بایگانی نویسنده

«دورنما»ی «فاطمه یعقوبیان» از مناظر در گالری نگر

operator 281

نمایشگاه انفرادی از آثار عکاسی دکتر فاطمه یعقوبیان با عنوان «دورنما» از روز جمعه 30 فروردین ماه جاری در گالری نگر گشایش می یابد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک در این نمایشگاه تعداد 30 قطعه عکس رنگی در اندازه 50 در 70 سانتیمتر از مناظر چهارفصل و چشم اندازهای طبیعت مناطقی چون: ونکوور کانادا، لوزان سوئیس، سیسیلی ایتالیا، میکونوس یونان، مونته نگرو، وین اتریش، باواریا آلمان، توکیو ژاپن، دایره قطبی فنلاند، جزایر قناری اسپانیا و … را که در طی بیست عنوان سفر در طی سال های 1392 تا 1397 به ثبت رسانده اند، ارایه می کنند. در متن قاب نخست این نمایشگاه به قلم دکتر فاطمه یعقوبیان آمده است: «مسیر رفتن جدا از فکر رسیدن به مقصد جای تامل کردن و لذت بردن دارد. همیشه در حال حرکت و شتاب هم می توان لحظه ایی به یاد ماندنی همراه با آرامش را ثبت کرد. هدف از برگزاری نمایشگاه به اشتراک گذاشتن گزیده ای از چشم اندازهایی ناب با آن هایی که دوستشان دارم.» نمایشگاه عکس « دورنما » ساعت 16 روز جمعه 30 فروردین ماه جاری در گالری نگر افتتاح شده و تا ساعت 21 ادامه خواهد داشت. سایر علاقمندان می توانند از روز یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت 14 تا 20 از این نمایشگاه دیدن کنند. گالری نگر در تهران، قیطریه، خیابان روشنایی، کوچه دلارام، شماره ۳۳، زنگ سوم واقع شده است. خبر: میترا تیموری منبع: پایگاه عکس چیلیک

119- تور عکاسی از غار کرفتو

operator 1217

چهار روزه ، 1398/02/18 مدت و زمان برنامه: سفر(در نیمه نخست اردی بهشت) از عصر روز 17 اردی بهشت ماه آغاز شده و همسفران پس از استقرار در موقعیت موضوع، در طی روز به عکاسی پرداخته و در نهایت شامگاه روز 20 اردی بهشت ماه به تهران باز خواهند گشت. اهداف عکاسی: همسفران در این سفر عکاسی یک پروژه تالیفی را با قصد و هدف تامین محتوای کتاب عکس غار کرفتو تامین کرده و با برگزاری نشست نقد عکس و ارزیابی سفر عکاسی شان گام تکمیلی یک کارگاه عکاسی را برمی دارند. لازم به ذکر است که این سفر عکاسی بر دیدار و عکاسی از نماهای داخلی و بیرونی غار کرفتو تمرکز دارد. برنامه سفر: همسفران پیش از سفر در یک نشست توجیهی-آموزشی حضور یافته و با حضوری 48 ساعته در موقعیت مقصد سعی در تدوین یک بانک عکس از ابعاد این اثر فاخر تاریخی-باستانی در کردستان ایران دارد. #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ef9826; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ef9826; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ef9826; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 239 , 152 , 38 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-11.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#ef9826; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-11.fastgallery').fotorama({ maxwidth: '100%', arrows: true, autoplay: true, nav: 'thumbs',navposition: 'bottom', transition: 'crossfade', allowfullscreen: false, loop: true, fit: 'none', }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); عکاس: لادن شجاععکاس: نیلوفر زارعیعکاس: آمنه عبادیعکاس: مهدی سروریعکاس: سمانه میلانلوعکاس: فاطمه میرالیعکاس: سیدایمان میری غار کرفتو اصالت فرم و شکل و رنگ در مناطق بومی ایرانی از شناسه هایی تعریف شده نشات می گیرد. مناطقی که هر یک از اقوام ایرانی درش توانسته اند به واسطه ی حداقل ها، نمادهایی را در تاریخ منطقه ماندگار کنند تا روزگاری بوانند به آن نشان، برای خود شناسنامه ای تاریخی احیا کنند. منطقه کرفتو از جمله مناطق مستعدی است که در شمال استان کردستان واقع شده و در همسایگی جنوبی استان آذربایجان غربی قرار گرفته است. میراث فرهنگی و معنوی این منطقه از چنان غنائتی مهجور برخوردار است که کمتر دوربین های عکاسی توانسته اند به رمز و راز زیبای آن پی برده باشند. غار کرفتو در 67 کیلومتری شمال شهرستان دیوان دره واقع شده و از جمله غارهای آهکی و طبیعی می باشد که بنابر نظر کارشناسان عمر زیستی آن به دوران مزوزوئیک زمین شناسی باز می گردد و پس از آغاز دوران خشکسالی از زیر آب بیرون آمده است. این غار شامل دو بخش طبیعی و دست ساز(صخره ای) می باشد که در طی دوران های گوناگون تغییر شکل داده و به صورت معماری صخره ای در چهار طبقه شکل گرفته است. بخش طبیعی غار به طول 600متر و با ارتفاع متغیر یک تا دوازده متر به عنوان ستون فقرات غار را تشکیل می دهد و ورودی غار راهرویی دارد که اتاق هایی با اندازه هایی متفاوت و مجهز به نور و پنجره دارد. #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa100; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa100; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa100; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-12.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#b2b2b2; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-12.fastgallery').fotorama({ maxwidth: '100%', arrows: true, autoplay: true, nav: 'thumbs',navposition: 'bottom', transition: 'slide', allowfullscreen: true, loop: true, fit: 'none', }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); گزارش تصویری صدونوزدهمین تور عکاسی چیلیک /عکاسی از غار کرفتو در کردستان صد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: حسین عصاری آرانیصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: حسین عصاری آرانیصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: حسین عصاری آرانیصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: حسین عصاری آرانیصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: حسین عصاری آرانیصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: حسین عصاری آرانیصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: حسین عصاری آرانیصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: ابراهیم باقرلوصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: ابراهیم باقرلوصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: ابراهیم باقرلوصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: ابراهیم باقرلوصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: ابراهیم باقرلوصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: ابراهیم باقرلوصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: ابراهیم باقرلوصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: ابراهیم باقرلوصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: ابراهیم باقرلوصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: زهرا دلاوریصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: میثم قبادیصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: عارفه حجارمنشصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: عارفه حجارمنشصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: عارفه حجارمنشصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: عارفه حجارمنشصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: اعظم حشمتیصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: اعظم حشمتیصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: اعظم حشمتیصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: محمدرضا خرازیصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: محمدرضا خرازیصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: محمدرضا خرازیصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: مریم خداوردیصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: مریم خداوردیصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: مریم خداوردیصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: مریم خداوردیصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: مریم خداوردیصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: مریم خداوردیصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: جلال میرزاییصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: جلال میرزاییصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: جلال میرزاییصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: صبرا رئیسیصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: صبرا رئیسیصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: صبرا رئیسیصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: صبرا رئیسیصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: صبرا رئیسیصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: صبرا رئیسیصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: ندا رهگذرصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: مهری راستقدمصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: مهری راستقدمصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: مهری راستقدمصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: مهری راستقدمصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: مهدی سروریصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: مهدی سروریصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: مهدی سروریصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: مهدی سروریصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: مهدی یوسفیصد و نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، غار کرفتو | عکاس: مهدی یوسفی تورهای برگزار شده به این مقصد: 76- زیویه و کرفتو 84- غار کرفتو و روستاهای اطراف

داوری جشنواره عکس دارسلطنه قزوین با حضور عکاسان برگزار می شود

operator 228

مرحله نخست داوری دومین جشنواره ملی عکس دارسلطنه قزوین با حضور عکاسان شرکت کننده برگزار می شود. داوری دومين جشنواره ملی عكس دارالسلطنه و نخستین فتوماراتن کشور به صورت زنده و با حضور عكاسان شركت كننده برپا مى شود. به گزارش پایگاه عکس چیلیک به نقل از روابط عمومی سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوين؛ با هدف تقويت فضاى آموزشى، عكاسان شركت كننده در دومين جشنواره ملی عكس دارالسلطنه قزوین می توانند در مرحله ی نخست داوری اين رويداد حضور يابند و روند داورى را به صورت زنده و مستقیم شاهد باشند. به اين منظور علاقمندان مي توانند در فرصت اعلام شده از سوی دبيرخانه جشنواره، ثبت نام نموده و با پذيرش شرايط و ضوابط تعيين شده، در مرحله اول داوری – انتخاب آثار نمايشگاه – حاضر شوند. حضور شركت كنندگان در مرحله نخست داوری علاوه بر افزايش اعتماد، موجب شفاف سازی روند انتخاب و در نهايت ايجاد زمينه اى آموزشى براى انتخاب بهترين عكس ها از سوی داوران خواهد شد. هيات داوران اين ماراتن عكاسى را: كيارنگ علايى، كريم متقى، سعيد محمودى ازناوه، شادى قديريان و بهنام صديقى تشكيل مى دهند. گفتنی است دومين جشنواره ملی عكس دار السلطنه قزوین از ٩ تا ١٣ اردی بهشت ماه سال ٩٨ در شهر قزوين برگزار می شود. سایر اخبار و گزارش ها و اطلاعیه های دریافتی از سوی دبیرخانه این فراخوان بلافاصله در سرخط اخبار پایگاه عکس چیلیک منتشر و سپس در شبکه اجتماعی این رسانه در محیط های تلگرام، اینستاگرام و توئیتر منتشر می شود. منبع: پایگاه عکس چیلیک

لینک اوگل وینستون

operator 140

نام: اوگل وینستون نام خانوادگی: لینک تاريخ تولد: 16/12/1914 تاريخ وفات: 30/01/2001 وینستون لینک در شانزدهم دسامبر 1914 در بروکلین نیویورک متولد شد.او دومین فرزند از سه فرزند خانواده بود. پدرش معلم یک مدرسه دولتی بود و نفوذی قوی بر روی فرزندانش اعمال می کرد، آنها را برای دیدن مناظر به اطراف شهر نیویورک می برد، از کشتی جنگی در بندرگرفته تا هواپیماها در آسمان. لینک بزرگ، استفاده و مراقبت از ابزار را به پسرش یاد داد و عکاسی را به او معرفی کرد. یک عشق مادام العمر به ابزار در وینستون بوجود آمد و تبدیل به یک خراط ماهر و یک صنعت گر دقیق شد. به عنوان یک نوجوان دستگاه بزرگ کننده عکس خودش را ساخت و برای کار به یک فروشگاه محلی عکس رفت. لینک، رشته هنرهای دستی را در دبیرستانی واقع دربروکلین تحصیل کرد و بعد از آن در رشته مهندسی عمران از موسسه پلی تکنیک بروکلین فارغ التحصیل شد. او هاکی بازی می کرد و دانشجوی بسیارسرشناسی بود و کل دوره چهارساله کالج که در حال تحصیل مهندسی عمران بود، مسئولیت کلاس را برعهده داشته و نماینده بود. وی به عنوان عکاس و یرایشگر عکس در روزنامه مدرسه کار می کرد و پس از فارغ التحصیلی پیشنهاد شغل عکاسی از طرف یک شرکت روابط عمومی در نیویورک با عنوان “کارل بیویر و شرکا”، یکی از بزرگترین شرکت های روابط عمومی کشور را پذیرفت . او از سال 1937 تا 1942 برای بیویر کار کرد. وی هیچگاه به دنبال شغل مهندسی نرفت. با شروع جنگ جهانی دوم، وینستون، بایویر را ترک کرد و برای کاردر آزمایشگاه موسسه کلمبیا درمینولا، لانگ آیلند رفت، جایی که تحقیقاتی سری برای دولت ایالات متحده انجام داد. راه آهن لانگ آیلند درست در پشت آزمایشگاه کشیده شده بود. لینک، همواره مجذوب لوکوموتیو های بخار بود و نزدیک بودن راه آهن لانگ آیلند علاقه او را زنده کرد و شروع به عکاسی از لوکوموتیوها نمود. او متوجه شد که در عکاسی از لوکوموتیوها یک مشکل اساسی وجود دارد و آن هم نور بود. روزی او گفت: ” شما نمی توانی خورشید را جابجا کنی، و ریلها را هم نمی شود حرکت داد، پس باید کار دیگری برای نورپردازی بهترموتورها انجام داد”. او شروع کرد به ساختن تجهیزات فلاش برای عکسهایی در اندازه بزرگ از راه آهن، که ترجیح می داد شب عکاسی شوند. بعد از جنگ او دوباره از طرف شرکت بیویر دعوت به کار شد اما وی نپذیرفت چرا که تصمیم گرفته بود تا عکاسی حرفه ای و مستقل شود. او به زودی به خاطر عکس های ماهرانه خود از محیط های کارخانه و صنعتی پیچیده، شناخته شد. در سال 1955 وینستون لینک به استونتون، ویرجینیا سفر کرد تا یک عکاسی صنعتی انجام دهد. او می دانست که راه آهن نورفک و غرب(Norfolk & Western Railway) ازنزدیکی وینزبارا عبور کرده و این آخرین راه آهن با لوکوموتیوهای بزرگ بخار آمریكا می باشد. لینک رفت که بازدیدی به عمل آورد. از آر-اچ اسمیت، رئیس راه آهن نورفک و غرب مجوز دسترسی به ریلها را اخذ کرده و در شب 21 ژانویه 1955 با تجهیزات خود برای شروع عکاسی از قطارها بازگشت. در پنج سال آینده وینستون 20 سفر به راه آهن نورفک و غرب در ویرجینا، ویرجینیای غربی، مریلند و کارولینای شمالی انجام داده و 2400 عکس تولید کرد. اکثر عکسها بر روی فیلم 4 در5 توسط یک دوربین قطع بزرگ تولید شدند. آخرین لوکوموتیوهای بخار نورفک و غرب در می 1960 از سرویس خارج شدند و وینستون به نیویورک بازگشت، جایی که او کارش را به عنوان یک عکاس تبلیغتی ادامه داد. او مراحل ساخت پل ورازانو-نروز (Verrazano-Narrows Bridge ) در بندر نیویورک را ثبت کرد، برای ووکس واگن آمریکا و همچنین چند موسسه تبلیغاتی دیگر عکاسی کرد. لینک مانند تاریخ نگاران به عنوان هنرمند، مهارتهای تکنیکی خود را در خدمت مستند کردن سوژهای خودش به خدمت می گرفت تا اینکه بخواهد از آن به عنوان وسیله ای برای شهرت یا ثروت استفاده کند. در واقع کمی بعد از شروع مستند نگاری تصویری از راه آهن، کشف کرد که هیچ کس علاقه ای به عکس هایی از یک تکنولوژی قدیمی ندارد. با این حال وینستون صداهایی از موتورهای بخار ضبط کرده بود که دریافت صداهای باکیفتی که ضبط کرده است بسیار سریع در حال شناخته شدن است. سالها قبل از اینکه عکسهای “نورفک و غرب” او شروع به جلب توجه کنند، وی اولین، از سری 6 تایی صداهای ضبط شده را با نام ” صداهای قطار بخار” در سال 1957 منتشر کرد. تازه در سال 1983 بود که عکاسی او به عنوان اثر هنری شناخته شد. در همان سال لینک استودیوی خود را در شهر نیویورک بست و به بخش روستایی جنوب سیلم ، نیویورک نقل مکان کرد. “بخار، فلز و ستارگان” در سال 1987 منتشر شد که اولین مجموعه عکسهای راه آهن وینستون لینک را در قالب کتاب ارائه می کرد که به طور چشمگیری باعث شناخت بیشتر کارهای او شد. “آخرین راه آهن بخاری در آمریکا” که در سال 1995 منتشر شد موقعیت او را به عنوان عکاس برجسته آمریکا از قطارهای بخار تثبیت کرد. نمایشگاه کارهای او در سراسر ایالات متحده، بریتانیا، اروپا و ژاپن برگزار و دیده شد. منتقد مشهور و مدیر سابق بخش عکاسی در موزه هنرهای مدرن، جان ساروکوفسکی، یک بار، وینستون لینک را به نام “یکی از مردان بزرگ طبیعت و یک نابغه برحق آمریکایی” نامید. در سال 2000 ویینستون لینک با ساخت “موزه ا.وینستون لینک” که در ایستگاه مسافری تاریخی “نورفک و غرب” در رونوک، ویرجینیا واقع شود، موافقت کرد. این ایستگاه توسط طراح صنعتی مشهور، ریموند لووی تعمیر و بازسازی شد و موزه در سال 2004 گشایش یافت در حالی که آقای لینک به طور فعالی در برنامه ریزی آن دخیل بود. “اوگل وینستون لینک” به علت حمله قلبی در 30 ژانویه سال 2001 در نزدیکی خانه اش در سیلم جنوبی، نیویورک درگذشت. گردآوری و ترجمه: مریم خداوردی   #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-13.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'slide', speed: 2000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

عکاسان مدعو به دومین جشنواره عکس دارالسلطنه قزوین معرفی شدند

operator 411

اسامی عکاسان مدعو به دومین جشنواره ملی عکس دارالسلطنه قزوین و نخستین ماراتن عکاسی کشور اعلام شد. در پی برگزاری دومین جشنواره ملی عکس دارالسلطنه قزوین و نخستین ماراتن عکاسی کشور، اسامی عکاسان مدعو از سراسر کشور به این رویداد هنری و گردشگری از سوی دبیرخانه این رویداد منتشر شد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک به نقل از روابط عمومی جشنواره ملی عکس دارالسلطنه؛ خشایار فاضل کاشانی، دبیر این جشنواره، ضمن اعلام این خبر گفت: هیات انتخاب رزومه دومین دوره این جشنواره و نخستین ماراتن عکاسی کشور، پس از بررسی 367 رزومه ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، بر اساس معیارهای کیفی، تعداد 80 روزمه را برای دعوت عکاسان کشور به این رویداد انتخاب کرد. وی افزود: هیات داوران برای انتخاب عکاسان مدعو معیارهایی مانند برگزاری نمایشگاه انفرادی و گروهی معتبر، حضور در جشنواره های معتبر داخلی و خارجی، میزان فعالیت در رویدادهای عکاسی در سال های اخیر، برگزاری ورکشاپ های عکاسی و حضور در داوری جشنواره ها، تالیفات، فعالیت های مستمر در عکاسی، پراکندگی جغرافیایی در کشور، استعدادهای جوان و… را مدنظر قرار داده اند. لازم به ذکر است؛ اسامی عکاسان مدعو در ادامه ارائه شده است. ابوالفضل برنا(زاهدان)، احسان صالحی(زاهدان)، احمد ریاحی دهکردی(شهر كرد)، اصغر خمسه(تهران)، امیر عنایتی(تربت حیدریه)، امیرحسین کمالی(اصفهان)، امیرحسین نعیما(رشت) امیرمهدی نجفلو شهپر(همدان)، آیدا فرخادرسولی(تبریز)، پویا بیات(زنجان)، تهمینه رازقی(قوچان)، جابر غلامی(اراك)، جواد پرست(گناباد)، جاوید خدمتی(اردبیل)، جواد عسکراوغلی(ارومیه)، حدیث فقیری(شیراز)، حمید عزیزی خانقاهی(سنقر)، حمید سالاری(نیشابور)، حمید سبحانی(مشهد)، حمید رضا امیری متین(بهار)، حمیده سلیم نژاد(كرج)، رضا خالدی(بیرجند)، زبیر موحد(زاهدان)، زهره صحت(شیراز)، زهره لک(بابلسر)، سارا احدی(بندر ماهشهر)، سارا جعفری(سنندج)، ساسان جوادنیا(طوالش)، سجاد دادپور(اردبیل)، سجاد مختارزاده گان(شیراز)، سحر حاجی غنی زاده(كرج)، سروش جوادیان(تهران)، سعید قاسمی(اهر)، سمانه شیرازی(آمل)، سمیرا غفاریان قالیباف(مشهد)، سهراب کاوه(شیراز)، سهیل فرجی(ارومیه)، سیدحسن فتاحیان(بویر احمد)، سید علی میرعمادی(اصفهان)، سید علیرضا رجایی شوشتری(مشهد)، سید مدیار شجاعی فر(اهواز)، سید یوسف قاسمی(لاهیجان)، شیوا محمدی(بوشهر)، شیوا مشفق(تهران)، صمد علیزاده(تبریز)، طاهره رخ بخش زمین(شیراز)، عرفان سامان فر(شیراز)، علی حسنعلی زاده(قوچان)، علی نجات بخش(اصفهان)، علی اصغر فیض اللهی(بیجار)، فاطمه جداری فریدی(تبریز)، قدیر وقاری شورچه(مشهد)، کیوان جعفری(ساری)، مازیار اسدی(شمیرانات)، مجتبی اسماعیل زاد(ارومیه)، مجید حجتی(اصفهان)، مجید خالقی مقدم(خلخال)، محمد آشیانی(نیشابور)، محمد آهنگری(ابهر)، محمد حسین صفایی(تهران)، محمد محسنی فر(كرج)، محمد مهدی ورال(قم)، محمدصالح شریفی(سنقر)، محمود رضا معین پور(شیراز)، مرتضی جابریان(اهواز)، مرجان کاوسی فر(شیراز)، مریم آل مومن دهکردی(شهر كرد)، مریم ترابی(بوشهر)، مژگان جعفری(رشت)، مسعود طالبی(تبریز)، مهدی کاظمی بومه(فسا)، مهرداد واحد یوسف آباد(تبریز)، میعاد آخی(اهواز)، میلاد حدادیان(مشهد)، میلاد بهشتی(تهران)، مینا نوعی نوشهر(تبریز)، نسترن فرجادپزشک(مشهد)، نگین محمدی فرد(اصفهان)، نیلوفر ولی میرزا(تهران)، هادی دهقان پور(سبزوار). سایر اخبار و گزارش ها و اطلاعیه های دریافتی از سوی دبیرخانه این فراخوان بلافاصله در سرخط اخبار پایگاه عکس چیلیک منتشر و سپس در شبکه اجتماعی این رسانه در محیط های تلگرام، اینستاگرام و توئیتر منتشر می شود. منبع: پایگاه عکس چیلیک  

فنینگر آندریاس

operator 164

نام: آندریاس نام خانوادگی: فنینگر تاريخ تولد: 27/12/1906 – پاریس تاريخ وفات: 18/02/1999 – نیویورک   بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری: آندریاس فنینگر با نام کامل آندریاس برنهارد لیونل فنینگر در 27 دسامبر 1906 در پاریس، فرانسه متولد شد. وی عکاس و نویسنده موضوعات تکنیکی عکاسی بود که عکس های طبیعت و مناظر شهری او قابل توجه بود. وی فرزند ارشد لیونل فنینگر نقاش بود و یکی از فعالترین عکاسان جهان که از هر دو لحاظ فنی وبصری پیشگام بود. آندریاس مدرک معماری خود را از باهاوس، مدرسه ای نوآور در طراحی واقع در وایمار، آلمان اخذ کرد. زمانی که در رشته معماری تحصیل می کرد علاقه او به عکاسی توسعه یافت و 4 سال همزمان به عنوان معمار و عکاس در آلمان مشغول به کار بود تا زمانی که شرایط سیاسی آن را غیر ممکن ساخت و به پاریس نقل مکان کرد و در استودیو Le Corbusier’s شروع به کار کرد. سپس در سال 1933 به سوئد رفت و در آنجا یک شرکت تخصصی درزمینه معماری و صنعتی تاسیس کرد. با شروع جنگ در سال 1939، فنینگر به نیویورک تغییر مکان داد و به صورت عکاس آزاد برای آژانس ستاره سیاه و بعد برای اداره اطلاعات جنگ ایالات متحده مشغول به کار شد. بعد از مدتی کارآموزی، عکاس مجله لایف شد ( 1943-1962) جائیکه برای خود اعتبار کسب کرد. در ادامه، او بر روی کارهای شخصی اش از جمله برگزاری نمایشگاه و انتشار کارهایش به طور گسترده متمرکز شد. در میان شناخته شده ترین کارهایش، تصاویرسیاه و سفید او از نیویورک که غنی از جزئیات بود، محصول استفاده از وسایل و تکنیک هایی تجربی بود که باعث شد در طول مدت کارش پیشگام باشد. وی همچنین عکس های زیادی از عناصر طبیعی گرفت، مانند: صدفها، درختان و استخوان ها به صورتی که آنها را از محیط اطراف خود جدا کرده و در پس زمینه هایی خلوت، از آنها عکاسی می کرد، تا فرم آنها به صورت برجسته تری نمایان شود. تصاویر مناظر شهری و همچنین پرتره هایی که از طبیعت گرفته است، هردو نشان دهنده توجه او به ساختار زیربنایی آن چیزهاست، که ناشی ازتحصیلات او در زمینه طراحی و معماری است. فنیینگر بواسطه آثارش که ترکیبی از تجربه عملی و وضوح ارائه بود به عنوان یک معلم شناخته شده بود. هدف فنینگر از عکاسی، مستندسازی وحدت چیزهای طبیعی بود، اینکه آنها در فرمهای ساختاری به یکدیگر وابستگی و شباهت دارند. عکس های او توصیف اصول سادگی ، وضوح و سازمان یافتگی می باشد و بر طراحی تاکید دارد. علاوه بر فرم های طبیعی، موضوعات مورد توجه فنینگر شامل: شهر، ماشینها و مجسمه نیز بود. وی چهار لنزتله (telephoto lenses) سفارشی و سه دوربین (close-up cameras) درست کرد که او را قادر می ساخت تا مناظر طبیعی و شهری را دراندازه بزرگ و بدون ایجاد پرسپکتیو و دفرمه شدن به تصویر درآورد و همچنین موضوع های بسیار کوچک را در اندازه های شگفت آور نشان دهد که بدان وسیله جنبه های ناشناخته آنها آشکار شود. فنینگر به طور فعالی در مورد تکنیک های عکاسی می نوشت که شامل کتابهایی از جمله : – فنینگر در عکاسی – Feininger on Photography (1949) – عکاسی پیشرفته – Advanced Photography (1952) – مجموعه ای از عکس هایش با عنوان: آناتومی طبیعت – Collections of his photographs include such books as The Anatomy of Nature (1956) – جهان از دریچه چشمان من: 30 سال عکاسی – The World Through My Eyes: 30 Years of Photography (1963) – نیویورک – New York (1964) – عکاس کامل – The Complete Photographer (1965) – فرم هایی از طبیعت و زندگی با متنی از کیت سیمون – with text by Kate Simon; Forms of Nature and Life (1966) – درختان – Trees (1968) – کتاب عکس رنگی – The Color Photo Book (1969) – صدفها – Shells (1972) – کوه های ذهن – The Mountains of the Mind ( 1977) بایگانی عکس های او در “مرکز عکاسی خلاق” – توسان ، “موزه هنرهای مدرن” – نیویورک، “موزه هنر مترو پولیتن”- نیویورک، “گالری ملی هنر” – واشنگتن ، “موزه ویکتوریا و آلبرت” – لندن و “موزه جورج ایستمن” – نیویورک، نگهداری می شود. ایشان عکاسی سیاه و سفید را به سایر پردازش های رنگی در عکاسی به خاطر کنترل گرافیکی بهتر، ترجیح می داد. فنینگر جایزه های بسیاری دریافت کرد. آندریاس فنینگر در 18 ماه فوریه سال 1999.م در ایالت نیویورک در سن 92 سالگی درگذشت. مترجم و گردآورنده: مریم خداوردی #gallery-14 { margin: auto; } #gallery-14 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-14 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; } #gallery-14.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-14.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

نمایشگاه عکس «هیوا» در نگارخانه فرتورگران لیان شهر بوشهر

operator 238

نمایشگاه عکس «هیوا» در نگارخانه موسسه فرهنگی هنری فرتورگران لیان در شهر بوشهر در حال برگزاری است. به گزارش پایگاه عکس چیلیک در این نمایشگاه تعداد ده قطعه عکس از آثار سید احمد موسوی مقدم در اندازه ۵۰ در ۷۵ سانتیمتر به صورت رنگی شامل پرتره های از مردم زلزله زده سرپل ذهاب به نمایش گذاشته شده است. عکاس هدف از برگزاری این نمایشگاه را حمایت از مردمان سیل زده این منطقه عنوان کرده و تاکید کرده است که عواید ناشی از فروش این عکس ها را به نفع آسیب دیدگان و حمایت از جبران بخشی از خسارات ایشان اختصاص خواهد داد. نمایشگاه عکس «هیوا» عصر چهارشنبه 21 فروردین ماه جاری در محل نگارخانه موسسه فرتورگران لیان بوشهر گشایش یافته و علاقمندان می توانند همه روزه تا پایان 30 فروردین ماه از ساعت 17 تا 21 از عکس های به نمایش گذاشته شده در این موسسه تماشا کنند. موسسه فرهنگی هنری فرتورگران لیان در شهر بوشهر، چهارراه فضیلت، خیابان جمهوری، بعداز بنیاد الغدیر، شهرک ساحل(نیروی دریایی)، شماره ۱۹۹ واقع شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

تقدیر و تشکر از حضور، ابراز لطف و ارسال پیام تسلیت

operator 942

از آنجا که مشیّت الهی بر آن قرار گرفت تا آغاز این بهارمان با کوچ ناگهانی مسافری یگانه همراه باشد، بر آن شدیم تا در عین صبر و سکوت به قضای الهی راضی باشیم و این مسافر را در آرامش بدرقه کنیم. آری! «فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت» … و اینچنین شد که روح مادر مشتاق دیدار حضرت پروردگار شد و به پرواز درآمد.   دوستان! عزیزان! عکاسان! همکاران بزرگوار! با وجود اینکه در روزهای آغازین سال نو قرار داشتیم و شایسته ندیدیم این روزهای شروع به کار عزیزان را پس از سپری کردن تعطیلات نوروزی با خبر وفات حضرت مادر متالّم کنیم، با این حال در طی روند این رویداد، باز هم شاهد حضور برخی عزیزان بودم که ابراز لطف کردند و در غم درگذشت «مادر» بخشی از بار تالم خاطر این درد را در مراسم تشییع، تدفین، آیین ترحیم آن مرحومه به واسطه حضور و یا تماس و درج متن تسلیت و ارسال پیام و … به دوش کشیدند. در طی این مسیر ذکر جان و لب مان «همه از اوییم و به سوی او باز خواهیم گشت» شد و اگر رضای او چنین اراده کند، دل می سپاریم و اگر چه سخت است، صبرش را از او طلب می کنیم و راضی هستیم. در این راه سپاسگزار شما خوبانی هستیم که شاید در اثنای سخت شرایط، امکان پاسخ به لطف و مهرتان میسّر نبود ولی با درج این پیام ضمن اینکه همدلی تان را می ستاییم، از ابراز همدردی یکایک تان سپاسگزاریم: جاسم غضبانپور، حاج اسماعیل شکری، کیارنگ علایی، هرمز شجاعی مهر، مهدی عظیمی، سیدمصطفی حسینی، مهدی رودباری، رضا رئیسی، رضا جلالی، مهدی معصومی گرجی، پژمان دادخواه، صادق سوری، محمد نوروزی، حسین خادمی، جاوید خدمتی، محمد منصوری، عبدالرضا محسنی، نسرین ترابی، نوید عزیزی، سعید کرمی، الوند رضازاده، فاطمه میرالی، اسحاق آقایی، علی محمد شمسایی، سمیه هاشمی، مرتضی مهدویان، لیلا صادق زاده، زهرا دلاوری، عرفانه حجارمنش، عرفانه سعیدیان، فرشته سامی، مجتبی ملک پوریان، یاسمن حسین پور، ناهید پاشایی، محمدرضا نورمحمدی، آریو مینوسپهر، الهام محمدی، آرین جوادیان، مهدی یوسفی، جلال میرزایی، سپیده سیرانی، خسرو دهاقین، محمد فرّهی، محمد نمازی، ابراهیم رفیعی پرکوهی، معصومه اعتمادی، حسین عصاری، امیر ملک مختار، سجاد صادقی آرانی، میرمحسن حسینی، مهری راست قدم، مریم خداوردی، اعظم حشمتی، ابراهیم باقرلو، روژین عزتی، نسرین حامی، محمدرضا رحیمی، ندا شفیعی، سیدرضا حقّی، هانیه حجازی، پرستو صبادوست، محمود معتمدی، حمیده نظری، احمد صانعی، بهزاد کوزه گری، مریم الله یاری، نیما محمدی، محمدرضا خرازی، زهرا خوش، میثم قبادی، مجتبی محسنی، طاهره منصورنژاد، نسرین رستمی، زهرا باقری فرد، کامران ذهبی، محمود لطفی، حسین موقّر، مهدی خرازی، ندا رهگذر، علی رضا فانی، اکبر هاشمی، محسن فلاحی، سیدمحمد موسی زاده، شاداب تحویلداری، حانیه عبدالمحمدی، ناهید کیانیان، معصومه اصغری، سارا ابوالصدق، علی کلاهی فرد، امیر جوادیان، خلیل امامی، صبرا رئیسی، امیررضا معینی، بهار تاجیک، علی رضا صداقتی، ریحانه خداویسی، جواد مطهری فر، سودابه ریاحی فر، محمد اسکندری، مهرداد دولت آبادی، زهره حسینی جم، زهرا امان الهی، امیر شمشیری، حسن الماسی، ملیحه فرهادی، حمید شیخ حسنی، منصور همتی، مهرداد حبیبی، مژگان صادقی، حامد محمدی، نیما خالدی کیا، علی معصومی، سپیده رضاخانی، سهیلا داودی، لادن شجاع، هادی افسر، مهتاب خرازی، شجاع الدین علاالدین شورمستی، محمدرضا زارع، مرتضی شجاعی، امین رحمانی، وحید سلمانی، علی هاشمی، علی حمیدی، دکتر طاهره خادمی، مهدیه ثانی، مریم باقری، نهلا نیاورانی، امین نبی ئیان، احسان صالحی، آرزو کرمی، محمدرضا بایگان، رضا فرجی، مسعود فانی، علی رضا سادات، رضا سعادت پناه، شهرام فرهمندصفت، سعید مقدم، کامرانی، رعنا معتمدی، الهه علی رضالو، سیدعرفان علی پور، جیلدا ایران نژاد، محمد صفامنش، احمدرضا صانعی، نسرین بیک زند، فاطمه ریاحی، مهران غفوریان، امیر جوادیان، خسرو کلانتری، فریبا زاغی، صالح گورابی، فرهاد زرگریان، فروغ پرستار، عارف صدیقی، لعیا ابراهیمی، امین محمدحسن، فهیمه اکبری، اعظم کاظمی، لیلا تراب خانی، مهدی فشکی، محمد نیک عهد، مهناز نیاسری، علی شجاع، آمنه عبادی، تهمینه رحمانی، فاطمه کلانتری، سارا اکبری، امیر شهرابی، معصومه حضرتی، سیدمهدی طباطبایی، مهرداد اکبریان، محمد فتحی، مریم همتی، آسیه آرش پور، هادی صمدی، بابک معتمدی، نفیسه ملکی، مسعود نمازی، زینب صمیمی، توران شفیعی، سعیده نوری خواه، روزبه ساعتی، رامش لاهیجی، سمانه میلانلو، سیدجواد حنیفی، مهدیه زینی اسکویی، آرزو کافی، مصطفی قطبی، مجید نیک نفس، نوید توحیدی، رافیک عابدیان، پیمان فلاح، فرانه ساروق فراهانی، اِرمیا عابدیان، پرویز ریاحی فر، مهسا صادق، سهیل قنبرزاده، سیدشهاب الدین واجدی، حمیده قاسمی، سیدمحمدمهدی حسینی، زهرا یزدزاد، محمدجواد خزایی، … از درگاه حضرتش انواع خیر و سلامت، برکت و رضایت و سعادت را برای شما و عزیزان تان آرزومندیم. ارادتمند لطف و مهرتان: مهدی سروری منبع: پایگاه عکس چیلیک

اسامی متقاضیان شرکت در جشنواره عکس دارالسلطنه قزوین

operator 495

بر اساس برنامه زمان بندی پیش بینی شده در فراخوان دومین جشنواره ملی عکس دارالسلطنه قزوین و نخستین ماراتن عکاسی کشور، اسامی افراد ثبت نام کرده در این جشنواره و فتوماراتن منتشر شد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک به نقل از روابط عمومی جشنواره ملی عکس دارالسلطنه قزوین، خشایار فاضل کاشانی، دبیر این جشنواره بیان کرد: با شروع ثبت نام در پورتال الکترونیکی دومین جشنواره ملی عکس دارالسلطنه در روز ۱۰ اسفند ماه ۹۷، استقبال و حمایت شایسته ای از سوی عکاسان کشور و فرهیختگان این عرصه صورت گرفت. وی افزود: پس از پایان ثبت نام عکاسان جهت شرکت در نخستین ماراتن عکاسی کشور، اطلاعات شخصی و رزومه های ارسالی آنان در قالب فرمت فراخوان در دبیرخانه جشنواره مورد بررسی قرار گرفت. کاشانی گفت: باتوجه به روند الکترونیکی ثبت نام در جشنواره، با عکاسانی که اطلاعات آنان به دلایل مختلف به شکل ناقص در پورتال ثبت شده بود، تماس گرفته شد تا اطلاعات اصلاح شده خود را ارسال کنند. وی ادامه داد: پس از پایان زمان ثبت نام، فهرست ثبت نام کنندگان استخراج و جهت دستیابی راحت تر به اطلاعات، دسته بندی شد. دبیر دومین جشنواره ملی عکس دارالسلطنه قزوین اعلام کرد: عکاسان بومی استان قزوین نیاز به ارسال رزومه نداشتند؛ اما در مورد سایر عکاسان، برای شرکت در فتوماراتن پس از بررسی رزومه های ارسالی آنان در هیات انتخاب رزومه، اسامی عکاسان مدعو در روزهای آتی اعلام خواهد شد. وی در خصوص آمار کمی جشنواره گفت: در زمان ثبت نام، ۴۸۷ نفر اطلاعات خود را ارسال کردند که از بین آنان، اطلاعات ۳۶۷ نفر مورد تایید بود و ثبت نام آنان قطعی شد. لازم به ذکر است؛ به پیوست این گزارش، فهرست عکاسان ثبت نام شده در نخستین ماراتن عکاسی کشور منتشر شده است: حميدعزيزي خانقاهی، سنقر، رضا خالقی ، مشهد – تی تی ناز ساروی ، آمل – شاهو احمدی ، سنندج – محسن قدیری ، قزوين – پیمان بالائی دوگاهه ، البرز – فاطمه پزشکی مقدم ، تهران – محمدرضا توجه ، تهران – محمد آهنگری ، ابهر – سارا خسرویانی ، قزوين – مریم ترابی ، بوشهر – میثم اخبارده ، تبریز – آيدا فرخاد رسولي ، تبریز – مينا همتي كريم خاني ، شيراز – زهرا امامقلی ، قزوين – پرنیان نصری ، ورامين – زکیه بازودار ، كرج – امین مرادی ، قزوين – هادی زهرابی ، تبریز – امیر صادقی ، تبریز – مهران کریمان ، مشهد – ندا کشاورز ، قزوين – راضیه نوری ، قزوين – محسن زارعی قزوين – امید مهاجر ، البرز – طیبه خوینی ها ، قزوين – امین پرهیزکاری ، قزوين – محمد امین یوسفی ، اصفهان – مجید سعیدی ، قزوين – آیسان حقیقت ، رشت – حسام خطیب والا ، تبریز – علی نجات بخش ، اصفهان – مرجان کاوسی فر ، شيراز – یحیی باباپور ، تهران – علی منوچهری ، تهران – ليندا سيدي ، تبریز – ابوافضل برنا ، زاهدان – علی خوانین شيراز – فائزه دامادى ، البرز – فرید آزادی ، بوير احمد – هومن حیدری خیاط ، كرمانشاه – محمد رستمی ، قزوين – سهراب کاوه ، شيراز – فاطمه جمالی ، قزوين – حمیده سلیم نژاد ، كرج – روزبه فولادی ، تهران – بابک تقی زاده ، همدان – رضا ذاکری ، تهران – علی نفیسی  خرانق ، يزد – محمد خبازی علوی ، تهران – مهدی دانشور ، دزفول – کامیار کوکب زاده ، تهران – سعید قاسمی ، اهر – سید محمد حسین یرانی کلور ، خلخال – هادی دهقان پور ، سبزوار – بابک کنعانی ، تهران – امین دهقان ، اصفهان – الهام شهاب الملکی ، رشت – قدیر وقاری شورچه ، مشهد – مهدی وقاری شورچه ، مشهد – زهرا نعمتی ، قزوين – نسرین نوایی ، اردبيل – نوید مطریان پور ، بندر ماهشهر – جمشید فرجوند فردا ، بيجار – مجید خالقی مقدم ، خلخال – سجاد دادپور ، اردبيل – عمران کامیاب اشرلو ، بيجار – سپیده کریمی ، قزوين – مریم آل مومن دهکردی ، شهر كرد – مرتضی  صدیقی فرد ،  تهران – مهناز نوریان ، نيشابور – سحر شمسی پور ، شهر كرد – سمیرا غفاریان قالیباف ، مشهد – سعید رضا زاده ، اردبيل – محمد شهبازی ، بيجار –  بیتا ریحانی تبریزی ، بندر لنگه – مصطفی فهید ، تهران – سارا احدی ، بندر ماهشهر– محمد یاسین شاهمرادی ، جوانرود – جاوید خدمتی ، اردبيل – زهره صحت ، شيراز – محبوبه کیائی ، كرج – میلاد حدادیان ، مشهد – افسانه برغمدی ، مشهد – سحر حاجی غنی زاده ، كرج – فاطمه شریفی فرزانه ، تهران – مرتضی جدی ، مشهد – زهره مسگرانی ، تهران – صبا پرنیان ، كرج – حمیدرضا نصیری فرد ، قزوين – تهمینه رحمانی ، تهران – کاووس حسین پور ، قزوين – مهرداد فتحی ، زنجان – امیر حسین حسنی ، تهران – نگار صدیقی ، اصفهان – سیده مریم موسوی ، مشهد – شهرزاد ولیها ، قزوين – حامد اخلاقی ، شيراز –  رعنا یوسفی ، قزوين – شیدا آرمانی فر ،  مشهد – احسان صالحی ، زاهدان – محسن دشتی آجقان ، تهران – مونا زائرثابت ، رشت – مریم میرحسینی ، قزوين – علی اصغر فیض اللهی ، بيجار – مهری رحیم زاده ، قزوين – سید علی رضویان ، بيجار – علی حسنعلی زاده ، قوچان – احمد درخشان ، قزوين – میلاد بصیرمعادن ، تبریز – مرتضي كشاورز ، شيراز – هانیه کرامت لو ، گنبد كاووس – محمد قهرمانی ، بروجن – فهیمه کریمی ، قزوين – سید علی هاشمی ، تبریز – جواد رزاقی زاده ، تهران – بهنام موسوی ، اصفهان – شکیب مجیدی ، سنندج – مهرداد واحد یوسف آباد ، تبریز – زبیر موحد ، زاهدان – محسن گلریز ، قم – میلاد اسلام زاده ، جهرم – مهدی پورنصر ، تبریز – مجید حجتی ، اصفهان – اصغر خمسه ، تهران – امیر علی نواده شهلا ، تبریز – زهره لک ، بابلسر – سارا جعفری ، سنندج – مینا امین ، تهران – میلاد بهشتی ، تهران – سارا حق پرست ، كرج – سعید فداییان ، تهران – امیرحسین کمالی ، اصفهان – نیلوفر مردیها ، اصفهان – سینا تاج احمدی ، قزوين – علی اکبر مطلوبی ، فرديس – سحر رحمدل ، كرج – محمدرضا رفیعی ، البرز – عماد طلوعی ، مشهد – علی همامی ، تهران – سید مهدی سکاکی ، قزوين – ندا حاجی آقا بزرگی  ، تهران – فاطمه جداری فریدی ، تبریز – علیرضا خاکسار ، تبریز – مجید بازایی ، شيراز – زهرا ملائی ، البرز – جواد رضایی ، مشهد – مهیار گلستانی ، نيشابور – گلرخ سجادی  ، همدان – کیوان جعفری ، ساري – محمد آشیانی ، نيشابور – سید علیرضا رجایی شوشتری ، مشهد – پیمان یزدانی ، تهران – سمانه شیرازی ، آمل – حدیث فقیری ، شيراز – سعید سلیمانی ، تويسركان – علی اکبری ، كرج – احسان محمودی ، بيرجند – امیرمهدی نجفلو شهپر ، همدان – جواد حسنی ، كرمانشاه – فلورا یارمرادی ، كرمانشاه – شیوا مشفق ، تهران – مهدی آسیابی ، زنجان – محمد  کامرانی راد ، گرگان – مهران آقایی ، تبریز – سماء اسدی ، البرز – فاطمه سادات تقوی ، قزوين – مهدی فاضل ، مشهد – محمد امینی ، شيراز – حمید سالاری ، نيشابور – بابک موسوی ، تبریز – محمدحسام قلاسی ، زاهدان – محراب بطا ، زاهدان – مازیار اسدی ، شميرانات – سید علی میرعمادی ، اصفهان – عرفان سامان فر ، شيراز – حمیدرضا امیری متین ، بهار – مهدیس زارع پور ، قزوين – جواد عسکراوغلی ، اروميه – مرتضی جابریان ، اهواز – صمد علیزاده ، تبریز – خدیجه نادری ، اصفهان – امین خودستان ، قزوين – سیده فاطمه شمس ، رودبار – محمد رضا سعلبی فرد ، تهران – حمید سبحانی ، مشهد – نصیر غلاميان مقدم ، بيرجند – شهروز کربلایی ، كرج – محمدعلی کافی ، نيشابور – خشایار شریفایی ، ساري – امیرحسین نعیما ، رشت – محمود میربزرگ ، زاهدان – ماندانا روزخوش ،  تهران – مصطفی اسدبیگی ، تويسركان – نریمان شفیعی ، رشت – علی شهسواری ، تبریز – مهسا مردانی ، قزوين – حميدرضا ماستري فراهاني ، تهران – علي مرادي ، تهران – مژده شاهان بهبهانی ، شيراز – محبوبه قربانی ، مشهد – احمد ریاحی دهکردی ، شهر كرد – پژمان شجاعی ، پاوه – ابراهیم عرب بیکی ، اصفهان – فاطمه غنچه زاده ، فرديس – غدیر آب شناس ، بيرجند – رضا خالدی ، بيرجند – امیررضا حمیدی ، شيراز – مهدیا مصباحی ، مشهد – آرمان رنجبریان ، همدان – سید مهدیار شجاعی فر ، اهواز – سیده نیلوفر محمودیان ، زنجان – فاطمه چوبینه ، مشهد – حامد محمدی بیرق ، قزوين – نوید مفیدی احمدی ، كرج – سیاوش اجلالی ، كرج – علیرضا وثیق انصاری ، اصفهان – محمد سپهر پیش‌ بین ، تهران – محمد کریمی ، قزوين – مهسا دعاچی ، سبزوار – یدالله علیمردانی ، كرمان – محمدعلی قاسمی ، تهران – مریم کرمی ، اصفهان – مهدی کاظمی بومه ، فسا – الناز حسن پور بابایی ، قزوين – حسن ملحم ، كرج – مینا نوعی نوشهر ، تبریز – طاهره رخ بخش زمین ، شيراز –  آرزو صادقی نجف آبادی ، نجف آباد – محمد دادستان ، تهران – محمد صالح شریفی ، سنقر – محمد مهدی ورال ، قم – پیمان ملایی ، قزوين – امیر حسین جامه بزرگ ، تهران – علیرضا عباسی ، شيراز – محسن داودی ، دشتستان – ارس زنگنه ، بوشهر – ملیکا مالکی ، بيرجند – نیلوفر سلیمانی ، بيرجند – ستاره روزبهانی ، تهران – کامران نوراللهی ، مشهد – فرزانه شکری ، تهران – محمدرضا فربود قصرالدشتی ، شيراز – جواد جاویدی ، مشهد – ناهید طوقی عشقی ، اصفهان – محمدرضاآخوندی خرانق ، يزد – فرنوش فرشچی ، مشهد – حسین خسروی ، شيراز – نعمت اله معینی امین ، سبزوار – مازن هواشم ، اهواز – حسین مس‌ فروش ، تهران – ساسان جوادنیا ، طوالش – آیدا نخلبند ، فرانسه – نیما پیروز ، تبریز – سید متین هاشمی ، عجب ‌شیر – پویا بیات ، زنجان – فاطمه یعقوبی تاجانی ، رشت – عبدالمعيد معروفى ، اروميه – سجاد مختارزاده گان ، شيراز – صادق امیری هنزکی ، تهران – علی مرادی ، تهران – صادق میرزانژاد جیرهنده ، رشت – علیرضا فرصت کار ، شيراز – محمد صادق نیک گستر ، كرج – سمانه ترابی ، ملاير – محمد سعید ثابت قدم مقدم ، كرج – فاطمه غیاث یزدی ، قزوين – فروزان کشاورز طالبی ، قزوين – محمد موسوی ، مشهد – سروش جوادیان ، تهران – میثم منیعی ، كرمانشاه – مهرناز رحیمی ، بوير احمد – یاسر خواجه امینی ، بجنورد – بهزاد بهروزنیا ، تهران – مرجان ایروانی ، تهران – ساناز دادخواه ، اصفهان – زهرا دادخواه ، اصفهان – مریم ابوالحسینی پور اشگذر ، شاهرود – محمدجواد رسا ، بندرعباس – شیدا پوریوسف زاده ، بندر لنگه – سهیل فرجی ، اروميه – جليله معصومي ، رشت – ملیکا فرش فروش ، تهران – هدیه خزایی ، مشهد – سمانه جمالی ، قزوين – مهدی فاضل ، مشهد – میلاد فیروزان ، كرج – زهرا حیدری ، گرگان – یاسمن مرئی ، قزوین – سید حسن فتاحیان ، بوير احمد – احمدرضا کریمی ، تهران – رضا مرمزی ، اهواز – اسحق شیرین کام ، ميناب – طه اصغرخانی ، اروميه – رامین به روزی ، كرج – عارف تفرجی فر ، رشت – مسعود طالبی ، تبریز – فرشته اصلاحی ، كرج – نرجس خاتون اسمعیلی ، تهران – کیوان آذرشب ، تنگستان – محمد عظیم مایلی ، بندرعباس – امین جوانی ، سبزوار – زهره رضانژاد ، مشهد – مهسا رحیمی ، سنقر – جواد پرست ، گناباد – علی درخشانی ، قزوين – محمد ابراهیمی ، شازند – فرزانه چخماق ساز ، شيراز – فاطمه کرباسچی ، همدان – مهرداد حبیب وند ، قزوين – شعبانعلی بهرامی ، گرگان – محمدرضا دهداری ، شيراز – مریم غلامی ، رشت – پریسا هاجری ، تهران – امیرعنایتی ، تربت حيدريه – علیرضا جهانگیری منش ، تهران – تهمینه رازقی ، قوچان – محمد ابراهیمی ، شازند – محمد محسني فر ، كرج – شیوا محمدی ، بوشهر – مژده یونس مهاجر ، مشهد – مهری اسماعیلی ، قزوین – روشن نوروزی ، تهران – سعید زرآبادی پور ، قزوين – محمد یوسفی ، قزوين – علی نورس ، تهران – پوپک خواجه امیری ، كرج – لیلا پورحسن زاده ، بوشهر – رضا اسماعیل زاده ، تربت حيدريه – زهره آذین ، تهران – مهوش مولائی ، قزوين – محترم صدرالذاکرین ، رشت – محمدرضا برزگر ، قزوين – آرمان شاهمرادی ، قروه – سید جواد میرحسینی ، رشت – ابوذر بهراد ، مشهد – نگین محمدی فرد ، اصفهان – مهتاب قائدی ، اهواز – سمانه طاهرخانی ، قزوين – بابک مهرافشار ، اصفهان – حامد کلجه ای ، قزوين – سجاد ذوالفقاری ، ايلام – امین رحمانی ، تاكستان – علی اصغر یوسفی ، اراک – محمدرضا صالحی ، اهواز – محمد صادق محمدی اصل ، شيراز – سپیده رحیمی ، قزوین – مریم دشتی ، کرمانشاه – مجتبی اسماعیل زاده ، اروميه – میعاد آخی ، اهواز – سهیل کارآگاه ، قزوين – فاطمه عبداللهی ، ايلام – آذین حسن بیگی ، قزوين – مهدی سعیدی راد ، سبزوار – مژگان اسدی ، قزوين – حمیدرضا یاحسین گو ، زنجان – محمد حسین صفایی ، تهران – مژگان جعفری ، رشت – جابر غلامی ، اراك – محمود رضا معین پور ، شيراز – سید جمال مرتضوی امیری ، شاهرود – پریسا کربلایی سلمانی ، تهران – علیرضا فرامرزیان ، تهران – سمانه اصغری ، كلاردشت – سینا خرم دل ، زنجان – نیلوفر ولی میرزا ، تهران – سید یوسف قاسمی ، لاهیجان – نسترن فرجاد پزشک ، مشهد – حمید گرجی دوز ، قزوین. سایر اخبار و گزارش ها و اطلاعیه های دریافتی از سوی دبیرخانه این فراخوان بلافاصله در سرخط اخبار پایگاه عکس چیلیک منتشر و سپس در شبکه اجتماعی این رسانه در محیط های تلگرام، اینستاگرام و توئیتر منتشر می شود. منبع: پایگاه عکس چیلیک

یدا.. ولی زاده از ریاست انجمن عکاسان کناره گیری کرد

operator 163

یدا.. ولی زاده از ریاست انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی کناره گیری کرد. یدا.. ولی زاده با درج و انتشار یک متن در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی از کناره گیری اش از مسئولیت ریاست انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی خبر داد. در متن منتشر شده توسط این عکاس آمده است: « اینجانب یداله ولی زاده در تاریخ 22 12 1397 از سمت ریاست انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی کناره گیری کرده و رسما اعلام می نمایم که از این تاریخ به بعد هیچ پست و سمتی در انجمن فوق ندارم». البته که با مراجعه به صفحه رسمی پایگاه انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی و معماری ایران و مشاهده صفحه اخبار این انجمن، خبری با این موضوع مشاهده نمی شود و تنها در قالب اطلاعیه ای یک سطری، با تاییدی بر این کناره گیری مواجه می شویم که نوشته شده: « یداله ولی زاده در روز چهارشنبه مورخ 22 اسفندماه 1397 رسما استعفای خود را از سمت ریاست انجمن عکاسان صنعتی_تبلیغاتی اعلام نمود ». این در حالی است که در ماده شانزده اساسنامه این انجمن «شرایط لغو عضویت در هیأت مدیره» آمده: در موارد ذیل عضویت افراد هیأت مدیره لغو و اعضای علی البدل با رعایت شرایط، جایگزین می شوند. 1- استعفای کتبی 2- چهار جلسه و یا شش جلسه متواتر غیبت غیر موجه در جلسات هیأت مدیره 3- در خواست حداقل 10 تن از اعضاء و تصویب در مجمع (عادی و فوق العاده) انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی با معرفی 72 عضو در این انجمن در سایت چند سالی است که در حوزه عکاسی حضور دارد و گاه! فعالیتی از این تشکل دیده شده است. بنا بر اطلاعات مندرج در سایت به تاریخ 21 فروردین ماه 1398 (یک ماه پس از اعلام کناره گیری) وب سایت این انجمن، اعضای سومین دوره فعالیت هیات مدیره این انجمن را به این ترتیب معرفی کرده است: یدالله ولی زاده در کسوت رئیس انجمن، الهام امامی به عنوان: قائم مقام انجمن، ویلیام هاروتیونیان به عنوان: دبیر انجمن، فرهود حقی و ایمان سیوف جهرمی به عنوان: عضو هیئت مدیره، محسن حاجتمند به عنوان خزانه دار، نیما ناصری به عنوان بازرس، مجید پناهی جو به عنوان بازرس علی البدل، علی رحیمی و حسین بهبودی به عنوان: عضو علی البدل هیئت مدیره معرفی شده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

فاضل کاشانی: جشنواره عکس دارالسلطنه قزوین فتوماراتن ایران است

operator 324

کاشانی، دبیر دومین جشنواره ملی عکس دارالسلطنه قزوین: فراخوان دومین جشنواره ملی عکس دارالسلطنه و نخستین فتوماراتن ایران منتشر شد خشایار فاضل کاشانی، دبیر دومین جشنواره ملی عکس دارالسلطنه قزوین از انتشار فراخوان و پوستر این جشنواره در سطح ملی خبر داد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک به نقل از روابط عمومی دومین جشنواره ملی عکس دارالسلطنه قزوین، کاشانی ضمن اعلام این خبر گفت: سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین، دومین جشنواره ملی عکس دارالسلطنه و اولین فتوماراتن کشور را با هدف معرفی، حفظ و حمایت از فضاهای ارزشمند شهر قزوین، با محوریت مسیر گردشگری تاریخی- فرهنگی این شهر برگزار می‌کند. ایشان دراین باره افزود: جشنواره ملی عکس دارالسلطنه در گامی مهم بر آن شد با توجه به اهمیت مستندسازی تصویری در راستای ثبت تاریخی این مسیر حائز اهمیت به لحاظ هویتی و معرفی کهن شهر قزوین به عنوان یکی از مقاصد گردشگری ارزشمند کشور، این رویداد مهم هنری را برگزار نماید. دبیر دومین جشنواره ملی عکس دارالسلطنه خاطر نشان کرد: از جمله اهداف این جشنواره می‌توان به معرفی مسیر گردشگری تاریخی- فرهنگی قزوین به عنوان اولین مسیر منتخب گردشگری کشور، جلب توجه شهروندان، گردشگران و عکاسان به مسیر اصلی گردشگری قزوین و معرفی آن و ضرورت تبلیغات غیر مستقیم از طریق تأثیر ضمیر ناخودآگاه با استفاده از زبان هنر اشاره کرد. وی ادامه داد: ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری در استان قزوین، تهیه، ثبت و انتشار سند تصویری فاخر از مسیر گردشگری و بافت تاریخی شهر از طریق نگاه عکاسان مطرح کشور و… از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره محسوب می‌شود. کاشانی با اشاره به اینکه این جشنواره در چهار بخش میزبان عکاسان ملی، عکاسان بومی، شهروندان، گردشگران و شرکت‌کنندگان بین المللی می باشد گفت: محورهای پیشنهادی جشنواره شامل بخش اصلی در قالب فتوماراتن، بخش جنبی (معماری)، بخش تلفن همراه و بخش آرشیوی است. وی تصریح کرد: برگزاری جشنواره عکس در قالب فتوماراتن، برای اولین بار در کشور در دومین دوره جشنواره ملی عکس دارالسلطنه قزوین برگزار می‌شود. این بخش مختص کلیه عکاسان پذیرش شده (مدعو و غیر مدعو) است که در روز نخست جشنواره در مسیر گردشگری تاریخی- فرهنگی شهر قزوین و طبق قوانین و موضوعات از پیش تعیین شده ماراتن برگزار خواهد شد. دبیر دومین جشنواره ملی عکس دارالسلطنه قزوین در خصوص زمان برگزاری این جشنواره گفت: نخستین فتوماراتن کشور در روز دهم اردیبهشت ماه سال ۹۸ برگزار خواهد شد؛ البته دومین دوره جشنواره ملی عکس دارالسلطنه در روزهای ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ماه به کار خود ادامه خواهد داد. وی در پایان سخنانش ضمن دعوت از تمام عکاسان کشور جهت شرکت در این دوره از جشنواره ملی عکس دارالسلطنه و تاکید بر جذابیت برگزاری فتوماراتن برای اولین بار در ایران گفت: علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از قوانین جشنواره می‌توانند به آدرس اینترنتی darolsaltaneh.qazvin.ir مراجعه نمایند. منیع: پایگاه عکس چیلیک

تسلیت به محضر هنرمند عکاس « مهدی منعم »

operator 300

در کمال تاسف و تاثر مطلع شدیم که عکاس هنرمند « مهدی منعم » سوگوار از دست دادن برادر بزرگوارشان «حسین منعم حق دوست» شده اند. مهدی منعم از جمله عکاسان مشغول در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و اعزامی در سالهای جنگ تحمیلی میان عراق و ایران است که با پایان یافتن جنگ میان دو کشور همچنان به کار عکاسی از تاثیرات جنگ و ادوات نظامی بر مردمان و ساکنین مناطق مرزی متمرکز است. منعم پس از سالها تلاش توانست کتاب عکس «معجزه امید» را به چاپ برساند و چندی بعدتر کتاب عکس «قربانیان جنگ» را که حاوی تصاویر مصدومین و مجروحین ناشی از مین های باقی مانده از زمان جنگ را به چاپ و نشر برساند که در نوع خود اثر تالیفی ممتازی به شمار می رود. مراسم یادبود و ترحیم سومین روز درگذشت مرحوم «حسین منعم» عصر روز جمعه 9 فروردین ماه 1398 از ساعت 15 تا 17 در شهر رشت، جاده تهران، مسجد آقا سیّد ابراهیم برگزار می شود. مدیریت، همکاران و اعضای دفتر رسانه « پایگاه عکس چیلیک » به نمایندگی از سوی عکاسان این رسانه، ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی به محضر این عکاس هنرمند و آرزوی سلامتی، سعادت و عاقبت بخیری برای ایشان و خانواده گرامی شان ، از درگاه حضرت پروردگار، برای روح آن مرحوم، آمرزش، آرامش و تعالی خواستار است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

نوروز سال 1398 هم رسید و پیام های شما…

operator 582

سال 1397 هم با تمام آنچه برای هنر و عکاسی این مرز و بوم مقدر کرده بود، سپری شد و با گذشت هر سال سعی در این داریم که آنچه رفت را به بوته ی نقد بکشیم و تا آنچه را که می آید – به لطف پروردگار مهربان – مبارک کنیم. سال 1397 هم چون سالهای گذشته اش در حالی سپری شد که چندین رسانه در سطوح سراسری، استانی و منطقه ای به جمع محیط های اطلاع رسانی پیوستند و متاسفانه! با وجود مشکلات فراوان چندین رسانه از دور فعالیت خارج شدند و در حال حاضر بیش از هفت عنوان در حوزه شبکه اطلاع رسانی جهانی در سراسر کشور و در حدود بیست و هفت عنوان گروه و کانال در شبکه اجتماعی سعی در رعایت استانداردها و اصول اطلاع رسانی مشغول فعالیت اند. همچنین مسئولین و اعضای انجمن ها و تشکل های عکاسی در سرتاسر کشور سعی هایی در جهت بهبود روابط و عملکرد خود داشتند و در نهایت برخی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بعضی زیر نظر وزارت کشور گام هایی را منطبق بر بندهای اساسنامه و موازی با رضایت مندی عکاسان و اعضا برداشتند. البته که برخی با برنامه هایی درونی و خاموش و برخی بی هیچ حرکت و برنامه ای در طول سال و تنها به صرف یک اوج و هیجان رسانه ای در مقطعی از زمان و برخی دیگر با تعاریفی نو! در نظام برنامه ریزی و اجرا این مسیر را پیمودند. ” پایگاه عکس چیلیک ” (Chiilick.com) با پایان گرفتن سال 1397 حضور خود را در جمع رسانه های الکترونیکی جامعه عکاسی کشور از یکصدوسی وششمین ماه فعالیت گذراند و با وجود انتشار و بازنشر 11340 خبر و تولید 5113 خبر در طول سالهای حضور و فعالیت رسانه ای خود، تعداد 311 خبر را در 365 روز سال گذشته از رویدادهای فرهنگی هنری و جریانات جاری در عکاسی کشور منتشر کرده است. … و سالی دیگر هم گذشت! تورهای عکاسی این رسانه نیز به شکلی مستقل و ویژه با پذیرش بیش از 1193 تن از علاقه مندان عکاسی در قالب دانشجویان، اساتید، علاقه مندان از سایر استان های کشور در قالب 118 عنوان تور عکاسی برنامه ریزی شده و فوق برنامه به مرحله اجرا درآورد که دستاورد تصویری این تورها در نمایشگاه هایی چون: نخستین جشنواره تورهای عکاسی چیلیک، نمایشگاه گروهی همچو این می، نمایشگاه گروهی سبز سرخ، نمایشگاه گروهی انتهای زمین، نمایشگاه گروهی اهل حرم، نمایشگاه گروهی عکس و اشک، نمایشگاه عکس به وقت صبح، به افق زرد و چندین عنوان نمایشگاه گروهی در حال آماده سازی و سایر جریان های عکاسی کشور نمودی از موفقیت این بخش از فعالیت های این رسانه است. نگارخانه چیلیک (ChiilickGallery.com) نیز با برگزاری شش عنوان نمایشگاه گروهی تعداد نمایشگاه های عکس خود را به یکصدویازده عنوان نمایشگاه عکس رساند و میزبانی بیش از یک هزار عکاس ایرانی را برعهده داشته است. نسخه جدید رسانه پایگاه عکس چیلیک با طرحی نو با حذف محیط گالری و افزودن خدمات بیشتر بنابر نظرسنجی ها منجر به افزایش رضایت خاطر مخاطبین شده و پذیرای چندصد متقاضی عضویت در شبکه اطلاع رسانی و اشتراک خبری بوده است. پشتیبانی از 9 عنوان فراخوان معتبر در جامعه عکاسی از مجموع 28 عنوان فراخوان معتبر تشخیص داده شده که با معرفی دبیر، هیات داوران و بیان شفاف و صریح حقوق مادی شرکت کنندگان و عکاسان راه یافته محیطی معتبر را برای هر چه متعهدتر شدن دبیرخانه مسابقه ها و شرکت کنندگان در قبال هم فراهم آورده است که این آمار نسبت به سال قبل کاهش 57درصدی را حکایت می کند. همچنین شش عنوان مقاله نیز در بخش مقالات در اختیار مخاطبین قرار گرفته است. پایگاه تخصصی کتاب عکس (KetabeAks.ir) نیز با معرفی و انتشار قریب به یک هزار عنوان اثرتالیف شده با دقیق ترین نوع معرفی کتاب یا نشریه، در حیطه 50 سال اخیر بازار نشر سعی در فراهم آوردن یک بانک اطلاعاتی جامع از تالیفات و نشریات عکاسی و ارایه خدمات در سرتاسر کشور برای خریداران، پژوهشگران، دانشجویان و علاقه مندان رقم زده است. آغاز سال 1398 و گذر از سال 1397 با دریافت پیام هایی همراه بود که به نوعی حکایت از قدرشناسی و محبت عکاسانی داشت که نسبت به این رسانه و یا مدیریت این رسانه و همکاران بخش های گوناگون، همواره لطف داشته اند. با آرزوی رحمت و آرامش برای آنانکه در حوزه هنر عکاسی این کشور به قدر یک « چیلیک » تلاشی نمودند و در حال حاضر روحشان قرین آسمانیان شده است، امیدواریم که سال جاری برای تمامی پیشکسوتان، عکاسان، اعضای هیات علمی، محققین و پژوهشگران، نویسندگان و مترجمین، مدیران و همکاران رسانه های الکترونیکی و نوشتاری، اساتید و دانشجویان به ویژه مشترکین و اعضای این رسانه سالی سرشار از مهربانی های درونی و محبت های بیرونی در عرصه تمامی برنامه ریزی ها و اجراییات عکاسی کشور باشد که ریشه تمامی موفقیت های مانای هنرمندان، مرهون همین نکته ظریف است. در انتها از تمامی عزیزانی که با پیام هاو تماس های خود، دلیلی بر حضور روح بهار در دو سوی ارتباطات این رسانه با مخاطبین خود شدند سپاسگزاریم: آلفرد یعقوب زاده، مجید سعیدی، ناهید کیانیان، محمدمهدی رحیمیان، امیر عبدالحسینی، کریم متقی، علی خلیق، حمیده نظری، نوید عزیزی، نسرین ترابی، محمد جعفری، امیرهوشنگ للهی، ندا رهگذر، داود دارم، محمدرضا بهشتی منفرد، خسرو کلانتری، جاسم غضبان پور، جمال صالحی، سیدمحمد موسی زاده، اکبر هاشمی، محمد منصوری، لیلا صادق زاده، احسان نیلی، محمد جباری، نفیسه ملکی، امیرمسعود بزرگیان، علی رضا متقیان، مهدی معصومی گرجی، علی هژبری، داود جلیل نژاد، مهری راست قدم، علی هاشمی، سیامک جعفری، حمیده قاسمی، حمید یوسفی، محمد قدرتی وایقان، محمدرضا زارع، صبرا رئیسی، افشین میرزایی، الوند رضازاده، نسیم طواف زاده، شهرام فرهمندصفت، سیاوش پرتوی، حمید افشار، حامد حسین پور، محسن محمدی، محمد جلالی نیاکان، محمد نوروزی، سیدمحمود ابن الرضا، محمدرضا رحیمی، پری چگینی، مریم صادقی، ابراهیم رفیعی پرکوهی، کامران ذهبی، امیراحسان اسماعیلی، پوریا بروجردی، سیدحسین صبور، احمد نعیمی، امیر مردانی، علی صداقت، مهدیه اسکویی، رضا محمودی، سیدمهدی طباطبایی، محمود معتمدی، همت محمدنژاد، علی اصغر کلایی، ایوب فتاحی، اسدا.. علامی، عرفان یوسفی، مهشید امینی، مهرداد حبیبی، مصطفی دوستی، خشایار فاضل کاشانی، طاهره منصورنزاد، مجید فدایی، مریم قربانی فر، احسان صالحی، جلال میرزایی، الهه رستگاری، مجید رفیعی، تهمینه رحمانی، حامد جعفرنژاد، معصومه اصغری، مرتضی ضیغمی، الهام وزیری، سجاد صادقی آرانی، مهدی گلرخی، ناصر آیینه وند، مسعود احمدزاده، شیدا حیدری، معصومه حضرتی، مریم حسنی، فرهاد زرگریان، شهریار خونساری، سعید مهری، سیدرضا حقی، شفیع مهری، مهدی تقوی، فاطمه میرالی، سپیده رضاخانی، مجتبی محسنی، صادق سوری، خلیل امامی، شیرین شفیعی، شرمین نصیری، مهدی کاظمی خالدی، محمد کیانی، شقایق علیاری، مریم همتی، حمیدرضا مجیدی، عاطفه رستگاری،یحیی محمدی نیا، سیدمصطفی حسینی، علی رضا شیرین فرد، مهدی یوسفی، مجید مرادی، محمدرضا شیخی، ابراهیم باقرلو، اعظم حشمتی، مریم خداوردی، محمدرضا لطفی، اسرافیل صف آرا، محمدعلی مردانیان، اکرم عاشقی، منصوره حجّارمنش، سپیده سیرانی، محمد دکامئی، حامد بروجردی، آزاده مسیح زاده، مریم صالحی، کاوس صادقلو، سعید ثابت قدم مقدم، کرَم میرزاپور، امید حاتمیان، حسین عصاری آرانی، محمدتقی خوش خلق، نیلوفر زارعی، سجاد دلیری، مصطفی وثوق کیا، حسین موقّر، رامین فرزبود، محمد وروانی فراهانی، نیما خالدی کیا، احسان کمالی، حمید ظاهری، مهران غفوریان، شهرام آدشیرین، پریسا طاهری، زهرا دلاوری، سمیه هاشمی، یدا.. عبدی، امیر شهرابی، یاسر خدیشی، احمد یوسفی، علی اکبر آقاجری، مرتضی جعفری، علی کلاهی فرد، … تلاش ما در نام بردن از اسامی شما خوبان، تمام سعی ما در جبران لطف شما است. امید که پذیرا باشید. منبع: پایگاه عکس چیلیک

کتاب عکس «وضعیت چهارم» کیارنگ علایی چاپ و منتشر شد

operator 258

کتاب عکس «وضعیت چهارم» کیارنگ علایی در قالب 144 صفحه با 78قطعه عکس سیاه سفید و یادداشت هایی از کارشناسان در قالبی نفیس، چاپ و منتشر شد و به دفتر رسانه پایگاه عکس چیلیک رسید. به گزارش پایگاه عکس چیلیک در صفحه ی داخل جلد کتاب عکس «وضعیت چهارم» به قلم کیارنگ علایی در زمستان 97 آمده است: «برای من گیلان یک غافلگیری بزرگ نیست، صبری بزرگ است. صبری برای به بار نشستن، صبری به اندازه توم بیجار گرفتن، صبری برای تیمار داری توم ها، صبری به اندازه نشستن روناس و نمک به جان ماهی سفید و شور کردن آن. صبری به ظرافت تخم های ابریشمی که زنان گیلانی، آنها را در کاغذی می ریزند و زیر لباس خود در مجاورت پوست بدن شان می گذارند تا به گرمای پوست، کم کم شکفته شود و کرم ابریشم متولد شود. صبری بدون حرف برای مردهایی که از رودخانه ای بی ماهی، انتظار ماهی گرفتن دارند و کماکان با قلابی در آب، همان جا ایستاده اند. این کتاب مجموعی است از پرسه زنی و اتصال من به گیلان؛ مجموعی از خاطره بازی با گیلان و بوی رودخانه هاش، تا در نهایت تکه ای از مرا وصل کنند به جان گیلان. و استمرار زمان را _در لحظاتی که من آنها را دوست داشتم_ قطع کنند تا تمام چیزهای بازنموده آن ساکن شوند و باقی بمانند؛ این تنها راهی بود که بلد بودم تا گیلان نه از جان من برود و نه فراموش شود.» کتاب عکس «وضعیت چهارم» کیارنگ علایی با 78 قطعه عکس در ابتدا با متنی از دکتر مهدی مقیم نژاد با عنوان «چیزی شبیه زندگی» آغاز شده و در ادامه در میان دو عنوان: فصل قدیم و فصل جدید به بخش یادداشت ها پرداخته و مطالبی از مایکل کنا/ درباره زندگی، مهدی فاضل/بی آهن، بی سیمان بی مرز و کورش ادیم/نا«استمراری»ات ارایه کرده است. در بخش دیگری از کتاب ، مهدی مقیم نژاد پیرامون مجوعه عکس های کتاب و نگاه عکاس می خوانیم: «عکس های این کتاب در همه حال توان شکل دهی به طرح واره های بصری جذاب را دارند. نکته ای که همچون میلی طولانی و غریزی در سراسر کارنامه کیارنگ علایی قابل ردیابی است. شکلی از مهارت و هوشمندی در خلق جلوه های تصویری که نه تنها دوربین او را به سمت الگوهای شکلی تازه و موثر می کشاند، بلکه تراز عکس ها را نیز در وضعیت شمایلی بسیار با معنایی نگه می دارد. به بیان دیگر، یکایک تصاویر این کتاب نه تنها در کار خلق یا طرح صورت های شمایلی اند، بلکه خود نیز می توانند به شمایل هایی اکرارپذیر و مورد علاقه بدل شوند (میزان تاثیرات و اقبال عکس های هنرمند به ویژه در اینستاگرام تبیین کننده این نکته است). حال و در این وضعیت، عکاس مایل است تصاویر خود را با ارجاعاتی بیرونی نیز همراه کند که این نکته نه تنها پیچیدگی های تازه ای به کارش می بخشد بلکه راه ما را نیز برای ورود به مولفه های موضوعی فراهم می کند. این همه تنوع در گزینش موضوع و شیوه بیان آن، عاقبت برسازنده جهانی است خودآیین. گیلانِ کیارنگ علایی هرگز “درباره” موقعیتی مکانی بنام سرزمین گیلان نیست. بلکه در کنار آن است. نه حتی تکمیل کننده معنای آن. شاید در حکم واقعیتی افزوده برایش.» کتاب عکس «وضعیت چهارم» کیارنگ علایی دستاورد انتخاب 78 قطعه عکس سیاه سفید توسط عکاس در قالب 144 صفحه به شماره شابک: 2-66-5759-600-978 در قطع خشتی با اطلاعاتی چون: ناشر: حزفه هنرمند، طراح گرافیک: رضا باباجانی/ استودیو دَد، مدیر اجرایی: نگین سادات ملیح، مدیریت رنگ: مانی نورائی، لیتوگرافی نوید: نوید، چاپ: موید نواندیش، صحافی: گروه جلدسازی ترنج(شهاب متین رضا)، با پرتره ای عکاس توسط سعید گلی در شمارگان 1000 نسخه به قیمت پشت جلد یکصدهزارهزار تومان/ 100000تومان در انتشارات حرفه هنرمند چاپ شده و جهت معرفی و ارایه در اختیار « پایگاه تخصصی کتاب عکس » قرار گرفته است. در صورت تمایل به سفارش و دریافت نسخه ای از این تالیف به سایت کتاب عکس مراجعه و یا « ایـنـجـا » کلیک کنید. منبع: پایگاه عکس چیلیک

اولین جشنواره سراسری عکس ارسباران

operator 375

توضیح نمایشگاه:  62 قطعه عکس رنگی و سیاه و سفید   عکاس:  گروه عکاسان   قاب اول: انجمن هنر عکاسی شهرستان اهر با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهر، اولین جشنواره سراسری عکس سال ارسباران را برگزار میکند. اهداف: * شناسائی استعداد های بالقوه در رشته هنر عکاسی و معرفی هنرمندان برجسته در این مسابقه * زمینه سازی برای شکوفائی هنرمندان فعال در منطقه * مشارکت دادن نهادهای غیر دولتی (مردم نهاد)و ارگانهای ذیربط در انجام فعالیت هنری در رشته عکاسی * ثبت زیبائیهای ارسباران درزمینه های آثارو ابنیه تاریخی و باستانی ،طبیعت بکر و زندگی روستائی و عشایری و … * توجه به نقش تولید و اقتصاد مقاومتی در مشاغل سنتی که اکثر روستائیان و عشایر ارسباران به آنها مشغولند * توجه به گسترش گردشگری و شناساندن منطقه در جذب گردشگر * توجه به محیط زیست و حفاظت از جنگلهای زیبا و بکر ارسباران * تشریح و تبیین فرهنگ و سنن و آداب و رسوم منطقه وتوجه به نقش مراکزآموزش عالی در رشدوتوسعه ارسباران * نقش منطقه ارسباران در مناسبتهای ملی و مذهبی و دفاع مقدس * نقش منطقه ارسباران درنشر و  گسترش اسلام ناب محمدی(ص) موضوعات: الف)مستند اجتماعی مشاغل سنتی در ارسباران ازجمله ورنی بافی،فرشبافی، مشاغل خانگی زنان روستائی و عشایری وهمچنین مشاغل سنتی در بازار و راسته های قدیمی و… توجه به تولیدات داخلی در منطقه ارسباران به عنوان محور توسعه در اقتصاد محلی و توجه به سوغات ارسباران از جمله سیب و فرش و ورنی و عسل و … جلوه های زیبای زندگی روستائی و عشایری بخصوص در حوزه های دامپروری وکشاورزی و … توجه به فرهنگ و آداب و رسوم بومی و محلی شامل عروسیها محلی، موسیقی عاشیقی،ورزشهای بومی محلی از جمله اسب سواری و طناب کشی و کشتی محلی و … مناسبتهای ملی و مذهبی شامل راهپیمائیها و عزاداریها و جلوه هائی از ایثار و شهادت در ارسباران و نقش موثرمردم در صحنه های مختلف انقلاب ودفاع مقدس و … ب) معماری و طبیعت زیبائیهای بکر و ناب ارسباران ،طبیعت زیبا و ویژگیهای منحصر بفرد آن،جنگلهای زیبای ارسباران،قلاع وکوهها و دشتهای زیبای منطقه و… آثار و ابنیه و عمارتهای تاریخی و دیدنی در ارسباران از جمله بقعه شیخ شهاب الدین،بازار و مسجد جامع و راسته سه دکانلار و سایر آثار زیبا و دیدنی و تاریخی ارسباران همانند قلعه بابک و… ج)بخش ویژه: *شیرینی اهری از قدیم الایام به عنوان سوغات ویژه اهر مورد توجه مردم، بویژه میهمانان و گردشگران بوده و در مناسبتهای مختلف به عنوان پذیرائی اصلی و گاها به عنوان نذری و … از آن استفاده شده است. به تصویر کشیدن ابعاد مختلف این شیرینی از مراحل تولید و کاربرد آن در زندگی مردم و … در این بخش مد نظرمیباشد   دبیر جشنواره: مهدی زارعی دبیر اجرائی جشنواره: محمدرضا بهمرام هیات داوران: میرعباس آل یاسین ، کریم متقی ، جلال شمس آذران #gallery-15 { margin: auto; } #gallery-15 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-15 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffd13a; } #gallery-15.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffd13a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffd13a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 209 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-15.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#9b9b9b; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-15').photobox('a', { thumbs: true, time: 4000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); بخش طبیعت و معماری #gallery-16 { margin: auto; } #gallery-16 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-16 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa100; } #gallery-16.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa100; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa100; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-16.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#8e8e8e; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-16').photobox('a', { thumbs: true, time: 2000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); بخش مستند اجتماعی #gallery-17 { margin: auto; } #gallery-17 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-17 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb200; } #gallery-17.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb200; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb200; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-17.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#969696; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-17').photobox('a', { thumbs: true, time: 2000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); بخش ویژه، شیرینی اهری

نمایشگاه عکس «باغ شاهزاده» محمد جلالی نیا در ماهان کرمان

operator 268

نمایشگاه عکس «باغ شاهزاده» عنوان نخستین نمایشگاه عکسی است که در سال جدید توسط محمد جلالی نیا عکاس خوزستانی در باغ شاهزاده کرمان گشایش می یابد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، همزمان با فرارسیدن نوروز باستانی سال ۱۳۹۸ نمایشگاه عکس محمد جلالی نیا با عنوان «باغ شاهزاده ماهان» با نمایش 50 قطعه تابلو عکس در اندازه های: 100 در 70، 50 در 70 و 40 در 60 سانتیمتر در حمام تاریخی این باغ به نمایش گذاشته می شود. عکس های انتخابی محمد جلالی نیا شامل عکس های از چشم انداز های معماری و طبیعت چهارفصل این باغ شکوهمند می باشد از تاریخ یکم تا پانزدهم فروردین ماه سال 1398 با همکاری سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کرمان برگزار می شود. محمد جلالی نیا عکاس جنوبی متولد اسفندماه سال 1342 در آبادان است که تاکنون علاوه بر ارایه هایی در حوزه عکس و عکاسی با موضوع ابنیه تاریخی و فرهنگی، موفق به تالیف کتاب عکس ارگ بم معجزه خشت شده است. حضور عکس و آثار محمد جلالی نیا در پنجمین نمایشگاه سالانه عکس ایران(1372)، نخستین نمایشگاه بین المللی دوسالانه عکس ایران(1373) در موزه هنرهای معاصر تهران، همایش بین المللی محرّم(1378 و 1379) در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران و … برخی از اهّم فعالیت های عکاسی و موفقیت های ایشان در عکاسی است. در بخشی از متن قاب نخست نمایشگاه عکس «باغ شاهزاده ماهان» آمده است: «این مجموعه پیش ازین در چهارمین کنگره تاریخ و معماری و شهرسازی ایران به نمایش درآمده است. محمد جلالی نیا عکاس فعال در حوزه های معماری مستند اجتماعی و آیینی می باشد که از آثار چاپ شده قبلی وی در حوزه معماری می توان به کتاب ارگ بم معجزه خشت ایشان اشاره کرد. این باغ در سال 1390 هجری شمسی(2011 میلادی) به عنوان سیزدهمین اثر ایرانی در مجموع 9 باغ ایرانی در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو در کشور فرانسه به ثبت رسیده است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

فراخوان دومین جشنواره ملی عکس دارالسلطنه قزوین

operator 1196

دبیرخانه دومین جشنواره ملی عکس دارالسلطنه قزوین به عنوان نخستین فتوماراتن کشور با ارسال متن فراخوان به دفتر رسانه پایگاه عکس چیلیک اطلاع رسانی در خصوص این جشنواره را به شکل رسمی آغاز کرد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین دومین جشنواره ملی عکس دارالسلطنه قزوین( اولین فتوماراتن کشور) را با هدف معرفی حفظ و حمایت فضاهای ارزشمند شهر قزوین، با محوریت ((مسیر گردشگری)) برگزار می نماید. مقدمه: شهر قزوین با سابقه سکونت بیش از 10 هزار سال به عنوان مامن بیشترین آثار تاریخی ثبتی در کشور حائز اهمیت است. قرارگیری پراکنده این آثار باارزش ملی در شهر قزوین و عدم پیوستگی فضایی و کالبدی آنها با یکدیگر در شهر موجب مغفول ماندن بسیاری از این آثار از چشم شهروندان و گردشگران شده است،که خود باعث عدم توجه به منظر آثار تاریخی در شهر، اغتشاشات بصری و تجاوز به محدوده آثار ارزشمند تاریخی گردیده است. بر این مبنا سازمان نوسازی بهسازی شهرداری قزوین ، طرح مسیر گردشگری را در جهت توجه به آثارمتعدد تاریخی در این محور و به تبع آن بافت تاریخی شهر را مطرح نمود که از هسته تاریخی شهر شروع و با طی محور خیابان سپه به محدوده مرکزی شهر (دولتخانه صفوی) و در ادامه با طی محلات شمالی شهر تاریخی به دروازه «درب کوشک» می رسد. جشنواره ملی عکس دارالسلطنه قزوین در گامی مهم بر آن شد با توجه به اهمیت مستند سازی تصویری در راستای ثبت تاریخی این مسیر حائز اهمیت به لحاظ هویتی و معرفی کهن شهر تاریخی قزوین به عنوان یکی از مقاصد گردشگری ارزشمند کشور این رویداد مهم هنری را برگزار نماید. اهداف جشنواره – معرفی مسیر گردشگری به عنوان اولین مسیر منتخب گردشگری کشور – جلب توجه شهروندان ، گردشگران و عکاسان به مسیرگردشگری قزوین و معرفی آن – شناخت هر چه بهتر و بیشتر مردم و آگاهی از فعالیت ها، خدمات و اقدامات صورت گرفته در مسیر گردشگری – نمایش و معرفی ابنیه تاریخی ومعماری آن – اجرای برنامه های نوآورانه هنری در جهت جلب گردشگر و همسو کردن آنها با فعالیت های سازمان محورهای جشنواره این جشنواره به دنبال معرفی هر چه بیشتر مسیر گردشگری و بافت تاریخی شهر قزوین در چهار بخش میزبان عکاسان ملی، بومی، شهروندان، گردشگران و همچنین شرکت کنندگان بین المللی می باشد. لذا محورهای پیشنهادی جشنواره به شرح ذیل می باشد: 1- بخش اصلی(فتوماراتن): این بخش مختص تمامی عکاسان پذیرش شده (مدعو و غیر مدعو)می باشد . که در روز نخست جشنواره در مسیر گردشگری شهر قزوین طبق قوانین و موضوعات از پیش تعیین شده ماراتن برگزار خواهد شد. *در بخش اصلی باید ترتیب عکسهای دریافتی مطابق با موضوعات اعلان شده در بین ایستگاههای ماراتن باشد.شایان ذکر است فایلهای دریافتی به صورت RAW (بدون پردازش) در ایستگاه آخر طبق قوانین فتوماراتن توسط دبیرخانه دریافت میشود. *موضوعات بخش اصلی همزمان با استارت فتوماراتن اعلان و بصورت جداگانه در اختیار عکاسان قرار خواهد گرفت. 2- بخش جنبی(معماری): به دلیل وجود تعداد بالای ابنیه تاریخی و دارای ارزش شهر قزوین، بخش جداگانه ای با رویکرد عکاسی معماری جهت معرفی هر چه بیشتر شهر قزوین و مسیر گردشگری برگزار میگردد. 3-بخش تلفن همراه: شرکت در این بخش که شامل عکاسی با تلفن همراه (موبایل ) با محوریت مسیر گردشگری است برای تمامی شهروندان و گردشگران و تمامی عکاسان آزاد میباشد. *برای شرکت در این بخش می بایست عکسهای موبایلی علاوه بر آپلود عکسها در سایت جشنواره با هشتگ #darolsaltane98 نیز در اینستاگرام به اشتراک گذاشته شوند. *بدیهی است به منظور ذخیره سازی تصاویر هشتگ شده صفحه اینستاگرام عکاس در این بخش باید عمومی باشد. 4- بخش آرشیوی:عکسهایی در این بخش مد نظر جشنواره می باشند که دارای قدمتی با حداقل 30 سال باشند و مربوط به شهر قزوین با محوریت مسیر گردشگری هستند. *در این بخش عکسهای راه یافته به جشنواره میبایست در موعد مقرر جهت اسکن و انتشار در اختیار دبیرخانه جشنواره قرار بگیرند،بدیهی است عکسهایی باید در جشنواره شرکت داده شوند که به صورت فیزیکی (hard copy-negative-positive) موجودیت فیزیکی داشته باشند. مقررات شرکت در جشنواره ثبت نام اولیه ، ارسال رزومه جهت شرکت در فتوماراتن و ارسال آثار در سه بخش جنبی ،تلفن همراه و آرشیوی فقط از طریق سایت جشنواره امکان‌پذیر می باشد. آثار ارسالی هنرمندان در سه بخش جنبی ،ویژه و آرشیوی نباید قبلا درهیچ رویداد عکاسی پذیرفته شده باشد. هیچ محدودیت زمانی برای ثبت عکس‌ها در سه بخش جانبی ،ویژه و آرشیوی وجود ندارد. ارائه آثار در بخش های جنبی و تلفن همراه ققط به صورت رنگی امکان پذیر است. پس از پایان مهلت ثبت نام ،دبیرخانه جشنواره از میان متقاضیان (غیر بومی) اسامی 50 نفر از عکاسان را جهت حضور در جشنواره اعلام خواهد کرد و عکاسان مدعو،به مدت سه شب و چهار روز مهمان ستاد برگزاری جشنواره خواهند بود. شرکت تمامی عکاسان (چه داخل- چه خارج) در این جشنواره آزاد است. ارسال آثار فقط در زمان‌بندی مشخص شده قابل انجام است و به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. پس از اتمام مهلت ارسال آثار و داوری آثار، اسامی برگزیدگان طبق زمانبندی جشنواره اعلام می‌شود. دبیرخانه، هنرمندان را حداکثر تا دو روز کاری از وصول اطلاعات و ثبت نام اولیه مطلع خواهد کرد. در صورتی که فرآیند ثبت نام و ارسال آثار مطابق شرایط فراخوان نباشد، امکان شرکت در داوری برای عکس ها وجود ندارد. هر عکاس می‌تواند، در هر بخش حداکثر10 فریم (قطعه) عکس را به تفکیک در هر یک از بخشهای سه گانه جنبی ،تلفن همراه و آرشیوی درسایت جشنواره بارگذاری کند.(مجموعا 30 عکس) تمامی عکاسان می توانند در هر چهار بخش جشنواره شرکت نمایند. نامگذاری آثار: بر اساس نام و نام خانوادگی،به تفکیک بخش به عنوان مثال : بخش معماری:j-ali mohammadi01 … بخش تلفن همراه: m-ali mohammadi01… بخش آرشیوی: a-alimohammadi01… *فرمت دریافتی تصاویر در بخش اصلی )فتو ماراتن raw (می باشد که در صورت پذیرش اثر هنرمندان می بایست فایل اصلی و پردازش شده را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. تمامی عکس‌های ترکیبی، دستکاری شده، فوتومونتاژ، کلاژ، دارای پاسپارتو، امضای عکاس، لوگو، واترمارک (نشان دار)، و … یا هر گونه دخل تصرفی که سندیت عکس را مخدوش نماید، درهر مرحله ای از جشنواره حذف خواهند شد. شرکت کنندگان فقط می‌توانند در محدوده اصلاح رنگ و نور، کنتراست و شارپنس (وضوح) ویرایش عکس عمل نمایند. عکس‌های ارسالی باید، با سایز ضلع بزرگ 3000 پیکسل و حداکثر حجم 2 مگابایت ارسال شوند. در صورت راهیابی آثار به نمایشگاه ، فایل اصلی عکس می بایست نزد عکاس وجود داشته باشد. دبیرخانه جشنواره، ارسال کننده عکس را صاحب اثر تلقی می کند، در غیر این صورت تمامی اتفاقات احتمالی و مسئولیت بر عهده ارسال کننده است. به آثاری که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه مسابقه ارسال شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. تصمیم‌گیری در رابطه با موارد پیش بینی نشده بر عهده دبیر جشنواره خواهد بود. گاه شمار و زمان‌بندی دومین جشنواره ملی عکس دارالسلطنه قزوین زمان انتشار فراخوان: 11 اسفند 1397 شروع ثبت نام اولیه در سایت جشنواره :20 اسفند 1397 مهلت ارسال رزومه:17 فروردین اعلام اسامی عکاسان مدعو:20فروردین روزهای برگزاری جشنواره:10-11-12 اردیبهشت آخرین مهلت ارسال آثار( بخش جنبی-تلفن همراه و آرشیوی): 12 اردیبهشت داوری آثار: 13-14 اردیبهشت اعلام اسامی برگزیدگان: 16 اردیبهشت اختتامیه جشنواره، اهدای جوایز و افتتاح نمایشگاه عکس: 20 خرداد جوایز دومین جشنواره ملی عکس دارالسلطنه قزوین جوایز در بخش اصلی : مقام اول جشنواره :تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، هدیه غیر نقدی وکارت هدیه به مبلغ سی میلیون ریال مقام دوم جشنواره :تندیس جشنواره، دیپلم افتخار،هدیه غیر نقدی وکارت هدیه به مبلغ بیست میلیون ریال مقام سوم جشنواره :تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، هدیه غیر نقدی و کارت هدیه به مبلغ ده میلیون ریال تقدیر ویژه هیات داوران برای دو اثر: دیپلم افتخار و کارت هدیه به مبلغ هفت میلیون ریال جوایز در بخش جنبی( معماری): مقام برتر به صورت هم سطح برای سه برگزیده :تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، هدیه غیر نقدی و کارت هدیه به مبلغ پانزده میلیون ریال تقدیر ویژه هیات داوران برای دو اثر: دیپلم افتخار و کارت هدیه به مبلغ پنج میلیون ریال جوایز در بخش ویژه: مقام برتر به صورت هم سطح برای سه برگزیده :تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، هدیه غیر نقدی و کارت هدیه به مبلغ ده میلیون ریال تقدیر ویژه هیات داوران برای دو اثر: دیپلم افتخار و کارت هدیه به مبلغ پنج میلیون ریال جوایز در بخش آرشیوی: مقام برتر به صورت هم سطح برای سه برگزیده :تندیس جشنواره، دیپلم افتخار، هدیه غیر نقدی و کارت هدیه به مبلغ هفت میلیون ریال رئیس شورای سیاست گذاری: دکتر علی صفری رئیس هیات اجرایی و راهبردی: مهندس آرش رشوند آوه مدیر هنری و دبیر جشنواره: خشایار فاضل کاشانی هیات انتخاب عکاسان مدعو: عرفان دادخواه، اسحاق آقایی، صابر قاضی ،صادق سوری ، محسن کابلی هیات داوران: کیارنگ علایی، کریم متقی ،شادی قدیریان،سعید محمودی ازناوه، بهنام صدیقی توضیحات کتاب جشنواره، در صورت چاپ، به صاحبان اثر که عکس هایشان به نمایشگاه راه پیدا کرده است ، اهداء خواهد شد. به تمامی آثاری که به نمایشگاه راه پیدا کرده اند مبلغ: یک میلیون ریال در بخش اصلی هفتصد و پنجاه هزار ریال در بخش جنبی و پانصد هزار ریال در بخش تلفن همراه حق تألیف پرداخت خواهد شد. برگزار کننده، حق استفاده از عکس های ارسالی را در رسانه های چاپی، فیلم ، تیزر، بروشور، انتشارات مربوط به جشنواره ، در فضای مجازی و سایر موارد فرهنگی با ذکر نام عکاس، برای خود محفوظ می دارد، چنانچه عوائد مادی بابت انتشار عکسها متوجه جشنواره شود در آن صورت طبق قراردادی حقوق مادی عکاس نیز حفظ خواهد شد. ارسال عکس به دبیرخانه جشنواره، به منزله قبول تمامی مقررات مسابقه است و شرکت کننده مالک اثر شناخته می شود و مسئولیت هر گونه دعوی در باب مالکیت اثر بر عهده شرکت کنننده است و از عهده برگزار کننده خارج است. آدرس و تلفن دبیرخانه دائمی جشنواره: قزوین، خیابان امام خمینی (ره)، مجموعه تاریخی سعدالسلطنه، راسته وزیر، غرفه 40 028-33247639 ارتباط با ما: http://darolsaltaneh.qazvin.ir

به شکرانه سلامتی «فخرالدین فخرالدینی» و سالروز تولدش

operator 629

بانو «مهشید امینی» در سی و پنجمین سال زندگی مشترک و سالروز میلاد فخر عکاسی ایران چند سطری را به شکرانه سلامت این مرد هنرمند به عنوان یادداشت قلم زدند و از نگاه استاد فخرالدین فخرالدینی گذر عمر را نظاره کردند.  در یادداشت همسر این عکاس پیشکسوت در قالب دل نوشته ای از نگاه این عکاس نام آشنا آمده است: من چه سبزم امروز و چه فیروزه ای از گردش ایام دگر! چه رنگارنگ ام امروز از یکرنگی هایی که در زندگی ام تجربه شان کردم مثل رنگین کمان دل انگیز به راستی چند سال دارم که چنین احساس جوانی می کنم با نگاهم عقربه ساعت را به عقب بر می گردانم گذر زمان خاطرات شیرینم را یادآور است الهی! شکر شک ندارم یکی از علت های زنده بودنم همین دلخوشی های هر روزه ام در زندگی است که روح و قلبم را نوازش می دهد همین رنگ هایی که با قلم مو به روی تن سفید بوم هایم می سازم و می ریزم و از آنها تصویری می سازم تا هزاران هزار چشم را به ناز بکشد و نوازش ببخشد. گه گاهی هم با دوربین ام دنیا را فقط سیاه وسفید می بینم وچهر ه ای از ان خلق می کنم از هزاران هزار انسان فرهیخته آری! من زنده ام شماره شناسنامه ام اصلا برایم مهم نیست من برخلاف بسیاری با اعداد سال و ماه، زندگی نمی کنم جوهر شناسنامه ام با عشق نوشته اند تا قدر زندگی را درک کنم از من نپرسید چند سال دارم شمع روی کیک من عدد را نشانه نمی گیرد فقط روشنی می بخشد به زندگی ام نور می دهد به آرزوهای ام یادآور عشق می شوم تا در پیچ و خم این جاده و فراز و نشیب زندگی از حرکت نایستم و هر شب که به رختخواب می روم به امید آنکه صبح زود پشت سه پایه ام بنشینم و اثری خلق کنم و گه گاهی به دوربینم دست نوازشی بکشم وسپاس بگویم که هنوز در کنارم هست. می گویی که هنوز قادرم چهر ه ای آشنا را آشناتر کنم خدایا! در هر نفس و هر زمزمه ام سپاس ات می گویم که در این کاروان زندگی با ذوق وشوق کودکانه از پنجره نگاه ام تنها تو را نظاره کرده و می کنم من از پس دیدن هر مخلوقی -سالها است – که تنها تو را دیده ام و آنچه را که مخلوق تو بوده است. آنچه را که برای الهام گرفتن من خلق کردی تا بندگی تو را ترک نکرده و غیر تو را درک نکنم. سپاسگزار مهر تو پروردگار یکتای ام از آنچه بر جسم و جان و روح و روان ام در مسیر طبیعت جاری ساختی و جریان دادی… اسفندی دیگر از راه رسید و یک سال دیگر هم گذشت و … اما من هنوز در بهار جوانی ام.   دفتر رسانه « پایگاه عکس چیلیک » برای این دو هنرمند با اخلاق و ساعی طریق معرفت ضمن تبریک و شادباش این مناسبت مبارک، سلامتی و سعادت آرزومند است.   منبع: پایگاه عکس چیلیک

یادداشت مریم وحدتی بر نمایشگاه عکس کیارنگ علایی

operator 931

مریم وحدتی وضعیت چهارم، مجموعه عکس‌هایی از گیلان است؛ خودبیان‌گری فردی که از پرسه‌زنی در اجتماع مدرن روی‌گردان شده، سادگی طبیعت و صبر روستایی را تماشایی‌تر از پیچیدگی شهری یافته و با کناره‌گیری از فضای شهری در پی ثبت و نمایش آن امر دل‌خواهی است که تفسیر و ایضاح نمی‌پذیرد. علایی عامدانه به این جهان مغفول‌ماندۀ فریبنده نظر دارد. گفتن ندارد که هیچ‌گاه از جذابیت و فریبندگی بصری چنین عکس‌هایی کم نمی‌شود. در عین حال، آثار او در فاصله‌ مشخصی قرار می‌گیرد با عکس‌های واپس‌گرا، کلیشه‌ای و سیه‌نمای دستمالی‌شده توسط هر دوربین به دستی از موضوع روستاییان. هر چند همین نکته را باید بررسی کرد که چرا به جای پرداختن به معضلات جامعه شهری و بستر تاریخی معاصر که مساله اصلی شهروند امروز و منطبق با سرشت انسان مدرن است، بر دورافتادگی خوش‌نشینانی که ظاهراً در صلح‌اند با زندگی تمرکز شده است؟ به قول بودلر، «مخاطب عام ما به دنبال حقیقت می‌گردد» اما هنرمند با طفره رفتن از حقیقت در پی گشودن چه گرهی از مصایب این مردمان است؟ عکاس آنجا میان مردمی که تفاوت آشکاری با او در سیاق زندگی دارند، در پی چیست؟ پاسخ عکاس به ما می‌تواند چیزی شبیه این باشد: عکس‌ها به سادگی حدیث نفس عکاس است. عکس‌ها به رغم واقعی و مستند بودن، واقعیت را به دقت گزارش نمی‌دهند یا به بیانی، واقعیت را به تملک خود درآورده‌اند. می‌خواهند بگویند چیزی نیمی اتفاق افتاده و نیمی را عکاس خواسته که اتفاق بیفتد. آنگاه که مشکلات زندگی مدرن از راه‌حل‌هایش بزرگ‌تر می‌شود و روشن‌فکران نمی‌توانند از پس بهتر کردن وضعیت برآیند، این زندگی مدرن است که کنار گذاشته و آن وضعیت زیبای مغفول‌مانده‌ی پیشین است که بازآفریده می‌شود، آن هم با اسباب مدرنی چون سینِما، عکاسی، گرافیک و دیوارنویسی. عنوان کتاب و نمایشگاه، اشاره‌ای است به وضعیتی دیگر، وضعیت خیالی و نوستالژیک. عکاس گویی در پی انتقال معنای جهان‌شمولی نبوده است. چنان که خود در بیانیه اشاره کرده، «وضعیت چهارم» مجموعی است از پرسه‌زنی و اتصال من به گیلان؛ مجموعه‌ای از خاطره‌بازی با گیلان و بوی رودخانه‌هایش، تا در نهایت تکه‌ای از مرا وصل کنند به جان گیلان و استمرار زمان را، در لحظاتی که من آنها را دوست داشتم، قطع کنند تا تمام چیزهای بازنموده آن ساکن شوند و باقی بمانند؛ این تنها راهی بود که بلد بودم تا گیلان نه از جان من برود و نه فراموش شود.» بنابراین، هم‌جواری عناصر درون کادرها مابه‌ازای اصالت نفس و خیال‌پردازی عکاس در تلاش برای پیوند جهان رویایی و ایدئال‌ش با چیزی است که در گذشته (نوستالژی) وجهی از واقعیت را داشته است. وحدت و نظم میان عناصر از یک طرف و انسجام در روش روشن می‌سازد که حتی اگر آنچه در بیانیه آمده، پسینی باشد، ایدۀ او فکرشده و انتخابی است. او به طبیعت رجعت کرده است، اما رجعت به طبیعتی که طی سال‌ها توسط ستایش‌گران‌ش دست‌کاری شده است. در عین حال، عکاس، سوژه‌ی عکاسی و نگاه بیرونی به این طبیعت، بخشی از همین دست‌کاری‌اند. به میزانی که مردم از زندگی شهری و مدرنیزاسیون خسته و ملول شده‌اند و خطه شمال را به مثابه تفرج‌گاه و تسکین‌گاه برای رفع این خستگی یافته‌اند، در طبیعت دست‌کاری کرده و هم‌زمان، تبلیغ آنجا را هم کرده‌اند. دیگر جایی به نام طبیعت دست‌نخورده یا محلی برای گریز وجود ندارد و همه جا به بخشی از زندگی شهری پردود و ملال‌آور تبدیل شده است. هر چند در عکس‌ها این امر انعکاس پیدا نمی‌کند و دست‌کاری‌ها و خرابی‌های به جا مانده کمتر به چشم می‌آیند و ما صرفاٌ با خلوص و پاکی مکان مواجه هستیم. از این حیث، مسؤولیت اخلاقی در باب تشویق دیگران به آنجا رفتن و تخریب روزافزون‌ش وجود دارد. این اتفاق در کشور ما به نحو گسترده‌تری نسبت به سایر نقاط اتفاق می‌افتد. در غرب، برای گریز از ملال‌ها و فشارهای مدرنیزاسیون گریزگاه‌های بیشتری نسبت به ایران وجود دارد.‌ عکاس می‌تواند پاسخ دهد که دلیل سیاه‌‌سفیدی عکس‌ها درست از همین حیث است و با گرفتن رنگ از عکس‌ها، در پی نشان دادن برخی از واقعیت رو به زوال آنجا هم بوده است. یا می‌تواند به ما اشاره کند که این مناطق چگونه آسیب‌پذیر و درحال زوال‌اند. این نکته‌ را او به نحو معکوس به ما نشان می دهد. با نشان ندادن خرابی ها. ما تنها جوانب زیبایی‌شناسانه و رابطه انسان با حیوان و پدیده‌های طبیعی را می‌بینیم. هر چند در خوانش شمایل عکس‌ها پیچیدگی زیادی وجود ندارد اما رابطه عکس با مدلول آن نیز بالذات یا قراردادی هم نیست. از این جهت، تفسیر در نسبت با سواد دیداری مخاطب اتفاق می‌افتد. برای من بدوی، مقدم بر هر چیز، حضور عکاس در واقعیات انسان‌های دیگر به چشم می‌آید. اینکه عکاس به اعتبار چه پیوند، اشتراک یا قدرتی آنجاست؟ برخی ژست‌ها فاصله میان عکاس و سوژه‌ها را فاش می‌کنند، هر چند حضور عکاس را در مکان پذیرفته‌اند و طبق میل یا غلبه او، صحنه را ادامه می‌دهند، عکس‌ها بیان‌گر تفاوت و کنترل‌ متقابل میان سوژه‌های انسانی و عکاس‌اند. او آگاهانه و به دقت در برخی ثبت‌ها به سنت عکس یادگاری، به عنوان مرجع‌ و یکی از پیش‌زمینه‌های عکاسی مستند به افراد در محیط زندگی‌شان نزدیک شده و از آنان به معنای سنتی کلمه، عکس گرفته است. به جز آن، حضور انسان در مکان اندک و مبهم است. برخلاف عکس‌های شهری که انسان یا مظاهر وجود انسانی مرکزیت دارد، در این آثار تمرکز بر فقدان یا ابهام حضور انسان بماهو انسان است. انسان از جنبه حیوانی و طبیعی‌اش و چیزی هم‌سطح و هم‌مقام با سایر جانداران و موجودات طبیعی اطراف‌ش تصویر شده است. هر چند حضور انسان در عکس، تمام مناسبات انسانی را با خود به همراه دارد، اما در عکس‌های او ژست‌ها بیش از هر چیز معطوف به کار و معاش‌ و همراهی با طبیعت‌اند. در این جهان ترسیم‌شدۀ تا حدی سورئال، رنج هم هست. نه رنج از سر سرگشتگی و ناامیدی و تنهایی انسان شهری، که رنج برآمده از کشمکش با عناصر وحشی طبیعت. حضور اشیای مصنوع، اتومبیل‌های پارک‌شده، درها و حصارها، بندهای آویخته و کلبه‌های تک در پهنه دشت بدون حضور یا دست کم بدون تشخص عامل انسانی، وجود او را در گسترۀ عناصر طبیعی نمایندگی‌ می‌کنند. در دوره‌ای که معیارهای هنر دموکراتیزه شده، پیش پاافتادگی و تصادف نیز می‌تواند به نفع زیبایی اثر مصادره شود البته به لطف قدرت دید. آن تفسیری از عکس‌های “وضعیت چهارم” که تنهایی و فردیت انسان‌هایش را مورد توجه قرار داده‌اند را به سختی می‌توانم بپذیرم. هر چند تنهایی و فردیت در معنای انسان شناسانه‌اش خاصیت روح انسانی است، اما به نحو خاص ویژگی انسان شهری است و در نسبت با تن‌ها شناخته می‌شود. در بافت فرهنگ سنتی، مفاهیمی چون فردیت و تنهایی اعتباری ندارند. چرا که ریسمان‌هایی چون مذهب، خانواده، آداب، سنن و قومیت و الگوهای پذیرفته‌شده، فرد را در جامعه‌ی روستایی ادغام می‌کند. به تعبیر زیمل، فردِ تنها یا «غریبه» کسی است که در روابط کلان‌شهری از حس قرابت و هم‌دلی با اطرافیان خود ناتوان است. مردمان عکس‌های علایی بخشی از کلیت طبیعت‌ و در اتحاد و پیوستگی با موجودات زنده‌ی پیرامون‌اند. همین به یادمان می‌آورد انسان نیز بخشی از طبیعت است، نه سروَرِ طبیعت و مسلط بر این حیات. چنانچه عکاس ما همچنان پاسخ دهد که تنهایی ویژگی انسان‌های درون قاب‌هایش است، باز سراغ همان تفسیر می‌روم که آنچه او به ما نشان می‌دهد، حدیث نفس و تصعید تنهایی خود به درون قاب‌هایش است. از طرف دیگر، هر قاب ثبت‌شده از مناطق طبیعی، تفاوت آشکاری دارد با قاب‌هایی که از فضاهای شهری گرفته می‌شوند. در هر دو حالت اما ثبت هر قاب، به ازای از دست دادن قاب‌های دیگر است. حاشیه‌های عکس از قاب بیرون می‌افتند و ما صرفاً بخشی از مکان را می‌بینیم. هر گزینشی، محذوفاتی را هم با خود دارد. از چیزی عکس گرفتن، به معنای از چیزهایی هم عکس نگرفتن است. آن حاشیه‌هایی که در قاب نیستند، برای من جالب‌تر و بااهمیت‌ترند. در عکس‌های طبیعی ما چه چیز را حذف می‌کنیم؟ به باور من، آلودگی‌ها، خرابی‌ها و زشتی‌ها هستند که حذف می‌شوند‌ و اتفاقاً عکس‌ها همین‌جا اهمیت می‌یابند. در عکس‌های طبیعی، رد پای دولت، قدرت، سرمایه، سیاست، میل و جنون حذف می‌شوند. از همین رو، این‌گونه عکس‌ها برای نهادهای قدرت اهمیت پیدا می‌کنند. در واقع، حامیان و منابع مالی این گونه عکس‌ها کسانی‌اند که حذف شده‌اند. حذفی که بر قدرت‌شان می‌افزاید و دیده نشدن، تحکیم‌بخش حیات آنان می‌شود. لذا حذف ابزاری است برای قدرتمندتر شدن نه اتفاقاً نمایش دادن. در آثار علایی، نشانه‌های سبک پیکتوریالیسم با رویکرد رمانتیسم به چشم می‌آید. هرچند رمانتیسم بیشتر به عنوان مکتب ادبی و عمدتاً به قرن هجدهم و پیش از عصر روشنگری باز می‌گردد، اما از نظر رابرت سه‌یر و میشل لووی در مقالۀ «رمانتیسم و تفکر اجتماعی»، “جهان‌بینی‌ای است که در واکنش به کاستی‌ها و تضادهای سرمایه‌داری به وجود آمده است و جلوه‌های آن را می‌توان در تمام نظام‌های فکری مشاهده کرد و ادبیات تنها یک جلوه از آن است”. هر چند از عکس نباید انتظار داشت که جهان را جای بهتری کند یا دست کم درک ما را نسبت به جهان ارتقاء دهد، در عین حال استفاده از عکاسی ربط قاطعی با جهان‌بینی عکاس دارد. کشف مکان و پرتوافشانی بر عناصر به اعتبار مواجهه‌ی شهودی، آشنازدایی، توصیف و تخیل نمادین در ساحت تصویر، رمزگذاری با ژست‌های پشت به دوربین، شبح بدن‌های نامتشخص سولاریزه یا کنتراست بالا در پرسپکتیوهای وهم‌زا، توجه مشخص به ترکیب‌بندی و فرم، تصویرسازی شاعرانه از ساختار زندگی روستایی با درها و پنجره‌های گشوده که یادآور سخاوت و گشودگی مردمان آن خطه است، مردانی که در نسبت با کار تصویر شده‌اند؛ یا مشغول‌اند به کار یا فارغ از آن، زنان سال‌خورده‌ای که هیچ‌گار بیکار نیستند و با عناصر طبیعت در نسبت پیوسته‌اند، و حضور حیوانِ نه خانگی فانتزیِ عکس‌های شهری، بلکه حیوان به عنوان واسطه تولید و معاش، و بالاخره دست‌ها و گاه پاها که یا به واسطه پرده‌ای یا از گوشه کادر برش خورده‌اند که عاملیت را بازنمایی می‌کنند، بی‌رنگی نامتعارف، دامنه وسیع تن‌های خاکستری، همچنین، کیفیت بالای چاپ از ویژگی‌های مطلوب آثار کتاب و نمایشگاه “وضعیت چهارم” است. منبع: پایگاه عکس چیلیک

به بهانه سالروز درگذشت عکاس پیشکسوت « مسعود معصومی »

operator 231

خبر کوتاه بود و دردناک و البته برای آنانی که سالها در مقام آموزش از شخصیت و دانش او درس گرفتند تاثرآور. سیدمحمد معصوم را که همگان با نام دکتر مسعود معصومی می شناختند، در سن 79 سالگی درگذشت. اکنون که در آغاز سومین سالروز فقدان این مرد عالم و این عکاس پژوهشگر هستیم، بجاست تا از خدمات شایسته ای که ایشان در عرصه ای از عکاسی معاصر بر جای گذاشتند، یادی کنیم. مسعود معصومی از پایه‌گذاران تلفیق عکاسی صنعتی و تبلیغاتی با دید هنری است که از ایشان به عنوان نخستین عکاس دارای تحصیلات دانشگاهی در دوران معاصر یاد می شده است. مرحوم مسعود معصومی با اینکه در رشته هایی در عکاسی چون: نور و آتلیه و تبلیغات صاحب نام و بود ولی در برخی دیگر از رشته های عکاسی نیز تجربه های موفق و چشمگیری داشت. استاد معصومی بیش از یک دهه بود که از تهران به استان گیلان عزیمت کرده و در منطقه ای به نام طاهر گوراب در حومه شهرستان های ماسال و صومعه سرا زندگی می کرد و هر از چند گاهی پذیرای عکاسان و دانشجویان و دوستان خود بود. عکاس فقید مسعود معصومی متولد 1316 حدود پنجاه سال قبل برای انجام تحصیلات تکمیلی به کشور آلمان رفت و طی سال‌های 1969-‏ ‏1955 تحصیلات دانشگاهی در رشته عکاسی را در مدرسه ای دولتی در مونیخ آلمان به پایان برد. حدود سی و چند سال قبل به ایران برگشت و از آن سال‌ها عکاسی صنعتی- تبلیغاتی را با بر پا ساختن آتلیه ‏لورکا شروع کرد که تا امروز نیز ادامه دارد.‏ علاوه بر کارگاه عکس لورکا به عنوان استاد عکاسی در دانشگاه های عکاسی ایران در سال های مختلف تدریس کرد و عکاسان چیره دست و خبره ای را تربیت کرد. معصومی تدریس را در دانشکده روزنامه نگاری (علوم ارتباطات) آغاز کرده و تا زمانی که توانایی جسمی به ایشان مجال داد دانش خود را در محیط هایی چون: دانشگاه شهید ‏بهشتی، دانشکده صدا و سیما، دانشگاه تهران، دانشگاه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه عکاسی خبری، عکاسی معماری، کارگاه نورپردازی، عکاسی ‏صنعتی وعکاسی تبلیغاتی در اختیار دانشجویان قرار داد. مرحوم معصومی در موقعیت حضور در استان گیلان نیز به قدر توانایی با برگزاری دوره های فشرده آموزش عکاسی همچنان فعالیت های خود را در امر تدریس دنبال می کرد. بسیاری از عکاسان نامدار امروز روزگاری در کلاس آموزش عکاسی این استاد فقید حضور داشته و از ان جمله می توان به: محمد خدادادی مترجم زاده، سعید بهروزی، محمد ‏حکاک، محمد ستاری، حمید شاهرخ، جواد کیان، نادر سماواتی، اصغر دانش پور، محسن زارعی و علیرضا زینال نام برد. آخرین تجلیل از مقام شامخ علمی و شخصیت هنری استاد فقید عکاسی مسعود معصومی اوایل دی ماه سال جاری با حضور جمعی از علاقه‌مندان هنر عکاسی در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار شد. مراسم تشییع پیکر این استاد فقید عصر روز شنبه 14 اسفند ماه 1395 در محلّه فرحزاد تهران برگزار و پیکر این هنرمند عکاسی در گوشه ای دنج و آرام از قبرستان امامزاده ابوطالب به خاک سپرده شد. منبع: پایگاه عکس چیلیک

بنر کتاب عکس

لایت روم