بایگانی برای دی, 1398

یادداشت: «اسناد زندگی» نمایشگاه عکسی متمایز ولی عاری از نظر شخصی

operator 245

در سرشلوغی های این روزها، یکی از عالی ترین اموری که می توان به اش پرداخت حضور در نمایشگاه های هنرهای تجسمی و دیدار از عکس و آثار عکاسان است. نمایشگاه هایی که گاه آثار یک نفر و گاه! آثار چندین نفر را در پس یک بهانه و هدف به نمایش می گذارند. فهرست نمایشگاه های سطح شهر را که جستجو می کنی به نمایشگاهی از آثار عکاسان مستند در گالری نگاه برمی خورم که برای ارایه به محضر دیدگان بیننده، هفته نخست دی ماه را به خود اختصاص دادند. عصر روز بعد از افتتاحیه سری به محیط این گالری زدم و در خلوت حضور تماشاگران ، سعی ام بر دقت و مشاهده هر یک از آثار ارایه شده متمرکز شد که گاه! تا جایگاه اتوگراف پیش رفته بودند. آثاری که مشهود بود در اخبار نمایشگاه بر روی نام عکاسان آن بیش از سبک و سیاق نگاه و شیوه تشخیص شان تاکید شده است. در خبر مربوط به این نمایشگاه از این اسامی به عنوان عکاسان صاحب اثر یاد شده بود: کوروش ادیم ، امیرعلی جوادیان ، نادر داوودی ، سعید دستوری ، محسن راستانی ، مسعود زنده روح کرمانی ، مریم زندی ، سیّدجلال الدین سپهر ، مجید سعیدی ، نادر سماواتی ، افشین شاهرودی ، سیوا شهباز ، سیف الله صمدیان ، جاسم غضبانپور ، حسن غفاری ، محمد فرنود ، علی قلم سیاه ، کاوه گلستان ، هنگامه گلستان ، بهرام محمدی فرد ، ساسان مویدی ، مهدی منعم ، ساعد نیک ذات ، پیمان هوشمند زاده ، آلفرد یعقوب زاده و آرش یغماییان . در بدو ورود به گالری تصویر قاب نخست این نمایشگاه در قالبی با ارایه ای بسیار پسندیده متنی با این عبارت را خطاب به مخاطب یادآور می شد: «هیچ چیز مثل زندگی تازه نیست و هیچ زبانی همچون زبان تصویر، نمی تواند زندگی را آنگونه که هست بیان کند. عکس های مستند، اسنادی تصویری هستند که قطعه ای از زمان بی تکرار را در خود حفظ می کنند. این مجموعه شامل مستنداتی از نگاه 26 عکاس است که هر یک به گونه ای گوشه ای از زندگی را در برهه ای از زمان نشان می دهند. در هریک از قاب ها زندگی از دیدگاه یک عکاس، در کسری از ثانیه متوقف و ماندگار گشته است». تم اصلی نمایشگاه، مستند نگاری است. عکس هایی از زندگی مردم متفات دنیا در مکان های مختلف. نمایشگاه عکس”اسناد زندگی” روایتی است تصویری از رویدادها، احساسات، درونیات، وقایع و حتی روند زندگی انسان ها در گوشه ای از تاریخ. شاید یک درنگ هرمنوتیک باشد از این گروه در زمانه ای که کمتر کسانی به ارزش و ماهیت عکاسی مستند می پردازند. از آنجا که عکاسی مستند به ثبت واقعیت های یک جامعه آن گونه که هست می پردازد، ثبتی که از دیدگاه و منظرِ عکاس می باشد، پس در روند این نمایشگاه می توانیم منتظر نوعی تحلیل و بررسی شرایط ثبت شده نیز باشیم که به نظر می رسد عکاسان شرکت کننده از پس این موضوع به درستی برآمده اند. سه قاب از مجموع آثار اصلی و چشمگیر نمایشگاه مربوط به جاسم غضبانپور عکاس عرب زبان ساکن تهران است و سالها تجربه انواع عکاسی را با خود حامل است. غضبانپور در این قاب ها بیننده را با خود به سال های جنگ ایران و عراق می برد. روایتی نه چندان بی طرف، امّا از دریچه چشم عکاس مستندپرداز که به دلیل ترکیب بندی، زاویه دوربین و نوع پرداخت به موضوع جنگ، چنان احساسات و عقل بیننده را توامان به چالش می کشد که گویی ساختار عکس هم اکنون در حال رخ دادن و ساخته شدن است. این سه قاب با قدرتی کم نظیر در ترسیم یک پیکتورالیسم عکاسی گونه گویی قصد دارد بیننده را با خود به حال و هوای دوران جنگ ببرد و ذهن بیننده را درباره آن بارها و بارها به تفکر وادارد. قاب های جاسم غضبانپور شاید قصد ساختن پلی از گذشته به زمان حال را دارند و وقتی در کنار قاب های دیگر قرار می گیرد گاه با برخی از آنها نظیر قاب “کاوه گلستان” همراه شده و هم داستانی می کند و گاه بی ارتباط با بقیه قاب ها داستان مستقل و مستند خود را می گوید. در مرور عکس های نمایشگاه، گاه! برخی عکاسان درگیر رنگ و فرم شده و کفه مستندگرایی ثبت را سبک کرده اند و گاه! برخی عکس ها_مستقل از تکرارشان در نمایشگاه های دیگر_ بیننده را با این چالش مواجه می کند که اگر بنیه اسامی عکاسان مستند ما در این نام ها متمرکز است پس چرا این گروه از عکاسان مستند اهل تولید و ارایه عکس هایی نو برای مخاطبین امروزشان نیستند؟ بدون تردید «عکس» یک اثر لحظه ای با اتکا به تجربه سالها دقت در عناصر دانش و تجربه است و زمانیکه فرآیند ثبت را طی می کند تا به عنوان عکس هنری و عکس موفق نائل آید قید زمان بر آن کمتر تاثیرگذار است، با این حال پرسشی که می تواند مطرح باشد این است که چرا عکسی بیش از بیست سال از ثبت و ارایه و نمایش چندباره آن گذشته، و با وجود جایگاه مخاطب سنجی اش در فهرست دیگر عکس های ارایه شده در این نمایشگاه دیده شده است. براستی جایگاه واقعی اینگونه عکس ها کجاست؟ البته که دامنه کار عکاسی مستند در حوزه پرداخت و ارایه به قدری وسیع و قابل شرح است که جا داشت هر یک از عکاسان صاحب اثر با ارایه متنی که سندی نظری بر عکس مستند ایشان می توانست تلقی شود با انگیزه بازتعریف یک «آن» در نمای نگاه مخاطب قرار گیرد و دلیلی اصولی و نه معمول! برای تقویت یک رابطه دوسویه بین عکس و بیننده ای باشد که گام در یک سمپاد مستعد شناخت موضوع و زمان و لحظه گذاشته است. انجام این کار شاید! با یک درخواست و هماهنگی بار آموزشی نمایشگاه را نیز در کنار ارایه یک استراکچر هنری شامل می شد تا با تکمیل فرآیند نمایش عکس گامی اصولی تر را مخاطب مشاهده می کرد. و اما تشویش را در انتخاب و نوع و شکل و تعداد ارایه عکس ها در این نمایشگاه به وضوح می توان دید. تشویشی که البته تا حدی با نمایشگاه های گروهی سازگار است و نشات گرفته از شرایط تعریف شده در حوزه چهارچوب های ذهن عکاس در قبال دعوت گالری ها و نمایشگاه گردان ها و در برابر مخاطبین آثار است؛ تا در عین این تشویش و گسیختگی، مجالی برای دریافت این پاردوکس در محیط نمایش ایجاد شود تا دیگر موارد کمتر مورد ارزیابی قرار گیرند. شاید برای بیننده برقرار کردن ارتباطی موزون بین آثار حاضر و حتی بیست و شش عکاس نمایشگاه سخت و غیر ممکن باشد و او را دچار نوعی سردرگمی ناخواسته در کمینه میان تشخیص و تحلیل نماید. در مجموع آثار تنی چند از عکاسان حاضر در این نمایشگاه به قدری با ظرفیت و جامعیّت انتخاب و ارایه شده اند که جور تعجیل و گذر از امتناع از یک حضور ساده و نه ضعیف! توسط برخی دیگر از عکس های نمایشگاه کشده شده و در پاره ای موارد تا حدّی رفع مافات نیز می کنند. آثار برخی چون: محمد فرنود، نادر داودی، جاسم غضبانپور، آرش یغماییان، سعید دستوری، نادر سماواتی، سیف ا.. صمدیان، آلفرد یعقوب زاده، بهرام محمدی فرد، پیمان هوشمند زاده و مهدی منعم در تعریف عکس مستند و بازتولید یک اثر هنری شاید در جرگه بهترین های این نمایشگاه تعریف شده و جای داده شوند. نمایشگاهی که دربرگیرنده اسامی شناخته شده در عکاسان ایران است و در پاره ای موارد کاملا بی ارتباط به عکاسی مستند؛ ولی قدرت مجروح برخی عکس ها تا آنجا است که به هیچ وجهی مبیّن این نام و سابقه و شهرت نتوانسته باشد. آندرئاس فینینگر در بخشی از کتاب نور و نورپردازی ذر عکاسی آورده است: «دو سرمایه با ارزش برای هر عکاس، تمایز و نظر شخصی است». بر این پایه این گفتار، نمایشگاه حاضر از منظر ارزشمند بیننده شاهد تمایز و در حوزه نظر شخصی با فقری آشکار و یا تعریفی مبهم مواجه است به شکلی که ردیف عکس های نمایشگاه را در ذیل عنوان در عین با هم بودن بایستی یکسان سازی نمایید در حالیکه بی هم بودن این آثار از هم در بُعدِ نمایش مشهود و آشکار است. به هر صورت دیدن آثار مستند عکاسی از عکاسانی صاحب نام در یک نمایشگاه در نگاه نخست شاید جذاب و دیدنی به نظر بیاید اما دیدن نمایشگاه فارغ از نام و نشان این عکاسان نیز باید به اندازه شهرت شان جذابیت و کشش ایده آلی را در ذهن و نگاه بیننده ایجاد کند. در نهایت عدم اهمیت به جانمایه عکاسی مستند از سوی بسیاری از نهادهای متولی از جمله “انجمن عکاسان ایران” که برخی اعضای آن در این گذار دارای اثرند و فرصت دوسالانه های عکس و عکاسی و … کار مدیریت گالری و گردآورنده آثار را بااهمیّت می کند. اهمیّتی که نبایست پوششی بر خطای انتخاب و ممیزی صورت نگرفته در ساختار و عدم پذیرش برخی عکس ها به احترام دیگر نگاه های فاخر در این مجموعه باشد. صبرا رئیسی منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایشگاه گروهی عکس « آن یک لحظه » در خانه هنر ۱۴

operator 271

نمایشگاه گروهی عکس « آن یک لحظه » عصر روز جمعه 13 دی ماه جاری در خانه هنر ۱۴ گشایش می یابد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک این نمایشگاه گروهی متشکل از: آثار 17 تن از عکاسان علاقمند است که به کوشش حمید مهدوی و با عکس نگاره های هنرمندان برگزار می شود. در بخشی از متن قاب نخست مربوط به این نمایشگاه عکس آمده است: «آنچه مسلم است هر یک از آدم ها دارای سرنوشتی خاص خویش اند. لحظه هایی از زندگی. زندگی اگر جریانی مداوم باشد، این جریان از تمامی انسان ها ساخته شده و هر یک با حضوری هر چند کوتاه، بر ساخت آن تاثیر گذار اند و این حضور کوتاه سرشار از ماجراها و حوادث و تلخی و شادی است. هر شخص قصه هایی در دل خود دارد. که هیچ به دیگری شبیه نیست. عکاس با ثبت تصویر اورا معرفی می کند و حال آنکه با بیان بخشی از سرنوشت او ، ما را به او نزدیک تر و آشنا می کند. او دیگر یک عکس نیست. انسانی است که ما را به درون زندگی خود دعوت کرده. تلاش ما در این نمایشگاه رویارویی مخاطب با انسان هایی است که نه معروف اند و نه خاص، بلکه قصه ای خاص خویش دارند. بیان بخشی از این قصه ها ، آنها را آشنا و نزدیک تر می کند. گویی اکنون دیگر تنها یک عکس نیست، بلکه بخشی از زندگی است که ما با ” آن یک لحظه” روبرو ایم». اسامی صاحبان عکس در این نمایشگاه گروهی به این ترتیب معرفی شده است:  فاطمه پازُکی، فروغ جدیری، تینا دلنوازی، عاطفه دهدار، سعید فلاح فر، رضا قاضیانی، امیر علیمی، مهران گل محمدی، عارفه لک، زهرا لطفیان، رویا مرادخانی، المیرا مجابی، مژگان منصوری، حمید مهدوی، فاطمه مهری، مهناز میناوند، هانیه یاوری. نمایشگاه گروهی عکس « آن یک لحظه » در ساعت ۱۶ روز جمعه 13 دی ماه گشایش یافته و تا ساعت ۲۰ ادامه خواهد داشت. علاقمندان می توانند تا پایان روز پنجشنبه ۱۹ دی ماه همه روزه به جز روز شنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ از عکس های ارایه شده در این نمایشگاه دیدن کنند. گالری روزهای شنبه تعطیل است. خانه هنر ۱۴ در تهران، خیابان انقلاب ، خیابان خارک ، شماره ۱۴ واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نشست عکاسی در حاشیه نمایشگاه گروهی عکس «اسناد زندگی»

operator 219

روز جمعه 6 دی ماه نشستی با عنوان ” بررسی عکاسی مستند اجتماعی با نگاهی بر آثار نمایشگاه اسناد زندگی” در گالری نگاه برگزار خواهد شد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک دکتر محمدرضا شریف زاده، عکاس، پژوهشگر و استاد دانشگاه و همچین حسن غفاری به عنوان یکی از عکاسان صاحب اثر در این نمایشگاه که با موضوعیت مستند اجتماعی برپا شده است، پیرامون چیستی عکاسی مستند و همچینین مرور آثار 26 عکاس نمایشگاه عکس اسناد زندگی خواهند پرداخت. عکاسان صاحب اثر در محل برگزاری این نشست عکاسی به این ترتیب معرفی شده اند: کوروش ادیم ، امیرعلی جوادیان ، نادر داوودی ، سعید دستوری ، محسن راستانی ، مسعود زنده روح کرمانی ، مریم زندی ، سیّدجلال الدین سپهر ، مجید سعیدی ، نادر سماواتی ، افشین شاهرودی ، سیوا شهباز ، سیف الله صمدیان ، جاسم غضبانپور ، حسن غفاری ، محمد فرنود ، علی قلم سیاه ، کاوه گلستان ، هنگامه گلستان ، بهرام محمدی فرد ، ساسان مویدی ، مهدی منعم ، ساعد نیک ذات ، پیمان هوشمند زاده ، آلفرد یعقوب زاده و آرش یغماییان . این نمایشگاه به کوشش نازلی عباسی اهوازی گرده آوری شده و از روز جمعه 29 آذر ماه در محل گالری نگاه آغاز به کار کرده و تا پایان روز 11 دی ماه جاری ادامه خواهد داشت. شرکت در این نشست ، رایگان اعلام شده و  علاقمندان می توانند ساعت 16 روز جمعه در محل گالری نگاه حضور به هم رسانند. برگزارکننده این برنامه نسبت به حضور منضبط در زمان برنامه ریزی شده تاکید کرده است. گالری نگاه در تهران، خیابان شهیدمطهری ، خیابان جم ، خیابان غفاری ، نبش کوی لاجوردی ، شماره 64 واقع شده است. ارسال متن گزارش برگزاری این نشست در صورت دریافت از سوی گالری و برگزارکننده در دستور کار تکمیل این خبر قرار خواهد گرفت/. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایشگاه عکس «خودی» امیرمسعود ملکی در گالری سایه

operator 365

نمایشگاه عکس امیرمسعود ملکی با عنوان « خودی » با نگاهی انتزاعی و مینیمال در عکاسی در محل گالری سایه در حال نمایش است. به گزارش پایگاه عکس چیلیک در این نمایشگاه عکس تعداد 18 قطعه عکس رنگی با نگاهی انتزاعی و مفهومی مینیمال در اندازه 40 در 60 سانتیمتر دربرگیرنده نگاه عکاس به حجم ها و سایه های مدیریت شده ای که بواسطه نور بر آنها تابیده شده، به نمایش گذاشته شده است. امیر مسعود ملکی عکاس و گرافیست متولد سال 1348 و دانش آموخته کارشناسی رشته عکاسی از دانشکده هنرو معماری می باشد که کار بر روی مجموعه حاضر در گالری را از سال 1395 آغاز کرده است. در متن قاب نخست این نمایشگاه که به قلم عکاس «امیرمسعود ملکی» در درودی گالری و مقابل دیوار پرفورمنس احجام عکاسی شده در نمایشگاه نوشته شده، آمده است: «سهم فرد فرد ما از زندگی، طیف گسترده ای از مراحل، موقعیت ها، رویدادها، و روابط گوناگون است. که هر یک اثرات بسیاری بر وجوه شخصیتی ما می گذارند. واکنش درونی و بیرونی ما به این اثرات، در قالب الگوهای رفتاری فردی گاه ثابت و گاه متغیری نمود پیدا می کنند. در این الگوها هم جلوه های واقعی و دقیق از ماهیت وجودمان می توان یافت، هم جلوه های مجازی و گاه کاذب. گاه انتزاعی اند و گاه انضمامی. گاه همخوان با واقعیت ما، و گاه متفاوت و متناقض با ما …» در حاشیه این نمایشگاه رونمایی از کتاب مجموعه عکس خودی امیرملکی نیز انجام گرفته و کتاب عکس آثار نیز با امضای عکاس در محل نمایشگاه ارایه می شود. نمایشگاه انفرادی عکس امیرمسعود ملکی با عنوان «خودی» تا پایان روز چهارشنبه 4 دی ماه جاری در محل گالری سایه از ساعت 11 تا 20 پذیرای حضور علاقمندان به عکاسی مفهومی و عکس های انتزاعی است. گالری سایه در تهران، خیابان کریمخان، خیابان سنایی، خیابان سیزدهم، شماره ۲۱ واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نهمین نمایشگاه سالیانه عکس انجمن عکاسان استان گلستان در گرگان

operator 170

نهمین نمایشگاه سالیانه عکس انجمن عکاسان استان گلستان از روز یکشنبه 1 دی ماه جاری در نگارخانه تالار فخرالدین اسعد گرگانی در گرگان به نمایش درآمد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک در این نمایشگاهکه برای نهمین سال متوالی توسط انجمن عکاسان استان گلستان برگزار می شود، تعداد 51 تن از عکاسان عضو انجمن عکاسان استان گلستان با 60 قطعه عکس در اندازه 40 در 60 سانتیمتر حضور یافته اند. اسامی عکاسان صاحب عکس در اسن نمایشگاه گروهی به این ترتیب معرفی شده است: داوود عامری، یحیی کریم آبادی، محمدحسین پیله ور، محمود شکیبا، محسن خراسانی، علی فدایی، محسن کابلی، صابر مناجاتی، مهدی تیرانی، اویس غفاری، صالح قلیش لی، علی دهقان، علی خورشید کلایی، بهزاد رجبی، امیر شهاب شهابی، ارغوان کردی، آذین باقری، الهام فاطمی، فائزه کابلی کفشگیری، فطرت فرزانه، هاجر ایزانلو، حسن الوند، مهدی حسینی، المیرا سادات افضلی، محمود امامی، مهناز حسینی، مهسا معقولی، منان خراسانی، وحید گنجی، مریم ربیعی، مهدی صفری نژاد، فرشته تحمیدی، مهسا صفری، مجید نورمحمدی، زینب رضایی، مهدی غفوریان، محدثه پوراقدم، میثم امامی، مرتضی اسپومحلی، علی بامری، رضا ابراهیمی، پردیس محمدی، سیدرسول حسینی، سهیل قنبرزاده، سمیه شهرکی، سوسن شاه محمدیان، فرشته کریم بلند، عرشیا کریم آبادی، علی کریم آبادی، ساناز حاج ناصری و سیداحمد میردوستی. موضوع ویژه امسال در نگاه عکاسان نمایشگاه «جنگل های هیرکانی» عنوان شده است که در فهرست ثبت در میراث جهانی یونسکو قرار دارد. مسئولیت کنونی هیات مدیره انجمن عکاسان استان گلستان با: صابر مناجاتی به عنوان رئیس هیئت مدیره، یحیی کریم آبادی به عنوان مدیر عامل، علی فدایی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، مهدی تیرانی با عنوان خزانه دار، صالح قلیش لی عضو هیئت مدیره، محسن کابلی عضو هیئت مدیره، سیّدرسول حسینی عضو هیئت مدیره، رضا میرکاظمی عضو هیئت مدیره و محمدابراهیم سقایی با عنوان بازرس است. نهمین نمایشگاه گروهی عکس عکاسان انجمن عکاسان استان گلستان تا پایان روز چهارشنبه 4 دی ماه جاری همه روزه از ساعت 17 تا 20 در محل سالن نگارستان تالار فخرالدین اسعد گرگانی پذیرای حضور علاقمندان به دیدار از عکس های این نمایشگاه است. تالار فخرالدین اسعد گرگانی در استان گلستان، گرگان، خیابان لشگر، میدان فخرالدین اسعد گرگانی واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک  

نمایشگاه دوربین و تجهیزات عکاسی فیلمی در رشت

operator 87

نمایشگاه دوربین و لوازم قدیمی عکاسی توسط انجمن عکاسان رشت در دفتر موسسه سبزکاران در رشت برگزار شد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، در این نمایشگاه مجموعه های شخصی آقایان افشین میرزائی و مجتبی صفری قربانی با حضور صاحبان مجموعه به نمایش گذاشته شد و توضیحات لازم درباره ی دوربین عکاسی به مثابه یک رسانه تاثیرگذار در وسعت حفاظت از محیط زیست به حاضرین در این نشست عکاسی ارایه شد. دفتر موسسه سبزکاران بالان در شهر رشت یکی از دفاتر فعال در حوزه فعالیت های زیست محیطی است که در خصوص آموزش و ایده و راهکارها سالهاست نشست هایی فرهنگی_هنری را برای علاقمندان به حوزه عکاسی در محیط زیست برگزار می کند. این مجموعه ها شامل دوربین های قدیمی، در قطع های بزرگ، متوسط و کوچک بود که قدیمی ترین دوربین این مجموعه مربوط به سال 1932 میلادی و لواز جانبی قدیمی تر مربوط به سال 1923 میلادی نیز در این مجموعه دیده می شد. در این نمایشگاه اسناد و عکس هایی مربوط به سال های 1310 خورشیدی از شهر رشت در معرض دید قرار گرفت.   از سایر لوازم قابل اشاره که در معرض نمایش قرار گرفت می توان به مجموعه نگاتیوها، اسلایدها، فیلترهای عکاسی، فلاش ها و نورهای مصنوعی، دوربین های فیلمبرداری 8 و 16 میلیمتری و آپارات های نمایش فیلم اشاره کرد. همچنین کارگاهی با عنوان “سیر تحول عکاسی از آنالوگ تا دیجیتال” توسط الوند رضازاده رییس انجمن عکاسان رشت برگزار شد. که ازعمده مباحث مطروحه دراین کارگاه می توان به تاریخچه پیدایش و ساخت انواع دوربین های عکاسی درکشورهای مختلف جهان، روش های ساخت انواع فیلم های عکاسی، کاربرد فیلترها در عکاسی رنگی و سیاه و سفید، روش های چاپ و ظهور فیلم عکاسی، همچنین جایگزینی دوربین های دیجیتالی، انواع سنسورها و کاربرد آن ها و همچنین شباهت ها و تفاوت های عکاسی آنالوگ ودیجیتال اشاره نمود. انجمن عکاسان رشت و دفتر موسسه سبزکاران در شهر رشت با اعطای گواهی حضور به شرکت کنندگان برتر در این نشست و ثبت عکس گروهی به این حضور پایان دادند. عکس ها: نریمان قربانی منبع: پایگاه عکس چیلیک

سومین رویداد هنری پاییز _ برگ در میدان مشق

operator 181

سومین دوره رویداد هنری پاییز برگ با دبیری فرشته زمانی ظرف روزهای ابتدایی هفته جاری در میدان مشق برگزار شد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، در طرح این برنامه در روزهای شنبه تا دوشنبه/ 23 تا 25 آذرماه جاری که با همت و همکاری انجمن دانش آموختگانِ دانشگاه هنر و شهرداری منطقه ۱۲ و سازمان زیباسازی تهران رخ داد، سومین رویداد پاییز _ برگ برگزار شد که با هدف گسترش و توجه به هنر معاصر در یک گفتمان محیط زیستی و شهری انجام گرفت. هنرمندان و دانشجویان و مردم در حد فاصل سر در باغ ملی تا دانشگاه هنر در موقعیت میدان مشق واقع در مقابل وزارت امور خارجه و موزه ملک حضور یافتند و از آنچه توسط هنرمندان و برگزارکنندگام تدارک دیده شده بود بهره بردند. عکس ها: ابراهیم باقرلو، مهدی سروری، صبرا رئیسی و اعظم حشمتی منبع: پایگاه عکس چیلیک #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-11 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'fast', slideshow: 4000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

یادداشت : ده سالگی انجمن عکاسان ایران بر چه کسی مبارک است؟

operator 412

آذر ماه سال 1388 بود که با نشست های مستمری که شورای برنامه ریزی نخستین مجمع عمومی انجمن عکاسان ایران برگزار کرد، یک امید و نشاط عمومی در دل عکاسان پدیدار شد. نشست هایی که از اسفند ماه سال 1384 تا آذر ماه سال 1388 گاه! در خانه عکاسان ایران به مدیریت احمد ناطقی و گاه! در دفتر نشریه عکس به مدیرمسئولی مسعود امیرلوئی برگزار می شد و جدّیتی که در انگیزه ها بود تا یک اتفاق مهم و رویدادی وزین را برای اهالی دوربین عکاسی و هنر عکاسی و عکاسان ایران زمین دامن بزند… عکاس: ابراهیم باقرلو رویدادی که بسیاری از عگاسان و کارشناسان نخستین مجمع عمومی انجمن عکاسان ایران در 26 آذر ماه سال 1388 از آن به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ عکاسی معاصر یاد کردند و کاندیداهایی که خود را مکمل و ادامه دهنده جریان این رویداد معرفی کردند. انجمنی که این روزها – همچون این سالها- هیچ خبری از نتایج نشست ها و جلساتش برای اعضا و عکاسان و حاملان دوربین عکاسی در سراسر کشور منتشر نمی شود، روزی یکی از مهمترین عناوین جلسه های برنامه ریزی و اجرایی حوزه عکاسی ایران را به خود اختصاص داده بود. فراز و فرود ده سال سعی و همت بسیاری از کسانی که زحمت کشیدند و تلاش کردند تا بتوانند قدرت صنفی یک مشت گره کرده را در تنگناهای قانونی به رخ بکشند و باریکه ای برای حمایت های نظری و اجتماعی از شخصیت و حرفه «عکاس» داشته باشند؛ به جایی رسیده که در طول 365 روز سال یک نمود حرکتی ده روزه از آن انجمن باقی مانده که آن نمود هم توسط شورای پزشکی ناظر بر احوال این بیمار ده ساله، نگران کننده و غیرقابل قبول خوانده و عنوان شده است. انجمن عکاسان ایران بی آنکه شرایط ویژه نحوه تعامل انجمن های دیگر را با اعضای خود مورد ارزیابی و تجربه قرار دهد، از ابتدای امر نگاهی متولی گونه به سایر انجمن های عکاسی پیدا کرد و در میانه امر، تلاش های ناکامی برای جلب رضایت عکاسان از سراسر استان های کشور کرد و با پشت کردن به پیشنهادهای طرح شده از سوی برخی مخاطبین رسانه های عکاسی کشور به جایی رسید که آخرین ده روزه برگزار شده بی حضور بسیاری از عکاسان با انبوهی از پرسش ها و ابهام ها مواجه بوده و متولی اطلاع رسانی این انجمن که نام کشوری را در انتهای عنوان خود حمل می کند، در اقناع نظر عکاسان تهران نیز عاجز مانده است. به واقع کسی قصد ندارد دغدغه های موجود و زحمات انجام گرفته را در مسیر طی شده نادیده انگارد ولی عدم اعلام و اظهار خدمات به مخاطبین و اعضا و رسانه های پشتیبان این انجمن، چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ چرا روح پذیرندگی در روحیه اغلب اشخاصی که از ابتدا صاحب حضور و مسئولیت بوده اند، تا این اندازه منعطف و پذیرا نیست؟ در مناسبت ده سالگی این رویداد مبارک می توان در کنار نگاهی به گزارش برگزاری نخستین مجمع عمومی انجمن عکاسان ایران (در سال 1388)، نگاهی هم به صفحه اصلی تارنمای انجمن عکاسان ایران انداخت و در ادامه همان روند بی تعریف از رسالت حضور، به اطلاع رسانی بی هدف پرداخته که بر عهده پایگاه های اطلاع رسانی است و باز هم انجمن را در این تکرار بی سرانجام، عاری از هر گونه پویایی می بینیم و در میانه ی تراکم دغدغه ها هیچ نشانه ای از آن حضور سراسری و مشارکت بالا و انبوه امیدهایی که در 26 آذر ماه سال 1388 زیر سقف مجتمع آسمان گرد آمدند، نمی بینیم. آیا این رخوت و فراموشی نشانه ای از آنچه در درون این انجمن می گذرد، نیست؟ در این چند سطر اصلا قصد نداریم به شعارهای نمادین هر ساله و وعده های داده شده و خدمات اعلامی و اعطایی و … بپردازیم و تنها در ده سالگی انجمن عکاسان ایران (26 آذر 1388 تا 26 آذر 1398) نگران امیدهایی هستیم که در پناه نبود یک نظام اطلاع رسانی ساده اما سلامت، یکی پس از دیگری به ناامیدی می گروند و البته که هیچ عقل سلیم و نگاه دلسوزی این قهقرا را برنمی تابد. #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb73d; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb73d; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb73d; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 183 , 61 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-12 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'fast', slideshow: 2000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); در انبوه نقدهای طرح شده یکی از جدّی ترین انتقادهای مطروحه عدم شفافیت عملکرد هیات مدیره در طی دورره های گوناگون و عدم ارایه گزارش های سالانه به رسانه های عکاسی بوده، بگونه ای که نظام فکری گروهی مجرّب که قرار بود چرخ لنگ حق عکاس و حقوق اجتماعی عکاسی را استیفا نماید مصروف برنامه های اجرایی ضعیفی شد که همانند آنها را توسط بسیاری از انجمن های غیر تهرانی و پایگاه های اینترنتی و مجامع علمی شاهد بوده و هستیم. روند حرکت شکل گرفته در انجمن عکاسان ایران طی ده سال گذشته تا آنجایی پیش رفته که با وجود و حضور نام هایی توانا و آبرومند در عرصه عکاسی اجرایی در کسوت ریاست هیات مدیره انجمن باز هم تغییری صورت نگرفته و نتایج دیده شده حاکی از متفاوت از پیشی دیده نمی شود و تغییر به دست نیامده است. شاید! بجا باشد تا در پس گذر از سالروز ده سالگی این اتفاقی که امیدها به مبارکی اش پیوند خورده بود، معتمدین و نام آشنایان جامعه عکاسی کشور که به پیشنهاد خودشان سکّان دار مسئولیت در هیات مدیره انجمن عکاسان ایران شده اند، باز تعریفی در چرایی ایجاد و پیشبرد انجمنی به نام عکاسان و به وسعت کشوری داشته باشند. بدون تردید این نوع نگاه برکاتی در ادامه حیات این رویداد ده ساله خواهد داشت. ابتدا اینکه بازنگری درونی بر انگیزه ها و رفتارها حاصل می شود و برای برخی که به دلیل عکاس بودن در هیات مدیره حضور یافته اند، درمی یابند که برای این حضور در پی دلیلی معقول تر و منطقی تر باشند. بعد اینکه برخی رسالت یک انجمن را در تامین منافع نه فردی! که عده ای و گروهی می بینند که با این بازنگری در تعریف شاید بتوانند نگاه انجمنی و برخورد انجمنی را با برخورد قومی قبیله ای جایگزین کنند و سعی شان بر تامین رضایت خاطر حداکثری عکاسان باشد. #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffbd3a; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffbd3a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffbd3a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-13 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'fast', slideshow: 4000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); امید که عکاسان عضو هیات مدیره انجمن عکاسان ایران با رصد فعالیت دیگر انجمن های هنری همسو و قیاس های موزون و سنجیده و اثرگذار، قدر این گوهر ده ساله را بیشتر بدانند و با هماهنگی های داخلی محکمتر در همدلی و وفاق های صنفی، جایگاهی ویژه برای حُسن نیت و برخورداری از روحیه انتقادپذیری و رسالت رسانه ها با افکاری روی گردان، برخوردهای انفعالی و رفتارهای غیرمنعطف، قائل باشند. منبع: پایگاه عکس چیلیک

سکوت «فائزه قجاوند» در گالری ایده

operator 499

نخستین آثار از تجربه های عکاسی «فائزه قجاوند» با عنوان « سکوت » عصر جمعه 29 آذر ماه جاری در گالری ایده به نمایش درمی آید. به گزارش پایگاه عکس چیلیک در این نمایشگاه که نخستین تجربه نمایشگاهی این عکاس جوان به شمار می رود تعداد 22 قطعه عکس سیاه سفید در اندازه های متفاوت با سیستم چاپ حرفه ای بر روی کاغذ اپسون به نمایش گذاشته می شود. فائزه قجاوند متولد سال 1371 است و با وجود مدرک کارشناسی عکاسی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته عکاسی در دانشگاه هنر تهران است. در متن قاب نخست نمایشگاه عکس «سکوت» که گردآوری آن از سال 1393 تا سال 1397 زمان برده است، آمده: بر روی زمین چیزی نرمتر و انعطاف پذیرتر از آب نیست؛ ریشه ای که در هستی دوانده شده و می تواند در هر کجا شکل متفاوتی به خود بگیرد. تنوع شکل آب و تنوع دیدن تصویر آن، به پرورش خیال انسان کمک کرده و او را به عمق خویشتن ترغیب می کند. در اینجا برای بیان این مفهوم از عکاسی منظره بهره گرفته شده که هدف از آن، ایجاد گفتمانی متمایز در بازنمایی فضاست. این مجموعه برآن است؛ تا شوق بازگشت و دیدن دوباره طبیعت را در بیننده به وجود آورد. نمایشگاه عکس «سکوت» فائزه قجاوند ساعت 16 روز جمعه 29 آذر ماه در گالری ایده گشایش یافته و تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت. سایر علاقمندان می توانند تا پایان روز سه شنبه 3 دی ماه همه روزه از ساعت 16 تا 20 از عکس های به نمایش گذاشته شده در نگارخانه ایده دیدن کنند. گالری ایده در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، خیابان هجدهم، شماره 26 واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایش آثار عکاسان مستند با «اسناد زندگی» در گالری نگاه

operator 531

نمایش آثار عکاسان مستند با عنوان «اسناد زندگی» با همت نازلی عباسی از روز جمعه 29 آذر ماه جاری در محل گالری نگاه در تهران به نمایش گذاشته می شود. به گزارش پایگاه عکس چیلیک در این نمایشگاه گروهی عکس که با دعوت از سوی گالری انجام گرفته، تعداد 26 تن از عکاسان مستند با ارایه فایل عکس یک مجموعه نمایشگاهی از نگاه مستند را با عنوان « اسناد زندگی » گردآوری کرده اند. عکس های این نمایشگاه گروهی هر یک به گونه ای به زندگی و زیست انسان ها اشاره دارند. عکس ها در زمان ها و مکان های متفاوت عکاسی شده و نظام ثبت فنی آنها شامل عکس های آنالوگ و دیجیتال هستند. اسامی عکاسان صاحب اثر در این نمایشگاه به ترتیب حروف الفبا و به این شرح معرفی شده است: کوروش ادیم ، امیرعلی جوادیان ، نادر داوودی ، سعید دستوری ، محسن راستانی ، مسعود زنده روح کرمانی ، مریم زندی ، سیّدجلال الدین سپهر ، مجید سعیدی ، نادر سماواتی ، افشین شاهرودی ، سیوا شهباز ، سیف الله صمدیان ، جاسم غضبانپور ، حسن غفاری ، محمد فرنود ، علی قلم سیاه ، کاوه گلستان ، هنگامه گلستان ، بهرام محمدی فرد ، ساسان مویدی ، مهدی منعم ، ساعد نیک ذات ، پیمان هوشمند زاده ، آلفرد یعقوب زاده و آرش یغماییان . این نمایشگاه عکس در ساعت 16 روز جمعه 29 آذر ماه گشایش یافته و تا ساعت 20 ادامه خواهد یافت. علاقمندان می توانند تا پایان روز 11 دی ماه در نگارخانه نگاه همه روزه به جز روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 19 از عکس های به نمایش گذاشته شده دیدن کنند. گالری دوشنبه ها تعطیل است. دیدگاه هر یک از عکاسان پیرامون حوزه «عکاسی مستند» در طی روزهای برگزاری این نمایشگاه از طریق سرخط اخبار پایگاه عکس چیلیک درج و در شبکه های اجتماعی منتشر خواهد شد. گالری نگاه در: تهران، خیابان مطهری ، خیابان جم ، خیابان غفاری ، نبش لاجوردی ، شماره 64 واقع شده است.   منبع: پایگاه عکس چیلیک

یادداشت : گزارش دوازده سال دغدغه‌ « روز عکس تاریخی ایران »

operator 490

آذرماه هر سال که از راه می رسد، گذر روز به روزش یک فضای ذهنی و فعالیتی را برای برخی پژوهشگران مهیا می کند تا اینکه به روزهای سرانجام این ماه که می رسیم یک مناسبت و یک عنوان شکل می گیرد. عنوانی چون  «روز عکس تاریخی ایران» نسرین ترابی از جمله پژوهشگرانی است که در طی سالها مطالعه بر روی تاریخ عکاسی در این حوزه صاحب سخن است. او با ارسال یک یادداشت پیرامون این مناسب و سالها فعالیت بر روی این عنوان برای مان نکاتی از گوشه هایی از فعالیتش را بازگو کرده است. دوباره آذرماه است . نمی‌دانم در آن عکس موسیو ریشار در ماه دسامبر چه رازی نهفته بود که دوازده سال است ما را با خود به همراه کشیده است . یادم می‌آید که پس از حدود دو سال بررسی و آشنایی با مسائل و مشکلات آرشیوها ، در سال 1386 با این نگرش که عکس‌های تاریخی موجود در کشور به‌عنوان میراث ملی: اثر تاریخی (شیء) و حامل اطلاعات تاریخی(سند) دارای اهمیت بسیار هستند و حفاظت آن‌ها از عوامل تخریب‌کننده و ارائه‌ی اطلاعات ضبط‌شده در آن و ارائه به خواستاران که به‌طور عمده پژوهشگران رشته‌های مختلف و نسل‌های آینده ،ضروری است و رعایت استانداردهای حفاظت بدنه فیزیکی آرشیوهای عکس ، ساماندهی و طبقه‌بندی آن‌ها ، شرح نویسی ، عنوان نویسی و تهیه نسخ پشتیبان ، با دو هدف حفظ اطلاعات در متر یال جدید برای انتقال به آینده و افزایش طول عمر این اطلاعات به بهترین شیوه و عالی‌ترین کیفیت ممکن و همچنین انتشار آن برای نسل فعلی به صورتی که اصل تصاویر کمتر در دسترس قرار گیرند(+) در سال جاری پس از گفتگوهای انجام‌شده با آقای محمدمهدی رحیمیان مدیر کارگروه تاریخ عکاسی انجمن عکاسی ایران به چهارمین نشست دوشنبه‌های عکاسی دعوت شدم(+) در این نشست که هجدهم آذرماه جاری برگزار شد درباره‌ی چگونگی شکل‌گیری روز عکس تاریخی ایران صحبت کردم و تاریخ کوتاه این مقوله را برای حاضرین در این نشست نخصصی گفتم. داود صادق سا درباره‌ی اهمیت فضای نگاهداری عکس‌ها و فیلم‌های قدیمی و مشکل دما ، رطوبت و کپک‌زدگی سخنانی ایراد نمود. دکتر رضا فراستی هم که از نخستین همراهان جمعی که در سال 1386 به نشست‌های تخصصی می‌آمد از آرشیو موسسه مطالعات تاریخی نکاتی را طرح کرد. در بخش دوم دوشنبه های عکاسی خانه هنرمندان ایران صحبت از تجربه‌ی تازه انجام‌شده‌ی نام‌گذاری یک خیابان به نام “خراسان” در “ماترای ایتالیا” به میان آمد(+). انسان ، فرهنگ، مهاجرت و ارتباط فرهنگ ، چیزی است که مردم با آن زندگی می‌کنند ، مجموعه پیچیده‌ای از دانش ، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات، و هر چه که فرد به‌عنوان عضوی از جامعه خود فرامی‌گیرد. مهاجرت از دیرباز بنا به دلایل مختلف در جوامع انسانی و به اشکال مختلف پیش‌آمده. گاه وقایع و شرایطی به وجود آمده که افرادی به خروج از سرزمین اولیه و حضور و زندگی در سرزمین دوم پرداخته‌اند و همیشه در این پروسه تبادل فرهنگی میان مهاجر و میزبان رخ‌داده است . انسان‌ها در محیطی که در آن زندگی می‌کنند، در و دیوار، آدم‌ها و چیزهایی که او را احاطه کرده‌اند شکل می‌گیرند. فرهنگ صحنه ای ست که در آن انسان‌ها شکل می‌گیرند و در مهاجرت آن را با خود حمل می‌کنند و از آنجا که سنگ بنای جوامع انسانی ارتباط است در این مهاجرت و ارتباط‌گیری مهاجر و میزبان مسائل مختلفی روی می‌دهد. جانوزی یک ایتالیایی بود و در ماترا ، شهری زیبا ، که قدیس محافظش یک زن است تا حدود سی سالگی زندگی کرد. او از کودکی هر روز از مقابل ساختمان کنسرواتوار شهر می گذشت و چهار مجسمه بالای درب ورودی ساختمان او را دعوت به پذیرش چهار اصل در اخلاق که باعث ایجاد روند سلامت در انسان می‌شود می‌کرد: تدبیر و دوراندیشی ، عدالت ، پایداری در مقابل سختی‌ها و تحمل، تعادل و میانه‌ روی. این پیام ‌ها در گوشت و خونش می‌آمیخت و فرهنگی در او ایجاد کرد. انسان در فرهنگ اتفاق می‌افتد، شکل می‌گیرد و انتقال می‌دهد. او طی حوادثی که از سر گذراند به ایران آمد و با خودش فرهنگی را که در آن به دنیا آمده و بزرگ ‌شده بود با خود همراه آورد. او در ایران زندگی کرد و هرگز به خانه‌اش برنگشت. او در ایران عکس هایی گرفت . یک نسخه از آنها در کشور میزبان ماند تا روزی که دیده شد. او دوباره به خاطر آورده شد. گویی زنده شد. جانوزی در سفرش به مشهد شهری که من از آن می‌آیم ، می‌خواست فن و هنرش در جنگاوری را به مردم من بیاموزد . در غربت بود . بناهای مقدس شهر من را دید. ارتباط میان آنچه از آن بناهای مذهبی در کیلومترها دور از وطنش می‌دید و ترکیب آن در فرایندی مغزی با ذائقه زیبایی‌شناسی درونی جیانوزی، منجر به پیدایی تصاویری ماندگار از زمانی در حال گذار ، شد. با همه سختی‌های ثبت تصاویر عکسی در آن زمان ، او اقدام به تهیه تصاویر کرد . آن‌ها را در آلبومی دست‌ساز خودش قرارداد و به شاه تقدیم کرد. این عکس‌ها، در نقش متر یال بیرونی فرایند انتقال، عمل می‌کنند. همین آلبومی که باعث شد من با فرهنگ خودم در هجدهم اکتبر سال جاری در مقابل همشهری‌های او قرار بگیرم و از او و آنچه به‌جا گذاشته حرف بزنم. همان آلبوم عکس بود که سبب شد پس از هفتادسال خیابانی در ایتالیا نام استان بزرگی از کشور مرا به خود بگیرد و تندیس شاعر حماسه‌سرای سرزمینم در حال نصب در آن خیابان باشد . تا ما امروز باهم به گفتگوی فرهنگی بپردازیم . این چرخه‌ی فرهنگی است . ارتباط میان همه‌ی انسان‌ها. یک روز همشهری‌اش پاسکواله دوریای ژورنالیست و پژوهشگر به ایران آمد تا ردّ پای او و فعالیت های او را پیدا کند. ما باهم دیدار کردیم. اطلاعاتمان را ردوبدل کردیم. نکات تازه ای از زندگی او پدیدار شد. من یک ایرانی بودم و او یک ایتالیایی. به نظر خیلی فرق دارد. دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و… اما به نتایج مشترکی رسیدیم. ما هر دو انسان بودیم . در ژرفای روحمان از یک خانواده بودیم. انسان سانان و با اینکه به نظر می‌آمد باورها و شیوه‌های زندگی و اخلاق و … متفاوتی در دو جغرافیای متفاوت هستیم اما این‌طور نبود . در عمق جان، اساس تمامی قراردادهای بشری، در هر نقطه از این زمین خاکی ، یکی است. ما باور کردیم. انسان ، لاجرم ارتباط در بستر فرهنگ . متفاوت اما شبیه . ما در سالی که زادگاه جانوزی پایتخت فرهنگی اروپا از سوی یونسکو نام‌گرفته، به‌واسطه نقاط مشترک بشری ، توانستیم آنجا حضور پیدا کنیم عکس‌های جانوزی از مشهد را همراه عکس‌های جدید مشهد به نمایش بگذاریم و رو درو حرف بزنیم. من از نقاط مشترک تاریخ طولانی‌مان گفتم … “ما تاریخ طولانی مشترکی باهم داریم . شاید بیش از چند هزار سال. آیین مهر از ایران به ایتالیا آمد. ما همچنین سابقه مشترک طولانی در باقیمانده آثار تصویری داریم. این روزها موضوع مهاجرت بسیار رواج پیداکرده است و اندوه مهاجرت و در غربت مردن را که ادبیات منتشرشده القا می‌کنند. دور از وطن مردن، روح مرا به چالش گرفته است . آنتونیو جیانوزی در حدود سی‌سالگی از شهرش بیرون رفت و هرگز به آن بازنگشت. همچنان که بسیاری از هم‌وطنان و دوستان من در شهرهایی دیگر می‌مانند و می‌میرند. او سال‌هاست در گورستانی قدیمی در تهران، شهری که من آنجا زندگی می‌کنم در غربت آرمیده است. در انتهای مراسم یک پرفورمنس اجرا کردیم. من همراه خودم یک پرده ی عکس زیارتی که در سال 1372 از آن عکس گرفته بودم بردم و یک چادر برده بودم. پرده را آویختم. بعد از اتمام نشست جلوی آن ایستادم و به خانم های ایتالیایی طرز پوشیدن چادر را یاد دادم. آنها آمدند و در کنار همسران شان و همچنین به تنهایی جلوی این پرده عکس گرفتند. و آخر اینکه روزنامه ایتالیایی درباره ی آن نشست و نمایشگاه عکس نوشت: با قدردانی از “لبخند” کسانی که به دلیل تحریم رنج می‌برند و مردمی که لبخند می‌زنند آینده‌ای دارند که می‌تواند از سختی ها عبور کند .”(+) منبع: پایگاه عکس چیلیک

انجمن دانش آموختگان دانشگاه هنر سومین رویداد هنری پاییز _ برگ را برگزار می کند

operator 207

سومین رویداد هنری پاییز _ برگ توسط انجمن دانش آموختگان دانشگاه هنر و با دبیری فرشته زمانی در حال برگزاری است. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، انجمن دانش آموختگانِ دانشگاه هنر با همکاری شهرداری منطقه ۱۲ و سازمان زیباسازی تهران سومین رویداد پاییز _ برگ را با هدف گسترش و توجه به هنر معاصر در یک گفتمان محیط زیستی و شهری برگزار می کند . ایجاد فضایی برای درک، ارتباط و تعامل بیشتر هنرمندان با طبیعت شهری، بافت تاریخی و بهره گرفتن از مواد و مصالح موجود در فضا، رویکرد اصلی این رویداد خواهد بود. ضمن اینکه استفاده از برگ های پاییزی در خلق و اجرای اثر اهمیت ویژه ای برای برگزار کنندگان دارد . در این دوره نیز برگ های پاییزی به عنوان ماده ی اصلی کار هنرمندان مورد توجه است. به همین جهت هنرمندان علاقه مند به حضور در جشنواره می بایست ایده ی خود را بر پایه استفاده از برگ های پاییزی اجرا کنند، اما در انتخاب رسانه ی کاری خود همچون چیدمان، هنرمحیطی، پرفورمنس، هنر ویدئو، عکاسی و … و همین طور استفاده از ابزارها و مواد تلفیقی برای خلق آثار آزاد خواهند بود. در این رویداد بیست هنرمند دعوت خواهند شد اما شرکت در جشنواره برای تمامی هنرمندان و عموم مردم آزاد و رایگان است . از میان هنرمندان بخش آزاد سه هنرمند برگزیده و از آنها تقدیر خواهد شد . بنابر اظهار برگزارکننده، آثار برگزیده در قالب کتاب( هر سه دوره) منتشر خواهند شد . طراح پوستر سعید باباوند و شکوفه معینی منبع: پایگاه عکس چیلیک

چهارمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران

operator 228

چهارمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران از دوشنبه ۲۵ آذر تا چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸ با همت ‌و تلاش انجمن عكاسى و دانشجویان دانشكده هنرهاى تجسمى پرديس هنرهاى زيبا برگزار می‌شود. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، این سالانه که بزرگترین رویداد دانشگاهی رشته‌ی عکاسی در ایران است در چند بخش میزبان علاقه‌مندان خواهد بود، از جمله: نمایشگاه آثار برگزیده‌ی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد، نشست‌های تخصصی با محوریت عکاسی، پخش فیلم مستند عکاسان بزرگ، نشست‌های گفتگو با هنرمندان، پژوهشگران و عکاسان و همین‌طور بخش جنبی سالانه‌ی چهارم که شامل گفتگو با استعدادهای نوظهور عکاسی ایران می‌شود. اسامی برگزیدگان نمایشگاهی چهارمین سالانه‌ی عکس دانشجویان دانشگاه تهران که آثارشان در این نمایشگاه حضور دارد به این شرح است: فریده‌سادات ابطحی، محمد اسماعیلی، امید امیدواری، حجت بهرامی، یلدا جهان‌پناه، سارا حامدی، مسعود زراعتکار، امین شیرپور، سعید صادقی، نازی (فاطمه) صداقت‌کردار، ژوبین (سامان) عبدیانی، رضا (روح‌الله) قاسمی کماسی، کیمیا قنبری، تارا کاشفی نائینی، زهرا معصومی مبشر، عاطفه ناصری‌نژاد، دلارام وفایی‌نژاد و رضا یاوری. همچنین اسامی برگزیدگان بخش جنبی چهارمین سالانه ی عکس دانشجویان دانشگاه تهران نیز به این ترتیب معرفی شده اند: بهار اصلانی، فرزانه فاضلی، باران عطایی، بیتا هوشمند، شکیب مجیدی، شیوا خادمی، عاطفه علایی، محمد اکبری، مهدی خندان و مهران مقیمی . ورود برای عموم علاقمندان از در ورودی خیابان 16 آذر آزاد است. چهارمین سالانه‌ی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه تهران از روز دوشنبه ۲۵ آذر تا چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸ از ساعت 10 تا 18 در تالار ایران برقرار است. تالار ایران در تهران، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده تجسمی واقع شده است. طراح پوستر: مانا تشکری‌نیا منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایشگاه عکس «میان لحظه و خاک» در گالری مژده

operator 216

نمایشگاه عکس بابک حقی با عنوان: «میان لحظه و خاک» عصر روز جمعه 22 آذر ماه در گالری مژده گشایش می یابد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک در این نمایشگاه آثار عکاسی بابک حقی در قالب یک پروژه عکاسی با عنوان «میان لحظه و خاک» در نگارخانه مژده در تهران به نمایش گذاشته می شود. سهراب احمدی به عنوان منتقد هنری و زبان شناس پیرامون عکس های ارایه شده در این نمایشگاه معتقد است: «رابطه انسان با محیط اطراف(مکان) روی به سمتی دارد که بر اساس آن، انسان در مکان حل شده و خود جزئی جدایی ناپذیر از آن می شود، روند بی مرز شدن این دو تا جایی پیش می رود که حتی مکان می تواند انسان را شکل داده و او را با الگوهای تازه ای بسازد». این پروژه نمایشگاهی با حمایت متین رضوی به نتیجه رسیده است. نمایشگاه عکس «میان لحظه و خاک» ساعت 16 روز جمعه 22 آذر ماه جاری گشایش یافته و تا ساعت 21 ادامه خواهد داشت. سایر علاقمندان می توانند تا پایان روز 29 آذر ماه همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت 16 تا 20 از این نمایشگاه عکس دیدن کنند. گالری مژده در تهران، خیابان علامه طباطبایی شمالی، کوچه هجدهم شرقی، شماره 27 واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایشگاه گروهی عکس «سیل خوزستان» در اهواز

operator 148

نمایشگاه گروهی عکس از آثار تنی چند از عکاسان حاضر در رویداد سیل خوزستان از روز جمعه 22 آذر ماه جاری در محل گالری انجمن هنرهای تجسمی خوزستان در اهواز گشایش می یابد.  به گزارش پایگاه عکس چیلیک در این نمایشگاه گروهی عکس که با گردانندگی/ کیوریتوری امیر عبیداوی طراحی و اجرا شده است تعداد هفده تن از عکاسان حاضر در جریان سیل خوزستان دعوت شده و در مجموع تعداد 50 قطعه عکس در اندازه 40 در 60 سانتیمتر به نمایش گذاشته شده است. اسامی عکاسان صاحب اثر در این نمایشگاه گروهی عکس به این ترتیب معرفی شده است: امین نظری، یلدا معیری، امیر عبیداوی، مهدی قنواتی، مرتضی جابریان، مصطفی غلام نژاد، علی محمدی، مهدی پدرام‌خو، علی معرف، سیدحامد موسوی، مازن هواشم، مصطفی عبیداوی، مهناز دژبان، آیه دشت بزرگ، فاطمه یارعلی، محمد سواری و احمد کمالی در بخشی از قاب متن نخست این نمایشگاه عکس به عنوان استیتمنت آمده است: «سیل خوزستان سبب خسارات و زیانهای اقتصادی زیادی شد که با یک کلیک در فضای مجازی می توان به راحتی به این اعداد و ارقام دست یافت، اما چیزی که ما عکاسان مستند اجتماعی را بر آن داشت تا هرچه بیشتر و جدی تر این واقعه را ثبت کنیم زیان های انسانی، فرهنگی و اجتماعی این سیل است که به راحتی و با یک جستجوی ساده به دست نخواهد آمد. سیل سبب شد عکاسان ایرانی از نزدیک با درد و رنج مردم خوزستان و نیز مسایل و‌مشکلاتی که از قبل نیز وجود داشت، آشنا شوند و عکاسان بومی استان با نگاهی دوباره و شناخت عمیق تر زوایای پنهان آن را نشانه روند. سیل خوزستان محبت، بزرگواری و همدلی مردم این سرزمین از اقوام مختلف را دوباره به رخ کشید و یادمان آورد که خوزستان اگرچه خیلی از امکانات را ندارد اما مردمی دارد که در خشک ترین و غبارآلودترین شرایط، دلی به وسعت دریا دارند. سیل یادمان آورد استان خوزستان سالهاست به عنوان یکی از مظلوم ترین استانهای ایران همچنان زنده و پویا، قطب اقتصادی کشور و یکی از سرزنده ترین استانهای کشور است. خوزستانی که سالها خشکی کارونش، هوای پرگرد و غبارش و گرمای سوزاننده اش را تحمل کرد تا امروز کارونش را پرآب و سرزنده ببیند، هرچند که این پرآبی و زیبایی به قیمت به گل نشستن خانه های بسیار و به غم نشستن دلهای بسیاری تمام شد، اما نمی شود از برق شادی و شعف چشم های مردمان از لرزه های کارون زیر پیکر پل سفید چشم پوشید. خوزستان از نخل های بار بر زمین ریخته اش، تا گندم های تا کاکل در آب نشسته اش، از گاومیش های بی قرارش تا زنان دل آشوبش، از مردان بغض کرده تا کارون خشمگین اش، از خانه های آب گرفته تا دلهای لبالب از غم اش، همه و همه سوژه عکاسان مستند اجتماعی است و ما در این نمایشگاه سعی کردیم با این بغض و پریشانی و آشوب و خشم صادقانه رفتار کنیم». نمایشگاه گروهی عکس “سیل خوزستان” در ساعت 18 روز جمعه 22 آذر ماه در گالری هنرهای تجسمی خوزستان در شهر اواز گشایش یافته و تا ساعت 21 ادامه خواهد داشت. سایر علاقمندان می توانند تا پایان روز 27 آذر ماه همه روزه از ساعت 17 تا 21 از عکس های ارایه شده در این نمایشگاه دیدن کنند. گالری انجمن هنرهای تجسمی خوزستان در شهر اهواز، بلوار ساحلی شرقی، ضلع جنوبی موزه هنرهای معاصر اهواز واقع شده است. طراح پوستر: مهسا نوروزی منبع: پایگاه عکس چیلیک

فراخوان دومین جشنواره عکس طبیعت نوشهر

operator 493

فراخوان دومین جشنواره عکس طبیعت نوشهر شهرداری و شورای اسلامی شهر بندری نوشهر با توجه به قابلیت های فراوان جاذبه های طبیعی و اکوتوریسم شهرستان نوشهر که هر ساله پذیرای بسیاری از مسافرین از اقصی نقاط کشور میباشد اقدام به برگزاری جشنواره عکس با عنوان طبیعت نوشهر نموده که تا بیش از پیش بتوان این قابلیت ها را بصورت هنرمندانه تری درقاب تصویر ثبت نمود طبیعت زیبای شهرستان نوشهر از جنگل های انبوه تا دریای کاسپین ، از دشت‌های سرسبز شالیزار و هر آنچه در طبیعت بکر آن وجود دارد،و آثار و بنای تاریخی ، چشم انداز شهری و روستایی بهایی باشند، که دید عکاسانه شما آنرا در قاب عکسی ناب، زبانزد کند. معرفی شهرستان نوشهر اين شهرستان با وسعت 5/1717 كيلومتر مربع معادل 23/7 درصد مساحت استان مازندران را تشكيل مي دهد و از شمال به دریای مازندران، از جنوب به رشته کوههای البرز، از شرق به شهرستان نور و از غرب به شهرستان چالوس متصل است. ارتفاع آن از سطح دریا -2.9 متر است. نوشهر دارای دو بخش و 4 دهستان است. نوشهر دارای دو بخش آب و هوایی جلگه ای معتدل ، مرطوب و کوهستانی سرد و نیمه مرطوب می باشد. اقتصاد این شهرستان بر پایه کشاورزی و صنعت گردشگری استوار است. بر اساس آمار سال1390 اين شهرستان از 128647نفر جمعيت تشکیل شده است. از دیگر ویژگیهای برجسته نوشهر فرودگاه ، بندر ، نزدیکی به دریا و جنگل ارتباط نزدیک با پایتخت میباشد. نوشهر از معدود شهرستان های ایران است که در حوزه راه دارای سه ارتباط زمینی، هوایی و دریایی می باشد. موقعيت جغرافيايي شهر نوشهر در 36 درجه و 36 دقيقه عرض شمالي و 51 درجه و 31 دقيقه طول شرقي قرار دارد . نوشهر با تهران از طريق شهر چالوس و جاده كندوان حدوداً 200 كيلومتر و با شهر ساري ( مركز استان ) حدوداً 164 كيلومتر فاصله دارد. موضوع: – طبیعت و چشم انداز مناطق مختلف شهرستان، آثار و بنای تاریخی، چشم انداز شهری و روستایی ( شامل کل محدوده شهرستان ، کل منطقه کجور ) مقررات جشنواره: ۱- شرکت در جشنواره برای تمام عکاسان و هنرمندان، اعم از حرفه‌ای و آماتور آزاد است. 2- هر عکاس می‌تواند حداکثر ۱۰ قطعه عکس به صورت سیاه و سفید یا رنگی برای جشنواره انتخاب و از طریق ایمیل ارسال نماید. 3 – عکس‌ها باید با فرمت jpg ذخیره شوند و ضلع بزرگ عکس ها 1500 پیکسل و Quality عکس‌ها را بصورتی انتخاب کنید که حجم هر عکس از ۱ مگا بایت بیشتر نباشد. 4 – ادیت عکس ها تا حدی مجاز میباشد که جنبه مستند بودن عکس حفظ گردد . ادیت رنگ و نور مجاز میباشد 5 – در صورت راه یابی آثار، از طریق دبیرخانه اطلاع رسانی و سپس فایل عکس راه یافته حداقل با عرض ۳۰ سانتی متر و با دقت DPI ۳۰۰ دریافت می‌شود. 6 – عکسها باید فاقد هرگونه واترمارک، لوگو، نام و نوشته باشند 7 – ملاک داوری دبیرخانه جشنواره فقط عکس های مختص به شهرستان نوشهر بوده و از پذیرش آثاری غیر از محدوده نوشهر معذور میباشد 8 – هر عکاس باید اطلاعات کامل خود از قبیل نام ، کد ملی ، کد پستی ، آدرس ، تلفن تماس و ایمیل ، پیج اینستاگرام خود را در فایل word به همراه نام عکس و اطلاعات زمان و مکان دقیق عکاسی ارسال نماید 9 – نگاتیو یا اسلاید اثر و در مورد عکسهای دیجیتال (فایل یا پوشه اصلی عکس) باید نزد صاحب عکس موجود باشد. 10 – ارسال اثر و شرکت در جشنواره به منزله اعلام مالکیت معنوی عکس هاست. در صورت اثبات خلاف آن در هر مرحله، عکس ارسالی حذف شده و عواقب حقوقی آن نیز متوجه ارسال کننده خواهد بود. 11 – به عکاسانی که آثارشان به نمایشگاه راه می‌یابد گواهی حضور اهدا خواهد شد. 12 – برگزار کننده حق استفاده از عکسهای پذیرفته شده را در نشریات، مطبوعات، سایت اینترنتی ، در ارتباط با این جشنواره را با ذکر نام عکاس داشته و به نمایش در آوردن آن‌ها در سایر مکان‌ها را برای خود محفوظ نگه می‌دارد. 13- شرکت در جشنواره و ارسال عکس به معنای اعلام موافقت با تمامی مقررات جشنواره می‌باشد و تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده به عهده برگزار کننده جشنواره است. هیئت داوران: احسان نیک فرجام، داود اکبرزاده، مرتضی جعفری جوایز: ۱- نفر اول دیپلم افتخار و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان ۲- نفر دوم دیپلم افتخار و مبلغ یک میلیون تومان ۳- نفر سوم دیپلم افتخار و مبلغ 700 هزار تومان 4- تقدیر ویژه دیپلم افتخار و مبلغ 500 هزار تومان گاهشمار جشنواره: آخرین مهلت ارسال آثار: پنجشنبه 5 دی انتخاب و داوری عکس‌ها: ۱5 دی اطلاع رسانی عکسهای پذیرفته شده: ۱7 دی افتتاح نمایشگاه و مراسم اهدای جوایز: 26 بهمن ماه ۱۳۹8 ارسال آثار : برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با دبیرخانه جشنواره به شماره 01152332225 و یا سایت www.nowshahr.ir تماس بگیرید. جهت ارسال آثار میتوان به روش زیر اقدام نمود: 1- ایمیلinfo@nowshahr.ir 2- ارسال پستی CD آثار به دبیرخانه شهرداری نوشهر به نشانی: مازندران، نوشهر، شهرداری نوشهر، واحد روابط عمومی، کدپستی: 4651767544 منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایشگاه گروهی عکس «دومینوی خاکستری» در گالری هنرمندان آبادان

operator 110

نمایشگاه گروهی عکس «دومینوی خاکستری» با ۲۳ قطعه عکس از هشت عکاس با موضوع جنگ روز یکشنبه ۱۷ آذر ۹۸ در گالری هنرمندان آبادان برپا می‌شود. در این نمایشگاه که با گردانندگی امیر عبیداوی برگزار شده، آثاری از: حسین جلودار، امیر عبیداوی، یلدا معیری، امین نظری، علی سلطانی‌تهرانی، صابر قاضی، اسحاق آقایی و علی محمدی به نمایش گذاشته خواهد شد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، در بیانیه این نمایشگاه آمده است: «داستان جنگ شباهت غریبی به بازی دومینو دارد. اولین ضربه که به اولین قطعه بخورد دیگر قرار نیست، بایستد و می‌رود و می‌رود و می‌رود. پیروزی و شکست پی‌درپی دست به دست می‌شود، جابه‌جا می‌شود و می‌رود و می‌رود و می‌رود. آدمیان جنگ، قطعات این داستان به هم خوردن‌ها و افتادن‌هایند و چه بخواهی و چه نخواهی هر که را در جغرافیای این نبرد سخت و فرساینده باشد، با خود خواهد برد. جنگ هشت ساله ایران و عراق هیچ گاه زمان مشخص آغازینی نداشت و هیچ گاه پایان دقیقی به خود ندید. قصه عکاسی از جنگ و درباره جنگ عمری به درازای تاریخ عکاسی دارد و سرشار از تصاویر و روایت‌های چندگانه و چند ضلعی است و بستگی به آن دارد که عکاس از کدام افق و منظر بدان می‌نگرد. اما هرچه باشد بدرقه شورمندانه مادر از جوانک بسیجی و سرباز و استقبال غمگینانه‌اش از پیکر بی‌جان پاره وجودش از دایره تنگ جنگ فراتر می‌رود و تاریخ را در می‌نوردد و عکاسی سایه‌وار به دنبال این سرنوشت همراه می‌شود. خرابی‌ها و ویرانی‌ها به ظاهر ترمیم می‌شوند، فقدان‌ها کم‌رنگ می‌شوند، رشادت‌ها و فداکاری‌ها غبار فراموشی می‌گیرند، نسل‌های بازمانده نو می‌شوند، بازارها و خیابان‌ها رونق می‌گیرند و… اما عکاسی دوباره راه یادآوری روزگار جنگ را باز می‌گذارد. نمایشگاه عکس پیش رو حاصل نگاه تنی چند از عکاسان است که خود مستقیم و یا غیرمستقیم قطعه‌ای از دومینوی جنگند و اینک در بزنگاه امروز برشی از روایت عکاسانه خود را به اشتراک گذارده‌اند.» نمایشگاه عکس «دومینوی خاکستری» ساعت ۱۸ در گالری هنرمندان شهرستان آبادان به نشانی خیابان امیری، تقاطع خاقانی به زابل، افتتاح خواهد شد و تا ۲۱ آذر ۹۸ میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود. منبع: پایگاه عکس چیلیک

گزارش اختتامیه دومین جشنواره سراسری عکس ارسباران

operator 170

آیین اختتامیه دومین دوره جشنواره سراسری عکس ارسباران كه 216 عكاس از 16 استان کشور و 2 عکاس از کشورهای کانادا و بوسنی و هرزگوین با 3 هزار و 112 قطعه فایل عکس در آن شركت داشتند، عصر چهارشنبه 13 آذرماه 1398 با حضور جمعی از عكاسان و مسئولان در سالن میرزا جعفر قراجه داغی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهر برگزار و آثار برتر اعلام شد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک در ابتدای این مراسم که با اجرای هنرمند رادیو و تلویزیون (مرکز آذربایجان شرقی) سید داود قریشی همراه بود، پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا.. مجید و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، الیاس ممی پور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهر ضمن اظهار خیرمقدم و تشکر و قدردانی از حضار به زحمات و تلاش های عوامل اجرایی جشنواره اشاره کرد و گفت: با اینکه جشنواره سراسری عکس ارسباران دومین دوره خود را به سر رساند ولی عوامل اجرایی این جشنواره با حداقل هزینه بیشترین و بهترین کارها را برای برگزاری جشنواره رقم زدند. ممی پور افزود: جشنواره سراسری عکس ارسباران پتانسیلی عالی برای معرفی زیبایی منطقه می باشد و این امر حمایت تمامی مسئولین و خیرین و سرمایه گذاران بخش فرهنگی را می طلبد. در ادامه پرویز گلی زاده دبیر دومین جشنواره سراسری عکس ارسباران با ارائه گزارشی از روند برگزاری این جشنواره از تک تک مسئولین و هنرمندانی که به نوعی حامی جشنواره بودند سپاس و قدردانی کرد و گفت: پس از برگزاری موفقیت آمیز نخستین جشنواره سراسری عکس ارسباران درتیرماه سال ۹۶ فراخوان دومین دوره جشنواره سراسری عکس ارسباران در22 بهمن ماه 1397 همزمان با چهلمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در راستای اهداف و افقی که برای این جشنواره در نظر گرفته شده بود منتشر شد و نهایتاً تعداد ۳۱۱۲ اثر از ۲۱۶ عکاس از ۱۶ استان کشور و ۲ شرکت‌کننده از کانادا و بوسنی و هرزگوین به دبیرخانه جشنواره واصل گردید که پس از داوری توسط: افشین بختیار ، محمدرضا بهمرام و بردیا سعادت در مورخه 21 تیرماه 98 تعداد ۶۵ قطعه عکس را برای رقابت در مرحله نهایی انتخاب و از این میان 14 قطعه عکس به عنوان آثار برتر شناخته شدند که بصورت رسمی معرفی شدند و جایزه شان را دریافت کردند. گلی زاده عنوان کرد: برگزاری چنین جشنواره ای بصورت ملی و فقط با محوریت ارسباران نیازمند حضور عکاسان مطرح و نخبه کشوری در منطقه می باشد که تصاویر متفاوتی ثبت و به دبیرخانه ارائه شود به همین منظور در اردی بهشت ماه 98 از سوی دبیرخانه جشنواره سعی کردیم تا بستری محیا کنیم برای حضور عکاسان علاقمند از سراسر ایران درمنطقه ارسباران ( البته نه بصورت فراخوان عمومی) تا عکاسان بتوانند زیبایی‌های ارسباران را به ثبت برسانند. انشالله در صورت رفع مشکلات مالی سعی بر آن داریم تا جشنواره های آینده به صورت اردویی برگزار شود. دبیر دومین جشنواره عکس ارسباران ضمن گلایه از مسئولان منطقه ارسباران گفت: همانگونه که از عنوان جشنواره مشخص است جشنواره متعلق به ارسباران است و انتظار می رود سایر مسئولان شهرستان های: کلیبر، هریس، ورزقان، خداآفرین و هوراند نیز در برگزاری جشنواره اهتمام ویژه ای داشته باشند . در ادامه بردیا سعادت با قرائت بیانیه هیئت داوران به نقاط قوت این جشنواره اشاره کرد و گفت: با اینکه شهرستان اهر نسبت به مرکز استان از پتانسل های حمایتی کمی برخوردار می باشد ، ولی اعضای انجمن هنر عکاسی این شهر با برگزاری چنین جشنواره ای در سطح ملی توانایی و اقتدار خود را اثبات نمودند و این نشانگر این است که اگر از نظر مالی حمایت قابل قبولی داشته باشند می توانند جشنواره را بهتر از این و بصورت بین المللی و اردویی برگزار نمایند و خروجی بهتری از آثار ثبت شده در منطقه داشته باشند. بیت اله عبدالهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تحسین از عوامل اجرایی این جشنواره افزود: کتاب آثار برگزیده جشنواره سراسری عکس ارسباران با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ خواهد رسید. عبدالهی خاطر نشان کرد ، در شرایط کنونی اقتصادی برگزاری این جشنواره که به همت انجمن هنر عکاسی شهرستان برگزار شد باید قدردانی شود. در ادامه این مراسم امیرعلی جوادیان به بیان سخنانی با عنوان” انسان و هنر از دیدگاه نیایشی” پرداخت . وی در سخنان خود به اهمیت شناخت انسان پرداخت و سپس به تاثیر این شناخت در تولیدیک اثر هنری اشاره کرد. عضو هیئت موسس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس افزود: یک اثر هنری شکل نمی گیرد مگر بر پایه ی سه اصل عقل، احساس و اشراق( ضمیر ناخودآگاه) که سه ضلع یک مثلث است. همچنین دست، مغز و قلب هنرمند را در تولید یک اثر هنری بطور همزمان موثر دانست. همچنین جوادیان پیرامون آنچه لازمه نگاه و بینش هنرمندانه است سخن گفت. در ادامه جوادیان با اشاره به عکس های برگزیده جشنواره سراسری عکس ارسباران، خاطر نشان کرد در سرزمین ارسباران شیرزنانی همچون مه لقا خانی(سوارکار) داریم که سلحشورهایی را در دامن خود پرورانده است. وی همچنین با اشاره به فرش هریس، توجه به هنرهای بومی منطقه را در جشنواره ها حائز اهمیت دانست. گفتنی است امیرعلی جوادیان دارنده نشان درجه یک هنری از شورای ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عکاس جنگ تحمیلی، مدرس دانشگاه و داور جشنواره های ملی و بین المللی، مهمان ویژه اختتامیه دومین جشنواره سراسری عکس ارسباران بود. نهایتاً دومین جشنواره سراسری با معرفی و تقدیر از نفرات برتر به شرح ذیل به کار خود پایان داد: پس از بررسی هیئت داوران جشنواره در بخش مستند اجتماعی؛ محمدجواد سروری از اهر با عکس «طبیعت گردی و کوهپیمائی» حائز رتبه نخست، آرش شادمند از کلیبر با عکس «زندگی روستائی» حائز رتبه دوم، بهزاد عظیمی از تبریز با عکس یک «روز برفی» حائز رتبه سوم و امیر یوسفیان اهری از اهر موفق به کسب مقام شایسته تقدیر در بخش مستند اجتماعی شدند. در بخش طبیعت و معماری مهدی ایمانی از اهر با عکس “کوههای مریخی دره زگلیگ کوربلاغ” صاحب مقام اول، جواد صدری اسفنجانی از تبریز با عکس «بالاتر از ابرها» صاحب مقام دوم، سعید احمدزاده از هادی شهر با عکس تالاب بیارا (خاروانا) صاحب مقام سوم و ابراهیم علیپور از شهر بانه با عکس (بقعه شیخ شهاب الدین) موفق به کسب مقام شایسته تقدیر این بخش شدند. بخش ویژه این جشنواره به صنایع دستی منطقه یعنی ورنی اختصاص داشت که مجید حجتی از اصفهان با عکس «ورنی بافی» به مقام اول رسید. تلفن همراه بخش جدید این جشنواره نیز یک مقام شایسته تقدیر و ۳ مقام همسطح داشت که جابر غلامی از اراک با عکس «زندگی عشایر قره داغ»، امید محمدی از بانه با عکس «رنگرزی سنتی»، علیرضا رحمانی از تاکستان با عکس «بازار اوچ دکانلار» صاحب عناوین برگزیده و سجاد امینی فر از کلیبر با با عکس «عاشورا» صاحب عنوان شایسته تقدیر شدند. مه لقا خانی اسب سوار برتر مسابقات ورزشی در دوره های متوالی در بیست و ششمین دوره به علت برخورد با اسب سوار دیگری که دچار حادثه شد نتوانست مثل همیشه به خط پایان و رتبه برتر برسد. ثبت لحظه وقوع این حادثه تلخ از طرف دبیرخانه عکس ارسباران مورد توجه قرار گرفت و در نتیجه فرشید فرج الهی از کلیبر با عکس « مه لقا خانی» به عنوان برگزیده ی دبیرخانه جشنواره انتخاب شد. در پایان این مراسم همزمان با نهضت درختکاری 14 میلیون نهال در سراسر کشور وبه پاس گرامیداشت روز جهانی خاک ، با شعار هر عکاس یک درخت، نهالی بصورت نمادین به نماینده عکاسان اهدا شد. این نهال در حیاط مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان اهر کاشت شد، به زودی سایر عکاسان شهرستان اهر نیز 100 اصل نهال در مناطق جنگلی شهرستان اهر کاشت خواهند شد. عکس ها: محمد جواد سروری منبع: پایگاه عکس چیلیک

نمایش آثار عکاسان ایرانی در موزه برلین

operator 60

آثاری از 4 عکاس ایرانی در موزه برلین به نمایش درآمد. نمایش آثار عکاسان ایرانی در موزه برلین سرویس تجسمی هنرآنلاین: نمایشگاه عکس معاصر ایران در موزه اسلامی برلین با آثاری از شادی قدیریان، آرمان استپانیان، نجف شکری و ترانه همامی برپاست. عکس‌هایی که در نمایشگاه “ضبط گذشته، عکاسان معاصر ایران” آثاری به نمایش درآمده است برای فراخواندن هویت گذشته از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کند. آثار این هنرمندان با برانگیختن کاربرد هویت‌سازانه گذشته، بیننده را به کاوش تاریخی در جامعه، فرهنگ و هویت ملی فرامی‌خوانند. در این نمایشگاه، عکس‌ها در کنار اشیاء تاریخی مجموعه موزه für Islamische Kunst (موزه هنر اسلامی) به نمایش گذاشته شده است تا گفتگویی میان آنها شکل گیرد. موزه هنرهای اسلامی آثار متنوعی از هنرهای اسلامی خود را در موزه پرگامون در جزیره موزه برلین به نمایش می‌گذارد که در آن آثار زیبایی از معماری، صنایع دستی، جواهرات، سکه‌های قدیمی و هنرهای تجسمی اسلامی از کشورهایی مانند ایران، اردن، ترکیه، سوریه، پاکستان، عراق و سایر کشورهای اسلامی ارائه شده است. در موزه پرگامون برلین که یکی از غنی‌ترین موزه‌های جهان است، بالغ بر ۵ هزار اثر تاریخی از ایران وجود دارد. همچنین مجموعه هنرهای اسلامی این موزه، آثار ارزشمند مربوط به جهان اسلام را از قرن هشتم تا نوزدهم میلادی در خود جای داده‌ است. نمایشگاه “ضبط گذشته، عکاسان معاصر ایران” تا 26 ژانویه 2020 ادامه دارد.

نمایشگاه گروهی عکس «چشم اندازهای پیش رو» در گالری راه ابریشم

operator 223

نمایشگاه گروهی عکس «چشم اندازهای پیش رو» با هنرگردانی مهدی وثوق نیا عصر روز جمعه 15 آذرماه جاری در گالری ابریشم به نمایش گذاشته می شود. به گزارش پایگاه عکس چیلیک در نمایشگاه عکس «چشم اندازهای پیش رو تاملی بر دگردیسی مناظر ایران» تعداد 40 تن از عکاسان و علاقمندان به هنر عکاسی صاحب اثرند. مهدی وثوق نیا به عنوان هنرگردان در متن مربوط به قاب نخست این نمایشگاه عکس و در قالب استیتمنت نمایشگاه آورده است: «چشم‌اندازهای پیش‌رو» مجموعه‌ای از آثار عکاسان جوانی است که با نگاهی انتقادی به ثبت مناظر تغییریافته‌ی امروز ایران پرداخته‌اند. مستندسازی مناظر در تاریخ عکاسی ایران سابقه‌ای دیرینه دارد اما روند سریع دگرگونی‌ها و جدی شدن موضوعات زیست‌محیطی عکاسان زیادی را بر آن داشته تا به‌ صورت خودانگیخته به ثبت این چشم‌اندازهای ناپایدار بپردازند. ساخت و سازهای گسترده، حضور سازه‌های فلزی و بتنی در دل طبیعت، ‌تخریب کوه‌ها، انباشت زباله‌های شهری و حضور اشیای غریب و بی‌هویت تنها بخشی از موضوعاتی هستند که عکاسان حاضر در نمایشگاه ثبت کرده‌اند. ۹۹ اثر این نمایشگاه از میان آثار ۴۰ عکاس از نقاط گوناگون ایران طی یک سال گذشته انتخاب و گردآوری‌ شده است. عکاسانی که نگاهشان با دغدغه‌ای شخصی و اصیل به بازنمایی تأثیر انسان بر چشم‌اندازها و تغییرات آن در دهه ی اخیر معطوف بوده است. با توجه به نمایشگاه تأثیرگذار زمین‌نگاری نو در دهه‌ی ۷۰ میلادی در آمریکا می‌توان سویه‌های روشنی از سنت‌های دیداری زمین‌نگاران نو را در آثار این نمایشگاه مشاهده نمود. باید توجه داشت که عکس‌های این مجموعه اسنادی ارزشمند از چشم‌اندازهای در شرف ویرانی‌ هستند که در میانه‌ی یک تغییر امکان ثبت یافته‌اند. هدف نخست از گردآوری این آثار، واکاوی دیداری مناظر ایران و نمایش بخش کوچکی از ناگواری‌هایی بوده که همواره انکار شده و یا کوچک شمرده‌ شده‌اند. ازاین‌رو نظر به گستردگی موضوع و توجه به این نکته که عکاسی از چشم‌اندازهای دستکاری‌شده در ایران سال‌های آغازین خود را سپری می‌کند، این نمایشگاه گامی کوچک در جهت شناسایی و معرفی رویکردی نو و فراگیر در عکاسی منظره است که پیش ‌از این به شکل پراکنده در آثار عکاسان دهه‌های پیشین ایران نیز قابل ردیابی بوده است. عکاسان صاحب اثر در این نمایشگاه به این ترتیب معرفی شده اند: غدیر آبشناس، سجاد آورند، پدرام اجتماعی، مژگان اسدی، علیرضا الهی، بعثت امامی، پیمان بالایی، محسن بایرام ‌نژاد، نیما بیک‌ زاده، فاطمه پازُکی دهقانیان ‌فرد، امید پور‌آذر، حسین تقیا، هامد جابرها، امین جعفری ‌پور، کاووس حسین ‌پور، مصطفی حیاتی، حامد خسروی، رخشا خوش ‌طینت، حافظ ذوالفقاریان، محمدمحسن رضا‌زاده، مهری رحیم‌زاده، علیرضا زنگی ‌آبادی، علی سلطانی ‌تهرانی، زهرا شاهچراغی، پژمان طاهرخانی، هستی ظهیری، ساجده عرفانی، کاظم غلامی، سارا فتاحی، پریسا فتوت، جمال فلاحت‌گر، یگانه مجیدی‌‌ راد، مهدی مراد‌پور، فرهاد منطق، مسعود مومن‌ها، سیدحسین میرکمالی، نرجس نادری‌نژاد، مریم وحدتی، رسا هزارخانی، بیتا هوشمند. گشایش: جمعه ۱۵ آذر ماه ۸۹، ساعت 16 تا 20، دیدار از عکس های ارایه شده در این نمایشگاه تا پایان روز ۲۹ آذر ماه ادامه دارد. گالری دوشنبه‌ها و تعطیلات رسمی تعطیل است گالری راه ابریشم در: تهران، بلوار کشاورز، بین خیابان وصال و قدس، شماره ۲۱۰، ساختمان تکنو آجر واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

بنر کتاب عکس

لایت روم