بایگانی برای آبان, 1387

بی سیکلت

kharazi 1590

توضیح نمایشگاه 27 قطعه عکس [ سياه و سفيد ] عکاس: حسن مالکی قاب اول بی سیکلت (دوچرخه)یک وسیله مکانیکی است که با قدرت پا به حرکت در می آید . تصویرهای ابتدایی از دوچرخه در سالهای حدود 2300 قبل از میلاد مسیح در هند ، چین و مصر بروی دیوار غارها بر جای مانده است . لفظ دوچرخه از کلمات یونانی بنام kyklos گرفته شده است و به مرور زمان از یونانی به لاتین (BICYCLE) تبدیل گردید .BI به مفهوم عدد و CYCLE به معنی دایره یا طوقه می باشد . دوچرخه اولیه به صورت کاملاً چوبی و بدون امکانات امروزی بوده است و ساخت اولیه آنرا به فرانسه نسبت داده اند .ـ سیر تکامل 1816 به وجود آمدن فرمان (آلمان) 1817 گذاشتن زین کوچک (انگلیس) 1818 تغییر از لحاظ ظاهری و ساختاری 1819 ثبت رسمی دوچرخه 1821 استفاده از چیزی شبیه به زنجیر بجای طناب 1834 گذاشتن پنجه و رکاب به صورت ابتدایی (اسکاتلند) 1839 رکاب به صورت کاملتر 1860 تغییر دوچرخه از چوب به لوله آهنی و چرخ لاستیکی ضخیم 1861 گذاشتن ترمز 1869 اولین مسابقه رسمی دوچرخه سواری 1879 الحاق بلبرینگ جهت افزایش سرعت 1888 لاستیک بصورت امروزی دارای تویی و رویی 1892 فرمان و زین و طوقه دوچرخه به صورت امروزی تولید شد . #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

فراخوان دومین جشنواره سراسری عکس فیروزه

admin 526

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در تداوم فعالیت‌های فرهنگی و هنری خود، دومین جشنواره سراسری عکس فیروزه را برگزار می‌کند. این جشنواره به صورت حضوری و سالانه-فصلی (هر سال در فصلی مشخص) انجام می‌گیرد که این دوره در فصل پاییز برگزار خواهد شد. شهرداری تبریز در جهت تکریم چهره‌های فرهنگی و هنری  و نکوداشت یاد و خاطره اولین‌های شهر تبریز، جایزه ویژه خود را به نام "استاد دکتر هادی شفائیه"، پدر عکاسی نوین و بنیانگذار عکاسی آکادمیک ایران اختصاص داده است. • برگزار کننده: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز •اهداف: – شناسایی و معرفی استعدادهای بالقوه شهر تبریز – پاسداشت خاستگاه عکاسی ایران (شهر تبریز) – بیان ویژگی‌های شهری و فرهنگ شهرنشینی در قالب تصویر – ایجاد تعامل بیشتر بین عکاسان سراسر کشور – اشاعه فرهنگ عکس و عکاسی در بین طبقات مختلف جامعه – غنای آرشیو تصویری شهرداری تبریز (بانک عکس) – فراهم کردن بستر مناسب برای ارائه توانمندی‌ها و کشف استعدادهای هم جهت با اهداف جشنواره • موضوع جشنواره: چهره شهر (همه موارد مرتبط با شهر تبریز از قبیل ترافیک، مناظر، معماری تاریخی و مدرن، شهر و شهروند، زندگی شهری، زیبایی‌ها، هویت و مدیریت شهری و …) آیین‌نامه جشنواره • مقررات عمومی: – شرکت تمامی عکاسان کشور (مرد یا زن) در این جشنواره آزاد است. – عکاسان شرکت کننده به مدت پنج روز مهمان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز خواهند بود. – عکاسان پس از ثبت نام اینترنتی و معرفی خود به دبیرخانه جشنواره به مدت دو روز در سطح شهر تبریز به عکاسی خواهند پرداخت. – در طول پنج روز، مراحل ثبت نام حضوری، عکاسی از موضوع‌های مشخص شده، و مراسم اختتامیه با حضور عکاسان شرکت کننده انجام خواهد شد. – ثبت نام اولیه اینترنتی در نشانی پست الکترونیکی جشنواره صورت می‌گیرد. – ثبت‌نام اولیه اینترنتی برای شرکت کنندگان بومی نیز الزامی بوده و به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود. – جشنواره از اسکان عکاسان بومی و دانشجویان غیر بومی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و آموزشکده‌های سطح شهر تبریز معذور است. – پس از اتمام مهلت ثبت نام اینترنتی، دبیرخانه از میان درخواست‌کنندگان (غیر بومی) شرکت در جشنواره، اسامی حائزین شرایط حضور را اعلام خواهد کرد. – اولویت حضور با توجه به تاریخ ثبت نام و سوابق عکاسی خواهد بود. – بدیهی است که هیچ یک از عوامل مرتبط با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز و دست اندرکاران برگزاری جشنواره، مجاز به شرکت در جشنواره نیستند. – دبیرخانه از پذیرش و اسکان افراد غیر مرتبط با جشنواره معذور خواهد بود. • مقررات تخصصی: – عکاسی صرفا به صورت دیجیتالی صورت می‌گیرد. – عکاسی در دو بخش جداگانه رنگی و سیاه سفید انجام خواهد شد. – شرکت کنندگان ملزم به استفاده از دوربین های DSLR، با قدرت تفکیک دست کم شش مگاپیکسل هستند. – عکس‌های تحویلی به دبیرخانه (الزاما) با دو فرمت JPEG و RAW خواهد بود. – عکس‌های ترکیبی و دستکاری شده، به نحوی که در جنبه استنادی آنها خلل ایجاد شود از مرحله داوری حذف خواهند شد (تغییراتی از قبیل اصلاح رنگ و برش عکس قابل قبول است). – تعداد هشت قطعه عکس (چهار قطعه عکس رنگی و چهار قطعه عکس سیاه سفید، بطوریکه هر مجموعه عکس، یک عکس محسوب می‌شود) توسط عکاس انتخاب و برای شرکت در مرحله داوری، به دبیرخانه تحویل داده خواهد شد. – تعداد عکس‌های هر مجموعه، 3 تا 7 قطعه خواهد بود (داوران به انتخاب تک عکس از میان عکس‌های مجموعه مجاز هستند). – عکس‌های "سیاه سفید" و "رنگی" در فایل‌های جداگانه، با ذکر نام عکاس، بر روی CD یا DVD، (الزاما) با دو فرمت JPEG و RAW، ضبط و به دبیرخانه تحویل داده خواهد شد. • جوایز: – جایزه ویژه "استاد دکتر هادی شفائیه": تندیس جشنواره، لوح افتخار و مبلغ ده میلیون ریال جایزه نقدی (برای یک نفر) – نفرات اول: تندیس جشنواره، لوح افتخار و مبلغ شانزده میلیون ریال جایزه نقدی (بخش رنگی و سیاه سفید هر کدام هشت میلیون ریال) – نفرات دوم: تندیس جشنواره، لوح افتخار و مبلغ دوازده میلیون ریال جایزه نقدی (بخش رنگی و سیاه سفید هر کدام شش میلیون ریال) – نفرات سوم: تندیس جشنواره، لوح افتخار و مبلغ هشت میلیون ریال جایزه نقدی (بخش رنگی و سیاه سفید هر کدام چهار میلیون ریال) – تقدیر از نفرات چهارم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ چهار میلیون ریال (بخش رنگی و سیاه سفید هر کدام دو میلیون ریال) •شیوه ثبت نام و مدارک لازم: – ثبت نام اولیه اینترنتی. – پرداخت حق شرکت (فقط برای عکاسان منتخب غیر بومی حضور در جشنواره) – حضور در تبریز و معرفی خود به دبیرخانه جهت انجام امور اداری، کنترل دوربین و کارت‌های حافظه. – همراه داشتن دو عکس پرسنلی، کپی شناسنامه، کپی یا اصل فیش مبلغ واریز شده برای شرکت در جشنواره. • ملاحظات: – هزینه شرکت در جشنواره مبلغ پانصد هزار ریال است. لازم است که عکاسان شرکت کننده، این مبلغ را به شماره حساب 40407 به نام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، نزد بانک سپه شعبه چهار راه آبرسان، کد 1001، واریز کنند. – شرکت کنندگان بومی (موکدا ساکن تبریز) و دانشجویان غیر بومی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و آموزشکده‌های سطح تبریز از پرداخت هزینه شرکت معاف هستند. – مبلغ پانصد هزار ریال برای هر تک عکس و یک میلیون ریال برای هر مجموعه عکس راه یافته به جشنواره، از بابت حق چاپ (به استثناء عکس‌های حائز رتبه) پرداخت خواهد شد. – CD آثار راه یافته به تمام شرکت کنندگان ارسال خواهد شد. – کتاب جشنواره پس از اتمام فصل چهارم به چاپ رسیده و در اختیار صاحبان آثار راه یافته قرار خواهد گرفت. – برگزارکننده حق استفاده از عکس‌های پذیرفته‌شده را در نشریات چاپی و اینترنتی، کتاب و سایر موارد فرهنگی، با ذکر نام عکاس دارد و چنانچه درآمدی از این راه بدست آید، سهم عکاس نیز پرداخت خواهد شد.   • ستاد برگزاری جشنواره: – رئیس ستاد برگزاری: حسین نجفی، دبیر جشنواره: کریم متقی، مشاور و مسئول طرح و برنامه: اصغر فیضی‌پور، مسئول امور هماهنگی: محسن بایرام نژاد، حسابداری: یونس مختاری، تبلیغات و روابط عمومی: داود هوشنگ روشنک، امور مالی و پشتیبانی: شمس الدین فیروزیان، امور اجرایی: تورج روشنایی، مسئول امور داوری و هیات داوران: کریم متقی، امور تشریفات و کارپردازی: ابولفضل پاشایی، شورای سیاست گذاری: حسین جاودانی، محمد علی جدیدالاسلام، میر عباس آل یاسین، خانعلی صیامی، محمد رضا امتنانی، حسین نجفی  • هیات ارزیابی و داوری آثار: اسماعیل عباسی، کریم ملک مدنی، جواد پورصمد، جواد بهمنش راد، کیارنگ علایی • جدول زمانی: – شروع ثبت نام اینترنتی: از زمان انتشار فراخوان – پایان مهلت ثبت نام اینترنتی: بیست و پنجم آبان 88 – ثبت نام حضوری و اسکان: دهم آذر 88 – شروع و پایان مهلت عکاسی: از صبح یازدهم تا شامگاه دوازدهم آذر 88 – تحویل آثار به دبیرخانه: شامگاه تا ساعت 12 شب دوازدهم آذر 88 – داوری آثار: سیزدهم آذر 88 – مراسم اختتامیه و اهدای جوایز: چهاردهم آذر 88 علاقمندان جهت ثبت نام اولیه، اطلاعات مربوط به خود را به نشانی پست الکترونیکی جشنواره ارسال نمایند. دبیرخانه در مدت حداکثر سه روز، متقاضیان را نسبت به وصول اطلاعات و ثبت نام اولیه، مطلع خواهد کرد. ( نام:… نام خانوادگی:… میزان تحصیلات و رشته تحصیلی:… سابقه عکاسی:… آدرس کامل پستی و شماره تلفن:…) • نشانی دبیرخانه جشنواره: تبریز، خیابان آزادی، جنب مسجد طوبی، پارک مفاخر، دبیرخانه دومین جشنواره سراسری عکس فیروزه، تلفاکس: 3375300 0411 weblog: firoozeh2.blogfa.com email: 2.firoozeh@gmail.com

فیروزه ای ترین عکسان شناخته شدند

admin 709

هیات داوران نخستین جشنواره بین المللی عکاسی پس از ۱۸ساعت داوری نفس گیر و مداوم اسامی عکاسان برتر را در سه بخش مسابقه اعلام کرد. به گزارش ستاد خبری جشنواره عکاسی فیروزه، هیئت داوران پس از داوری بیش از ۴ هزار و سیصد قطعه عکس در بخش بازار و شهر تبریز و بیش از ۴۰۰  قطعه عکس در بخش ارس در مدت ۱۸ ساعت نتایج این جشنواره را به شرح زیر اعلام کرد. در بخش تبریز سید محمد نمازی از تهران نفر اول، حسین فاطمی از تهران نفر دوم، بهنام صدیقی از ساری نفر سوم و حامد مهرآوران از تبریز  نفر چهارم شناخته شدند که به ترتیب مبلغ هشت میلیون ریال، شش میلیون ریال، چهار میلیون ریال و دو میلیون ریال جایزه نقدی به همراه لوح وتندیس جشنواره را کسب کردند. در بخش ویژه بازار، بابک بردبار از شیراز نفر اول، حمیدرضا بازگشا از تبریز نفر دوم، نوریه آبادی از تبریز نفر سوم و کاوه بغدادچی از قزوین نفر چهارم شناخته شدند که به ترتیب مبلغ هشت میلیون ریال، شش میلیون ریال، چهار میلیون ریال و دو میلیون ریال جایزه نقدی به همراه لوح وتندیس جشنواره را کسب کردند و در این بخش سروش جوادیان از تهران مورد تقدیر واقع شد. در بخش ویژه منطقه گردشگری ارس، سلیمان گلی از تربت حیدریه نفر اول، سحر مختاری از تهران نفر دوم، هیربد لطفیان از تهران نفر سوم و مسعود توجهی از مشهد نفر چهارم این بخش شناخته شدند که به ترتیب مبلغ هشت میلیون ریال، شش میلیون ریال، چهار میلیون ریال و دو میلیون ریال جایزه نقدی به همراه لوح وتندیس جشنواره را کسب کردند.

نگاهی به جشنواره عکس فیروزه

admin 656

اولین جشنواره عکس فیروزه فردا جمعه، 19 مهر 87، با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان می‌دهد. نکته مهم این جشنواره، دو روز عکاسی بيش از 200 عکاس از شهر تبریز و داوری از بین همان عکس‌هاست. حسن سربخشیان دبیر نخستین جشنواره عكس فیروزه با اشاره به استقبال عكاسان از این جشنواره گفت: باید منتظر پایان جشنواره باشیم تا ارزیابی دقیقی از آن صورت گیرد. ولی با توجه به شروع خوب آن و نظرسنجی‌هایی كه خودم از عكاسان كرده‌ام، استقبال آنها از این شیوه خیلی زیاد است و انرژی مضاعفی برای برگزاری آن دیده می‌شود. وی گفت: شهرداری در طول سال‌های اخیر متوجه شده است كه توجه به بخش فرهنگی در زندگی شهری یكی از نیازهای اساسی بشر امروز است و وظیفه شهرداری‌ها فقط ساختمان سازی و دریافت عوارض نیست. دبیر این جشنواره گفت: حركت شهرداری تبریز در برگزاری جشنواره فيروزه نتایج كاربردی زیادی برای سازمان‌های دیگر دارد. جشنواره فیروزه یك پژوهش تصویری برای سایر سازمان‌ها و خود شهرداری است و مدیران و برنامه‌ریزان شهری می‌توانند از این عكس‌ها استفاده عملی كنند. پیمان هوشمند زاده، یکی از داوران جشنواره گفت: اطمینان دارم جشنواره فیروزه نتایج مثبتی به دنبال خواهد داشت. وی تأكید كرد: این جشنواره در نوع خودش یك نوآوری قابل توجه است و به قولی می‌توان حضور 230 عكاس در یك مكان خاص را عكاسی آن لاین و فی البداهه دانست. هوشمندزاده تجربیات حسن سربخشیان دبیر جشنواره را در عكاسی خبری در نوآوری‌های این رویداد مهم ارزیابی كرد و گفت: امیدواریم عكس‌های خوبی در این سه روز جمع آوری شود. بیتا ریحانی، یکی از شرکت کنندگان این جشنواره،  گفت: برای این جشنواره برنامه‌ریزی خوبی شده بود. مردم شهر را از یک ماه پیش توسط رسانه‌ها آماده کرده بودند و در بازار مردم از عکاسان استقبال کردند. نیما افشار نادری، شرکت کننده دیگر این جشنواره، درباره کارگاه هایی که شب ها در سینما قدس برگزار شد گفت: کارگاه‌ها خیلی خوب بود و کلا جو جشنواره گرم بود. وی گفت: در کل برنامه، شتابزدگی وجود داشت که باید ایستاد و نتیجه را دید. افشار نادری درباره عکاسی در این دو روز گفت که به علت این که گروهی برای عکاسی می‌رفتيم می‌توانستيم راحت عکاسی کنيم. سارا کربلایی، یکی دیگر از شرکت کنندگان، گفت: به نظر من این جشنواره کمی مشکل برنامه‌ریزی دارد. ما بی‌برنامه در شهر می‌چرخیم و برای کسی که با شهر آشنا نیست سردرگمی ایجاد می‌شود. حسن این جشنواره سفر گروهی با عکاسان است و این گردهمایی جنبه‌های آموزشی دارد. محمدرضا بهارناز، نیز از شرکت در این جشنواره ابراز رضایت کرد و گفت: شیوه برگزاری و موضوعات انتخابی خیلی خوب بود و خلافیت در آن بود اما نارسایی‌هایی در کارهای اجرایی از جمله پذیرش بود. به نظر بهارناز مدت زمان دو روز برای این موضوع کوتاه بود اما داوران می‌توانند از بین تک عکس‌ها مجموعه عکسی از تبریز فراهم کنند و استان‌های دیگر با دیدن نتیجه آن می‌توانند از نیرو و بینش جوانان در راستای این کار فرهنگی استفاده کنند.

افتتاح جشنواره فیروزه در تبریز

admin 623

اولین جشنواره بین‌المللی عکس فیروزه عصر روز دوشنبه، 15 مهر، در سینما قدس تبریز پس از سخنان مقامات رسمی شهر تبریز افتتاح شد. عبدالاحد بهارلونژاد معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار تبریز گفت: عكاسان جشنواره بین‌المللی فیروزه می‌توانند به روند ثبت جهانی آثار تاریخی تبریز به ویژه بازار بزرگ تبریز در یونسكو سرعت ببخشند. محمدعلی ذبیحیان فرماندار تبریز در گفتگو با ستاد خبری نخستین جشنواره بین‌المللی عكاسی فیروزه تبریز را مهد هنر عكاسی در ایران دانست و حضور بیش از 220 عكاس داخلی و خارجی در تبریز را نوید بخش روزهای بهاری در اولین روزهای فصل پاییز دانست. در اولین روز این جشنواره اسماعیل عباسی کارگاهی را برگزار کرد و پس از برگزاری کارگاه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز جشن تولد شصت و یکمین سال تولد وی را برگزار کرد. 180 نفر شرکت کننده در این مسابقه از امروز صبح عکاسی از سطح شهر و بازار را شروع کرده اند و تا چهارشنبه عصر ادامه می‌دهند. قرار است امروز نیز کارگاه هایی با حضور اسماعیل عباسی و محسن راستانی برگزار شود. يادداشت حسن سربخشيان عکس: محمد خيرخواه

برنامه کارگاه‌های جشنواره عکس فیروزه

admin 507

همزمان با برپایی نخستین جشنواره بین‌المللی عکاسی فیروزه که از روز دوشنبه، 15 مهر، تا جمعه، 19 مهر، در شهر تبریز برگزار می‌شود، 4 کارگاه آموزشی نیز برگزار می‌شود. روز دوشنبه، 15 مهرماه، کارگاه عکاسی اسماعیل عباسی «نقد و تحلیل عکس». روز سه شنبه، 16 مهرماه، کارگاه عکاسی محسن راستانی «چگونه به یک عکس خوب برسیم؟». روز چهارشنبه، 17 مهرماه، کارگاه عکاسی بهمن جلالی «عکاسی مستند معاصر». روز پنج شنبه، 18 مهرماه، کارگاه عکاسی توسط واقف کاشفی با موضوع «خلاقیت». این کارگاه ها همه روزه از ساعت 19 الی 21:30 در محل سینما قدس تبریز واقع در چهارراه شریعتی برگزار خواهد شد.

آبستره

kharazi 2436

توضیح نمایشگاه 24 قطعه عکس [ رنگی ] عکاس: مهدی قلی پور سلیمانی قاب اول خوب که به مجموعه این عکس هام نگاه می کنم می بینم که تمام اونها رو با ی نگاه فرمالیستی دیدم. عکس هایی سرشار از فرم و رنگ، عکسهایی سراسر شادابی و نشاط و این در حالیه که من غالبا سعی کردم که عکسام سیاه و سفید کار بشن! اگر چه این بار از چیزهایی عکاسی کردم که به نظر می آد پیر و فرتوت شدن و شاید هم زنده نباشن ولی… برای اینکه یاد بگیرم دنیای اطراف خودم رو چه جوری نگاه کنم، باید یاد بگیرم به هر چي نگاه زنده و پویا داشته باشم تا بتونم ازش زندگی خلق کنم، زندگي كه شايسته اون شرايطه ! بايد باور كنم كه تو هر شرايطي ميشه بهترين بود. #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-12').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

ستاره های عکاسی کشور در کارگاههای جشنواره عکاسی فیروزه

admin 744

خبرگزاری ایسکانیوز: همزمان با برگزاری نخستین جشنواره عکس فیروزه در تبریز، کارگاههای عکاسی با حضور ستاره های عکاسی کشور برگزار می شود. به گزارش روز شنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران ایسکانیوز، سید قاسم ناظمی مدیر عامل سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز و رییس ستاد نخستین جشنواره عکس فیروزه با اشاره به برگزاری کارگاهها در قالب برنامه های جنبی جشنواره گفت: امیدواریم برگزاری این کارگاهها در ارتقای دانش عکاسان و بهره مندی همزمان آنها از تجارب استاتید رشته عکاسی موثر باشد.وی همچنین با اشاره به سبک اجرای جشنواره عکس فیروزه برای نخستین بار در کشور خاطر نشان کرد که هدف این جشنواره کشف استعدادهای نهفته عکاسان و شناساندن هنر عکاسی مدرن است که این امر با حضور پیشکسوتان عکاسی و برگزاری کارگاههای عکاسی با موضوعات مختلف امکان پذیر خواهد بود.اسماعیل عباسی با موضوع «نقد و تحلیل عکس»روز دوشنبه 15 مهر، محسن راستانی با موضوع «چه گونه به یک عکس خوب برسیم؟»روز سه شنبه 16مهر، بهمن جلالی «عکاسی مستند معاصر» روز چهارشنبه 17 مهر و واقف کاشفی با موضوع «خلاقیت» روز پنج شنبه 18 مهر از ساعت 19 الی 21:30 در سینما قدس تبریز این کارگاهها را برگزار می کنند.شایان ذکر است نخستین جشنواره بین المللی عکس فیروزه در دو بخش آزاد(تبریز) و ویژه(بازار تبریز و منطقه گردشگری ارس) از پانزدهم تا نوزدهم مهر 87 توسط خانه عکاسان سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز با حضور 220 نفر از عکاسان داخلی و بین المللی برگزار می شود./0/1201 خبرنگار:119

بنر کتاب عکس

لایت روم