خانه خدا

توضیح نمایشگاه72-fa

42 قطعه عکس
[ سیاه و سفید]
1347 تا 1357
عکاس:
منوچهر یگانه دوست
قاب اول

خیلی مشتاق برگزاری نمایشگاه نیستم چرا که توان آن را دیگر در خود نمی بینم ولی گاهی به بایگانی نگاتیوهای ام که مراجعه می کنم می بینم که چه عکس هایی از چه موضوع هایی دارم که تا به حال نمایش نداده ام. موضوع هایی که در شرایطی عکاسی شده اند که نه در آن زمان و نه امروز شرایط نمایش آنها را نداشته ام ولی با جامعه و جوانان را مشتاق دیدن و نمایش آنها می دانم.

عکس های این نمایشگاه گوشه ای از بایگانی سالها تجربه است و بیشتر به نمایش محلاتی چون: کوچه بنی هاشم، آمد و شد زائرین و حجاج، قبرستان بقیع، کوه و قبرستان احد، صحرای عرفات و سعی بین کوه صفا و مروه، آیین های حج، حواشی زندگی حجاج و … اشاره دارد.
این عکس ها نمایی از چهره آن روزها را نمایش می دهد و بعضا از آن محلات و آداب دیگر اثری نمانده تا چشمی بیننده آن باشد و امروز به جای ناتوانی من، عکس های ام حکایت آن روزها را از نگاه عکاس برای بیننده روایت می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید