بایگانی برای شهریور, 1389

گروه خاکستری

kharazi 2376

توضیح نمایشگاه 30 قطعه عکس از 6 عکاس [ رنگی و سیاه و سفید ] عکاس: گروه عکاسان #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

شرایط شرکت در کارگاه های جشنواره عکس دانشگاه آزاد

admin 412

دبیرخانه جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی شرايط ثبت نام در کارگاه های آموزشی این جشنواره را اعلام کرد. مدير اجرائی دبيرخانه جشنواره عکس آزاد اعلام کرد: کارگاه های آموزش عکاسي در روزهاي 24 و 25 و 26 شهريور ماه در مجموعه فرهنگی، تاريخی کاخ سعدآباد طبق سرفصل ها و برنامه های زير برگزار می شود. محمدرضا خسروی فر گفت: حداکثر ظرفيت ثبت نام 60 نفر می باشد و بر اساس اولويت در ثبت نام عزيزان مي توانند در اين کلاسها شرکت کنند. هزينه ثبت نام يکصد و بيست هزار تومان (120000 تومان) می باشد و علاقه مندان تهرانی جهت ثبت نام می توانند به صورت حضوری در محل دبيرخانه جشنواره عکس اقدام به ثبت نام نمايند؛ و عزيزان شهرستاني با واريز کردن مبلغ فوق به شماره حساب 0105468506008 سيبا، شعبه بانک ملی مرکزی تهران، کد 060 به نام محمدرضا خسروی فر اقدام به ثبت نام نمايند. وی در ادامه گفت: دوستان و هنرمندان شهرستانی به محض واريز وجه، فيش خود را برای دبيرخانه جشنواره عکس، فکس نموده تا در ثبت نام اين عزيزان خللی به وجود نيايد و اينکه در روز حضور در کلاسها حتماً فيش اصلی واريزی را به همراه داشته باشند. خسروی فر يادآور شد: مدارک مورد نياز برای ثبت نام، يک قطعه عکس جديد 4 *3 رنگی يا سياه و سفيد، يک برگ کپی شناسنامه و تکميل فرم ثبت نام الزامی است، كه به محض واريز كردن هزينه كلاسها، مدارك فوق را به همراه فيش پرداختی از طريق پست پيشتاز برای دبيرخانه ارسال نماييد. در ضمن دوستان حتماً برای شرکت در کلاسها دوربين عکاسی همراه داشته باشند. وی در پايان اظهار داشت: در پايان اين دوره احتمالاً يک مسابقه عکاسی بين شرکت کنندگانی که آثارشان از مجموعه فرهنگی و تاريخی¬کاخ سعدآباد باشد برگزار می شود، که به سه نفر از منتخبین، هرکدام يک قطعه سکه بهار آزادي و به تمامي شرکت کنندگان گواهي شرکت در اين کارگاه اعطا می شود. وي در پايان افزود: کلاسها رأس ساعت برگزار می شود و برای احترام به استاد و شرکت کنندگان از ورود افراد بعد از حضور استاد جلوگيری بعمل خواهد آمد. شايسته است عزيزان علاقه مند به گونه ای برنامه ريزی نمايند که در ساعات برگزاری کلاسها حتماً به موقع حضور داشته باشند. در ضمن پس از ثبت نام شهريه پرداختی عودت داده نخواهد شد. در صورتيكه اين كلاسها جهت برگزاری به حدنصاب برسد، پس از ثبت نام شهريه پرداختی عودت داده نخواهد شد. در غير اين صورت دبيرخانه جشنواره عكس آزاد در اسرع وقت مبالغ پرداختی را عودت خواهد داد. سر فصل مباحث کارگاه آموزش عکاسی برگزار کننده: دبيرخانه جشنواره عکس آزاد استاد فرهاد فخریان رويکردهای زيبایی شناسانه در عکاسی جهان از پيدايش تا امروز اين کارگاه به بررسی گرايشات گوناگون زيبايی شناسانه در عکاسی غرب از هنگام پيدايش عکاسی تا زمان کنونی می‌پردازد. بديهی است اين رسانه تصويری از هنگام پديد آمدن، به عنوان هنر پا به عرصه نگذاشته است و لذا زيبايی شناسی ويژه خود را با خويش همراه نياورده است و از اين رو وام‌دار نقاشی است. رفته رفته و در طول اين تاريخ حدود 180 ساله دچار دگرگونی های بنيادی در رهيافت‌های زيبايی‌شناسانه گشته و راه خويش را در چارچوب هنر يافته است. اين کارگاه بر آن است تا اين روند دگرگونی را به شکلی کوتاه شده مورد واکاوی قرار دهد. استاد افشین شاهرودی کارگاه خلاقيت عکاسی با گسترش عکاسی در کشور ما و روی آوردن گروه بيشماری از جوانان علاقمند به اين رشته، رقابت در اين زمينه روز به روز سخت‌تر مي‌شود. در اين شرايط يکی از دغدغه‌های اصلی جوانان عکاس، خلاقيت در عکاسی است. در سال‌های اخير نمايشگاه‌ها و رقابت‌های گروهی زيادی را شاهد هستيم که رويکرد خلاقانه را مدِنظر دارند بی آنکه تعريف جامع و مانعی که اين موضوع را برای جوانان علاقمند تشريح کرده و آنها را با ابعاد مختلف خلاقيت آشنا کند صورت پذيرد. در اين کارگاه که با نمايش آثاری خاص همراه خواهد بود، اين مبحث، از سه منظر “ديد”، “تکنيک”، و “ارائه” مورد بررسی آموزش قرار خواهد گرفت که شرکت‌کنندگان با مفهوم، ابعاد و زمينه‌های خلاقيت آشنا خواهند شد. استاد محمود کلاری آشنايی با اصول عکاسی در سينما و تأثير تجربه عکاسی در فيلمبرداری، تصوير برداری در سينما و تلويزيون؛… استاد داوود وکيل زاده در ارتباط با عکاسی طبيعت و معماری در دو مرحله‌ تئوری و عملی بحث و گفتگو خواهد شد. هدفمندی و احساس و ديد در عکاسی طبيعت و معماری؛ جلسه اول آشنايي با اصول عکاسي در طبيعت و معماری، نمايش تصاوير برجسته‌ اين دو هنر و در ادامه هنرجويان با حضور استاد در فضای باز و محيط‌های جذاب محوطه کاخ موزه‌ سعدآباد عکاسی انجام خواهند داد و در جلسه‌ دوم عکس‌های تهيه شده توسط هنرجويان مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. استاد داوود صادق سا عکاسی صنعتی و تبليغاتی مطالب مورد بحث به صورت تئوری و نمايش اسلايد و عکس/ نورپردازی داخل آتليه و استوديو/ عکاسی از تابلوهای نقاشی ( رنگ روغن، مينياتور)/ عکاسی از فرش با نور موجود در محيط و نورپردازی/ عکاسی صنعتی و عکاسی در شب از بناهای تاريخی و معماری و تأسيسات صنعتی/ عکاسی از اشياء موزه‌ای/ تکنيک‌های توليد تصاوير خلاقانه در تاريکخانه؛ کليه مباحث حول محور سيستم آنالوگ و نگاتيو و اسلايد مي‌باشد. استاد اسماعیل عباسی عکاسی فتوژورنالسيم و مجموعه عکس چيست؟ فتوژورناليست عضو مکمل روزنامه نگار نيست، او خود به دنبال خبر می گردد و بعداز ثبت آن را تفسير و گزارش می کند. فتوژورناليستها جزو نخستين کسانی هستند که هنگام وقوع حوادث و در شرايط اضطراری وارد عمل می شوند و روايت خود را از افراد و يا حوادث خبرساز، باورها و انديشه های خود را ثبت مي کنند و با رعايت اصول حرفه ای و اخلاقی با ما به نمايش می گذارند. در مجموعه عکس فقط و صرفاً توالی و پياپی بودن موضوع مطرح نيست، بلکه مفهوم و بررسی يک موضوع هم حائز اهميت است. و کارگاه مسعود زنده روح کرمانی … مقررات: 1. وجه پرداختی جهت شرکت در کلاسهای آموزش عکاسی 120000 تومان می باشد که پس از ثبت نام و در صورت برگزاری كلاس ها، مبلغ واريزی عودت داده نخواهد شد. 2. کلاس ها رأس ساعت برگزار می شود و اگر هر کدام از عزيزان بنا به هر دليلی نتوانند در آن ساعت جهت حضور در کلاس آماده شوند از حضورشان در ساعت مقرر کلاس مورد نظر ممانعت خواهد شد و بايد برای حضور در کلاس بعدی منتظر بمانند. 3. رعايت حجاب اسلامی و شئونات اسلامی و اخلاقی در روزهای برگزاری کارگاه، در مجموعه فرهنگی، تاريخی کاخ سعدآباد الزامی است و در صورت مشاهده و رعايت نکردن موارد فوق از ادامه حضور فرد مورد نظر جلوگيری خواهد شد. همکاری شما با برگزار کننده کارگاه به جهت پيشرفت برنامه های مورد نظر خواهد بود و برای ارتقاء سطح کيفی در عکاسی می باشد.

اسامی راه یافتگان سومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد

admin 595

پس از دریافت و انعکاس خبر اعلام زمان اختتامیه جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی، محمدرضا خسروی فر به عنوان مدیر اجرایی این جشنواره، اسامی راه یافتگان به نمایشگاه این دور از مسابقه را با ” پایگاه عکس چیلیک ” درمیان گذاشت. اسامی 128 عکاس راه یافته بخش نمایشگاه به این ترتیب است: هادی آبیار از خوزستان، امین آذریون از تهران، علیرضا آزادکیا از تهران، امیرمسعود ابری از هرمزگان، مرضیه اسدزاده از تهران، بهمن اشیرلو از کردستان، سامان اقوامی از تهران، عبیر الرهاوی از کشور لبنان، معصومه امیری از کرمان، محمدعلی امینی از سبزوار، فریبا امینیان از تهران، نرجس خاتون اندرواژ از مازندران، حشمت الله ایمانی از تهران، هانی باباوند از تهران، شبنم بادامی از تهران، سیداحسان باقری از تهران، محمدحسن باقری از خراسان رضوی، مهدیه بانی از تهران، کاوه بغدادچی از قزوین، آزاد پیراینده از تهران، محسن جزایری از تهران، فیروزه جمعه پور از خراسان رضوی، حمید جنیدی از خراسان رضوی، مهدی جهان افروزیان از بوشهر، زهرا حاجی کرم از تهران، امید حبیب طاری فرد از تهران، علی حسنعلی زاده از خراسان رضوی، اکرام حسین پور از تهران، لیلا حسینی از تهران، آرش حمیدی از تهران، مجید خالقی مقدم از خلخال، آرش خاموشی از تهران، حسین خسروی از فارس، امیر حسین خلیفه از تهران، بنفشه درودگر از تهران، فرزین رئیس زاده از کرمان، پری ناز رئیسی خو از اهواز، منیژه رحیمی از اصفهان، مهدی رضوی از مشهد، مرتضی رفیع خواه از رشت، شفق روحی از تهران، نوید ریحانی از اهواز، راضیه زارع از شیراز، معصومه زلیکانی از مازندران، نازنین زنگی آبادی از تهران، مهران سبز قبایی از اهواز، سیدمحسن سجادی از تهران، ریحانه سرگل زایی دوست از گلستان، علی سروری از تهران، مجید سعیدی هاشم پور از قزوین، مسعود سلیمانی از نیشابور، سیدعباس سیدابراهیمی از تهران، رضا سیدپایداری از تهران، جلال سیرغانی از مشهد، زهره شجاعی شغل آباد از بجنورد، آی تای شکیبافر از تهران، پریسا شیرخدا جویباری از تهران، النازسادات صالحی امری از تهران، بابک صبوری سیاه گورابی از گیلان، بهنام صدیقی از ساری، علی رضا صوت اکبر از تهران، صبا طاهریان از تهران، اشرف السادات طباطبایی نسب از تهران، سیده نازنین ظفرصادقیان از تهران، کامین عباسی پیانی از ایذه، مسعود عباسی از تهران، مهدیه عبداللهیان از تهران، سجاد عبدالهی از کرج، امیر عبیداوی از اهواز، علی رضا عزتی از رشت، امان عسکری زاد ماسوله از رشت، عطاالله عطاران از تهران، علی رضا عطاریانی از تهران، عیسی عظیمی سرقین از اردبیل، رضا علی پور سعدانی از آبادان، مازیار علی یاری از تهران،عبدالخالق عیسوندی دهنوئی از بوشهر، غلامحسین غاری کلخوران از اردبیل، محمد غره الحمید از اصفهان، پیمان غزنینی از شهر قدس، پویا غفاریان از ارومیه، هادی فائزی از تبریز، مهدی فاضل از مشهد، هدی فتاحیان طهران از تهران، امین فتح الله زاده از تهران، وحید فرجی از تهران، کاوه فرزانه از تهران، رضا قاسمی زرنوشه از نیشابور، مهدی قاسمی از تهران، حمید قدرتی از تهران، محمد قدمعلی از تهران، هاله قربانی ملکشاه از تهران، حمیدرضا کاملی از گلستان، سپهر کبیری مجد از تهران، ابراهیم کوچکی از کرج، فاطمه کورش رحمن از تهران، داود کهن ترابی از کرج، فراز کی مرام از تهران، حمیدرضا گردان از تهران، عادله گرشاسبی از کرج، بنفشه گلابگیران از تهران، افشین متولیان از تهران، مهدی محرمی از مشهد، احسان محمدعلی از تهران، مهیار مرادی غریبوند از اهواز، علی مرشدلو از تهران، جواد مزینانی از سبزوار، منصوره معتمدی از تهران، امین منتظری از اهواز، سیما مهرآذر از تهران، فرامرز میراحمدی از مرودشت، آزاده میرزائی از تهران، هومان میرهادی از مشهد، رضا میلانی از تهران، اسماعیل نصرالهی آذر از کرج، شادی نصرتی از تهران، هیوا نقشی از تهران، مهسا نوروزی لواسانی از تهران، مرتضی نیکوبذل از تهران، توحید هاشم خانی از تهران، سیدحسین هاشمی از تهران، چاوش هماوندی از تهران، حمیدرضا همتی از کرج، حامد یغمائیان از کرج، فاطمه یوری از گلستان، زهرا یوسف پور از گلستان. سایر اطلاعات تکمیلی بلافاصله پس از دریافت از دبیرخانه در بخش خبری ” پایگاه عکس چیلیک ” منعکس خواهد شد.

اعلام زمان اختتامیه سومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد

admin 4220

بالاخره با وجود مشکل های پیش آمده و پیگیری های انجام گرفته، دبیرخانه سومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی، در اطلاعیه ای، زمانبندی آیین اختتامیه را اعلام کرد. به گزارش دفتر رسانه پایگاه عکس چیلیک ، دبيرخانه جشنواره عکس دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: شورای سياست گذاری دبيرخانه این جشنواره پس از جلسات مختلف برنامه‌های خود را به شرح زير برای علاقه‌مندان و مخاطبان فرهيخته و هنرمندش اعلام کرد. تقويم دبيرخانه جشنواره عکس به صورت زمانبندی زير انجام خواهد شد: * مراسم اهدای جوايز و افتتاح نمايشگاه سومین جشنواره عکس دانشگاه آزاد عصر روز جمعه 26 شهريورماه 1389 برگزار خواهد شد. نمايشگاه عکس به مدت 21 روز جهت ديدار دانشجويان و عموم علاقمندان برگزار خواهد بود. * هر سال در مراسم اهدای جوايز از پوستر جشنواره بعدی رونمایی خواهد شد و کارت‌های فراخوان جهت شرکت در مسابقه در بين حضار توزيع می شود و ارسال و توزيع سراسری کارت‌های شرکت در مسابقه از اول آبان ماه در سراسر کشور و در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی و ديگر مراکز علمی و فرهنگی و هنری انجام خواهد پذيرفت. * البته امسال دبيرخانه جشنواره عکس آزاد با مشکلات خاصی روبرو بوده که به حول و قوه الهی قسمت اعظم آنها رفع شده و انشاالله بقيه موانع هم رفع خواهد شد و در همين جا مسئولين دبيرخانه از تمامی علاقه‌مندان و شرکت‌کنندگان در جشنواره عکس آزاد نسبت به تعويق افتادن مراسم اهدای جوايز دور سوم صميمانه عذرخواهی می‌نمايد. * به اميد خدا مراسم اهدای جوايز و افتتاح نمايشگاه روز جمعه مورخ 26شهریورماه سال جاری از ساعت 17 تا 20 انجام خواهد پذيرفت. توضيح اينکه برای تمامی عزيزان کارت دعوت ارسال خواهد شد و حضور در مراسم فقط با ارائه کارت دعوت امکان پذير می باشد. * درضمن اگر تغييری در نشانی عزيزان شرکت کننده ايجاد شده است لطف نموده نشانی جديد را به همراه کدپستی و شماره تماس های خود در اسرع وقت به دبيرخانه جشنواره عکس آزاد اعلام نمايند. * دبيرخانه جشنواره عکس آزاد برای روزهای 24 و 25 و 26 شهريورماه يک دوره کارگاه آموزش عکاسی به صورت تئوری و عملی برگزار می نمايد. * لازم به ذکر است حداکثر ظرفيت ثبت نام در اين دوره آموزشی 60 نفر است. جهت کسب اطلاعات بيشتر از ابتدای شهریورماه با شماره تماس های دبيرخانه 4-02188428753 تماس گرفته و يا به تارنمای دبيرخانه جشنواره عکس دانشگاه آزاد به نشانی: www.azadfestival.com مراجعه نموده، تا برای ثبت نام و حضور در کارگاه ها هماهنگی های لازم صورت پذيرد. * اساتيد مدعو در این کارگا های آموزشی آقايان: محمود کلاری، اسماعیل عباسی، فرهاد فخریان، مسعود زنده روح کرمانی، داود صادق سا، افشین شاهرودی و داود وکيل زاده می باشند. دبیری جشنواره را بصیر اقارب پرست و مدیریت اجرایی را محمدرضاخسروی فر بر عهده دارند و گروه داوری این دور از جشنواره متشکل از: سیف الله صمدیان، فرهاد فخریان، اسماعیل عباسی، محمود کلاری، شیرین حکمی، کتایون قدس راد و رعنا جوادی بوده است. همچنین دبیرخانه این مسابقه از راهیابی 128 عکاس به نمایشگاه سومین دور از جشنواره خبر داد که اسامی عکاسان راه یافته در اولین زمان ممکن در بخش خبری ” پایگاه عکس چیلیک ” اعلام خواهد شد. منبع: پایگاه عکس چیلیک

سومین جشنواره عکس فیروزه

kharazi 2024

توضیح نمایشگاهت عکس های راه یافته به سومین جشنواره عکس فیروزه تبریز برگزار کننده : سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریزشامل: 44 قطعه عکس در بخش چهره شهر 31 قطعه عکس در بخش معماری 7 مجموعه عکس در (بخش ویژه) پرتره ی محیطی عکاس: گروه عکاسان قاب اول سومین جشنواره سراسری عکس فیروزه به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در مرداد ماه سال 1389 با موضوعات ذیل بر گزار گردید: • موضوعات جشنواره الف: چهره شهر (برخورد صرفاً مستند و کارگردانی نشده با همه ی موارد مرتبط با شهر تبریز از قبیل مناظر، زیبایی ها و فضاهای سبز، شهر و شهروند و زندگی شهری، محیط زیست و چشم انداز مهران رود، ترافیک، ورزش همگانی، نمودهای شهر سالم و مدیریت شهری و …) در این بخش سید محمد صادق حسینی، صمد قربان زاده، نیما دیماری و محسن زین العابدینی بعنوان نفرات اول تا چهارم انتخاب شدند. ب: معماری (نماهای داخلی و بیرونیِ بناهای تاریخی سنتی، مدرن و … شهر تبریز) در این بخش امیر عنایتی، میعاد آخی، جلال شمس آذران و مریم فطورچیان به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را کسب نمودند. ج: (بخش ویژه) پرتره ی محیطی (چهره ی قشرهای مختلف مردم، تحت شرایط نوری محیط و فضاهای مختلف شهر که در آن قسمت هایی از محیط نیز گنجانده شود)- در این بخش، موکداً، چهار قطعه عکس با تنالیته های سیاه سفید و تمام کادر پذیرفته شد و آثار به صورت مجموعه های چهار قطعه ای مورد مقایسه قرار گرفت. در این بخش هیات داوران سومین جشنواره سراسری عکس فیروزه هیچ کدام از آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره را حایز دریافت جایزه ویژه استاد هادی شفائیه ندانسته و آثار محمد هادیان، مریم وحید زاده، سروش جوادیان، امید گرشاسبی، علی سراج همدانی، محمد ادیبی و سونیا حکمتی شایسته تقدیر شناخته شدند. #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 12%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-12').photobox('a', { thumbs: true, time: 5000, autoplay: true, counter: true, history: false, loop: true, }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

نگارخانه چیلیک میزبان « سومین دوره جشنواره عکس فیروزه »

admin 976

چهل و ششمین دوره از سلسله نمایشگاه های عکس در نگارخانه چیلیک به نمایش آثار راه یافته به سومین دوره جشنواره عکس فیروزه تبریز اختصاص یافت. این مسابقه که به شکل پویا و زنده، با دعوت از عکاسان سراسر کشور در شهر تبریز برگزار می شود، با همت شهرداری تبریز در سال جاری سومین دوره برگزاری خود را در روزهای آغازین مردادماه پشت سر گذاشته و " کریم متقی " دبیری موفق دو دوره اخیر آن را با نتایجی شایسته عهده دار بوده است. نمایشگاه عکس " سومین دوره جشنواره عکس فیروزه" در سه بخش تعیین شده در سومین دوره این مسابقه طراحی و برگزار شد که با هماهنگی به عمل آمده میان دبیرخانه مسابقه و " پایگاه عکس چیلیک " آثار منتخب گروه های داوری در این دوره نیز جهت مشاهده عموم علاقمندان در نگارخانه چیلیک ارایه می شود. اسامی راه یافتگان به " سومین دوره جشنواره عکس فیروزه" به این ترتیب می باشد: بهروز رستگار، نوید ریحانی، زهرا زرگری پور، سهیل زند آذر، محسن زین العابدینی، حمید سالاری، حمید سبحانی، علی سراج همدانی، سهراب سردشتی، نرگس سلطان آبادیان، حمید سلطان آبادیان، وحید سهرابی ابد، مجید شقاقی فلاح، جلال شمس آذران، هاله صدرالدینی، بهنام صدیقی، زینب عربی، حجت ا.. عطایی، امیر عنایتی، پرگل عینالو، پیمان غزنینی، نادر فارغی، جمشید فرجوند فردا، رضا فردین فر، سروش جوادیان، یعقوب جدیری تقدیسی، مهدی فروغی سبزوار، مریم فطورچیان، صمد قربان زاده، نسترن کچچیان، محسن کیانپور، سعید کیایی، امید گرشاسبی، سلیمان گلی، امیر مافی بردبار، پگاه مترصد، بهراد مصطفایی، علی اکبر مطلوبی، حسین ملکی، سید اسماعیل موسوی، بهروز نوری، یوسف نوریان، محمد هادیان، علیرضا وحید، مریم وحید زاده. لازم به یادآوری است " نگارخانه چیلیک " با وجود امکاناتی چون: توضیح نمایشگاه، قاب اول، معرفی هنرمند، شرایط فروش عکس، دفتر نظرسنجی، ارتباط با هنرمند و … تاکنون در میان نمایشگاه های انفرادی و گروهی خود میزبان آثار بیش از پانصد تن از عکاسان سراسر ایران بوده است. از جمله مجموعه های ارایه شده و قابل مشاهده از دیگر مسابقه ها در " نگارخانه چیلیک " می توان به: بخش های جنبی و اصلی دومین جشنواره عکس فیروزه، مسابقه عکس طهران 86، جشنواره ملی عکس رضوی، جشنواره عکس دانشگاه آزاد، دومین دوره جشنواره عکس دانشگاه آزاد با عنوان: جوانان عصر ما، جشنواره عکس نان، بخش جنبی جشنواره مطبوعات، گرانتر از طلا، ششمین جشنواره هنری آب، چهارمین دوره مسابقه عکس تجلی عاشورا و فجر و … اشاره کرد. علاقمندان به دیدار از مجموعه عکس " سومین دوره جشنواره عکس فیروزه " می توانند به نشانی: www.ChiilickGallery.com مراجعه نمایند و تا تاریخ 23 مهر ماه سال 1389 در بخش روزشمار و از آن تاریخ به بعد در بخش بایگانی، بیننده مجموعه آثار عکاسان این نگارخانه باشند. نگارخانه چیلیک در دوره های آتی خود میزبان آثار راه یافته به مسابقه عکس سفره های ایرانی، اسلامی خواهد بود.

نوزدهمین تور عکاسی چیلیک در استان سمنان برگزار شد

admin 127

کاربران و علاقمندان به عکاسی از موضوع های طبیعت، مستند اجتماعی و معماری سنتی در نوزدهمین تور عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” همزمان با آخرین دقایق شامگاه چهارشنبه، 13 مردادماه سال جاری از مقابل دفتر این پایگاه، به قصد دیدار و عکاسی از طبیعت جنگل ابر و معماری سنتی و ساکنین شهرستان موجن و همچنین بناهای تاریخی شهرستان های شاهرود و دامغان، عازم استان سمنان شدند. این سفر میزبان علاقمندان به شرکت در تورهای عکاسی چیلیک بود تا مطابق برنامه، ضمن دریافت بسته فرهنگی و بروشور حاوی اطلاعات از مقصدهای نامبرده، به منظور اشراف هر چه بیشتر عکاسان گروه بر موضوع، همزمان با نور صبحگاهی در قالب حرکتی گروهی از مقاصد مشخص همچون: پوشش جنگلی، آبشار ابر و… عکاسی کنند. از مهمترین اهداف برگزاری تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” شناسایی استعدادها و جذب علاقمندان و دوستداران هنر عکاسی در محیطی علمی، سالم و صمیمی است تا ضمن شرکت در فضایی عکاسانه از تاثیر شرایط کارگاهی و آموزش غیرمستقیم عکاسی بهره های لازم را برده و تجارب اولیه و تکمیلی خود را در زمینه عکاسی های: روایی، مستند اجتماعی، طبیعت، معماری و مفهومی افزایش دهند. از این رو سایر همسفران با ارایه عکس های منتخب خود از مقاصد این تورها می کوشند تا شرایطی شایسته برای تدوین مجموعه ای تصویری و هدفمند از علم و هنر عکاسی را دامن بزنند. لازم به ذکر است که سرکار خانم مژگان طریقی، عکاس و مدیریت موزه عکسخانه شهر، در این سفر از جمله همسفران بوده اند. اسامی همسفران نوزدهمین تور عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” به این ترتیب است: ملیحه اکبری نوری، ابراهیم باقرلو، فاطمه پیمانی، سعید چاوشی، محمدحسین حاجی آقابیگی، سیدمحمدمهدی حسینی، سیداسماعیل حسینی، نیما خالدی کیا، محمدرضا خرازی، مریم درویشی، علی(کامران) ذهبی، پیمان رشیدی، شراره رضایی، محمد رضایی، مهدی رامه، ابراهیم رامه، بهناز رحیمی زند، مهدی سروری، بهاره سعیدی، محمدحسن شیخ علی، مژگان طریقی، محسن فتاحی، ملیحه فرهادی، احمد قاسمی، نگار قوام الدینی، حسین کلامی، امیرحسین کیارستمی، آزاده گلابگیران، مسعود عطارهادی، زهرا علی پناهی، مهرداد میرزایی، مجتبی ملک پوریان، مرضیه ملکی زاده، حمیدرضا نباتی، ریحانه هاشمی، راضیه هاشمی، سهیل یعقوبی، غلامرضا یوسفی. مطابق با رسم تمامی تورهای عکاسی این پایگاه در مسیر بازگشت به تهران بنا به رای حاضرین در سفر، مقرر شد هدایایی چون: امکان استفاده از تخفیف های ویژه از ” پایگاه تخصصی کتاب عکاسی ” و تورهای عکاسی، لوح فشرده و… از طرف پایگاه و حواله چندین جلد کتاب عکس اهدایی از طرف موزه عکسخانه شهر تحویل همسفران شود. همسفران در آخرین ساعت شامگاه روز جمعه به مقابل دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” در تهران بازگشتند. لازم به یادآوری است عصر روز دوشنبه هجدهم مردادماه، دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” میزبان همسفران این تور می باشد تا پیرامون نقد و بررسی تور عکاسی و عکس های این تور با حاضرین به گفتگو بنشینند. از دیگر برنامه های آینده تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” پس از ماه مبارک رمضان، سفر به: شهرستان قیدار از توابع شهر زنجان، تور شبانه کویر مرنجاب، روستای ابیانه، منطقه ماسال، قلعه رودخان، شهرک تاریخی ماسوله، ابنیه کاشان، اصفهان، یزد، شهرکرد، شیراز و … می باشد. برای مشاهده گزارش تصویری نوزدهمین تور عکاسی چیلیک به مقصد جنگل ابر، شاهرود و دامغان ” ایـنـجــا ” کلیک کنید.

19- تور عکاسی جنگل ابر شاهرود

operator 249

1389/05/13 کاربران و علاقمندان به عکاسی از موضوع های طبیعت، مستند اجتماعی و معماری سنتی در نوزدهمین تور عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” همزمان با آخرین دقایق شامگاه چهارشنبه، 13 مردادماه سال جاری از مقابل دفتر این پایگاه، به قصد دیدار و عکاسی از طبیعت جنگل ابر و معماری سنتی و ساکنین شهرستان موجن و همچنین بناهای تاریخی شهرستان های شاهرود و دامغان، عازم استان سمنان شدند. این سفر میزبان علاقمندان به شرکت در تورهای عکاسی چیلیک بود تا مطابق برنامه، ضمن دریافت بسته فرهنگی و بروشور حاوی اطلاعات از مقصدهای نامبرده، به منظور اشراف هر چه بیشتر عکاسان گروه بر موضوع، همزمان با نور صبحگاهی در قالب حرکتی گروهی از مقاصد مشخص همچون: پوشش جنگلی، آبشار ابر و… عکاسی کنند. #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 100%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8800; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#000000; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8800; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ff8800; background:rgba( 0 , 0 , 0 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#000000; background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); color:#000000; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 255 , 136 , 0 , 1); color:#000000; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } .fg_gallery_title-13.fg_gallery_name { font-size:20px; color:#9b9b9b; text-align:center; } jQuery(function($){ $('#gallery-13.fastgallery').fotorama({ maxwidth: '100%', arrows: true, autoplay: true, nav: 'thumbs',navposition: 'bottom', transition: 'slide', allowfullscreen: true, loop: true, fit: 'none', }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); }); گزارش تصویری نوزدهمین تور عکاسی چیلیک به جنگل ابر شاهرود نوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: مسعود عطارهادینوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: کامران ذهبینوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: کامران ذهبینوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: امیرحسین کیارستمینوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: سهیل یعقوبینوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: راضیه هاشمینوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: احمد قاسمینوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: ابراهیم باقرلونوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: ابراهیم باقرلونوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: ابراهیم باقرلونوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: ابراهیم باقرلونوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: ابراهیم باقرلونوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: ابراهیم باقرلونوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: ابراهیم باقرلونوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: محمد رضایینوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: ابراهیم باقرلونوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: محسن فتاحینوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: ابراهیم باقرلونوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: مسعود عطار هادینوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: ابراهیم باقرلونوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: ابراهیم باقرلونوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: ابراهیم رامهنوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: سعید ملکنوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: امیرحسین کیارستمینوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: ابراهیم باقرلونوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: پیمان رشیدینوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: مسعود عطارهادینوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: پیمان رشیدینوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: ابراهیم باقرلونوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: رضا یوسفینوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: کامران ذهبینوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: محمد رضایینوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: ریحانه هاشمینوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: شراره رضایینوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: امیرحسین کیارستمینوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: محمدرضا خرازینوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: محمدرضا خرازیهجدهمین تور عکاسی چیلیک، همدان | عکاس: ابراهیم باقرلونوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: رضا یوسفینوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: محمدرضا خرازینوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: ابراهیم باقرلونوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: ابراهیم باقرلونوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرودنوزدهمین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: مسعود عطارهادینوزدهمین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: ابراهیم باقرلونوزدهمین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: ابراهیم باقرلونوزدهمین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: شراره رضایینوزدهمین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: کامران ذهبینوزدهمین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: بهاره سعیدینوزدهمین تور عکاسی چیلیک ، جنگل ابر شاهرود | عکاس: شراره رضایینوزدهمین تور عکاسی چلیک ، جنگل ابر - شاهرود | عکاس: امیرحسین کیارستمی

نوزدهمین تور عکاسی چیلیک به جنگل ابر رفت

admin 122

همزمان با آخرین ساعت چهارشنبه، 13 مردادماه 1389 نوزدهمین تور عکاسی چیلیک، به قصد عکاسی از جنگل و روستای ابر در سفری دو روزه از مقابل دفتر مرکزی این پایگاه در تهران عازم استان سمنان شد. با هماهنگی های انجام شده و برنامه ریزی های صورت گرفته، قریب به 40 نفر همسفران نوزدهمین تور عکاسی این پایگاه در اولین ساعات روز و خنکای صبح در منطقه جنگل ابر خواهند بود و در روز دوم سفر ضمن دیدار از معماری های خشتی شاهرود و دامغان، از آنها به عکاسی خواهند پرداخت. تورهای عکاسی ” پایگاه عکس چیلیک ” ضمن برخورداری از روحی صمیمی و محتوایی کارگاهی، آموزشی، محلی مناسب برای ارتباط بین همسفران و کاربران این پایگاه بوده و در طول مسیر و محل مقصد، مجالی است تا با طرح بحث و انجام گفتگوهای لازم، زمینه تجربه و فعالیت صحیح تر در فضای پایگاه فراهم شود. این در حالی است که همسفران با حضور و مشارکت خود در دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” نشستی را با مضمون نقد و بررسی سفر و نمایش و گفتگو پیرامون عکس های برگزار شده بعد از هر سفر تجربه خواهند کرد. علاقمندان جهت اطلاع از چگونگی و نحوه حضور در تورهای بعدی این پایگاه به مقصد: شهر زنجان، کویر مرنجاب، روستای ابیانه، منطقه ماسال، قلعه رودخان، شهرک تاریخی ماسوله، شهرهای دامغان و شاهرود، ابنیه کاشان، اصفهان، یزد، شهرکرد، شیراز و … می توانند با شماره های 02188348824 (ده خط) تماس حاصل نمایند.

کتاب دومین جشنواره عکس فیروزه به چاپ رسید

admin 619

پس از برگزاری موفق دومین دوره جشنواره عکس فیروزه تبریز در آذرماه سال 1388 مطابق با تعهد برگزارکننده، کتاب عکس های راه یافته به نمایشگاه این دوره از جشنواره به چاپ رسید. به گزارش " پایگاه عکس چیلیک " این کتاب در آغاز به متن علیرضا نوین به عنوان شهردار تبریز پرداخته و در ادامه متن حسین نجفی را با عنوان مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز آورده و پس از درج پیام دکتر هادی شفائیه، به انعکاس متن کریم متقی با مسئولیت دبیر جشنواره اشاره کرده است. اعضای شورای سیاستگذاری شامل: میرعباس آل یاسین، محمدرضا امتنانی، محمدعلی جدیدالاسلام و حسین جاودانی و اعضای دبیرخانه جشنواره به ترتیب: رامین فرزبود به عنوان مسئول دبیرخانه، محسن بایرام نژاد با عنوان مدیر هماهنگی، صابر قاضی با عنوان مدیر داخلی و حامد نظری به عنوان عکاس معرفی شده اند و طراح کتاب پیش از درج متن بیانیه هیات داوران این جشنواره به معرفی گروه داوران اعم از: جواد بهمنش، جواد پورصمد، اسماعیل عباسی، کیارنگ علایی و کریم ملک مدنی پرداخته است. کتاب با " اسامی عکاسان منتخب دومین جشنواره فیروزه " و نمایش عکس های سیاه و سفید پیش رفته و پس از تک عکس های رنگی، به مجموعه عکس های راه یافته به دومین جشنواره عکس فیروزه رسیده است. کتاب " دومین جشنواره عکس فیروزه " در شمارگان 1500 نسخه و قطع وزیری (20 در 26 سانتیمتر) و در قالب چهار رنگ و فاقد شماره شابک در 110 صفحه ارایه شده و در فهرست تالیفات " پایگاه تخصصی کتاب عکس " به ثبت رسیده است. " پایگاه عکس چیلیک " با هدف معرفی و نشر تالیفات عکاسان و عکاسی کشور، تهیه کتاب را برای عکاسان و علاقمندان دارای عضویت در این پایگاه آسان کرده و با مشارکت در تهیه آثار، طرح ارسال فراگیر کتاب های عکاسی را به اجرا گذاشته است. لازم به یادآوری است " نگارخانه چیلیک " به نشانی: www.ChiilickGallery.com در زمان برگزاری این جشنواره در بخش نمایشگاه های جاری خود در دو بخش مستقل از هم، میزبان عکس های " بخش اصلی دومین جشنواره عکس فیروزه " و " بخش جنبی این جشنواره " بوده و است. علاقمندان به مشاهده و تهیه تالیفات عکاسی می توانند جهت مشاهده فهرست عناوین کتاب های موجود در " پایگاه تخصصی کتاب عکس " از بخش نمایشگاهی این طرح واقع در دفتر مرکزی " پایگاه عکس چیلیک " در تهران، دیدار و سایر نیازهای خود را در حوزه کتاب ها و نشریات عکاسی از طریق سفارش به این پایگاه، مطرح و در اسرع زمان و با برخورداری از شرایط ویژه کتاب مورد نظر خود را دریافت نمایند. سایر متقاضیان ساکن شهرستان نیز جهت تهیه کتاب می توانند درخواست خود را در " ایـنـجـا " مطرح نمایند.

كارگاه های تخصصی عكاسی در استان آذربايجان شرقی

admin 621

انجمن عكاسی بسيج هنرمندان استان آذربایجان شرقی در راستای تقويت بنیه علمی و هنری هنرمندان عكاس و علاقمندان به عکاسی در این استان، كارگاه هایی را با هدف آموزش های تخصصی و کاربردی در حوزه عکس و عكاسی برگزار می كند. به گزارش ” پایگاه عکس چیلیک ” دبیر انجمن عکاسی بسیج هنرمندان این استان ضمن تاکید بر اجرای تخصصی این سری برنامه اشاره کرد: اين كارگاه ها توسط سازمان بسيج هنرمندان استان آذربايجان شرقی طراحی و حمایت شده و به یقیین ادامه خواهد داشت. ” هادی فائزی ” ضمن دعوت از تمامی علاقمندان به مباحث نظری و نرم افزاری در حیطه عکاسی، به زمان و محل برگزاری اشاره کرد و افزود: این کارگاه ها از تاریخ 13 مردادماه جاری آغاز شده و تا روز جمعه 15 مردادماه از ساعت 8 تا 19 در محل دانشگاه الزهرا(س) تبريز دائر خواهد بود. طبق آمار دبيرخانه كارگاه ها، پذیرش متقاضیان از شهرستان ها بلامانع بوده و حدود 50 نفر از عكاسان حرفه ای و نيمه حرفه ای و همچنین علاقمندان در سطح سنی نوجوان و جوان از بيشتر شهرستان های این استان در اين كارگاه ها حضور خواهند داشت. شركت كنندگان شهرستانی روز سه شنبه 12 مردادماه از ساعت 17 برای پذيرش و سازماندهی اسكان به دبيرخانه كارگاه ها واقع در دانشگاه الزهرا(س) مراجعه نمایند. مراسم افتتاحيه اين دوره از كارگاه های آموزشی ساعت 8 صبح روز چهارشنبه، 13 مردادماه با حضور مديران فرهنگی استان، عکاسان و هنرمندان شركت كننده و اصحاب جرايد و رسانه ها در محل دانشگاه الزهرا(س) آغاز خواهد شد. در پايان این دوره از كارگاه ها با برگزاری آزمون، به شركت كنندگان موفق، گواهی پايان دوره اعطا خواهد شد. مباحثی كه در اين كارگاه ها مورد بحث خواهد بود، به این شرح است: کارگاه آموزشی نقد و تحلیل عكس توسط استاد كريم متقی کارگاه آموزشی مديريت رنگ در نرم افزارهای ویرایشگر توسط استاد سروش خيری کارگاه آموزشی هنر عكاسی در جنگ توسط استاد بهزاد پروين قدس کارگاه نظری و نمایش عکس با موضوع ” معنويت در عكاسی ” توسط استاد يدالله عبدی کارگاه آموزشی بررسی و تحلیل عكاسی ديجيتال توسط استاد كمال شب خيز کارگاه آموزشی نظری هنر زيباشناختی در عكاسی مناظر توسط استاد كمال شب خيز. لازم به ذکر است که در آخرین روز برگزاری این مجموعه کارگاه ها در روز جمعه 15 مردادماه اردوی عكاسی با حضور اساتید و شركت كنندگان برگزار خواهد شد.

نمایشگاه عکس خبری استان فارس برپا شد

admin 473

نمایشگاه جشنواره عکس خبری استان فارس با حضور مدیرکل ارشاد استان و فرماندار شیراز برپا شد. به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس ظهر دوشنبه در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگاران برگزاری این برنامه را گامی مهم در راستای توجه به حوزه عکس دانست و افزود: با توجه به تقارن جشنواره عکس خبری فارس و روز و هفته خبرنگار این جشنوراه را می توان اقدامی برای توجه به عکاسان خبری استان فارس دانست. منصور طبیعی افزود: همواره در روز خبرنگار حوزه عکس و عکاسان چندان دیده نمی شد اما امسال با برگزاری این برنامه توجه خاصی به عکاسان خبری صورت گرفت. وی همچنین اظهار امیدواری کرد که بتوان این کار را در سالهای آتی نیز مورد پیگیری قرار داد. فرماندار شهرستان شیراز نیز در این نمایشگاه در جمع خبرنگاران گفت: امیدواریم این نمایشگاه شروعی برای برگزاری جشنواره عکس خبری استان فارس باشد و این جشنواره و نمایشگاه به صورت سالانه ادامه یابد. حسین قاسمی با اشاره به میزان تاثیر گذاری عکس نیز بیان کرد: عکس نقش زیادی در افزایش مشارکتهای ملی در مقاطع مختلف به خصوص دوران دفاع مقدس یا حوادث طبیعی مانند زلزله بم و یا صحنه های دیگر ایفا می کند. وی با اشاره به اینکه عکس از اثرگذارترین جریان رسانه ای به شمار می رود، عنوان کرد: باید گفت که هر خبری به مستنداتی نیاز دارد اما خود عکس بهترین مستند و استدلال است. جشنواره عکس خبری استان فارس با هدف ایجاد عرصه رقابت برای عکاسان حوزه خبر و اطلاع رسانی استان برگزار شده که شامل دو بخش ویژه با موضوع شیراز سومین حرم اهل بیت(ع) و جنگ نرم و عکسهای خبری در همه حوزه های خبری اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی است. نمایشگاه آثار برگزیده این جشنواره از امروز تا 17 مرداد ماه در تالار حافظ شیراز برپا شده و شامل 40 عکس برگزیده از مجموع آثار ارسالی است.

بنر کتاب عکس

لایت روم