نهمین مجمع عمومی انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران (1)

نهمین مجمع عمومی انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران (1)

نهمین مجمع عمومی انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران ، پیش از ظهر امروز پنجشنبه 27 خردادماه با حضور اعضای این انجمن به حدنصاب لازم رسید و برگزار شد.
در این مجمع با وجود شعارهایی زیبا از سوی افراد و بیاناتی مبتنی بر دوستی و کار از طرف عکاسان ، رفتارهایی دیده شد که با وجود رنجش هایی به حق یا نابحق، شایسته بود در قالب بلوغی زیبنده برای یک تشکل فرهنگی هنری با ادبیاتی بالغ نمایان شود.
البته با وجود هیات رئیسه ای منتخب و ریاست صحیح و بی طرفی چون محمد صیاد که به حق – با وجود کسالت جسمی شان – نقش ریش سپیدی کاردان را عهده دار بود ، تنش ها کنترل و در نهایت انتخابات نهمین مجمع عمومی انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در عین صحت و سلامت به نتیجه رسید.
این مجمع با یک ساعت تاخیر در دقایقی بعد از ساعت 10 صبح آغاز و با دو ساعت دیرکرد در حوالی ساعت 14 به اتمام رسید.

عکس ها: مجتبی محسنی

دیدگاهتان را بنویسید