بایگانی برای آذر, 1392

دومین جشنواره عکس شهریار

kharazi 2249

توضیح نمایشگاه 56 قطعه عکس رنگی و سیاه و سفید از 34 عکاس راه یافته به دومین جشنواره تجسمی شهریار عکاس: گروه عکاسان قاب اول بیانیه داوران بخش عکس دومین جشنواره تجسمی شهریارهر که هوایی نپخت یا به فراقی نسوخت *** آخر عمر از جهان چون برود خام رفت بیانیه هیات داوران بخش عکس دومین جشنواره شهریاروقتی انبوه حضور نگاه هایی که تو را محصور لحظه لحظه افکار و اندیشه شان می کنند، یک جا می بینی، چه حسی می توانی داشته باشی جز اینکه مدام در اندیشه باشی که کدام انگیزه توانسته است صدایی اینچنین یک دست و همنوا ایجاد کند؟ وقتی تنوع نگاه خیل وسیعی از مخاطبین ساکن مناطق _ شهریار، ملارد و قدس _ را با نگاهی واقع گرا به موضوع های ” مستند اجتماعی ” درک می کنی، تمام عزم تو جزم می شود تا لایه های درونی عکس ها را بشکافی و اعماق جذب عکاس را به سوی موضوع واکاوی کنی. جوان، به عنوان مخاطب هدف در دومین جشنواره تجسمی شهریار، سرچشمه استعداد است و عکس رسانه ای نافذ و موضوع مستند، منبعی سرشار از اطلاعات و تکاپو و جشنواره می تواند این همه را زیر یک سقف، متمرکز ساخته و هدایت کرده و تربیت نماید. زیر این سقف، به راحتی می توانی تنفس دغدغه ها را درک کنی، دغدغه هایی که یکی پس از دیگری در ذهن و روح بانیان و حامیان و مسئولین خودنمایی می کنند تا بلکه چراغی شوند بر راه آینده ای به نام فردا برای این جشنواره. امسال برای دومین سال پیاپی است که دغدغه ها مجال تجلی یافته اند. امسال جشنواره به موضوع رسیده است. امسال وسعت پذیرایی هم بازتر شده است. امسال روزشمار جشنواره از عاشورای حسینی گذشت و سالی که گذشت از سفره رمضان. امسال توفیق یاری کرده تا باز هم دور ” نگاه ” هم جمع شویم. امسال را آنانکه دغدغه سلامت پرورش جوانان مستعد منطقه شهریار و حومه را داشتند، دریافتند، باشد که پیام آشکار این جوان گرایی را هر روز بیش از دی روز دریابند و دریابیم. ————————————————————————————————————- گروه داوران بخش عکس دومین جشنواره تجسمی شهریار بر این باور است که مسئولین بانی و مدیران سیاست گذار جشنواره – در بخش عکس – به خوبی سه عامل: توان، مسیر و هدف را شناخته اند. عواملی که هر یک، تاثیر به سزایی در کمیت اجرایی و کیفیت محتوایی جشنواره های تخصصی دارند. بررسی مجموعه نگاه های رسیده به دبیرخانه اگرچه از فراز و فرودی آشکار نسبت به معنا و درک شاخه مستندنگاری در بخش اجتماع روایت می کند، لیکن از یک تمایل فراگیر نسبت به این شاخه از عکاسی نیز حکایت دارد. شاخه ای به نام عکاسی مستند که در دنیای امروز هرچه معنایی تر و عمیق تر به آن می پردازند و با هزاران بار تاسف! در وضعیت کنونی کشور ما به اغما رفته است. گواه این ادعا تصاویری است که به دبیرخانه ارسال شده و در پاره ای موارد که اوج گرفته اند در قاب به قاب نمایشگاه عکس عینیت یافته و قابل مشاهده شده است. ولی شایسته است برگزارکننده برای نیل به اهداف تخصصی خود، با برنامه ریزی در طی سال و برگزاری نشست ها و کارگاه هایی بتواند زمینه های آشنایی کامل تری را برای مخاطبین نوجوی خود فراهم نماید. رسالتی که هم اکنون دفتر ” انجمن عکاسان شهریار ” مستقر در فرهنگسرای شهریار تا به امروز به خوبی از پس آن برآمده است. اگرچه تکلیف سخت برای صاحبان اراده پولادین، بسیار سهل است چرا که در این محیط، دانش و بینش توام، در کنار علاقه و هیجان عکاسی ایفای نقش می کند وبه راستی! در عکاسی مستند چه گرایشی سخت تر از انسان گرایی و اجتماع؟ جوانان شهریار و ملارد و قدس حضور قابل قبولی را برای تایید این دبیرخانه رقم زدند و این دلیلی ندارد جز صحت و سلامت عملکرد نخستین دوره برگزاری جشنواره و مسئولیتی بس سنگین تر بر دوش عاملان گذاشتند تا زمینه های جذب و حمایت و پرورش استعدادهای ناشناخته را برای سومین دوره این جشنواره –به امید و یاری خداوند- فراهم آورند. البته این انتقاد به جامعه مخاطب در سرتاسر کشور هم وارد است که با وجود درج به اختصار و موجز متن فراخوان، فارغ از حیطه دعوت شدگان، اقدام به ارسال اثر به سوی دبیرخانه کرده اند که شاید این رفتار، خود پیام آور پتانسیلی پنهان برای جشنواره ای وسیع تر باشد. انتقاد دیگر که بیشتر به فریاد صامت مظلومیت فرهنگ و هنر می ماند و از رفتارهای غیراصولی خبرگزاری های ما از ساختارهای حمایتی شان از فعالیت های صحیح جوانان در عرصه فرهنگی هنری حکایت دارد، عدم انعکاس و پشتیبانی حداقلی فعالیت شبانه روزی ماهها تلاش عوامل اجرایی و استقبال حضور شرکت کنندگان جشنواره در خبرگزاری های عمومی کشور است که امید آن می رود برای این نقد پیشنهادگونه چاره ای اندیشیده شود. در هر صورت دومین جشنواره تجسمی شهریار هم افتخاری شد بر سینه تاکستان ها و بادهای جاری و دلنشین منطقه. افتخاری که با دقتی وافر در نگاه های اهالی فرهنگ و هنر و حقیقت منطقه نشسته است. افتخاری که در موضوع های مستندی که سرتاسر این بادیه را لبریز کرده، به خوبی مشهود اشت. افتخاری که کمی بعدتر- شاید سالی و سالیانی بعد – آثار با برکت ش را می توان در ساکنین آب و خاک این دیار یافت. افتخاری که تعهد و تخصص را با هم، دین و دنیا را باهم و لبخند پروردگار و بنده اش را نیز با هم به دنبال خواهد داشت… انشا ا.. گروه داوران: محمد نوروزی، مژگان طریقی و مهدی سروری #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-11 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'fast', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); دومین جشنواره عکس شهریار - اصغر عاصم کفاش | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - فرزانه رضایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - صادق سوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - حسین کنتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - حسین کنتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - امین پروین | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - امین پروین | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - امین پروین | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - علی تاجیک | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - علی تاجیک | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - علی تاجیک | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - پیمان غزنینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - پیمان غزنینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - پیمان غزنینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - وحید عبداللهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - وحید عبداللهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - محمدرضا معماریان پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - احمد کردبچه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - زهرا یاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - امیرحسین بغدادی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - فاضل خاکباز | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - مریم محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - مریم محمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - سمانه سیستانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - مهدی خزایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - مهدی خزایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - مهدی خزایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - مهدی خزایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - مریم حاتمی نژاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - شهاب خزایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - علیرضا اکبری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - وحیده حسین زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - مائده سرلک | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - مهران راجی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - اله ویردی علیپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - مریم برزگر گروسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - اصغر عاصم کفاش | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - اصغر عاصم کفاش | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - اصغر عاصم کفاش | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - سعید فداییان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - سعید فداییان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - سعید فداییان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - مهدی عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - مهدی عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - مهدی عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - سمانه(مروارید) ابراهیمیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - پریسا محسنی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - صادق سوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - صادق سوری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - مرتضی صفری رجاء | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - محمدرضا معماریان پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - سلمان ناصری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - غزاله ناصری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - صدیقه مردانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - راضیه فعال | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com دومین جشنواره عکس شهریار - راضیه قلیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

گزارش «قانون» از نمایشگاه عکس « سبز سرخ »

admin 412

منبع: روزنامه قانون – مدت‌هاست کمتر تاثیری را از جشنواره‌های رنگارنگ دولتی با هزینه‌های کلان دیده‌ایم و همین معادلات محصور ما را امروز به بی‌باوری عملی به تاثیر زبان و بیان هنر رسانده و در دام برخوردهای سلبی در اغلب حوزه‌ها گرفتار کرده است. روایت عکاسانه از عزاداری ماه محرم گروه فرهنگ و هنر، کمیل انتظاری- سومین نمایشگاه گروهی آثار عکاسان رسانه «پایگاه عکس چیلیک» با عنوان « سبز سرخ » با نگاهی به ابعاد عرفانی و حماسی سوگواری در ماه محرم در موزه هنرهای معاصر فلسطین در حال برگزاری است. در این نمایشگاه 72 قطعه عکس رنگی و سیاه‌‌وسفید در اندازه 50 در 70 سانتی‌متر از عکاسان 15 استان کشور با مضامین عرفانی و حماسی و با نگاهی واقع‌گرا و انتزاعی به موضوع‌های مستند ارائه شده است. این نمایشگاه تا یکم دی‌ماه همه روزه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 تا 18 و پنجشنبه‌ها از ساعت 10 تا 15 پذیرای دیدار عکاسان و علاقه‌مندان است. موزه هنرهای معاصر فلسطین در تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی، خیابان برادران شهید مظفر، تقاطع بزرگمهر میزبان این نمایشگاه است. دبیر برگزاری این نمایشگاه گروهی «مهدی سروری» است که در ضمن دیدار از آثار، گفت وگویی را با ایشان داشتیم که در ادامه می‌آید. *** چرا « سبز سرخ »؟ این سومین نمایشگاه گروهی عکاسان این رسانه است و دومین نمایشگاهی که رسانه پایگاه عکس چیلیک با چنین موضوعی برگزار می‌کند. سال گذشته نمایشگاه «همچو این می» برگرفته از اشعار «عمان سامانی» با 72 قطعه عکس از 30 عکاس در مؤسسه فرهنگی اکو برگزار شد در حالی که امسال، آثار 52 عکاس از 15 استان کشور با 72 قطعه عکس در این نمایشگاه حضور دارد. عنوان نمایشگاه امسال هم ترکیب دو واژه عمیق را در خود دارد: «سبز» چون زندگی و«سرخ» چون راهی برای بیان بهترین نوع عاشقی و بندگی ست. باید بگویم که امسال با وجود حجم برنامه‌های در دست کار، فرصت کوتاهی برای انتخاب مکان نمایشگاه داشتیم و در نهایت موزه هنرهای معاصر فلسطین میزبان نمایشگاه عکاسان ما شد و لطف خانم محبوبه پلنگی، مدیریت موزه که این فرصت را در اختیار ما گذاشتند. امیدوارم بتوانیم هر سال این نمایشگاه را با خلوص و عمیق‌تر برگزار کنیم و در نهایت به شکل کتابی این روضه‌های تصویری را منتشر کنیم. چه شد که به فکر برگزاری چنین نمایشگاهی افتادید؟ نمایشگاه‌هایی از این دست را در سازمان‌ها و نهادهای دولتی زیاد دیده‌ایم؛ اما با وجود اعتبارات تخصیص یافته- بدون تعارف – خروجی این نمایشگاه‌ها کیفیت لازم را ندارد. ما به عنوان رسانه‌ای در کنار دیگر رسانه‌های عکاسی در بخش خصوصی و بدون هیچ حمایت دولتی، تلاش کردیم تا به جای وارد کردن نقد به دیگر فعالیت‌ها در این راستا، نمایشگاهی در خور شأن این موضوع برگزار کنیم تا بلکه نهادهای متولی و سازمان‌های مسئول دارای اعتبار بتوانند ببینند و باور کنند که اعتبارات در دست ایشان و توانایی در دست ماست. اخبار و اطلاعاتی که از رسانه‌ها هر روزه پخش می‌شود و رفتارهای سلبی سازمان‌ها به ویژه نیروی انتظامی با بدعت‌هایی که در مراسم عزاداری مشاهده می‌شود و نگاه دستورالعملی مسئولان به این مراسم، انگیزه‌ای برای ما شد تا نشان دهیم که می‌توان به جای این برخوردها، شیوه بیان هنری را برای آموزش در دستور کار خود قرار داد. تلاش داریم به مسئولان یادآوری کنیم که زبان هنر تا چه اندازه می‌تواند جای این برخوردهای قهری را بگیرد و در عین حال جنبه آموزشی و تربیتی داشته باشد. ما کوشیدیم به جای نشان دادن این بدعت‌ها که مورد انتقاد است و همواره در برخی از رسانه‌های آگاه خارجی و غفلت‌زده داخلی به نمایش گذاشته می‌شود، زیبایی‌های عاطفی و عرفانی سوگواران را به تصویر بکشیم و ببینیم آیا مسئولانی که از به نمایش در آمدن بدعت‌ها و آسیب‌ها گله‌مند هستند، از به تصویر کشیدن زیبایی‌ها تقدیر خواهند کرد؟ به هر ترتیب، ما هم می‌پذیریم که نازیبایی‌هایی در مسیر این مراسم به چشم می‌خورد؛ اما اراده ما بر معرفی توان عکاسان جوان و حرفه‌ای این رسانه بوده و اینکه از نتایج آنچه نمایش می‌دهیم بتوانیم لبخند رضایت بر لب داشته باشیم و شرمنده نباشیم. چرا نام مکان‌ها در شناسنامه عکس آورده نشده است؟ به این گزینه فکر کرده بودیم؛ با این همه، به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم آیین‌ها را محاط به جغرافیای اتفاق معرفی کنیم، از هدفمان که نمایش ابعاد عرفانی مراسم سوگواری است، دور می‌شویم. ما رویکردی مستند را دنبال می کردیم تا نگاهی مطبوعاتی و این شرح‌نویسی، لازمه پرداخت در عکاسی مطبوعاتی است. عکاسان این مجموعه ها چگونه انتخاب می‌شوند؟ انتخابی به معنای گزینش نداریم. این عکاسان اغلب با خدمات و برنامه‌های « پایگاه عکس چیلیک» همچون: تورهای عکاسی این رسانه همراه بوده‌اند و جنس نگاهشان در سایر شاخه‌های عکاسی نیز برای ما شناخته شده است. در انتخاب عکس‌ها چه ویژگی‌هایی را مدنظر داشتید؟ همان‌طور که گفته شد مجموعه عکس‌های ارائه شده در نمایشگاه « سبز سرخ » فارغ از نگاه‌های معمول و رایج این حوزه و پرداخت‌های مطبوعاتی و گذرا به این رویداد اعتقادی، با رویکردی پژوهش‌محور و کارشناسی شده در این مجموعه انتخاب شده و به نمایش گذاشته شده‌اند. عامل انسجام تصویری آثار ارایه شده، نگاه عکاسان است. عکاسان این مجموعه، با برخورداری از بینش و اندیشه زیبابینی که در محور رفتارهای عاشورایی و شخصیت‌های حسینی نقش گرفته است، سعی خود را در دخالت این باور در حین عکاسی به کار بسته‌اند. عمده تلاش ما بها دادن به نگاه عکاسان جوان است. عکاسانی که امروزه در درگیری‌های سطحی و در میان بگو مگوهای بین انجمنی و تشریفات اداری و جلسه‌ها و سخنرانی‌ها و تبلیغات و تشریفات و این قبیل رفتارهای وانفسا در حقیقت از یاد رفته محسوب می‌شوند. اگر چه در این مجموعه شاهد نمایش عکاسان پیشکسوت حرفه‌ای هم هستیم. با وجود این، در عکس‌ها دنبال این بودیم که بتوانیم با وجود دفاع از نقش و ساختار اصول حرفه‌ای عکس خوب، یک زیبایی عارفانه و حماسی را استخراج کنیم. به عبارتی تلاش کردیم تا از نگاه‌های مبتنی بر باور، بارقه‌هایی از «روضه تصویری» را از قلب و نگاه جوان به نمایش بگذاریم. به نظر شما بحث حمایت‌ها بیشتر به صورت کار ارتباط دارد یا به معنا و موضوع آن؟ یعنی علت حمایت از یک کار، فرهنگی و هنری بودن آن است یا به مضمون و معنای آن برمی‌گردد؟ با صورت کار که همه با لبخند موافقت می‌کنند. با معنا و موضوع هم که کارشناسان و اهل فن و تجربه مشکلی ندارند. اشکال اصلی در بحث شناخت است. سپاسگزار حضور مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد هستم در مراسم افتتاحیه و این حضور، یعنی باور به فعالیت و نگاه جوان. آقای شاه‌آبادی هم سال گذشته و هم امسال از نمایشگاه دیدار کردند و با عکاسان به گفت‌وگو پرداختند و این یعنی شناخت و باور به صورت و معنای کار. اینکه خبرگزاری‌های ما به کفایت به این رویدادها نمی‌پردازند نه به صورت کار ربط دارد نه به موضوع؛ بلکه اشکال در شناخت آنان است. اعتقاد دارم خبرگزاری‌های ما چنان به بازی‌های سیاسی خود را آلوده‌اند که حتی چشم‌های گروه‌های هنری و تجسمی‌شان هم دیگر رنگ و بوی حرفه‌ای را نمی‌بیند و این، یعنی عدم شناخت و قدرت تفکیک ابعاد گوناگون فعالیت‌ها در تکامل جامعه و بسیار نکات جدی در این بخش که بماند در جای خود! این عدم حضورها و نبودن‌ها و غفلت‌ها همه در نگاه جوان که تولیدکننده عرصه فرهنگ وهنر است و چشم انتظار می‌ماند، یعنی نداشتن شناخت لازم در متولیان؛ یعنی آسیب و ضربه به روح آنان که قرار است سکاندار آینده این کشور باشند. به نظرم برخی از مسئولان ما از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد و معاون امور هنری ایشان یا رئیس سازمان تبلیغات، اعضای شورای شهر و کمیسیون فرهنگی مجلس باید از چنین نمایشگاه‌هایی دیدار کنند تا بلکه کمی باور کنند در پشت غفلت‌های ناشی از تصمیم‌گیری‌های سطحی و هزینه‌های سنگین و گران، از چه بنیه و استعدادی در جوانان به سبکی و ارزانی می‌گذریم. مدت‌هاست کمتر تاثیری را از جشنواره‌های رنگارنگ دولتی با هزینه‌های کلان دیده‌ایم و همین معادلات محصور ما را امروز به بی‌باوری عملی به تاثیر زبان و بیان هنر رسانده و در دام برخوردهای سلبی در اغلب حوزه‌ها گرفتار کرده است.

شاه‌آبادی در بازدید از نمایشگاه سبز سرخ : عکاس حس معنوی مردم نسبت به عاشورا را در تاریخ ثبت می‌کند

admin 395

منبع: خبرگزاری مهر – عکاس حس معنوی مردم نسبت به عاشورا را در تاریخ ثبت می‌کند مشاور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در نمایشگاه عکس سبز سرخ از آثار این نمایشگاه بازدید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید شاه‌آبادی بعد از بازدید از نمایشگاه در سخنان کوتاهی در جمع هنرمندان عکاس حاضر در نمایشگاه گفت: صحنه عاشورا آنقدر زیبایی و عظمت دارد که هرکس که در مسیر عاشورا قدم بردارد نام خود را در تاریخ ثبت خواهد کرد. وی با بیان اینکه عکاسان این نمایشگاه از قاب دوربین به زیبایی‌های عاشورا نگاه کرده‌اند، گفت: زاویه نگاه عکاسان این نمایشگاه آنقدر زیباست که نگاه هر اهل هنر که هیچ حتی بی‌هنرها را هم جلب می‌کند. شاه‌آبادی افزود: عکاسانی که با موضوع عاشورا عکس می‌گیرند در واقع حس عظیم معنوی مردم نسبت به واقعه عاشورا را در تاریخ ثبت می‌کنند. وی به تفاوت نتیجه جستجوی کلمه عاشورا به زبان فارسی با نتیجه جستجوی آن به زبان انگلیسی در موتورهای جستجوگر اشاره کرد و گفت: دنیا امروز دنبال این است که از عاشورای ما تصاویر خشن همچون قمه‌زنی را منعکس کند، اگر تصویر عاشورا را به انگلیسی جستجو کنید جز تصویر قمه زنی چیزی یافت نمی‌شود و اگر به فارسی جستجو کنید تصاویری از جنس همین تصاویر معنوی که شما ثبت کرده‌اید به دست خواهد آمد. مشاور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: وظیفه داریم به عنوان پیروان پیامبری که رحمت للعالمین است تصاویری که از عاشورا ارائه می‌کنیم همراه با واقعیت و سرشار از معنویت و بیان مظلومیت شیعه در تاریخ باشد نه بیان برخی کج‌فهمی‌ها و بیان نوعی نگاه و تصویری که دشمن می‌خواهد از ما ارائه کند. شاه‌آبادی با بیان اینکه هر حرکتی که از دل پاک هنرمندان بلند شود موثر واقع می‌شود به تاثیرگذاری عکس اشاره کرد و گفت: به طور حتم زبان عکس از بسیاری از حرکت‌های دینی و علمی و آکادمیک در جامعه موثرتر است. وی افزود: اگر زاویه دید هنرمند را در بستر فهم صحیح مبانی دینی قرار بدهیم مطمئناٌ به نتیجه خواهیم رسید و فهم صحیح هم مستلزم شناخت صحیح از رخدادهای جامعه است. برای عکاس صرف داشتن توانایی‌های هنری و تکنیکی کفایت نمی‌کند بلکه باید نسبت به وقایع جامعه خود دانش و پختگی داشته باشد. معاون سابق امور هنری ارشاد گفت: عکس‌های ارائه شده در این نمایشگاه در کنار توانایی هنرمندان عکاس، برگرفته از نگاه و دانش و شناختی است که از واقعه عاشورا دارند، به همین دلیل است که شما در این نمایشگاه تصویری از اتفاقاتی که موجب وهن اسلام است نمی‌بینید. نمایشگاه عکس سبز سرخ با 72 قطعه با نگاهی به ابعاد عرفانی و حماسی سوگواری در ماه محرم در موزه هنرهای معاصر فلسطین برگزار شده است. این نمایشگاه روز چهارشنبه 13 آذرماه گشایش یافت و تا یکم دیماه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 تا 18 و پنجشنبه‌ها از ساعت 10 تا 15 پذیرای دیدار عکاسان و علاقه‌مندان است. موزه هنرهای معاصر فلسطین در تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی، خیابان برادران شهید مظفر، تقاطع بزرگمهر میزبان این نمایشگاه است.

گزارش تصویری: گشایش نمایشگاه گروهی « سبز سرخ »

admin 459

عصر روز چهارشنبه 13 آذرماه جاری، موزه هنرهای معاصر فلسطین پذیرای حضور عکاسان و علاقه مندانی بود که برای گشایش نمایشگاه ” سبز سرخ ” در محل این موزه حضور یافته بودند. به گزارش ” پایگاه عکس چیلیک “(Chiilick.com) در مراسم گشایش و دیدار از این نمایشگاه که تعداد 72 قطعه عکس از مضامین عرفانی و حماسی سوگواری حضرت اباعبدالحسین(ع)و یاران شان به نمایش گذاشته شده بود، مشاور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دکتر شاه آبادی حضور یافتند و ضمن دیدار از این نمایشگاه با عکاسان و حاضرین دقایقی را به گفت وگو گذراندند. عکاس: بهادر رحیمی عکاس: مجتبی محسنی، حضور دکتر شاه آبادی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و گفت وگوی ایشان با عکاسان نمایشگاه عکاس: فاطمه میرالی عکاس: مجتبی محسنی عکاس: مجتبی محسنی عکاس: مجتبی محسنی عکاس: مجتبی محسنی عکاس: مجتبی محسنی عکاس: سید حسن حسینی، دکتر شاه آبادی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنار عکاسان نمایشگاه عکاس: مجتبی محسنی عکاس: مجتبی محسنی عکاس: مجتبی محسنی عکاس: فاطمه میرالی عکاس: حمیدرضا(پیمان) نوروزی، حضور مسعود امیرلوئی، یدا.. عبدی، حسین رحمانی در کنار عکاسان نمایشگاه از اهم نکات ارزشمند در میان جمعیت حاضرین حضور دانشجویان رشته های هنر به ویژه عکاسی بود که از مراکز و دانشگاه های مختلفی حضور یافتته و در گوشه گوشه نمایشگاه شرایط گفت وگو را پیرامون عکس ها و نگاه کلی مجموعه به بحث گذاشته بودند. حضور نمایندگان رسانه ها و پایگاه های اطلاع رسانی هم از دیگر نکات چشم گیر این رویداد بود. عکاسان صاحب اثر و علاقه مند در این مراسم در دو مقطع زمانی گوناگون، با دکتر شاه آبادی و مسعود امیر لوئی، سردبیر نشریه های تخصصی عکس و دوربین عکاسی عکس هایی به یادگار ثبت کردند. این نمایشگاه ساعت 17 روز چهارشنبه 13 آذرماه جاری گشایش یافته و تا پایان روز یکشنبه 1 دی ماه همه روزه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 تا 18 و پنجشنبه ها از ساعت 10 تا 15 پذیرای دیدار عکاسان و علاقه مندان می باشد. موزه هنرهای معاصر فلسطین در تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی، خیابان برادران شهید مظفر، تقاطع بزرگمهر واقع شده است.

جشنواره عکس نگاه نو

kharazi 2204

توضیح نمایشگاه 91 قطعه عکس رنگی و سیاه وسفید راه یافته به جشنواره عکس نگاه نو عکاس: گروه عکاسان قاب اول آنچه در کشور ما بر نگرش جامعه نسبت به معلولیت تأثیر اساسی داشته است، نگرش ترحم آمیز و آمیخته با باورهای اعتقادی عامه مردم است که ناخواسته سیر تکاملی و واقع گرایانه جامعه را دستخوش تغییرات آنچنانی نموده و موجب گردیده تا افراد دارای معلولیت به عنوان انسانهایی ضعیف و ناتوان مورد دلسوزی قرار گرفته و ناخودآگاه از رشد و پویائی فکری بازمانند که حاصل این باور نادرست، انزوای پنهان معلولان و عدم حضور اجتماعی آنان در جامعه است که علاوه بر لطمات روحی به وی، بهداشت روانی خانواده را نیز شدیدا به مخاطره انداخته است.از سوی دیگر نادیده انگاشتن حقوق اجتماعی و بین المللی این افراد از سوی قانونگذاران و مجریان دستگاه های اجرایی نیز بخش دیگری از دغدغه های این گروه از شهروندان است که توجه ویژه به آن می تواند کورسوی امیدی در تحقق برابری فرصتها و راهگشای بخش اعظم مشکلات این قشر باشد. بی شک همانگونه که ملتها در برابر دولتها موظف به رعایت ضوابط و قوانین متعارف هستند، متقابلا دولتها نیز در برابر مردم مسوولند و می بایست زمینه ساز زندگی سالم و توأم با آسایش برای ملتهای خود باشند که در این بین معلولان هم که شهروند درجه یک به شمار می آیند، نباید از این مقوله مستثنی باشند. #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-12').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); جشنواره عکس نگاه نو - ابوالفضل صفویه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - ابوذر بذری دریاسری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - ابوذر بذری دریاسری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - ابوذر بذری دریاسری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - اکرم بختیاری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - امید امیدواری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - امیر قادری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - امیر قادری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - امین شفیقی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - امین نظری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - انجمن باور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - انجمن باور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - جاوید تفضلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - جاوید تفضلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - جاوید تفضلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - حامد سوداچی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - حسن طاهری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - حسین قشمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - حسین قشمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - حمید وفایی ملامحمود | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - داود عامری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - داود عامری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - داود عامری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - داود عامری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - داوود ایزدپناه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - داوود ایزدپناه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - رحمت عبدیانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - رضا جلالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - رضا جلالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - سعید فتحی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - سلیمان گلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - سلیمان گلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - سید حسین میرکمالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - سید حسین میرکمالی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - سیدمحمدصادق حسینی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - سید محسن سجادی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - سید محسن سجادی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - سیده راحله باقری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - سیده راحله باقری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - شهرزاد رعبی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - صادق کویرزاده گل خطمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - صادق کویرزاده گل خطمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - عبدالله حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - عبدالله حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - عبدالله حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - عطا رنجبر زیدانلو | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - عطا رنجبر زیدانلو | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - علی کرمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - علی حسنعلی زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - علی حسنعلی زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - فائزه قادری فرد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - فاطمه باقری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - فاطمه باقری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - فاطمه باقری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - فرهاد بابایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - فرهاد بابایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مازیار اسدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مجید زینال زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مجید زینال زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مجید زینال زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مجید زینال زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مجید زینال زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مجید زینال زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مجید زینال زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مجید زینال زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مجید زینال زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مجید عسگری پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - محمدحسن باقری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - محمدحسن باقری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - محمدحسین موحد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - محمدعلی برنو | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - محمود معارفی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - محمود معارفی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - سیدمرتضی جعفری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مسعود ساکی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - معصومه کریمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مهدی حاجی وند | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مهدی طاهری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مهدی طاهری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مهدی عباسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - مهران مافی بردبار | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - میلاد حدادیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - میلاد حدادیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - میلاد حدادیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - میلاد حدادیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - نوید ریحانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - هادی نعمتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - هیوا نقشی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - هیوا نقشی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - یونس جلفایی آذر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com جشنواره عکس نگاه نو - میلاد حدادیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

شاه آبادی: نگاه عکاسان « سبز سرخ » نیاز جامعه ما است

admin 469

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار از نمایشگاه گروهی ” سبز سرخ ” دقایقی با عکاسان گفت و گو کرد و خطاب به صاحبان آثار اعلام کرد: نوع و انتخاب منظر نگاه های عکاسان نمایشگاه “سبز سرخ” نیاز امروز جامعه ما است . حمید شاه آبادی؛ مشاور امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در نمایشگاه گروهی عکس ” سبز سرخ ” اظهار داشت: منظر نگاه عکاسان این نمایشگاه همچون نگاه كردن از یك زاویه زیبا به یك حماسه بزرگ بوده و با توجه به شناخت و باور عکاسان و ثبت آنها، از اهم نیازهای امروز جامعه ما است. ایشان با توجه به حضور در دومین نمایشگاه گروهی عکاسان ” پایگاه عکس چیلیک “(Chiilick.com) با عناوین ” همچو این می ” و ” سبز سرخ ” نتایج تصویری این دو نمایشگاه را قابل قبول خواند و در مقام مقایسه گفت: هر چند هر دو نمایشگاه با مضمون سوگواری عاشورا برگزار شده است اما نمایشگاه امسال از تنوع بیشتر و نگاه بهتری برخوردار است. شاه آبادی تفاوت دیگر نمایشگاه امسال -سبز سرخ- را با نمایشگاه سال گذشته -همچو می- دقت در شناخت و ثبت موضوع برشمرد و تاکید کرد: برخی از آثار به گونه ای توجه مخاطب را جلب می كند كه باید لحظاتی را با عناصر عکس گذراند تا رمز و راز نگاه هنرمند عکاس را به موضوع سوگواری عاشورا دریافت. مشاور امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر ضرورت ادامه فعالیت و حمایت دستگاه های مربوطه از نوع نگاه عکاسان نمایشگاه “سبز سرخ” تاکید کرد و گفت: سادگی و صفای مراسم سوگواری در برخی از نقاط كشور را عکاسان این نمایشگاه به خوبی تصویر کردند و در اغلب عکس ها، تلاش هنرمند برای اینکه یك اتفاق ساده اما با خلوص و باورمند را به تصویر درآورد، مشهود است. وی با اشاره به گروهی بودن نمایشگاه و رویکرد ساده و عمیق برخی پرداخت های موضوعی، اصل سادگی را در نگاه عکس مهم شمرد و با اشاره به سنت غبار روبی در یکی از عکس های نمایشگاه که به محیطی روستایی اشاره دارد، این نکته را از اهم نقاط توجه عکاسان نمایشگاه برشمرد. شاه آبادی افزایش تعداد صاحبان اثر در این نمایشگاه را نشانه گسترش دامنه مخاطب های رسانه “پایگاه عكس چیلیك ” خواند و اظهار داشت: در نمایشگاه “سبز سرخ” تنوع عكاسی در فرهنگ های مختلف كشور دیده می شود كه می تواند در ترسیم بسیاری از سنت هایی كه بسیاری از افراد از آن بی خبر هستند، نقش بسزایی را ایفا كند. مشاور امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینكه نگاه خاص به رخدادهایی كه موجب حفظ بقا و تداوم حادثه عاشورا می شود، از اهمیت زیادی برخوردار است، توضیح داد: هنرمندان صاحب اثر در نمایشگاه سعی دارند تا حس معنوی عظیم بین مردم را با استفاده از آثار خود برای همیشه در تاریخ ثبت كنند. وی اضافه كرد: جست و جوی کلمه عاشورا به زبان انگلیسی در فضای مجازی، تصاویری خشن از تحریفات منحرفین و ناآگاهان را جهت تخریب این فرهنگ به نمایش می گذارد؛ این در حالی است که هم اکنون كارهای بسیار ارزشمندی در خور فرهنگ عاشورا انجام شده است که بایستی برای دیده شدن ابعاد حسی، معنوی، عاطفی و حماسی فرهنگ عاشورا در محیط سایبر و سایر شبکه ها کار کرد. شاه آبادی ادامه داد: باید تلاش كرد تا تصاویر عاشورایی، تصاویری واقعی، ارزشمند و بیانگر مظلومیت شیعه در تاریخ باشد، نه بیان كج فهمی ها و یا برخی از اقدام هایی كه دشمن تلاش دارد تا آن را نشان داده و پررنگ تر مطرح کند. مشاور امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینكه دنیای امروز به دنبال شناخت حقیقت شیعه است، اعلام كرد: عكاسان و هنرمندان می توانند با زبان عكس كه كوتاه ترین زبان و زمان برای انتقال معنا را دربر دارد، نقش مهمی در جهت شناساندن چهره واقعی شیعه به دنیا، ایفا کنند که این امر می تواند تاثیری سریع تر نسبت به سایر روش های علمی، آكادمیك، دینی و فلسفی داشته باشد. وی با بیان اینکه حركتی كه از دل صاف یك هنرمند برمی خیزد به دل می نشیند، اذعان کرد: هنرمند واقعی اگر غل و غش ها و غبارهای موجود در فضای دینی، سیاسی و اجتماعی امروزه را كنار بزند، می تواند تصویر موثری را به نمایش درآورد که زمان هیچگاه نتواند از ارزش و مقدار آن تولید کم کند. شاه آبادی با تاکید بر ضرورت شناخت صحیح رخدادهای جامعه توسط عکاسان که منجر به فهم صحیح می شود، اظهار کرد: عكاس، صرف اینكه توانایی هنری عكس و فنی را داشته باشد كفایت نمی كند بلكه باید نسبت به بسیاری از موضوع های موجود در متن جامعه، بینش و تحلیل بالغی داشته باشد. مشاور امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاكید بر اینكه همه آثار موجود در نمایشگاه سبز سرخ برگرفته از معرفت و شناخت هنرمندان اثر از واقعه عاشورا است، گفت: خوشبختانه در این نمایشگاه، آثاری که موجب وهم اسلام باشد، مشاهده نمی شود و این نشان دهنده شناخت صحیح و درست هنرمندان عکاس و دبیر نمایشگاه از تاریخ اسلام و واقعه عاشورای حسینی است. شاه آبادی با اشاره به تلاش و سعی وزارت فرهنگ و ارشاد از هنرمندان عكاس، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تلاش است تا فعالیت های هنری را به بخش خصوصی واگذار كند و بخش های دولتی تنها نقش سیاست گذاری را ایفا كنند. وی در ارتباط با فعالیت هایی از این دست که در راستای نیاز امروز جامعه و هماهنگ با اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، افزود: با این دیدگاه، پایگاه های غیر دولتی و معتبری چون رسانه ” پایگاه عکس چیلیک ” باید شرایط بهتری را در دولت جدید پیدا كنند و حالت خودگردان داشته باشند تا شرایط کارها و تولیداتی وزین تر فراهم شود. مشاور امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در انتهای این حضور صمیمانه و گفت وگوی دوستانه در عکس یادمان عکاسان نمایشگاه گروهی ” سبز سرخ ” حاضر شدند و پیش از ترک نمایشگاه در دفتر یادبود، چند سطری را در وصف نگاه های ارزش مدار و در مدح وتاثیر هنر عاشورا ثبت کرد. نمایشگاه عكس “سبز سرخ” كه به همت رسانه ” پایگاه عكس چیلیك “(Chiilick.com) برگزار شده است، تا پایان روز یکشنبه اول دی ماه در محل موزه هنرهای معاصر فلسطین واقع در تهران، خیابان ولیعصر، تقاطع بزرگمهر و برادران مظفر دایر است.

برپایی نمایشگاه عکس «سبز سرخ» در موزه هنرهای معاصر فلسطین

admin 495

منبع: خبرگزاری فارس – دومین نمایشگاه گروهی از آثار عکاسان پایگاه عکس چیلیک با نگاهی به ابعاد عرفانی و حماسی سوگواری در ماه محرم در موزه هنرهای معاصر فلسطین برگزار می‌شود. خبرگزاری فارس: برپایی نمایشگاه عکس «سبز سرخ» در موزه هنرهای معاصر فلسطین به گزارش خبرگزاری فارس، در این نمایشگاه که با همت عکاسان و حمایت رسانه عکاسی پایگاه عکس چیلیک (Chiilick.com) برگزار شده، تعداد 72 قطعه عکس رنگی و سیاه سفید در اندازه 50 در 70 سانتیمتر از عکاسان پانزده استان کشور با مضامین عرفانی و حماسی و با نگاهی واقع گرا و انتزاعی به موضوع های مستند ارایه شده است. مجموعه عکس های ارایه شده در نمایشگاه سبز سرخ فارغ از نگاه‌های معمول و رایج این حوزه و پرداخت‌های مطبوعاتی و گذرا به این رویداد اعتقادی، با رویکردی پژوهش محور و کارشناسی شده در این مجموعه انتخاب شده و به نمایش گذاشته شده‌اند. یدالله عبدی، اصغر بشارتی، ابراهیم باقرلو، مهدی معصومی گرجی، محمد(شباب) گلچین کوهی، معصومه حضرتی، حاج رضا محمدی، سالار نیرهدی، حمیدرضا مجیدی، اکرم جمعی، فاطمه ندیمی، امید آقائی، میترا محمدی، سارا فیروزی، معصومه اصغری، سلمان گلریز، حسین ملکی، فاطمه حسینی لاهیجی، سمانه نوری زاده، سمیه هاشمی، سیدحسن موسوی، سیدمحمدرضا سجادی، حدیثه شعبانی، لادن شجاع، فرزانه بی آزاران، سیدصادق موسوی، وحید اصفهانیان، سمانه سرابی، نسیبه خلیلی، امین رحمانی، فاضل خاکباز، سید شهاب الدین واجدی، ملیحه فرهادی، سینا دلشادی، وجیهه سادات حسینی، مهدی کاظمی خالدی، علی معصومی، مونا عبدالله پور، مریم خادم بهمنیار، نیما خالدی کیا، محمدرضا خرازی، فاطمه میرالی، مجتبی محسنی، سیدمحسن سجادی، امیر علیپور، زهرا رحیم زاده، فاطمه رحمانی، مهدیه روستائی، مهدی طاهری، فاطمه سادات حجازی، محمدرضا فاموری و مهدی سروری عکاسانی هستند که در این نمایشگاه شرکت دارند. مهدی سروری – دبیر برگزاری این نمایشگاه، عامل انسجام تصویری آثار ارایه شده را نگاه عکاسان عنوان و تاکید کرد، عکاسان این مجموعه، با برخورداری از بینش و اندیشه زیبابینی که در محور رفتارهای عاشورایی و شخصیت‌های حسینی نقش گرفته است، سعی خود را در دخالت این باور در حین عکاسی به کار بسته‌اند. این نمایشگاه در ساعت 17 روز چهارشنبه 13 آذرماه جاری گشایش یافته و تا یکم دی ماه همه روزه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 تا 18 و پنجشنبه‌ها از ساعت 10 تا 15 پذیرای دیدار عکاسان و علاقه‌مندان است. موزه هنرهای معاصر فلسطین در تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی، خیابان برادران شهید مظفر، تقاطع بزرگمهر میزبان این نمایشگاه است. انتهای پیام/

نمایشگاه گروهی « سبز سرخ » در موزه هنرهای معاصر فلسطین

admin 414

منبع: خبرگزاری ایسنا دومین نمایشگاه گروهی از آثار عکاسان ” پایگاه عکس چیلیک ” با نگاهی به ابعاد عرفانی و حماسی سوگواری در ماه محرم در موزه هنرهای معاصر فلسطین برگزار می‌شود.   به گزارش بخش موسیقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این نمایشگاه که با همت عکاسان و حمایت رسانه عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک “(Chiilick.com) برگزار شده، تعداد 72 قطعه عکس رنگی و سیاه سفید در اندازه 50 در 70 سانتیمتر از عکاسان پانزده استان کشور با مضامین عرفانی و حماسی و با نگاهی واقع گرا و انتزاعی به موضوع های مستند ارایه شده است. مجموعه عکس های ارایه شده در نمایشگاه ” سبز سرخ ” فارغ از نگاه‌های معمول و رایج این حوزه و پرداخت‌های مطبوعاتی و گذرا به این رویداد اعتقادی، با رویکردی پژوهش محور و کارشناسی شده در این مجموعه انتخاب شده و به نمایش گذاشته شده‌اند. یدالله عبدی، اصغر بشارتی، ابراهیم باقرلو، مهدی معصومی گرجی، محمد(شباب) گلچین کوهی، معصومه حضرتی، حاج رضا محمدی، سالار نیرهدی، حمیدرضا مجیدی، اکرم جمعی، فاطمه ندیمی، امید آقائی، میترا محمدی، سارا فیروزی، معصومه اصغری، سلمان گلریز، حسین ملکی، فاطمه حسینی لاهیجی، سمانه نوری زاده، سمیه هاشمی، سیدحسن موسوی، سیدمحمدرضا سجادی، حدیثه شعبانی، لادن شجاع، فرزانه بی آزاران، سیدصادق موسوی، وحید اصفهانیان، سمانه سرابی، نسیبه خلیلی، امین رحمانی، فاضل خاکباز، سید شهاب الدین واجدی، ملیحه فرهادی، سینا دلشادی، وجیهه سادات حسینی، مهدی کاظمی خالدی، علی معصومی، منا عبدا.. پور، مریم خادم بهمنیار، نیما خالدی کیا، محمدرضا خرازی، فاطمه میرالی، مجتبی محسنی، سیدمحسن سجادی، امیر علیپور، زهرا رحیم زاده، فاطمه رحمانی، مهدیه روستائی، مهدی طاهری، فاطمه سادات حجازی، محمدرضا فاموری و مهدی سروری عکاسانی هستند که در این نمایشگاه شرکت دارند. مهدی سروری – دبیر برگزاری این نمایشگاه، عامل انسجام تصویری آثار ارایه شده را نگاه عکاسان عنوان و تاکید کرد، عکاسان این مجموعه، با برخورداری از بینش و اندیشه زیبابینی که در محور رفتارهای عاشورایی و شخصیت‌های حسینی نقش گرفته است، سعی خود را در دخالت این باور در حین عکاسی به کار بسته‌اند. این نمایشگاه در ساعت 17 روز چهارشنبه 13 آذرماه جاری گشایش یافته و تا یکم دیماه همه روزه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 تا 18 و پنجشنبه‌ها از ساعت 10 تا 15 پذیرای دیدار عکاسان و علاقه‌مندان است. موزه هنرهای معاصر فلسطین در تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی، خیابان برادران شهید مظفر، تقاطع بزرگمهر میزبان این نمایشگاه است. انتهای پیام

نمایشگاه عکس سبز سرخ برگزار می شود

admin 377

منبع: شمانیوز – دومین نمایشگاه گروهی از آثار عکاسان ” پایگاه عکس چیلیک ” با نگاهی به ابعاد عرفانی و حماسی سوگواری در ماه محرم در موزه هنرهای معاصر فلسطین برگزار می شود. به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)،در این نمایشگاه که با همت عکاسان و حمایت رسانه عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک “(Chiilick.com) برگزار شده، تعداد 72 قطعه عکس رنگی و سیاه سفید در اندازه 50 در 70 سانتیمتر از عکاسان پانزده استان کشور با مضامین عرفانی و حماسی و با نگاهی واقع گرا و انتزاعی به موضوع های مستند ارایه شده است. مجموعه عکس های ارایه شده در نمایشگاه ” سبز سرخ ” فارغ از نگاه های معمول و رایج این حوزه و پرداخت های مطبوعاتی و گذرا به این رویداد اعتقادی، با رویکردی پژوهش محور و کارشناسی شده در این مجموعه انتخاب شده و به نمایش گذاشته شده اند. برگزارکننده، انگیزه گردآوری این مجموعه را در قاب ابتدای نمایشگاه چنین عنوان کرده است که: ابزار هنر ابزاری موثر و رسا است و اگر مجهز به دانش و باور باشد به یقیین می تواند در راستای معرفی یک فرهنگ و بازشناسی یک هویت نقشی موثر ایفا کند. اینکه چرا ما در آسیب شناسی رفتارهای سوگواران از اقلام و ابزار سلبی بهره می بریم، شاید! نشانه ای از قهر با تاثیر شگرف هنر باشد. هنری که در سال شصت ویک هجری توانست شخصیتی چون “حر” را آزاد نماید، زمینی سراسر بلا را “هیچ ندیدم مگر زیبایی!” خطاب کند و تقدیم جان را به آستان جانان “شیرین تر از عسل” نام گذارد. باید از وادی غفلت پنهان که ما را در هیجانات عاشورا گرفتار کرده و از شناخت دلایل مظلومیت ” امام حسین(ع) و خاندان و یارانش ” دور کرده، به خود بازگردیم و پا در مسیری بگذاریم که تاثیر امواج زیبای ایمان درون خویش را در رفتار بیرونی دیگران شاهد باشیم. مجموعه تصاویر عرفانی، عاطفی و حماسی نمایشگاه ” سبز سرخ ” تلاشی بوده است در راستای برائت از این هیجان که غافل کننده است. ” سبز سرخ ” عکس ناله ای است که از دریچه دوربین هایمان زده ایم… اسامی عکاسان صاحب اثر در این نمایشگاه به این شرح است: یدالله عبدی، اصغر بشارتی، ابراهیم باقرلو، مهدی معصومی گرجی، محمد(شباب) گلچین کوهی، معصومه حضرتی، حاج رضا محمدی، سالار نیرهدی، حمیدرضا مجیدی، اکرم جمعی، فاطمه ندیمی، امید آقائی، میترا محمدی، سارا فیروزی، معصومه اصغری، سلمان گلریز، حسین ملکی، فاطمه حسینی لاهیجی، سمانه نوری زاده، سمیه هاشمی، سیدحسن موسوی، سیدمحمدرضا سجادی، حدیثه شعبانی، لادن شجاع، فرزانه بی آزاران، سیدصادق موسوی، وحید اصفهانیان، سمانه سرابی، نسیبه خلیلی، امین رحمانی، سید شهاب الدین واجدی، ملیحه فرهادی، سینا دلشادی، وجیهه سادات حسینی، مهدی کاظمی خالدی، علی معصومی، منا عبدا.. پور، مریم خادم بهمنیار، نیما خالدی کیا، محمدرضا خرازی، فاطمه میرالی، مجتبی محسنی، فاطمه حجازي، سیدمحسن سجادی، زهرا رحیم زاده، فاطمه رحمانی، مهدیه روستائی، مهدی طاهری، محمدرضا فاموری، مهدی سروری. ” مهدی سروری ” دبیر برگزاری این نمایشگاه، عامل انسجام تصویری آثار ارایه شده را نگاه عکاسان عنوان کرد و تاکید کرد عکاسان این مجموعه، با برخورداری از بینش و اندیشه زیبابینی که در محور رفتارهای عاشورایی و شخصیت های حسینی نقش گرفته است، سعی خود را در دخالت این باور در حین عکاسی به کار بسته اند. ساعت 17 روز چهارشنبه 13 آذرماه جاری گشایش یافته و همه روزه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 تا 18 و پنجشنبه ها از ساعت 10 تا 15 پذیرای دیدار عکاسان و علاقه مندان می باشد. موزه هنرهای معاصر فلسطین در تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی، خیابان برادران شهید مظفر، تقاطع بزرگمهر واقع شده است.

بنر کتاب عکس

لایت روم