هم سایه با بهار

توضیح نمایشگاه95-fa

35 قطعه عکس رنگی با موضوع بهار و طبیعت
عکاس:
سعید حسن عباسی
وحید حسن عباسی
قاب اول
عکاسی فریادی است که در زمان شناور می ماند و عکس می تواند فریاد باشد،
آهنگ باشد،
اعتراض باشد،
نفرت باشد،
رویا باشد،
زیبا باشد
و در یک کلام قابی از احساس باشد.لحظه ها را در قاب ماندگار کردن سراسر احساس است و احساس.

میهمانتان می شویم و قاب های احساس مان را تقدیم نگاه پر مهرتان کنیم.


سعید حسن عباسی
دیدگاهتان را بنویسید