دستوری سعید

kharazi 3476

نام: سعید نام خانوادگی: دستوری تاریخ تولد: 1328/03/08     بیوگرافی: متولد تهران هستم و اگر چه نام احمد سعید را در شناسنامه حمل می کنم، ولی جامعه عکاسان ایرانی من را با نام سعید می شناسند. مدرک تحصیلی ام کارشناسی حقوق قضایی از دانشگاه تهران است که با همین مدرک در سال 1385  از بانک ملی ایران با عنوان معاون اداره حقوقی، بازنشسته شدم. در حال حاضر هم به عکاسی و تدریس مشغول هستم و در کنار اعضای هیات مدیره انجمن عکاسان ایران به عنوان اولین عضو علی البدل منتخب نخستین مجمع عمومی حضور دارم.     سوابق اجرایی و هنری: • گذراندن دوره عکاسی در کالج کامپتون کالیفرنیا، 1355 تا 1357 • مدرس آموزشگاه های عکاسی مالتی ویژن(مردمک)، ایران، شرکت نفت • مدرس دوره های عکاسی در موسسه طبیعت، خانه عکاسان، موسسه علمی فرهنگی فرهنگ فیلم تهران(فرانکلین) • تدریس در دانشگاه هنر • همکاری با مطبوعاتی چون: دنیای سخن، آفتاب امروز، آدینه، ماهنامه عکس، ادبستان، ابرار، جامعه سالم، همشهری، عکاسی خلاق و … در زمینه چاپ عکس، نقد و تحلیل عکس، نظریه های عکاسی و … • سردبیر نشریه فصلنامه عکاسی خلاق • داور مسابقه های داخلی و خارجی(کودک و نوجوان سوره، مترو و مردم، سالمندان) • کسب رتبه اول فستیوال عکس کارسون کالیفرنیا • کسب رتبه اول نخستین نمایشگاه عکس ایرانگردی • تقدیر شده در اولین نمایشگاه حمایت از حیوانات • دریافت چندین دوره تقدیرنامه و لوح سپاس از نمایشگاه و موسسه های فرهنگی، آموزشی • شرکت در چندین دوره نمایشگاه عکس گروهی داخلی و خارجی • مشاور حقوقی هیات موسس انجمن عکاسان ایران از ابتدای تشکیل هیات موسس تا تصویب تشکیل انجمن با حضور نماینده وزارت کشور • اولین عضو علی البدل هیات مدیره انجمن عکاسان ایران بر اساس آرای اعضا در اولین مجمع عمومی انجمن عکاسان ایران #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ jQuery(document).ready(function($){ $("#gallery-11 a[data-rel-fg^='prettyPhoto']").prettyPhoto({ animation_speed: 'fast', slideshow: 2000, autoplay_slideshow: true, show_title: true,}); }); }); #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-12.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

حسین جاودانی

kharazi 1281

نام: حسین نام خانوادگی: جاودانی تاریخ تولد: 19 / 12 / 1322 وب سایت: www.ttbell.com     بیوگرافی: در سال 1322 هجري شمسي در تبريز متولد شد. تحصيلات ابتدايي را در دبستان هاي نظامي، انوری و تربيت و دوره دبيرستان را در مدارس رازي و تربيت تبريز به پايان برده و پس از اخذ ديپلم، در سال 1342 راهي خدمت سربازي شد. در سال 1344 به خدمت اداره فرهنگ (آموزش و پرورش) در آمده ابتدا در شهرستان مشکين شهر و سپس در مراغه مشغول تدريس گرديد و در سال 1350 به تبريز برگشته و ضمن تدريس، تحصيلات دانشگاهي را در رشته فيزيک در دانشکده علوم دانشگاه تبريز تا مقطع ليسانس ادامه داد و در دبيرستان هاي فردوسي، بزرگمهر، رازي، دهقان (شهيد مدني)، فاطميه، 29 بهمن، صديق اعلم (زينب کبري)، شهيد رضايي و … تبريز به تدريس فيزيک مشغول گرديد، تا اينکه در سال 1373 به افتخار بازنشستگي نايل آمد. هنر عکاسي را در سال 1338 زير نظر استاد سيد جمال ترابي طباطبايي در دبيرستان تربيت آموخت و تا سال 1342 به همراه برادر محترم خود آقاي حاج حسن جاوداني به صورت حرفه اي و پس از آن در کنـار فعاليت هاي شغلي خود با علاقه وافر ادامه داد و توجه خاص او به اپتيک و عکاسي بود که اورا در دانشگاه به سوي رشته فيزيک کشانـد. در تمام مدت خدمت و مسافـرت ها همواره دوربين عکاسي جزو اصلي ترين وسايل همراه وي بوده و هميشه نگاه عاشقانه او را بر طبيعت ثبت می کـرد.   سوابق اجرایی و هنری: • شرکت در نمایشگاه گروهی بخش جنبی دومین جشنواره عکس فیروزه تبریز، آذرماه 1388

طبیعت سوباتان

operator 2456

4 روزه ،  1395/02/29 | تور عکاسی منطقه سوباتان در زمره بهترین و زیباترین مناطق طبیعی ایران به شمار می رود که همواره با وجود برخورداری از زندگی ساکنان طبیعت نشین این خطه از جمله بهترین موقعیت های پیاده روی، طبیعت گردی و عکاسی برای علاقه مندان به طبیعت و منظره و زندگی انسان در دامان طبیعت است. روستای سوباتان که در شهرستان تالش واقع شده است با موقعیت منحصر به فردی که به لحاظ جغرافیایی، آب و هوایی دارد در فهرست چند روستای گردشگری استان گیلان قرار گرفته است. دشت های وسیع و مراتع بسیار و دام های رها و فراز و فرود جاده های بین این روستا تا روستایی دیگر بر فراز جنگل ها و در دامان کوه شرایطی را برای اهالی منطقه رقم زده است تا در عین یک جانشینی بتوانند کوچ های کوتاه و جابجایی های در سطح منطقه را برای خود رقم بزنند. دریاچه نئور دریاچه‌ای ما بین شهرهای اردبیل و خلخال است که هر دو در استان اردبیل واقع شده اند. این دریاچه در ۴۸ کیلومتری جنوب شرقی شهر اردبیل به‌طرف خلخال در یکی از دره‌های کوهستان و در ارتفاع ۲۵۰۰ متری از سطح دریا قرار گرفته و با توجه به بارش های جوی و حجم رطوبت دائمی منطقه دو دریاچه کوچک و بزرگ را تامین می کند که با بالا رفتن عمق آب در ارتفاعی حدود 5 متر این دو دریاچه به هم پیوسته و یکی می شوند. هدف از برگزاری تور سوباتان انجام پیاده روی در سطح منطقه و دیدار و عکاسی از طبیعت بی بدیل و چشم اندازهای گذرگاه های تور سوباتان در روزهای این سفر است. جاذبه های موضوعی: گلزارهای وحشی و سبزه زاران دامنه کوه‌های تالش، پرچین های سوباتان، خانه های ییلاقی عشایر، دامنه های روستای سوباتان، ارتفاعات جنگل لیسار(آلچالیق)، ارتفاعات رفیع آق اولر و مریان، بلندای دره ساری‌داش، آبشار ورزان و… لوازم همراه همسفران: تجهیزات عکاسی (دوربین، لنز، باطری و حافظه یدک، شارزر، سیم سیار/سه راهی برق، سه پایه، دستمال لنز و…)، کفش کوه پیمایی، پوشش مناسب طبیعت گردی، کیسه خواب، کاپشن بادگیر برای رگبارهای زودگذر، لباس گرم، قمقمه آب (پر شده)، لیوان و ظروف شخصی، هد لمپ، دفترچه یادداشت و قلم، داروهای مصرفی شخصی، کوله پشتی، یک وعده غذا، کارت شناسائی، پشت گردنی بادی، بالش بادی، نخ و سوزن، کلاه و عینک آفتابی، پانچو برای مواقع بارانی، باتوم کوه پیمایی، فلاسک انفرادی چای (پر شده) توصیه های ضروری از سوی مسئول تور: برخورداری از سلامت بدنی کافی، درک ویژگی های زندگی گروهی، برخورداری از روحیه ای مهربان و شخصیتی آرام و انرزی +، کمک به ارتقای کیفیت نگاه عکاسان و مشارکت در گفت وگوهای علمی، آموزشی و اجتماعی. برنامه این سفر: عصر چهارشنبه آغاز سفر است و برنامه عکاسی از صبح پنجشنبه تا ظهر شنبه خواهد بود. هزینه سفر بر پایه مبلغ 495000تومان محاسبه شده است. این رقم برای همسفرانی که نخستین تجربه همسفری با گروه عکاسان چیلیک را دارند+10%(544500) این رقم برای همسفرانی که دارای فایل بدهکار از تورهای پیشین می باشند+50%(742000) این رقم برای همسفرانی که در دوره زمانی متاخرین اقدام به ثبت نام و واریز وجه نمایند+20%(594000) ضوابط و نحوۀ ثبت نام در این سفر: *شرکت در تورهای عکاسی و کارگاه های آموزشی ” پایگاه عکس چیلیک ” برای تمامی افرادی که مقررات اینهمراهی را بپذیرند آزاد است. *حضور در فهرست همسفران، مشروط به انجام مراحل ثبت نام توسط همسفر و دریافت تاییدیه از همکاران دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” است. * با توجه به ظرفیت محدود، اولویت با کسانی است که نسبت به سایرین سریعتر اقدام به ثبت نام و ارسال مدارک(فایل عکس پرسنلی و تصویر کارت ملی) نمایند. * ضروری است متقاضیان پس از واریز وجه و انجام ثبت نام، عکس پرسنلی خود را در اندازه 600 پیکسل و 300 کیلو بایت به نشانی: ChiilickNews@gmail.com ارسال کنند. * در صورت تمایل به مشارکت در برنامه های سفر به مسئولین مربوطه اطلاع دهید چرا که برگزارکننده از مشارکت همسفران در سایر امور مقدماتی، طراحی، برنامه ریزی، پشتیبانی، تدارکات، اجرایی و … استقبال می نماید. * برگزارکننده در دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” موظف به برگزاری تور عکاسی است. با این وجود ایجاد محیطی امن و سلامت برای برگزارکننده نسبت به سایر موارد در اولویت است. در صورتی که نسبت به این نکته انتقادی دارید، از حضور در انبوه تورهای شاد، شادِشاد و شاد و شنگول! لذت ببرید. * برگزارکننده با توجه به ارتقای سطح رضایتمندی هر چه بیشتر گروه و همچنین تضمین سلامت روانی سفر، شرط عدم استفاده از هرگونه مواد دخانی را برای همسفران در طول سفر الزامی می داند. * در صورتی که شماره گوشی همراه شما در فهرست عدم پذیرش(لیست سیاه شبکه همراه) وارد شده است و پیامک های انبوه را دریافت نمی کنید به مسئول تور اطلاع دهید. در غیر این صورت مسئولیت عدم آگاهی از سایر برنامه ها بر عهده ی متقاضی است. * در صورت امکان جایگزینی متقاضی و ثبت نام در 72 ساعت مانده به آغاز حرکت، همسفر مشمول برخورداری از بسته فرهنگی نمی باشد. * توصیه می شود در صورت برخورداری از امکانات عکاسی آنالوگ (دوربین فیلمی) تجهیزات و امکانات آن را نیز به همراه داشته باشید. * اعضای فعال در گالری ” پایگاه عکس چیلیک ” که متقاضی حضور در هر یک از تورهای عکاسی این رسانه بوده و نشانی محل سکونت و یا مبدا حرکت ایشان خارج از استان های: تهران، قم سمنان، قزوین و البرز می باشد، در صورت ثبت نام تا پیش از ده روز مانده به برگزاری و ضمن هماهنگی با مسئول تور(09122797717) می توانند از امکان برخورداری از کمک هزینه شرکت در تور بهره مند شوند. * ثبت نام در زمان 10 روز مانده به موعد برگزاری هر تور از سوی متقاضی مستلزم پذیرش و پرداخت هزینه 20% متاخرین(هزینه تور+20%) است. در صورت تمایل به عدم پرداخت این مبلغ پیش از این زمان اقدام به ثبت نام نمایید. * ضمن پوزش از تمامی متقاضیان و علاقه مندان، به ویژه عکاسان حرفه ای مایل به شرکت در تورهای عکاسی چیلیک، به عرض می رساند به دلیل عدم برخورداری از هرگونه منابع حمایتی از نهادهای دولتی و عدم پذیرش پیشنهادهای یک سویه از سوی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی(شرکت های تجارتی) و همچنین حفظ کیفیت و استقلال در عملکردهای آموزشی، کارگاهی تورهای عکاسی چیلیک، پرداخت مبلغ شرکت در تور و همچنین تکمیل فرم ثبت نام الزامی بوده و شرط حضور در فهرست همسفران است. ثبت نام اینترنتی: پس از واریز هزینه سفر از طریق شعبه و یا دستگاه های عضو شبکه شتاب(ATM) فرم ثبت نام را تکمیل کرده و شماره فیش واریزی را در قسمت مربوطه وارد نمایید.ثبت نام تلفنی: شما می توانید پس از پرداخت وجه نقد از طریق شعبه و یا دستگاه های عضو شبکه شتاب(ATM) به یکی از شماره حساب های ذکر شده با شماره تلفن 88348824-021 تماس گرفته و شماره فیش واریزی را به همراه مشخصات دقیق خود اعلام نمایید. لازم است به دنبال ثبت نام تلفنی، به شکل حضوری یا ارسال از طریق ایمیل، فایل عکس پرسنلی، تصویر کارت ملی و شناسنامه خود را همراه اصل فیش واریزی به مسئول سفر تحویل نمایید.شماره حساب: بانک ملی – شماره حساب : 0200246497004 ، به نام مهدی سروری بانک ملی- شماره کارت : 9177 – 6146 – 9914 – 6037 ، به نام مهدی سروری   توجه: برنامه های اعلام شده با توجه به شرایط آب و هوایی و سایر عوامل محیطی یا فنی قابل جابجایی است . ارائه فيش بانكي به سرپرست برنامه هنگام حركت الزامي است. در صورت اعلام انصراف تا پنج روز قبل از برنامه 70% از كل مبلغ ، از پنج تا سه روز 40% و از سه روز تا 36 ساعت قبل از برنامه 20% مبلغ مسترد مي شود؛ پس از آن هيچگونه وجهي مسترد نخواهد شد . پایگاه با توجه به حد نصاب نفرات شركت كننده حق لغو برنامه را براي خود محفوظ می دارد . نام * نام خانوادگی * جنیست * زنمرد وضیعت تاهل * مجردمتاهل تاریخ تولد* 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 / 123456789101112 / شماره تماس * شماره همراه * نشانی پست الکترونیک * شماره فیش بانکی * مبلغ واریزی * تاریخ واریزی * 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 / 123456789101112 / نظرات و پیشنهادات

جشنواره عکس نگاه، جوایز عکاسان را افزایش داد

admin 869

پس از نشر خبر نخستین فراوان جشنواره سراسری عکس نگاه در ” پایگاه عکس چیلیک “(Chiilick.com) و همچنین فرآیند اطلاع رسانی انجام گرفته از سوی رسانه های منتخب دبیرخانه جشنواره، نزدیک به دویست عکاس به ارسال اثار به سوی دبیرخانه اقدام کردند. به گزارش دفتر رسانه ” پایگاه عکس چیلیک ” به نقل از دبیرخانه این جشنواره، این استقبال در حالی است که تا پایان آخرین مهلت ارسال آثار از سوی شرکت کنندگان و عکاسان و علاقه مندان از سراسر کشور همچنان زمان باقی است. البته در این میان پس از نشر متن گفت وگوی انجام گرفته با “مهدی فاضل” یکی از داوران این جشنواره، توصیه ها و پیشنهادهایی با دبیر این فراخوان درمیان گذاشته شد که با تلاش و پیگیری صورت گرفته، نتایج اولیه به دست آمده از این تلاش ها منجر به افزایش تعداد برگزیدگان و همچنین ارتقاء مبلغ اهدایی از سوی برگزارکننده به عکاسان برتر راه یافته به نمایشگاه شده است. به پیشنهاد دبیر و گروه داوران ” نخستین جشنواره سراسری عکس نگاه ” و همچنین حمایت و پیگیرهای مسئولین و مدیران شهرداری منطقه یک و سازمان فرهنگی تفریحی شهر مقدس مشهد، تعداد جوایز از 3 عنوان به 6 عنوان جایزه افزایش یافت. همچنین نحوه تخصیص جوایز به این صورت ارتقاء یافت: نفر نخست: تندیس جشنواره به همراه12000000(دوازده میلیون) ریال جایزه نقدی نفر دوم تندیس جشنواره به همراه10000000(ده میلیون) ریال جایزه نقدی نفر سوم تندیس جشنواره به همراه7000000(هفت میلیون) ریال جایزه نقدی همچنین جوایز جنبی جشنواره نیز تقدیر از سه اثر به همراه مبلغ نقدی و کتاب عکس های منتخب از سوی هیات داوران جشنواره که به تمامی شرکت کنندگان در جشنواره اهدا خواهد شد. به گفته “امیر کمانی” دبیر جشنواره عکس نگاه، به دلیل رقابت نزدیک بین آثار و بالا بودن سطح کیفی آثار رسیده از جمله دلایل طرح و پذیرش این پیشنهاد برای افزایش جوایز بوده است. لازم بذکر است که همزمان با آخرین روزهای ارسال آثار از سوی شرکت کنندگان از سراسر کشور، همچنان آمار رو به افزایش است چنان که تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه 4 دی ماه جاری نزدیک به 200 شرکت کننده در این جشنواره اقدام به ارسال آثار کرده است. نخستین فراخوان جشنواره سراسری عکس نگاه با هدف به تصویر درآوردن لحظاتی خاص و ویژه از زندگی کودکان، با شعار: ” کودک، نشاط، زندگی “ از سوی « شهرداری منطقه یک مشهد » در قالب طرح “محله ما، محله زندگی سه ” برگزار شده و « سازمان تفریحی شهر مشهد » از همکاران حمایتی این طرح است. دبیری این جشنواره بر عهدۀ امیر کمانی و مسئولیت ارزیابی آثار و داوری آثار ارسالی با: محمدرضا چایفروش، حمیدرضا سلطان آبادیان و مهدی فاضل است. سایر اخبار و اطلاعیه های دریافتی از سوی دبیرخانه بلافاصله پس از دریافت، در فهرست اخبار این رسانه منتشر خواهد شد.

نخستین جشنواره شکوه حماسه

kharazi 1435

توضیح نمایشگاه 50 قطعه عکس رنگی و سیاه و سفیدشامل: عکس های برگزیده شایسته تقدیر راه یافته به نمایشگاه عکاس: گروه عکاسان قاب اول بسم الله الرحمن الرحیمبیانیه هیات داوران جشنواره عکس شکوه حماسه22 بهمن باید سرمشق ما باشد در طول زندگی و برای نسل های آینده حضرت امام خمینی(ره)هیئت داوران جشنواره عکس شکوه حماسه ضمن گرامیداشت و قدرداني از شرکت فعال هنرمندان عکاس کشور در این جشنواره نکاتی را یادآور می¬شود. 1. جشنواره عكس شكوه حماسه، كه با همت انجمن عكاسي بسيج هنرمندان استان آذربايجانشرقي و با هدف ادامه حركت آرماني در محوريت انقلاب اسلامي و در موضوع راهپيمايي روز 22 بهمن برگزار گرديده، اميد است كه اين حركت ارزشمند فرهنگي در دوره هاي آينده در محوريت مذكور تداوم يابد. 2. هيئت داوران ضمن تایيد و ضرورت تنوع در آثار ارائه شده خاطر نشان مي سازد كه هنرمندان عكاس مي توانند در جهت رسيدن به يك هويت ويژه هنري و دستيابي به زبان و بياني جديد در هنر عكاسي كه مسير آينده عكاسي در حوزه آثار فاخر ارزشی را رقم می زند، تلاش نمايند. 3. علی رغم اینکه محورهای موضوع جشنواره به گونه ای انتخاب گردیده بود که بتوان در قالب عکس نمود پیدا کند اما هنرمندان محترم کمتر به مصورهای مندرج در فراخوان توجه نموده بودند. 4. انجام امور دبیرخانه جشنواره به گونه ای بود که هیئت داوران بدون هیچ مشکلی در سیر، به داوری پرداختند. 5. با توجه به هزینه های بالای تهیه ، ویرایش و ارسال عکس هیئت داوران امیدوار است تا برگزارکنندگان در جشنواره های بعدی عکس امکان پرداخت مبلغ بیشتری را به عنوان حق التالیف و جوایز در نظر بگیرند تا ایجاد انگیزه بیشتری برای شرکت کنندگان در این جشنواره ها بوجود آید. 6. هيئت داوران از مشاركت و همكاري ، فرهنگسراي ولاء، انجمن عكاسان انقلاب و دفاع مقدس و پايگاه عكس چيليك كه نقش مهمي را در برگزاري جشنواره سراسری عکس شکوه حماسه داشتند تشكر و قدرداني خود را ابراز مي نمايد. 7. هيئت داوران ضمن آرزوي توفيق روز افزون براي كليه عزيزان شركت كننده، بعد از انجام سه مرحله داوري از بين 1771 اثر ارسالي به دبيرخانه جشنواره از 238 عكاس 50 اثر از 46 عكاس را منتخب اعلام مي نمايد. با آرزوی توفیق برای تمامی دست اندرکاران و هنرمندان عرصه های فرهنگی مصور محمد حسین حیدری فرهاد سلیمانی بهزاد پروین قدس #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-13').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); نخستین جشنواره شکوه حماسه - حمیدرضا بازرگانی ، رتبه اول | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - بنت الهدی زعیمی ، رتبه دوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - حامد نیرومندقوچانی ، رتبه سوم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - سعید شفیعی ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - مازیار اسدی ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - بیتا رهنما ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - پیمان پورجبار ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - علی شفیعی کلی ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - حسن فتاحیان ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - ابراهیم باقرلو ، شایسته تقدیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - یعقوب جدیری تقدیسی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - رضا گلچین کوهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - سارا رجایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - عبدالله حیدری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - مهدی جهانگیر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - علی مرادی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - شمس اله قنبرزاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - سعید رحمانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - بیتا رهنما | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - محمد براتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - پویا احمری پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - محمد سعید کنعانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - بنت الهدی زعیمی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - محمد حبیبی پاشاكلانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - پیمان رشیدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - پیمان رشیدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - جواد عسگراوغلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - محمود صادقی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - سهیل زندآذر | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - رویا همتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - اسحاق آقایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - بابک قاضی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - ریحانه نظرزاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - سیده مریم عبدالهی دمنه | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - محمود بازدار | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - سید مجتبی مظلومزاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - حسین کام شاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - سید مصطفی شیرزادی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - معصومه سادات موسوی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - ابوذر بذری دریاسری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - محمدرضا خرازی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - ابراهیم باقرلو | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - سینا دلشادی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - جواد آقاجان نژاد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - حسین بهرامی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - علی پیشدادیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - شیلان صلواتی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - وحدت صدرمحمدی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - محمدحسین خسروجردی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com نخستین جشنواره شکوه حماسه - حسین توحیدی فرد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com

بنر کتاب عکس

لایت روم