منتخب آثار دور اول و دوم جشنواره ملی عکس سرمایه اجتماعی | عکاس: مجید حجتی دوسالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی (منتخب آثار دور اول و دوم)

دوسالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی (منتخب آثار دور اول و دوم)

توضیح نمایشگاه:

24 قطعه عکس رنگی و سیاه و سفید
منتخب دور اول و دوم جشنواره عکس سرمایه اجتماعی

عکاسان:
افشین نظری ، افشین آذریان ، علی حسین علی زاده ، امیر بهروزی ، امیر رضا حجتی ، عماد ضیائی ، فرخ رنجبر ، فرزاد آریان نژاد ، حمیدرضا بازرگانی ، مهدی طاهری ، مجید حجتی ، محمدحسن امینی ، مجتبی عابدینی بی بلایی ، مرتضی رفیع خواه ، سحر نجفی ، سجاد رفیع خواه ، سیدعلی حسینی فرد ، سید حمید هاشمی .

 

قاب اول:

بیانیه هیات داوران دومین جشنواره عکس سرمایه اجتماعی

به نام خدا
هیات داوران دومین جشنواره ملی عکس سرمایه اجتماعی، با وقوف به این نکته که عنوان سرمایه اجتماعی چه به لحاظ گستره موضوعی و چه از نظر نحوه نگرش به مضمون در نزد شماری از عکاسان با ابهام همراه است و همین امر امکان گرایش و برداشت عکاس را نسبت به ابعاد گوناگون موضوع دشوار می سازد، لذا از برگزار کنندگان محترم جشنواره انتظار دارد تا دوره های آتی جشنواره، نسبت به ابراز و تبیین جامع تر و ارائه تعریفی واضح تر از آن اهتمام ورزند، تا عکاسان با تامل و تجسم بهتر نسبت به احراز سوژه های موثرتر توفیق یابند.

هیات داوران جشنواره با حرمت نهادن به کلیه آثار شرکت کنندگان، با بررسی 1660 قطعه عکس ارسالی از سوی 164 عکاس از سراسر کشور، تعداد 42 قطعه عکس و 2 مجموعه عکس را جهت ارائه در نمایشگاه برگزیده و نفرات برتر را از بین راه یافتگان انتخاب و در اختیار دبیر جشنواره قرار داده است .

با احترام
هیات داوران دومین جشنواره ملی عکس سرمایه اجتماعی
کریم ملک مدنی ، داود عامری و محمد شباب گلچین
دیدگاهتان را بنویسید