوی زندگی گشوده شد و به همین دلیل تجربه در کوره حوادث مرگبار دوران دفاع ، استثنایی و عبرت انگیز است. او همچنین به جایگاه این ثروت بزرگ برای نسل امروز عکاسان ایرانی پرداخت و تصریح کرد: باید نشان داد که عکاس ایرانی بودن تجربه بی‌بدیل در قلمرو فتوژورنالیسم جنگی جهان نکبت زده امروز است که نشان از هوشمندی و اعتبار اندیشه انتقادی ایران معاصر دارد. به گفته هاشمی، عکاسی معاصر ایران در نگاه حرفه‌ای خود پشتوانه‌ای غنی از تجارب هم‌دوشی و هم‌زیستی با مرگ برای درک شریف زندگی است و بدون شک بخشی از این تجربه می‌تواند رخوت زدگی و بی‌موضوعی بخشی از نگاه عکاسان امروز جهان را شیفته خود سازد و بی هیچ اغراقی، منش و کارکرد مفهمومی عکاسی به «سبک ایرانی» آینده درخشان این رسانه را رقم خواهد زد. او با اشاره به اینکه انجمن عکاسان ایران با پشتوانه‌ چنین باورهایی شکل گرفته، عوان کرد: تلاش و نکته سنجی هنرمندان بزرگی چون زنده یاد بهمن جلالی و کاوه گلستان در استقرار و نهادینه شدن باورهای جمعی ما و شکل‌دهی به سبک عکاسی ایرانی جاودانه خواهد بود. هاشمی در عین حال اظهار امیدواری کرد تا نسل تحصیل کرده و آگاه امروز،با تسلط بر پشتوانه حرفه‌ای خود،ارتفاع و اوج بخشیدن به بینش و دانش عمیق عکاسی ایرانی را دنبال کند و چنین چشمداشتی این امید را بر می‌انگیزد که تلاش‌های جمعی به سمت ایجاد «نهاد» حرفه‌ای خود گام بردارد. نماینده انجمن عکاسان ایران در عین حال با مرور دلایل دیرکرد چنین اتفاقی ،توضیح داد: دیرکرد ما در رسیدن به حقیقت خطاها و ثواب‌هایمان ناشی از نبود نهاد تضمین کننده‌ای بود که بتواند با بهره‌گیری از قوانین راهگشا، عرصه گفتمان حرفه‌ای را در جهت نیل به حقوق صنفی و اجتماعی‌مان متبلور کند. او همچنین برنامه «ده روز با عکاسان ایران» را آغاز یک گفتمان مفهمومی، علمی و حرفه‌ای براری سامان بخشیدن به امکانات و قابلیت‌هایی دانست که دستخوش بی برنامگی و بی‌سرنوشتی است، هر چند که در کمال خرسندی با بضاعت اندک و شوق فراوان خود شرایطی را فراهم می‌آورد که حرفه‌ای‌های عرصه ادبیات و اندیشه، هنر و فرهنگ و جامعه شناسی و روانشناسی یکدیگر را می‌یابند و در یک هم‌فکری شکست پیله حسرت زندگی و کسالت را نوید دهند. هاشمی بار دیگر اظهار امیدواری کرد تا در فرصت پیش رو ،حقیقت عکس‌ها و مسئولیت اجتماعی عکاسان ایران همراه با برخورداری از تاملات اندیشه‌های انتقادی معاصر ایران، سنگ بنای نهاد عکس ایرانی و اندیشه فرزانه ایرانی را بگذارد و در سال‌های آتی به مراسم رونمایی از آثار متفاوت، عکاسان برجسته و نگرش‌های نوین در عکاسی ایران نزدیک‌تر شود و در قالب سنت احیاگر نواندیشی‌ها ،در عکاسی ایران مانا و یادگار گردد. رییس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران در پایان سخنانش توضیح داد: گام نخست از برنامه « 10 روز با عکاسان ایران» رویکرد آموزش با نقد آسیب شناسانه فضای حرفه‌ای در عکاسی ایران را دنبال می‌کند و بر مبنای آن سه محور «فرهنگ عکاسی و پیوستگی آن با موضوعات بینامتنی»،«آسیب شناسی عکاسی ایران در حوزه‌های علمی و صنفی» و «عکاسی و فضای مجازی در دوره معاصر» را دنبال خواهد کرد. در ادامه این برنامه، اسلایدهایی از عکس‌ها پخش‬ شد و سپس ساعد نیک‌ذات – دبیر اجرایی این برنامه- گزارش خود را ارائه کرد. او بیان کرد: عکاسی معاصر ایران و سرنوشت حرفه‌ای امروز هر یک از ما، جزئی انکارناپذیر و قابل تأمل از سیلاب «موفقیت‌ها» به حساب می‌آید. نیک‌ذات متذکر شد: دریافت‌ها، خطاها، آرزوها، تنگناها، بضاعت‌ها و افتخارات همه ما ترجمان موقعیت و واقعیت اکنون پیش روی ماست و در این شرایط اعتراف و تواضع درباره حقایق عکاسی ایران و بضاعت روبرویی ما با آن، مسئله‌ای نیست که بخواهیم آن را پنهان کنیم . دبیر اجرایی این رویداد اضافه کرد: خوشبختانه هنوز چشمانمان می‌بیند و 10 روز با عکاسان ایران بارقه روشنایی بزرگی است که به مدد پشتوانه‌ها، دانسته‌ها و تجربه‌های حرفه‌ای شکل می‌گیرد و قرار است در این 10 روز عکاسی تنها دغدغه یک عکاس نباشد و به اراده او محدود نشودزیرا اکنون همه با معرفت خود می‌توانند رو به عکاسی بیاورند و از این جهت عکاسی حوزه معرفت و شناخت انسان و حیات او به حساب می‌آید بیان این حقیقت سرلوحه آرمانی انجمن است. نیک ذات‌ خاطر نشان کرد: قرار بر این است تا فرهیختگان علوم اجتماعی و حوزه‌های تفکر به ضیافت تصویر و اندیشه دعوت شوند و در این رهگذر امید به این است که نسل تحصیل کرده و آگاه امروز با تسلط بر پشتوانه حرفه‌ای خود، به سمت ایجاد نهاد حرفه‌ای گام بردارد. او در پایاین به این نکته نیز اشار کرد که دیرکرد انجمن در رسیدن به حقیقت خطاها و صواب‌هایمان ناشی از نبود نهاد تضمین کننده‌ای بود تا بتواند با بهره گیری از قوانین راهگشا، عرصه گفتمان حرفه‌ای در جهت نیل به حقوق صنفی و اجتماعی ما را متبلور کند . بخش‌هایی دیگر از عکس‌ها نیز در ادامه این مراسم پخش شد و سپس اکبر عالمی که بعد از وقفه‌ای نسبتا طولانی به مراسم رسیده بود،در سخنان کوتاهی گفت: هر عکسی بیش از هزار کلمه حرف دارد و همان‌طور که ساعد نیک‌ذات دست نیاز به سوی شما دراز کرد من نیز دست گدایی به‌سوی شما دراز می‌کنم. او اضافه کرد: از بدو تاریخ این سرزمین، سنگینی یک چیز تمام صفحات تاریخ ما را زیر فشار خود له کرد و من شما را به یک کلمه دعوت می‌کنم و آن هم اینکه بتوانیم بر هوای نفس خود غلبه کنیم و همان‌طور که سهراب می‌گوید‌«من ندیدم دو صنوبر با هم دشمن …من ندیدم بیدی سایه‌اش را بفروشد به زمین» همگی ما نیز لگام بر حسادت بزنیم. عالمی در پایان با تاکید برآنکه سبک کار هر شاگردی متفاوت با استادش است، گفت: عکاسی اقیانوس ژرفی است که انتهای آن برای من نامعلوم است. رومین محتشم – دبیر بخش نمایشگاه اعتیاد – نیز در ادامه این مراسم درباره نمایش عکس‌های اعتیاد در گالری پاییز گفت: این نمایشگاه بخشی از آثار راه یافته به جشنواره بین‌المللی عکس اعتیاد است که مهر ماه امسال در ارومیه برگزار شد . به گفته او، این جشنواره حاصل یک حرکت دانشجویی بود که با حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برگزار شد و از بین دو هزار و 500 قطعه عکس رسیده از سیزده کشور جهان به دبیرخانه جشنواره ، یکصد و سی قطعه توسط هیات داوران انتخاب و در سالن آمفی تئاتر بیمارستان امام(ره) ارومیه به نمایش در آمد. محتشم یادآور شد: تجلی هم‌گرایی عکاسی مستند و مباحث علمی و تحقیقاتی در مواجه با موضوعات اجتماعی نکته قابل توجه این جشنواره بود که تجربه شد. به گزارش ایسنا، در بخش پایانی این برنامه نمایشگاه‌های «ده روز با عکاسان» با حضور عکاسان و علاقه‌مندان افتتاح شد. در گالری میرمیران عکس‌های پنج نفر از پیشگامان فقید جامعه‌ عکاسی ایران(کاوه گلستان، نیکول فریدنی، قاسم فارسی، یحیی ذکاء و بهمن جلالی) و چهر‌هایی چون عباس عطار، آلفرد یعقوب‌زاده، کامران عدل، عباس کیارستمی، نصراله کسرائیان، علی قلمسیاه و فخرالدین فخرالدینی روی دیوار رفته بود. در این گالری همچنین عکس‌هایی از اعضای هیات موسس و هیات مدیره‌ انجمن نیز به نمایش درآمده است. در گالری پاییز نیز گزیده آثار نمایشگاه جهانی اعتیاد به نمایش درآمده است. تالار زمستان نیز عکس‌هایی از زلزله آذربایجان و گالری ممیز نمایشگاه اعضای انجمن را میزبانی می‌کنند. این عکس‌ها با موضوعات متنوعی همچون مستند اجتماعی، خبری ،عکس‌های تئاتر ، طبیعت و … است. همچنین در گالری ممیز کتاب‌های عکس ناشران سراسر کشور نیز ارائه شده بود. پخش فیلم مستند«عکس‌های ناتمام» ساخته‌ی عمید راشدی و تورج ربانی درباره‌ی زنده‌یاد بهمن جلالی نیز قرار بود پایان بخش این برنامه باشد که انجام نشد. انتهای پیام

جشنواره هنری قاب امن

kharazi 1767

توضیح نمایشگاه 69 قطع عکس از 26 عکاس عکاس: گروه عکاسان قاب اول پلیس پیشگیری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نخستین جشنواره هنری قاب امن را با شعار “سهم من در امنیت و آرامش” و با هدف تبیین سهم سازمان ها ، نهادهای دولتی و مردمی ، گروه ها و اقشار مختلف جامعه و خانواده ها در تولید ، حفظ و توسعه امنیت ، آسایش و آرامش روانی و اجتماعی جامعه و افزایش احساس امنیت ، برگزار نمود .موضوع : – پیشگیری از جرم و رابطه آن با تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی – پیشگیری اجتماعی از جرم (مشارکت مردم و دستگاه ها و نهادهای مسئول و وظایف آنان در قبال وقوع جرم و جلوگیری از بستر سازی پدیده های مجرمانه) – آموزش عمومی و خانوادگی در پیشگیری از جرایم – استفاده از دانش و فناوری در پیشگیری از جرم – پیشگیری از جرم در حوزه میراث فرهنگی – اصناف و وظایف آنان در پیشگیری از جرم – نقش معنویات در پیشگیری از جرم – پیشگیری از جرم در حوزه حمل و نقل عمومی و خصوصی – وظایف مردم در پیشگیری از جرم و اقدامات مردم محور در پیشگیری از جرایمی مانند سرقت ، کیف قاپی ، نزاع ، حفظ اموال عمومی و خصوصی و رفتارهای پیشگیرانه فردی در قبال جرایم محتمل – پیشگیری انتظامی و وضعی از جرم (حضور مستقیم پلیس در جامعه به منظور کنترل امنیت و جلوگیری از وقوع جرایم) – مستند سازی صحنه های جرم به صورت خود جوش و اتفاقی #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-12').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); جشنواره هنری قاب امن - حمید رضا بازرگانی ، رتبه اول | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مازیار فرزانه ، رتبه دوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - حمیدرضا مجیدی ، رتبه سوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - علیرضا مختاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - علیرضا مختاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - علیرضا مختاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - علیرضا مختاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - علیرضا مختاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - اصلان اصلانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - حمید رضا بازرگانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - عبدالله حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - عبدالله حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - عبدالله حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - افشین حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - افشین حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - افشین حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - افشین حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - افشین حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - هادی دهقان ‌پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - فاطمه قلویسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - حامد کلاهچیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - حامد کلاهچیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - حامد کلاهچیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - حمیدرضا مجیدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - حمید رضا بازرگانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - حمیدرضا مجیدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مجید آزاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مجید آزاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مجید آزاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مجید آزاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مجید آزاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مجید آزاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مجید آزاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مازیار فرزانه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مازیار فرزانه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مازیار فرزانه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مازیار فرزانه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مازیار فرزانه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مازیار فرزانه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مازیار فرزانه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مهران فرجی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مهران فرجی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مهران فرجی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مهرناز محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مهرناز محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مهرناز محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - مهرناز محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - میلاد حدادیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - محمدحسن فتحعلیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - محمدحسن فتحعلیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - محمدرضا عبداللهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - محمدرضا عبداللهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - محمدرضا عبداللهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - محمدرضا عبداللهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - محمدرضا عبداللهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - محمدرضا عبداللهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - جواد عسگراوغلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - نادر عزیزی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - نادر عزیزی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - وحید بهرامی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - صادق حسینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - صادق حسینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - روح الله خسروی نژاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - سعید مدنی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - محمدرضا عبداللهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - محسن صالح پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - رضا نجفلو | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - اشکان اشعریون | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره هنری قاب امن - علی برغمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

بنر کتاب عکس

لایت روم