بایگانی برای آذر, 1396

نمایشگاه عکس « سیب سوم » یحیی دهقانپور

operator 943

نمایشگاه عکس « سیب سوم » با مجموعه آثاری از عکاس یحیی دهقانپور در نگارخانه آران در حال نمایش است. به گزارش پایگاه عکس چیلیک در این نمایشگاه بیش از 30 قطعه عکس عمودی با نگاهی پانوراما در دو اندازه گوناگون از هم به نمایش گذاشته شده است. در بخشی از بروشور نمایشگاه عکس «سیب سوم» آمده است: یحیی دهقانپور درگیر تجربه با ابزار است. ابزار برای ایشان به مثابه اسباب بازی هایی برای ذهن خلاق شان است، از تجربه ی چندین باره دوربین پین هول و بدوی ترین ابزار پلاستیکی و یکبار مصرف عکاسی گرفته تا پیشرفته ترین آنها. کسب تجربه جزء جدانشدنی ذات پرسشگر ایشان است. شوق عکاسی در ایشان تمام نشدنی است و هیچ مانع فیزیکی عامل بازدارنده محسوب نمی شود. با استفاده از دگمه “پانوراما” در تلفن های هوشمند و تنها با حرکت دست، مجموعه اخیر ایشان شکل گرفته . لحظه قطعی عکاسی در این مجموعه جایی ندارد . هیچ قطعیتی وجود ندارد . زمان بعد مهمی نیست . امکانات بی شمار هستند و احتمالات پیشنهاد می شوند. بیننده با شک و تردید در هر آنجه ساخته بشر است مواجهه می شود و ذهنیت تثبیت شده او در برابر ساختار و چشم انداز پیشنهادی هنرمند به چالش کشیده می شود. یکی از نکات مهم در اغلب عکس های این مجموعه کادر بندی است؛ عمودی و کشیدگی تصاویر. در حالت عادی حرکت سر و چشم دیدی افقی از جهان پیرامون می سازند، در این مجموعه بیننده مجبور می شود که جهان را از دید منظر هنرمند ببیند . باحرکت دوربین برداشتی متفاوت از واقعیت ارائه می شود و هنرمند همزمان در یک لحظه کوتاه دریافت و خلق می کند. با خلق چشم اندازهایی متفاوت، هنرمند واقعیتی جایگزین شده و شاید برش هایی از واقعیت را پیشنهاد می دهد ؛ خط دیدی نوبن، و همه در راستای مبهم کردن آنچه “یقین” پنداشته می شوند . شهر عنصر مهمی برای هنرمند است و “پرسه زنی” ایشان پیچیده است؛ در موج های انسانی شهری و در گردش شریان های شهر و لحظه های فرار، روایت منجصر بفرد ایشان شکل می گیرد. تسلط یحیی دهقانپور بر ادبیات بخش جدایی ناپذیر از شکل گیری هنر ایشان است. روایت به دقت شکل گرفته ای در برزش ایشان مشهود است. بذله گویی و بازیگوشی ذاتی ایشان در کنار ذهن منتقدشان بخش دیگری از ذهنیت این هنرمند را می سازد . در عین حال هیچ چیز کاملا جدی و قطعی نیست. این نیز در گیری ایشان با موضوع کار و پافشاری بر تسلط بر دوربین و تکنولوژی ، احتمالات بی انتهایی برای دیدن دنیا و تامل در مرزهای واقعیت را خلق می کند. نمایشگاه عکس «سیب سوم» تا پایان روز 20 اذر ماه جاری همه روزه به جز شنبه ها از ساعت 13 تا 19 پذیرای حضور علاقمندان به دیدار از نمایشگاه های عکس و عکاسی است. گالری آران در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند شمالی، کوچه دی، شماره 12، نیم طبقه پایین واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-11 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

یکصدودومین تور عکاسی چیلیک در جنگل های مازندران

operator 1161

یکصدودومین تور عکاسی چیلیک با عنوان عکاسی پاییزی با حضور علاقمندان به عکاسی طبیعت و چشم انداز در ارتفاعات جنگلی استان مازندران و در حومه شهرستان بابل برگزار شد. علاقمندان به حضور در سفر گروهی و کارگاه های عملی عکاسی شامگاه چهارشنبه یکم آذرماه از تهران عازم شدند و در طی ساعات صبحگاهی روز پنجشنبه دوم آذرماه جاری با پیاده روی در هوای مه آلود از مناظر و چشم اندازهای طبیعت در منطقه، عکاسی در حال و هوای پاییزی را تجربه کردند. در این سفر عکاسی که در دو بخش صبحگاهی و عصرگاهی روز پنجشنبه و در هوای مه گرفته و گاه بارانی منطقه انجام شد، همسفران علاوه بر عکاسی گروهی از مضامین مورد علاقه شان نیز در طی مسیر به عکاسی پرداختند. 102ومین تور عکاسی چیلیک با تمرکز بر فرم و ترکیب های بدیع و همچنین جلوه های بصری طبیعت همچون غلظت مه و نگاهی متفاوت به این تاثیر تصویری بر سطح عکس، تلاش کرد تا با حفظ استقلال نگاه و ذهنیت های هر عکاس، آموزش های لازم را در خصوص باور به هویت نگاه فردی هر عکاس در مواجهه با موضوع و شخصیت موضوع ایجاد نماید. همچنین با توجه به حضور و همراهی استاد میرصفی اندیکلایی از عکاسان مجرّب استان مازندران ، همسفران ضمن دیدار از موزه خانگی، سوابق اجرایی و هنری ایشان و آشنایی با این عکاس، با نوع نگاه و برخوردهای عکاسانه وی در طی این سفر آشناتر شوند. بخش دوم این سفر حضور در ایستگاه پاییزی جنگل بود که عکاسان همسفر با وجود شرایط جوّی و زمان محدود بیشترین سعی و تلاش خود را در گشت و گذار و ثبت عکس هایی هرچه موفق تر بکار بستند. اسامی عکاسان حاضر در این سفر عکاسی به این ترتیب معرفی شده است: میرصفی اندیکلایی ، حمیده نظری، مرتضی ضیغمی، امیر جوادیان ، فرشته فاتحی سامی، محمد قنبری، مریم خداوردی ، آمنه عبادی ، نسرین رستمی ، ابراهیم باقرلو ، علی محمودی، سمیه(بهار) تاجیک، اعظم حشمتی ، عرفانه سعیدیان، یاسمن امیرصدری، آرین جوادیان ، طیبه خداوردی ، سبحان سروری، محمدمهدی(آرمان) کریمی حجّار، مهدی سروری . نشست نقد تور و بررسی فایل عکس های تولید شده توسط عکاسان همسفر و علاقمندان به زودی در سالن آموزش دفتر رسانه پایگاه عکس چیلیک برگزار و عکس های برتر این سفر توسط کارشناسی عکاسان تعیین و معرفی خواهند شد. از مهمترین اهداف برگزاری تورهای عکاسی پایگاه عکس چیلیک پس از نخستین دوره جشنواره تورهای عکاسی چیلیک شناسایی استعدادها و جذب علاقمندان و دوستداران هنر عکاسی در محیطی علمی، سالم و صمیمی است تا ضمن شرکت در فضایی عکاسانه از تاثیر شرایط کارگاهی و آموزش غیرمستقیم عکاسی بهره های لازم را برده و تجارب اولیه و تکمیلی خود را در زمینه عکاسی: مستند، مفهومی، منظره و طبیعت، روایی وگزارش، چهره، اجتماعی، معماری و … افزایش دهند. مطابق با رسم تمامی تورهای عکاسی « پایگاه عکس چیلیک » مقرر شد تا با مشارکت همسفران فعال (صاحب اثر در گزارش تصویری و عکس های منتخب) در روز چهارشنبه 15 آذرماه جاری، نشست نقد و بررسی عکس های این تور به شکل رایگان در محل سالن آموزش پایگاه عکس چیلیک برگزار شده و عکس ها و نگاه برتر در این نشست بنا بر رای و نظر همسفران و حاضرین علاقه مند مورد معرفی قرار می گیرند. برای مشاهده گزارش تصویری تور عکاسی تجربه کارگاهی عکاسی پاییزی در جنگل های مازندران « اینـجـــا » کلیک کنید. منبع: پایگاه عکس چیلیک

هوینینگن هونه جورج

operator 785

نام: جورج نام خانوادگی: هوینینگن هونه تاريخ تولد: 1900/09/04 تاريخ فوت: 1968/09/12   بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری: جورج هوینینگن هونه یک عکاس مد تاثیرگذار در دهه های 20 و 30 میلادی بود. او در روسیه از والدین بالتیکی و آمریکایی متولد شد و زندگی کاری خود را در فرانسه، انگلستان و امریکا سپری کرد. در سن پترز بورگ روسیه به دنیا آمد. وی تنها پسر بارون بارتلد تئودورهرمان (1859-1942) یک نجیب زاده بالتیکی، افسر ارتش و صاحب، خانه اربابی “نوستی ” (دهکده ای در استونی مرکزی)، و همسرش امیلیآن نانلوتروپ (1860-1927) که دختر جورج ونس لوتروپ وزیر مختار آمریکا در روسیه بود، که این زوج در دیترویت میشیگان به سال 1888 ازدواج کردند. جورج هونه دو خواهر داشت. هلن، که یک طراح مد در فرانسه و آمریکا شد و نام “هلن د هونه ” را برای کارهای خود بکار می برد. دیگری الیزابت، که به او بتی میگفتند نیز طراح مد بود و نام ” مامامه ” را برای کارهای خود استفاده می کرد. در طول انقلاب روسیه خانواده هوینینگن هونه، اول به لندن و سپس به پاریس گریختند. عکاس روسی درسال های مابین جنگ های جهانی با گرفتن پرتره هایی زیبا، تحت تاثیر کارهای ادوارد استایکن و مجسمه های یونان باستان، سرشناس شد. با این وجود او با استفاده از اشیاء غیر معمول و پس زمینه های بزرگ هنری، دستهای بزرگ یا سر اسب ترکیب شده با ستون های کلاسیک، نوعی حس سورئالیسم را در عکسهایش معرفی کرد. .وی اولین نفری بود که مدل هایش را از بالا عکاسی می کرد تا حس کتیبه های یونانی را القا کند. بعد از جنگ جهانی دوم، جورج، عکاسی مد را رها کرد؛ چرا که به نظرش آن لطافت با نابودی بخشهای زیادی از اروپا، پایان یافته و سلیقه پیچیده خود را به سمت سینما و ستارگان برد. تا سال 1925 جورج کار خود را تا ریاست عکاسی مجله فرانسوی “وگ ” ارتقاء داده بود. در سال 1931 با هورست، عکاس آینده، آشنا شد که تبدیل به مدل و معشوق او شد. زمستان همان سال با او به انگلستان سفر کرد. در مدتی که آنجا بودند سیسیل بیتن عکاس، که برای نسخه بریتانیایی مجله “وگ” کار می کرد را ملاقات کردند. در سال 1931 “هورست” با چاپ اولین عکسش در نسخه فرانسوی “وگ” در نوامبر همان سال، مشارکت خود را با این مجله شروع کرد. سال 1935 هوینینگن هونه به شهر نیویورک نقل مکان کرد، جاییکه بیشتر کارهایش برای “هارپرز بازار” را انجام داد. قبل از اینکه به هالیوود برود، جائیکه زندگی خود را از راه گرفتن پرتره های پر زرق و برق برای صنعت فیلم تامین می کرد؛ دو کتاب هنری در مورد یونان و مصر منتشر کرد. هوینینگن در استودیوهای عظیمی با بهترین نورپردازی ها کار میکرد. به غیر از عکاسی مد، همچنین استاد عکاسی پرتره نیز بود، از ستارگان هالیوود گرفته تا دیگر مشاهیر. او دربکار بردن نورپردازی دقیق و سایه ها درترکیب بندی های شکیل استودیویی به مهارت بالایی رسید. او در بخشهای مختلفی از صنعت فیلم هم درهالیوود فعالیت می کرد، از جمله، همکاری نزدیکی با جورج کوکر داشت، به ویژه به عنوان مشاور مخصوص رنگ و تصویردر فیلم “ستاره ای متولد شد” اثر جودی گارلند 1954. همین سمت را در سال 1957 برای فیلم “دختران ” با بازی کی کندال و میتزی گینور و فیلم “هلر با جورابهای صورتی” با بازی سوفیا لورن و فیلم “گزارش چپمن” داشت. در سال 1952 پسر عمویش، بارون ارنست لیسارت را که به فرزندی قبول کرده بود، با نانس اوکز، دختر سرمایه دار معدن طلا، سر هاری اوکز، ازدواج کرد. این ازدواج تا سال 1956 ادامه پیدا کرد که باعث تولد پسری به نام بارون الکساندر که به ساشا نیز معروف بود، شد. جورج هوینینگن هونه در سن 68 سالگی در لس آنجلس درگذشت. آثار او به صورت مجموعه نگهداری می شود، از جمله درموزه هنر لس آنجلس و موزه هنر متروپولیتن. آثار منتشر شده: کتاب “مصر ” : با عکسهای جورج هوینینگن هونه و متن جورج استایندورف. انتشارات آگوستین 1943 کتاب “جهنم ” : ادای احترام به یونان کلاسیک، 64 عکس اثر جورج هوینینگن هونه و متن هیو چیزوم. انتشارات آگوستین 1943 کاتالوگ نمایشگاه “چشم ظرافت بین ” : مرکز بین المللی عکاسی و انتشارات کانگریو 1980 کتاب “هنر عکاسانه هوینینگن هونه ” اثر ویلیام ایوینگ، جورج هوینینگن هونه، تمز و هادسون 1998   مترجم و گردآورنده: مریم خداوردی #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-12.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

عیادت عکاسان از « منوچهر یگانه دوست » در بیمارستان

operator 1221

در پی بستری شدن عکاس پیشکسوت استاد منوچهر یگانه دوست در بیمارستان، تنی چند از عکاسان و همسفران با این عکاس از ایشان عیادت کردند. در این دیدار که عصر روز دوشنبه 6 آذر ماه انجام گرفت مهدی سروری ، مدیرمسئول دفتر رسانه پایگاه عکس چیلیک به همراه تنی چند از عکاسان جوان تور عکاسی چیلیک که با استاد منوچهر یگانه دوست در برخی سفرهای عکاسی همسفر بوده اند از ایشان عیادت و از خانواده ایشان دلجویی کردند. استاد منوچهر یگانه دوست متولد فروردین ماه سال 1319 و از عکاسان پیشکسوت عکاسی است که عکاسی را از اواخر دهه چهل و از لابراتوار مرحوم محمود پاکزاد آغاز کرد و همزمان عکاسی را تجربه و چندی بعد در خبرگزاری پارس (ج.ا.ا) مشغول بکار شد. ایشان در طول سالها سعی و تلاش عکاسی شان توانستند در بسیاری از موقعیت ها حضور یافته و ثبت هایی موفق را به نام خود در سوابق شان درج نمایند. از شاخص ترین کارهای ایشان می توان به عکس کوچه بنی هاشم در شهر مکّه اشاره کرد که در قالب مجموعه عکس های حج این عکاس توسط واحد سمعی وبصری سازمان حج وزیارت خریداری و در ابان ماه سال 1389 در نگارخانه چیلیک با عنوان «خانه خدا» به نمایش(+) گذاشته شده است. استاد یگانه دوست چندی است به دلیل عوارض کهولت سنّ و برخی بیماری های ناشی از آن در بیمارستان بستری شده و تحت مراقبت گروه پزشکان متخصص به سر می برند. کاوس صادقلو نیز روز گذشته از ایشان عیادت کرده و تاکنون عکاسانی چون: محمدحسین حیدری، کاوس صادقلو، محمد صیّاد، اصغر آزاددل، محمد نوروزی و … از ایشان عیادت کرده اند. منبع: پایگاه عکس چیلیک #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa93a; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa93a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa93a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-13 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

چهارمین نمایشگاه گروهی عکس مهر و ماه در بابل

operator 840

چهارمین نمایشگاه عکس مهروماه (عکاسانِ عضو و دانش آموختگان موسسه فرهنگی هنری مهروماه بابل) با رویکرد انسان و زندگی معاصر، روز جمعه 10 آذرماه جاری در نگارخانه خیامِ شهرستان بابل برگزار می شود. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، در این نمایشگاه عکس که به همت اعضای گروه مهر و ماه برنامه ریزی شده، تعداد 15 عکاس از اعضای گروه، هر کدام با دو قطعه اثر و همچنین 5 عکاسِ مدعو از اساتید عکاسی و عکاسانِ با تجربه با نام: مهدی معصومی گرجی، محسن غلامی، داریوش منصوری، مصطفی میرطالب و میرصفی اندیکلایی هر کدام با یک قطعه عکس حضور دارند. تمامی آثار این نمایشگاه عکس در اندازه 50 در 70 سانتیمتر به صورت رنگی و سیاه و سفید، چاپ و به شکل شاسی ارایه می شود. در قاب نخست این نمایشگاه گروهی عکس به قلم گرداننده این نمایشگاه «میرصفی اندیکلایی» آمده است: زندگی انسان معاصر شئون گوناگونی دارد ونمایش تمامی این شئون از توانایی وعهده یک هنرمند خارج است و هنرمندفقط می تواند به بخشی از جنبه های زندگی انسان ویا بخش های مهم زندگی وی اشاره داشته باشد؛ اما آنچه که امروزه مهم می نماید این است که هنرمند خود را مکلف به پرداختن به زندگی انسان معاصر بداند و دغدغه ی صرفا زیباشناسانه و دکوراتیو هنرکلاسیک و یا دغدغه ی کاربرد هنرهای کاربردی را نداشته و پا فراتر نهاده و به عرصه بیان مفاهیم در هنرش وارد شود. از این رو در گام چهارم از نمایشگاه های گروه عکاسی مهروماه (پس از موضوع آزاد در نمایشگاه نخست و فرم و انتزاع در نمایشگاه دوم و عکاسی مستند اجتماعی در نمایشگاه سوم) بنا بر آن شد تا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم زندگی انسان معاصر در آثارِ این عکاسان به نمایش درآید. در این راستا عکاسانی دغدغه زیست محیطی خویش را در زندگی انسان امروزین به نمایش درآورده و عکاسان دیگر به تغییر شیوه ی زندگی از سنتی به سمت مدرن (مدرنیزه شدن) و یا پایبندی به سنتها اشاره نموده و تعدادی دیگر نیز به بیان مفاهیمی نظیر دوستی، گذر عمر، مرگ، آینده و … پرداخته اند. در هر حال زندگی انسانِ معاصر پیچیدگی ها و چالش های متعدد دارد که امید می رود پرداختن به گوشه های کوچکی از آن در این نمایشگاه و زوایای بیشتری از آن در کلِ آثار عکاسان حاضر در این رویداد فرهنگی، بتواند پاسخگوی بخشی از نیازِ مخاطبان و خودِ هنرمندان برای بیان مفاهیم به واسطه هنرِ عکاسی باشد. اسامی سایر عکاسان صاحب اثر در این نمایشگاه گروهی عکس نیز به این ترتیب معرفی شده است: نوید امیری، محمدرضا بوستانی، آمنه حبیب پوریان، سعید دشتبانیان، ایمان ذوالفقاری، مجید رضوی، سینا روحی، زکریا سمایی، سیدامیر سیدی، حسن شیرزاد، محمدجواد صالحی، زهره فلاح پور، غلامرضا قاسمیان، حدیث هاشمیان و یاسر رمضان نتاج. گفتنی است همزمان با روزِ آخر نمایشگاه عکس، نشستی با حضور استاد مصطفی مکبری از اساتید عکاسی استان در محل نمایش عکس ها در نگارخانه خیام برگزار خواهد شد. این نمایشگاه گروهی عکس دارای بروشوری نیز خواهد بود که ضمن نمایش آثار هر عکاس، معرفی ایشان را هم برعهده دارد که همزمان از روز گشایش نمایشگاه در محل نگارخانه خیام بابل ارایه شده و تا آخرین روز نمایش عکس ها قابل دریافت خواهد شود. بنابر اظهار برگزارکننده، صددرصد از عواید فروش عکس نیز برای کمک به زلزله زدگانِ غربِ کشور در نظر گرفته شده است . این نمایشگاه گروهی عکس در ساعت 16 روز جمعه 10 آذرماه گشایش یافته و تا ساعت 20 ادامه خواهد یافت. سایر علاقمندان می توانند همه روزه تا پایان روز چهارشنبه 15 آذرماه از ساعت 16 تا 20 از عکس های ارایه شده در این نمایشگاه گروهی دیدن کنند. نگارخانه خیام بابل در استان مازندران، شهرستان بابل، خیابان شریعتی، خیابان گل، گل چهارم واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

« شاهرخ حاتمی » عکاس ایرانی در پاریس درگذشت

operator 1293

عکاس ایرانی « شاهرخ حاتمی » با نزدیک به شش دهه فعالیت در عرصه عکاسی مطبوعاتی ، عصر امروز در سن 91 سالگی در پاریس درگذشت. “شاهرخ حاتمی ” که از پیشکسوتان عکاسی مطبوعاتی ایران به شمار می رود، در بسیاری از موقعیت های ممتاز حضور یافت و عکاسی کرد. مرحوم حاتمی پس از حضور در نوفل لوشاتو و قرارگیری در جریان انقلاب ایران با امام خمینی(ره) و یارانش آشنا شد و با همراهی پرواز انقلاب در 12 بهمن ماه سال 1357 از پاریس به تهران آمد و از وقایع حول محور انقلاب در ایران تا چند سالی به تکمیل پروژه عکاسی اش پرداخت. مرحوم شاهرخ حاتمی گرایش به عكاسی خبری را در نخستين روزهای جوانی و از روزهایی که کودتای 28 مرداد در ایران رخ داد، آغاز کرد و پس از آن بسياری از حوادث مهم کشورهای ايران و جهان را ثبت كرد و با هنرمندان بزرگی چون: کوکو شانل، بیتلز، استیو مک کوئین، شارون تیت، فای دوونا بیگیت باردو، کاترین دانو، الیزابت تیلور، رومی اشنایدر و بسیاری دیگر از بزرگان هالیود و همچنين با مجلاتی همچون: لايف، پاری ماچ و ال سالها همکاری داشت. آلفرد یعقوب زاده ژورنالیست و عکاس ایرانی با ارتباط و آشنایی که با شاهرخ حاتمی داشت درباره ایشان معتقد بود: « شاهرخ عکاسی از جنس مصدق بود، آرام ، مصمم و پر تلاش . در عكاسی بسيار خلاق و صاحب سبك بود و به حق بايد او را پدر فتوژورنالیست ایران دانست ». شاهرخ حاتمی از عکاسان برجسته انقلاب و جنگ تحمیلی است که به عنوان نویسنده برای روزنامه‌ای بزرگ در تهران شروع کرد و در سال 1950 به عکاسی تغییر حرفه داد. سپس مدت کوتاهی به عنوان خبرنگار تهران برای (Black Star Agency) کار کرد. مجله‌ی (Life) پوشش او از سرنگونی نخست وزیر محمد مصدق و استقرار مجدد شاه برسریر قدرت را در سال 1953 انتشار داد. بیست و پنج سال بعد، حاتمی به عکاسی از تصاویر قابل توجه جنگ‌های خیابانی در طول انقلاب ایرانی در سال 1978-1979 که شاه را سرنگون کرد پرداخت. پوشش جسورانه‌ی او از این انقلاب ملی و وابسته به توده‌ مردم توسط کتابخانه‌ی کنگره‌ی آمریکا اندوخته شده است که امتیاز ویژه و افتخار‌آمیزی برای هر عکاس است. مدیریت رسانه پایگاه عکس چیلیک ضمن عرض تسلیت به محضر خانواده و همکاران این عکاس فقید و همچنین جامعه عکاسان مطبوعاتی ایران، به نمایندگی از سوی عکاسان و مخاطبین این رسانه، آرامشی در خور برای روح این عکاس فقید و صبری شایسته برای خانواده و سایر بازماندگان ایشان آرزومند است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

گزارش اختتامیه نخستین جشنواره ملی عکس نگاران

operator 826

آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی عکس نگاران که با دعوت از عکاسان مدعو و پذیرش عکاسان آزاد انجام گرفت عصر روز پنجشنبه 2 آذرماه جاری برگزار شد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک به نقل از دبیرخانه جشنواره عکس نگاران ، آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی عکس نگاران شامگاه پنجشنبه 2 آذرماه با تجلیل از هشت عکاس برگزیده در سالن سینما اشراق مجتمع فرهنگی هنری زاهدان برگزار شد. این اختتامیه با موسیقی سیستانی و رقص سیستانی در حیاط مجتمع فرهنگی هنری ارشاد آغاز شد. با ورود میهمانان به داخل سالن سینما و تلاوت آیاتی از قرآن کریم و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آیین رسمی اختتامیه آغاز شد. در این مراسم مهدی نجارپیشه (رییس هیات مدیره کانون عکاسان مستقل سیستان و بلوچستان)،حسین مسگرانی(دبیر جشنواره و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان )، جمشیدنژاد (معاونت استانداری سیستان و بلوچستان) و کیارنگ علایی(رییس هیات داوران جشنواره) طی سخنانی کوتاه هر یک با حاضرین در سالن به ایراد سخن پرداختند. مهدی نجار پیشه در این آیین گفت: انجمن عکاسان با هدف خارج کردن فعالان این حوزه در سیستان و بلوچستان از انزوا، تصمیم به برگزاری این جشنواره گرفت. وی ادامه داد: 85 عکاس ملی و استانی با حضور در نخستین جشنواره ملی عکس نگاران، از حدود 2 هفته قبل کار به تصویر کشیدن ظرفیت ها، توانمندی ها و زیبایی های فرهنگی و گردشگری این نقطه از ایران اسلامی را آغاز کردند. وی افزود: این جشنواره ملی با هدف جلب همه نگاهها به ظرفیت های فراوان سیستان و بلوچستان به شیوه جشنواره – اردویی برای نخستین بار در استان برگزار شد. حسین مسگرانی دبیر جشنواره و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان ضمن خوشامدگویی و تشکر از همراهی میهمانان و عکاسان جشنواره سخنانی را پیرامون روند اجرایی جشنواره و دیدگاه عکاسان و تاثیر این جشنواره برای حاضرین بازگو کرد. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان در این آیین نداشتن تشکل در زمینه عکس را از جمله مشکلات گذشته این استان ذکر کرد و گفت: سال گذشته با راه اندازی کانون عکاسان استان اقدامات ارزنده ای در این حوزه انجام شد به طوری که برگزاری نخستین جشنواره ملی عکس نگاران یکی از این اقدامات مهم می باشد. حسین مسگرانی معرفی چهره واقعی سیستان و بلوچستان و تغییر نگاه های منفی به استان را از جمله اهداف برگزاری این جشنواره ملی ذکر کرد. وی ادامه داد: ظرفیت های گردشگری، دیدنی و خوی و منش مردم این دیار آن گونه که شایسته است معرفی نشده و این جشنواره می تواند گامی موثر در معرفی قابلیت های سیستان و بلوچستان باشد. در ادامه ی این مراسم موسیقی بلوچستان به صورت زنده اجرا شد که مورد تشویق و جلب نظر حاضرین قرار گرفت. در انتهای برنامه کیارنگ علایی رییس هیات داوران بیانیه این هیات را خواند و از خوبی ها و مشکلات این جشنواره و از مباحث فنی آن صحبت کردند و پس از آن عکس های برگزیده این جشنواره به نمایش گذاشته شد. در نهایت ، عکاسان برگزیده جشنواره عکس نگاران در دو بخش: چشم انداز شهری و طبیعت به این ترتیب معرفی شدند: برگزیدگان بخش طبیعت : نفر نخست : محمد همتی (لوح تقدیر، تندیس و مبلغ 3 میلیون تومان) نفر دوم: بردیا سعادت (لوح تقدیر،تندیس و مبلغ 2 میلیون تومان) نفر سوم:سروش جوادیان(لوح تقدیر،تندیس و مبلغ 1 میلیون تومان) تقدیر هیات داوران: سعید عرب زاده(لوح تقدیر و مبلغ 500 هزار تومان) برگزیدگان بخش چشم انداز شهری: نفر نخست: مجید شقایی فلاح(لوح تقدیر،تندیس و مبلغ 3 میلیون تومان) نفر دوم: اسحاق آقایی (لوح تقدیر،تندیس و مبلغ 2 میلیون تومان) نفر سوم:زبیر موحد(لوح تقدیر،تندیس و مبلغ 1 میلیون تومان) تقدیر هیات داوران: حامد غلامی(لوح تقدیر و مبلغ 500 هزار تومان) لازم به یادآوری است که تعداد 80 قطعه عکس در دو بخش: چشم انداز شهری و طبیعت (هر بخش 40 قطعه عکس) جهت نمایشگاه و چاپ در کتاب جشنواره عکس نگاران، منتخب و بزودی ارایه می شود. منبع: پایگاه عکس چیلیک

اختتامیه جشنواره ملی عکس نگاران

operator 860

آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی عکس نگاران که با دعوت از عکاسان مدعو و پذیرش عکاسان آزاد انجام گرفت عصر روز پنجشنبه 2 آذرماه جاری در مجتمع فرهنگی هنری زاهدان برگزار شد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک در این مراسم که با حضور مدیر و دبیر و اعضای گروه داوری همراه بود بیانیه هیات داوران توسط کیارنگ علایی خوانده شد و در نهایت با معرفی عکاسان برتر این جشنواره با اهدای لوح و جوایز تعهد شده از ایشان تقدیر به عمل آمد. عکس ها: دریافتی از دبیرخانه منبع: پایگاه عکس چیلیک #gallery-14 { margin: auto; } #gallery-14 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-14 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; } #gallery-14.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-14 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

تور عکاسی ابنیه تاریخی و بازار کاشان برگزار می شود

operator 810

تور عکاسی ابنیه تاریخی و بازار کاشان با هدف تجربه عکاسی مستند و عکاسی معماری با هدف تجربه و کسب مهارت در حوزه آموزش کارگاهی در موقعیت های هدف گذاری شده شهر کاشان برگزار می شود. کارگاه عکاسی مستند و عکاسی معماری در قالب تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک در عصر روز چهارشنبه 22 آذرماه عازم مقصد شده و همزمان با صبحگاه روز پنجشنبه 23 آذر ماه جاری برنامه عکاسی را از خانه های تاریخی-فرهنگی شهر کاشان آغاز می کنند. در طراحی این سفر گروهی، آموزش های پیش از سفر و نکات منظور شده در پیش از سفر برای همسفران بیان شده و برنامه سفر به گونه ای طراحی شده است که با نشست نقد تور و بررسی فایل های تولید شده توسط همسفران و با حضور ایشان و دیگر علاقمندان مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. پایگاه عکس چیلیک (Chiilick.com) پس از گذر از نخستین دوره جشنواره تورهای عکاسی چیلیک، در نظر دارد تا جهت دستیابی به بخش تکمیلی اهداف با دومین دور برگزاری تورها، تور عکاسی این مرکز را در قالب یک نشست توجیهی پیش از موعد تور و یک نشست آموزشی پس از برگزاری تور برای عکاسان و همسفران علاقمند برگزار نماید. از مهمترین اهداف برگزاری تورهای عکاسی « پایگاه عکس چیلیک »  شناسایی استعدادها و جذب علاقمندان و دوستداران هنر عکاسی در محیطی علمی، سالم و صمیمی است تا ضمن شرکت در فضایی عکاسانه از تاثیر شرایط کارگاهی و آموزش غیرمستقیم عکاسی بهره های لازم را برده و تجارب اولیه و تکمیلی خود را در زمینه عکاسی های: روایی، مستند و مردم شناسی، طبیعت، فرم، معماری و مفهومی افزایش دهند. لازم به تاکید است برنامه ریزی، طراحی، اطلاع رسانی و برگزاری تورهای عکاسی چیلیک، مستقل صورت گرفته و مراتب اطلاع رسانی آن برای حضور همسفران در سطوح گوناگون: دانشجویان، علاقه مندان، هنرجویان، عکاسان و … از طریق دفتر پشتیبانی این رسانه خواهد بود. این در حالی است که همسفران با مشارکت در انعکاس گزارش تصویری تور عکاسی و حضور در دفتر « پایگاه عکس چیلیک » نشستی را با مضمون نقد و بررسی سفر، نمایش و گفتگو پیرامون عکس های ثبت شده همسفران تجربه خواهند کرد. لازم به ذکر است با توجه به ظرفیت محدود و اولویت حضور همسفران، ضرورت دارد تا متقاضیان هر چه سریعتر نسبت به اعلام حضور و تکمیل فرم ثبت نام در این تور اقدام نمایند. تورهای آتی « پایگاه عکس چیلیک »  با هدف عکاسی از: ماهیگیران ساحل خزر ، بوشهر ، روستانشینان کردستان ، بروجرد، ییلاق ماسال، طلوع در کویر ، آبگیر الندان، ارومیه، بوشهر، پل ورسک و شیرگاه، طبیعت جنگلی کپورچال، جزیره قشم، آجرپزی و خشت زنی، اردبیل، تبریز و کندوان و … در دست هماهنگی و طراحی است که پس از برنامه ریزی معرفی خواهند شد. علاقمندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر پيرامون نحوه برگزاری، می توانند با شماره های دفتر پایگاه: 88348824 (مسئول تور09122797717) تماس حاصل نموده و یا برای اعلام حضور و همچنین ثبت نام در تور عکاسی از خانه های تاریخی و بازار کاشان « ایـنجـا » کليک کنند. منبع: پایگاه عکس چیلیک

داوری دوسالانه استانی عکس نینوا

operator 1301

با حضور داوران دوسالانه استانی عکس نینوا، فایل عکس های رسیده توسط دبیرخانه مراحل کدگزاری را گذرانده و مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت. به گزارش پایگاه عکس چیلیک در این نشست که با حضور شیرین برزگر، امین رحمانی، محسن زین العابدینی برگزار شد، پس از مرور متن فراخوان و گفت وگوی جاری جهت هماهنگی و تفهیم رویکرد برگزارکننده، کار ارزیابی و داوری عکس ها ا؛از و در نهایت تعداد 41 قطعه عکس از 23 نفر عکاس مورد پذیرش گروه داوران قرار گرفت. در این دوسالانه عکس که به شکل استانی مورد برگزاری قرار گرفت، تعداد 76 شرکت کننده با 550 قطعه فایل عکس از شهرستان های استان قزوین همچون: تاکستان، بویین زهرا، البرز و آبیک شرکت کرده بودند. عکس ها: دریافتی از دبیرخانه منبع: پایگاه عکس چیلیک #gallery-15 { margin: auto; } #gallery-15 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-15 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-15.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-15 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 4000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

اسامی عکاسان راه یافته به دوسالانه استانی عکس نینوا‎

operator 1226

با حضور داوران دوسالانه استانی عکس نینوا، فایل عکس های رسیده توسط دبیرخانه مراحل کدگزاری را گذرانده و مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت. به گزارش پایگاه عکس چیلیک در این نشست که با حضور شیرین برزگر، امین رحمانی، محسن زین العابدینی برگزار شد، پس از مرور متن فراخوان و گفت وگوی جاری جهت هماهنگی و تفهیم رویکرد برگزارکننده، کار ارزیابی و داوری عکس ها ا؛از و در نهایت تعداد 41 قطعه عکس از 23 نفر عکاس مورد پذیرش گروه داوران قرار گرفت. در این دوسالانه عکس که به شکل استانی مورد برگزاری قرار گرفت، تعداد 76 شرکت کننده با 550 قطعه فایل عکس از شهرستان های استان قزوین همچون: تاکستان، بویین زهرا، البرز و آبیک شرکت کرده بودند. اسامی عکاسان راه یافته به بخش نمایشگاه و همچنین رقابت برای کسب عناوین برتر به این شرح معرفی شده اند: سیدجعفر حسینی، محسن بذرافشان قاسم آبادی ۲قطعه، مهدی کرمی ۲قطعه، علیرضا رمضانی ۲قطعه، شیوا کاکاوند، امیرحسین نظری، آذین حسن بیگی، وحید بصیری، زیبا نوری شورایی، مسعود زربخش صمدی ۲قطعه، شیرین رضامند ۳قطعه، آتنا آذین فر، پوریا ترابی، مهدی معتمد ۴قطعه، توران رضایی، فاطمه بخشی ۳قطعه، گلنوش توفیقی ۴قطعه، محمدرضا یوسفی ۴قطعه، فریبا خلج، سمیرا عظیمی، محمدجواد امینی ۲قطعه، ابولفضل سلیمی، فرشته شعبانی. بخش های گوناگون این دوسالانه به این شرح بوده است: 1-ایام عزاداری محرم و صفر (فرهنگ محرم و عاشورا، مراسم عزاداری و سینه زنی، نذورات، تعزیه، نماز و نیایش، اربعین حسینی، 28 صفر) 2- آزاد، در بخش آزاد هر عکسی با هر موضوعی در هر ژانری امکان شرکت در این بخش را دارد. مانند: عکس پرتره، طبیعت، منظره، باستان‌شناسی، معماری، قوم‌نگاری، مستند، خیابانی، و … با رعایت این نکته که در ایران گرفته شده باشد. جوایز برگزیدگان مطابق با متن فراخوان در بخش آیین های عاشورایی وایام عزاداری محرم وصفر: نفر نخست 600 هزار تومان، نفر دوم 500 هزار تومان، نفر سوم 400 هزار تومان و جوایز بخش آزاد: نفر نخست 600 هزار تومان، نفر دوم500 هزار تومان و نفر سوم400 هزار تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که جایزه تقدیر ویژه گروه داوران به دو عکاس، هر نفر 300 هزار تومان اختصاص یافته است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

اسامی عکاسان راه یافته به سومین دوسالانه عکس سرمایه اجتماعی

operator 1119

دفتر موسسه سبزکاران بالان روز گذشته – جمعه 3 آذرماه – پذیرای اساتید عکاسی و داوران سومین دوسالانه عکس سرمایه اجتماعی آقایان: کریم ملک مدنی، مهدی منعم و الوند رضازاده بود تا 2985 قطعه فایل عکس رسیده به دبیرخانه را با حضور مدیر دوسالانه، دبیر اجرایی و مسئول دبیرخانه مورد ارزیابی و داوری قرار دهند. به گزارش پایگاه عکس چیلیک به نقل از دبیرخانه سومین دوسالانه عکس سرمایه اجتماعی ، افشین میرزایی دبیر این دوسالانه، تعداد 1986 قطعه فایل عکس در بخش اصلی و تعداد 999 قطعه فایل عکس در بخش ویژه و در مجموع 2985 اثر به دبیرخانه رسیده که روز جمعه 3 آذرماه مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت. جلسه داوری از ساعت 9:30 آغاز و تا ساعت 19 به طول کشید که در نهایت 40 قطعه عکس از بخش اصلی و 19 قطعه عکس در بخش ویژه به اتفاق نظر و آرای داوران انتخاب شد که اسامی آنها به این شرح معرفی می شوند: کیومرث خوش بین فر، سامان پورخوش آموز، مرتضی رفیع خواه، محسن کابلی(2اثر)، ایوب فتاحی، محمدجواد مقدادی، هادی دهقانپور، سارا جعفری، مرتضی خارابیان، مهدی عباسی، یاسر محمدخانی، فرامرز زارعیان، سیده سحر شیردل، امیرحسین کمالی(2اثر)، احسان جزینی، محمد تطهیری، پرویز گلی زاده، جاوید تفضلی، سروش جوادیان(2اثر)، داوود عامری، حمید سبحانی، جواد رویین(2اثر)، نریمان قربانی، محترم صدرالذاکرین، حمیدرضا بازرگانی، فرزاد آریان نژاد، افشین آذریان، مژگان جعفری، داوود ایزدپناه(2اثر)، صابر قاضی، حمید عزیزی خانقاهی، محمدرضا بهمرام، عادل عزیزی(2اثر)، مجید شقائی فلاح. همچنین اسامی عکاسان بخش ویژه به این ترتیب معرفی می شوند: سامان پورخوش آموز، علی رضا رحمانی(2 عکس)، سمیرا بویری، حسین ساکی، مسعود شهرستانی، اسحاق آقایی، علی حسنعلی زاده، محمد تطهیری(2 عکس)، شاهین حیدریتواسانی، شهروز جلالت(2 عکس)، حمیدرضا بازرگانی، داود ایزدپناه(2 عکس)، اردلان داداش بیگی، کیانوش سعادتی و مژده لطفی. افشین میرزایی دبیر جشنواره و فاطمه ارمک مدیر اجرایی جشنواره با ابراز خورسندی از رشد 61% شرکت کنندگان و 6/55% آمار عکس های رسیده به دبیرخانه و رشد درک مفهوم سرمایه اجتماعی در عکس های رسیده از تمامی شرکت کنندگان مراتب قدردانی شان را ابراز کردند. بی شک تلاش جهت نشان دادن مصادیق سرمایه اجتماعی برای عموم مردم، در آگاهی رسانی و شناخت موضوع، نقش پررنگی در مسیر پایداری توسعه سرزمین ایران خواهد داشت. همچنین الوند رضازاده یکی از اعضای هییت داوران سومین دوسالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی، ضمن تشکر از برگزارکنندگان و شرکت کنندگان در خصوص جشنواه امسال اظهار داشت: هیات داوران سومین دوسالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی در دو بخش رقابتی این جشنواره ضمن توجه به مصادیق و نمونه های مشهود موضوع سرمایه اجتماعی در تک تک عکس های ارسالی با عنایت به نوع نگاه و تفکر عکاس در به ثبت کشیدن و نمایش این موضوع اقدام به انتخاب عکسهای برتر نمودند. نکته قابل توجه در این دوره مشهود بودن موضوع جشنواره (سرمایه اجتماعی) در آثار عکاسان بود و نکته حائز اهمیت دیگرتنوع شرکت کنندگان از اقلیم های متفاوت فرهنگی در این جشنواره بود که تنوع و گونه گونگی بیشتری در  عکسهای منتخب این دوره نسبت به دو دوره پیشین ایجاد کرده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

ناظم زاده فرزین

operator 1127

نام: فرزین نام خانوادگی : ناظم زاده تاریخ تولد: 1341     بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری: طراحی در گرایش های معماری ، معماری داخلی و مبلمان از1365 و عکاسی آزاد چاپ کتاب خشت و آفتاب 200 صفحه- نشر سیب سرخ چاپ کتاب از خاک تا خیال 216 صفحه – نشر سیب سرخ مدال طلا از سالن عکس آرکتیک نروژ برای عکس صبح برفی زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی FIAPو انجمن عکاسی آمریکا PSA دیپلم افتخار از جشنواره ردیسایم فرانسه برای عکس تلاش زیر نظر فدراسیون عکس فرانسه روبان تقدیر از سالن عکس بریستول انگلستان برای عکس ماهیگیران انزلی زیر نظر انجمن سلطنتی عکاسی انگلستان RPS روبان تقدیر انجمن عکاسی آمریکا برای عکس هیچ کجا و همه جا در جشنواره عکس اورهید مقدونیه تقدیر فیاپ در جشنواره عکس لوفوتن نروژ برای عکس طناب های قرمز و پذیرش شده بیش از شصت تصویر در سالن ها و جشنواره های عکس 14 کشور برگزاری نمایشگاه انفرادی مروست تاریخی در کویر در گنجینه فرهنگ و هنر یزد آبان سال 1395 برگزاری نمایشگاه انفرادی ندوشن –منظره ای در کویر در گنجینه فرهنگ و هنر یزد سال 96 برگزاری دو دو کارگاه عکس در سالهای 95 و 94 در استان یزد عضو انجمن  ملی عکاسان ایران ( NIPS ) عضو فیاپ و کلوپ عکس فوکوس (نمایندگی رسمی فیاپ در ایران ) #gallery-16 { margin: auto; } #gallery-16 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-16 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-16.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-16.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

دوازدهمین جشنواره عکس خبری مطبوعاتی دوربین.نت برگزار می شود

operator 735

دوازدهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی دوربین.نت 3 تا 10 آذرماه 96 در فرهنگسرای سرو برگزار می شود. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی دوربین.نت شامل بخش های مسابقه عکس برترسال، نمایشگاه عکس های برترسال در موضوعات سیاسی، اقتصادی، فرهنگ و هنر، ورزشی، آیین و مذهب، اجتماعی، مجموعه مستنداجتماعی و بخش جنبی پلاسکو و انتخابات ریاست جمهوری، فیلم مستند و داستانی، نشست تازه های عکاسی و نرم افزار، سخنرانی الهام بخش، نشست های آموزشی عکاسی و تورهای عکاسی با موضوعات مختلف برگزار می شود. آیین افتتاح نمایشگاه عکس های برترسال دوربین.نت با نمایش 118 فریم عکس و 7 مجموعه عکس جمعه 3 آذرماه 96 ساعت 17 تا 20 برگزار می شود. بخش مسابقه تورهای عکاسی روزهای دوشنبه تا پنج شنبه 6 تا 9 آذرماه از ساعت 10 صبح تا 13 در نقاط مختلف شهر تهران برگزار می شود. از تاریخ 4 تا 9 آذرماه، در سانس تازه های عکاسی و نرم افزار، اساتید در ساعت 16 تا 17 به جدیدترین اتفاقات نرم افزاری در سال گذشته می پردازند. در ساعت 17 تا 18 فیلم های راه یافته به جشنواره در بخش های مستند و داستانی به نمایش درمی آید و در پایان برای فیلم منتخب داوران نشست پرسش و پاسخ برگزار می شود. سخنرانی الهام بخش با حضور اساتید عکاسی در ساعت 18:30 تا 19:15 یکی از سانس های متفاوت جشنواره خواهد بود. در این سانس اساتید عکاسی تجربه های عکاسی خود را در اختیار دیگران قرار می دهند و در سانس آخر ساعت 19:30 تا 21 نشست آموزشی با حضور عکاسان مطرح کشور برگزار می شود. جمعه 10 آذرماه 96، مراسم اختتامیه، اهدای جوایز بخش های مختلف عکس و فیلم و آیین بزرگداشت ساسان مویدی از عکاسان باسابقه عکاسی خبری حسن ختام جشنواره دوازدهم خواهد بود. ساتیار امامی، وحید سالمی، مهدی قاسمی، مرتضی نیکوبذل و جاوید نیکپور داوری بخش عکس را به دبیری محمد نوروزی برعهده داشتند. عکاسان راه یافته به نمایشگاه به شرح زیر است: بخش مجموعه مستند اجتماعی؛ اصغر خمسه، سعید غلامحسینی، امیر بهروزی، امیر قادری، احسان رأفتی، ارسلان امانتی، رها صلاحی‌مقدم بخش فرهنگ و هنر؛ آریان نصرالهی، سیدهاتف حسینی، نسیم روحانی، امین دهقان (۲عکس)، روزبه فکوری، روزبه فولادی، عباس عاشوری، احسان رأفتی، متین قاسمی (۲عکس)، مجید حجتی، محمد دلکش، مرتضی امین الرعایایی، مریم نجاتی بوشهری بخش پلاسکو؛ اصغر خمسه، حسین مرصادی، شاهین خلیل تاش، شایان محرابی (2عکس)، علی تقوایی، فواد اشتری (2عکس)، متین قاسمی (3عکس)، مسعود ماکاوند، محمد محسنی فر، محمد علی مریزاد، محمد دلکش بخش اقتصادی؛ احسان جزینی، نوید محمدی ترازک، مرتضی امین الرعایایی، محمدعلی میرزایی، کیوان جعفری، احسان رأفتی، آریان نصرالهی، امیرمهدی نجفلو شهپر، امین دهقان، حسین الماسی، علی اصغر یوسفی، کیارش کرمی بخش جنبی انتخابات؛ حسین مرصادی، شایان محرابی، علی اصغر یوسفی (2عکس)، شیرین برزگر، محسن کرامت، محمد علی مریزاد، محمد مهیمنی، مسعود ماکاوند، مصطفی حسن زاده (3 عکس)، متین قاسمی (2عکس)، فاطمه نصراصفهانی (2عکس) بخش سیاسی؛ آریا جعفری (2عکس)، حسین مرصادی، سعید غلامحسینی، صادق حاتمی، احسان رأفتی، اصغر خمسه (3عکس)، علیرضا خشاب، مهدی جعفری، متین قاسمی (2عکس)، امید وهاب زاده (2عکس) بخش آیین و مذهب؛ احسان جزینی، امیر قادری، پویا بیات، سیدجواد میرحسینی، روزبه فکوری، ساجد حق شناس، عبدالرحمن مجرد، علی اصغر فیض الهی، فاضل خاکباز (2عکس)، محمد مهیمنی، مصطفی حسن زاده (2عکس)، معین مطلق، مهدی سعیدی بخش اجتماعی؛ پویا بیات، جمال الدین تیموری، جمشید فرجوند فردا، رحیم بنی اسد آزاد (2عکس)، ساجد حق شناس (2عکس)، سعید غلامحسینی، عماد ضیایی، احسان رأفتی، مجید حجتی، همایون کشوردوست ناوی، مینا نوعی، مصطفی مصطفوی، محمد عباس نژاد بخش ورزشی؛ آریا جعفری (3عکس)، پویا بیات، پیام پارسایی (2عکس)، جمال الدین تیموری، صادق حاتمی، علیرضا کرمی (2عکس)، محمدحسن صلواتی، مرتضی جابریان (2عکس)، مصطفی حسن زاده محسن زمانی، عرفان پهلوانی و هانیه یوسفیان داوری بخش فیلم را به دبیری احمدرضا حجارزاده بر عهده داشتند و فیلم های راه یافته به بخش مسابقه به شرح زیر است: به همین فرم بمان / حمیدرضا مقصودی / داستانی / ۳ دقیقه صعود به جم / حمیدرضا مقصودی / مستند / ۲۰ دقیقه پیاده رو تمام می شود / دنیا محمدرضایی / داستانی / ۱۰۰ ثانیه صندلی خالی رو به رو یک خاطره / علی نجفی / داستانی / ۴ دقیقه عاشقانه های شهر من / علی نجفی / داستانی / ۷ دقیقه پانیک / مرتضی فرهادنیا / داستانی / ۱۵ دقیقه آوا / مهری زندی / داستانی / ۷ دقیقه روز ولنتاین / میرعباس خسروی نژاد / داستانی / ۱۴ دقیقه فروزان / میر عباس خسروی نژاد / داستانی / ۱۲ دقیقه لایک / یوسف قاسمی / داستانی / ۴ دقیقه هاوارمه لوجگه گان / جمشید فرجوند فردا / داستانی / ۳ دقیقه امید سفید / جمشید فرجوند فردا / مستند / ۲ دقیقه نگیرآقا ۴ / احسان رافتی داریان / مستند / ۳۰ دقیقه سلفی / بهزاد بهروزنیا / داستانی / ۷ دقیقه به پرسه های من گوش کن / الناز حجارزاده / داستانی / ۱۰ دقیقه کارنامه بنیاد کندی / آذر بهرامی، محمد جعفری / مستند / ۳۰ دقیقه میانبر / آریان گلصورت / داستانی / ۱۷ دقیقه ۲۴-۷۵-۲۴ / لیلی عاج / مستند / ۲۳ دقیقه چله نشین / امید میرزایی / داستانی / ۲۲ دقیقه ریز برنامه جشنواره و جدول زمان بندی کارگاه ها، نشست ها و پخش فیلم ها متعاقبا اعلام می شود. این جشنواره توسط آژانس عکس خبری دوربین.نت با حمایت همکاری فرهنگسرای سرو، سازمان زیباسازی شهرداری تهران، شرکت نورنگار، سایت عکاسی و پایگاه عکس چیلیک برگزار می شود. طراح پوستر : محمود خستو منبع: پایگاه عکس چیلیک

« فخرالدین فخرالدینی » با عکاسان شهریار به گفت وگو می نشیند

operator 1139

« فخرالدین فخرالدینی » استاد عکاسی از چهره مشاهیر ادب و فرهنگ و هنر، روز جمعه 10 آذرماه با نمایش تعدادی از آثار، با عکاسان شهریار به گفت وگو می نشیند نشست صمیمانه استاد فخرالدین فخرالدینی در قالب « ورک شاپ عکاسی » و نمایش آثار و بیان تجربیات سالها عکاسی از مشاهیر فرهنگ و هنر ایران زمین با حضور ایشان برگزار می شود. در این نشست استاد فخرالدینی ضمن نمایش تعداد ۴۰ قطعه از برترین پرتره‌های عکاسی شده به تشریح و توضیح فنون و ظرافت‌های کار عکاسی آتلیه و شخصیت شناسی می‌پردازد . “مهدی سروری” مدیر مسئول رسانه پایگاه عکس چیلیک هم به عنوان کارشناس مجری در این برنامه حضور خواهد داشت و ضمن پرسش و پاسخ سعی خواهد کرد تا ابعاد ناپیدایی از پشت صحنه بسیاری از این عکس های فاخر را از چهره مشاهیر معاصر برای حاضرین رمزگشایی و بازگو نماید . محسن هشترودی، عزت ا.. انتظامی، هوشنگ ابتهاج(سایه)، مسعود معصومی، حسین بهزاد، محمدعلی کشاورز، محمود فرشچیان، هادی شفائیه، علی تجویدی، احمد عبادی، محمدرضا شجریان، عباس کیارستمی، سعید نفیسی، محمود دولت آبادی، اصغر بیچاره(ژوله)، لوریس چکناواریان، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، آیدین آغداشلو، یدا.. کابلی خوانساری، غلامحسن امیرخانی، هابیل علی اُف، بهرام بیضایی، سیدمحمدحسین بهجت تبریزی(شهریار)، فرهاد فخرالدینی، فریدون مشیری، مرتضی ممیز، نصرت کریمی، هوشنگ مرادی کرمانی و… ازجمله شخصیت‌هایی هستند که عکس پرتره آنها توسط فخرالدینی در این نشست نمایش داده می‌شود. همچنین در این برنامه، جلد اول و دوم کتاب « عکس های فخرالدین فخرالدینی » که هر یک در برگیرنده پرتره 80 تن از بزرگان فرهنگ و هنر ایران زمین است، با امضای استاد به متقاضیان تقدیم خواهد شد. در پایان این نشست مراسم تجلیل از مقام استاد با حضور هنرمندان و عکاسان برگزار خواهد شد. این برنامه از ساعت 9 صبح روز جمعه 10 آذر ماه در در سالن همایش معلم اردوگاه شهید منتظری شهرستان شهریار آغاز شده و تا ساعت 13 ادامه خواهد داشت. علاقمندان و متقاضیان می توانند برای شرکت و ثبت نام در این ورک شاپ آموزشی با شماره های: 02165250390 و 02165250391 در تماس باشند. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایشگاه جشنواره عکس معدن در موزه عکسخانه شهر

operator 792

نمایشگاه عکس نخستین جشنواره ملی عکس معدن (نشان کیمیا)، عصر چهارشنبه یکم آذرماه جاری در موزه عکسخانه شهر گشایش می یابد.  به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، نخستین جشنواره ملی عکس معدن در تابستان سال جاری به همت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برگزار شد. در این جشنواره عکس از مجموع دوهزار قطعه فایل عکس ارسال شده برای دبیرخانه ، پس از ارزیابی و سنجش توسط هیات داوری، ٧٣ قطعه عکس به بخش نمایشگاه این جشنواره راه پیدا کرد و در نهایت از ١١ قطعه عکس تقدیر شد. نمایشگاه نخستین جشنواره ملی عکس معدن برگزیده‌ای از عکس‌های راه یافته به بخش مسابقه این جشنواره است. برگزارکننده هدف از برگزاری جشنواره عکس معدن را استفاده از حافظه و دانش تصویری عکاسان برای گسترش و ترویج موضوعات مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی، ایجاد ارتباط بین اهالی فرهنگ و هنر با مسئولان این بخش عنوان کرده است. داوری این جشنواره عکس را: اکبر عالمی، سیف ا… صمدیان، مسعود زنده‌روح کرمانی، مهدی علی‌پور، رضا معطریان و ساعد نیک ذات برعهده داشتند. نمایشگاه عکس جشنواره معدن ساعت 16 روز چهارشنبه نخستین روز آذرماه در محل موزه عکسخانه شهر گشایش یافته و علاقمندان می توانند تا پایان روز شنبه 25 آذرماه 1396 در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 13 و 14 تا 17 و پنج شنبه از ساعت 9 تا 13 از این عکس ها دیدن کنند. موزه عکسخانه شهر در تهران، میدان هفتم تیر، میدان بهارشیراز، بوستان بهارشیراز واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نشست بردیا سعادت در جشنواره عکس نگاران

operator 1216

بنا به دعوت و درخواست دبیرخانه نخستین جشنواره عکس نگاران در استان سیستان و بلوچستان ، بردیا سعادت به عنوان کارشناس عکاسی طبیعت نشستی با عکاسان و علاقمندان و مدعوین برگزار کرد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، در این نشست عکاسی که با استقبال مناسبی از سوی مخاطبین و علاقمندان مواجه شد، تنی چند از عوامل دبیرخانه نیز در کنار دیگر عکاسان و علاقمندان حضور یافتند و از نزدیک شاهد تلاش گروه اجرایی و حمایت ها و تلاش های همگانی در راستای هرچه بهتر برگزار شدن این جشنواره بودند. نخستین جشنواره عکس نگاران در استان سیستان و بلوچستان از تاریخ 20 آبان ماه جاری در حال برگزاری است و حسین مسگرانی دبیر این جشنواره و صادق سوریدبیری اجرایی این جشنواره را عهده دار است. هیات داوران این جشنواره نیز از ترکیب حضور مجربّینی چون: مهدی نجارپیشه، محمدرضا چایفرش، کیارنگ علایی، سعید محمودی ازناوه و صادق سوری تشکیل شده است. دیگر اخبار جشنواره عکس نگاران پس از دریافت از دبیرخانه در بخش سرخط اخبار رسانه پایگاه عکس چیلیک درج و سپس با #عکس_نگاران در سایر شبکه های اجتماعی منتشر خواهد شد. عکس ها: حامد غلامی منبع: پایگاه عکس چیلیک #gallery-17 { margin: auto; } #gallery-17 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-17 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-17.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-17 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 4000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

« نوید عزیزی » و مجموعه عکس « دریاچه شوربخت ارومیه »

operator 1213

استان آذربایجان غربی از جمله استان های مستعد عکاسی است که هم از نظر قوای فاعلی و هم از منظر موضوعی موقعیتی ممتاز در کشور دارد. شهرستان ارومیه هم در موقعیت مرکز استان سالهاست در عرصه جذب استعداد علاقمندان به عکاسی و آموزش و تربیت نگاه و پرورش عکاس سهم بسزایی در این امر داشته است. یکی از مربیان مجرب و عکاسان شناخته شده و فعال این حوزه « نوید عزیزی » است که نزدیک به سه دهه ، سابقه فعالیت علاقمندانه دارد و در حدود دو دهه از فعالیت حرفه ای ایشان در حوزه عکاسی می گذرد. نوید عزیزی سالهاست که به دلیل دلمشغولی های زیست محیطی در کنار برخی اساتید صاحب نام استان پروژه ای را با موضوع « دریاچه ارومیه » در حال عکاسی و تکمیل داشته و این مجموعه را با عنوان: « دریاچه شوربخت ارومیه » در دست کار دارد. فارغ از اینکه عکاسی هنری با گستره وسیع طیف علاقمندان است، هنر عکاسی از بسیاری از هنرها از جمله ادبیات خدمات متقابلی را داده و ستانده است و عرصه خلاقیت در این وادی هیچگاه! محدود نبوده است. حیطه ای که شایسته است هنرمندان با تامل و احترام و حمایت از جایگاه وزین هنر به ان بیشتر توجه کنند تا اسباب رنجش خاطر هم را – ناآگاهانه- فراهم نیاورند که « نام نیکو گر بماند زآدمی؛ به کزو ماند سرای زر نگار ». اخیرا دیده شده که عده ای از این عنوان در راستای معرفی آثارشان در شبکه اجتماعی و به دلیل موقعیت کاری در برخی رسانه های خبری و خبرگزاری ها، بهره برده اند که این استفاده مبتنی بر بی اطلاعی اسباب رنجش خاطر نوید عزیزی عکاس ارومیه ای را فراهم کرده است. این در حالی است که تعدادی از عکاسان استان و مربیان عکاسی در طی متن نامه ای خطاب به مدیرمسئول دفتر رسانه پایگاه عکس چیلیک ، تذکری همگانی را جهت یادآوری حریم ها و رعایت حرمت ها محض یادآوری بیان کرده اند. در بخشی از این نامه که به امضای: جواد پورصمد، احسان مهدیان، رومین محتشم، رسول سلیقه، خلیل مستوفی، مهدی (بردیا) سعادت، علیرضا سعید هارویان، محمد سیفی، مجتبی اسمائیل زاده، حسن دهقان دوست، قاسم فتحی، رضا امن زاده، بهنام رضا زاده و لیلا قاسمی رسیده، آمده است: « همانگونه که دوستان عکاس و هنرمندان و اساتید امر مطلع هستند، برای حفظ آثار هنری و حمایت از شئون مولفین و مصنفین در این حیطه هر گونه برداشت و کپی بدون مجوز و اطلاع مولف از عنوان و یا عکس (اثر هنری) و نشر آن در مجامع عمومی اعّم از: شبکه های اجتماعی، سایت ها و خبرگزاری ها و … غیر قانونی و غیراخلاقی بوده و پیگرد قضایی دارد». صاحبان این امضا در ادامه متن و انتهای این نامه ، اظهار امیدواری کرده اند که: باشد که من بعد شاهد حمایت انجمن ها، تشکل ها، سایت های هنری و متولیان هنر در کشور و … از پدیدآورندگان آثار هنری در هر زمینه ای باشیم. مهدی سروری به عنوان مدیرمسئول رسانه پایگاه عکس چیلیک و طرف خطاب این نامه، ضمن ادای احترام به محضر یکایک امضاکنندگان این متن و با سپاس از محضر یکایک ایشان و تاکید بر اصل رعایت حریم ها و تشّکر از تذکر بجای این بزرگواران و توصیه ایشان، جریان غیراخلاقی روی داده در خصوص کپی برداری غیرمجاز از عنوان: « مجموعه عکس های دریاچه شوربخت ارومیه اثر نوید عزیزی » از سر ناآگاهی تلقی می کند. این در حالی است که عرصه ادبیات و هنر عکاسی حیطه ای نامحدود در بکارگیری خلاقیت در نامگذاری داشته و خطای تکرار را از سوی هر شخص و شخصیتی شایسته عنوان عکاس هنرمند نمی داند. امید که به احترام نام پیشکسوتان عکاسی استان و بازنگری در خطای رخ داده، زمینه را برای همدلی های بعدی فراهم کرده و اعتلای نام استان آذربایجان غربی و عکاسان شهر ارومیه را همچنان مبتنی بر رعایت حریم اخلاق و دخالت اَدب در مسیر هنر و عکاسی باور داشته باشیم. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نشست محمدرضا چایفروش در جشنواره عکس نگاران

operator 1004

بنا به دعوت و درخواست دبیرخانه نخستین جشنواره عکس نگاران در استان سیستان و بلوچستان ، محمدرضا چایفروش به عنوان یکی از داوران این جشنواره نشستی با عکاسان و علاقمندان و مدعوین برگزار کرد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، در این نشست عکاسی که با استقبال مناسبی از سوی مخاطبین و علاقمندان مواجه شد، تنی چند از عوامل دبیرخانه نیز در کنار دیگر عکاسان و علاقمندان حضور یافتند و از نزدیک شاهد تلاش گروه اجرایی و حمایت ها و تلاش های همگانی در راستای هرچه بهتر برگزار شدن این جشنواره بودند. نخستین جشنواره عکس نگاران در استان سیستان و بلوچستان از تاریخ 20 آبان ماه جاری در حال برگزاری است و حسین مسگرانی دبیر این جشنواره و صادق سوریدبیری اجرایی این جشنواره را عهده دار است. هیات داوران این جشنواره نیز از ترکیب حضور مجربّینی چون: مهدی نجارپیشه، محمدرضا چایفرش، کیارنگ علایی، سعید محمودی ازناوه و صادق سوری تشکیل شده است. دیگر اخبار جشنواره عکس نگاران پس از دریافت از دبیرخانه در بخش سرخط اخبار رسانه پایگاه عکس چیلیک درج و سپس با #عکس_نگاران در سایر شبکه های اجتماعی منتشر خواهد شد. عکس ها: حامد غلامی منبع: پایگاه عکس چیلیک #gallery-18 { margin: auto; } #gallery-18 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-18 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-18.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-18.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-18.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-18.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-18 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 4000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

نگاه های برتر تور عکاسی « ماسال » معرفی شدند

operator 1257

با حضور عکاسان و علاقمندان به عکاسی، عکس های منتخب عکاسان شرکت کننده در تور عکاسی از طبیعت و ییلاق ماسال مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت نگاه های برتر معرفی شدند. نشست آموزشی نقد و بررسی کیفی عکس های تولید شده و منتخب عکاسان همسفر با 101ومین #تور_عکاسی_چیلیک با موضوع تجربه ای در کارگاه عکاسی طبیعت و عکاسی مستند با عنوان « ییلاق ماسال » در سالن آموزش دفتر رسانه پایگاه عکس چیلیک برگزار شد و در طی این نشست دستاوردهای تصویری عکاسان همسفر مورد سنجش و بررسی قرار گرفت. به گزارش « پایگاه عکس چیلیک » (Chiilick.com) در این نشست آموزشی که عصر یکشنبه 28 آبان ماه جاری در سالن آموزش این رسانه برگزار شد ، ابتدا نقاط ضعف و قوت این سفر عکاسی مورد طرح و بحث قرار گرفت و در ادامه با نمایش عکس های گزارش تصویری این کارگاه آموزشی ، همسفران به برخی توصیه های کمی و کیفی و پیشنهادها پیرامون هرچه بهتر پرداختن به سفر عکاسی و امکان عکاسی از موضوع اشاره کردند و در ادامه با نمایش عکس های منتخب دریافتی از سوی عکاسان همسفر به عنوان آثار منتخب ، دربارۀ عکس ها و موارد فنی و ساختار زیبایی شناختی آثار دیدگاه های خود را در حوزه مسائل فنی، حسّی و زیبایی شناختی مطرح کردند. عکاسان همسفر با 101ومین تور عکاسی چیلیک با حرکتی شبانه از تهران، عکاسی خود را از صبحگاه پنجشنبه 18 آبان ماه با رویکردی مبتنی بر عکاسی طبیعت و عکاسی مستند ، با در نظر گرفتن هدف سفر و معرفی ویزگی های هر یک از نگاه های عکاسی و شاخه های نام برده شده در مشخصات ظاهری و فرم و شکل و رنگ و ترکیب آغاز کردند و تلاش کردند با وجود شرایط جوّی منطقه و همچنین ویژگی های عکاسی گروهی، در کندوکاو عکاسانه و ظرافت دیدی هنرمندانه با اتکّا به دانش عکاسی و برخورداری از تکنیک های عکاسی ابتدا در مواجهه با موضوع و برقراری ارتباط و تعریف شخصیت عکاس برای روح مخاطب و محیط روانی موضوع ، در بکارگیری از عناصری چون: نور، رنگ، بافت، سایه ، فرم، رنگ و حسّ ، شناخت لحظه ثبت و … موفق ترین نماها را از وسعت موضوع های ناب و محیط بی بدیل منطقه تهیه و ثبت کنند. #gallery-19 { margin: auto; } #gallery-19 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-19 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-19.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-19.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa93a; } #gallery-19.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-19.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa93a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa93a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-19 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); پایان بخش برنامه های مورد نظر در این نشست انتخاب نگاه های برتر با رای و نظر عکاسان فعال در این تور عکاسی بود که به ترتیب عنوان #نگاه_برتر به عکس های : ندا رهگذر، اعظم حشمتی، امیر جوادیان و سمیه(بهار) تاجیک که مورد کسب آرای اکثریت حاضرین در نشست قرار گرفت، اختصاص یافت. بر اساس این نتیجه عکاس برتر این جلسه از امتیاز دریافت تخفیف و تخفیف 500هزار ریالی از بابت خرید کتاب از پایگاه #کتاب_عکس برخوردار شد. پیش از پرداختن به نقد عکس ها نکات لازم پیرامون شیوه مشاهده اثر و چگونگی و نوع نقد برای حاضرین تبیین شد و عکس هایی که عکاسان همسفر به عنوان منتخب برای نقد و تحلیل انتخاب شده بود، ارایه شد و با صرف زمان لازم، نسبت به بررسی هر یک از عکس ها تلاش شد تا نشانه ها و نمایه های زیبایی یک عکس خوب و موفق در کادرهای مورد نمایش مورد ارزیابی، مقایسه و تحلیل فنی و موضوعی قرار گیرد و در فرم های از پیش طراحی شده، کشف موضوع، جایگیری عکاس، تاثیرات عوامل ثبت، استفاده مناسب از ابزار و تجهیزات، انتخاب کادر، ترکیب بندی، ویرایش، خلاقیت، نورسنجی و … ارزشگذاری و ثبت امتیاز شوند. #gallery-20 { margin: auto; } #gallery-20 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-20 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-20.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-20.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa93a; } #gallery-20.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-20.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa93a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa93a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-20 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); در ادامه نظرها و سنجش آرا، نگاه: مجتبی محسنی، نسرین رستمی، آمنه عبادی، مریم خداوردی مورد تحسین قرار گرفت. اشاره به مسایل فنی و تکنیکی در عکاسی از موضوعی چون انسان در محیط و دخالت سازه های روستایی و عناصر طبیعی در زمینه و وسعت عکس های مستند اجتماعی و همچنین چگونگی برخورد با طبیعت و اِعمال خلاقیت و انتقال ملاحتو لطافت طبیعت بواسطه تکنیک های صحیح و میدانی در عکس های مرتبط با مضامین طبیعی، نقش آفرینی فرم و رنگ در ایجاد زیبایی و معرفی شخصیت موضوع در مضامینی چون عکاسی مستند و اِنگاره های طبیعت نگاری در این نوع از عکاسی در حین شناخت آن و ثبت لحظه قطعی از جمله مواردی بود که در حین گفت و گو ها مطرح و بدان پرداخته شد. همچنین در بخش سعی و نگاه از عکاسانی چون: آرین جوادیان، سیدمحمد موسی زاده، مهری راست قدم و ابراهیم باقرلو تقدیر به عمل آمد. #gallery-21 { margin: auto; } #gallery-21 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-21 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-21.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-21.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb03a; } #gallery-21.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-21.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-21.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb03a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb03a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-21 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); لحظه شناسی در درک موقعیت حضور موضوع مستند و ثبت بهنگام در عکاسی مستند نیز از دیگر مواردی بود که با توجه به عکس های در حال بررسی به آنها پرداخته شد. همچنین دخالت نشانه های دارای بار مفهومی در چیدمان و ترکیب عناصر عکس و دستیابی به مرحله ای از بیان در عکاسی همراه با حس و پیام ، دقت در نشانه ها و شناسایی هر یک در عکاسی مستند و ارتباط میان عکاسی مستند تا عکاسی آمیخته با حس و تکنیک در موقعیت های مستند ، نقش رنگ و خاکستری ها در عکاسی مستند و محیطی کارگری و انباشته از نیروی در جریان فعالیت ، نقش خلاقیت در معرفی یک نگاه نو و … به عنوان ملاک های ارزیابی عکس ها مورد طرح قرار گرفت و در نهایت آثار منتخب همسفران از نگاه حاضرین این نشست با صرف زمان کافی مورد سعی در نقد و تحلیل فنی و بصری و محتوایی قرار گرفت. مسئولیت راهبری جلسۀ نشست نقد تور و ارزیابی آثار عکاسان را « مهدی سروری » عهده دار بوده است . لازم به یادآوری است در این نشست آموزشی رایگان ، عکس ها و نگاه های : امیر جوادیان، اعظم حشمتی، طاهره(شیدا) حیدری ، سیدمحمد موسی زاده، ندا رهگذر ، ابراهیم باقرلو ، فاطمه کلانتری ، مهری راست قدم، آرین جوادیان، مجتبی محسنی، مریم خداوردی، سمیه(بهار) تاجیک، آمنه عبادی و نسرین رستمی مورد تحلیل فنی و بررسی بصری و بحث و گفت و گو قرار گرفت . منبع: پایگاه عکس چیلیک

بنر کتاب عکس

لایت روم