مطالب پربیننده

|

تور عکاسی چیلیک از « اسالم و خلخال » گذشت

عکاسان علاقه مند به موضوع های مستندنگاری و طبیعت ناب ایران با حضور در هشتاد و پنجمین تور عکاسی چیلیک در سفری سه روزه…
عکاسان علاقه مند به موضوع های…

|

هیات مدیره جدید انجمن عکاسان ایران معرفی شد

با حضور نماینده وزارت کشور و بدون پذیرش آرای وکالتی غایبین، مجمع عمومی انجمن عکاسان ایران برگزار و اعضای هیات مدیره جدید انتخاب و…
با حضور نماینده وزارت کشور و…

|

سال ۱۳۹۵ هم رسید و پیام های شما…

سال ۱۳۹۴ هم با تمام آنچه برای هنر و عکاسی این مرز و بوم مقدر کرده بود، سپری شد و با گذشت هر سال…
سال ۱۳۹۴ هم با تمام آنچه…

|

شاید قدرت نافذ رسانه عکس بتواند…

عکس به عنوان عنصری مقبول در تمامی ارکان و رده های نظری و کاربردی جامعه ی امروزی توانسته است در بسیاری از حوزه ها…
عکس به عنوان عنصری مقبول در…
فهرست