زین العابدینی محسن

operator 2312

نام: محسن نام خانوادگی: زین العابدینی تاریخ تولد: 1366/03/23     بیوگرافی: دیپلم گرافیک از هنرستان میرعماد قزوینی 1383 کارشناس هنر در رشته فرش دستباف از دانشگاه هنر و معماری اردکان یزد 1389 کارشناسی ارشد در رشته تاریخ هنر ایران باستان ، دانشگاه آزاد اسلامی 1393   سوابق اجرایی و هنری: – فعالیت اجرایی: دبیر اولین دوره جشنواره استانی عکس سفید دبیر اولین دوره جشنواره استانی هنری هفت سین مدیر اجرایی اولین دوره مسابقه ملی عکس فرش دستباف ایران دبیر دومین دوره مسابقه ملی عکس فرش دستباف ایران دبیر جشنواره ملی عکس کار، تعاون اشتغال دبیر اولین دوره مسابقه ملی عکس گندم،آرد و نان دبیر سومین دوسالانه ملی عکس فرش دستباف ایران دبیر چهارمین دوسالانه عکس فرش دستباف ایران مدیرعامل شرکت هنری نقش رویای بهشت و… – جوایز کسب شده ملی و استانی کسب عنوان برترین جوان هنری در جشنواره منطقه ای رویش 1389 نفر دوم جشنواره ملی عکس بندر ماهشهر1388 برگزیده چهارم سومین جشنواره سراسری عکس فیروزه تبریز جایزه ویژه هیات داوران دوازدهمین هفته فیلم و عکس قزوین نفر اول نخستین دوره مسابقه عکس زن در آینه تصویر برگزیده عکس جشنواره هنرهای تجسمی دانش آموزان استان قزوین 1382 نفر اول رشته عکاسی در اولین نمایشگاه هنرهای تجسمی شهرستان البرز آثار متعدد راه یافته در بیش از  10 جشنواره سراسری در ایران تقدیر شده از سوی جشنواره های مختلف ملی – نمایشگاه: نمایشگاه انفرادی عکس(طلوع یک آماتور)1383 نمایشگاه اسلاید شو(مروری بر آثار محسن زین العابدینی)یزد1388 نمایشگاه گروهی در کشور برزیل 2009 نمایشگاه گروهی در کشور کلمبیا 2009 نمایشگاه گروهی عکس در نیویورک 2015 شرکت در چندین نمایشگاه گروهی دیگر در ایران – فعالیت رسانه ای عکاس هفته نامه استانی طلوع قزوین 1382 عکاس روزنامه جام جم 1386 عکاس خبرگزاری فارس 1387 عکاس روزنامه جهان فوتبال 1387 عکاس پرتال خبری شمس طوس از 1392 تا کنون عکاس دوماهنامه طره از 1392 تا کنون #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

مویدی ساسان

operator 5326

نام: ساسان نام خانوادگی: مویدی تاریخ تولد: 1338/3/9   بیوگرافی: در تاریخ نهم خرداد سال 1338 در اطاق رادیولژی بیمارستان مادران تهران متولد شدم. عکاسی را از سن هفده سالگی به صورت حرفه ای در روابط عمومی تلویزیون آموزشی در سال1355 شروع کردم واز سال 1361تا 1379 به عنوان عکاس و حامی پنج مجله هفتگی و ماهنامه مشغول بودم. از سال 1379 تا ابتدای اردیبهشت ماه سال 1386 در واحد عکاسی سیما دوره خدمتم را به پایان رساندم و علاقه ام به عکاسی مستند باعث شده تا در این شاخه از عکاسی همیشه خودم را مشغول ببینم. با عکاسی تبلیغاتی زندگی ام را می گذرانم وسالها است که از گوشه کنار کشورم-ایران- به عکاسی مشغولم.   سوابق اجرایی و هنری: • دریافت لوح زرین دستخط حضرت امام خمینی”ره”به عنوان عکاس برگزیده هشت سال دفاع مقدس-1368 • عکاس کتاب “تهران، پنجاه روز از جنگ”، موضوع حمله موشکی کشور عراق به شهر تهران، قطع خشتی، انتشارات سروش، سال 1368 • دریافت لوح تقدیر از سید محمد خاتمی وزیر ارشاد وقت-1368 • کسب رتبه دوم در مسابقه عکس کودک و نوجوان سوره-1369 • کسب رتبه ممتاز در مسابقه عکس سینمای جوان-1368 • صاحب عکس در کتاب طراحان فرش ایران، قطع وزیری، انتشارات سروش، سال 1365 • صاحب عکس در مجموعه کتاب های جنگ تحمیل • عکاس کتاب فرش بیات نماد، با موضوع معرفی فرش ایران، به سفارش شرکتی در تهران برای کشور آلمان، انتشارات نورند، قطع وزیری، سال 1375 • صاحب تمامی عکس های کتاب سیمای صنعت مازندران، انتشارات اداره صنایع مازندران، سال 1375 • صاحب عکس در کتاب حلبچه از دید عکاسان ایرانی، ستاد تبلیغات جنگ، سال 1368 • صاحب عکس در کتاب تصویر آفتاب، با موضوع ارتحال امام، قطع وزیری، انتشارات سروش، سال 1368 • کار مشترک با امیرعلی جوادیان در کتاب عکس جاذبه های کشور ایران با عنوان: ایران،یک پنجره،یک رودخانه،یک قلب، قطع وزیری، انتشارات ایران اینترنشنال، سال 1374 • صاحب 75 درصد از عکسهای کتاب “حلبچه بهار”67، همراه با سعید صادقی، احمد ناطقی علی فریدونی، قطع خشتی، انتشارات سروش، سال 1368 • برگزاری نمایشگاه عکس ” ماسوله قدیم، ماسوله جدید ” با 50 قطعه عکس رنگی و سیاه و سفید در محل آژانس عکس ایران، تهران، سال 1383 #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-12.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

مهاجران علی

operator 2277

نام : علی نام خانوادگی : مهاجران تاریخ تولد : 1354/11/1     سوابق اجرایی و هنری:   عضو خانه عکاسان ایران عضو انجمن ملی عکاسان ایران همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان عکاس از سال 1379 تا حال حاضر (دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی) برگزاری نمایشگاه انفرادی با عنوان بهارانه اول تا سی ام فروردین 1388 در محل نگارخانه آزادی با موضوع تنوع زیستی، حیات وحش ایران شرکت در نمایشگاه های هرم سرد، طبیعت و معماری ایران، عاشورائیان، قاب برعکس، سرزمین من و … همکاری در تهیه تصاویر فرهنگ نامه حیات وحش ایران (مهره داران)/انتشارات طلایی/اردیبهشت 1388 عکاسی و آماده سازی اطلس طبیعت گردی مناطق حفاظت شده کشور جلد اول (استان های گیلان، گلستان و مازندران)/انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست/خرداد 1388 عکاسی و آماده سازی اطلس طبیعت گردی مناطق حفاظت شده کشور جلد دوم (استان های اصفهان، سمنان و یزد)/انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست/مرداد 1388 عکاسی و آماده سازی اطلس طبیعت گردی مناطق حفاظت شده کشور جلد سوم (استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل)/انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست (در دست تهیه و چاپ) همکاری در تکمیل تصاویر اطلس پرندگان استان گیلان تاسیس و راه اندازی بانک عکس ملی تنوع زیستی کشور در سازمان حفاظت محیط زیست عضو هیئت داوران دومین دوره مسابقه عکاسی از طبیعت «تنوع زیستی در قاب تصویر» عضو هیئت موسس انجمن عکاسان نگاه (خانه عکاسان ایران) اجرای طرح آموزش عکاسی حیات وحش در دو سطح مقدماتی و تکمیلی به محیط بانان و محیط داران سازمان حفاظت محیط زیست مجری طرح شناسایی و تهیه شناسنامه عکاسان حیات وحش کشور منتخب در اولین همایش مستند سازان کشور در استان سمنان همکاری با مجلات سرزمین من (همشهری) – مجله زیست شناسی (انتشارات مدرسه) همکاری در تهیه اطلس پرندگان ایران همکاری در تهیه اطلس مهره داران ایران مدرس رسمی دوره های عکاسی طبیعت و حیات وحش (سازمان میراث) مدرس دوره های عکاسی خانه عکاسان استان البرز (حوزه هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) تهیه تصاویر کتاب تالاب های ایران برگزیده عکس منتخب IUCN سال 2010 عضو هیات داوران اولین دوره جشنواره مطبوعات و محیط زیست ایران عضو هیات داوران مسابقه طبیعت مازندران عضو هیات داوران مسابقه عکاسی نور و نگاه عضو هیات داوران مسابقه عکاسی محیط زیست در آموزه های رضوی مجری طرح تحقیقاتی عکاسی تاکسونومیک از نمونه های بیولوژیک (دانشگاه محیط زیست) تهیه و تالیف کتاب عکاسی علمی از نمونه های تیپ بیولوژیک (در دست چاپ) همکاری در تهیه تصاویر کتاب گربه سانان ایران (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) همکاری با دفتر تالیف کتب درسی (تهیه تصاویر کتاب های جدید درسی دوره های ابتدایی و راهنمایی) دبیر عکس پروژه اطلس ملی مناطق حفاظت شده کشور #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-13.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 20004, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

اسدی علی

operator 1549

نام: علی نام خانوادگی: اسدی تاریخ تولد: 1362/7/1     بیوگرافی: متولد و ساکن شهرستان لامرد واقع در استان فارس هستم .   سوابق اجرایی و  هنری: مقام دوم سوگواره استانی عکس لحظه های عاشورایی در ارسنجان سال 89 #gallery-14 { margin: auto; } #gallery-14 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-14 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-14.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-14.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

رحمانی امین

operator 2861

نام: امین نام خانوادگی: رحمانی تاریخ تولد: 1365/5/18     بیوگرافی: متولد شهر خوشه های زرین،تاکستان شروع فعالیت عکاسی از سال 1390     سوابق اجرای و هنری:   عکاس خبرگزاری مهر از سال 90 تا سال 93 عکاس آژانس عکس همشهری سال 94 عکاس خبرگزاری میزان  هم اکنون دبیر نخستین جشنواره استانی عکس “پیر تاکستان”سال 91 مدرس عکاسی در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تاکستان جوان برتر در حوضه فرهنگ و هنر شهرستان تاکستان سال 93 مسئول کانون عکاسان سینمای جوان شهرستان تاکستان عضو صندوق حمایت از هنرمندان، روزنامه نگاران و خبرنگاران عضو پیوسته خانه مطبوعات و سرای روزنامه نگاران استان قزوین همکاری با نشریه های کشور و استان، از جمله سرزمین من، همشهری، راه فردا، حدیث، ولایت، مینودر، آوای میهن، جهان اقتصاد، روزان، مینوی خرد، پبام شهر، صبح امید، ستاره صبح، بشارت نو ، رایحه مهر، فروردین امروز ، اندیشه زلال ، افق آینده،  آرمان مردم ، تابان و … ……………………………………………………………………………………………………………………………… برپایی نمایشگاه انفرادی عکس با عنوان  “اشک خاک” نگار خانه ماه  خرداد سال 90 – تاکستان برپایی نمایشگاه گروهی عکس با عنوان ” همچو این می” نگارخانه دیپلماتیک  دی ماه 91 – تهران برپایی نمایشگاه گروهی عکس با عنوان ” سبزسرخ”  موزه هنرهای معاصر آذر 92 – تهران برپایی نمایشگاه گروهی عکس با عنوان ” انتهای زمین”  آران و بیدگل آذر 93 – اصفهان برپایی نمایشگاه گروهی عکس با عنوان ” انتهای زمین”  خانه هنرمندان مرداد 93 – تهران برپایی نمایشگاه انفرادی عکس با عنوان  ” ناجیان امید ” نگارخانه بوستان  مهر 94 – قزوین برپایی نمایشگاه گروهی عکس با عنوان ” عین عاشورا” نگارخانه لاله  آذر 94 – تهران برپایی نمایشگاه گروهی عکس با عنوان ” اربعین حسینی”  فرهنگسرای آیینه آذر 94 – اراک برپایی نمایشگاه گروهی عکس موبایلی ” اوری دی ایران” خانه هنرمندان  اردیبهشت 95 –  تهران برپایی نمایشگاه گروهی عکس موبایلی ”  تهران شهر زندگی”  فرهنگ سرای ارسباران  تیر 95 – تهران برپایی نمایشگاه گروهی عکس با عنوان ” محرم”  گالری ایده   مهر 95 – اصفهان ………………………………………………………………………………………………………………………………   مقام سوم در جشنواره سراسری عکس یزد پیکچرز سال 90 – یزد جزو 7 استعداد جوان عکاسی مستند اجتماعی کشور در چهارمین جایزه عکس شید سال 92 – تهران مقام اول در سومین دوسالانه عکس نینوا سال 92 – قزوین مقام اول در جشنواره مطبوعات و خبرگزاری استان قزوین بخش عکس سال 92 – قزوین شایسته تقدیر در جشنواره استانی عکس مسجد ما سال 92 – قزوین مقام اول در جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها بخش عکس سال 93 – قزوین برگزیده در دومین جشنواره سراسری عکس خانه دوست با دو قطعه عکس در سال 93 – مشهد مقام سوم در بخش مجموعه عکس مستند اجتماعی در جشنواره عکس دوربین نت در سال 93 – تهران مقام اول در  دومین سوگوارهٔ ملی عکس یاس در سال 93 – قم مقام اول در دومین سوگواره سراسری عکس تعزیه لامرد در سال 94 – تهران مقام دوم در بخش اقتصادی در دهمین جشنواره عکس دوربین نت در سال 94 – تهران مقام سوم در بخش مجموعه عکس مستند اجتماعی در دهمین جشنواره عکس دوربین نت در سال 94 –  تهران شایسته تقدیر در بخش عکس موبایلی در یازدهمین جشنواره عکس دوربین نت در سال 94 – تهران برگزیده در سومین جشنواره سراسری عکس خانه دوست با دو قطعه عکس در سال 94 – مشهد مقام سوم در چهارمین سوگواره سراسری عکس هیات در سال  95 – قم مقام اول در مسابقه عکس شاهچراغ در سال 95 – شیراز مقام سوم در ششمین جشنواره سراسری عکس رضوی در سال 95 – تبریز مقام اول در بخش اقتصادی در یازدهمین جشنواره عکس دوربین نت در سال 95 – تهران مقام سوم در بخش آیین و مذهب در یازدهمین جشنواره عکس دوربین نت در سال 95 – تهران شایسته تقدیر در بخش اجتماعی در یازدهمین جشنواره عکس دوربین نت در سال 95 – تهران   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. راه یابی به بخش مسابقه در نخستین جشنواره سراسری عکس ایران شناسی سال 91 راه یابی به بخش مسابقه هشتمین جشنواره سراسری عکس اردیبهشت هرمزگان سال 91 راه یابی به بخش مسابقه دهمین جشنواره تصویر سال در چهار بخش با 6 قطعه عکس سال 91 راه یابی به بخش مسابقه سومین هفته عکس قزوین سال 91 راه یابی به بخش مسابقه نخستین جشنواره سراسری عکس دالاهو با 2 قطعه عکس سال 91 راه یابی به بخش مسابقه ششمین جشنواره بین اللملی هنرهای تجسمی فجر در بخش عکس سال 92 راه یابی به بخش مسابقه دومین جشنواره سراسری عکس ایران شناسی سال 92 راه یابی به بخش مسابقه نخستین جشنواره سراسری عکس چیستا با 2 قطعه عکس سال 92 راه یابی به بخش مسابقه  نخستین جشنواره سراسری عکس فواد سال 93 راه یابی به بخش مسابقه نخستین جشنواره سراسری عکس نگاه در سال 93 راه یابی به بخش مسابقه  نخستین جشنواره سراسری عکس بهار نارنج سال 93 راه یابی به بخش مسابقه نخستین سوگواره سراسری عکس تعزیه لامرد با 7 قطعه عکس سال 93 راه یابی به بخش مسابقه سومین جشنواره بین المللی عکس روژان با 2 قطعه عکس سال 93 راه یابی به بخش مسابقه دومین جشنواره بین المللی عکس خیام در سال 93 راه یابی به بخش مسابقه دومین سوگواره سراسری عکس یاس  با 2 قطعه عکس سال 93 راه یابی به بخش موبایلی سیزدهمین جشنواره تصویر سال با 2 قطعه عکس  در سال 94 راه یابی به بخش مسابقه  چهارمین سوگواره سراسری عکس هیات در سال  94 راه یابی به بخش مسابقه  سراسری عکس کرسم اوز با  2  قطعه عکس در سال 94 راه یابی به بخش مسابقه  نخستین سوگواره هنرهای تجسمی برج میلاد در سال 94 راه یابی به بخش مسابقه  دومین مسابقه عکاسی امروز عاشورا در سال 94 راه یابی به بخش مسابقه  سوگواره عکس قاب شیدایی در سال 94 راه یابی به بخش مسابقه  سوگواره عکس قاب شیدایی در سال 94 راه یابی به بخش مسابقه سوگواره ملی عکس عاشورایی بیرق  با 2 قطعه عکس در سال 94 راه یابی به بخش مسابقه  نخستین جشنواره سراسری عکس بازار اراک با 3 قطعه عکس در سال 94 راه یابی به بخش مسابقه  پنجمین جشنواره سراسری عکس بیرجند در قاب ایران با 3 قطعه عکس سال 94 راه یابی به بخش مسابقه نخستین سوگواره سراسری عکس تعزیه لامرد با 8 قطعه عکس سال 94 راه یابی به بخش مسابقه  نخستین جشنواره سراسری عکس ادواری تعاون در سال 94 راه یابی به بخش مسابقه  نخستین سوگواره هنرهای تجسمی برج میلاد در سال 94 راه یابی به بخش مسابقه  سراسری عکس کرسم اوز با  2  قطعه عکس در سال 94 راه یابی به بخش موبایلی سیزدهمین جشنواره تصویر سال با 2 قطعه عکس  در سال 94 راه یابی به بخش مسابقه  عکس شاهچراغ با 2 قطعه عکس در سال 95 راه یابی به بخش مسابقه  جشنواره ملی عکس رویای سرزمین پارس با 2 قطعه عکس در سال 95 راه یابی به بخش مسابقه  جشنواره ملی عکس رضوی  در بخش اصلی و موبایل با 2 قطعه عکس در سال 95 راه یابی به بخش مسابقه  جشنواره ملی عکس قزوین با یک مجموعه عکس و یک تک عکس در سال 95 راه یابی به بخش مسابقه  نهمين جشنواره سراسری عکس رشد  با 3 قطعه عکس در سال 95 راه یابی به بخش مسابقه، کتاب  و نمایشگاه دومین جشنواره ملی قاب فیروزه ای در سال 95 راه یابی به بخش مسابقه نخستین جشنواره عکس مترو شهر زیر زمینی با 5 قطعه عکس در سال 95 و… #gallery-15 { margin: auto; } #gallery-15 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-15 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-15.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-15.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

آقائی محمدرضا (اُمید)

operator 2708

نام: امید (محمدرضا) نام خانوادگی: آقائی       بیوگرافی: متولد شیراز هستم و عکاسی را از سال 1365 آغاز کردم.   سوابق اجرایی و هنری: نمایشگاه عکس گروهی – خانه زینت الملک 1377 نمایشگاه عکس گروهی – خانه زینت الملک 1379 نمایشگاه عکس گروهی – خانه زینت الملک 1380 نمایشگاه عکس فارس، انفرادی – خانه زینت الملک 1381 نمایشگاه عکس گروهی – اولین بازار گردشگری خاور میانه 1381 نمایشگاه عکس گروهی – دومین بازار گردشگری خاور میانه 1382 نمایشگاه عکس عاشورا، گروهی – مسجد نصیر الملک 1383 نمایشگاه عکس انفرادی – سومین بازار گردشگری خاور میانه 1383 نمایشگاه عکس انفرادی – گنکره بزرگ فارس شناسی 1384 نمایشگاه عکس فارس، انفرادی – خانه زینت الملک 1385 نمایشگاه عکس هفته گردشگری، گروهی – باغ مهر جوان 1386 نمایشگاه عکس انفرادی – چهارمین بازار گردشگری خاور میانه 1386 نمایشگاه عکس هفته گردشگری، انفرادی – حافظیه 1387 نمایشگاه عکس انفرادی – پنجمین بازار گردشگری خاور میانه 1387 نمایشگاه عکس هفته فرهنگ شیراز در اهواز، انفرادی 1388 نمایشگاه عکس هفته میراث فرهنگی، انفرادی – خانه زینت الملک 1388 نمایشگاه عکس هفته فرهنگ شیراز در نیکوزیای قبرس، انفرادی 1388 آثار چاپی – عکاسی برای 17 عنوان کتاب دانش نامه آثار تاریخی فارس – گروهی 1384 موزه های فارس- گروهی 1384 شیراز خال رخ هفت کشور 1385 راهنمای گردشگری فارس 1385 راهنمای شیراز – گروهی 1386 حافظ 1386 راهنمای بازدید از پاسارگاد و نقش رستم – گروهی 1386 شیراز شهر جاویدان – گروهی 1386 فارس – گروهی 1386 تخت جمشید 1387 رشک بهشت، چشم اندازهای سرمایه گذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس – گروهی 1387 شیراز شهر راز – گروهی 1387 نقش دست، گذری بر صنایع دستی فارس 1387 نارنجستان و خانه زینت الملک – گروهی 1388 شیراز شهر آسمانی – گروهی 1388 فارس به زبان ژاپنی 1388 دلشدگان هنر1388 عکاسی سازه های آبی استان جهت موزه آب 1388 چاپ بیش از 40 عنوان کارت پستال و پوستر چاپ بیش از 50 عنوان بروشور آثار و شهرستان های فارس دوره یکساله فیلمسازی، انجمن سینمای جوان 1365-1366 شرکت در جشنواره فیلم وحدت تبریز 1374 شرکت در جشنواره فیلم سینمای جوان تهران 1375 شرکت در جشنواره فیلم سینمای جوان شهرکرد 1376 ساخت مجموعه مستند تلویزیونی در 60 قسمت، شبکه استانی – « گفته ها و نا گفته های شیراز» 1380 ساخت مجموعه مستند تلویزیونی در 26 قسمت، شبکه استانی – « فارس سرای من» 1381 ساخت آنوس دومین نمایشگاه بازار گردشگری خاورمیانه 1382 ساخت تیزر سومین نمایشگاه بازار گردشگری خاورمیانه 1383 ساخت تیزر کنگره بزرگ فارس شناسی 1384 ساخت فیلم راهنمای بازدید از موزه تاریخ فارس 1384 ساخت آنوس و تیزر چهارمین نمایشگاه بازار گردشگری خاورمیانه 1386 ساخت آنوس و تیزر پنجمین نمایشگاه بازار گردشگری خاورمیانه 1387 ساخت آنوس ششمین نمایشگاه بازار گردشگری خاورمیانه 1388 ساخت گزارش عملکرد پروژه کارخانه اطهر آب شیراز 1388 مسئول سمعی و بصری بنیاد فارس شناسی به مدت 12 سال 1375 تا 1387 #gallery-16 { margin: auto; } #gallery-16 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-16 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-16.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-16.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

امامی ساتیار

operator 4264

نام: ساتیار نام خانوادگی: امامی تاریخ تولد: شهریور 1354       بیوگرافی: ديپلم گرافيك و ليسانس عكاسي از دانشكده هنر و معماري تهران از سال 1369 فعاليت عكاسي در انجمن سينماي جوانان ايران آغاز شد و تا كنون در مطبوعات و رسانه هاي خبري ايران  ادامه دارد…   سوابق اجرایی هنری: عكاس هفته نامه تماشاگران،عكاس روزنامه انتخاب،دبير گروه عكس ضميمه ايرانشهر روزنامه همشهري، عكاس خبرگزاري فارس، دبير گروه عكس روزنامه كارگزاران، دبير گروه عكس روزنامه جام جم و موسس آژانس عكس جام جم، دبير گروه عكس مجله نسيم، دبير گروه عكس مجله سينمايي 24 همشهري، دبير گروه عكس مجله ديپلماتيك همشهري،دبير عكس آشپزي مثبت همشهري، عكاس گروه مجلات همشهري و بر خي از مجلات خبري و غيرخبري ايران، دبير گروه عكس روزنامه همشهري و آژانس عكس همشهري در حدود 7 فيلم سينماي به عنوان عكاس سينما فعاليت داشته ام. ( عكاس فيلمهاي سينمايي: رسم عاشق كشي به كارگرداني خسرو معصومي،فيلم سينمايي چشم به كارگرداني جميل رستمي،فيلم سينمايي به هدف شليك كن به كارگرداني محمد كتيرايي،فيلم سينمايي بغض به كارگرداني رضا درميشيان،فيلم سينمايي چه خوبه برگشتي به كارگرداني داريوش مهرجويي،فيلم سينمايي مادر قلب اتمي به كارگرداني علي احمد زاده،فيلم سينمايي چهارشنبه 19 ارديبهشت به كارگرداني وحيد جليلوند عضو هيئت مديره انجمن عكاسان مطبوعاتی ايران و نايب رئيس انجمن صنفی عكاسان مطبوعاتی ايران. دبير گروه عكس روزنامه همشهری و مدير آژانس عكس همشهری(از اردی بهشت 1393 تا تیرماه 1397) #gallery-17 { margin: auto; } #gallery-17 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-17 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-17.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-17.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

خدمتی جاوید

operator 2126

نام: جاوید نام خانوادگی: خدمتی تاریخ تولد: 1349     بیوگرافی: کارشناسی ارتباط  تصویری سابقه 16 سال تجربه عکاسی تدریس عکاسی در هنرستانهای هنر اردبیل از سال 1378 مدرس سینماجوان دفتر اردبیل,حوزه هنری اردبیل,دانشکده خبر,دانشگاه فرهنگ و هنر و …. عضو انجمن عکاسان ایران     سوابق اجرایی و هنری: شرکت در بیش از پنجاه نمایشگاه جمعی. برپایی دو نمایشگاه انفرادی. حضور در چندین جشنواره و نمایشگاه خارجی. برگزیده بیش از شصت جشنواره ملی و منطقه ای و استانی. کسب رتبه برتر در بیش از پانزده جشنواره ملی . داور بخش عکس جشنواره های استانی در بیش از ده مورد. داور استانی بخش عکس پرسش مهر ریاست جمهوری در شش دوره. داور بخش عكس بيستمين دوره مسابقات علمي و فرهنگي و هنري دانشجويان مراكز تربيت معلم سراسر كشور. داوراولین جشنواره سراسری عکس طبیعت نمین. برپایی چندین کارگاه تخصصی عکس در حوزه هنری,دانشکده خبر, سینما جوان و ….   #gallery-18 { margin: auto; } #gallery-18 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-18 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-18.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-18.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-18.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-18.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-18.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

باقریان عباس

operator 1530

نام: عباس نام خانوادگی: باقریان     بیوگرافی: دوران کودکی و نوجوانیم در شیراز سپری شد. در محله ای سنتی ودرجوارمرقد سیدعلاالدین حسین. . . سال های اولین سیاه مشق های عکاسی ام با دوربین لوبیتل 2 از همه موضوعی بود، تیر و تخته و دیوار و گداهای رهگذرواهل وطایفه و. . . . برای ادامه تحصیل به تهران آمدم، در رشته تولید تلویزیون مدرسه سینما و تلویزیون پزیرفته شدم… حال نگاهم به پیرامون عمیق تروعلمی ترشده بود . اولین نمایشگاهم جمعی همراه با عکسهای کاوه گلستان و نادرمهربان , عباس میرمالک درتالار تخت جمشید در سال 1358برگذارگردید . . . ازمحضراساتید: هادی شفاییه، احمد عالی، بهمن جلالی و ضیاالدین خطیر بهره ها بردم و چند سالی به تدریس اشتغال داشتم . . . در تولید سریال ها و فیلم های بیشمار با صداوسیما همکاری داشتم . . . حال پس ازسالها زندگی با دوربین، آنچه مانده مجموعه تصاویریست که همراه با عکسهای هنرمندان عکاس دیگر، گوشه هایی از تاریخ اجتمایی و مصور این آب و خاک را برای آیندگان به یادگار می گذارد. . . مگر نه این است که عکس های بجا مانده ازعکاسان یک ملت آیینه تمام نمای تاریخ یک کشورند   سوابق اجرایی و هنری: -جوایز: دیپلم افتخارجشنواره abu جایزه هیأت داوران چهارمین دوره جشنواره جوان جایزه مسابقه عکاسی واسلاید صداو سیما جشنواره جایزه دومین جشنواره ادبی هنری روستا جایزه تعلیم و تربیت از نگاه تصویر جایزه بینال بمبِی – هندوستان -نمایشگاهها: تالار تخت جمشید – نمایشگاه جمعی – 1357-1358 اتحادیه فیلمسازان جوان آسیا – شیراز مدرسه سابق تلویزیون وسینما – 1358 نگارخانه رشاد – 1359 موزه هنرهای معاصر – 1361-1362 تالاروحدت – 1366 تالارخانه سوره – تگ نگاره ها-1371 نمایشگاه جهانی عکس زاگرب – 1983 نمایشگاه عکاسان آسیایی – موزه هنردانشگاه بمبِی – هندوستان – 1985 منتخب نمایشگاه photo7- romania- 1986 #gallery-19 { margin: auto; } #gallery-19 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-19 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-19.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-19.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-19.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-19.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-19.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

امیدواری امید

operator 2369

نام: امید نام خانوادگی: امیدواری متولد: 1361   بیوگرافی: متولد ۱۳۶۱، شیراز تحصیلات دانشجوی کار‌شناسی عکاسی دانشگاه هنر اصفهان فوق دیپلم نرم‌افزار رایانه از دانشگاه آزاد فسا نویسنده و مترجم مقالات عکاسی عناوین مطالبم: ـ بازنمایی و بازنگری زن روز در فتومونتاژهای هانا هوخ، فصلنامه عکاسی، شماره دو (عنوان این مطلب در این نشریه به اشتباه چیزی دیگری درج شده است.) – عکاسی خیابانی، مروری تاریخی و نگاهی به رویکردهای جدید این ژانر – این پرنده مهاجر؛ نگاهی به مجموعه‌ی «حالِ گذشته» مهران مهاجر – عکاسی:ابژکتیو یا سوبژکتیو؟ ـ «آره، ما فریک بودیم»، گفتگو با هیلا بخر – درباره‌ی استیتمنت ـ گفتگوی جرج کلبرگ با تاد هایدو – نمادگرایی در عکاسی: آیا مجموعه خانواده‌ی نزدیک سالی مان هرزه‌نگاری کودک است؟ – دست پنهان جف وال ـ هری کالاهان؛ درون‌گرا و شاعر‌پیشه – دختر تاریخ هنر – لحظه‌ی قطعی؟ -هنر در‌امتداد دست؛ تاریخ سلفی – فرمالیسم در آثار جف وال و آندریاس گرسکی – از آن خودسازی در هنر – پست‌مدرنیسم در عکاسی – زیباشناسی عکاسی – فرم و محتوا: یادداشتی از استیون شور جوایز: مدال طلای انجمن عکاسی آمریکا، جشنواره فوتوژورنالیسم نورث جرسی، آمریکا، آبان ۸۹ روبان افتخارهفدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها، آبان ۸۹ مقام دوم سومین جشنواره عکس شوکا، تهران، شهریور ۸۹ مقام سوم اولین جشنواره عکس طبیعت فارس، شیراز، آبان ۸۹ مدال طلای UPI، جشنواره بین المللی صربستان، خرداد ۹۰ عکاس برگزیدۀ دومین دورۀ جشنوارۀ سراسری «سلامت و روان»، آبان ۹۰ مقام اول جشنواره عکس طرفه هنر شیراز، مهر ۹۲ عکاس برگزیده سومین دوره جشنواره بین‌المللی عکس رژان با موضوع «رنگ»، شهریور ۹۳ برنده جایزه ویژه دکتر هادی شفاییه در بخش پرتره محیطی پنجمین جشنواره ملی عکس فیروزه، تبریز، شهریور ۹۳ نمایشگاه‌های گروهی: نمایشگاه عکاسان ایرانی کلوپ عکس فوکوس تیم، قرقیزستان، بهار ۹۰ نمایشگاه گروهی عکس سایت عکسبازی، گالری آران، تهران، تیر ۹۰ نمایشگاه گروهی عکس «عکاسان خاکستری»، نگارخانه فرهنگ قم، آبان ۹۰ نمایشگاه گروهی عکس سایت عکسبازی، «پرچم ایرانی»، دهلی هندوستان، بهمن۹۰ نمایشگاه گروهی عکس سایت عکس هفته، تهران، مهر ۹۱ دومین نمایشگاه گروهی عکس سایت فوکوآرت، شیراز دومین نمایشگاه گروهی دانشجویان عکاسی دانشگاه پیام‌ نور شیراز، پاییز ۹۱ سومین نمایشگاه گروهی عکس سایت 1PIX، تیر ۹۳ نمایشگاه FOCUS IRAN: Contemporary Photography and Video، لس آنجلس، آمریکا، بهمن ۹۳ نمایشگاه گروهی آثار هنری دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان، فرایبورگ آلمان، اردیبهشت ۹۵ نمایشگاه گروهی عکس دانشجویان عکاسی دانشگاه هنر اصفهان با عنوان «گفتگو»، اصفهان، خرداد ۹۵ چند عکس من در این کتاب‌ها: مجموعه کتاب هنرهای تجسمی انتشارات یساولی در همین حوالی، منتخبی از آثار عکاسان گروه خاکستری هیچ چیز مثل مرگ تازه نیست، کتاب شعر و عکس، گروس عبدالملکیان، به اهتمام نازنین طباطبائی داوری: دومین جشنواره ملی ادبی هنری شاهچراغ‏، شیراز، تابستان ۹۴ ایمیل:  oomidvari@gmail.com #gallery-20 { margin: auto; } #gallery-20 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-20 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-20.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-20.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-20.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-20.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-20.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

شریفی مهرداد

operator 2061

نام: مهرداد نام خانوادگی: شریفی         سوابق اجرایی و هنری: -عضو و فارغ التحصیل انجمن سینمای جوان -عضو و فارغ التحصیل انجمن خوشنویسان -عضو انجمن هنرهای تجسمی – -فارغ التحصیل مهندسی کشاورزی -احراز بیش از 35 رتبه هنری در سطح کشور -دیپلم عکاسی -مسئول اسبق گروه هنر انجمن هنرهای تجسمی استان مرکزی -مدیر استودیو 7 -مدیر گروه ” مستند سازان هفت ” -عضو باشگاه خبرنگاران جوان -داوری مسابقه و جشنواره های هنری … #gallery-21 { margin: auto; } #gallery-21 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-21 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-21.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-21.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-21.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-21.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-21.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

اکبری پابندی یوسف

operator 2147

نام: یوسف نام خانوادگی: اکبری پابندی     بیوگرافی: متولد تبریز شروع عکاسی از سال 1379     سوابق اجرایی و هنری: – عضو گروه عکاسان یاد – عضو انجمن هنر عکاسی استان آذربایجانشرقی – شرکت در چندین نمایشگاه گروهی – نفر اول سومین جشنواره سراسری عکس طلیعه ظهور – شهر مقدس قم سال 87 – نفر اول جشنواره استانی عکس کاروانهای راهیان نور – تبریز سال 87 – نفر اول چهارمین جشنواره سراسری عکس عاشورائی “اشک محرم” مرودشت استان فارس – سال 88 – عکاس برتر در جشنواره سراسری ره آورد سرزمین نور – سال 86 – عکاس برتر در جشنواره فرهنگی هنری ” رمضان در آئینه هنر” سنندج – سال 87 – عکاس برتر در چهارمین جشنواره جوانان مساجد ” حضور” اراک – سال 87 – نفر دوم جشنواره عکس استانی تازیبائی دانشگاه آزاد – تبریز سال 82 – نفر دوم چهارمین جشنواره سراسری “هنرهای تجسمی بسیج” ساری – سال 86 – نفر دوم جشنواره سراسری عکس عاشورائی “اشک محرم” مرودشت استان فارس – سال 87 – نفر دوم دومین جشنواره سراسری “شوق نیاز” تهران – سال 87 – نفر دوم اولین جشنواره سراسری “عکس عاشورا” کرمانشاه – سال 88 – نفر دوم جشنواره استانی عکس “پدر” تبریز – سال 85 – نفر سوم جشنواره منطقه ای عکس دانشجوئی تبریز – سال 82 – نفر سوم فراخوان عکس عاشورا توسط روزنامه اعتماد – تهران سال 86 – نفر سوم جشنواره منطقه ای عکس ” فرهنگ رضوی” تبریز – سال 87 – نفر سوم جشنواره سراسری عکس عاشورائی “نگاه” ورامین استان تهران – سال 87 – نفر چهارم اولین جشنواره سراسری عکس “حضور” مشهد – سال 86 – نفر چهارم پنجمین جشنواره منطقه ای شمالغرب عکس “با عاشورائیان” زنجان – سال 86 – نفر چهارم ششمین جشنواره منطقه ای شمالغرب عکس “با عاشورائیان” زنجان – سال 87 – تقدیر در جشنواره سراسری عکس “عاشورائی دانشگاه هنر” استان تهران – سال 85 – تقدیر در جشنواره استانی عکس ” مظاهر اعتیاد” تبریز – سال 85 – تقدیر در دو بخش جشنواره سراسری عکس “نماز شکوفائی” تهران – سال 87 – تقدیر در دو بخش جشنواره سراسری عکس “رکعتی عشق” تهران – سال 88 – عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “دانشجوئی” تبریز – سال 79 – عکاس برگزیده اولین ، چهارمین ، پنجمین ، ششمین جشنواره سراسری ره آورد سرزمین نور – تهران در سالهای 81 ،82 ، 84 ، 85 ، 86 . – نفر برگزیده چهارمین جشنواره منطقه ای شمالغرب عکس “با عاشورائیان” زنجان – سال 85 – نفر برگزیده اولین جشنواره سراسری عکس “کودکان استثنائی ” تهران – سال 85 – عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “ادیان توحیدی” تهران – سال 86 – عکاس برگزیده دومین جشنواره سراسری عکس “کودک آئینه معنویت” تهران – سال 86 – عکاس برگزیده چهارمین جشنواره سراسری عکس “دریا” تهران – سال 86 – عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس رضوی بجنورد استان خراسان – سال 85 – عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس رضوی اهواز – سال 86 – عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “حجاب و عفاف” تهران – سال 86 – عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “عاشورائی” تهران – سال 86 – عکاس برگزیده اولین جشنواره استانی عکس “خبری” تبریز – سال 86 – عکاس برگزیده دومین جشنواره منطقه ای عکس “خبری” تبریز – سال 87 – عکاس برگزیده هشتمین جشنواره سراسری عکس “آبرنگ” مشهد – سال 87 – عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “یاران حسین (ع)” تهران – سال 87 – عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “انتظار ، مهدویت” قم – سال 87 – عکاس برگزیده دومین جشنواره سراسری عکس “حضور” مشهد – سال 87 – عکاس برگزیده اولین جشنواره سراسری عکس “ملی مشهد” مشهد – سال 87 – عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “کارآفرینی” تهران – سال 87 – عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “مرد” تهران – سال 87 – عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “سفر با قطار” تهران – سال 87 – عکاس برگزیده جشنواره فرهنگی هنری “کریمه اهل بیت (س)” تهران – سال 87 – عکاس برگزیده جشنواره عکس “بیرق سرخ” تهران – سال 87 – عکاس برگزیده چهارمین جشنواره سراسری عکس “اشک محرم” مرودشت استان فارس – سال 88 – عکاس برگزیده جشنواره عکس “نماز ظهر عاشورا” کرمانشاه – سال 88 – عکاس برگزیده جشنواره عکس “عشق (ع)” اصفهان – سال 88 – عکاس برگزیده دومین جشنواره سراسری عکس دانشگاه آزاد “جوانان عصر ما” تهران – سال 88 – عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “ادیان توحیدی” تهران – سال 88 #gallery-22 { margin: auto; } #gallery-22 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-22 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-22.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-22.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-22.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-22.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-22.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-22.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-22.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-22.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-22.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

بغدادچی کاوه

operator 1119

نام: کاوه نام خانوادگی: بغدادچی #gallery-23 { margin: auto; } #gallery-23 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-23 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-23.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-23.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-23.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-23.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-23.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-23.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-23.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-23.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-23.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-23.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-23.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

قلمسیاه علی

operator 2848

نام: علی نام خانوادگی: قلمسیاه #gallery-24 { margin: auto; } #gallery-24 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-24 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-24.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-24.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-24.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-24.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-24.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-24.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-24.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-24.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-24.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-24.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-24.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

بایرام نژاد محسن

operator 3163

نام: محسن نام خانوادگی: بایرام نژاد تاریخ تولد: 1359/07/14   بیوگرافی: متولد شهر تبريز ديپلم عكاسی دارای مدرك مربی‌گری هنر مدرس عكاسی هنرستان (1385) مدرس عکاسی انجمن سینمای جوان ایران، دفتر تبریز (89 – 1388) مدرس عكاسی دانشكده­ی سماء (1388)   سوابق اجرایی و هنری: همكاری با نشريات سراسري به عنوان نويسنده، مترجم و عكاس: (دوربين عكاسي، عكس، تكم، تصوير و …) -ترجم كتاب­های:   “درباره­ي نگاه به عكس­ها”، گفت­ و گوی بيل جي و ديويد هورن (انتشارات حرفه: هنرمند، چاپ اول 1388، چاپ دوم 1389) “ماهیت عکس­ها”، نوشته­ی استیون شور (انتشارات مرکب سپید، چاپ اول 1389) “زبان عکس” (با همکاری)، نوشته­ی رابرت اکرت (زیر چاپ، 1389، انتشارات حرفه: هنرمند) “نمادهاي عكاسي – قرن بيستم” (با همكاري) (زير چاپ، 1389، انتشارات مركب سپيد) -برگزاري يك نمايشگاه عكس انفرادي: (نگارخانه استاد ياسمي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي تبريز، فروردين 1384) -حضور در نمايشگاه‌هاي گروهي عكس (داخلي و خارجي) منتخب نمايشگاه­ها: عكاسان تبريز در استانبول (فتوگراف اوي {خانه عكس}) در تبريز (نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي، بهار 1383) عكاس مهمان در نمايشگاه Silver Eye! {چشم نقره‌اي!) انگلستان (امور خيريه، انجمن عكاسان آزاد انگلستان، 2008) اولين اكسپوي عكس ايران (موسسه فرهنگي هنري صبا، 1387) ششمین و هفتمین گردهمایی تصوير سال (خانه هنرمندان ايران، 1388- 1387) دومين جشنواره آثار و توليدات مراكز استاني (بخش عكس، حوزه هنري تهران، 1387) -برگزيده جشنواره‌هاي عكاسي داخلي (سراسري): دوسالانه­ي اديان توحيدي (1384 و 1386، دو دوره)، دهمين دوسالانه­ي عكس ايران (1385)، عكس رشد (1387)، فجر ماهشهر (1388)، ارديبهشت هرمزگان (1389) -برگزيده جشنواره‌هاي عكاسي جهاني: كنوكه هايست بلژيك (2006 و 2007، دو دوره)، چاهو تركيه (2007)، زاگرب كرواسي (2008)، عكس براي صلح، عكس براي بردباري (ايتاليا، موسسه تحقيقات و بايگاني آثار عكاسي كراف، 2009)، جانز برزيل (2009) -مشاور عكاسي پروژه Art & Culture انگلستان (موسسه­ي ساچي، 7-2006) www.cultgaist.com/4c     -مدیر هماهنگی دومین جشنواره سراسری عکس فیروزه (تبریز – پاییز 1388) #gallery-25 { margin: auto; } #gallery-25 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-25 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-25.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-25.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-25.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-25.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-25.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-25.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-25.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-25.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-25.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-25.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-25.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

یداللهی آرش

operator 2862

نام: آرش نام خانوادگی: یداللهی تاریخ تولد: 1349   سوابق اجرایی و هنری: ١ـ خبرنگار ونويسنده و عكاس مجله تخصصي عكس ايران (2005 ـ 1998) ٢ـ فارغ­التحصيل رشته عكاسي، دانشگاه آزاد تهران ـ ايران (1999) ٣ـ پايان نامه كارشناسي ـ استاد مشاور كاوه گلستان ( 1999) ٤ ـ چاپ ويژه نامه آثار عكاسي photo art، ويدئو آرت آرش يداللهي در مجله عكس شماره 149 به قلم زنده ياد كاوه گلستان (1999) ٥ـ برپايي نمايشگاه فتوآرت، گالري اثر تهران ( 2000) ٦ـ ارائه اثر در نمايشگاه هنر مفهومي ـ گالري برگ ـ تهران (2000) گزارش ويژه­اي از اثر ارائه شده در شبكه BBC world پخش شد. ٧ـ برپايي نمايشگاه انفرادي هنري Istallation گالري برگ سال (2000) ٨ ـ تهيه مصاحبه­هاي تخصصي عكاسي براي نشريات معتبر داخلي (روزنامه همشهري و اعتماد ملي ) (2006 ـ 2000) ٩ ـ فارغ­التحصيل رشته خبرنگاري از وزارت فرهنگ ايران (2001) 10 ـ عكاس خبري روزنامه همشهري از سال (2006 ـ 2001) ١١ـ دعوت به حضور و ارائه اثر در اولين نمايشگاه هنر مفهومي ايران، موزه هنرهاي معاصر تهران (٢٠٠١) ١٢ـ دعوت به حضور و ارائه اثر در اولين دوسالانه هنر مدرن ايران، موزه هنرهاي معاصر (٢٠٠٢ ـ ٢٠٠١) ١٣ـ عكاسي از بافت قديمي تهران (محله منيريه) به سفارش مركز پژوهش­هاي شهرداري تهران جهت تهيه كتاب عكس و برپايي نمايشگاه عكس. (٢٠٠١) ١٤ـ عكاسي از بافت قديمي تهران جهت تهيه عكس براي كتاب تهران (٣) به نوشته دكتر ناصر تكميل همايون ـ انتشارات مركز پژوهش­هاي علمي و فرهنگي (٢٠٠٤) ١٥ـ دبير تحريريه مجله عكس (2005 ـ 2003) 16 ـ عكاسي سينما، فيلم «من به اضافه دشمن» تلويزيون ايران (2003) ١٧ـ همكاري به عنوان عكاس خبري با خبرگزاري فارس (2006 ـ 2005) 18ـ فارغ­التحصيل رشته كارگرداني سينما زير نظر عباس كيارستمي، احمد اميني، ناصر تقوايي از موسسه كارنامه ـ تهران (2006) 19 ـ دستيار كارگردان و تهيه كننده برنامه پخش زنده «سين سرخ» به تهيه كنندگي و كارگرداني محمد صالح اعلاء ـ تلويزيون ايران ( 2006) ٢٠ـ دبير سرويس عكس نشريه نشاني ـ صاحب امتياز محمد صالح اعلاء 2006 تا كنون 21 ـ عكاس خبري خبرگزاري حيات ـ ايران ( 2007 ـ 2006) ٢٢ـ عكاسي مستند اجتماعي و صنعتي از تأسيسات نفتي ايران به سفارش وزارت نفت ايران ( 2008 ـ 2006) 23 ـ دستيار كارگردان و برنامه­ريز مجله هنري تلويزيوني نگارستان به كارگرداني صالح‌اعلاء (2008 ـ 2006) 24 ـ برپايي نمايشگاه انفرادي عكس ـ گالري مهروا ـ تهران (2007) ٢٥ ـ عكاسي فيلم «پيك» ارائه شده در جشنواره فيلم A.B.U و جشنواره تلويزيونها و راديوهاي آسيا (2008 ـ 2007) 26 ـ تدوين، صداگذاري سريال تلويزيوني 36 قسمتي «نفس» تلويزيون ايران (2008) 27 ـ كارگرداني و تدوين ويدئو موزيك (كليپ) كودكي ـ تلويزيون ايران (2008) 28 ـ تدوينگر برنامه تلويزيوني آستانه 3000 دقيقه برنامه براي گروه سني نوجوان ـ تلويزيون ايران (2009 ـ 2008) 29 ـ تدوين و دكوپاژ كليپ «سلام بهار» تلويزيون ايران (2008) ٣٠ـ كارگردان برنامه پخش زنده تلويزيوني «بچه­ها مدرسه» ١٢٠ برنامه به مدت شش ماه هر روز ٦ تا ٧ صبح تلويزيون ايران (گروه سني نوجوان) عضويت­ها : ١ـ عضو رسمي انجمن صنفي عكاسان مطبوعات ايران از ٢٠٠١ تا كنون. ٢ـ عضو رسمي انجمن صنفي روزنامه­نگاران ايران از ٢٠٠٢ تا كنون ٣ـ عضو گرو موسس انجمن ملي عكاسان ايران از سال 2007 (در حال تأسيس) #gallery-26 { margin: auto; } #gallery-26 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-26 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-26.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-26.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-26.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8f3a; } #gallery-26.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-26.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-26.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-26.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-26.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8f3a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-26.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-26.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-26.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8f3a; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#000000; } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-26.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-26.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-26.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-26.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-26.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

عادل شهاب الدین

operator 3161

نام : شهاب الدین نام خانوادگی : عادل     دانش­آموخته مقطع/ رشته/ دانشگاه   لیسانس کارگردانی سینما و تلویزیون دانشکده هنرهای دراماتیک- فوق لیسانس و دکتری پژوهش هنر با گرایش هنرهای نمایشی از دانشگاه هنر   *مسئوليت­هاي اجرايي و آموزشي   ـ  استاد و هیأت علمی گروه سینما – استاد دروس تخصصی سینما ـ  استاد تئاتر ، گرافیک و عکاسی ـ  مترجم ، منتقد و نویسنده کتب سینمایی ، عکاسی و تئاتر استاد مدعو دانشکده علوم و تحقیقات ، هنر و معماری الزهرا و سوره در رشته های مدیریت فرهنگی و هنری ، گرافیک و تئاتر عضو کمیته علمی و آموزشی سازمان سینمایی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی عضو کمیته علمی و آموزشی بینال دوسالانه عکاسی و ده روز با عکاسان ، انجمن عکاسان ایران عکاس و مستند ساز صنعت سینما عضو هیأت موسس و شورای مرکزی انجمن عکاسان سینمای ایران – خانه سینما آکادمی سینما.   *آثار تألیف و ترجمه: ـ فاشیزم در سینما ( درباره سینمای نازی آلمان – انتشارات هدف ١٣٦١ ) –  سینمای آینه زمان 1-( انتشارات هدف – ١٣٦٢) ـ سینمای آینه زمان 2( انتشارات هدف – ١٣٦٣) ـ  عکاسی فیلم ( درباره تعاریف و فنون عکاسی صحنه فیلم – انتشارات آن – ١٣٧٣ – ٧٤ ) ـ سینمای قوم پژوهی (درباره سینمای قوم نگاری ـ  انتشارات سروش – ١٣٧٩ ) ـ تحولات معاصر در زمان سینمایی (درباره روایت مدرن در سینما – معاونت پژوهشي دانشگاه هنر- ١٣٨٩ ) ـ ترجمه نمایشنامه اثبات  ( انتشارات بيدگل -١٣٩٢  )   آثار و تولیدات هنری ـ عکاسی فیلمهای باشو غریبه کوچک ـ عکاسی فیلمهای دختری با کفشهای کتانی ـعکاسی فیلمهای شوکران عکاسی فیلمهای گاو خونی عکاسی فیلمهای دختران خورشید عکاسی فیلمهای ستاره دنباله دار عکاسی فیلمهای ازدواج به سبک ایرانی و فیلم ( بازمانده) نمایشگاه انفرادی عکس نقش خورشید (گالری نیاوران ) نقش گبه ( گالری هنر ارسباران) بازتاب ( گالری هفت ثمر) نگاه ( گالری هفت ثمر) از عکسی به عکس دیگر ( گالری هفت ثمر) قاب خیال ( گالری هفت ثمر) بافته گبه ( گالری هفت ثمر) و صدو ده چهره سینمای ایران ( گالری پردیس ملت) و تولید فیلمهای مستند از جمله مجموعه شش قسمتی: ( جندی شاپور)   فعالیتهای جنبی داوری : جشنواره های علمی هنری از جمله سینمایی فجر – رشد- دفاع مقدس – سینما حقیقت – فیلم کوتاه – شهر – خانه سینما – کتاب فصل – کتاب سال و … #gallery-27 { margin: auto; } #gallery-27 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-27 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-27.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-27.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-27.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-27.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-27.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-27.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-27.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-27.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-27.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-27.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-27.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

چایفروش محمدرضا

operator 3095

نام: محمدرضا نام خانوادگی: چایفروش اسماعیلی تاریخ تولد: 1350/12/29   بیوگرافی: متولد 1350 صادره از مشهد دانش آموخته هواپیمایی کشور داراي درجه 3 هنری آغاز فعاليت هنری از سال 1372 با انجمن سينمایی جوانان ايران، دفتر نيشابور.     سوابق اجرایی و هنری: • دارنده مدرک درجه سوم هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی • تدريس از سال 1374 تاكنون در انجمن هاي سينمايی جوانان ايران • تدريس از سال 1385-1382 در دانشگاه هنر زاهدان و علمی كاربردی زاهدان رشته های سينما و عكاسی • تدريس از سال 1385 تا به حال در دانشگاه هنر نيشابور، رشته عكاسی • برگزاری نشست های تخصصی از جمله: خلاقیت در عکاسی و عکاسی خلاق در دانشگاه هنر نیشابور عکاسی معماری در دانشگاه آزاد معماری نیشابور مروری بر آثار گارسن در سبزوار و نیشابور عکاسی خیابانی در جشنواره بیرجند عکاسی طبیعت در جشنواره خلیج فارس تهران ایده تا موضوع جشنواره سلامت ایده پردازی انزوایی اجتماعی جشنواره دست دوم مشهد عکاسی اجتماعی در جشنواره مشهد و… • داوري و دبيري چندین جشنواره استاني و كشوري و بین المللی از جمله: داوری جشنواره استان خراسان سال85 دبیری جشنواره عکس خراسان 87 جشنواره عکس اسرار خراسان90 از خزر تا خلیج فارس ملی تهران90 معلولین ذهنی سبزوار ملی91 سوگواره عکس عاشورایی مشهد ملی90 قاب سرخ گرگان ملی91 بیرجند در قاب عکس ملی 92 شادی مشهدملی 93 سلامت ملی 94 دو دوره جشنواره خیام بین المللی 92و94 جشنواره عکس کار کودک بین المللی مشهد 94 جشنواره اعتیاد تهران 95 چهار دوره جشنواره خیام بین المللی 92، 94، 95، 96 جشنواره circutصربستان، جشنواره بین المللی مونتنگرو، جشنواره نوروز تاجیکستان، جشنواره بین المللی پولانسکی قرقیزستان، جشنواره بین المللی بوسنی • شركت در بيش از 300 نمايشگاه گروهی و جشنواره های داخلی • برگزاری 13 نمايشگاه انفرادی در شهرهای تهران، گرگان، زاهدان و نيشابور • دريافت بيش 30 تنديس و ديپلم افتخار از جشنواره های داخلی • شركت در 26 فستيوال و بينال خارجی از جمله «الگارو» پرتقال سی و نهمين جشنواره طبيعت لوگزامبورگ، بينال كرواسی، اسلواكی، يوگسلاوی، Pictorial هنگ كنگ، ادينبورگ انگلستان هشتمين دو سالانه بارسلونا و … • دريافت دپيلم افتخار باتانا، عكاس برگزيده كتاب از نگاه عكاسان آسيایی و دپيلم افتخار عكس طبيعت از لوگزامبورگ، مدال طلای جشنواره CIRCUTهلند…. #gallery-28 { margin: auto; } #gallery-28 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-28 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-28.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-28.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8f3a; } #gallery-28.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-28.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8f3a; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-28.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-28.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8f3a; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#ffffff; } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); } #gallery-28.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 143 , 58 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-28.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-28.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-28.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-28.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

یگانه دوست منوچهر

منوچهر یگانه دوست | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

operator 2363

نام: منوچهر نام خانوادگی : یگانه دوست تاریخ تولد: 1319/1/11 تاریخ فوت: 1397/1/23   بیوگرافی: درسال 1319 در تهران متولد شد. از 13 سالگی در لابراتوار عکاسی مشغول به کار شد و پس از آن در اسپرت فیلم (بهترین فیلم عکاسی آن زمان) به مدیریت سیدمحمود پاکزاد مشغول به کار شد. عکس هایی از تهران قدیم، عکسبرداری از سدهای تهران (به سفارش سازمان برنامه و بودجه سابق)، عکس های هوایی، زمینی و دریایی از کرانه های ارس تا سواحل خلیج فارس (حاصل ده سال فعالیت در سازمان بنادر و کشتیرانی) و عکسهای خبری و عمرانی و ورزشی حاصل سالها تلاش اوست. منوچهر یگانه دوست معتقد است: ” عکاسی، عامل متوقف نمودن زمان است.”   سوابق اجرایی وهنری: • دریافت لوح تقدیر از انجمن عکاسان مطبوعات ایران به عنوان عکاس انقلاب در سی امین سالگرد انقلاب اسلامی، تهران، 19 بهمن ماه 1387 • برگزاری نمایشگاه عکس ” خانه خدا ” با موضوع عکس هایی از مناسک حج ابراهیمی در سالهای دهه چهل و پنجاه در تهران، موزه هنرهای معاصر فلسطین، 17 آبان ماه تا 13 آذرماه 1389 • نمایش مجموعه عکس ” خانه خدا ” در نگارخانه چیلیک، آبان ماه 1389 #gallery-29 { margin: auto; } #gallery-29 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-29 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-29.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-29.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9900; } #gallery-29.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-29.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9900; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-29.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-29.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff9900; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); color:#ffffff; } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); } #gallery-29.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 153 , 0 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-29.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-29.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-29.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-29.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

هراجی هادی

هادی هراجی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

operator 1379

نام: هادی نام خانوادگی : هراجی تاریخ تولد: 1329/3/16   بیوگرافی: متولد همدان و از سال 1338 ساکن تهران شدم. در سال 1356 به استخدام سازمان صدا و سیما درآمدم و با عنوان عکاس خبرنگار در نشریه سروش مشغول به کار شدم. علاقه مند به عکاسی از طبیعت و معماری ایرانی هستم ولی مهمترین موضوعی که در مجموعه عکس های من قابلیت طرح پیدا کرد عکسی از شهید مفتح بود که لحظاتی پس از ترور بر دستان همراهان جای گرفته بود. دارای تالیفاتی در زمینه تخصصی فرش هستم و آخرین کتابم با عنوان ” درهای ایرانی ” است که به چاپ رسیده است.   سوابق اجرایی وهنری: عکاس نشریه سروش(از سال 1356 تا 1375) بازنشسته سازمان صداو سیمای ج ا ا عضو انجمن عکاسان ایران عضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران

بنر کتاب عکس

لایت روم