شهر بادگیر ها

توضیح نمایشگاه14-fa

نمایشگاه گروهی
اعضای کانون عکس مشهد
43 قطعه عکس
عکاس:
گروه عکاسان
قاب اول
راستی … آفتاب
در پس کدامین پنجر‌ها دوباره رنگ خاطره می‌زند به غبار ثانیه‌ها
راستی آفتاب … در پس کدامین پنجره‌ها بلندی و شکوه را در خویش می‌پیچد؟
راستی آفتاب … در پس کدامین پنجره‌ها دست ها را نوازش می‌کند؟
کجاست خاطره‌های دور که باز با باد‌ها در بادگیر‌ها بپیچد …
کجاست نغمه‌ها در نوازش نسیم که آرام و بی صدا کودکان فردا را نوازش کند …
رنگ آفتاب اینجاست در میان باد و خاک و پنجره و بادگیر‌ها
در انتهای لیوان خاطرات
در ته جام هستی
اینجا شهر آفتاب است
که باد ، در آن می‌نوازد آرام آرام
در گلوی بادگیر‌ها
تا یادم بیاورد خواب خاطرات باشکوه ایران را …

“لیلا یوسفی”
دیدگاهتان را بنویسید