التجاء سید حسین

kharazi 1323

نام : سید حسین نام خانوادگی: التجاء تاریخ تولد: 1344/10/20     بیوگرافی:   متولد شهر ساوه هستم و انس با هنر عکاسی را همزمان با دوران نوجوانی در سال 1360 به واسطه برادرم که خبر نگار بود تجربه کردم . با یک دستگاه دوربین لوبیتل 166 شروع به عکاسی کردم و در سال 1368 در رشته عکاسی دانشگاه هنر پذیرفته شدم. در سال 1374 پروژه کارشناسی خود را با موضوع فنون بازسازی عکسهای سیاه وسفید به نتیجه رساندم . در سال 1379 در رشته پژوهش هنر ادامه تحصیل دادم و در سال 1381 پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان “زبان تصویردر کلیساهای ایران و جایگاه آن در گفتگوی تمدنها” ارائه کردم که از طرف دفتر پژوهش و نشر هنر دینی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد تقدیر قرار گرفت . هم اکنون با وجود دو فرزند کماکان با عکاسی همراه بوده و هستم .     سوابق اجرایی وهنری:   • سابقه تدریس در دانشگاه های هنرتهران ، هنر تبریز، آزاد اسلامی و دانشکده هنر و معماری • دبیر اجرایی اولین فراخوان مسابقه عکس مشاغل • 6 سال مدیریت لیتوگرافی رونامه کاروکارگر (هفته نامه و مجلات) • دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن عکاسان مطبوعات کشور • کسب رتبه اول بخش جایزه ویژه مسابقه بین المللی عکس یونسکو – ژاپن 1994.م • شرکت در مسابقه عکاسی با حمایت شرکت آگفا – آلمان 1995 #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8f3a; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8f3a; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8f3a; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'slide', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

افراسیابی ناصر

kharazi 2098

نام: ناصر نام خانوادگی: افراسیابی تاریخ تولد: 1343/12/11       بیوگرافی:   متولد کرج هستم و در شناسنه ام محل تولد شهر زنجان قید شده است. عکاسی را از سال 1361 با موضوع اعزام نیروها به جبهه ها آغاز کردم و پس از یک سال در دوره های آموزشی آزاد استاد هادی شفائیه در مجتمع هنر شرکت کردم تا تجربه عکاسی را به علم عکاسی زینت کنم. در سال 1362 در عملیات بیت المقدس از ناحیه زانوی چپ دچار اصابت گلوله کلاشینکف شدم و در سال 1364 در عملیات والفجرهشت مشغول انجام کارهای عکاسی و فیلمبرداری بودم که شیمیایی شدم. در سال 1380 در رشته علوم ارتباطات دانشگاه مشغول به تحصیل شدم و با طی سه سال در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شدم. در حال حاضر هم با سازمان بسیج هنرمندان تهران همکاری می کنم.     سوابق اجرایی و هنری:   • عضویت در انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس • عضویت در انجمن عکاسان ایران • شرکت در دومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر(بهمن ماه1388) • برگزاری نمایشگاه ” هجرت خورشید ” به مناسبت ارتحال حضرت امام خمینی(ره) با 72 قطعه عکس رنگی در اندازه 100 در 70 سانتیمتر در طی سالهای متمادی در محل های: مرقد امام(ره)، نگارخانه لاله، هتل استقلال #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-12.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

ارشدی مهرزاد

kharazi 2668

نام: مهرزاد نام خانوادگی: ارشدی تاریخ تولد: 1342/07/04       بیوگرافی:   متولد سال 1342 آبادان هستم و همزمان با آغاز جنگ، دوربین را بهترین وسیله دفاع دیدم و وارد کار عکاسی شدم دوران کودکی ام را خوب به یاد دارم که در منازل سازمانی شرکت نفت با دایی ام زندگی می کردیم. پدرم یک مغازه خرازی داشت که روبه روی پرشین هتل و در بازار خوشه قرار گرفته بود. با تلاش های پدرم کم کم برای ما هم زمینی تهیه شد و پدرم با کمک خانواده، سرپناهی برای ما دست و پا کرد. وقتی هفت سالم تمام شد، رفتم مدرسه داریوش برای تحصیل. کلاس اول را خوب به خاطر دارم. اسم معلم مان خانم باشی بود. خانمی بسیار مهربان و دوست داشتنی. به بچه ها هم خیلی احترام می گذاشت. از همان کلاس اول هم من و خانم باشی فهمیدیم که استعداد خوبی در درس خواندن دارم. سال اول شاگرد ممتاز کلاس مان شدم. حتی شعرهایی که معلم کلاس اولم می خواند را هنوز به یاد دارم که شاید تو هیچ کتابی نباشد. شعر این طوری شروع می شد: هر شب سر شب مامان نازی/ با من می کنه فرفره بازی/ چون خسته شدم گرفته خوابم/ می شینه کنار رختخوابم این ابیات مثل نقشی که که روی سنگ کنده شود، پس از 39 سال هنوز هم در ذهنم مانده است. ——————————————————– بیش از چهارده عملیات جنگی بزرگ را عکاسی کرده ام. عکس‌های او بیش از آنکه از وظیفه حرفه‌ای یک عکاس خبرنگار حکایت کند بیانگر انگیزه و شوری شخصی است؛ به همین علت عکس‌های ام ضمن ثبت صحنه‌های پرهیجان نظامی، بیانگر دقایق سرشار از عطوفت و زیبایی‌های انسانی است.     سوابق اجرایی و هنری:   • صاحب اثر در هشتمین جلد مجموعه کتاب های جنگ تحمیلی با عنوان ” خرمشهر “، ناشر: انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس، پاییز 1387 • دریافت تقدیرنامه به عنوان عکاس برتر 45 روز مقاومت خرمشهر از بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس، فرهنگسرای پایداری، شهریور ماه 1389 • دارای مدرک کارشناسی مدیریت فرهنگی و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی • صاحب اثر در سری کتاب های ” جنگ تحمیلی ” شماره های اول، دوم و پنجم ، هشتم و نهم ناشر بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس، انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس 1362-1390 • صاحب اثر با پنج قطعه عکس در کتاب فرهنگ جبهه، به مناسبت سومین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی، شهریور ماه سال 1362 #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-13.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

ادیم کورش

kharazi 5347

نام : کورش نام خانوادگی: ادیم تاریخ تولد:1350/3/27 وب سایت: www.kourushadim.com     بیوگرافی: متولد بابل فارغ التحصیل کارشناسی رشته بیولوژی     سوابق اجرایی و هنری: • چاپ چندین مقاله و نقد در حوزه عکاسی در مطبوعات کشور • کتابها: حضور مبهم معنی ( نشرماه ریز 1381) حضور ناب ( نشر ماه ریز 1380) راز روی ( نشر اتاق آبی1382) کرانه های دیدار(نشر حک 1384) سایه گیسوانی بر سنگ ( مجموعه شعر- نشر قو 1381) • عضو هیئت داوران در چند جشنواره ملی عکاسی • عضو شورای سیاست گذاری یازدهمین دوسالانه عکاسی ایران • شرکت در بیش از صد نمایشگاه داخلی و بین المللی در کشورهای: ایران، یونان، انگلستان، فرانسه، لهستان ، آمریکا، مجارستان، اسکاتلند،امارات متحده عربی، قبرس ، بلژیک ، سوئد وهلند #gallery-14 { margin: auto; } #gallery-14 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-14 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc943a; } #gallery-14.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc943a; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc943a; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); background:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); background:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); background:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); background:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); background:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); background:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 148 , 58 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-14.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'slide', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

اخوان کاظم

kharazi 3244

نام: کاظم نام خانوادگی: اخوان تاریخ تولد: 1339/08/01     بیوگرافی: کاظم اخوان یک جوان 20 ساله بسیجی است که در اولین روزهای جنگ تحمیلی همراه برادرش جناب سروان حسن اخوان به جبهه اعزام می شود. سروان حسن اخوان در جبهه علیه ارتش بعثی عراق ازخود رشادتها بخرج می دهد و تانکی که در سوسنگرد ساقط شده است یادگار ماندنی ایشان است و ارتقاء درجه پیدا می کند و آن را قبول نمی کند و پس از مجروح شدن برادرش کاظم در جبهه می ماند. استعداد شگفت و دلاور مرد بودن کاظم نظر همه را بخصوص دکتر چمران را نسبت به او جلب می کند و همیشه با دکتر چمران در نبردها حضور پیدا می کند. با تشویق دکتر چمران شروع به عکاسی می کند. با اینکه تعداد عکسهای او تا شهادت چمران چندان نیست ولی عکسهایش بی نظیر و بسیار قابل اهمیت است چون عکس از سالهای اول جنگ بسیار نادر است. با شهادت دکتر چمران کاظم نیز برای شهادت بی تابی می کند و در حمله کرخه جزو بچه های خط شکن گروه شهید مائینی که از بچه های بوشهر است شرکت می کند . در این زمان خبرگزاری پارس که بعدا خبرگزاری جمهوری اسلامی شد عکسهای کاظم را مورد بررسی قرار میدهند و از او دعوت به همکاری می کنند. عکس شهید گمنام که در اولین نمایشگاه جنگ در تهران برگزار می شود مابین 74 عکاس حرفه ای جایزه عکاسی را میبرد و در کتاب دفاع علیه تعرض بیشترین عکسها مربوط به کاظم اخوان است. کاظم در تابستان 1983 به لبنان به عنوان خبرنگار عکاس داوطلبانه می رود که همراه سه تن از جمله حاج متوسلیان اسیر فالانژها شد و چهار سال بعد به اسرائیل انتقال داده می شوند. امید است که خداوند معجزه ای کند و به ایران برگردد و نمایشگاه عکس های او را ببینیم . #gallery-15 { margin: auto; } #gallery-15 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-15 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff963a; } #gallery-15.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff963a; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff963a; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-15.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

اباذری فریبا

kharazi 2429

نام: فریبا نام خانوادگی: اباذری تاریخ تولد:1349/05/24       بیوگرافی:   متولد : 1349 تهران مدرك فيلمسازي و عكاسي از انجمن سينماي جوانان ايران 1367 مدرك فيلمبرداري از مركز آموزش فيلمسازي اداره ارشاد ( باغ فردوس ) 1371 مدرك كارشناسي نقاشي از دانشكده هنر الزهرا 1375 تاسيس گروه بانوان شيد نگار (انجمن عكس بانوان ) 1374 مدير عامل موسسه فرهنگی هنری شيد نگاران 1381 تا كنون عضو کار گروه تاسیس انجمن عکاسان ایران   سوابق اجرایی هنری:   • فيلم سازي و عكاسی: 1- ساخت فيلم كوتاه پيش از آنكه 1369 2- ساخت فيلم كوتاه يك روز با دختران نرجس 1379 3- برگزاري بیش از هفده نمايشگاه گروهي و انفرادي عكس در تهران و شهرستان ها 1382 – 1373 4- برگزاری سفرهاي عکاسی برای بانوان به شهر های : مشهد ، نیشابور ، قم ، تبريز، كيش، قشم، چابهار و… 5- فعاليت در زمينه عكاسي تبليغاتی 1375-1372 6 – برگزاري نخستين جشنواره عكس ورزشی ايران 1382 7- گردآوري و چاپ كتاب نخستين جشنواره عكس ورزشي ايران 1383 8- شركت در چندين جشنواره فيلم و عكس 1383- 1368 9 – عضو هيات داوران جوان دوازدهمين جشنواره فيلم و عكس انجمن سينماي جوان ايران 1377 10- پژوهش , نويسندگي و کارگردانی و تهیه کنندگی برنامه هاي تلويزيوني از سال 1374 تا کنون • تدريس : – مربي نقاشي كودكان در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1374- 1370 – تدريس مباني و تاريخ هنر ايران و جهان در هنرستان دخترانه كوثر 1381-1380 – مدرس و مسئول واحد آموزش هنر معاونت فرهنگي و هنري شهرداري منطقه 6 1379 #gallery-16 { margin: auto; } #gallery-16 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-16 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff963a; } #gallery-16.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#0c0202; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 12 , 2 , 2 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#0c0202; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#0c0202; } #gallery-16.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0202; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0202; background-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0202; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#0c0202; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0202; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#0c0202; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0202; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#0c0202; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0202; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#0c0202; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#0c0202; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#0c0202; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#0c0202; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff963a; background:rgba( 12 , 2 , 2 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#0c0202; } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff963a; background:rgba( 12 , 2 , 2 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); color:#0c0202; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); color:#0c0202; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#0c0202; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#0c0202; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#0c0202; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#0c0202; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#0c0202; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#0c0202; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#0c0202; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#0c0202; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); color:#0c0202; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); color:#0c0202; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-16.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

آیوازیان سیمون

kharazi 2516

نام: سیمون نام خانوادگی: آیوازیان تاریخ تولد: 1323/04/03       بیوگرافی:   سیمون آیوازیان در سال ۱۳۲۳ در بندر انزلی متولد شد. نقاشی، موسیقی و عکاسی را به صورت خود آموز از کودکی آغاز کرد. با اتمام دوره دبیرستان وارد رشته معماری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و پس از اتمام دوره دانشگاهی به عنوان عضو هیأت علمی به استخدام دانشگاه تهران در آمد، پس از چند سال تدریس جهت ادامه تحصیل عازم فرانسه شد و مدرک دکترای خود را در رشته معماری و باستان شناسی از دانشگاه سوربون پاریس دریافت کرد و مجدداً در دانشگاه تهران به تدریس رشته معماری و در کنار آن، عکاسی و موسیقی پرداخت و بالاخره پس از طی مدارج علمی مقام استادی را کسب نمود. آیوازیان در سال ۱۳۸۴، چنگ زرین جشنواره فجر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در زمینه موسیقی دریافت کرد. او طی دوره دانشگاه همه ساله به عنوان بهترین نوازنده گیتار کلاسیک در مسابقات کشوری انتخاب می‌شد و تا سال ۱۳۵۴ کنسرت های متعددی برگزار کرد، از آن تاریخ به بعد نوازندگی را کنار گذاشت و فعالیت اش را در این زمینه صرفاً معطوف به پژوهش و تدریس کرد. در سال ۱۳۵۸ کتاب او که ترجمه و تألیفی است از نحوه نگرش به مبانی معماری در غرب و مقایسه ی آن با شرق، از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یکی از هفت کتاب منتخب سال ۸۳ معرفی و به دریافت جایزه و تقدیر نایل گردید. از آیوازیان تاکنون نمایشگاه های متعدد انفرادی و جمعی در زمینه آبرنگ و عکاسی برگزار گردیده است.   سوابق اجرایی و هنری:   • شروع عکاسی: ۱۳۳۶ ورود به دانشگاه، رشته معماری۱۳۴۴ عضویت هیات علمی و استخدام در دانشگاه تهران ۱۳۵۵ بازنشستگی با درخواست شخصی ۱۳۸۶ • مدارج تحصیلی: فوق لیسانس معماری ۱۳۵۱ از دانشگاه تهران فوق لیسانس در بررسی تمدن‌های اسلامی ۱۳۶۴ از دانشگاه سوربون۴ پاریس دکترای تخصصی هنر و معماری و باستانشناسی ۱۳۵۹ از دانشگاه سوربون ۱ پاریس تخصص جانبی:‌ موسیقی، عکاسی، نقاشی • سابقه تدریس رشته معماری در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۱۳۵۵ تا کنون رشته موسیقی در دانشگاه‌های تهران و هنر، هنرستان عالی موسیقی ۱۳۵۶ تا کنون رشته عکاسی معماری – دانشگاه تهران ۱۳۷۲ به بعد رشته عکاسی دانشگاه الزهرا ۱۳۷۴-۱۳۷۲ • پژوهش ها و قراردادها تهیه عکس از میراث معماری استان خراسان – برای اداره باستانشناسی و موزه ۱۳۴۵ تهیه عکس از برنامه‌های موسیقی و نمایش تالار وحدت (رودکی سابق) ۱۳۵۷-۱۳۵۴ تهیه عکس معماری (هوایی و زمینی) از بناهای دوره پهلوی اول به سفارش مجله هنر و معماری ۱۳۵۶-۱۳۵۵ تهیه عکس از صنایع دستی کوچک ایران به سفارش انتشارات سروش ۱۳۵۷-۱۳۵۶ خریداری تعداد ۶۰ عکس از معماری سنتی دزفول (جزیئات آجرکاری) توسط موزه رضا عباسی ۱۳۵۸ تهیه عکس از کاروانسراهای برون شهری جهت دستیابی به گونه شناسی معماری آن ۱۳۷۰-۱۳۴۸ جایزه اول، بهترین عکس معماری ابنیه تاریخی از وزارت فرهنگ و هنر ۱۳۵۳ • نمایشگاه ها موزه رضا عباسی ۱۳۵۸ گالری سولیوان ۱۳۵۹ نگارخانه تهران ۱۳۷۷ موزه عکسخانه شهر ۱۳۸۱ • دریافت لوح تقدیر و عضویت افتخاری در انجمن عکاسان میراث، سی ام دی ماه 1389 • داوری: نخستین جشنواره سراسری عکس و فیلم رضوی، نخستین مسابقه سراسری عکس شاهد آزالدی، تهران، آبان ماه 1384 جشنواره سراسری عکس ایران، سرزمین ادیان توحیدی، تهران، 29 خردادماه 1388 سومین جشنواره سراسری عکس فیروزه، تبریز، تابستان 1389 #gallery-17 { margin: auto; } #gallery-17 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-17 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8f3a; } #gallery-17.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ff9c3a; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ff9c3a; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ff9c3a; } #gallery-17.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; background-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ff9c3a; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ff9c3a; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ff9c3a; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ff9c3a; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ff9c3a; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ff9c3a; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8f3a; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ff9c3a; } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8f3a; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#ff9c3a; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#ff9c3a; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ff9c3a; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ff9c3a; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ff9c3a; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ff9c3a; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ff9c3a; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ff9c3a; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ff9c3a; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ff9c3a; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#ff9c3a; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#ff9c3a; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-17.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

آوانسیان رافی

kharazi 2267

نام: رافی نام خانوادگی: آوانسیان تاریخ تولد: 1347/05/05     بیوگرافی:   شروع عکاسی از سال 1374 عکاسی را به صورت تجربی آموخته و به روش آنالوگ با دو دستگاه دوربین لایکا عکاسی می کنم . عکسهایم را خودم در تاریکخانه شخصی به صورت سیاه و سفید چاپ می کنم . در سال 1374 گروه عکاسان ارمنی را به یاری دیگر دوستان بنیان گذاری کرده و تا کنون د ر بیشتر از 30 نمایشگاه گروهی در تهران ، شهرستانها، ارمنستان و انگلستان شرکت کرده ام . در سال 1382 اقدام به چاپ آثارم با هزینه شخصی کرده و حاصل آن کتاب ” زندگی … مرگ … زندگی ” است . تمام آثارم در قبرستان های ارامنه عکاسی شده و در وب سایت شخصی ام ارائه شده است. با عکاسی از قبرستان ارامنه همیشه در جستجوی نشان دادن ارتباط مرگ و زندگی بوده و با عکسهایم سعی در بیان مسائل معنوی و عرفانی فضاهایی اینگونه دارم .   سوابق اجرایی و هنری: • چاپ 33 قطعه عکس با نگاهی فلسفی به قبرستان ارمنیان در کتاب ” زندگی … مرگ … زندگی ” در قطع خشتی و شمارگان 2000 نسخه، پاییز سال 1383 #gallery-18 { margin: auto; } #gallery-18 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-18 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-18.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-18.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff893a; } #gallery-18.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ff823a; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 130 , 58 , 0.3); } #gallery-18.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ff823a; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ff823a; } #gallery-18.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff823a; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff823a; background-color:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff823a; background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ff823a; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff823a; background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ff823a; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff823a; background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ff823a; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff823a; background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ff823a; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff823a; background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ff823a; } #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ff823a; } #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff893a; background:rgba( 255 , 130 , 58 , 0.3); } #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ff823a; } #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff893a; background:rgba( 255 , 130 , 58 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); color:#ff823a; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); color:#ff823a; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ff823a; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ff823a; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ff823a; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ff823a; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ff823a; background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ff823a; background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ff823a; background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ff823a; background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); color:#ff823a; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 137 , 58 , 1); color:#ff823a; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-18.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

آل یاسین میرعباس

kharazi 2020

نام: میرعباس نام خانوادگی: آل یاسین تاریخ تولد: 1327/10/25       بیوگرافی: متولد شهرستان اهر هستم. قریب به 48 سال است به فعالیت مداوم در عکاسی مشغول هستم و سی سال می شود که عکاسی را تدریس می کنم. با همکاری و همیاری تعدادی از دوستان عکاس و علاقه مندان به عکاسی موسس انجمن هنر عکاسی استان هم هستم. بازیگر تاتر و فیلم و داور چند دوره متوالی جشنواره وحدت و جشنواره های مختلف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هم بوده ام. در حال حاضر هم کتابدار بازنشسته اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ام.     سوابق اجرایی و هنری: • چاپ انواع مجموعه های عکس و کتاب های مربوطه به شرح زیر: • کتاب آموزش عکاسی با عنوان “تکنیک و هنر عکاسی” سال 1369 • مجموعه عکس در کتابچه ” آذربایجان، مجموعه ای از زیبایی ها ” به شکل مستقل در قالب چهار زبان: فارسی، عربی، روسی و انگلیسی • مجموعه عکس استاد شهریار با عنوان “لحظه های بی تکلف” در سال 1386 • مجموعه کارت پستال “آذربایجان، سرزمین زیبایی ها” سال 1387 • مجموعه عکس در چند کتاب مربوط به تبریز و بعضی از شهرهای آذربایجان. • ساخت و تولید: 1. چشم الکترونیکی هماهنگ کننده فلاش. 2. چهار مدل تایمر آگراندیسمان. 3. چتر فلاش. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] #gallery-19 { margin: auto; } #gallery-19 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-19 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-19.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-19.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; } #gallery-19.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ff963a; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 0.3); } #gallery-19.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ff963a; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ff963a; } #gallery-19.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff963a; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff963a; background-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff963a; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ff963a; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff963a; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ff963a; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff963a; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ff963a; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff963a; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ff963a; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff963a; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ff963a; } #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ff963a; } #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 0.3); } #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ff963a; } #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9c3a; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#ff963a; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#ff963a; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ff963a; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ff963a; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ff963a; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ff963a; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ff963a; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ff963a; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ff963a; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ff963a; background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#ff963a; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 156 , 58 , 1); color:#ff963a; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-19.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'slide', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

آقایی اسحاق

kharazi 3023

نام: اسحاق نام خانوادگی: آقایی تاریخ تولد: 1355/06/27 وب سایت: www.eshsghx.blogfa.com   بیوگرافی: آغاز به عکاسی از سال 1372 در انجمن سینمای جوانان یاسوج   سوابق اجرایی و هنری: • برپایی پنج دوره نمایشگاه انفرادی عکس – یاسوج • برپایی چندین دوره نمایشگاه انفرادی عکس در شهرهای اهواز و بوشهر • شرکت در بیش از 30 دوره نمایشگاه جمعی در سراسر کشور • نفر اول مسابقه سراسری عکس یلدا – تهران • نفر اول مسابقه سراسری عکس روستا – تهران • نفراول مسابقه سراسری عکس یادیار – یاسوج • مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان از سال 83 تا کنون • دبیر اجرایی پنجمین جشنواره فیلم و عکس دانشجویان منطقه 5 کشور • عکاس ، خبرنگار خبر گزاری عکس سوره در نشریات محلی استان • دبیر نخستین مسابقه سراسری عکس زائران کوی نور • داوری پنج دوره جشنواره عکس استانی • برگزاری نمایشگاه انفرادی از آثار عکاسی در شصت و چهارمین دوره نمایشگاه عکس در نگارخانه چیلیک با عنوان ” شعری که زندگی است “، تیرماه 1390 #gallery-20 { margin: auto; } #gallery-20 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-20 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-20.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-20.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff963a; } #gallery-20.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ff7c3a; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 124 , 58 , 0.3); } #gallery-20.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ff7c3a; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ff7c3a; } #gallery-20.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff7c3a; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff7c3a; background-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff7c3a; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ff7c3a; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff7c3a; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ff7c3a; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff7c3a; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ff7c3a; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff7c3a; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ff7c3a; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff7c3a; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ff7c3a; } #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ff7c3a; } #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff963a; background:rgba( 255 , 124 , 58 , 0.3); } #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ff7c3a; } #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff963a; background:rgba( 255 , 124 , 58 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); color:#ff7c3a; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); color:#ff7c3a; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ff7c3a; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ff7c3a; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ff7c3a; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ff7c3a; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ff7c3a; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ff7c3a; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ff7c3a; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ff7c3a; background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); color:#ff7c3a; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 150 , 58 , 1); color:#ff7c3a; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-20.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'slide', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

آقاجری علی اکبر

kharazi 1973

نام: علی اکبر نام خانوادگی: آقا جری تاریخ تولد: 1338/04/23 وب سایت: www.aminco.blogfa.com   بیوگرافی: بنام خداوند هنر آفرين عاقبت عشق انگشت نما كرد مرا… سلام كاكا بچه خاك پاك آبادان قديم وجديد عشقم تنها افتخارم هستم. از كودكی علاقه خاصی به نقاشی و عكاسی داشتم. در 16 سالگی ايرانگردی خود را با سفر به اهواز شروع كردم. با پولی كه دستمزد كارم بود موتورسيكلت مينی ياماها 80 سی سی خريده بودم با خريد اين موتور وسوسه سفر به جانم افتاده بود. دلم می خواست با موتورم بيفتم تو جاده و هی بروم!هی بروم! من بچه (لين)ده اصلی احمدآباد روبروی كواتر فرهنگی ها هستم. تو محل هم بچه محل ها آرزویی مشابه من داشتند اما من از همان بچگی مرد عمل بودم. برای همين در اولين سفرم با مينی ياماها 80 سی سی ام توانستم مسير آبادان – اهواز را طی كنم. در طول راه از آبادان تا اهواز احساس ناخوشايند و ضعيف بودن داشتم قدرت اين موتور بسيار پايين بود. همه ماشين ها از من جلو می زدند و من خيلی گاز می دادم اما با صبر و استقامت به اهواز رسيدم و به خير وخوشی به آبادان برگشتم. برای جبران اين ضعف با پس انداز بيشتر و مقداری هم پرداخت اقساطی يك موتورسيكلت سوزوكی 250 سی سی دو سيلندر خريدم. سفرهايم ديگر شروع شدند. موتورم خوش نفس و برو بود. عكاسی مكمل سفرهايم بود.عكس می گرفتم بعد كه می آمدم و تو محل برای بچه ها تعريف می كردم سند زنده عكس را هم نشان می دادم. در اين دوره سفرهای سياحتی و زيارتی، تاريخی، باستانی، طبيعت بكر، ايران زمين، مردم شناسی، عشاير ايران، صنايع دستی، تاْسيسات نفتی و …. بسياری رفتم. بعد چون در شركت نفت كارمي كردم و به نسبت بچه محل ها در آمد بيشتري داشتم يك موتورسيكلت هندا 4 سيلندر 750 سي سي خريدم .ومدتي بعدموتورسيكلت  هوندا4 سيلندر 1000 سي سي هم خريدم. من از شانزده سالگي در آموزشگاه فني حرفه اي شركت نفت آبادان 5 سال  درس خواندم ودرپالايشگاه آبادان كار كردم .÷ تعطيلات من شد سفر و عكاسي !باموتورسيكلت هندا چهار سيلندر 750 سي سي.ديگر شده بودم ايرانگرد! اولين سفرمن با هو ندا چهار سيلندر و با رفقا از آبادان به سمت بندر عباس بود. در اين سفر به بندر خمير هم رفتيم .در آنجا آبگرمي وجود داشت كه مردم براي آب درماني به آنجا مي آمدند. البته شرايط جاده اي و امكانات به شكل امروز نبود و بسيار محدود و سطح پايين بود . حتي ديگراز آن آب پهناور بركه اي  و آبشارزيباي  دشت ارژن 60 كيلومتري شهر شيرازتفريحگاه و تفريحگاه مسافرين خسته از راه و جاده و شهر  براي استراحت وجود ندارد آنقدر دكه و دكان دو طرف اين آبشار ساخته اند كه همه زيبايي بكر خالق هستي را اين بشر دو پا از بين برده است. سفر به كرمانشاه و شيراز دنياي ديگري را براي من رقم زد.در شيراز به آبشار غلات رفتيم كه امروزه ديگر نشاني از آن نيست و توسعه شهري و هجوم آهن وآجروسيمان و خانه ها جاي آن را گرفته اند. پاسارگاد (آرامگاه كورش كبيربنيانگذازسلسله هخامنشيان اولين مردي كه نام ايران زمين را زنده كرد)نقش رستم .نقش رجب و تخت جمشيداز قديم تا به امروز همواره سوژه اي جذاب براي عكاسي ام بوده است. از همان ابتداْ عكس ها را خودم چاپ مي كردم .در خانه آگرانديسمان دورس ايتاليايي داشتم در آن زمان عكس رنگي را نمي شد به سادگي ظاهر كرد در آبادان يك عكاسي بود بنام ژرژ يوناني در خيابان شهرداري كه فيلم را به او مي داديم و پس از ده روز يا بيشتر كه فيلم مي رفت خارج از كشورعكس ها را تحويل ميداد. اولين بار در سال 1377 كارت پستال جاذبه هاي شهر آبادان چاپ كردم .در اندازه 24*34 سانتيمتر و 10 قطعه عكس در كاور نفيس آن بود.از اين كارت پستال ها و عكس ها بسيار استقبال شد و مردم را بسوي خود خواند و جذب كرد تا جايي كه همه اين عكس ها و كارت پستال ها فروش رفت.من از اين استقبال خوشحال شدم و تصميم گرفتم مجموعه عكس هاي جديدي منتشر كنم . مجموعه عكس بعدي ام مربوط به استان لرستان بود.باز هم با استقبال خوبي مواجه شدم .پس از آن مجموعه عكس اصفهان رابه چاپ رساندم .پس از مدتي به عكاسي از عشاير روي آوردم كه دشوار ودر عين حال جذاب است و دو مجموعه از عشاير قشقايي به چاپ رساندم.و تا امروز كه چكيده اي از35 سال تلاشم را در كتاب عكس ايران زمين با نگاه علي اكبر آقاجري در قطع سلطاني(24*34)سانتيمتر با 200 صفحه مصور رنگي از جاذبه هاي 23 –استان كشورمان ايران زمين با جلد گالينگور در بهار  1388  شصت و نهمين 69 اثر عكاسي ام  را بچاپ رساندم . وحالا هم 72  هفتادو دومين آثار عكاسي ام  در سه شماره آبادان شهر من بصورت كارت پستال در دست شما فرهيخته گرانقدر را در زمستان 1388 بچاپ رساندم.مثل هميشه با هزينه شخصي بچاپ رسيده اند. مسلما در اين سفر ها خطرات بسياري وجود داشت كه مارا تهديد مي كرد .در يكي از سفرها هنگامي كه به يك آب انبار رفته بودم نزديك بندرعباس روي لجن ها ليز خوردم و به درون آب افتادم و هر آن به درون آب فرو مي رفتم و امكان شنا كردن هم وجود نداشت خوشبختانه توانستم جان سالم به در ببرم .گاهي در مناطق اطراف لرستان در برف گير مي كرديم .در زمان جنگ تحميلي (8سال دفاع مقدس)در يك پرواز كه از تهران به سمت خليج فارس حركت مي كرديم در زمستان 1361 صاعقه اي به بال هواپيما آسيب وارد كرد هواپيما به يك باره 300 پا سقوط كرد   براي جلوگيري از سقوط.هواپيما خلبان زبر دست  اوج مي گرفت .موتور سمت چپ آتش گرفته بود و تصور ما اين بود كه عراقي ها هواپيما ي مارا با راكت ضد هوايي زده اند . خلبان مي خواست هواپيما را به زمين فرودگاه بندر عباس بنشاند اما چرخ ها باز نمي شد بالاخره پس از مدتي چرخ ها باز شد و هواپيما به زمين نشست .           در پاييز 1381 در استان هرمزگان درياي خليج فارس يك بار هم با قايق از بندر چارك بطرف جزيره كيش ميرفتيم كه طو فان گرفتمان و مثل يك پر كاهي قايق را درياي خليج فارس با امواج خروشان مثل يك كوه به آسمان مي برد و به كف دريا مي كوبيد كه من در آن حالت عكاسي مي كردم كه ناگهان باسربه همراه دوربين عكاسي ام نزديك اسكله كيش به آب افتادم . كه ناخدا قايق مرا نجات داد .خاطره زياد است .چي بگم! تمامي عكس هايم را دوست دارم و همگي زيبا هستند .اما عكس هايي را كه از عشاير گرفتم بيشتر دوست دارم .چون خاطرات زيادي با عشايرايران زمين و اقوام مختلف دارم. لحظه لحظه سفر با عشاير ايرا زمين برايم خاطره است .در سفري كه به درياچه گهر فيروزه اي در دل اشترانكوه 40 كيلومتري دورود  لرستان داشتم سال 1364 .مريض شدم.اصلا نمي توانستم حركت كنم. تا يك هفته مريض بودم .درب و داغان .گفتم ديگه مرده ام بر مي گردد .من بودم و دوستم .عشاير آنجا يك دارويي محلي داشتند .اسمشو به ياد ندارم .شبيه نبات .دادن ما خورديم .خوب شديم.همش از داروهاي گياهي همان دور اطراف بود . خيلي با آنها مسافرت كردم حتي از دارو هاشان هم خوردم .اما عكس ها و زندگي با عشاير چيز ديگري بود از اينكه متصدي اوقات شريفتان شدم مرا عفو نماييد. در دوران8 سال جنگ تحميلي هم بصورت خود جوش لحظه هايي را بصورت پراكنده عكاسي نمودم آخر من بچه آبادان بودم و جنگ تحميلي از اين دوشهر مهم آبادان و خرمشهر شروع شده بود وكسي نبود در آن اوايل جنگ كه آن لحظه هاي آوارگي مردم را ثبت كند بعضي ها مهاجرت اجباري و عده اي  با دست خالي خالي با دشمن تا دندان مسلح مقاومت ميكردند  ومن هم عكاسي ميكردم .و كتاب آبادان و خرمشهر( قديم .جنگ و جديد) را با فروش منزل وامي خود بچاپ رساندم كه به علت عدم همكاري مسْولين زيربط متضرر شدم و شدم مثل عشاير بادسوار و مستاْجر ماندم كه ماندم.و مثل بعضي ها كه ميگويند چرا جنگيديد به من هم گفتند بلند پروازي كردي حالا هم بايد جورش را بكشي اينطوري مرا از خودشان رد كردند با اينكه بعد از 5سال از گذشت چاپ اين اثرم از طريق ارشاد خوزستان كتاب سال شد ولي خيلي خيلي دورشده بود ديگر صاحب خانه نشدم .حرف آخر اينكه هنرمند زندگي دارد و بايد آبرومندانه زندگي كند و به تشويق هاي معنوي احتياج دارداما همه زندگي او با صد آفرين و هزار آفرين .دست مريزاد تاْمين نمي شود. همين پولي كه چرك دست حساب مي شود مي تواند به زندگي هنرمند و خانواده او رونق و نشاط بدهد. چرا ناخن خشكي و امساك ؟! چرا سنگ اندازي و تنگ نظري؟! هنرمند نبايد در عالم هنر به زندگي پوچ و فلاكت بار برسد.مرده دوستي  و از ياد بردن زنده هاي عاشق و آبرومند و دوستدار محبت كه هدفشان در راستاي آبرومندي اين مملكت ميباشد و از طرف مسْولين زيربط كه مشكلات آنان را لمس ميكنند درست نيست!.حرف آخر به محض اينكه شايسته اي از دنيا رفت قدر او را مي دانيم و وا اسفا سر مي دهيم. اما چشم ديدن او را در زمان حيات نداريم!.من و تو مرگ خوبان را فراوان ديده ايم در سوگ عزيزان بي تا بي كرده ايم اما دريغ كه در يك نقطه و احساس مشترك و عادت قديمي مانده ايم. مرده دوستي و از ياد بردن زنده هاي عاشق و آبرومند و دوستدار محبت؟! . وقت گذاشته ايد و شرح حال مرا خوانديد سپاسگذارم .اميد وارم مثل هميشه اين آثار جديدم هم مورد پسند چشم دلتان قرار گرفته و مرا چون گذشته با خريداري اين آثار جديدم از( آبادان شهر من) مورد استقبال قرار دهيد تا بتوانم آثار برتر خود را از ايران زمين اگر عمري باقي باشد ارايه دهم. اگر تمام عمرتان در ايران زمين سفر كنيد و از لحاظ مالي ساپرت شويد 4/1 آن را بيشتر نمي توانيد ببينيد. (زيباييهاي اين مملكت را هر چه چقدر بيشتر بشناسيم بيشتر عاشق اين مملكت مي شويم.)   سوابق اجرایی و هنری: • 1-مجموعه عكس های آبادان در قطع سلطانی 34*24 سانتیمتر زمستان 1377 • 2-مجموعه عكس های طبیعت بكر لرستان در قطع سلطانی 34*24 بهار 1378 • 3-مجموعه عكس های اصفهان در قطع سلطانی 34*24 تابستان 1378 • 4-مجموعه عكس های شیراز شهر گل در قطع سلطانی تابستان 1378 • 5-مجموعه عكس های شیراز مهد تمدن ایران باستان در قطع 18*13زمستان 1379 • 6-مجموعه عكس های تخت جمشید هویت ایران باستان در قطع 18*13زمستان 1379 • 7-سی قطعه كارت پستال جلوه های ایران زمین در قطع 18*13 سال 1379 • 8-مجموعه عكس شیراز در قطع 15*10 پاییز 1380 • 9-مجموعه عكس تخت جمشید در قطع 15*10 پاییز 1380 • 10-كتاب عكس آبادان و خرمشهر (قدیم.جنگ و جدید)در قطع رحلی با 128 صفحه مصور رنگی تابستان 1381 (در سال 1382 كتاب سال شناخته شد و از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان لوح تقدیر و جایزه گرفت) • 11-مجموعه عكس فارس در قطع 15*10 زمستان 1381 • 12-مجموعه عكس ایران سرای من است در قطع 15*10 زمستان 1381 • 13-مجموعه كوچ عشایر قشقایی فارس درقطع15*10 شماره یك و دو زمستان 1381 • 14-مجموعه عكس های ایران سراسر سرای من است در قطع 15*10 شماره یك و دوزمستان1381 • 15-مجموعه عكس تخت جمشید در قطع 15*10 زمستان 1381 • 16-مجموعه عكس شیراز در قطع 15*10 زمستان1381 • 17-مجموعه عكس فارس در قطع 15*10 زمستان 1381 • 18-مجموعه عكس تخت جمشید در قطع 15*10 تابستان1382 • 19-مجموعه عكس شیراز در قطع 15*10 تابستان1382 • 20-مجموعه عكس آبادان زادگاه من جاودانه بمان تابستان 1382 • 21-مجموعه عكس آبادان عروس خلیج فارس تابستان 1382 • 22-مجموعه عكس های هرمزگان شماره های 1-2-3-4-5-6 زمستان 1382 • 23-چاپ مجدد مجموعه عكس های هرمزگان 1-2-3-4-5-6 زمستان 1382 • 24-مجموعه عكس شیراز زمستان 1382 • 25-مجموعه عكس فارس زمستان 1382 • 26- مجموعه عكس های شیراز شهر گل شماره های 1-2 در قطع 15*10 بهار 1383 • 27-مجموعه عكس های فارس در قطع 15*10 بهار 1383 • 28-مجموعه عكس تخت جمشید در قطع 15*10 بهار 1383 • 29-مجموعه عكس فار س دیبا چه عظمت ایران زمین شماره های 1-2-3-4 بهار 1383 • 30-كتاب عكس هرمزگان در قطع رحلی بزرگ 34*24 با 200 صفحه مصور رنگی تابستان 1383 • 31-مجموعه عكس كول فرح ایذه خوزستان مادر تخت جمشید در قطع 15*10 تابستان 1384 • 32-مجموعه عكس خوزستان گنجینه ایران زمین در قطع 15*10 تابستان 1384 • 33-مجموعه عكس هخامنشیان در قطع 15*10تابستان 1384 • 34-مجموعه عكس تخت جمشید در قطع 15*10 تابستان ا384 • 35-مجموعه عكس های عشایر ایران زمین شماره های 1-2-3 در قطع 15*10 پاییز 1385 • 36-مجموعه عكس های آبادان عروس خلیج فارس شماره های 1-2-3 در قطع 15*10 پاییز 1385 • 37-مجموعه عكس های تخت جمشید شماره های 1-2 در قطع 15*10 پاییز 1385 • 38-مجموعه عكس شیراز در قطع 15*10 پاییز 1385 • 39-مجموعه عكس های پارسه (تخت جمشید)شماره های 1-2-3 در قطع 15*10 بهار 1386 • 40-مجموعه عكس های تهران و جاذبه های گردشگری طبیعی اطراف آن شماره های 1-2-3-تابستان 1386 • 41-مجموعه عكس های تخت جمشید شماره های 1-2-3 در قطع 15*10 زمستان1386 • 42-مجموعه عكس های جاذبه های گردشگری كرج شماره های 1-2-3 زمستان1386 • 43-مجموعه عكس های آبادان عروس خلیج فارس شماره های 1-2-3 زمستان 1386 • 44-مجموعه عكس های ایران باستان شماره های 1-2-3 در قطع 15*10 زمستان1387 • 45-مجموعه عكس های ایران زمین با نگاه علی اكبر آقاجری شماره های 1-2-3 زمستان 1387 • 46-مجموعه عكس های آبادان شهر من در قطع 15*10 شماره های 1-2-3 زمستان 1387 • 47-كتاب عكس ایران زمین بانگاه علی اكبر آقاجری در قطع سلطانی 34*24 با 200 صفحع مصور رنگی تاریخ انتشار 1388 • 48-مجموعه عكس های آبادان شهر من شماره های 1-2-3 در قطع 15*10 زمستان 1389 • 49-مجموعه عكس های فرمانروایی پارسیان در قطع 15*10 شماره های 1-2-3 زمستان1389 • 50-مجموعه عكس های پارسه نگین تاریخ در قطع 15*10 شماره های 1-2-3 بهار 1390 #gallery-21 { margin: auto; } #gallery-21 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-21 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-21.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-21.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-21.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-21.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-21.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'slide', speed: 2000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

آقا ربیع علی

علی آقاربیع ، عکاس ایرانی ، پایگاه عکس چیلیک www.chiilick.com

kharazi 2781

نام: علی نام خانوادگی: آقا ربیع تاریخ تولد: 1354/06/24   بیوگرافی: متولد تهران عکاسی و فیلمسازی کوتاه را از سال 1369 در سینمای جوان آغاز کرد. تا سال 1373 ساخت 3 فیلم کوتاه 8 میلیمتری و برگزاری نمایشگاه عکس را در کارنامه خود دارد، اما فعالیت حرفه ای عکاسی خبری را از سال 1377 در مطبوعات ایران آغاز کرد و این فعالیت تا سال 1388 با عناوین عکاس خبری و دبیر سرویس عکس ادامه یافت. در سال 1389 آژانس عکس جام را به عنوان اولین آژانس عکس خصوصی مستند دایر نمود. در حال حاضر عکاسی را به صورت آزاد پیگیری کرده و به عنوان ادیتور در مطبوعات و خبرگزاریها مشغول به فعالیت است. #gallery-22 { margin: auto; } #gallery-22 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-22 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-22.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-22.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#f97c00; } #gallery-22.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ff7700; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 119 , 0 , 0.3); } #gallery-22.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ff7700; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ff7700; } #gallery-22.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff7700; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff7700; background-color:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff7700; background:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ff7700; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff7700; background:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ff7700; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff7700; background:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ff7700; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff7700; background:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ff7700; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff7700; background:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ff7700; } #gallery-22.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ff7700; } #gallery-22.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#f97c00; background:rgba( 255 , 119 , 0 , 0.3); } #gallery-22.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ff7700; } #gallery-22.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#f97c00; background:rgba( 255 , 119 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); color:#ff7700; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); color:#ff7700; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ff7700; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ff7700; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); background:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ff7700; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); background:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ff7700; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); background:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ff7700; background:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); background:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ff7700; background:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); background:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ff7700; background:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); background:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ff7700; background:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); color:#ff7700; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 249 , 124 , 0 , 1); color:#ff7700; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-22.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-22.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-22.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-22.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

آزادی سعید

kharazi 4096

نام: سعید نام خانوادگی: آزادی تاریخ تولد: 14 / 08 / 1352   بیوگرافی متولد تهران شروع عکاسی از سال 1372 کاردانی هنرهای تجسمی کارشناسی هنرهای تجسمی کارشناسی گرافیک کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر تهران سوابق اجرایی هنری • تدریس درمقاطع مختلف آموزش وپرورش، آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان از سال 1375 تا کنون • تدریس خصوصی عکاسی و نورپردازی • فعالیت حرفه ای عکاسی؛ در قالب عکاسی تبلیغاتی، صنعتی و معماری • چاپ کتاب نفیس تختگاه فروغ رخشان (قطع سلطانی) • چاپ کتاب نفیس همدان درهزاره های تاریخ (قطع سلطانی) • عکاسی مجموعه مشاغل قدیمی صنعت چاپ ایران • انجام پروژه های عکاسی از سراسر ایران در زمینه های معماری، مردم شناسی، طبیعت، آداب و رسوم ، روستاهای خاص، غارها، عکاسی هوایی ، آیین ها ، قوم نگاری و رویداد های خاص • شرکت و ورود به مسابقه بین المللی نقاشی وعکس جوانان درلندن • برگزاری وشرکت در نمایشگاه های انفرادی و گروهی در ایران ، لندن، ارمنستان، تاجیکستان ، یونان #gallery-23 { margin: auto; } #gallery-23 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-23 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-23.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-23.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-23.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-23.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-23.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-23.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-23.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-23.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-23.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'slide', speed: 2000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

رحمانی حسین

حسین رحمانی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

kharazi 1996

نام: حسین نام خانوادگی: رحمانی تاریخ تولد:1348     بیوگرافی: شروع عکاسی از سال 1364     سوابق اجرایی و هنری : • برگزاری 10 دوره نمایشگاه انفرادی • شرکت در 27 دوره نمایشگاه گروهی داخلی و خارجی • داوری مسابقات عکاسی سراسری و منطقه ای، مدرس عکاسی و برگزاری کارگاه های متعدد عکاسی   #gallery-24 { margin: auto; } #gallery-24 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-24 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-24.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-24.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-24.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-24.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-24.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-24.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-24.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-24.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-24.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

بنر کتاب عکس

لایت روم