جعفری مرتضی

operator 1375

نام: مرتضی نام خانوادگی: جعفری تاریخ تولد: 1364/4/27   بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری: کارشناسی گرافیک دانشگاه کمال الملک نوشهر – 1392   نمایشگاه ها : – نمایشگاه گروهی عکس طبیعت و کوهنوردی – نوشهر- 1388 – نمایشگاه گروهی عکس عاشورایی ” قاب سرخ ” نوشهر – 1388 – نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی غدیر- نوشهر – 1389 -نمایشگاه گروهی عکاسان گروه خاکستری – قم 1390 – نمایشگاه گروهی عکس طبیعت مازندران – ساری آبان 1391 – نمایشگاه انفرادی ” در جستجوی خوشبختی ” نگارخانه دانشگاه کمال الملک / اداره ارشاد – 1391 نمایشگاه انفرادی ” پرتره ترش ” – نگارخانه ارشاد نوشهر – دی 1391 جشنواره های بین المللی : – راه یابی 1 قطعه عکس به جشنواره CPID آمریکا – 2011 – راه یابی 8 قطعه عکس به دومین جشنواره MEN & WORK صربستان – 2011 – منتخب اولین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی اکو – تاجیکستان – 1390 – راه یابی 1 قطعه عکس به نخستین جشنواره بین المللی خیام – 1391 – راه یابی 1 قطعه عکس به بخش پرتره دومین دوره جشنواره امارات – 2012 – راه یابی 5 قطعه عکس به دومین جشنواره بین المللی خیام – 1393 – راه یابی 1 قطعه عکس به جشنواره فوتو فیلز فرانسه – 2017 جشنواره های داخلی : منتخب جشنواره عکس سفره های حسینی – 1388 منتخب جشنواره روایت محرم – 1389 منتخب جشنواره جلوه های عاشورایی – 1389 منتخب جشنواره سفرهای نوروزی – 1389 منتخب جشنواره عکس حماسه زیتون – 1389 منتخب جشنواره عکس آرد، گندم، نان- 1389 منتخب جشنواره اندیشه و عکاسی – 1389 منتخب جشنواره خاطرات سربازی – 1389 منتخب چهارمین جشنواره عکس نگاه – 1389 منتخب هشتمین دوره تصویر سال – 1389 منتخب دومین جشنواره عکس نان – 1389 نفر اول اولین جشنواره هنرهای تجسمی غرب مازندران نوشهر – 1389 منتخب عکسهای برگزیده سال ایران – 1389 تقدیر شده در اولین جشنواره عکس آسمان – 1390 منتخب اولین جشنواره عکس راه و بی راه – 1390 منتخب ده عکس برگزیده آبان ماه جشنواره یزد پیکچرز- 1390 منتخب ده عکس برگزیده آذر ماه جشنواره یزد پیکچرز- 1390 منتخب سومین جشنواره عکس سوگواره ملی 72 راوی – 1390 منتخب دومین جشنواره عکس عاشورایی دانشگاه رجایی – 1390 منتخب هفتمین جشنواره عکس فجر بندر ماهشهر – 1390 منتخب اولین جشنواره عکس سفرنامه ناصر خسرو – 1390 منتخب نهمین دوره تصویر سال – 1390 منتخب دومین جشنواره عکس گلستانه – 1390 نفر اول اولین جشنواره عکس محرم غرب مازندران – 1390 منتخب دوازدهمین جشنواره دوسالانه ملی عکس ایران – 1390 منتخب دومین جشنواره ملی فیلم صنعتی ” جهش ” – 1391 منتخب سومین جشنواره عکس ، کاغذ ، قیچی – 1391 منتخب چهارمین جشنواره عکس زمان – 1391 برگزیده دومین جشنواره ایران شناسی – 1391 منتخب دومین جشنواره ملی عکس ایران – 1391 منتخب ششمین دوره جشنواره عکس ما میتوانیم – 1391 منتخب اولین جشنواره نگاه نو ( معلولان ) – 1391 منتخب دهمین دوره تصویر سال – 1391 دعوت شده به سومین جشنواره بیرجند درقاب -1392 نفر دوم جشنواره طلای کثیف – 1392 مشهد منتخب نهمین دوره جشنواره فیلم و عکس اردیبهشت هرمزگان – 1393 منتخب جشنواره سالانه نگاه ایرانی – سینا – 1393 منتخب دومین جشنواره راه و بی راه – 1393 نفر دوم اولین جشنواره عکس طبیعت نوشهر – 1394 #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

کریمیان شاهو

operator 1197

نام: شاهو نام خانوادگی:کریمیان تاریخ تولد: 1366/12/22 وب سایت: www.SPhoto.ir   بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری: شاهو کریمیان ساکن مریوان ، زاده 22 اسفند 1366 سروآباد کردستان عکاس ، تصویربردار، ویرایشگر و تدوینگر ایرانی است که از سال 1389 به صورت حرفه ای وارد دنیای عکاسی شد. اولین اثر معروف او با عنوان آتش میباشد. در حال حاضر مدیر آتلیه تصویربرداری و عکسبرداری شانو میباشد. سبک عکاسی : پرتره ، طبیعت و منظره ، معماری ، مستند در طول دوره فعالیت آثارش به جشنواره های مختلفی راه پیدا کرده است که در زیر به تعدادی از آنها اشاره شده است: 1-پذیرش اثر در جشنواره غرب فوکا و چاپ آن برای نمایشگاه 2-پذیرش دو اثر در جشنواره شهریار و چاپ آنها برای نمایشگاه 3-پذیرش یک اثر در جشنواره ژیار و چاپ آن برای نمایشگاه و کتاب 4-جایزه تقدیر داوران در جشنواره عکس تعاون 5-پذیرش اثر در اولین جشنواره بین المللی خیام 6-پذیرش دو اثر در دور دوم جشنواره بین المللی خیام 7-عکس راه یافته به فینال جشنواره بین المللی From above 2016 8-پذیرش عکس در جشنواره بین المللی هیپا و … سابقه همکاری با نهادها و NGO ها و …: -همکاری با اداره شهرداری مریوان و چاپ کتاب عکس -همکاری با اداره محیط زیست استان کردستان -همکاری با انجمن سبز چیا -همکاری با انجمن هیلو کرمانشاه -همکاری با کانون فیلم و عکس ئاسو -همکاری با هیئت فوتبال شهرستان مریوان -همکاری با هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان مریوان -همکاری با برنامه هوای تازه شبکه افق -همکاری در فیلم شکارچی ساخته کتایون جهانگیری -همکاری با آتلیه های شهرهای مریوان ، کرمانشاه و آمل و … سابقه های دیگر: چاپ عکس در چندین جلد مجله تاو که در هولیر (اربیل) منتشر می شود. حضور در چندین نمایشگاه گروهی در شهرهای مریوان ،سنندج ، کرمانشاه ، تهران و … چاپ عکس در روزنامه های و سایت های مختلف از جمله ایرنا , همشهری و … مدیر و عکاس پرتره و عروسی و کودک در آتلیه شانو و … سابقه تصویربرداری: تصویربرداری و تدوین مراسمات مختلف از جمله مراسمات شهرداری، عروسی ها ، عقد ، جُنگ ها و … ساخت تیزر برای شبکه استانی کردستان ساخت و تصویربرداری چندین فیلم همکاری با برنامه هوای تازه از شبکه افق تصویربرداری هوایی در پروژه های مختلف و … #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-12.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

محمدی مجتبی

operator 1439

نام:مجتبی نام خانوادگی: محمدی متولد: 1359/12/25   بیوگرافی: فارغ التحصیل عکاسی از دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی از سال دوم دانشجویی با نشریات مختلف شروع به کار کردم مانند روزنامه فرهنگ آشتی از 1384 و پس از عزیمت به گیلان به عنوان عکاس خبرگزاری ایرنا مشغول به کار شدم تا هم اکنون از سال 1387 تا کنون هم در دانشگاه علمی کاربردی رشت تدریس میکنم.   سوابق اجرایی هنری: فارغ التحصیل عکاسی از دانشگاه تهران نفر اول مسابقه عکس دانشجویان و هنرجویان مشهد 1381 نفر دوم مسابقه عکس های دریایی 1385 نفر سوم چهارمین دوره مسابقه عکس رشد 1386 نفر سوم دومین جشنواره رسانه 1389 لوح تقدیر از چهارمین جشنواره سراسری عکس جوانان ایران 1387 لوح سپاس از مسابقه سراسری عکس عاشورا 1390 برپایی نمایشگاه بم در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران 1382 برپایی نمایشگاه گروهی لحظه های ماندگار 1393 مدرس موسسه غیر انتفاعی جابربن حیان 1387 مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی رشت 1387 تا کنون دبیر عکس خبرگزاری ایرنا گیلان 1384 تا کنون شرکت در ده ها نمایشگاه گروهی دیگر #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-13.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

نریمانی امیر

operator 1648

نام: امیر نام خانوادگی: نریمانی متولد: 1360/5/1     بیوگرافی و سوابق اجرایی و هنری: عکاس مستند و خبری فارغ التحصیل دانشکده خبر در رشته عکاسی خبری 1383 و روزنامه نگاری گرایش استراتژیک1390 دوره کارگردانی سینما در انجمن سینمای جوانان 1378 سابقه همکاری با گروه نشریات ابرار‏، روزنامه اقتصادپویا‏، خبرگزاری مهر‏، خبرگزاری سینا، خبرگزاری ایلنا روزنامه جهان صنعت ، روزنامه آینده نو در حال حاضر دبیر عکس روزنامه وطن امروز 3 نمایشگاه انفرادی عکس با موضوع زن، زلزله بم( میدان هفت تیر) ، فوتبال شرکت در 10 نمایشگاه گروهی در تهران، شیراز و فرانسه مدرس و مترجم عکاسی خبری مولف کتاب عکس «من رییس‌جمهور ایرانم» عضو انجمن عکاسان ایران عضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران #gallery-14 { margin: auto; } #gallery-14 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-14 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-14.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-14.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'slide', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

صمدی هادی

operator 2319

نام: هادی نام خانوادگی: صمدی تاریخ تولد: 1356/11/01     بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری: متولد شهریار شروع عكاسى ١٣٧٩ انجمن سينماى جوان كرج عکاس مستند اجتماعی فارغ التحصیل رشته عکاسی عضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران برگزارى ٣ نمايشگاه انفرادى حضور در بیست نمایشگاه گروهی عکاسی داخلی و خارجى دبیر و عضو هیئت داوری بیش از 15جشنواره و مسابقه عكاسى داخلی برگزيده جشنوارهاى مختلف عكاسى داخلى و بين المللى بنیان گذار و ریس هیئت مدیره انجمن عکاسان شهریار مدرس عکاسی در دانشگاه مدیرمسول و صاحب امتیاز آموزشگاه عکاسی کاندید کتاب مشترک : ده سال صد عکس مجمو عه عکسهای (انجمن عکاسان شهریار ) #gallery-15 { margin: auto; } #gallery-15 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-15 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-15.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-15.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'slide', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

ولی نژاد کیهان

operator 3169

نام: کیهان نام خانوادگی: ولی نژاد تاریخ تولد: 1356/6/30   بیوگرافی:  مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد عكاسي محل اخذ مدرك تحصيلي: دانشگاه هنر- تهران سال اخذ مدرك تحصيلي: 1382 آغاز فعاليت هنري: 1375   سوابق هنری: 1) شركت در چهاردهمين جشنواره‌ي فيلم و عكس سينماي جوان، دومين جشنواره‌ي فيلم، فيلمنامه و عكس دانشجويان سراسر كشور، نهمين جشنواره‌ي بين‌المللي دوسالانه‌ي ايران. 2) عضو مؤسس كانون فيلم و عكس دانشگاه هنر (1378). 3) عكاسي فيلم كوتاه ويدئويي «گمشده» به كارگرداني هادي افشار (1376). 4) عكاسي دو فيلم كوتاه بتاكم با نام‌هاي «شب دانشجو» (1377) و «ملودي گمشده» (1377) به كارگرداني هومن ربيعي. 5) عكاسي فيلم كوتاه 16 ميلي‌متري با نام «آغاز يك پايان» به كارگرداني حسين فهيمي (1378). 6) عكاسي فيلم بلند سينمايي (35 ميلي‌متري) به نام «ساحت» به كارگرداني حسين فهيمي (1380). 7) سخنران بخش عكاسي ششمين هفته‌ي فيلم و عكس انجمن سينماي جوان ايران- برازجان. 8) ترجمه و چاپ 32 مقاله در نشرياتي چون مجله عكس، مجله دوربين عكاسي، عكسنامه، فصلنامه حرفه: هنرمند، فصلنامه هنر، نشريه فرهنگي و هنري بيناب. 9) ترجمه كتاب عكاسي، هنر ميان‌مايه، پی‌یر بوردیو. 10) ترجمه كتاب عكاسي و زبان، انگاره‌ي سخنگو، کلاﻳﻮ اسکات. 11) ترجمه‌ی کتاب در اتاق دورﺑﻴﻦ، فراﻧﺴﻴﺲ ﺑﻴﻜﻦ، مارﺗﻴﻦ هرﻳﺴﻮن. 12) ترجمه کتاب مدیریت رنگ و کنترل کیفیت، تام پ. اَش، 13) ترجمه کتاب تاریخ اجتماعی عکاسی، رابرت هِرش، (در دست چاپ است) 14) برگزاري نمايشگاه طبيعت آدمي در گالري ثمين، 25 مهر 1386. 15) شرکت در نمایشگاه گروهی عکس اساتید شیراز، دی 1391.   سوابق آموزشي: 1) تدريس واحد عكاسي پايه 1 در هنرستان معلم (1380). 2) تدريس واحدهاي آتلية عكاسي رنگي 1و2، نورپردازي، لابراتوار عكاسي رنگي در انجمن سينماي جوان ايران- ملاير (1381). 3) تدريس واحدهاي عكاسي پايه 1، كارگاه تخصصي 1و2، كارگاه عكاسي رنگي و كارگاه عكاسي 6، دانشگاه آزاد- واحد تهران، از سال 1382 تا 1384. 4) استاد راهنما و عضو هيئت داوري چند پايان‌نامة عكاسي، مقطع كارشناسي، دانشگاه آزاد- واحد تهران. 5) تدريس واحدهاي عكاسي پايه 1و2، عكاسي تخصصي 1، كارگاه عكاسي رنگي، دانشگاه هنر، تهران، از سال 1382 تاكنون. 6) تدريس واحدهاي عكاسي پايه 1 و 2، عكاسي تخصصي 1 و 2، كارگاه عكاسي رنگي، دانشكده هنر، سمنان، از سال 1384 تا 1387. 7) تدرﻳﺲ واحدهای ﻓﻴﺰﻳﻚ و ابزارشناسی، کارگاه نورپردازی، کارگاه ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و کارگاه 6 در گروه عکاسی، دانشگاه هنر اصفهان، از 1388 تا 1390. 8) تدريس واحدهاي عكاسي پايه 1 و 2، عكاسي تخصصي 1 و 2، كارگاه عكاسي رنگي در موسسه‌ی آموزش عالی هنر ﺷﻴﺮاز و موسسه‌ی آموزش عالی ارم ﺷﻴﺮاز، از 1387 تا 1389. 9) تدریس واحد عکاسی تخصصی 1، 2 و عکاسی رنگی در موسسه آموزش عالی ارم شیراز، از 1389 تا کنون. 10) تدریس واحد عکاسی تخصصی 1 در دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، 1391. 11) تدریس واحدهای تخصصی عکاسی در دانشکده خبر شیراز، از 1392 تا کنون 12) پژوهش و ارائه‌ي واحد جامعه‌شناسي عكاسي در مقطع كارشناسي ارشد عكاسي. 13) برگزاری کارگاه‌های آموزشی عکاسی 14) عضو سخنران در نشست نگاهی به ترجمه متون نظری عکاسی، در حاشیه سیزدهمین جشنواره دوسالانه بین‌المللی عکس، تهران 1394   سوابق داوری جشنواره‌ها: 1) عضو هيئت داوران نخستين جشنواره‌ي عكس دانشجويان دانشگاه هنر، 1380. 2) عضو هيئت داوران نخستين هفته‌ي فيلم و عكس انجمن سينماي جوان ايران- تهران، 1381. 3) عضو هيئت داوران جشنواره‌ي عكاسي ديجيتال- دانشگاه هنر، 1383. 4) عضو هيئت داوران جشنواره فرهنگ شهروندی، اصفهان، خرداد1390 5) عضو هيئت داوران نماﻳﺸﮕﺎه همه‌ی هنرمندان شهر، ﺷﻴﺮاز، مهر 1390 6) عضو هیئت داوران جشنواره عکس نیشابور، 1390 7) عضو هيئت داوران اولین نماﻳﺸﮕﺎه عکس همه‌ی هنرمندان شهر، ﺷﻴﺮاز، مهر 1391 8) عضو هیئت داوران جشنواره ملی کتاب در آینه، شیراز، 1391. 9) عضو هیئت داوران دومین نمایشگاه عکس همه‌ی هنرمندان شهر، شیراز، 1392 10) عضو هیئت داوران سومین نمایشگاه عکس همه‌ی هنرمندان شهر، شیراز، 1393 11) عضو هیئت داوران و انتخاب عکس کتاب رویای سرزمین پارس، شیراز، 1394 12) عضو هیئت داوران سومین جشنواره عکس شیراز امروز، 1395 13) رئیس هیئت داوران نخستین جشنواره عکس شهر زیبا، شیراز، 1395 14) عضو هیئت مدیره انجمن هنرهای تجسمی و سنتی فارس، 1392 تا کنون #gallery-16 { margin: auto; } #gallery-16 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-16 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-16.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-16.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

حیطه محمود

operator 1144

نام: محمود نام خانوادگی: حیطه تاریخ تولد: 1339/01/01   بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری:  گرایشها : عکس – فیلم – نقش برجسته روی سنگ مقامها : کسب چندین دوره رتبه اول جشنواره های عکس سبزوار دهه 80 بهترین فیلم مستند 1383 سبزوار مقام اول جشنواره عکس معلولین ذهنی استانی 1384 سبزوار مقام ششم جشنواره حضور 1385 مشهد مقام اول جشنواره حضور 1387 مشهد دو تقدیر در بخش خلاقه و ایثار شهادت هشتمین جشنواره فیلم و عکس رضوی 1387 سبزوار مقام دوم جشنواره عکس ما میتوانیم 1386 تهران دوازده لوح تقدیر و سه مدال طلا از جشنواره عکس دوره ای جورجیای شمالی و جورجیای جنوبی آمریکا مقام اول بخش عکاسی جشنواره کشوری هنرهای تجسمی با موضوع معلولیت 1393 تهران مقام اول بخش عکاسی جشنواره معلولین 1393 سازمان بهزیستی مشهد تقدیر داوران جشنواره عکس نگاه 1393 مشهد   راهیابی آثار : دو سالانه حجم (نقش برجسته روی سنگ)تهران 1387 دوسالانه عکس غیر رقابتی 1387 تورنتو کانادا-ال موزائیکو ایتالیا – آل ثانی اتریش – تصویر سال – گرانتر از طلا – عکس مطبوعات – اوشن استیت و کاسکید آمریکا 1388 بور صربستان براندوین و کلونیال آمریکا و چندین جشنواره داخلی   برگزاری نمایشگاه : برگزاری نمایشگاه انفرادی عکس و نقش برجسته روی سنگ سبزوار هلال احمر 1374 برگزاری نمایشگاه انفرادی نقش برجسته روی سنگ سبزوار1379 برگزاری نمایشگاه نقش برجسته روی سنگ – نمایشگاه توانمندیهای سبزوار در مشهد 1382 برگزاری نمایشگاه انفرادی عکس (چند عکس چند حرف) سبزوار 1383 نمایشگاه دو نفره عکس با موضوع معلولیت – مشهد 1385 نمایشگاه انفرادی عکس یادمان جاودانه ها سبزوار 1386 نمایشگاه گروهی عکس سالمندان مادر سبزوار – دفاع مقدس – شهدای هنرمند – نگاه عکاسان ایرانی در سلیمانیه و حلبچه عراق 1388 مسئولیت ها : مسئول خانه عکاسان سبزوار 1384 تا 1392 مسئول انجمن عکس سبزوار 1389 تا کنون دبیر جشنواره عکس اسرار منطقه ای – سبزوار 1389 دبیر جشنواره عکس کشوری طعم بیداری – سبزوار 1390 داوری چندین جشنواره عکس در سطح شهرستان سبزوار پایه گذار نشستهای نقد عکس در سطح شهرستان سبزوار 1384 تا کنون دبیر بخش عکس فصلنامه مهرورزان از انتشارات آسایشگاه معلولین ذهنی امیرالمومنین سبزوار 1386 تا کنون #gallery-17 { margin: auto; } #gallery-17 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-17 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-17.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-17.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

ضیایی علی قلی

operator 1590

نام: علی قلی ضیایی: ضیایی متولد: 1337     بیوگرافی و سوابق هنری: اعلی قلی ضیایی ، متولد 1337، از نوجوانی عکاسی را شروع کرد، در سال 1356 وارد مدرسه ی عالی ساختمان شد و در سال 1358 برای تحصیل در رشته معماری و شهرسازی وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و در کنار حرفه معماری و شهرسازی به عکاسی در زمینه های مختلف پرداخت. علی قلی ضیایی در کنار حرفه ی معمار – شهرسازی خویش همیشه و همیشه به کار عکاسی عشق می ورزید و گنجینه ی پرباری از خود به یادگار گذاشته است که باید بیشتر و بیشتر آن را شناخت و از آن بهره برد. از مجموعه عکس های او پرتره های هنرمندان معاصر ایران است ، پرتره هایی از احمد شاملو ، سیمین دانشور ، بهرام بیضایی ، هوشنگ ابتهاج و دیگران که بسیاری از آنها را در رسانه ها و موقعیت های مختلف دیده ایم و تحسین کرده ایم . ونیز عکس های ارزشمندی از خرمشهر که حاصل شش ماه حضور او در این شهر ، بعد از فتح خرمشهر است . این عکس ها که تصویر خانه های آسیب دیده از جنگ را نیز شامل می شود ، به تمامی درد و رنج و ویرانی حاصل از جنگ را بیان می کند . از این مجموعه ، عکس نخل های سرسوخته بسیار دیده شد و مورد توجه قرار گرفت. در کنا راین مجموعه ، عکس های او از معماری بومی شهرهای ایران و بناهای تاریخی ایران مانند تخت جمشید آثاری بسیار چشمگیر هستند و نمونه ی درخشان آن را می توان در روی جلد نوار نوا اثر استاد شجریان سراغ کرد. علی ضیایی به عکاسی در بعد جامعه شناسی آن نیز بسیار توجه داشت و رنج ، محرومیت و تنهایی غمزده ی بشر را در تصاویراو از کودکان روستایی شاهد هستیم. او که از دوستداران طبیعت و کوهنوردی بود به قله ی کلیمانجارو و آرارات صعود کرد و تصاویر زیبایی را به ثبت رساند. علی ضیایی انسانی حساس ، صادق و بی ادعا بود که هیچ وقت از خودش و از حرفه و هنرش حرف نمی زد . اما با مرور ایام حاصل کارهای او چنان پربرکت شد که انگار بیش از یک عمر و انگار بیش از یک انسان زیسته است . علی ضیایی در سن 58 سالگی در پی تحمل یک بیماری سخت چشم از جهان فروبست و گنجینه ای گرانبها از عکس هایش را به جا گذاشت . روحش شاد و یادش گرامی. #gallery-18 { margin: auto; } #gallery-18 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-18 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-18.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-18.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-18.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-18.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-18.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

وروانی فراهانی محمد

operator 1854

نام: محمد نام خانوادگی: وروانی فراهانی تاریخ تولد: 1360/10/01       بیوگرافی و سوابق اجرایی و هنری: عکاس خبرگزاری مهر از سال زمستان 89 تا زمستان 93 عکاس آژانس عکس همشهری از زمستان 93 تا ابتدای 95 عکاس خبرگزاری فارس در حال همکاری همکاری با چند نشریه استانی از جمله:عطر یاس-سماع قلم همکاری با مجله سرزمین من همشهری همکاری با موسسه سفیران در چاپ تقویم و سر رسید و پوستر و…. عکاس مجله تخصصی دنیای سنگ   چاپ آثار در بیش از ده کتاب عکس نمایشگاه انفرادی به رنگ خدا شرکت در نمایشگاه های متعدد گروهی عکس نایب رییس و عضو هیات موسس انجمن عکاسان استان مرکزی   عکاسی پانورامای 360 درجه و تور مجازی و پانورامای گسترده و عکاسی HDR تصویر برداری 360 درجه پروژه های تایم لپس(عکاسی با وقفه) عکاسی سه بعدی از اشیاء عکاسی معماری ،تبلیغاتی و صنعتی مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت فرهنگی و برنامه ریزی مدرک فنی و حرفه ای عکاسی دیجیتال مدرک رایانه کار مقدماتی و پیشرفته مدرک کاربر کارل دراو مدرک کاربر فری هند مدرک طراح امور گرافیکی با رایانه مدرک مونتاژ کار سخت افزار کامپیوتر   سوابق اجرایی جشنواره: داور اولین جشنواره ملی عکس تالاب میقان اراک دبیر فراخوان ملی عکس فرش فراهان دبیر و داور جشنواره استانی اراک فقط صنعتی نیست داور عکسهای سلفی شهرداری   برگزیده در جشنواره های: جشنواره جهانی (زن ،مرد و کودک) صربستان جشنواره جهانی قاهره مصر جشنواره جهانی نورث جرسی آمریکا جشنواره جهانی عکس هند با موضوع خنده کودکان نفر برتر جشنواره ملی عکس ایرانشناسی 94 نفر دوم دومین سوگواره ملی عکس عاشورایی 90 نفر اول سومین سوگواره ملی عکس عاشورایی 91 نفر سوم پنجمین سوگواره ملی عکس عاشورایی93 نفر دوم در جشنواره ملی عکس مهارت زنان 93 نفر سوم جشنواره ملی عکس تسنیم92 نفر برتر جشنواره قرانی ملی دانشجویی سال 92 نفر اول جشنواره ملی عکس دانشجویی نگار نفر برتر جشنواره عکس بسیج در بخش عکس فعالیتهای بسیج نفر برتر جشنواره عکس بسیج در بخش عکس زندگی ایرانی نفر دوم اولین جشنواره مطبوعات استانی در بخش عکس نفر سوم دومین جشنواره مطبوعات استانی در بخش عکس تقدیر داوران جشنواره ملی عکس اعتکف 92 نفر اول سوگواره عکس عاشورایی استانی90 نفر برتر جشنواره عکس اقامه بیداری91 نفر برتر جشنواره قرآنی استانی قران و عترت در بخش عکس دانشگاه علمی و کاربردی نفر برتر جشنواره نماز تاج بندگی استانی در بخش عکس دانشگاه علمی و کاربردی نفر برتر جشنواره استانی نگار در بخش عکس دانشگاه علمی و کاربردی نفر دوم جشنواره عکس انسان صنعت هنر91 تقدیر در جشنواره عکس ضریح تقدیر هیات داوران جشنواره عکس قدر تقدیر هیات داوران جشنواره ملی عکس اوقاف همدان 94 تقدیر هیت داوران هشتمین جشنواره عکس رشد 93 تقدیر رییس جشنواره در جشنواره ملی بازار   راه یافته به جشنواره های: جشنواره عکس تامین اجتماعی 94 جشنواره عکس چادر های آسمانی94 جشنواره عکس رضوی 93 اولین جشنواره ملی زن و مهارت 93 سومین جشنواره ملی عکس فرش92 دومین جشنواره ملی عکس ایرانشناسی و نمایشگاه گروهی عکس گردشگری و معماری پنجمین جشنواره عکس ایرانشناسی جشنواره عکس تعاون 94 ششمین فراخوان سوگواره عکس تهران94 اولین جشنواره ملی دوسالانه نور و نگاه اولین سوگواره ملی عکس ع ل م دومین سوگواره ملی عکس نگاه سرخ جشنواره ملی عکس اعتکاف اولین سوگواره ملی عکس مشعر سوگواره عکس جوشش رنگها و شورش دلها جشنواره منطقه ای افلاک جشنواره منطقه ای کوسالان جشنواره منطقه ای بام ایران جشنواره عکس ملی تسنیم پنجمین جشنواره ملی پارس کنون هفتمین جشنواره عکس ما میتوانیم اولین جشنواره عکس بسیج استان مرکزی اولین دوسالانه ملی عکس بسیج دومین دوسالانه ملی عکس بسیج جشنواره کشوری عکس عشق و حماسه جشنواره کشوری عکس کوشا جشنواره کشوری عکس نماز و نیایش قم جشنواره عکس کشوری نماز و نیایش ساری جشنواره استانی عکس غدیر #gallery-19 { margin: auto; } #gallery-19 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-19 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-19.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-19.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa93a; } #gallery-19.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-19.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa93a; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffa93a; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 169 , 58 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-19 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'normal', slideshow: 5000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

باقرلو ابراهیم

operator 1441

نام: ابراهیم نام خانوادگی: باقرلو تاریخ تولد: شهریور ماه 1357 وب سایت: ebrahimbagherloo.ir   بیوگرافی و سوابق اجرایی و هنری: دانش آموخته کارشناسی رشته ارتباط تصویری عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران فعالیت در حوزه طراحی گرافیک و تبلیغات از سال 1384 تا کنون فعالیت آزاد در حوزه عکاسی مستند با رویکرد اجتماعی (اعتقادی، آیینی، مفهومی) برگزاری کارگاه آموزشی و تدریس تخصصی نرم افزارهای مدیریت و ویرایش عکس: فتوشـاپ، لایت روم، ACR، در آموزشگاه ها ی مورد تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   جشنواره ها • راهیابی به جشنواره ادواری “عکس تعاون” 1395 • راهیابی به سومین مسابقه عکاسی “صنعت تاسیسات” 1394 • راهیابی به جشنواره عکس “بازار اراک” 1394 • راهیابی به جشنواره “تصویر سال” 1393 • راهیابی به جشنواره “تصویر سال” 1392 • راهیابی به نخستین جشنواره “عکس پرچم” 1392 • راهیابی به پنجمین جشنواره “عکس زمان” 1392 • راهیابی به دومین مسابقه “شهر آسمان” 1392 • راهیابی به چهارمین جشنواره “عکس زمان” 1391 • راهیابی به دومین جشنواره عکس “ایران شناسی” 1391 • راهیابی به “نقش واره عشق و حماسه” 1391 • راهیابی به دومین سوگواره “نگاه سرخ” 1391 • راهیابی به نخستین جشنواره “تورهای عکاسی چیلیک” 1390 • کسب رتبه برتر در جشنواره سراسری عکس “شکوه حماسه”، تبریز 1390 • راهیابی به نخستین جشنواره “عکس و صنعت نفتگ 1390 • راهیابی به مسابقه عکس “هفت سین های ایرانی” 1389 • راهیابی به مسابقه عکس “سفره های حسینی” 1388   نمایشگاه ها • نمایشگاه گروهی عکس ” کیاسر” 1397 • نمایشگاه گروهی عکس “به وقت زرد، به افق آفتاب” 1397 • نمایشگاه گروهی عکس “عین عاشورا” 1397 • نمایشگاه گروهی عکس “اهل حرم” (تهران) 1397 • نمایشگاه گروهی عکس “اهل حرم” (خوانسار) 1397 • صاحب اثر در پنجمین “دو سالانه سرو نقره ای” انجمن صنفی طراحان گرافیک 1396 • نمایشگاه گروهی عکس “عکس نوشت” بهمن ماه 1395 • نمایشگاه گروهی عکاسان پایگاه عکس چیلیک “عکس کرفتو” (غار کرفتو) در همایش ملی کرفتو 1395 • نمایشگاههای گروهی عکاسان پایگاه عکس چیلیک “انتهای زمین” در بیش از 10 شهر از جمله : شهرهای شیراز، تاکستان، اردکان، بوشهر و 1393-1395 …. • نمایشگاه گروهی عکس “اهل حرم” (تهران) 1395 • نمایشگاه گروهی عکس “تنوع زیستی، شریان زندگی” (سازمان محیط زیست) 1394 • نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات ایران(بیست و یکین نمایشگاه مطبوعات) 1394 • نمایشگاه “سونات طبیعت” (نگارخانه صدا و سیما) 1394 • نمایشگاه گروهی عکس “اهل حرم” (خوانسار) 1393 • نمایشگاه سالانه “انجمن عکاسان مطبوعات ایران” (خانه هنرمندان) 1393 • نمایشگاه گروهی عکاسان پایگاه عکس چیلیک “انتهای زمین”(خانه هنرمندان ایران) 1393 • نمایشگاه گروهی عکس “عکس و اشک” 1393 • نمایشگاه گروهی عکس محرم (دانشگاه امیر کبیر، علم و صنعت، الزهرا (س)) 1393 • نمایشگاه گروهی عکس “نگذاریم خاطره شود” (سازمان محیط زیست) 1393 • نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات ایران (موزه هنرهای معاصر فلسطین) 1392 • نمایشگاه گروهی عکس ” سبز سرخ”(موزه هنرهای معاصر فلسطین) 1392 • نمایشگاه گروهی عکس “وطنم ای شکوه پا برجا” (در دکلهای حفاری نفت ) 1392 • نمایشگاه گروهی عکس “همچو این می” (نگارخانه موسسه فرهنگی اکو در تهران) 1391 • نمایشگاه گروهی عکس “گوهر هدایت” (موزه هنرهای معاصر) 1391 • نمایشگاه گروهی عکس “عکاسان خاکستری” ، قم 1390 • نمایشگاه گروهی عکس “گرامیداشت هفته دفاع مقدس” اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران 1390   کتاب ها • صاحب اثر در کتاب “پنجمین دو سالانه سرو نقره ای” انجمن صنفی طراحان گرافیک 1396 • صاحب اثر در کتاب “نگذاریم خاطره شود” 1393 • صاحب اثر در کتاب “لوگوتایپهای ایرانی 2” 1393 • صاحب اثر در کتاب انتهای زمین (مجوعه عکس های کویر) 1393 • صاحب اثر در کتاب مجموعه جشنواره های عکس زمان 1392 • صاحب اثر در کتاب نخستین “جشنواره عکس پرچم” 1392 • صاحب اثر در کتاب دومین “جشنواره عکس ایران شناسی” 1391 • صاحب اثر در کتاب عکس “در همین حوالی” 1391   داوری و همکاری • جشنواره “زندگی در شهر” 1393 • نمایشگاه گروهی عکس “انتهای زمین” (دوره نخست) 1393 #gallery-20 { margin: auto; } #gallery-20 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-20 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-20.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-20.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-20.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-20.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-20.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

محسنی مجتبی

operator 1402

نام : مجتبی نام خانوادگی: محسنی تاریخ تولد: 1363/04/02     بیوگرافی : تحصیلات: لیسانس عکاسی – گرایش تبلیغات _ دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر   سوابق اجرایی و هنری : مسئولیت ها: عضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران دبیر سرویس عکس پایگاه اطلاع رسانی شركت ملی نفت ایران از سال 1388 تا كنون عكاس روزنامه راه مردم از بهمن ماه 1388 تا شهریور 1389 دبیر سرویس عکس ماهنامه اكتشاف و توليد از سال زمستان 1388تا بهار 1392 عضو شورای سیاست گذاری نخستین جشنواره تورهای عکاسی پایگاه عکس چیلیک دبیر سرویس عکس ماهنامه سفیر سلامت (10 شماره نخست) مدیر اجرایی نمایشگاه عکس « وطنم ای شکوه پا برجا »، بهمن 1392 عضو تیم فنی و اجرایی کانون عکس 41 عضو تیم فنی و اجرایی نمایشگاه گروهی دانشجویان با موضوع «طبیعت و مستند»، اسفند 1392 عضو تیم فنی و اجرایی نمایشگاه گروهی دانشجویان با موضوع «جوانه ها»، خرداد 1393 دبیر مجموعه عکس (Hard Box) « ایران امروز »، خرداد 1393 مدیر فنی نمایشگاه عکس «خارک؛ نماد مقاومت و پایداری»، مؤسسه فرهنگی هنری صبا – نگارخانه لرزاده، مهر 1393 شرکت در جشنواره ها: راهیابی به دومین دوره جشنواره عکسهای دریایی ایران، آذر 1384 راهیابی به چهارمين دوره جشنواره عکسهای دریایی ایران، آذر 1386 راهیابی به مسابقه «عکس نوروز»، اردیبهشت 1389 راهیابی به نخستین جشنواره تورهای عکاسی پایگاه عکس چیلیک راهیابی به مسابقه عکس شرکت گلستان، 1391 راهیابی به دهمین جشن تصویر سال، 1391 شایسته تقدیر در سومین جشنواره عكس ایران‌شناسی «گیا (گیاهان) و زیا (جانوران) خلیج فارس»، اردیبهشت 1392 راهیابی به دومین دورهٔ مسابقهٔ عکاسی صنعت تاسیسات، آبان 1393 راهیابی به دومین جشنواره سراسری عکس «راه و بی‌راه»، آذر 1393 شایسته تقدیر در جشنواره عکس « نگاه »، بهمن ماه 1393 راهیابی به دور نخست جشنواره ادواری عکس تعاون، خرداد ماه 1394 تقدیر به عنوان عکاس فعال در حوزه حفاظت از محیط زیست از طرف سازمان حفاظت محيط زيست، خرداد ماه 1394 رتبه نخست سومین دوره مسابقه عکاسی صنعت تاسیسات، آذر ماه 1394 راهیابی به چهارمین دورهٔ مسابقهٔ عکاسی صنعت تاسیسات، آذر ماه 1395 شرکت در نمایشگاه ها : دومین نمایشگاه گروهی عکاسان پایگاه عکس چیلیک با عنوان « همچو این می »، موسسه فرهنگی اکو، در سال 1391 نمایشگاه گروهی « گوهر هدایت »، زمستان 1391 نمایشگاه سالانه انجمن عکاسان مطبوعات ، موزه هنرهای معاصر فلسطین، آبان 1392 سومین نمایشگاه گروهی عکاسان پایگاه عکس چیلیک با عنوان « سبز سرخ »، موزه هنرهای معاصر فلسطین، آذرماه 1392 نمایشگاه گروهی عکس « وطنم ای شکوه پا برجا » ، بهمن 1392 نمایشگاه گروهی دانشجویان با موضوع « طبیعت و مستند»، اسفند 1392 نمایشگاه گروهی دانشجویان با موضوع « جوانه ها »، خانه عکاسان ایران، خرداد 1393 چهارمین نمایشگاه گروهی عکاسان پایگاه عکس چیلیک با عنوان « نگذاریم! خاطره شود… »، موزه تنوع زیستی، خرداد 1393 پنجمین نمایشگاه گروهی عکاسان پایگاه عکس چیلیک با عنوان « انتهای زمین »، خانه هنرمندان، مرداد 1393 نمایشگاه گروهی « نفت گنجینه دیروز، سرمایه امروز، ثروت فردا »، خانه عکاسان ایران، شهریور 1393 شرکت در نمایشگاه گروهی عکس ” انتهای زمین “، نگارخانه کوثر(سازمان صداوسیما)، شهریور ماه 1393 نمایشگاه گروهی عکس «خارک؛ نماد مقاومت و پایداری»، مؤسسه فرهنگی هنری صبا – نگارخانه لرزاده، مهر 1393 شرکت در نمایشگاه گروهی عکس ” انتهای زمین “، استان قزوین، نگارخانه بوستان تاکستان، مهر ماه 1393 نمایشگاه گروهی « اهل حرم »، نگارخانه آفتاب خوانسار، آبان 1393 نمایشگاه گروهی «عکس و اشک »، نگارخانه مهر فرهنگسرای انقلاب اسلامی، آبان 1393 شرکت در نمایشگاه گروهی عکس ” انتهای زمین “، کاشان، خانه عامری ها، آبان ماه 1393 دومین نمایشگاه گروهی عکس سالانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، خانه هنرمندان ایران، آبان 1393 نمایشگاه گروهی «لا به لای آتش و خون»، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، آذر 1393 شرکت در نمایشگاه گروهی عکس ” انتهای زمین “، آران وبیدگل، نگارخانه اداره فرهنگ وارشاد اسلامی آران وبیدگل، آذر ماه 1393 نمایشگاه گروهی عکس «در همین حوالی»، فرهنگسرای آیینه اراک، اسفند 1393 شرکت در نمایشگاه گروهی « نگذاریم! خاطره شود… »، ساری، نگارخانه سوره، خرداد ماه 1394 شرکت در نمایشگاه گروهی « تنوع زیستی، شریان زندگی » ، تهران، ایستگاه مترو و زیرگذر ولیعصر(عج)، خرداد ماه 1394 شرکت در نمایشگاه گروهی « عین عاشورا »، تهران، نگارخانه لاله، مهر ماه 1394 شرکت در نمایشگاه گروهی عاشورایی « اهل حرم »، استان گیلان، حسینیه روستاهای ییلاق نشین شهرستان ماسال، مهرماه 1394 شرکت در نمایشگاه گروهی « قاب های طلایی » ، تهران، نگارخانه کانون انصار، دی ماه 1394 شرکت در نمایشگاه گروهی عکس « انتهای زمین »، رشت، نگارخانه مارلیک رشت، مهر ماه 1395 شرکت در نمایشگاه گروهی عکس « اهل حرم »، تهران، فرهنگ سرای شفق، مهر ماه 1395 شرکت در نمایشگاه گروهی عکس « انتهای زمین »، سبزوار، نگارخانه امیرشاهی، دی ماه 1395 شرکت در نمایشگاه گروهی عکس «باد عاشقان »، کشور مالزی، کوالالامپور، کتابخانه ملی مالزی، دی ماه 1395 کتاب: صاحب اثر در کتاب عکس «نگذاریم خاطره شود…» / 1393 صاحب اثر در کتاب عکس «انتهای زمین» / 1394 صاحب اثر در کتاب پارس جنوبی / 1394 همکاری با نشریات و رونامه ها: روزنامه راه مردم روزنامه ابتکار روزنامه اعتبار روزنامه ایران زمین روزنامه دنیای اقتصاد ماهنامه توسعه صنعت و توسعه ماهنامه عصر کیمیاگری ماهنامه پیام شمنا ماهنامه حفار ماهنامه چشم انداز نفت ماهنامه ایران پترولیوم هفته نامه مشعل مجله ایران دریلینگ نشریه ساحل انرژی نشریه اروند دو ماهنمانه توسعه پتروشیمی ماهنامه چشم انداز نفت روزنامه تهران تایمز روزنامه فرهیختگان روزنامه آسیا روزنامه مناقصه و مزایده #gallery-21 { margin: auto; } #gallery-21 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-21 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-21.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-21.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-21.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-21.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-21.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

ساسانی سارا

operator 2896

نام : سارا نام خانوادگی: ساسانی تاریخ تولد: 1364 وب سایت: www.sarasasani.com   تحصیلات : فوق دیپلم عکاسی- خبری – دانشکده ی خبر- 1384 کارشناسی پژوهشگری اجتماعی – دانشگاه آزاد واحد تهران شمال- 1389 کارشناسی ارشد پژوهش هنر- دانشگاه هنر و معماری- دانشگاه آزاد واحد مرکزی- 1395 دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي- دانشگاه علوم و تحقيقات- دانشگاه آزاد دارنده ی گواهینامه ی دوره ی طراحي و نقاشي – جهاد دانشگاهي واحد هنر(زیر نظر دانشگاه تهران)- 1385 دارنده ی گواهینامه ی عکاسی عمومی – سازمان فنی و حرفه ای کل کشور- 1389 دارنده ی گواهینامه ی مدیریت آموزشگاه – سازمان فنی و حرفه ای کل کشور- 1389 دارنده ي گواهينامه ي دوره ي عكاسي صحنه آرايي شده (استيج)- آموزشگاه عكاسي حرفه اي-1392 دارنده ي گواهينامه ي دوره ي بيانيه ي هنري (استيتمنت نويسي)- آموزشگاه تخصصی هنر- 1393 فعالیت های هنری : – شرکت در دو پروژه ی عکاسی و نویسندگی دو کتاب به نام های “یزد من” و “ایران،سفر زمستانی” از سوی موسسه ی فرهنگی-علمی “اکس-چنج” در سالهای 1385 و 1386 ، وین ، انتشارات فتوهوف 1386-1390- بازرس انجمن عكاسان تئاترایران (زير مجموعه ي خانه ي تئاتر ایران) 1390-1391- عضوهیئت مدیره ی انجمن عكاسان تئاترایران (زير مجموعه ي خانه ي تئاتر ایران) 1384-1395- عضو انجمن عكاسان مطبوعاتي ایران – برگزاري دو نمایشکاه انفرادی با عنوان هاي: “صندلي ها” -تالار مولوي- 1385 “رمزگشايي” -خانه ي هنرمندان، گالري تابستان-1395 – شرکت در بیش از سی فستیوال و نمایشگاه داخلی و خارجی : شرکت در چهار نمایشکاه گروهی درفرانسه،اتریش و آمریکا با عنوان های : عکس ایران – وین- 2005 فرهنگهای خارجی- پاریس- 2005 ایران5- دیوان/ رجیونال – اتریش- باد رادکرزبورگ- لافیلد/پوترنا-2008 داستان زنان ایران و خاورمیانه- سان فرانسیسکو- 2014 و همچنين شركت دربيش از 15 نمايشگاه گروهي در ايران با عنوان هاي : نمایشگاه گروهی طراحی “سیزده”- گالری سینما ایران- بهمن 1381 نمایشگاه عكاسان دانشكده خبر1384 نمایشگاه تصویر سال در سالهای 85- 86-87-88 نمایشگاه سالانه ی انجمن عكاسان تئاتر ايران در سالهاي86-87-88-90 نمایشگاه گروهی عکس سیاه وسفید وابسته به سازمان ملل متحد برنامه ی جهانی غذا- گالری آرت سنترال- 1388 نمایشگاه گروهی عكاسان باشگاه خبرنگاران- فرهنگسراي بهمن 1389 نمایشگاه گروهی عكس دو ديفرانسيل 1390 اكسپو ی عكس تئاتر در حمايت از مجيد بهرامي1390 و …. نمایشگاه عکس ” نگاره” خانه هنرمندان – آبان 1391 نمایشگاه عکس و پرفورمنس مواجهه – خانه ی هنرمندان – آبان 1391 دومین نمایشگاه سالانه ی تبادل چاپ دستی (کارت پستال)- نگارخانه لاله- فروردین 1394 جوايز: کسب رتبه اول نخستین مسابقه ی عکس “مترو و مردم” – 1387 کسب رتبه اول نخستین جشنواره ی سراسری فرهنگی و هنری “راه روشن” بخش عکس تئاتر- مشهد – 1390 کسب رتبه اول در یازدهمین مسابقه ی مطبوعاتی سالانه ی انجمن منتقدان و نویسندگان خانه ی تئاتر- 1391 برگزیده بیست و نهمین فستیوال جهانی عکس بلژیک – 2007 برگزیده در بخش مسابقه ی یازدهمین جشنواره ی جهانی عکس”فرانسیسکو فرنو” – ایتالیا – 2007 برگزیده ي مسابقه ی عکس تاتر – 1386 برگزیده ی صد عکس برتر سال با عنوان ” بهترین عکس های عمر ما ” در نشریه هنری حرفه هنرمند شماره ی 32- بهار 1389 برگزیده ی مسابقه ی عکس تئاتر “حضرت والا”- آذر1389 دریافت لوح سپاس از دومین سمینار پژوهشی تئاتر دانشگاهی فروردین – 1382 دریافت لوح سپاس جهت ارائه ی عکس در زمینه ی مسائل اجتماعی در هفتمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی از سوی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری – دانشگاه جامع علمی کاربردی – تیر 1385 دریافت دیپلم افتخار مسابقه ی عکسهای برتر تئاتر نیمه ی اول سال 1385 دریافت لوح سپاس به عنوان عکاس فعال در حوزه ی آسیبهای اجتماعی – مرداد 1387 دریافت لوح سپاس به عنوان عکاس فعال در حوزه ی فرهنگ و هنر از سوی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی– مرداد 1387 دریافت لوح سپاس به عنوان عکاس فعال در حوزه ی تئاتر از سوی مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی– فروردین 1390 راه یافته به : دومین جایزه ی سالانه ی عکاسی مطبوعاتی ” کاوه گلستان” – آبان 1384 چهارمین جشنواره ی عکس “کودک” – 1384 مسابقه ی عکس بیست و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر بین المللی فجر- بهمن 1387 مسابقه ی عکس بیست و هشتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر بین المللی فجر – بهمن 1388 چهارمین جشنواره ی عکس “جوانان ایران” – ارومیه- آذر 1387 مسابقه ی عکس هفتمین جشنواره ی تئاتر “رضوی” – 1388 دومین جشنواره ی سراسری عکس “زنان و زندگی شهری” – خرداد 1389 جشنواره ی هنرهای تجسمی شهر آسمان- مرداد 1391 نخستین جشنواره ی ملی “بوم برکت ” بخش عکاسی مستند- شیراز 1391 سومین فستیوال سالانه ی “پرتره سازی”- شهریور 1393 جشنواره‌ی عکاسی آمریکا PSA – 2014 هشتمین جشنواره ی بین المللی “هنرهای تجسمی فجر”- بهمن 1394 نخستین جشنواره ی رنگین کمان دستان تو- آذر 95- فرهنگسرای خاوران- 1395 مقالات: چاپ چند مقاله و ترجمه در کتاب و نشریات داخلی، با عناوینی چون: – مصرفی شدن و عامه شدگی عکاسی در قرن بیست و یکم از منظر مکتب فرانکفورت، کتاب جستارهایی در هنر( 4)، نشر دریابیگی، تهران، 1393 – دوسالانه‌ی عکس چیست، مجله‌ی عکس، شماره 225، 1393 – نگارخانه‌ای به وسعت یک اتفاق، خبرگزاری هنرآنلاین،1394 – ترجمه ی مقاله ای با عنوان ” هنری در درازای بازو” نوشته ی جری سالتز(2014)، مجله ی شهر کتاب شماره ی 5، 1394 – ترجمه ی مقاله ای با عنوان ” پنج نکته برای بهتر نوشتن طرح کمک هزینه ی عکاسی (گرنت) نوشته ی سارا لین (2015)، پایگاه خبری عکس آن لاین، 1395 پژوهشگر ونویسنده‌: مستند پاییز و زمستان- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 1392 مستند آسمان آبی و زمین پاک- سازمان زیباسازی شهر تهران 1393 مستند آغاز- پژوهشکده‌ی علوم انسانی ومطالعات فرهنگی 1394 مستند تهرانگرد- شبکه ی تهران و پنج- تلویزیون ایران- 1394 و 1395 تدريس: -خانه ی شهریاران جوان (عکاسی) – تابستان 1393 و 1392 – شرکت ایده ئال (عکاسی) – تابستان 1395 – دانشکده خبر (جامعه شناسی عکاسی)- 1395 تجربیات شغلی : عکاسی در زمینه های خبری ، مستند اجتماعی ، تئاتر،مد و لباس 1382- ماهنامه فرهنگ و سينما 1382- ماهنامه کار آفرین 1382-1384- روزنامه اعتماد 1383-1385- نشريه ي فرهنگستان هنر 1383-1384- خبرگزاري ايسكا نيوز 1382-1393- باشگاه خبرنگاران 1384- خبرگزاري فارس 1384-1388- خبرگزاري مهر 1386-1391- سايت ايران تئاتر 1385-1387- مجله العربیک و الطفل- کویت 1388-1390- مجلات همشهری 1395- 1386- سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 1390- 1392- سازمان زيبا سازي شهرداری تهران 1392-1393- هفته نامه مس کار 1393- ماهنامه‌ی نسیم بیداری 1393-1394- ماهنامه‌ی عکس 1394- روزنامه قانون 1395- 1394- خبرگزاری میزان دبیر عکس : خبرگزاری “هنر” – 1390 ماهنامه ی پزشکی “صنعت درمان”- 1391-1390 سومین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران – 1390 چهارمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران- 1391 پنجمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران- 1392 نهمین جشنواره ی بین المللی تئاتر دانشگاهی – 1384 دهمین جشنواره ی بین المللی تئاتر دانشگاهی – 1385 یازدهمین جشنواره ی بین المللی تئاتر دانشگاهی – 1386 شانزدهمین جشنواره ی بین المللی تئاتر دانشگاهی – 1392 عکاسی تئاتر: بیست و ششمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر– 1386 بیست و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر– 1387 دوازدهمین جشنواره ی تئاتر بین المللی عروسکی “تهران– مبارک” – 1387 هشتمین جشنواره ی تئاتر “رضوی” – 1387 هشتمین جشنواره ی سراسری تئاتر “بانوان” – 1388 نخستین جشنواره ی تئاتر “حقیقت” – 1388 نخستین جشنواره تئاتر سراسری “امید و عدالت” – 1388 بیست و هشتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر– 1388 چهاردهمین جشنواره ی بین المللی تئاتر “آئینی- سنتی” – 1388 سیزدهمین جشنواره ی بین المللی تئاتر دانشگاهی – 1389 بیست و نهمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر– 1389 دوازدهمین جشنواره ی تئاتر بین المللی عروسکی “تهران– مبارک” – 1389 چهاردهمین جشنواره ی بین المللی تئاتر دانشگاهی – 1390 سی امین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر– 1390 پانزدهمین جشنواره ی بین المللی تئاتر “آئینی- سنتی” – 1390 سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر “مقاومت” – 1391 پانزدهمین جشنواره ی بین المللی تئاتر دانشگاهی – 1391 سیزدهمین جشنواره ی تئاتر بین المللی عروسکی “تهران– مبارک”- 1391 پانزدهمین جشنواره ی بین المللی تئاتر “آئینی- سنتی” – 1392 سی و يكمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر- 1392 عكاس گروه تئاتر “یک تنبیه با شکوه ” به کارگردانی بهزاد مرتضوی – 1391 عكاس گروه تئاتر “درباره ی ال ای” به کارگردانی بهزاد مرتضوی- 1391 عکاسی سینما : مجموعه مستند” دیروز، امروز ، فردا” به کارگردانی سیاوش ابراهیم زاده- 1388 فیلم کوتاه داستانی “چراغ خورشیدی” به کارگردانی آیدا پناهنده -1391 مجموعه مستند” تنبور” به کارگردانی سیاوش ابراهیم زاده- 1392 ساير فعاليت هاي عكاسي : جشنواره ی بین المللی مد وپوشش اسلامی “زنان سرزمین من” در سالهای 84-85-86-87 نخستین جشنواره ی برترین های صنعت گردشگری- 1387 هفتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران- 1394 طراح و نویسنده فیلمنامه: فیلم های کوتاه- شبکه آی فیلم- تلویزیون ایران- 1394 فیلمنامه ی آلبوم “صلح” به آهنگسازی و تنظیم فرید الهامی- 1394 #gallery-22 { margin: auto; } #gallery-22 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-22 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-22.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-22.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb200; } #gallery-22.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-22.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb200; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-22.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb200; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 178 , 0 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-22.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-22.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-22.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-22.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

تیرانی مهدی

operator 1474

نام: مهدی نام خانوادگی: تیرانی تاریخ تولد: 1362/6/7   سوابق اجرایی هنری: مدرک تحصیلی : کارشناسی عکاسی دانشکده هنر و معماری آزاد1386 *مدیر مسئول انتشارات ” در گلستانه ” * عضو انجمن عکاسان ایران *عضو انجمن عکاسان میراث فرهنگی ایران *عضو موسسه هنرهای تجسمی ایران *عضو انجمن عکاسان استان گلستان *داور 2جشنواره عکس استانی. *شرکت در بیش از 10 نمایشگاه گروهی و 2نمایشگاه انفرادی. آثار منتشر شده : 1- کتاب “مجلس دیروز امروز”، به سفارش کتابخانه مجلس شورای اسلامی.1390 2- کتاب “محفل انس” ، به سفارش کتابخانه مجلس شورای اسلامی.1390 3- کتاب ” یادگار ماندگار گلستان” ، به سفارش سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان گلستان.1390 4- کتاب “ایران” به زبان روسی ،جاذبه های گردشگری و تاریخی ایران به زبان روسی.1394 5- کتاب ” ایران ” به زبان چینی ، معرفی جاذبه های گردشگری و تاریخی ایران به زبان چینی. 1394 6- کتابچه ” گردشگری استان گلستان ” ،به سفارش سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گلستان.1394 7- کتابچه ” تاریخ معماری استان گلستان” ،معرفی جاذبه های معماری و تاریخی استان گلستان به سفارش سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان گلستان.1395 8- کتاب ” ایران – جهان شگفت انگیز از زیبایی و تنوع ” معرفی جاذبه های گردشگری و تاریخی ایران به زبان صربی.1395 #gallery-23 { margin: auto; } #gallery-23 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-23 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-23.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-23.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-23.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-23.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-23.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-23.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-23.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-23.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-23.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

کاکاوند رامین

رامین کاکاوند

operator 3387

نام: رامين نام خانوادگی: كاكاوند     بیوگرافی و سوابق اجرایی و هنری: ■ دارای گواهينامه مهارت سازمان فني حرفه اي كشور در رشته عكاسي عمومي (ديپلم) ■ كارشناس حقوق از دانشگاه تهران ■ كارشناس ارشد حقوق بين الملل ■ كارشناس ارشد عکاسی ■ دارای مدرک درجه دو هنری از شورای ارزشیابی آثار هنری وازت فرهنگ و ارشاد ◄ سوابق شغلي مرتبط ■ سردبير، مدير مسئول و صاحب امتياز فصلنامه تخصصي آموزش عكاسي نور رويايي ■ مدرس عكاسي دانشگاه جامع علمي كاربردي و آموزشگاه هاي فني و حرفه اي كشور از سال 1386 ■ داراي كارت صلاحيت تدريس عکاسی از معاونت هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ◄ تاليفات : 1- كتاب دو جلدي نورپردازي حرفه اي در عكاسي – چاپ پنجم 2- كتاب كليات نورپردازي (به سفارش آموزش و پرورش استان تهران) 3- كتاب حقوق عكاسان (تحليل –  تحشيه و تفسير) – چاپ دوم  ◄ سوابق تدريس : ■ آموزش زنده عكاسي به مدت شش ماه در شبكه جهاني IRIB2 در سال 1384 ■ مدرس دوره دانش افزايي به اساتيد محترم عكاسي هنرستان هاي استان تهران در سالن آموزش و پرورش استان تهران مورخ 27/11/1387 ■ مدرس عكاسي دانشگاه جامع علمي كاربردي و آموزشگاه هاي فني و حرفه اي كشور از سال 1386 ■ سخنراني علمي در خصوص حقوق عكاسان در پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران براي درس سمينار دو، دانشجويان فوق ليسانس ورودي سال 91 ■ سخنراني علمي در خصوص عكاسي مادون قرمز در پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران براي درس سمينار دو، دانشجويان فوق ليسانس ورودي سال 91 ■ برگزار كننده بيش از 30 سمينار آموزش عكاسي در دانشگاه ها، فرهنگسراها، حوزه هاي هنري و اتحاديه هاي ايران به شرح ذيل: تهران: كارگاه آموزشي رايگان در سالن آمفي تئاتر دانشگاه علمي كاربردي واحد 6 تهران با موضوع كاربرد عكاسي در گرافيك – سال 1387 ورامین: سمينار رايگان اصول تركيب بندي در عكاسي براي دانش آموزان شهرستان ورامين – بهار 1389 مشهد: كارگاه رايگان يك روزه نورپردازي در آتليه و مديريت رنگ در سالن همايش نمايشگاه بين المللي مشهد به دعوت چهارمين نمايشگاه تخصصي دوربين هاي ديجيتال – 27/7/1390 تهران: كارگاه آموزشي رايگان يكروزه نورپردازي در آتليه و مديريت رنگ تصوير به دعوت واحد 46 دانشگاه علمي كاربردي تهران – 24/9/1390 تهران: كارگاه آموزشي رايگان يكروزه نورپردازي در آتليه و مديريت رنگ تصوير به دعوت دانشكده هنر و معماري مركز آموزش انقلاب اسلامي – 14/10/1390 البرز: كارگاه رايگان يك روزه نورپردازي و مديريت رنگ در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان نظر آباد – دي ماه 1390 تهران: كارگاه آموزشي رايگان يك روزه نورپردازي در آتليه و مديريت رنگ تصوير به دعوت دانشگاه علمي كاربردي واحد 4 -10 اسفند 1390 قزوين: كارگاه آموزشي رايگان يكروزه نورپردازي در آتليه و مديريت رنگ تصوير به دعوت حوزه هنري قزوين و دانشگاه مير عماد قزوين – 18/3/1391 تهران: سمينار رايگان آشنايي با ادوات و مباني نورپردازي به دعوت كانون عكاسان ايران در فرهنگسراي رسانه – 9/5/1391 تهران: كارگاه رايگان آموزش نورپردازي پرتره در آتليه به دعوت اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران استان تهران – 1391 كرمانشاه: كارگاه رايگان يك روزه نورپردازي در آتليه و مديريت رنگ تصوير، سالن مجمع امور صنفي به دعوت اتحاديه عكاسان كرمانشاه – 22/5/1391 همدان: كارگاه رايگان يك روزه آشنايي با ابزارهاي نورپردازي حرفه اي به دعوت از حوزه هنري استان همدان – 23/5/1391 هتل المپيك تهران: به دعوت از شركت مديران برتر در خصوص نورپردازي در آتليه و فضاي باز و مديريت رنگ تصوير – 14 و 15 خرداد 1392 اصفهان: كارگاه يك روزه نورپردازي در آتليه و مديريت رنگ تصوير با همكاري حوزه هنري استان اصفهان – 30/8/1392 تبريز: كارگاه آموزشي دو روزه نورپردازي استوديويي، عكاسي فضاي باز و مديريت رنگ تصوير موزه مفاخر تبريز – 23/9/1392 گلستان: كارگاه رايگان آموزشي دو روزه نورپردازي استوديويي و فضاي باز و مديريت رنگ در سالن فخر الدين اسعد گرگاني وزارت ارشاد اسلامي استان گلستان به دعوت از دانشگاه علمي كاربردي واحد 3 گرگان – 25و26/9/1392 يزد: با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، موسسه توسعه آسمان هنر، آموزشگاه خاک و دانشگاه علمي كاربردي استان يزد – 9 دی ماه 1392 شهركرد: به دعوت اتحاديه عكاسان شهركرد – دی ماه 1392. تهران: سمينار رايگان حقوق عكاسان به دعوت كانون عكاسان ايران – 1392 تهران: دسمنيار رايگان حقوق عكاسان در مركز همايش هاي برج ميلاد تهران – 3/11/1392 تهران: كارگاه آموزشی يك روزه عكاسي و نورپردازي و مديريت رنگ در مركز همايش هاي برج ميلاد تهران – 4/11/1392 شيراز: كارگاه يك روزه نورپردازي در آتليه و مديريت رنگ تصوير و کالیبراسیون تجهیزات در دانشگاه هنر شيراز – 13/9/1393 سنندج: كارگاه آموزشي رايگان يك روزه نورپردازي در آتليه و مديريت رنگ تصوير و کالیبراسیون تجهیزات در سالن دانشگاه علمی کاربردی سنندج به دعوت اتحادیه عکاسان سنندج – 27 /9/ 1393 تهران: كارگاه رايگان آموزش عكاسي مادون قرمز در گالري سازه راس برج ميلاد تهران – 28 شهریورماه 1393 تهران: نشست تخصصی با موضوع عكاسي در شهر در سومين همايش ده روز با عكاسان به دعوت از انجمن عكاسان ايران – 28/10/1393 تهران: كارگاه آموزشي يك روزه نورپردازي در آتليه و مديريت رنگ تصوير و کالیبراسیون تجهیزات در نگارخانه برگ تهران (عمارت عین الدوله) -27 آذر 1393 تبریز: كارگاه آموزشي يك روزه نورپردازي پرتره در آتليه و مديريت رنگ تصوير و کالیبراسیون تجهیزات در مرکز همایش های بین المللی بیمارستان تبریز به دعوت شورای شهر و اتحادیه عکاسان تبریز – 23 مهر 94 دزفول: كارگاه آموزشي يك روزه نورپردازي پرتره در فضای باز به دعوت اتحادیه عکاسان دزفول- 7 آبان 94 بهبهان: كارگاه آموزشي يك روزه نورپردازي در آتليه و مديريت رنگ تصوير و کالیبراسیون تجهیزات به دعوت سازمان فنی حرفه ای و اتحادیه عکاسان بهبهان در تالار اداره فرهنگ و ارشاد بهبهان – 15 آبان 1394 شیراز: كارگاه آموزشي يك روزه نورپردازي در آتليه و مديريت رنگ تصوير و کالیبراسیون تجهیزات در تالار اداره فرهنگ و ارشاد شیراز -21 آبان 1394 شیراز: كارگاه آموزشي يك روزه نورپردازي در آتليه و مديريت رنگ تصوير و کالیبراسیون تجهیزات در هتل پارک سعدی شیراز به دعوت اتحادیه عکاسان شیراز – 27 آبان 1394 تهران: سمینار عکاس موفق (به مدیریت شرکت زئوس) مرکز همایش های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی – 12 و 13 آذر 1394  ◄ نمايشگاه هاي جمعي و انفرادي: نمایشگاه عکس سورئال در برج میلاد تهران ( شهریور ماه 1393) نمایشگاه عکس نور رویایی در موزه هنرهای معاصر اهواز ( مهر ماه 1393)  ◄ مصاحبه ها: مصاحبه راديويي با برنامه هفت اقليم راديو فرهنگ در رابطه با “حقوق عكاسان” (مرداد ماه 1393) مصاحبه مطبوعاتي با روزنامه گلشن مهر با موضوع “عكاسان براي آموزش هزينه نمي كنند” (شماره 1176 مورخ 16/10/1392) مصاحبه مطبوعاتي با روزنامه تابناك با موضوع “در تابستان گرم هم مي شود از برف عكس گرفت” (شماره 154 مورخ 5/8/1392) مصاحبه مطبوعاتي با هفته نامه كتاب هفته در خصوص حقوق عكاسان با موضوع “وكيل خود باشيد” (شماره 395 مورخ 20/5/1392) مصاحبه با خبر آنلاین با موضوع “ساز و کارهای قانونی مناسبی برای حمایت از مالکیت فکری وجود دارد” (بهار 1392) مصاحبه با خبر آنلاین با موضوع “عکاسی مادون قرمز جعلی بودن اثر هنری را فاش می کند” (مورخ 19/6/1393) مصاحبه با ایسنا (خبرگزاری دانشجویان ایران (در خصوص انتشار کتاب حقوق عکاسان (مورخ 29/4/1392) ◄ داوری مسابقات عکاسی: داور مرحله استاني نهمين دوره مسابقات علمي كاربردي و چهارمين دوره جشنواره رشته هاي مهارتي شاخه كاردانش آموزش و پرورش استان تهران 21/2/1388 داور مرحله استاني سيزدهمين دوره مسابقات علمي كاربردي در رشته عكاسي آموزش و پرورش استان تهران 21/2/1388 رئيس هيات داوران نخستين جشنواره عكس برج ميلاد تهران 1392 داور دوره اي كلوپ عكس ايران 1391 داور مسابقه شركت دريم لايت با موضوع “نور” 1391 ◄ سوابق اجرايي، پژوهشي و كارهاي عملي: ■ مترجم كتاب راهنماي دوربين هاي ديجيتال نيكون برای شركت نيكو نگرش نماينده نيكون در ايران در سال 1382 ■ عكاس روي جلد ماهنامه سروش بانوان در نيمه دوم سال 1384 ■ عكاس حق التصوير برنامه تجليل از دكتر حسنعلي دروديان چاپ شده در شماره 11 روزنامه همت    مورخ 10/8/1385 ■ عكاس فصلنامه هنر معماري از تابستان 1383 لغايت تابستان 1387 ■ عكاس نشريه علم و ورزش (ماهنامه تخصصي پرورش اندام) سال 1383 ■ عضو انجمن عكاسان تبليغاتي و صنعتي ايران ■ عضو انجمن عكاسان ايران ■ عكاس مركز داوري اتاق بازرگاني ايران (از سال 1390 الي 1392) ■ مشاور حقوقي اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران استان تهران (نيمه دوم سال 1392) ■ تنها توليد كننده كارت خاكستري 18% مخصوص تراز سفيدي دوربين و نورسنجي در ايران ■ عكاسي دو تصوير برای طرح روي جلد كتاب قانون اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات اتاق بازرگاني ايران، 1389 ■ عكاسي كتابچه نقاشي هاي آقاي علي گلستانه بهمن ماه 1392 ■ عكاسي كتاب دومين جشنواره ملي ساعت هاي آفتابي، به سفارش نگارخانه برگ و انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران، آبان ماه 1393 ■ عكاسي كتاب موزه گرافيك، پروژه انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران، دي ماه 1393 ■ عكاس معماري ويژه نامه جهت اطلاع، دوره ششم خبرنامه انجمن صنفي طراحان گرافيك ايران در شماره افتتاحيه موزه گرافيك، زمستان 1393 ■ عكاسي كتاب مجسمه هاي چهارمين دوسالانه مجسمه هاي فضاي شهري به سفارش معاونت هنری ■ ارائه دو اثر در كتاب كارنگ‌نامه، گزيده اي از آثار اساتيد دانشگاه هاي هنر، گرد آورنده: فرزانه سليماني نيسياني، 1388 (صفحات 62 و 63). ■ عكاسي روي جلد دوهفته نامه تنديس، شماره 266، 25/10/1392 ■ وکیل و مشاور حقوقی گروه منتخب اتحادیه های استان تهران در خصوص شکایت از پلیس +10 پیرامون معضل تداخل صنفی در عکاسی پرسنلی در دفاتر پیشخوان دولت #gallery-24 { margin: auto; } #gallery-24 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-24 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-24.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-24.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-24.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-24.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-24.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-24.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-24.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-24.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-24.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

ناطقی احمد

احمد ناطقی | CHIILICK

operator 2207

نام: احمد نام خانوادگی: ناطقی متولد: 1337     بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری:   احمد ناطقی در سال 1337 در تهران  متولد شد. وي فارغ التحصيل دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران  در رشته  كارگرداني است. او مي گويد عكاسي را در دهه 50 از دوران  جواني شروع، و در سال 1357 در دوران  انقلاب اسلامي ايران  نيز از  تظاهرات، انقلاب و … عكاسي كرده است. وي از سال 1363 به عنوان  رئيس اداره  عكس خبرگزاري جمهوري اسلامي عكاسي حرفه اي را  آغاز كرد و  در طول دوران جنگ 8 ساله ايران و عراق به عنوان يكي از عكاسان  مشهور جنگ  آثار زيادي را  به ثبت  رساند. احمد ناطقي در نمايشگاههاي متعدد خارجي و داخلي شركت كرده و داراي جوائز داخلي و بين المللي مي باشد. آخرين نمايشگاه انفرادي وي در سال 1379 در « خانه  عكاسان ايران» با عنوان « تولد  در زندان» برپا گرديد. وي در سال 1369 وارد حوزه هنري شد و جشنواره بين المللي عكس كودك و نوجوان  را بنيان گذاشت. او همچنين طراح اصلي و از بنيانگذاران «خانه عكاسان ايران» و انجمن عكاسان فردا مي باشد، وي در حال حاضر مدير «خانه عكاسان ايران» است. ناطقی معتقد است عکاسی مستند اجتماعی يکی از مهمترين شاخه های عکاسی است که نقش بسزائی در تحولات اجتماعی دارد. #gallery-25 { margin: auto; } #gallery-25 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-25 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-25.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-25.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-25.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-25.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-25.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-25.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-25.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-25.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-25.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'slide', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

دهقان پور هادی

هادی دهقان پور | پایگاه عکس چیلیک

operator 3482

نام: هادی نام خانوادگی: دهقان پور تاریخ تولد: 1359 وب سایت: Gonbadekabood.ir   بیوگرافی: چند سالی بود که پدر و مادرش که اصالتاً‌ مشهدی بودند به منظور توسعه‌ی شغل پدرش به زاهدان مهاجرت کرده بودند. وی به همراه‌ خانواده‌اش که متشکل از 4 برادر و 1 خواهر  بودند پس از گذراندن دوران ابتدایی به مشهد بازگشت و سطوح راهنمایی و متوسطه را در این شهر به پایان بُرد. در سال 79 به خدمت سربازی اعزام شد و پس از آن با توجه به علایقش به هنر، وارد دانشگاه جامع علمی کاربردی شد و در سال 83 از رشته‌ی هنر این دانشگاه فارغ‌التحصیل شد. هادی در سال 83 تأهل اختیار کرد. در زمینه‌ی کاری، پس از همکاری با چند مؤسسه‌ی خصوصی، به‌عنوان کارشناس ارتباطات رسانه‌ای به استخدام دانشگاه آزاد اسلامی درآمد و در همین دوران، به عکاسی علاقه‌مند و به فراگیری آن پرداخت. همزمان با این اتفاقات به ادامه‌ی تحصیل در رشته‌ی ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور مشغول شد و سپس در سال 95 موفق به اخذ مدرک کارشناسی‌ارشد در رشته‌ی مترجمی زبان انگلیسی شد. در سال 94 و به یُمن فعالیت ده ساله‌اش در زمینه‌ی عکاسی، مفتخر به دریافت نشان درجه‌ي 3 هنری از شورای ارزشیابی هنرمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردید. سوابق اجرایی و هنری: دارای نشان درجه‌ی 3 هنری (معادل کارشناسی عکاسی) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدرک کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی سابقه‌ی 10 سال عکاسی حرفه‌ای ژانرها: عکاسی کارگردانی‌شده، عکاسی مستند اجتماعی و عکاسی معماری   عضو شورای آموزش و پژوهش انجمن سینمای جوانان ایران عضو هیئت‌مدیره‌ی انجمن عکاسان سبزوار مدرس دانشگاه‌های علمی‌کاربردی مدرس رسمی دوره‌های آموزش فتوشاپ و عکاسی انجمن سینمای جوانان ایران همکاری با روزنامه‌های خراسان، آفرینش، فرهیختگان و خبرگزاری‌های ایسکانیوز، آنا و … همکاری در ساخت چند فیلم کوتاه داوری چند جشنواره‌ی داخلی   بخشی از موفقیت‌ها مقام اول جشنواره‌ی بین‌المللی عکس کانادا مقام دوم جشنواره‌ي بین‌المللی عکس اتریش مقام سوم و دریافت تندیس لنز برنزی جشنواره‌ي بین‌المللی عکس نروژ منتخب هیئت داوران جشنواره‌ی بین‌المللی عکس امارات متحده‌ی عربی منتخب جشنواره‌ی بین‌المللی عکس رنگی سال آمریکا منتخب جشنواره‌ی بین‌المللی عکس مصر منتخب جشنواره‌ی بین‌المللی عکس رومانی منتخب جشنواره‌ی بین‌المللی جایزه‌ی بزرگ امارات متحده‌ی عربی منتخب مسابقه‌ی بین‌المللی عکس چین منتخب رویداد بین‌المللی عکسBehance Portfolioآلمان منتخب دوسالانه‌ی عکس لهستان مقام اول نمایشگاه بین‌المللی عکس قرآن کریم مقام اول جشنواره‌ی ملی عکس محیط زیست مقام اول جشنواره‌ی ملی عکس جلوه‌های نیایش و ستایش مقام اول جشنواره‌ی ملی عکس سلامت روان مقام اول جشنواره‌ی ملی عکس شمسه مقام اول مسابقه‌ي ملی عکس بانک سامان مقام اول سوگواره‌ی ملی عکس مهر محرم مقام اول جشنواره‌ی ملی عکس زعفران مقام اول جشنواره‌ی ملی فیلم و عکس تسنیم مقام اول جشنواره‌ي ملی «گزارش یک نگرانی» مقام دوم و دریافت روبان ابریشمین جشنواره‌ی ملی عکس فرش دستباف ایران مقام دوم جشنواره‌ی ملی عکس «آن» مقام دوم عکس جشنواره‌ی ملی هنر و ادبیات دینی مقام دوم جشنواره‌ی ملی عکس رضوی مقام دوم نخستین مسابقه‌ي ملی عکس آب مقام سوم جشنواره‌ی ملی عکس اردیبهشت هرمزگان مقام سوم جشنواره‌ی ملی عکس یزد پیکچرز مقام سوم جشنواره‌ی ملی عکس مهربونی مقام سوم سوگواره‌ی ملی عکس و پوستر هیأت مقام سوم نخستین جشنواره‌ی ملّی اقتصاد مقاومتی تقدیر هیئت داوران سوگواره‌ی ملی عکس یاس تقدیر هیئت داوران جشنواره‌ی ملی عکس قاب‌های بهشتی تقدیر هیئت داوران کنگره‌ی ملی شهدای دانشجو تقدیر هیئت داوران دومین جشنواره‌ی ملی عکس حمل‌ونقل جاده‌ای تقدیر هیئت داوران سومین جشنواره‌ی ملی تعاون بیش از 15 مقام اول تا سوم استانی و منطقه‌ای بیش از 150 عنوان راه‌یابی به جشنواره‌های ملی و بین‌المللی 2 دوره انتخاب به‌عنوان هنرمند شاخص از سوی اداره‌ی فرهنگ و ارشاد اسلامی دو دوره دریافت تقدیر ویژه‌ی انجمن سینمای جوانان ایران #gallery-26 { margin: auto; } #gallery-26 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-26 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-26.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-26.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-26.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-26.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-26.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-26.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-26.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-26.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-26.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

رفیعی ابراهیم

operator 1713

نام: ابراهیم نام خانوادگی: رفیعی پرکوهی متولد: 1348     بیوگرافی:  متولد1348 روستای پرکوه از توابع شهرستان ساری…. به عکاسی علاقه مندم چند سالی کم و بیش با دوربینهای کامپکت عکاسی کردم ولی از سال 1390بطو ر جدی پیگیرعکاسی هستم. عکاسی را بطور تجربی اموختم و چند سالی در کلاسهای نقد و بررسی عکس حوزه هنری نزد استاد مهدی معصومی گرجی تجربه افزودم شر کت درچندین نمایشگاه گروهی عکس و منتخب چندین جشنواره عکس کشوردر سالهای اخیر بخشی از فعالیت بنده در عکاسی می باشد ژانر عکاسیم بیشتر مناظر- طبیعت و مستند اجتماعی میباشد .   سوابق اجرایی هنری: 1-تقدیر شده در اولین جشنواره سراسری عکس راه و بیراه مازندران دی ماه 1390 2-راه یافته به ششمین جشنواره عکس سال دوربین نت تهران بهمن 1392 3- منتخب دومین سوگواره عکس یاس (شهادت حضرت فاطمه زهرا.ص.) قم اردیبهشت 1393 4-راه یافته به چهارمین جشنواره عکس ایرانشناسی تهران خرداد 1393 5-منتخب هشتمین جشنواره عکس طنز سوره حوزه هنری تهران مرداد1393 6-منتخب اولین سوگواره عکس سرخ و سیاه برنگ عشق برج میلاد تهران دی ماه 1393 7-راهیافته به دومین سوگواره عکس غروب خورشید نکا اسفند 1393 8- راه یافته به هفتمین جشنواره عکس سال دوربین نت تهران بهمن 1393 9-راه یافته به پنجمین جشنواره عکس ..ان.. سمنان فروردین 1394 10-منتخب دومین جشنواره عکس جلوه های اب اصفهان اردیبهشت 1394 11-راه یافته به دومین جشنواره عکس اواها و نواهای بابل مهر1394 12-منتخب عکس سوره اخلاص ویزه شهدای غواص تهران مهر 1394 13-رتبه برتر جشنواره سراسری عکس حمل و نقل جاده ای شهرکرد دی ماه 1394 14-برگزیده اولین جشنواره سراسری اب تهران اسفند 1394 15 -شرکت در نمایشگاه گروهی عکس همکلاسی حوزه هنری ساری اسفند1392 16- شرکت در نمایشگاه گروهی عکس اینجا شهید اباد است حوزه هنری ساری مهر1393 17-شرکت در نمایشگاه گروهی عکس مستند خانواده در فرهنگسرای اخلاق تهران اسفند 1394 18-شرکت دراولین نمایشگاه گروهی باشگاه عکاسان مازندران ساری اردیبهشت 1395 19-راهیابی به دومین جشنواره سراسری عکس جوکول بندر انزلی مرداد1395 #gallery-27 { margin: auto; } #gallery-27 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-27 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-27.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-27.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-27.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb73a; } #gallery-27.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-27.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb73a; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-27.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb73a; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-27.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-27.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-27.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-27.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

شجاعی فر سیدمدیار

مدیار شجاعی فر | CHIILICK

operator 2421

نام: سید مدیار نام خانوادگی : شجاعی فر تاریخ تولد: 1364/10/25     سوابق اجرایی هنری: عضو اصلی انجمن ملی عکاسان ایران مدرس عکاسی در دانشگاه جامع علمی کاربردی مدرس عکاسی در مرکز آموزش جهاد دانشگاهی عکاس خبرگزاری ایسنا و ایکنا از سال 1389 تا سال 1391 -عکاس خبرگزاری فارس از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ – عکاس روزنامه همشهری از سال ۱۳۹۲ تا سال 1394 – عکاس خبرگزاری مهر از سال ۱۳۹۳ تا سال 1394 – دبیر عکس پایگاه خبری خوزنیوز از سال ۱۳۹۳ تا سال 1395 – عکاس خبرگزاری ایرنا از سال 1395 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – .جوان برتر استان خوزستان در بخش هنرهای تجسمی – عکاسی – اهواز – 1391 . انتشار عکس زلزله بوشهر در خبرگزاری آسوشیتدپرس – ۲۰۱۳ . استعداد جوان عکاسی مستند اجتماعی ایران به انتخاب SHEED AWARD – تهران – ۲۰۱۲ . دبیر اجرایی جشنواره عکس سفینه النجاه – اهواز – ۱۳۹۲ – برگزاری ورکشاپ «نگاهی به هنر عکاسی» – دانشگاه جامع علمی کاربردی اهواز – ۱۳۹۳ – برگزاری ورکشاپ «عکاسی خبری» – دانشگاه فرهنگیان اهواز – ۱۳۹۴ – دبیر اجرایی جشنواره عکس سال ۱۳۹۳ خوزستان – اهواز – ۱۳۹۴ – دبیر اجرایی گرنت عکاسی مستند علی هویسی – اهواز – 1395 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -پ . داور بخش استانی جشنواره عکس دانش آموزی خوزستان – اهواز – ۱۳۹۳ . داور مسابقه عکس فلسطین – اهواز – ۱۳۹۳ – داور بخش عکس ششمین جشنواره پایتخت پنجره‌ها – آبادان – ۱۳۹۳ – داور جشنواره عکس «من، شهر من» – اهواز – ۱۳۹۴ – داور جشنواره عکس «خوزستان را قاب بگیر» – اهواز – ۱۳۹۴ – داور پنجمین جشنواره شهر و رسانه – اهواز – ۱۳۹۴ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – . نفر دوم بخش مجموعه عکس سومین جشنواره پایتخت پنجره ها – آبادان – 1390 . نفر اول بخش توسعه شهری جشنواره آب و زندگی – اهواز – 1390 . برگزیده برتر بخش عکس اولین جشنواره هنری “ایران  “1404 -تهران – 1390 . تقدیر جشنواره عکس شمسه – تهران – 1390 . نفر دوم جشنواره یزد پیکچرز (هنر و هنرمندان) – 1390 . نفر سوم بخش مجموعه عکس چهارمین جشنواره پایتخت پنجره ها – آبادان – 1391 . نفر اول بخش اقتصادی هفتمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت – تهران – 1391 . نفر سوم بخش ورزشی هفتمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت – تهران – 1391 . تقدیر در بخش مجموعه مستند اجتماعی هفتمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت – تهران – 1391 . نفر اول دومین جشنواره ملی عکس ایران (طبیعت و تولید ملی) – تهران – 1391 . نفر اول بخش عکس سومین جشنواره شهر و رسانه – اهواز – 1391 . نفر دوم جشنواره ملی عکس تیبا در زندگی شهری – تهران – 1392 . نفر اول پنجمین جشنواره سفره های هفت سین – تهران – 1392 . تقدیر در چهل و نهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوانان ایران – شهرکرد – 1392 . تقدیر در بخش اقتصادی هشتمین جشنواره دوربین نت – تهران – 1392 . تقدیر در بخش مستند اجتماعی هشتمین جشنواره دوربین نت – تهران – 1392 . تقدیر در بخش موبایل هشتمین جشنواره دوربین نت – تهران – 1392 . تقدیر در دوسالانه عکس بسیج – اهواز – ۱۳۹۲ . نفر اول بخش عکس چهارمین جشنواره شهر و رسانه – اهواز – ۱۳۹۳ . نفر اول جشنواره عکس زندگی در شهر – تهران – ۱۳۹۳ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – . منتخب un monde en mouvement concours photo – فرانسه – 2011 . منتخب (The 4 th Fajr International Festival Of Visual Arts (photo- تهران – 2012 . منتخب 14th PSA INTERNATIONAL EXHIBITION PHOTOJOURNALISM DIVISION PROJECTED IMAGES – آمریکا – 2012 . منتخب 14th PSA INTERNATIONAL EXHIBITION COLOR PROJECTED IMAGE DIVISION – آمریکا – 2012 . منتخب 14th PSA INTERNATIONAL EXHIBITION ELECTRONIC IMAGING DIVISION – آمریکا – 2012 . منتخب 14th PSA INTERNATIONAL EXHIBITION PHOTO TRAVEL DIVISION PROJECTED IMAGES – آمریکا – 2012 . منتخب The “Rojane” International  Photography Festival – تهران –2012 . منتخب 2nd INDONESIA SALON of ART PHOTOGRAPHY (ISAP) – اندونزی – 2012 . منتخب – 7 th EMIRATES PHOTOGRAPHY COMPETITION امارات – 2012 . منتخب 7 th The Al Thani Award – اتریش، قطر – 2012 . منتخب 4 th International Salon of Photography BETWEEN THE SKY AND THE EARTH – اسلوونی – 2012 . منتخب 14 th Trofeo Ranzi di Pietra Ligure – ایتالیا – 2012 . منتخب KHAYYAM INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY – تهران – 2013 . منتخب The 2 th International “Rojane”  Photography – تهران –2013 . منتخب The ۳ th International «Rojane» Photography – تهران –۲۰۱۴ – منتخب Afdesta، International-Online Photogeaphy Festival – تهران – ۲۰۱۴ . منتخب 1st Ahvaz International Science Film Festival – اهواز – 2014 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – . منتخب نخستین جشنواره شهر و شهروند – اهواز – 1387 . منتخب جشنواره تصویرسازی آینه های ناگهان – اهواز – 1389 . منتخب نخستین سوگواره عکس عاشورا (سفینه النجاه) – اهواز – 1389 . منتخب هشتمین جشن تصویر سال – تهران – 1389 . منتخب جشنواره عکس سال ایران 89 عکس آنلاین– 1389 . منتخب دومین جشنواره شهر و شهروند -اهواز- 1389 . منتخب یازدهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان(الموت) – قزوین- 1390 . منتخب سومین مسابقه عکاسی از سفره‌های هفت سین -تهران- 1390 . منتخب جشنواره جستجوی معنا -تهران- 1390 . منتخب چهارمین دوره مسابقه عکاسی از سفره‌های افطاری – تهران- 1390 . منتخب دوره ششم جشنواره عکس خبری دوربین نت (آژانس عکس خبری ایران) – تهران – 1390 . منتخب بخش عکس مسابقه ی انتشارات مشق هنر – تهران – 1390 . منتخب دومین سوگواره عکس عاشورا (سفینه النجاه) – اهواز – 1390 . منتخب هفتمین جشنواره کشوری عکس فجر بندرماهشهر – بندر ماهشهر – 1390 . منتخب سومین جشنواره عکس زنان و زندگی شهری – تهران – 1390 . منتخب جشنواره عکس کارون – اهواز – 1390 . منتخب نهمین جشن تصویر سال – تهران – 1390 . منتخب نخستین سالانه عکس ایران – تهران – 1390 . منتخب جشنواره دست های عاشورایی – تهران – 1390 . منتخب مسابقه عکس شکوه بیداری – تهران – 1390 . منتخب چهل و هفتمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان (افلاک) – خرم آباد- 1391 . منتخب جشنواره عکس بوی عیدی – تهران – 1391 . منتخب هفتمین دوره جشنواره عکس رشد – تهران – 1391 . منتخب بخش های بین الملل و مستند اجتماعی هفتمین جشنواره عکس خبری دوربین.نت – تهران – 1391 .منتخب جشنواره یادمان ولایت – قزوین – 1391 . منتخب سوگواره ملی عین لام میم – تهران – 1391 . منتخب پنجمین سوگواره عکس مهر محرم – سمنان – 1391 . منتخب چهارمین جشنواره عکس زنان و زندگی شهری – تهران 1391 . منتخب جشنواره نور – ساری – 1391 . منتخب جشنواره خیریه قلب های سبز – تبریز – 1391 . منتخب نخستین جشنواره عکس گردشگری دالاهو – تهران – 1391 . منتخب جشنواره هرمزگان من – بندرعباس – 1391 . منتخب نخستین جشنواره فجر بیداری – آبادان – 1392 . منتخب بخش عکس جشنواره سراسری فرهنگی هنری اعتکاف – قم – 1392 . منتخب نخستین جشنواره هارور – اهواز – 1392 . منتخب جشنواره ملی هنرهای تجسمی آب– شهرکرد – 1392 . منتخب نخستین جشنواره عکس شمیم بهار – تهران – 1392 . منتخب نخستین جشنواره عکاسی بافت تاریخی«ته ران» – تهران – 1392 . منتخب ششمین جشنواه هنرهای تجسمی هنر جوان – تهران – 1392 . منتخب نخستین جشنواره عکس رواق منظر – تهران – ۱۳۹۲ . منتخب چهارمین جشنواره فیروزه – تبریز – ۱۳۹۲ . منتخب نخستین جشنواره سراسری عکس آبزیان، شیلات و محیط زیست دریایی ایران – تهران – ۱۳۹۲ – منتخب نخستین جشنواره عکس بهار خوزستان – اهواز – ۱۳۹۳ – منتخب اردوی ملی عکس تعزیه لامرد – لامرد – ۱۳۹۳ – منتخب نخستین جشنوارۀ ملی عکس بهارنارنج – ساری – ۱۳۹۳ . منتخب سومین جشنواره شهر و شهروند – اهواز – ۱۳۹۳ . منتخب چهارمین جشنواره مهر باران – تهران – ۱۳۹۳ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – . نمایشگاه گروهی سفره های هفت سین در ایستگاه های مترو و میدان آزادی – تهران -1391 . نمایشگاه گروهی عکس – آنکارا – ترکیه – 2012 . نمایشگاه عکس دونفره با عنوان “آوار” – اهواز – 1391 . چهارمین نمایشگاه عکس‌های برتر سال ( دوربین.نت) – تهران – 1391 . نمایشگاه گروهی عکس “10 روز با عکاسان” با موضوع زلزله – تهران – 1391 . نمایشگاه انفرادی عکس “بومهن” – اهواز – 1391 . پنجمین نمایشگاه عکس‌های برتر سال (دوربین نت) – تهران – 1392 . نمایشگاه عکس دونفره با موضوع زلزله بوشهر در دانشکده خبر – اهواز – ۱۳۹۳ . نمایشگاه گروهی عکس دانشجویان دانشکده خبر اهواز در موزه هنرهای معاصر – اهواز – ۱۳۹۳ . نمایشگاه گروهی عکس دفاع مقدس – موزه هنرهای معاصر – اهواز – ۱۳۹۳ . نمایشگاه گروهی عکس «خوزستان زیبا» – موزه هنرهای معاصر – اهواز – ۱۳۹۴ . نمایشگاه گروهی «عکس‌های ورزشی» – خیابانی – اهواز – ۱۳۹۴ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – عکاسی فیلم کوتاه “همراه” – اهواز – 1390 . عکاسی فیلم کوتاه “آخرین مسافر شب” – اهواز – 1390 . عکاسی فیلم کوتاه “سیلندر” – اهواز – 1391 #gallery-28 { margin: auto; } #gallery-28 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-28 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-28.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-28.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffbd3a; } #gallery-28.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-28.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-28.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-28.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-28.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffbd3a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-28.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-28.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffbd3a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 189 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-28.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-28.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-28.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-28.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

جلالی رضا

operator 1166

نام : رضا نام خانوادگی : جلالی متولد: 1353/7/12       سوابق اجرایی و هنری : از سال 1373 با شرکت در کلاس های سینمای جوان میبد-یزد عکاسی را آغاز کردم.پس از 2 سال در خانه عکاسان ایران مشغول به کار شدم و دوره چاپ و ظهور نگاتیو را در این مرکز فرا گرفتم و سپس در لابراتوار حرفه ای چاپ و ظهور این مرکز مشغول به کار شدم.پس از آن از سال 1377 وارد عرصه مطبوعات شدم.در ابتدا به عنوان خبر نگار شروع به فعالیت کرده و پس از 6 سال به عنوان عکاس در روزنامه همشهری مشغول به کار شدم و در این سال ها در مجله اشراق و مشق آفتاب به عنوان دبیر عکس و در گروه مجله های همشهری ،مجله های زندگی ایده آل،مجله سیب سبز،مجله تپش،هفته نامه یکشنبه،روزنامه تهران امروز و عکاس اختصاصی مجلخ سرنخ مشغول به فعالیت بوده و هستم. همچنین در یک نمایشگاه انفرادی با عنوان منفی-مثبت در کافه عکس بر گزار کرده و در سه دوره از نمایشگاه گروهی جشن تصویر سال حضور داشته ام.   شروع فعالیت در رسانه های نوشتاری: 1377       روزنامه ایرانویج(بامداد نو) خبرنگار صفحه ادب و هنر،پوشش جشنواره 16 تیتر و فیلم فجر 1378      روزنامه هدف،خبرنگار صفحه های سینمایی 1379      روزنامه انتخاب (نوشتن یادداشت و مصاحبه در حوزه هنرهای تجسمی)،همکاری با هفته نامه سینما جهان در بخش سینمای بین الملل 1380      روزنامه ایران،خبرنگار بخش ادب و هنر،مسوول بخش تجسمی هفته نامه موسیقی و تجسمی در روزنامه ایران 1381      همکاری با روزنامه همشهری در بخش هنرهای تجسمی 1382      شروع همکاری با روزنامه شرق به عنوان مسوول صفحه های هنرهای تجسمی و موسیقی 1384     فعالیت مجدد در روزنامه همشهری به عنوان عکاس در بخش ایرانشهر 1385     روزنامه تهران امروز،هفته نامه زندگی ایده آل به عنوان عکاس 1386    شروع به کار در مجموعه گروه مجاه های همشهری ،دبیر عکس مجله مشق آفتاب 1388   عکاس اختصاصی مجله همشهری سرنخ تاابتدای سال 1390 1389  آغاز فعالیت به عنوان عکاس مجله شهرزاد 1390   عکاس مجله تپش 1390 عکاس ستاد جشنواره سی ام فیلم فجر 1391  عکاس ستاد جشنواره سی و یکم فیلم فجر 1393   از ابتدای فروردین ماه به عنوان دبیر بخش عکس خبرگزاری هنر آنلاین مشغول به فعالیت هستم. 1395   از ابتدای سال در روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان عکاس مشغول به کار هستم رسانه های صوتی(رادیو): 1386    همکاری با برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب به عنوان کارشناس کتاب های تجسمی. 1387     کارشناس هنر های تجسمی در برنامه هفت اقلیم شبکه فرهنگ 1388    سردبیر و کارشناس برنامه هفت اقلیم، نگاره و نگارستان در بخش هنرهای تجسمی رادیو فرهنگ و همکاری به عنوان کارشناس هنری با رادیو ایران صدا و صدای آشنا به عنوان کارشناس رسانه ای در نمایشگاه رسانه های دیجیتال و کارشناس نمایش در جشنواره تیاتر 1389  ادامه همکاری با رادیو فرهنگ،کارشناس تجسمی برنامه پیدا و پنهان در رادیو گفتگو و برنامه کوچه هنر در رادیو صدای آشنا هم اکنون سردبیر برنامه هفت اقلیم تجسمی (روزهای یکشنیه)برنامه موسیقی(روزهای جمعه) و همچنین مجری و کارشناس برنامه فانوس از شبکه رادیویی نمایش هستم. رسانه های تصویری(سیما): از بهمن ماه سال 1389  همکاری با برنامه صبح با خبر در شبکه خبر به عنوان کارشناس مجری هنری را آغاز کرده و در جشنواره سی ام بین المللی فجر در همین برنامه به عنوان مجری ویژه برنامه سینمای برنامه صبح با خبر فعالیت کرده ام. توضیح:هم اکنون به عنوان کارشناس در روزهای پنج شنبه و به عنوان سردبیر مشغول به همکاری بابرنامه هفت اقلیم هستم. #gallery-29 { margin: auto; } #gallery-29 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-29 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-29.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-29.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-29.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb73a; } #gallery-29.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-29.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-29.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-29.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-29.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb73a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-29.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-29.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffb73a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 183 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-29.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-29.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-29.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-29.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

عدل کامران

operator 3241

نام: کامران نام خانوادگی: عدل تاریخ تولد: 1320/5/20   بیوگرافی:   کامران عدل در سال ۱۳۲۰ در تهران به دنیا آمد. در ایران و فرانسه تحصیل کرد و مدرک ایم مقطع تحصیلی را از هنرستان عکاسی پاریس دریافت کرد. عدل، فعالیت حرفه‌ای خود را با کار در یک لابراتوار چاپ عکس‌های بزرگ آغاز کرد. پس از آن، به مدت سی ماه در کارگاه عکاسی “ژاک روشون” (Jack Rouchon) که یکی از معتبرترین مؤسسه‌های عکاسی مد پاریس بود، به کار پرداخت اما یکنواختی این حرفه که در نظر اول بسیار گیرا و جذاب به نظر می‌رسید، روحیه جست و جوگر او را ارضاء نمی‌کرد. در سال 1347 به دعوت سازمان تلویزیون ملی ایران که به تازگی تأسیس شده بود، به ایران آمد و حدود شش سال با این سازمان همکاری کرد. هم زمان، در مدرسه عالی تلویزیون که در همان دوران پایه گذاری شده بود، به تدریس عکاسی پرداخت. در سال 1353 از کار تلویزیون کناره گرفت و عکاسی را به صورت مستقل ادامه داد. در این دوره، عمده کارهای وی را عکاسی از اشیاء موزه‌ها و عکسبرداری برای کتاب های مختلف تشکیل می‌داد. عکس‌های پروژه کتاب تهران که به پیشنهاد “برنارد هورکاد” در سال 1364 شروع شد و به مدت چهار سال ادامه یافت، از جمله کارهای عدل است. این عکسبرداری برای تهیه کتابی درباره دویستمین سال پایتختی تهران انجام شد که حدود شش هزار اسلاید را دربرمی‌گیرد و درباره تاریخ، جغرافی، جامعه‌شناسی و مسائل متفرقه تهران است. علاوه بر این، کتاب‌های تصویری” آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند”،”اجرای نقش در کاشیکاری ایران”، “بازارهای ایرانی”، “خط بنایی”، “سفارت ایتالیا در تهران”، “گذری به چهار محال و بختیاری”، “یاد باد،آن روزگاران یاد باد” (معماری شیراز) در کارنامه فعالیت‌های این هنرمند ثبت شده اند. از کامران عدل و نگاه عکاسانه او بیشتر بر اساس تجربه های ثبت شده به عنوان عکاس معماری یاد می شود. کامران عدل در متنی که با موضوع زندگینامه در اختیار پایگاه عکس چیلیک قرار داده است خود را اینچنین معرفی می کند: خيلي‌ها اعتقاد دارند، و شايد شما هم يكي از آنها باشيد، كه شرايط تولد يك انسان، كه در چه ماه و هفته و روز و ساعت، اتفاق افتاده باشد، تأثير مستقيم روي رفتار و كردار و پندار آن شخص دارد. شخصاً به‌اين جريان اعتقاد ندارم زيرا كه اگر اين موضوع درست بود و اگر قرار بود كه تمام متولدين آبان، شاه مي‌شدند و تمام متولدين ارديبهشت ملكه و خردادي‌ها نخست وزير و بهمني‌ها وزير، و مهري‌ها وكيل و مردادي‌ها حمال و عمله، خوب به‌اين ترتيب ما مواجه با تورم شاه و ملكه و وزير و نخست وزير مي‌شديم و مجبور مي‌شديم كه از ژاپن و امريكا و آلمان، عمله و حمال وارد كنيم. غير از اين است؟ همين اشخاص، معتقد هستند كه اهالي مردادي، يك جوري هستند. و چون رويشان نمي‌شود كه اين را واضح بگويند كه اهالي مرداد خل مزاج و عصباني مزاج و عوضي هستند، وقتي با يك متولد مرداد مواجه مي‌شوند، چشمانشان يك جوري مي‌شود. يعني گرد مي‌شود. و همين كه از وحشت داد نمي‌زنند، خودش خيلي است. همه‌ي اين جريان را خوب مطالعه كرديد؟ حالا من يك مردادي هستم. 20 مرداد 1320، به‌دنيا آمدم. با قدمي شوم. چون 13 روز بعد از تولد من، سفير روس و انگليس، يك نامه‌اي را آوردند به‌در‌خانه‌ي نخست وزير وقت ايران، كه سه تا خانه پايين‌تر از خانه‌ي ما زندگي مي‌كرد، و به‌او گفتند كه ما امشب به‌ايران حمله كرده‌ايم. باقي جريان را هم كه مي‌دانيد. حال اين ماه مرداد، خيلي در زندگي من تأثير داشت و دارد. به‌همين علت آفتاب كذايي اين ماه را براي شما عكاسي كردم. تا بدانيد چه كشيده ام و چه مي‌كشم. تا شش هفت سالگي، دوران خوبي را گذارندم. مثل تمام پسر بچه‌هاي آن دوران توي سر كول هم سن و سال‌هاي خودم مي‌زدم و از درخت بالا مي‌رفتم و بالاي ديوارها مسابقه‌ي دو مي‌دادم و مادر بدبختم در حالي كه فرياد مي‌كشيد و دست راستش را به‌علامت تهديد تكان تكان مي‌داد، فرياد بر سرم مي‌كشيد كه: اي بچه بيا پايين، از اون بالا مي‌افتي و نمي‌ميري و ناقص مي‌شي. راستش را بخواهيد، من از تمام اين ادبيات كه به‌صورت فحش به‌سويم صادر مي‌شد، هيچ چيز نمي‌فهميدم. آخر مردادي بودم، و قرار نبود كه شاه بشوم و نخست وزير بشوم و وزير بشوم و وكيل. قرار بود حمال و عمله بشوم. مشكلات زندگي من از روز دهم فروردين 1326 شروع شد. آن هم در مهاباد. جريان از اين قرار بود كه در طلوع آفتاب اين دهم فروردين، قاضي محمد و صدر قاضي و سيف قاضي، به‌جرم قيام مسلحانه عليه نيروي دولتي و تجزيه‌ي قسمتي از خاك كشور و تشكيل حكومت خود مختار، تيرباران شدند. حالا مي‌پرسيد كه اين جريان چه ربطي به‌تو داشت؟ صبر كنيد. دومين مشكل زندگي من در تاريخ 29 خرداد همان سال شروع شد كه احمد قوام، نخست وزير استعفا داد و وزراي توده‌اي را از كابينه‌اش بيرون كرد. سومين مشكل من فرداي آن روز شروع شد. اين مشكل هم از اين قرار بود كه پدرم، احمدحسين‌خان، وزير كشاورزي قوام شد. مي‌دانم. حالا ديگر گيج شده‌ايد كه اين جريانات چه ربطي به‌مشكلات تو دارد. ربطش اين بود كه در آن دوران، بيشترين معلم‌ها توده‌اي بودند و از اين كه قوام نفت شمال را به‌استالين نداده بود و وزراي توده‌اي را هم از كابينه بيرون كرده بود و 3 نفر از اعضاي فاميل من يعني مرحوم منصورالسلطنه‌ي عدل و پدرم و مرحوم ابولحسن صادقي شوهر خواهر پدرم، كه از دشمنان قسم خورده‌ي پيشه وري و غلام يحيي بود، را وزير كرده بود. 3 ماه بعد از اين جريان، بعد از آن كه من آخرين ماه مرداد بي‌خيال خودم را سپري كردم، قدوم مبارك خودم را به‌مدرسه‌ي طهوري شماه‌ي 60 گذاشتم. تمام معلم‌هاي مرد اين مدرسه توده‌اي بودند و شش سال آزگار، از دست 3 نفر نامردترين و كثيف‌ترين و خيث‌ترين موجودات جهان، دور از جون الاغ، مثل خر از آنها كتك خوردم. از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر. هر بهانه‌ي كوچكي براي كتك زدن و به‌شلاق بستن كافي بود. چرا كفشت گلي است، چرا يقه‌ات كج است، و اين جور محملات. صبح به‌صبح تركه‌هايي را كه توي حوض خابانده بودند، از آب در مي‌آوردند و بيست سي ضربه مي‌زدند. اگر دستت را مي‌دزديدي ضربه‌ها دو برابر مي‌شد. اسم اين سه خبيث هم رباني و ناموري و امامي بود (اسم‌هاي كوچك‌شان را هم فراموش كرده‌ام). اگر امروز بفهمم كه زنده‌اند و كجا هستند، بعد از 56 سال، دمار از روزگارشان در خواهم آورد و اگر بفهمم كه در كجا چال شده اند، هر پنج شنبه شب، يك خدمتي به قبرشان خواهم كرد كه بيا و ببين. بله دوست من، تاوان نفت شمال و درگيري مردان سياسي را، من بچه‌ي شش ساله مي‌دادم. در اين دوران، 9 ماه از سال را به‌آرزوي فرارسيدن قدوم مبارك ماه مرداد بودم. از اول تعطيلي مدسه، استخر و شنا. در جهت مخالف آن 3 خبيث، استادان شناي بي‌نظيري داشتم. اولين آنها كه در دوره‌ي مقدماتي استاد من بود، استاد نعمتي بود و در استخر قهرماني امجديه‌ هم ماونداديِ بي‌همتا استادم بود كه درجه‌ي نجات غريقي خودم را هم از دست او گرفتم. بعدها، در فرانسه چندين سال كار كردم و با پول همان نجات غريقي، هاسلبلادهايم را خريدم كه هنوز با آنها كار مي‌كنم. خسته شديد؟ نه، جريان من با ماه مرداد هنوز تمام نشده است. بعد از كابينه ي قوام، پدرم سازمان برنامه‌ي 7 ساله را بنيان گذاشت. كه، همين سازمان برنامه و بودجه‌ي فعلي باشد. دوران مرحوم مصدق السلطنه بود و ملي شدن نفت و آن قدر درگيري وجود داشت كه مشكلات من، با آن 3 خبيث، مثل كله پاچه‌ي شپش مي‌نمود. به 1332 رسيديم و همان طور كه مي‌دانيد در «28 مرداد» همين سال كودتاي سرلشگر زاهدي اتفاق افتاد و پدرم با حفظ مديريت سازمان برنامه، وزير كابينه‌ي كودتا هم شد. در آن سال‌ها، هر چند حزب توده صاحب سازمان نظامي‌ هم شده بود، ولي از اين طرف هم تيمور بختيار، به‌نفير و صغير و كبير رحم نمي‌كرد. در آن سال من به‌كلاس اول دبيرستان رفتم. در اثر درگيري‌هاي كودكي، پوستم كلفت شده بود و گردني ستبر پيدا كرده بودم. شوخي‌هايمان با هم سن و سال‌ها، در اين بود كه به‌ديوار گچي مشت بزنيم و ببينيم كه مشت كي بيشتر توي گچ فرو مي‌رود. جو را كه داريد؟ در آن سال‌ها، اگر دبيري كم نمره مي‌داد، كارش بيخ پيدا مي‌كرد. به‌اين ترتيب، دبيرهاي توده‌اي هم حساب كار خودشان را كردند. ديگر، بستني نمي‌خورم و نوشابه نمي‌خورم نداشتيم. متوجه جريان كه هستيد. هستيد؟ پدر و مادر هم كه اوضاع را مي‌ديدند، براي ختم ماجرا، ما را به‌فرنگ فرستاند. در فرنگ، سال‌ها مثل برق گذشت. هيچ اتفاق خارق العاده‌اي، كه قابل عرض باشد نيفتاد. جزء اين كه عكاس شدم. يعني هيچ‌چي. يعني همان عمله و حمالي كه ماه مردادي بودنم برايم قرار بود به‌ارمغان بياورد. كه آورد. چند سالي دستيار ژاك روشون بودم و در امر عكاسي مد، كار كردم. يك روز هم حوصله‌ام، از اين كار سر رفت و به‌ايران مراجعت كردم. 13 آبان 1347 بود. 13 آبان، روزي نه مثل ساير روزها. به‌استخدام سازمان تله ويزيون ملي ايران در آمدم. سالي هفت هشت ماه دوربين به‌كول، در كوه‌ها و بيابان‌ها و شهرهاي دور و نزديك پرسه مي‌زدم. حالم خوب بود. بهترين زندگي ممكن جلويم بود و حال مي‌كردم. ‌مرداد 1348. در اين ماه متوجه شدم كه عكس‌ها، يك حال بدجوري دارند. كنتراست‌ها به‌هم ريخته‌اند. متوجه نبودم. فكر مي‌كردم داروها مشكل دارند. فكر مي‌كردم كه كاغذها مشكل دارند. آن روزها مثل امروز نبود كه ده‌ها هزار «اساتيد» توي كوي برزن‌ها ريخته باشد. در هر خانه‌اي را كه بزني، سه چهار تا «اساتيد» بريزد بيرون. «اساتيدي» كه درد را به‌آنها بگويي، و در سه سوت و جيك ثانيه آن را مرحم بگذارند. مجبور بودم، كه خودم ماجرا را حل كنم. در آن سال‌ها، سازمان تله‌ويزيون، آغاز به‌ساختن ساختمان‌هايش كرده بود و بخش فني سازمان، از من مي‌خواست كه از كارهاي آنها عكاسي كنم. همين ماجرا باعث شد كه بيشتر به‌سوي عكاسي معماري كشيده بشوم. باري با ديدن نقشه‌ها و نقش سايه‌ها بر آنها، متوجه شدم كه عملاً روي ساختمان‌ها، چنين سايه‌هايي وجود ندارد. بعد از چند روز راه رفتن و نگاه كردن و فكر كردن، يك روزي كه در وان حمام نبودم و مثل معمول توي كوه‌ها و بيابان‌ها پرسه مي‌زدم، مثل ارشميدس مغفور، فرياد زدم: اوركا. يافتم. بله، آفتاب نابكار ماه مرداد خفتم را چسبيده بود. و بدجوري چسبيده بود. شوخي بردار هم نبود. ايشان كه با من كنار نمي‌آمد. من بودم كه بايد با ايشان كنار بيايم. مثل جودو كارها از زور خودش بر عليه‌خودش استفاده كردم. سال‌ها گذشت. مي‌دانيد، كه بعد از عكاس شدنم، در ماه‌هاي مرداد، ديگر استخري در كار نبود. كار بود و كار، تا اين كه در 20 مرداد 1379، كه مصادف بود با ده اوت سال 2000،آخرين كسوف قرن اتفاق مي‌افتاد. اوايل ماه، به‌علت يكي از همين خر بازي‌ها كه ما عكاسان، استاد آن هستيم، زمين خورده بودم و مهره‌هاي كمرم پيچيده بود و زمين‌گير شده و در گير فيزيوتراپي و اين حرف‌ها بودم. در آن روزگار، تمام روزنامه‌ها در باره‌ي چگونه عكاسي كردن و نكردن اين كسوف مقاله مي‌نوشتند. در اين ميان، از روزنامه‌ي صبح امروز، كه پرتيراژترين روزنامه‌ي آن روزگار بود، با من تماس گرفتند و پرسيدند، كه براي عكاسي كردن از كسوف چه بايد كرد. بنده هم كه دراز كش، و به‌صورت افقي در حال استراحت بودم، به‌آنها توضيح دادم و اضافه كردم كه بهتر است كه از كسوف، ‌طوري عكاسي شود كه محيط زيست هم در آن عكس‌ها ديده شود. غافل از آن كه در ده – بيست روزي كه افتاده بودم، فراموش كرده بودم كه در ماه مرداد هستيم و آفتاب، آن بالاي بالا است. در روز كسوف، يعني روز تولدم، به خودم گفتم كه بهتر است كه يك عكسي از اين كسوف بگيرم، كه اگر احياناً فردايي پس فردايي جماعت از من خواستند كه خوب، تو كه به‌مردم مي‌گويي چه كنند و چه نكنند، خودت چه غلطي كرده‌اي؟ بتوانم يك چيزي به‌آنها نشان بدهم. به‌اين منظور يك تله ابژكتيو 1000 ميليمتري، كه خيلي سنگين است، روي دوربين گذاشتم و فيلترهاي مخصوص را هم نصب كردم و كشان كشان خودم را بيرون كشيدم. در اين لحظه، و يك هو، متوجه شدم كه آفتاب، آفتاب ماه مرداد است. و آن بالاي بالا است. با هر جان كندني بود، دوربين را بالا بردم. 3 تا عكس انداختم و دولا افتام. از درد نمي‌توانستم نفس بكشم. يك خر بازي ديگر كرده بودم، كه فقط ما عكاس‌ها استاد آن هستيم. خوب بهتر است كه بعد از اين همه وراجي، جريان را ختم كنيم و آن را ببنديم. مي‌گويند در سال‌هاي گذشته، يك ترك تركيه از مرز بازرگان به‌ايران آمد. سر مرز، ژاندارم ايراني از او پرسيد (البته آنهايي كه تركي مي‌دانند بهتر است مطلب را دوبله بخوانند)، كه اسمت چيست. ترك تركيه هم با تكبر در حالي كه گردنش را شق، بالا گرفته بود جواب داد: آهن و سنگ. در اين حال، ژاندارم همشهري ما سرش از روي دفترش بلند كرد و با لحني خيلي آرام، به‌او گفت: نرم مي‌شي، نرم مي‌شي. امسال هم، من با تكبر به‌خودم گفتم كه بايد بعد از اين همه سال تجربه، آفتاب ماه مرداد را نرم كنم. مطيع كنم. فكر نمي كنم موفق شدم. آفتاب ماه مرداد خيلي گردن كلفت‌تر از آن است كه نرم شود و مطيع شود. #gallery-30 { margin: auto; } #gallery-30 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-30 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-30.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-30.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9000; } #gallery-30.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-30.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-30.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-30.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-30.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9000; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-30.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-30.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-30.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9000; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); } #gallery-30.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 144 , 0 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-30.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-30.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-30.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-30.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

بنر کتاب عکس

لایت روم