بانک اطلاعات عکاسان ایرانی

|

عادل پازیار

نام: عادل نام خانوادگی: پازیار تاریخ تولد: ۱۳۶۳/۷/۲۳     بیوگرافی: کارشناسی خبرنگاری و کاردانی عکاسی خبری از دانشکده خبر       سوابق…
نام: عادل نام خانوادگی: پازیار تاریخ…
فهرست