دادخواه پژمان

operator 584

نام: پژمان نام خانوادگی: دادخواه   بیوگرافی و سوابق اجرایی و هنری: دکتری تخصصی فلسفه هنر مدرس دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر دبیر علمی سومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک دانشجوی نمونه مقطع کارشناسی و دکتری عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر برگزاری و شرکت در چند نمایشگاه گروهی عکس فعالیت در حوزه هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی داور چند جشنواره عکس روزنامه‌نگار حوزه هنر استاد راهنما و مشاور پایان‌نامه مقطع کارشناسی‌ارشد و کارشناسی نگارش مقالات علمی‌پژوهشی و تخصصی در حوزه هنر سخنرانی و ارائه مقالات علمی در همایش‌های ملی و بین‌المللی در حوزه هنر سردبیر و عضو هئیت تحریریه چندین فصلنامه علمی‌تخصصی عضویت در کمیته علمی و داوری بیش از 80 همایش ملی و بین‌المللی   #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'slide', speed: 2000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

بهمرام محمدرضا

operator 409

نام: محمدرضا نام خانوادگی: بهمرام تاریخ تولد: 1342/08/10   بیوگرافی: ‌ در دهم آبان سال1342 در شهر اهر متولد و پس از تحصيلات ابتدائی ومتوسطه به سال1362 وارد دانشگاه تبريز شده و در رشته كارشناسی تكنولوژی آموزشی به ادامه تحصيل پرداختم. از اساتید بزرگوار زیادی در زمینه عکاسی آموخته ام؛ از استاد دانشگاه جناب تقی زاده گرفته تا استاد مجتبی آقایی در انجمن سینمای جوان و هیئت تحریریه مجله عکس،ولی سرآمد همه آنها استاد بزرگوار جناب آقای یداله عبدی هستند که در حدود 4 سال حضوراً هنر عکاسی را از محضرشان تلمذ کردم و در واقع استاد اصلی بنده در زمینه عکاسی مستند و آشنایی با چاپ رنگی و سیاه سفید ایشان بوده و حق بزرگی بر گردن من دارند. از سال 70 تا 75 بمدت 5 سال لابراتوار رنگی در منزل پدری دایر کرده و کارهای چاپ تعدادی از آتلیه های شهر اهر را بصورت چاپ دستی انجام میدادم. همچنین بمدت 3 سال تحصیلی تدریس درس عکاسی رشته گرافیک هنرستان مهدیه شهرستان اهر را از سال83 به عهده داشتم. اولین نمایشگاه انفرادی بنده و در واقع اولین نمایشگاه عکس در شهرستان اهر با نام روزنه در شهریور سال 1371 و در محل موزه ادب و عرفان فعلی در بقعه شیخ شهاب الدین محمود اهری برپا گردید و با استقبال کم نظیری مواجه شد. در ادامه 3 نمایشگاه انفرادی دیگر در شهر اهر دایر نمودم که آخرین آن در سال 1390 بمناسبت گرامیداشت شهید آوینی در کتابخانه آیت الله نجفی برپا شده بود. از سال 93 با همراهی و کمک دوستان برای تشکیل انجمن هنر عکاسی شهرستان اهر اقدام کردیم که پس از ماهها تلاش در سال 94 به ثبت رسید و تحول خاصی در عکاسی شهرستان اهر بوجود آمد. فراهم شدن زمینه حضور و فعالیت هنرمندان عکاسی؛برگزاری اردوه های عکاسی و کارگاههای آموزشی؛ نمایشگاه و گزارشهای تصویری و حضور موثر در جشنواره های داخلی و … از ثمرات تشکیل انجمن هنر عکاسی در اهر بشمار میرود. بنده توفیق داشتم به عنوان دبیر اجرائی با مساعدت سایر دوستان؛ اولین جشنواره عکس ارسباران را بصورت ملی در اهر برگزار کنیم.   سوابق اجرایی و هنری: *عضو انجمن عکاسان ایران بشماره عضویت 1717-96 *رئیس انجمن هنر عکاسی شهرستان اهر از سال 1394تا 1396 و از سال 1396 تا کنون *دبیر اجرائی اولین جشنواره عکس سال ارسباران در سال 1396 *سه سال سابقه تدریس عکاسی در هنرستانهای اهر از سال 1383 تا 1385 *4دوره تدریس عکاسی مقدماتی در کلاسهای آزاد برای علاقمندان عکاسی در شهرستانهای اهر و هریس *2 دوره تدریس عکاسی مقدماتی در فرهنگسرای شهرداری اهر تابستان 96 و 97 *برگزاری 3 نمایشگاه انفرادی در شهرستان اهر *داوری در اولین مسابقه عکس جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر هارنا در کلیبر خرداد 94 *داوری در جشنواره عکس استانی ساقه های طلائی (هشترود) مهرماه 1396 *داور دومین جشنواره عکس سراسری ارسباران(اهر) در خرداد98 *سابقه موفقیتها در جشنواره ها و مسابقات عکاسی: راهیابی بیش از 100 اثر به جشنواره ها و مسابقات عکاسی ملی و بین المللی کسب مقام اول در بخش تک عکس هفتمین سوگواره عاشورائی عکس هیات دیماه 97 کسب مقام اول جشنواره ملی عکس وحدت در تهران آذر 97 کسب مدال طلای فیاپ از جشنواره بین المللی فیلارمونیا2018 قرقیزستان در بخش آزاد تک رنگ مهر97 کسب مقام تقدیر سالن و پذیرش 2 اثر از جشنواره بین المللی آکوا 2018 تاجیکستان کسب مدال نقره از جشنواره بین المللی تاجیک آرت فوتو 2018  خرداد 97 کسب مقام دوم کشوری در اولین جشنواره راه روشن در اسفند 96 کسب مقام شایسته تقدیر در دومین جشنواره عکس ورزشی شمالغرب در اردبیل اسفند96 کسب مقام چهارم(شایسته تقدیر) از چهارمین سوگواره ملی عکس عاشورائی بیرجند آبانماه96 کسب مقام برگزیده در جشنواره عکس ویرا (بخش ویژه) اسفندماه 95 کسب مقام شایسته تقدیر از دومین جشنواره عکس خانه روستائی در بخش مقایسه ای دی 95 کسب مقام دوم دومین جشنواره مد و لباس در استان آذربایجان شرقی اسفند94 کسب رتبه شایسته تقدیردوم و راهیابی 2 اثر به بخش نمایشگاهی نخستین جشنواره عکس محرم ارسباران(اهر) آذر 93 یادواره افتخار از نهمین جشنواره انجمن سینمای جوان شهریور70 کسب دیپلم افتخار از اولین جشنواره منطقه ای سینمای جوان(زنجان) آبان 71 کسب یادواره افتخار برای رتبه دوم در بخش تعلیم و تربیت دومین جشنواره عکس کودک و نوجوان سوره آبان70 کسب دیپلم افتخار از پنجمین جشنواره هنری ادبی روستا خرداد1370 #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-12.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

نجارپیشه مهدی

operator 655

نام : مهدی نام خانوادگی : نجارپیشه   ببوگرافی : دارای درجه یک هنری ، معادل دکتری ، در رشته تهیه کنندگی سینمای مستند مدت 25 سال درقسمت هاي مختلف صداوسيما در گيلان ،تهران وزاهدان مشغول بكار بودم و در سال 1375 باز نشسته شده وهم اكنون داراي شركت فیلمسازی يارمند فيلم هستم وهمكاري تنگاتنگي باصداوسيما ،ارگانها، نهادها وادارات مختلف دارم . سوابق فرهنگی و هنری: خلاصه فعالیت ها تا سال 1397 1- گذراندن دوره يكساله فيلم و لابراتوار دانشكده صدا وسيما (مدرسه عالی سینما تلویزیون 1352 ) 2- ليسانس مكانيك سيالات دانشگاه علم و صنعت تهران 3- مدرس انجمن سينماي جوان زاهدان از سال 1369 (عكاسي و فيلمسازي) ومدرس دانشکده هنرومعماری دانشگاه سیستان و بلوچستان 4- مدیرگروه رشته فیلمسازی ، ومدرس دانشكده فرهنگ و هنر دانشگاه علمي كاربردي زاهدان 5-فيلمبردار/عكاس و مشاور كارگردان فيلم 16 ميلي‌متري ماسوله سال 1354 مركز گيلان 6-نويسنده/ فيلمبردار/ كارگردان و تهيه كننده فيلم 16 ميلي‌متري (آن ساعت چهار بار نواخت ) ( درباره فروغ فرخزاد )سال 1355- مركز گيلان 7-مسئول فني سريال شاه شکار تهران شبكه اول كشور 8- مسئول فني سريال سایه همسايه‌ تهران شبكه اول كشور 9- فيلمبردار فيلم 16 ميلي‌متري هويت (انجمن سینمای جوان زاهدان) 10- فيلمبردار فيلم 16 ميلي‌متري (در جستجوي آفتاب ) برنده لوح تقدير بهترين فيلم مستند جشنواره منطقه یک کشور 1374 11- تصويربردار و كارگردان فيلم مستند تفتان 70 پخش از شبكه اول كشور برنده لوح تقدير بهترين تصويربرداري از جشنواره توليدات صداوسيما 1371 12- تدوينگر فيلم مستند شيرشكار پخش از شبكه سراسري 1373 13- تدوينگر فيلم مستند ميهمانان پاييزي پخش از شبكه اول و سوم كشور 1374 14- تصويربردار و كارگردان فيلم مستند گنبد گيتي پخش از شبكه اول و سوم كشور پذيرفته شده به بخش مسابقه جشنواره توليدات صداوسيما وبرنده لوح تقدير بهترین تصویربرداری 1374 15- تصويربردار و كارگردان فيلم گام‌هاي اراده پخش از شبكه سوم كشور برنده لوح تقدير از جشنواره توليدات صداوسيما ، برنده بهترين تصويربرداري و بهترين فيلم مستند از جشنواره بين المللي فیلم وحدت 1374 16- تصويربردار فيلم مستند گاندو پخش از شبكه اول و دوم و سوم كشور برنده لوح تقدير بهترين تصويربرداري از جشنواره توليدات صداوسيما 1376 17- تصويربردار و كارگردان مجموعه مستند 13 قسمتي ساحل تلاش پخش از شبكه سراسري 1377 18- تصويربردار مجموعه 13 قسمتي كرانه‌هاي كوير پخش از شبكه سراسري و استاني كرمان (شبكه دوم و سوم – 1383) 19- تصويربردار و كارگردان مجموعه 7 قسمتي دره‌هاي تفتان پخش از شبكه استانی 20- كارگردان مجموعه مستند 13 قسمتي مكران پخش از شبكه استاني سيستان وبلوچستان 21- تدوين/ تصويربردار و كارگردان فيلم داستاني ( آزادي ) پذيرفته شده به جشنواره بين المللي هامبورگ آلمان ، يوگسلاوي ، برزيل و ژاپن و برنده لوح تقدير از جشنواره توليدات صداوسيماي كشور 1385 22- تدوين/ تصويربردار و كارگردان فيلم داستاني ( سل) براي علوم پزشكي سيستان وبلوچستان 23- برنده لوح افتخار در زمينه عكس از جشنواره منطقه‌اي سينماي جوان 1373 24- برنده لوح تقدير در زمينه عكس از جشنواره سينماي جوان 1374 25- تدوين/ تصويربرداري/ نويسندگي و كارگرداني مجموعه مستند ديار گنجها 40 قسمت 30 دقيقه‌اي 1383 26- تهيه كننده و مجري طرح مجموعه مستند زاهدان دیروز ، زاهدان امروز 15 قسمت 20 دقيقه اي 1383 27- مجري طرح و تهيه كننده مجموعه مستند مشاهير استان 20 قسمت 20 دقیقه ای 1384 28- كارگردان و تهيه كننده مجموعه عروسكي جنگل دوستي 30 قسمت 15 دقیقه ای 1384 29- تهيه كننده و مجري طرح فيلم داستاني خط فاصله يكي از 5 فيلم برتر جشنواره توليدات صداوسيماي مراكز و برنده بهترين بازيگر مرد 1386 30- تدوين/تصويربردار و كارگردان فيلم مستند ( نياز و راز ) يكي از 5 فيلم برتر بخش مستند جشنواره توليدات صدا و سيماي مراكز 31- عكاس مجموعه عكس‌هاي كتاب سيماي ميراث فرهنگي سيستان و بلوچستان 32- عكاس مجموعه عكس‌هاي ايران‌گردي و جهانگردي ويژه سيستان و بلوچستان( برگزاري حداقل 10 نمايشگاه انفرادي عكس به مناسبتهاي مختلف ) 33- تهيه كننده و مجري طرح مجموعه 26 قسمتي سريال طنز (يك اشتباهي شده) 1383 34- تصويربردار/ كارگردان و تهيه كننده مجموعه 10 قسمتي( معادن )استان سيستان و بلوچستان 35- تصويربردار/ تدوين و كارگردان فيلم مستند ( ضلع جنوبي تفتان ) شركت كننده در جشنواره بين المللي فيلم‌هاي ورزشي سال 1384 36- تدوينگر فيلم مستند داستاني ( باد و آتش ) برنده لوح افتخار جشنواره دانشجويان كشور 37- تصويربردار و كارگردان مجموعه مستند 10 قسمت 30 دقيقه اي ( خرما ) 1387 38- تصويربردار/ تهيه كننده و مجري طرح مجموعه مستند گزارشي 10 قسمت 30 دقيقه اي ايدز 1387 39- تهيه كننده و مجري طرح مجموعه داستاني 26 قسمت 30 دقيقه اي رهایی عامل حیات (دربارهاعتياد ) 1388 40- تهيه كننده مجموعه زنده عروسكي ( مهرباني وصحرا ) پخش از شبكه اول سيما (درسی روز ماه مبارک رمضان ) شهريور 1386 (30 قسمت 15 دقيقه اي) 41- تهيه كننده فيلم كوتاه داستاني ( بازي واقعي ) پذيرفته شده به بخش مسابقه جشنواره بين المللي فيلم كوتاه ايران ، برنده 4 جايزه از جشنواره بين المللي فيلم رشد درسال 1386 ، وبرنده 4 جايزه از جشنواره توليدات صداوسيماي مراكزاستانها 1387 42- تصويربردار وكارگردان وتهيه كننده 15 برنامه 20 دقيقه اي براي نهضت سوادآموزي وپخش از شبكه استاني هامون در سال 1386 43- تصويربردار فيلم مستند داستاني زن شهرسوخته 1387 44- تصويربردار ، تدوينگر و تهيه كننده فيلم كوتاه داستاني خطر دركمين است براي اداره كل حمل ونقل وپایانه های استان سيستان و بلوچستان 1387 45- تصويربردار ، نويسنده وتهيه كننده فيلم كوتاه داستاني روياي ابري براي اداره كل حمل ونقل وپایانه های استان سيستان و بلوچستان 1387 46 – كارگردان وتصويربردار 5 (پنج) كليپ پخش از شبكه هاي سراسري 1388 47 – ساخت 15 موسيقي تصوير از جاذبه هاي استان جهت پخش از شبكه هاي سراسري سال 1389 48 – تهيه كننده تله فيلم ( فيلم سينمايي ) جان و مرجان براي شبكه سراسري سال 1389 49 – تصوربردار فيلم مستند دو قسمتي چابهار برای شبکه افق سال 1389 50 – تصويربردارو تهيه كننده مستند 3 قسمت 30 دقيقه اي (،انسان ،حيات ،طبيعت) پخش از شبكه استاني و سراسري 1390 51 – تصويربردار و مجري طرح مستند 3 قسمت 30 دقيقه اي ( بافت ) پخش ازشبكه استاني و سراسري 1391 52- تصويربردار و تهيه كننده مستنند 2 قسمت 30 دقيقه اي ( آب ،حيات دوباره ) پخش ازشبكه استاني و سراسري 1391 53 – تصويربردار ،كارگردان و تهيه كننده مستند 40 دقيقه اي ( زن در آيينه زندگي ) براي سيماي استانها – تهران 1391 54 – تصويربردار و تهيه كننده مستند 40 دقيقه اي ( بندباد ) براي سيماي استانها – تهران 1392 55 – تصویربردار و مشاور کارگردان مجموعه مستند 10 قسمتی محرم با نام آئین همدلی سال 1393 56 – تهیه کننده ،تصویربردار وتدوینگر مستند خشکسالی با نام فاجعه پنهان دو قسمت 40 دقیقه ای سال 1393 67 – پذیرش عکس درجشنواره ساوتهمپتون انگلستان -1395 68 – پذیرش عکس درجشنواره شکوه زنان صربستان -1396 69 – پذیرش عکس درجشنواره هنرعکاسی – کرواسی -1396 70 – پذیرش عکس درجشنواره عکس – تاجیکستان -1396 71 – برگزاری نمایشگاه عکس دسته جمعی در زاهدان -1396 72– پذیرس عکس درجشنواره جهانی عکس – مقدونیه و مونتنگرو -1396 73 – پذیرش عکس درجشنواره جهانی عکس – هند -1396 74- پذیرش عکس درجشنواره جهانی عکس – امریکا -1396 75- پذیرش عکس درجشنواره جهانی عکس – رومانی (آراد) -1396 76- پذیرش عکس درجشنواره ملی عکس – ایران – دامپزشکی -1396 77 – پذیرش عکس درجشنواره جهانی عکس – امریکا – بروکلین -1396 78 – پذیرش عکس درجشنواره بین المللی عکس خیام -1396 79 – داورجشنواره ملی عکس نگاران – 1396 80 – پذیرش عکس درجشنواره بین المللی عکس ژوهای چین – 1397 81 – پذیرش عکس درجشنواره بین المللی عکس کوه هوآنگ بی چین -1397 82 – پذیرش عکس درجشنواره بین المللی عکس تاجیک فوتو آرت -1397 83 – پذیرش عکس درجشنواره بین المللی عکس تاجیکستان – آکوا -1397 84 – دبیر دومین جشنواره ملی اردوئی عکس نگاران -1397 #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-13.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

امان الله ابوالفضل

operator 2312

نام: ابوالفضل نام خانوادگی: امان الله متولد: 1355   بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری: مالک و مدیرآژانس عکس فتوامان. مدتي در رشته هاي فلسفه و سپس روابط عمومي در دانشگاه مشغول به تحصيل بوده كه از ادامه تحصيل در هر دو رشته انصراف داده است. الفباي عكاسي را از پدرش كه از عكاسان قديمي است آموخت و اولین عکسهایی که گرفت مربوط به سال 1370 می باشد. از سال 1374 و از باشگاههای ورزشی کوچک خصوصی سطح شهر مشغول به عكاسي ورزشي شد اما فعاليت مطبوعاتي خود را از سال 1378 آغاز کرد. ايران ورزشي، نود و گل روزنامه هايي است كه به عنوان دبیر سرویس عکس بيشترين همكاري را در اين مدت با آنها داشته است. در سال 1386 نيز روزنامه ورزشي دنياي فوتبال را بنيان نهاد اما پس از شش ماه امتياز آن را واگذار کرد. سابقه حضور در تورنمنت های مهم : جام جهاني كشتي سال 2000 جام ملت هاي آسيا 2004 چين بازي هاي غرب آسيا 2005 قطر جام جهاني 2006 آلمان بازي هاي آسيايي 2006 قطر جام ملت هاي آسيا 2007 مالزي جام جهاني فوتبال نوجوانان 2009 نيجريه جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی جام ملت های آسیا 2011 قطر المپیک 2012 لندن جام جهانی 2014 برزیل بازی های آسیایی 2014 اینچئون کره جنوبی پارالمپیک 2016 ریو جام جهانی 2018 روسیه جوایز : برنده تعدادی از مسابقات و جشنواره ای ورزشی داخلی و برنده جایزه بهترین عکس آسیا در پارالمپیک 2016 ریو برزیل پنج سال رييس كميته عكاسان ورزشي ايران عضو هيات رييسه انجمن نويسندگان، خبرنگاران و عكاسان ورزشي ايران #gallery-14 { margin: auto; } #gallery-14 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-14 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-14.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-14.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

مکبری مصطفی

operator 803

نام: مصطفی نام خانوادگی: مکبری متولد: ۱۳۴۴/۷/۶ بیوگرافی و سوابق اجرایی و هنری: دارای مدرک کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر تهران شغل : تدریس عکاسی در آموزش و پرورش با 31 سال سابقه تدریس عکاسی در دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران از سال 1385 تا 1392 تدریس عکاسی در دانشکده های نیما محمود آباد 1391 تا 1395 و امام صادق (ع) بابل 1392 تدریس تصویر برداری در مرکز رادیو تلویزیونی جوان صدا و سیمای مازندران 81 – 1380 سوابق: شرکت در نمایشگاه های مختلف عکس از سال 1373، از قبیل: کودک و کار1376- زیستن در مه ( نمایشگاه دو نفره در گالری دانشجو تهران) 1375 و … – پرتره در نقاشی و عکاسی 1389 و 1391 شرکت در جشنواره های منطقه ای سینما جوان (گرگان 1373- بخش عکس ) شرکت در جشنواره بین المللی فیلم رشد (کرمان- 1383 و تهران – 1391 – فرهنگ و صنعت ) (تهران)- 1383 (، مفاهیم قرآنی(تهران) – 1383 ، دومین جشنواره منطقه ای فیلم وارش، جشنواره فیلم فرهنگیان استان مازندران و… عضو هیات انتخاب و داوری جشنواره های فیلم و عکس استانی، منطقه ای، سراسری از قبیل: داور فیلم و عکس جشنواره منطقه ای امید (قزوین- 1382 )، اولین دوره فیلم وارش (1379)، جشنواره سراسری سیره نبوی ساری-( 1385 – 86 ) راهیان نور استان مازندران( 1386) داوری بخش عکس مسابقات دانش آموزی آموزش و پرورش استان مازندران داور بخش عکس جشنواره هنری دانش آموزی کشور داور بخش عکس جشنواره های استانی. (سال 1384 الی 1394) و … فیلمو گرافی: نویسندگی و کارگردانی: عبور(1377)،سیم نما( 1378)،سهمی برای جنگل کوچک( 1382)، آنسوی زلال( 1386) ، امسال صید نیست ( 1391 ) تصویربرداری فیلم های: عبور( 1377)، کلیشه( 1377)، دنیای من- دنیای ما(1378)، زمان مرده( 1378)، نوروز مردگان ( 1379)، آن سوی زلال( 1386)، دریا و مرد( 1388)، موازی( 1389) ، پرواز در شب( 1391)، مستند بمان (1395) تدوین: عبور( 1377)، کلیشه( 1377)، دنیای من – دنیای ما( 1378)، سیم نما( 1378)، زندگی در نوروز( 1379) و… #gallery-15 { margin: auto; } #gallery-15 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-15 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-15.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-15.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

وهاب زاده امید

operator 752

نام: امید نام خانوادگی: وهاب زاده اسبقی تاریخ تولد: 1368/06/27   بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری:   سوابق تحصیلی فوق دیپلم عکاسی از دانشگاه علمی کاربردی واحد 41 – 1392-1394 پیشینه شغلی از خرداد 1389 تا تیر 1392 عکاس خبرگزاری مهر از تیر 1392 تا هم اکنون عکاس خبرگزاری فارس دانش تخصصی عکاسی خبری عکاسی ورزشی نمایشگاه های گروهی عکس اولین دوره فیروزه -1387 جشنواره عکس رشد قرقیزستان در فیاپ ایران  the Cyprys Photographic Society ایران در سالی که گذشت در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات جشن تصویر سال دوره های  11-12-13-14 پنجمین جشنواره عکس خبری دوربین دات نت افتخارات نشان عکاس سال مطبوعاتی ایران سال 1395 برگزیدگان عکس بخش جوانان زیر 25 سال جشنواره تصویر سال بخش ورزشی مقام اول – 1394 برگزیدگان عکس بخش جوانان زیر 25 سال جشنواره تصویر سال بخش خبری مقام دوم -1394 برگزیدگان عکس بخش جوانان زیر 25 سال جشنواره تصویر سال تقدیر در بخش مستند – 1394 تقدیر در بخش مجموعه عکس های 1+5  به صورت مالتی مدیا در جشن تصویر سال – 1394 تقدیر در سومین جشنواره عکس قاب های بهشتی سال 1394 رتبه های اول و سوم مسابقه از سرو تا رسانه –  1389 تقدیر در بخش حرفه ای اولین مسابقه عکس سفر با قطار سال 1389   #gallery-16 { margin: auto; } #gallery-16 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-16 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; } #gallery-16.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-16.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-16 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 4000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

عالیشاه اصغر

operator 772

نام : اصغر نام خانوادگی: عالیشاه تاریخ تولد: 1337/10/11     بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری:   #gallery-17 { margin: auto; } #gallery-17 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-17 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; } #gallery-17.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-17.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-17.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'slide', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

ایزدپناه داود

operator 820

نام: داود نام خانوادگی: ایزدپناه تاریخ تولد: 1354   بیوگرافی و سوابق اجرایی و هنری: ليسانس زبان و ادبيات انگليسي از دانشگاه شيراز هستم از سال 1390 به صورت تجربي كار عكاسي را شروع كردم . عضو موسس انجمن عکاسان دنا هستم وهمچنين عضو هيئت مديره انجمن هستم . در جشنواره ها و نمايشگاههاي مختلف حضور داشته ام که به برخی از آنها در ذیل اشاره شده است: 1- مقام اول جشنواره بسیج هنرمندان استانی 2- مقام دوم جشنواره زائر استانی 3- نفر اول جشنواره عکس فجر مر حله شهرستان 4- نفر اول جشنواره عکس فجر مرحله استانی 5 – برگزیده شدن مجموعه عکس در جشنواره گرانتر از طلا اراک 6-راهيابي به جشنواره عکس فجرکشوری با موضوع معماری اسلامی 90 7- راهيابي به جشنواره عکس در جستجوی معنا خانه عکاسان 8- راهيابي به جشنواره سراسری کار و تعاون و اشتغال 9- راهيابي و کاندید جایزه اول از جشنواره سراسری فرهنگ اقوام در ایلام 10– راهيابي به جشنواره سراسرسی عکس عاشورایی درارسنجان فارس 11 راهيابي به جشنواره سالمندان و آلزایمر 12- راهيابي و تقدیر شده سایت یزدپیکچرز 13- راهيابي به جشنواره سراسری معلولین با عنوان نگاه نو 14-شركت در نمايشگاه گروهي عكس در تهران (آثار هنرمندان استان) 15 راهيابي به جشنواره عكس اعتكاف قم با دو قطعه عكس 16- راهيابي به اولین جشنواره عکس معلولیت و معنویت 17- راهيابي به نخستین جشنواره مجازی پیامبر اعظم با دو عکس 18- راهيابي به دومین جشنواره سراسری فرهنگ اقوام در ایلام 19- نمايشگاه گروهي يكصد اثر از سه عكاس استان در چهار ايستگاه متروي تهران 20- راهيابي به جشنواره قاب سرخ لارستان 21 راهيابي به جشنواره نگاه پناهندگان 22- راهيابي به جشنواره طبیعت ایران شرکت نیکون در مرحله نهايي 23-نفر برتر جشنواره برفي (هفت استان جنوبي) 24- راهيابي به هشتمین جشنواره رشد با 2 عکس(سال1393) 25- حضور در جشنواره خیام با پنج عکس پذیرفته شده در مرحله اول و دوم(سال 1393) 26 راهيابي به جشنواره امید(سال 1393) 27- راهيابي به جشنواره قرآن در آيينه تصوير(سال 1393) 28- راهيابي به جشنواره نورنگار بخش سفر و گردشگري(سال 1393) 29 راهيابي به جشنواره مهر محرم سمنان با 2 قطعه عكس(سال 1393) 30 راهيابي به جشنواره معلولين و زندگي اصفهان(سال 1393) 31-نفر چهارم در بين عكاسان دفاع مقدس در اردوي سه روزه عكاسي از مناطق محروم استان كهگيلويه و بويراحمد(سال1393) 32 راهيابي به نخستين سوگواره عكس “كيش عاشورايي” (1393) 33-پذيرفته شده جشنواره عكس معلولين و اجتماع شهر طبس (1393) 34- رتبه اول بخش جنبي جشنواره ملي عكس عاشورايي هيات در قم و پذيرش هفت عكس (1394) 35- پذيرفته شده در جشنواره گريترلين آمريكا با عنوان كوچ نشينها (1394) 36 راهيابي به جشنواره شيخ بهايي اصفهان با دو عكس (1394) 37- نفر سوم جشنواره ملي عكس زيارت در تبريز(1394) 38-نفر دوم جشنواره فرهنگي و هنري دانشگاهاي استان (1394) 39-نفر برتر جشنواره عشايربطور مشترك (1394) 40-راهيابي به جشنواره سبز جوكول گرگان(1394) 41-نفر اول جشنواره عكس زيارت استاني(1394) راهيابي به جشنواره فرداي روشن شهر ايلام (1394)42- 43-منتخب نمايشگاه هنر روز ايران برگزار شده توسط موسسه ضياء آرت و شركت در فستيوال نيكان در موزه ديانگ شهر سانفرانسيسكو با دو عكس(1394) 44-راهيابي به جشنواره نورنگاربا بيشترين تعداد عكس چهار عكس(1394) 45-راهيابي به جشنواره چادرهاي آسماني(1394) 46-راهيابي به جشنواره كوهبان با دو اثر(1394) 47-نفر دوم جشنواره سراسري رويداد ملي آب (1394) 48-تقدير شده در جشنواره بسيج استاني و با پذيرش 5 عكس در اين جشنواره(1394) 50-نفر اول جشنواره سراسري سرمايه اجتماعي در بخش مجموعه عكس با مجموعه عكس بحران آب (1394) 49-راهيابي به جشنواره قرآن در آيينه تصوير (1394) 51-راهيابي به جشنواره بيست و نه يازده اقتصاد مقاومتي با دو عكس(1394) 52-جشنواره عكس هيات قم راهيابي در بخش اصلي با دو عكس (1394) 53- راهيابي به مراحل مختلف جشنواره خيام با دوازده عكس (1394) 54-راهيابي به مرحله دوم جشنواره هيپا امارات (1394) 55-راهيابي به جشنواره بيرق مازندران (1394) 56-راهيابي به جشنواره تصوير سال در دو بخش ايران ما و بخش ورزشي و برنده جايزه بخش ايران ما بطور مشترك (1394) 57-راهيابي به جشنواره دستهاي مهربان (1394) 58- راهيابي به سومين جشنواره ادواري تعاون (1394) 59- راهيابي به جشنواره جهاني آل ثاني قطر با چهار عكس(1394) 60-راهيابي به جشنواره من زندگي را دوست دارم با دو عكس(1394) 61-راهيابي به جشنواره سراسري بحران آب (1394) 62-نفر سوم جشنواره سراسرس عكس زندگي بدون دخانيات(1395) 63-راهيابي به جشنواره محيط زيستي فيلم سبز (1395) 64-راهيابي به جشنواره هنر هاي خاكستري (هنرهاي فراموش شده) اصفهان با دو عكس(1395) 65- تقدير شده جشنواره رهايي كرج (1395) 66-راهيابي به جشنواره شاهچراغ (1395) 67-نفر برتر بصورت مشترك جشنواره گزارش يك نگراني(1395) 68-نفر اول جشنواره سراسري اسوه هاي مقاومت (1395) 69- راهيابي به جشنواره قابهاي بهشتي (1395) 70-راهيابي به نخستين جشنواره رهروان عشق اصفهان (1395) 71-نفر برتر بصورت مشترك جشنواره محيط زيستس بانك تجارت(1395) 72-راهيابي به جشنواره عكس شاهنامه (1395) 73-مقام اول جشنواره عكس رضوي بخش موبايلي (1395) 74-نفر دوم جشنواره رضوي استاني (1395) 75- نفر اول جشنواره رنگ زندگي شركت ايسوس در ايران بخش انتخاب مردمي (1395) 76- راهيابي به جشنواره انگور اروميه (1395) 77- كانديد دريافت جايزه در بخش تك عكس جشنواره چهل چراغ و راهيابي مجموعه عكس درهمين جشنواره (1395) 78- راهيابي به جشنواره رشد بخش ايران سرزمين پرگهر(1395) 79-رتبه برترچهارمين دوره جايزه هنر و ادبيات محتشم بصورت مشترك(1395) 80-راهيافته به جشنواره پولينسكي قرقيزستان با پنج عكس(1395) 81-راهيافته به جشنواره نوروز تاجيكستان با دو عكس(1395) 82-راهيافته جشنواره نماز و نيايش كرج با چهار عكس (1395) 83-نفر سوم جشنواره ايران ساخت (1395) 84-راهيابي به جشنواره مهر محرم (1395) 85-نفر دوم خانه روستايي در بخش بافت كالبدي سازگار با محيط (1395) 86-راهيابي به سومين جشنواره عاشورايي خط سوم (1395) 87-راهيابي به جشنواره خشت اول كرمان (1395) 88- راهيابي به جشنواره عكس هيات قم با سه عكس(1395) 89-نامزد دريافت جايزه در جشنواره ايثار و رسانه(1395) 90-نفر اول بخش محيط زيست جشنواره توسعه پايدار دانشگاه علم و صنعت تهران(1395) 91-راهيافته به جشنواره آب دانشگاه مشهد (1395) 92-راهيافته به جشنواره عكس انجمن سينماي جوان بوشهر با دو تك عكس و يك مجموعه عكس(1395) 93-نفر برتر جشن تصوير سال در بخش ايران ما (1395) 94-راهيافته به جشنواره قابهاي آسماني آمل (1395) 95-راهيافته به جشواره موج بندر عباس(1395) 96-تقدير شده جشواره عكس كانون معلولان (1395) 97-نفر اول جشنواره يزدشناسي(1396) 98-راهيافته جشنواره عكس اميد(1396) 99-نفر دوم جشنواره طنز سوره(1396) 100-راهيافته جشنواره حيران در بخش طبيعت(1396) 101-نفر سوم بخش عكس جشنواره فرهنگي هنري مشهد الرضا(1396) 102-راهيافته جشنواره ميراث فرهنگي ناملموس(1396) 103-راهيافته جشنواره شيراز امروز در بخش شهرنگار(1396) 104-راهيافته جشنواره تكتا (1396) 105-نمايشگاه گروهي عكس در مجلس شوراي اسلامي(1396) 106- نفر دوم جشنواره سراسري رنگ در زندگي اقوام شركت سام سرويس(1396) 107-تقدير شده جشنواره سراسرس “با استاندادرد خاطر جمع باش” (1396) 108-فيناليست بخش لند اسكيپ مسابقه عكاسي ماهانه(سپتامبر2017) هيپا امارات (1396) 109-نفر دوم جشنواره سراسري سبز جوكول (1396) 110-راهيابي به دومين سوگواره عكس عاشورايي بسيج هنرمندان استان چهارمحال بختياري (1396) 111-نفر اول بخش هيات كودك جشنواره عاشورايي قم (1396) 112-نفر اول بخش عكس جشنواره عاشورايي ادبيات محتشم تهران(1396) 113- نفر اول بخش جنبي جشنواره سرمايه اجتماعي رشت (1396) 114- پذيرش چهار عكس در جشن در جشنواره عكس نگاران سيستان و بلوچستان (1396) 115-پذيرش دو عكس در جشنواره عكس مينيمال (1396) 116-پذيرش يك عكس در جشنواره عكس سفيران شهر (1396) 117-شايسته تقدير جشنواره عكس گردشگري با رويكرد مهمان نوازي(1396) 118-پذيرش يك عكس در جشنواره عكس نورنگار (1396) 119-پذيرش يك عكس در سوگواره عكس عشق حسيني بهبهان (1396) #gallery-18 { margin: auto; } #gallery-18 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-18 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-18.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-18.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; } #gallery-18.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-18.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-18.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-18.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

بشارتی آزاده

operator 2197

نام : آزاده نام خانوادگی: بشارتی تاریخ تولد: اَمرداد 1369   بیوگرافی و سوابق اجرایی و هنری: عکاس ، خبرنگار ، شاعر *عکاس مدعو و راه یافته به نمایشگاه عکس در نخستین جشنواره عکس نگاران، سیستان و بلوچستان، آذر ماه 1396 *راه یافته به بخش مناظر شهری ششمین دوره جشنواره ملی عکس بیرجند در قاب ایران، 1396 *راه یافته به نخستین دوره جشنواره عکس هشت، تیرماه 1396 *راه یافته به بخش عکس همایش «شهر، شهروندی و تئاتر» سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، دی ماه 1395 *راه یافته به نمایشگاه عکس هفتمین دوره جشنواره عکس زنان و زندگی شهری، تهران، آذرماه 1395 *صاحب دو نسخه تالیف کتاب شعر با عنوان: «پلک های قفل شده» و «داربست» #gallery-19 { margin: auto; } #gallery-19 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-19 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-19.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-19.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-19.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-19.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-19.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

کرمی سعید

operator 827

نام: سعید نام خانوادگی: کرمی تاریخ تولد: 1353   بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری: آشنایی و فعالیت عکاسی از سالهای 72 تا کنون – بیش از 14 سال کار حرفه ای در زمینه های مختلف عکاسی گوشه ای از سوابق عکاسی: • منتخب و راهیابی به بخش عکس و مقام چهارم جشنواره پرتو حسن و راهیابی به نمایشگاه – یک عکس • منتخب و راهیابی به بخش مسابقه جشنواره منطقه ای عکس سینمای جوان آبادان راهیابی به نمایشگاه- دو عکس • منتخب و راهبابی به بخش مسابقه جشنواره منطقه ای تاک ملایر و راهیابی به نمایشگاه- یک عکس • منتخب و راهبابی به بخش مسابقه جشنواره عکس رشد- دو عکس • منتخب و راهبابی به بخش مسابقه جشنواره عکس فرش -یک عکس • منتخب مسابقات کشوری عکس ماه ( عکس مطبوعاتی وخبری) در چندین ماه مختلف و کسب رتبه • انتخاب شده و شرکت در دومین دوره جشنواره عکس فیروزه تبریز • انتخاب شده و شرکت در سومین دوره جشنواره عکس فیروزه تبریز • کسب مقام سوم در دومین دوره جشنواره عکس فیروزه تبریز –مجموعه عکس • پذيرفته شده در سومین جشنواره عکس‌های برتر سال90 • منتخب نمایشگاه جشنواره عکس ملی خلیج فارس -هرمزگان • کسب مقام دوم مسابقه کشوری عکس میراث فرهنگی وگردشگری (آداب ورسوم وسنتها) • انتخاب شده وشرکت در جشنواره ملی عکس مشهد 2 دوره • پذیرفته شده و راهبابی به بخش مسابقه و نمایشگاه و کتاب در پنجمین دوره جشنواره ملی عکس مشهد • پذیرفته شده و راهبابی به بخش مسابقه و نمایشگاه و کتاب در 2 دوره جشنواره عکس یادگار دوست – مشهد • پذیرفته شده و منتخب (راهیابی دو عکس به نمایشگاه)در ششمین دوره جشنواره عکس فیروزه تبریز • کسب مقام سوم جشنواره عکس نورنگار (بخش آئین ها وسنتها) • عکاس گروه عکس جشنواره فیلم کودک ونوجوان همدان( 3 دوره ) • دبیر سرویس عکس کنگره بزرگ سرداران شهید استان همدان • عکاس سرویس عکس جام جم آنلاین • عکاس گروه مجلات همشهری ( سرزمین من – سرنخ- جوان ……. ) • عکاس خبرگزاری مهر • عکاس فیلم سینمایی-من غلامرضا هستم • عکاس فیلم سینمایی – نقش ترنج • عکاس روزنامه همشهری • عکاس سرویس عکس آژانس عکس همشهری • مدرس عکاسی در آموزشگاههای معتبر هنری • مدرس عکاسی ( انجمن سینمای جوان ) • شرکت درچندین نمایشگاه مختلف عکس در طی سالهای اخیر • مجری و برگزارکننده اردوها ، دوره ها ،کارگاهها و ورکشاپ های عکاسی • عضو اصلی انجمن عکاسان ایران • عضو انجمن عکاسان میراث فرهنگی #gallery-20 { margin: auto; } #gallery-20 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-20 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-20.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-20.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-20.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-20.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-20.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

صحت زهره

operator 1519

نام: زهره نام خانوادگی: صحت تاریخ تولد: 1356     بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری:   سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک از دانشگاه علوم تحقیقات تهران واحد یزد موضوع پایان نامه: بررسی تاثیر مولفه های سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان شهرداری شیراز لیسانس آسیب شناسی اجتماعی از دانشگاه بهزیستی فارس کاردانی عکاسی خبری از دانشکده خبر شیراز سوابق اجرایی مسئول روابط عمومی از سال89 تا 96در شهرداری منطقه چهار کارشناس روابط عمومی از سال88 تا 89 در سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز آغاز فعالیت در سازمان فرهنگی واجتماعی شهرداری  شیراز سال87 به عنوان کارشناس خبر فعالیت در روزنامه تحلیل روز به عنوان دبیر سرویس عکس در سال های86 تا87 فعالیت در روزنامه نیم نگاه به عنوان دبیر صفحه کودک و نوجوان خبرنگار و عکاس از سال85 تا88 کتاب های چاپ شده ودر دست چاپ انفرادی چاپ کتاب “شیب تند عصر پنج شنبه” شعر وعکس انتشارات آهنگ قلم زمستان95 ترجمه کتاب ” آموزش عکاسی برای مدرسان عکاسی ” نوشته پروفسور زکیا و ترجمه زهره صحت در مرحله ویرایش ناشر،انتشارات کتاب پرگار سوابق انتشارات گروهی سردبیر مجله عکاسی خلاق ویژه استان فارس در سال87 چاپ عکس در کتاب “پرسه در حوالی زندگی” نشر مرکز سال87 تا کنون (چاپ سوم) چاپ عکس در کتاب “پیدا وپنهان” نشر نگاه تازه در سال93 تا کنون( چاپ دوم) به دعوت موسسه X-CHANGE culture-science   کشور اتریش در سفرهای عکاسی از ایران دردو  سال متوالی86-87 به دعوت موسسه X-CHANGE culture-science   کشور اتریش در سفرهای عکاسی از ایران  و چاپ عکس در کتاب “سفر زمستانی”در سال91 کار مشترک با انجمن هنر وفرهنگ اتریش وایران به دعوت موسسه X-CHANGE culture-science   کشور اتریش در سفرهای عکاسی از ایران  و چاپ عکس در کتاب “سفر ایرانی” در سال88 کار مشترک با انجمن هنر وفرهنگ اتریش وایران چاپ کتاب نمایشگاه گروهی عکس”پرسه های عصرانه” سال87 سوابق هنری داور چهارمین  جشنواره عکس بین المللی شیراز امروز در سال96 برگزیده در جشنواره عکس “مشهد” در سال91 برگزیده در” همه هنرمندان شهر” شیراز در سال91 برگزیده دردور اول جشنواره “عکس خبری “در سال90 کسب تقدیر ویژه در بخش نگاه ویژه جشنواره عکس”عکاسان خبری” فارس در سال89 برگزیده در جشنواره عکس” فیروزه” تبریز 88 برگزیده در” عکس سال خبرگزاری فارس” سال88 کسب مقام دوم در جشنواره عکس “بومی عشایری “اصفهان در بخش آماتور در سال86 کسب مقام اول جشنواره عکس” زن در قاب “در سال86 استان فارس برگزیده دوسالانه عکس “ایران” در سال85 برگزیده در جشنواره عکس “آبرنگ” مشهد از سال84تا87 کسب مقام دوم جشنواره عکس” آبرنگ” مشهد در سال84 فعالیت های هنری وفرهنگی گروهی نمایشگاه گروهی همه هنرمندان شهر در سال91-شیراز نمایشگاه گروهی “عکس خبری” در سال90 –شیراز حضور در نمایشگاه “جشن تصویر سال” درسال91 نمایشگاه گروهی عکس از55 عکاس ایرانی در سلیمانیه عراق در سال88 نمایشگاه گروهی عکس “پرسه های عصرانه “درمشهد واصفهان – سال87 نمایشگاه عکس گروهی منتخبین عکاسان ابرنگ در شهر روم ایتالیا در سال87 نمایشگاه گروهی عکس” لحظه ها”در سال85-شیراز عضویت ها عضویت در سایت عکاسی foto.irبه مدت 10 سال نویسنده در سایت عکاسی ایرانwww.sehat.akkasee.com عضویت در انجمن عکاسان ایران از سال88 تا کنون عضویت در انجمن عکس شیراز از سال79 تا کنون عضویت در انجمن روابط عمومی استان فارس از سال89 تا کنون #gallery-21 { margin: auto; } #gallery-21 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-21 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-21.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-21.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb03a; } #gallery-21.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-21.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb03a; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb03a; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 176 , 58 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-21.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

ناظم زاده فرزین

operator 1117

نام: فرزین نام خانوادگی : ناظم زاده تاریخ تولد: 1341     بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری: طراحی در گرایش های معماری ، معماری داخلی و مبلمان از1365 و عکاسی آزاد چاپ کتاب خشت و آفتاب 200 صفحه- نشر سیب سرخ چاپ کتاب از خاک تا خیال 216 صفحه – نشر سیب سرخ مدال طلا از سالن عکس آرکتیک نروژ برای عکس صبح برفی زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی FIAPو انجمن عکاسی آمریکا PSA دیپلم افتخار از جشنواره ردیسایم فرانسه برای عکس تلاش زیر نظر فدراسیون عکس فرانسه روبان تقدیر از سالن عکس بریستول انگلستان برای عکس ماهیگیران انزلی زیر نظر انجمن سلطنتی عکاسی انگلستان RPS روبان تقدیر انجمن عکاسی آمریکا برای عکس هیچ کجا و همه جا در جشنواره عکس اورهید مقدونیه تقدیر فیاپ در جشنواره عکس لوفوتن نروژ برای عکس طناب های قرمز و پذیرش شده بیش از شصت تصویر در سالن ها و جشنواره های عکس 14 کشور برگزاری نمایشگاه انفرادی مروست تاریخی در کویر در گنجینه فرهنگ و هنر یزد آبان سال 1395 برگزاری نمایشگاه انفرادی ندوشن –منظره ای در کویر در گنجینه فرهنگ و هنر یزد سال 96 برگزاری دو دو کارگاه عکس در سالهای 95 و 94 در استان یزد عضو انجمن  ملی عکاسان ایران ( NIPS ) عضو فیاپ و کلوپ عکس فوکوس (نمایندگی رسمی فیاپ در ایران ) #gallery-22 { margin: auto; } #gallery-22 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-22 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-22.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-22.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-22.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-22.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-22.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-22.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-22.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-22.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-22.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

عزیزی نوید

operator 1288

نام: نوید نام خانوادگی: عزیزی تاریخ تولد: 1355   بیوگرافی : عکاس،فیلمساز بازیگر،نویسنده و طراح و کارگردان سینما،تئاتر و تلویریون متولد 1355 – ارومیه ،فارغ التحصیل رشته عمران، دانشجو ارشد پژوهش هنر شروع فعالیت هنری از سال 1363 با بازیگری ،نویسندگی و کارگردانی تئاتر ،سینما و تلویزیون اینستاگرام : Navidazizi_ سوابق اجرایی هنری: کسب و دریافت مقامهای مختلف بازیگری و کارگردانی من جمله دریافت دیپلم بهترین بازیگری تئاتر جشنواره فجر آغاز فعالیت عکاسی از سال 1370 و فیلمسازی از سال 1373 تاکنون مدرس عکاسی انجمن سینمای جوانان ایران دفتر ارومیه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی از سال 1390 تا کنون مدرس عکاسی و بازیگری آموزشگاه آزاد هنری خانه هنر عضو هیئت بررسی و بازبین فیلم،فیلمنامه و عکس اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی آذربایجان غربی هئیت موسس کانون عکاسان ارومیه 1389 موسس و صاحب امتیاز آموزشگاه آزاد هنری خانه هنر(ارومیه) کسب عناوین و مقامهای مختلف طی این سالها مختصرا عبارتند از : – مقام اول چهاردهمین جشنواره سراسری و دومین جشنواره بین المللی سینمای جوان بخش آزاد 1376 – مقام اول در جشنواره عکس جمعیت جوانان هلال احمر کشور 1374 – مقام دوم در پنجمین جشنواره عکس سینمای جوان سال 1375 – جایزه ویژه مجموع عکس دومین سوگواره عکس عاشورا 1379 – مقام سوم سوگواره عکس عاشورائیان 1381 – تقدیر چهارمین دوره مسابقه سراسری عکس زن و عاشورا 1384 – تقدیر سوگواره با عاشورائیان 1384 زنجان – مقام اول سومین جشنواره عکس سینمای جوان آذربایجان غربی 1385 – عکاس برتر در چهارمین مسابقه سراسری عکس سفره های حسینی 1390 – تقدیر سومین سوگواره عکس عکس 72 راوی آسمان 1390 – مقام سوم جشنواره سراسری عکس بوی عیدی 1391 – مقام اول دومین دوسالانه عکس بسیج استان آذربایجان غربی 1392 – تقدیر پنجمین مسابقه سراسری سفره های حسینی 1392 – تقدیر دومین جشنواره سراسری عکس امید1393 کرمان – دریافت مدال سیزدهمین دوسالانه عکس ایران 1393 – عکاس برتر جشنواره عکس بازار تاریخی اراک 1394 و… – مدعو شرکت کننده در ششمین جشنواره عکس فیروزه 1394 – مدعو شرکت کننده در چهارمین جشنواره عکس خانه دوست 1395 – مدعو شرکت کننده در هفتمین جشنواره عکس فیروزه 1395 – حضور و برگزاری نمایشگاه عکس 1385 ترکیه – استانبول و حضور در بیش از 100 نمایشگاه و جشنواره و سوگواره عکس در سراسر کشور من جمله جشنواره دل دیده ،پلیس ،جشنواره بین المللی انسجام اسلامی ،محیط زیست ،بوی عیدی ، قاب سرخ ،رواق منظر،نگاه عمیق،جشنواره عکس سراسری امید ،چند دوره در جشنواره سراسری عکس زمان و حضور در چندین دوره جشنواره عکس رشد و چندین دوره حضور در جشنواره سراسری عکس سینمای جوانان ایران وچندین دوره حضور در جشنواره های منطقه ای سینمای جوانان ایران و چند دوره حضور در سفره های حسینی و پنجاهمین جشنواره عکس سینمای جوانان ایران و جشنواره عکس بینالود و حضور در 10 دروه ی جشن تصویر سال ودوسالانه عکس ایران… – برگزاری چندین جشنواره عکس و فیلم و تئاتر بعنوان طراح جشنواره و دبیر اجرایی جشنواره که عبارتند از جشنواره سراسری عکس جوانان ایران در پنج دوره ،جشنواره عکس 22 بهمن یک دوره ،جشنواره عکس ایران ما دو دوره ،جشنواره فیلم و عکس پیامبر اعظم (ص) یک دوره و بیش از 10 دوره جشنواره فیلم و عکس سینمای جوانان ایران –آذربایجان غربی جشنواره تئاتر تعزیه و جشنواره های تئاتر استانی و… – ساخت چند فیلم کوتاه 8 میلیمتری وویدئویی ودیجیتال (فراز،فصل پنجم و… وتقدیر یک شب) داوری: داور جشنواره سراسری عکس جمعیت جوانان هلال احمر سراسرکشور 1382 داور ناظر جشنواره عکس سراسری 22 بهمن 1386 داور جشنواره استانی عکس و فیلم قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی سال 1395 داور دومین سوگواره سراسری عکس از عاشورا تا اربعین(ابهر) 1395 داور بازبین جشنواره سراسری تئاتر جمعیت جوانان هلال احمر سراسرکشور 1381 داور بازبین جشنواره سراسری تئاتر تعزیه خانه جوانان ایران سال 1385 داور مسابقه طراحی پوستر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی 1394 خبرنگار و عکاس چندین روزنامه و مجله از سال 1375 تا کنون،(شبکه3 تلویزیون،سالنامه تصویر،مجله ندای حق،هفته نامه پیروزی،روزنامه جهان اسلام و رسالت،هفته نامه صدای عدالت و…) سرپرست روزنامه های خراسان،اخبار صنعت،توریسم و رویش ملت در استان آذربایجان غربی عضویت ها عضو پیوسته بازیگران تئاتر ایران از سال 1377 عضو کارگردانان و عروسک گردانان بین المللی یونیما مبارک از سال 1375 عضو هیئت بررسی و بازبین تولیدات تلویزیونی فروزش در تهران در سالهای 1377 تا 1380 عضو افتخاری عکاسان بین المللی فیاپ از سال 1376 عضو خانه عکاسان ایران از سال 1371 عضو انجمن عکاسان ایران از سال 1392 عضو هیئت بررسی و بازبین فیلم،فیلمنامه و عکس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی از سال 1394 #gallery-23 { margin: auto; } #gallery-23 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-23 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-23.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-23.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-23.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-23.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-23.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-23.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-23.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-23.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-23.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

سوری صادق

operator 1782

نام : صادق نام خانوادگی: سوری تاریخ تولد: 1364/05/07 تحصیلات : کارشناسی عکاسی و تصویربرداری دیپلم تصویربرداری اموزشگاه هیلاج 1388 دیپلم انجمن سینمای جوانان ایران 1383 دیپلم عکاسی هنرستان زاهدان 1382 Positions مدیرعامل کانون عکاسان سیستان وبلوچستان 1389الی 1396 عضو انجمن عکاسان ایران 1390 الی 1396 عضو انجمن صنفی مطبوعات ایران 1393الی 1396 عکاس خبرگزاری مهر 1388 عکاس روزنامه محلی زاهدان 1385 الی 1393 تدریس ورک شاپ عکاسی با موبایل زاهدان 24 مرداد 1396 ورک شاپ عکاسی (حوزه آسیب های اجتماعی ) سنندج 19 تیرماه 1396 ورک شاپ عکاسی مستند. ایران – زاهدان 15دیماه 1394 مدرس ورک شاپ دومین دوره جشنواره عکس خیام فیاپ و PSA- زاهدان ۱۶ تیرماه 1393 تدریس در انجمن سینمای جوان ایران دفتر زاهدان 1388 الی 1391 نمایشگاه انفرادی نمایشگاه عکس به روایت آب گالری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان – ایران – زاهدان 28 آبان 1390 نمایشگاه عکس دیدارگاه نقش خیال – گالری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان – ایران – زاهدان 27دی 1388 نمایشگاه عکس مستند اجتماعی حوزه هنری – گالري حافظ مجتمع فرهنگي هنري ارشاد زاهدان – ایران – زاهدان 13 مرداد 1387 نمایشگاه عکس گروهی در ایران نمایشگاه گروهی عکس شادیانه مشهد9 شهریور1396 نمایشگاه عکس همین حوالی 2 عکس های تلفن همراه گالری اکنون اصفهان 6مرداد 1396 نمایشگاه عکس فریم 2گالری اداره ارشاد شاهرود 26تیر 1396 نمایشگاه عکس فریم 1 گالری اداره ارشاد شاهرود 1 تیر 1396 نمایشگاه عکس همین حوالی 2 عکس های تلفن همراه گالری کوروش گرمساری فرهنگ سرای طوبی بندرعباس ۳ خرداد 1396 نمایشگاه عکس آیین های و طبیعت استان سیستان و بلوچستان 6 فروردین 1396 نمایشگاه عکس گروهی حرف‌های خصوصی ایران – مشهد 30مرداد 1394 نمایشگاه عکس گروهی به خاطر یک لبخند 2 – ایران – بجنورد 1 اسفند 1393 دومین اکسپوی عکس تهران – گالری خانه هنرمندان ایران – تهران 29 آذر 1393 نمایشگاه 10روز باعکاسان ، انجمن عکاسان ایران گالری خانه هنرمندان – ایران – تهران 20آذر 1391 نمایشگاه عکس گروهی عکاسان زاهدان گالری خانه هنرمندان . ایران – تهران 1391 نمایشگاه عکس گروهی زمستانه گالری کلبه ایستگاه پنجم تله کابین توچال . ایران – تهران 13 بهمن 1390 نمایشگاه عکس گروهی ایران فیاپ – موزه ملی هنرهای زیبای قرقیزستان 5 فروردین 1390 نمایشگاه عکس گروهی مستند اجتماعی اعتیاد. ایران- زاهدان 1390 نمایشگاه عکس گروهی در مسیر تجربه گالري حافظ مجتمع فرهنگي هنري ارشاد زاهدان . ایران – زاهدان 1387 نمایشگاه بین المللی BLANKWALL GALLERI COLOR Happiness PHOTO 2017 The Third Documentary Photography Days in Istanbul/Turkey between the21th and 29th of May 2016 Global Drug Policy in NEW YORK (April19-21.2016)- The Museum of Drug policy- NEW YORK جوایز بین المللی جایزه اول جشنواره MonoVisions انگلستان دختران انتظار سال 2017 1st place – MonoVisions Photography Awards Black & White Photojournalism Series of the Year 2017 تقدیر هیت داوران جشنواره MonoVisions انگلستان مجموعه آخرین عکس سال 2017 Honorable Mention – MonoVisions Photography Awards Series, Portrait, 2017 جزو 20 استعداد برتر عکاسی آمستردام هلند در سال 2017 ACCEPT the exhibition Foam Talent 2017 in Amsterdam تقدیر هئیت داوران جشنواره پولانسکی 2017 HM victor polynsky 2017 Kyrgyzstan-Photojournalism SECTION تقدیر هیئت داوران جشنواره عکس نوروز تاجیکستان 2017 HM nowruz salon 2017 Tajikistan-TRAVEL SECTION تقدیر هیئت داوران ابراهیم زمان کشور ترکیه 2017 HM GPU RIBBON MOF 2017 İBRAHIM ZAMAN TURKEY-SHOPPING SECTION تقدیر هیت داوران Anderal stenin 2017 جشنواره مطبوعاتی روسیه مجموعه عکس قربانیان قاچاق «Anderalstenin 2017» HM Honorable Mention جایزه اول جشنواره عکس RENDEZ-VOUS IMAGE کشور فرانسه 2017 1ST PRIZE OF 7TH RENDEZ-VOUS IMAGE 2017 FRANCE جایزه چهارم جشنواره عکس la quatrie meimage فرانسه 2017 4TH PRIZE OF la quatrie meimage 2017 FRANCE جایزه اول و 6 هفته سفر مطالعاتی و حمایت از یک پروژه در جشنواره Hellerau Photography Award 2017 کشور آلمان 1st place ST PRIZE PORTRAITS – Hellerau Photography Award 2017 فینالیست عکاسی مطبوعاتی آلمان سال 2017 SHORTLISTS OF Reportage-Fotografie OF NANNEN PREIS 2017 GERMANY مدال نقر در بخش زندگی معاصر12 مین دوره جشنواره مطبوعات چین Silver MEDAL Daily Life Stories SECTION 12TH CHINA INTERNATIONAL PRESS CONTEST 2016 جایزه اول جشنواره بخش داستان کوتاه لودی ایتالیا اتیکا 2016 1ST SHORT STORY SECTION festival della fotografia etica 2016 ITALY فینالیست leica oskar barnack جشنواره لایکا 2016 FINALISTS leica oskar barnack award 2016 جایزه اول جشنواره poyi امریکا دوره 73 در بخش زندگی معاصر 2016 First Place, ISSUE REPORTING PICTURE STORY, REPORTAGE DIVISION SECTION 73TH POYI فینالیستها عکس لوگانو سوئیس 2016 FINALISTS lugano photo days-REPORTAGE 2016 Switzerland تقدیر هیت داوران جشنواره سینا ایتالیا 2016 HM STORYBOARD OF SIENA INTERNATIONAL PHOTO AWARDS 2016 تقدیر هیت داوران 5 مین دوره جشنواره هنرهای زیبا تایلند 2016 HM PRIZE 5TH CHANG FINE ART PHOTO CONTEST 2016 THAILAND جایزه دوم جشنواره بین المللی پرتره کوالالامپور 2016 RUNNER UP 2 SELECT JUROR PRIZE KUALA LUMPUR INTERNATIONAL PHOTO AWARDS 2016 فینالیست 5 مین دوره جشنواره جوانان عکس خبری لومیکس هانوفر آلمان 2016 exhibitions at the 5th LUMIX Festival for Young Photojournalism HANOVER GERMANY 2016 تقدیر هیت داوران جشنواره مجله SDN امریکا 2016 HM PRIZE Visual Stories Exploring Global Themes/2016 USA تقدیر هیت داوران جشنواره عکس یونیسف آلمان 2015 HM AWARD UNICEF PHOTO OF THE YEAR GERMANY 2015 جایزه اول جشنواره لنز کالچر 2015 1ST Series Winner OF VISUAL STORYTELLING AWARDS 2015 LENSCULTURE جایزه دوم حقوق بشر ایتالیا سال 2014 ACAF (Association of Amateur Catanese photography) the photography contest Human Rights 2014 – second prize تقدیر هیت داوران جشنواره فتوژورنالیست امریکا 2013 عکس “شادی” مدال طلای PSAجشنواره نورث جرسی امریکا North Jersey 2013 مدال طلای هفتاد و چهارمین دوره جشنواره عکس آساهی شیمبون ژاپن2013 جوایز داخلی: تقدیر هیت داوران هفتمین جشنواره عکس شید 1396 تقدیر هیت داوران جشنواره 56مین جشنواره منطقه ای سینما جوان بوشهر 1395 تقدیر هیت داوران به عنوان استعداد جوان پنجمین جشنواره عکس شید 1393 برگزیده در دومین جشنواره عکس خانه دوست – ایران – مشهد 21 بهمن 1393 کسب مقام دوم اولین دوره جشنواره عکس دیدار – ایران – تهران 9شهریور 1393 کسب مقام هشتم چهارمین دوره جشنواره عکس فیروزه – ایران – تبریز 30 آذر 1392 تقدیر هیت داوران پنجمین دوره جشنواره عکس زنان وزندگی شهری – ایران – تهران ، 24شهریور 1392 کسب مقام اول دومین جشنواره عکس ناصرخسرو – ایران – تهران ، 5 بهمن 1391 کسب مقام اول اولین دوره جشنواره خزر تا خلیج فارس – ایران – تهران 6 مرداد 1390 کسب مقام دوم اولین دوره جشنواره کشوری کوهستان بینالود . ایران – نیشابور 5 مرداد 1389 #gallery-24 { margin: auto; } #gallery-24 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-24 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-24.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-24.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-24.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-24.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-24.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-24.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-24.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-24.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-24.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

شکری علی

operator 1634

نام : علی نام خانوادگي : شکری تاریخ تولد: دی ١٣٦٠ بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری : دقیقا هفت ساله بودم كه در تعطیلات مدرسه به روستای اجدادی مان رفتم و از همانجا جرقه علاقمندی به طبیعت در من آغاز شد ، مهندسی شبكه های كامپیوتری خواندم و در همان زمان به پیشنهاد یكی از دوستان دوربین Canon300D خریدم و مشغول عکاسی شدم و كار در رشته تحصیلی ام را دنبال نكردم ؛ از سال ١٣٨٢ با علاقه و پشتكار به عكاسی پرداختم. مدتی بعد به ارتباط با طبیعت به ویژه درختان علاقمند شدم و با ایجاد رابطه ای حسی با این عنصر طبیعت ، رویکردی انسان گونه را در وجود آنها دنبال کرده و سعی در ثبت شخصیت، رفتار و احساس آنها کردم. در این مدت موفق به برگزاری  5 عنوان نمایشگاه انفرادی شدم و در نمایشگاه های گروهی داخلی و خارجی شرکت داشتم. همچنین در شبکه تلویزیونی استانی تبریز به تدریس عكاسی پرداختم. در سال ١٣٨٥ در جشنواره دوسالانه/بینال عكاس منتخب طبیعت شدم و در سال ٢٠١٠ میلادی به عنوان نخبه آذری زبان در موضوع عكاسی، در كشور آذربایجان، زیر نظر سازمان TED معرفی شدم. تا کنون موفق شده ام آثارم را در کشورهای آمریكا ، انگلیس ، سویس ، اسلوانی ، تركیه و آذربایجان به چاپ و نمایش برسانم. #gallery-25 { margin: auto; } #gallery-25 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-25 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-25.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-25.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-25.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-25.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-25.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-25.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-25.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-25.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-25.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

برنو محمدعلی

operator 2765

نام: محمد علی نام خانوادگی: برنو تاریخ تولد: 1358/4/4   بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری:   شروع كار عكاسی خبری از سال ٧٨ در روزنامه ابرار و پس از آن همكاری با روزنامه های ایران، همشهری، صبح ورزش، جهان فوتبال، نود، خبرگزاری ایلنا کارشناسی عكاسی از دانشكده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران ٣ دیپلم افتخار از بنیاد لوسی آمریكا در سال ٢٠١٤ ipa-int’l photograghy awards عكاس سال اروپا در سال ٢٠١٤ در جشنواره px3 نشان طلای عكس خبری سال ٢٠١٤ px3 فرانسه نشان طلای عكس سیاسی سال ٢٠١٧ px3 فرانسه ٢ دیپلم افتخار از جشنواره px3 در سال ٢٠١٧ کسب چندین مقام از جشنواره های عكس ایران انتشار عكسها در مجله نیوزویك،آژانسکوربیس- سیپاپرس فرانسه و نشریات و رسانه های داخلی و خارجی عکاس ریاست جمهوری از سال 1392 #gallery-26 { margin: auto; } #gallery-26 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-26 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-26.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-26.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-26.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-26.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-26.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-26.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-26.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-26.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-26.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

فرزبود رامین

operator 1168

نام: رامین نام خانوادگی: فرزبود تاریخ تولد: 1348 وب سایت:  www.farzboud.com   بیوگرافی و سوابق اجرایی، هنری: عکاس، مولف و مدرس عکاسی دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته عکاسی در سال 1395 نخستین آشنایی ام با عالم عکاسی، در سال 1360 با دوربین های لوبیتل 2 و پولاروید برادر بود و اولین دوربین شخصی ام را در سال 1365 تهیه کردم؛ ولی از سال 1387 به شکل جدی به عکاسی روی آوردم. سه دوره نمایشگاه انفرادی عکس در موضوع های: طبیعت، ماکروگرافی و کلوت برگزار کردم و در چندین دوره هم در نمایشگاه های جمعی با عکاسان مشارکت داشته ام.   عناوین: عکس برگزیده جشنواره محرم شهرستان مرند، دی ماه 1387 عکس برگزیده جشنواره با عاشوراییان زنجان، بهمن 1387 عکس برگزیده سومین جشنواره دوسالانه ادیان توحیدی، 1388 آثار منتشره: زمستان 1387 لوح فشرده مشترک “ایپک یولی”(مجموعه عکسهای آذربایجان) تالیف کتاب “سیری در ذن عکاسی” تیر ماه سال 1389 کتاب مشترک “هفت مجموعه عکس مستند“، اسفند ماه سال 1394 سمت های اجرایی: عضو انجمن هنر عکاسی استان آذربایجان شرقی، ازسال 1387 مسئول دبیرخانه دومین جشنواره عکس فیروزه، آذر 1388 دبیر اجرایی اولین سوگواره عکس محرم، بهمن 1388 عضو اتاق فکر عکاسی حوزه هنری استان، سال 1388 عضو انجمن سینمای جوان استان آذربایجان شرقی عضو سازمان بسیج هنرمندان در رشته عکاسی موسس و مدیر گروه عکاسان یاس، 1388 بازرس اصلی انجمن هنر عکاسی استان آذربایجان شرقی،1396(هم اکنون) بنده عکاسی را به عنوان وسیله¬ای مفید و موثر برای پیدا کردن خویشتن می دانم. #gallery-27 { margin: auto; } #gallery-27 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-27 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-27.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-27.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; } #gallery-27.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-27.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-27.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-27.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-27.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-27.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-27.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-27.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-27.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-27.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-27.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); });

عسکراوغلی جواد

operator 1453

نام: جواد نام خانوادگی: عسکراوغلی تاریخ تولد: 1360   بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری: شروع عکاسی از سال 1379انجمن سینمایی جوان عضو شورای آموزش انجمن سینمای جوان استان آ- غ از سال 1391 برپایی نمایشگاه انفرادی عکس بصیرت عاشورایی 1391 حضور در نمایشگاه عکس بین المللی برزیل1390 داوری جشنواری عکس عاشوراییان استانی 1391 داوری جشنواره عکس کشوری علوم زمین 1391 داوری جشنواره استانی عکس تجلی حضور 1391 داوری جشنواره منطقه ای جامعه و من حوزه هنری 1393 مدال نقره جشنواره بین المللی عکس خیام 1393 جایزه بخش عکس تصویر سال 1393 مقام اول جشنواره کشوری امید 1393 مقام سوم جشنواره منطقه ای سینمای جوان 1393 مقام اول جشنواره بین المللی رژان 1392 مقام اول و کسب نشان عالی ایران شناسی 1390 مقام سوم جشنواره بین المللی عکس فجر 1388 مقام اول جشنواره عکس خانه عکاسان ایران 1389 مقام اول جشنواره کشوری عاشوراییان تهران 1390 مقام دوم جشنواره کشوری تجلی فجر ساری 1389 مقام سوم کسب نشان عالی بصیریت تهران 1390 مقام دوم جشنواره کشوری نماز و نیاییش قم 1391 مقام سوم جشنواره کشوری عاشورایی تهران 1391 مقام اول جشنواره کشوری عاشورایی شیراز 1390 عکاس بزگزیده جشن جهانی نوروز 1390 جایزه ویژه هییت داوران جشنواره کشوری عکس جوان 1387 مقام اول جشنواره عکس یزدپیکچرز 1390 مقام دوم جشنواره کشوری به رنگ عشق – تهران 1394 کسب مدال نقره جشنواره عکس خیام برپایی نمایشگاه انفرادی اسب حیوانی است نجیب1395 نفر اول جشنواره شهر کتاب 1395 کسب جایزه بخش ایران ما تصویر سال 1395 نفر سوم جشنواره کشوری طنز 1396 بر پایی نمایشگاه جمعی عکس ( بادهای شور) 1396 وکسب بیش ازچندین مقام کشوری و منطقه ای و استانی دیگر و راه یابی و حضور آثار عکاسی در بیش 80 جشنواره بین المللی وکشوری در طول فعالیت عکاسی #gallery-28 { margin: auto; } #gallery-28 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-28 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-28.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-28.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-28.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-28.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-28.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-28.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-28.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-28.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-28.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

فاضل مهدی

operator 2255

نام: مهدی نام خانوادگی: فاضل تاریخ تولد: 1355   بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری: لیسانس عکاسی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فوق لیسانس عکاسی از دانشگاه هنر تهران نمایشگاه ها  نمایشگاه انفرادی عکس «بهار خاکستری» – بوشهر 1380  نمایشگاه انفرادی عکس « راه و نگاه»- بوشهر- 1380  نمایشگاه انفرادی عکس « بام فرو ریخته بم»- بوشهر- 1382  نمایشگاه انفرادی عکس « زندگی خوابگاهی»- محوطه دانشگاه تهران- 1385  نمایشگاه انفرادی عکس « همراه با راهیان» (عکسهای راهیان نور)- دانشگاه تهران- 1386  نمایشگاه انفرادی عكس تئاتر، بوشهر- مرداد 1389  نمایشگاه گروهی عکس «یک قرار ساده»- مشهد- آبان 91  نمایشگاه گروهی عکس سه بعدی- مشهد- بهمن 91  نمایشگاه گروهی عکس مدرسین عکاسی مشهد- بهمن 91  نمایشگاه گروهی عکس «شش صبح» – مشهد- اسفند 91  نمایشگاه گروهی عکس «بومرنگ»- مشهد- آبان 92  نمایشگاه گروهی عکس «همبود»- مشهد- آذر 92  نمایشگاه گروهی عکس «معماری ایرانی اسلامی»- مشهد- اسفند 92 جوایز:  مقام سومِ دومین جشنواره عکس رشد- 1381  مقام دوم بخش عكس جشنواره دانشجویی ثقلین – دانشگاه تربیت مدرس- 1382  مقام دوم نقد عکسِ «جشن عکس دانشگاه هنر»- تهران- آذر 1387  مقام سوم مسابقه عکاسی از تئاتر «پشت کلانتری، کوچه اول، تیر چراغ برق»- تهران- اردیبهشت 1388  مقام اول جشنواره «کاتی»، ساری- آبان 1389  مقام دوم جشنواره بین المللی عکس رُژان- شهریور 91  تقدیر شده در جشنواره عکس «کتاب در آینه»- شیراز- آذر 91  مقام سوم جشنواره عکس «ثلاث»- عسلویه- اردیبهشت 95 حضور در جشنواره ها:  سومین جشنواره عکس رشد- 1385  دومین جشنواره ی ملی عكس مشهد- اسفند 1388  مسابقه عكس اردیبهشت هرمزگان- اردیبهشت 1388  مسابقه عكس «مروارید خلیج فارس»- خرداد 1389  سومین جشنواره عكس دانشگاه آزاد- تیر 1389  جشنواره «عکس گرانتر از طلا»، اراک، آبان 1389  مسابقه عکس «اندیشه و عکاسی»، تهران- آذر 1389  جشنواره ی «تصویر سال»، تهران- اسفند 89  سوگواره عکس دانشگاه شهید رجایی- تهران- دی 90  جشنواره عکس راوی آسمان- بیرجند- دی 90  چهارمین جشنواره ملی عکس مشهد- بهمن 90  جشن تصویر سال- تهران- اسفند 90  جشنواره اردیبهشت هرمزگان- اردیبهشت 91  جشنواره بیرجند در قاب ایران- خرداد 91  جشنواره عکس زمان- اراک- شهریور 91  جشنواره عکس رشد- تهران- شهریور 91  جشنواره عکس رضوی- تبریز- شهریور 91  جشنواره ملی عکس مشهد- مهر 91  جشنواره عکس «سفر و ایمنی راه»- تهران- آذر 95 داوری ها:  داور مسابقه ی عکاسی «فتح خون» دانشکده هنرهای زیبا- 1383  داور جشنواره ی عکس «دیار زیبای من»- بوشهر- اسفند 1387  داور بخش عكس جشنواره هنرهای تجسمی بوشهر- بهمن 1388  داور جشنواره عکس «سایه روشن این کوچه ها»- مشهد- مرداد 92  داور نمایشگاه عکس« متعلقات»- مشهد- شهریور 92  داور جشنواره عکس «روایت عاشقی»- مشهد- آبان 92  داور دومین جشنواره عکس «خانه ی دوست»- مشهد- بهمن 93 کتاب ها:  «ایماژهای فسیل شده ی یک ماراتنمن»- نشر روزگار- اسفند 90  «صحن سپید»- نشر به نشر- مشهد- شهریور 92 کارگاهها:  مدرس کارگاه یکروزه ی «خلاقیت در عکاسی» – دانشگاه آزاد نجف آباد- اردیبهشت 91  مدرس کارگاه «متروپلیس و دید عکاس» جشنواره ملی عکس مشهد- تیر 91  مدرس کارگاه «زیبایی شناسی عکس» معلمان هنر ناحیه 6 مشهد- مرداد 91  مدرس کارگاه «چالش عکاسی معماری»- مشهد- خانه ی توکلی- خرداد 93  مدرس کارگاه «دشواریهای عکاسی در دوران معاصر»- خبرگزاری ایسنا- اصفهان- اردیبهشت 94  مدرس کارگاه «جستاری در خوانش عکس»- مشهد- تیرماه 94  مدرس کارگاه «از گزارش تا معنا»- قم- آبان 95  مدرس کارگاه «جشنواره ها و مسأله ی تولید عکس»- مشهد- آذر 95 نوشته ها نگارش بیش از پنجاه مقاله، نقد عکس، و مطالب مرتبط با عکاسی در نشریات گوناگون هنری و وب سایت های معتبر عکاسی #gallery-29 { margin: auto; } #gallery-29 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-29 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-29.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-29.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9900; } #gallery-29.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 12 , 12 , 12 , 0.3); } #gallery-29.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-29.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-29.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-29.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9900; background:rgba( 12 , 12 , 12 , 0.3); } #gallery-29.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-29.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9900; background:rgba( 12 , 12 , 12 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); color:#0c0c0c; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); color:#0c0c0c; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); color:#0c0c0c; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); color:#0c0c0c; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-29.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-29.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-29.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-29.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

علی پور ابراهیم

operator 3504

نام: ابراهیم نام خانوادگی: علی پور تاریخ تولد: 1368/6/13   بیوگرافی  و سوابق اجرایی و هنری:  دارای لقب هنرمند بین المللی از سازمان جهانی عکاسان (Artist FIAP)  عضو پیوسته باشگاه عکاسان جوان (YPHC)  عضو انجمن عکاسان ایران افتخارات بین المللی: * برنده مدال طلای انجمن عکاسان آمریکا در جشنواره IVAF * برنده مدال طلای سالن هنرهای زیبا جشنواره BENGAL AUTUMN * دارنده مدال نقره انجمن عکاسان امریکا در جشنواره عکس پلودیف بلغارستان * برنده تنها جایزه آوانگارد جشنواره بین المللی PERSPECTIVE TWO * دارنده نشان افتخار داوران در جشنواره بین المللی عکس خیام * مقام اول جشنواره FOTOSTROM کشور اسلوونی در بخش «سفر» * برنده جایزه ویژه سردبیر داوران در جشنواره CCCLUB در بخش «طبیعت» * برنده مدال Pp Gold در جشنواره MIRACLE IMAGE در بخش سفر * دارنده «جایزه MCPF» ٦٦ مین جشنواره عکس Midland انگلستان در بخش COLOR * روبان تقدیر سازمان جهانی عکاسان در جشنواره بین المللی PERSPECTIVE TWO * روبان تقدیر انجمن عکاسان آمریکا در جشنواره بین المللی FOTOSTROM کشور اسلوونی منتخب جشنواره بین المللی عکس یونیسف Reading Change My Life * دیپلم افتخار جشنواره بین المللی عکس پلودیف بلغارستان * عکس منتخب جشنواره آربلا ترکیه * برگزیده جشنواره عکس خاورمیانه در امارات * و دهها عکس برگزیده و تقدیر شده در جشنواره های بین المللی دیگر * حضور در نمایشگاه های گروهی کشورهای چین- قبرس – صربستان- مونته نگرو- هلند -ژاپن- اسلوونی- انگلستان- بلغارستان- آرژانتین- بنگلادش -آمریکا * برگزاری نمایشگاه انفرادی در کشور اسلونی 2013   جوایز ملی: * مقام دوم جشنواره عکس راهنمایی و رانندگی * مقام دوم جشنواره ملی عکس معماری * مقام دوم جشنواره ملی عکس ایرانگردی * مقام سوم جشنواره ملی عکس معلولین و زندگی * تقدیر ویژه هیئت داوران در سومین بینال عکس «فرش دستباف» * انتخاب برتر جشنواره سراسری «قابهای بهشتی» * عکس شایسته تقدیر در جشنواره عکس «سلامت روان» * اثر منتخب جشنواره فیلم و عکس مستند «بشردوستی» * عکس برگزیده جشنواره عکس دالاهو 1392 * برگزیده 2 دوره جشنواره «عکس رشد» * تقدیر ویژه داوران در جشنواره عکس رواق و سردر های ایرانی اسلامی * عکس برگزیده داوران جشنواره عکس منطقه ای محیط زیست * برگزیده و راه یافته به دهها جشنواره و فستیوال داخلی دیگر عکاس فیلم های شاتر – هویت –  مهمان پاییز – ناتمام به شدت هرچه تمام تر- جاده های فرعی- سیاه و سفید و … #gallery-30 { margin: auto; } #gallery-30 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-30 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-30.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-30.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa100; } #gallery-30.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 12 , 12 , 12 , 0.3); } #gallery-30.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-30.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-30.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-30.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa100; background:rgba( 12 , 12 , 12 , 0.3); } #gallery-30.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#0c0c0c; } #gallery-30.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa100; background:rgba( 12 , 12 , 12 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); color:#0c0c0c; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); color:#0c0c0c; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#0c0c0c; background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); color:#0c0c0c; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 161 , 0 , 1); color:#0c0c0c; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-30.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-30.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-30.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-30.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

بنر کتاب عکس

لایت روم