ماه: دی ۱۳۹۷

|

«نیم نگاه» دنیا طاهری در نگارخانه معرفت

دومین نمایشگاه عکس « دنیا طاهری » با عنوان: نیم نگاه و موضوع منظره های نامکشوف از طبیعت ایران در نگارخانه معرفت در تهران…
دومین نمایشگاه عکس « دنیا طاهری…
فهرست