این نگار خانه محل نمایش آثار عکاسان ایرانی است

مسئولین این نگارخانه تا حد ممکن سعی در ارایه ایمن و اصولی آثار هنرمندان عکاس را دارند و تلاششان بر این است تا با شناختی صحیح از شبکه جهانی اطلاع رسانی Internet استفاده نموده و مجالی، هرچند اندک، برای نمایش آثار عکاسان ایرانی فراهم آورند.
عمده ترین دلگرمی ما در این مسیر مشورت با شما هنرمندان عکاس و صاحبنظران می باشد؛ اعتقاد داریم تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله ای است که جز با بیان آنچه در ذهن شماست برداشته نخواهد شد.
لازم به یادآوری است “پایگاه عکس چیلیک” علاوه بر دارا بودن کاملترین بانک نشانی الکترونیکی (Email) از هنرمندان عکاس و علاقمندان به این هنر، مسئولیت اطلاع رسانی به رسانه های مرتبط را نیز برعهده دارد.

فهرست