بایگانی برای تیر, 1394

رودباری مهدی

مهدی رودباری | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

operator 1342

نام : مهدی نام خانوادگی: رودباری تاریخ تولد: 1341/6/20     بیوگرافی: متولد1341 فارغ التحصيل عکاسی از دانشکده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران، سال 1373 مدرس هنرستان های تهران، انجمن سينماي جوان و دانشگاه علمی کاربردی نشانی الکترونیکی ام هم برای ارتباط با سایر مخاطبین(Mehdiroo25@hotmail.com) می باشد.     سوابق اجرایی و هنری: • عکاس و خبرنگار مجله اميد انقلاب سال 1363 • عکاس و خبرنگار مجله گردش سال 1373 • عکاس مجله silk road(جاده ابريشم انگليسي) سال 1374 • عکاسي (اسلايد) براي صدا وسيما (شبکه2) سال 1362 • عکاسي صنعتي از کارخانجاتی چون :امرسان – فيلور – پارس کاله- زمزم – کيا کولا – البرز چليک و …… • عکاسی جنگ سالهای 62-63-64(عملیات بدر، فاو، میمک و…) #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

روایی حشمت الله

حشمت الله روایی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

operator 5364

نام: حشمت الله نام خانوادگی: روایی تاریخ تولد:1345/3/14     بیوگرافی: حشمت الله روایی در سال 1345در روستایی از توابع شهرستان بویر احمد متولد شد. عکاسی را از سال 70 در کلاس های عکاسی انجمن عکاسان شروع کرد و در سال 1371 وارد دانشگاه هنرگردید . وی موفق به کسب مدرک کارشناسی در سال 76 شد و هم اکنون در زمینه های مختلف به ویژه طبیعت ، پرتره و مستند اجتماعی عکاسی می کند. روایی هم اکنون مسول واحد عکس بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس می باشد.     سوابق اجرایی و هنری: • عکاس جشنواره های مختلف تئاتر دانشجویی، ایران زمین، دفاع مقدس، موسیقی ملل، اقوام ایرانی، موسیقی بندر نشینان و … #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-12.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

رمضانی جاوید

جاوید رمضانی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

operator 2239

نام : جاوید نام خانوادگی: رمضانی تاریخ تولد: 1343/11/21     بیوگرافی: متولد تهران   سوابق اجرایی و هنری: • برگزاری نمایشگاه عکس با عنوان “رویاهای یک جنین”، تهران، نگارخانه هفت ثمر، 11مهرماه لغایت 16 مهرماه 1382 • شرکت در نمایشگاه گروهی عکس با عنوان ” صدای دیدن “، تهران، نگارخانه مهروا، بهمن ماه 1388 • کارشناس هنری و دبیر کمیته و عضو گروه داوران مسابقه سراسری روز جهانی اسکان بشر، تهران، آذرماه 1388 • برگزاری نمایشگاه گروهی با عنوان ” صدای دیدن ” همراه با گروه عکاسان در نگارخانه چیلیک، بهمن ماه 1388 • شرکت در نمایشگاه گروهی عکس با عنوان ” شب های تهران “، تهران، نگارخانه مهروا، دی ماه 1389 #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-13.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

رضوانی نادر

نادر رضوانی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

operator 1291

نام: نادر نام خانوادگی: رضوانی تاریخ تولد: 1342/6/8 وب سایت: www.rezvanipic.com     بیوگرافی: متولد تهران     سوابق اجرایی و هنری: • صاحب اثر در نمایشگاه عکس جشنواره تجسمی فجر، بهمن ماه 1388 #gallery-14 { margin: auto; } #gallery-14 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-14 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-14.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-14.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

رضوانی مجتبی

مجتبی رضوانی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

operator 1162

نام: مجتبی نام خانوادگی: رضوانی تاریخ تولد: 1312/9/15 تاریخ فوت: 1384/9/27 وب سایت: www.rezvanipic.com   بیوگرافی: زنده یاد مجتبی رضوانی در دوازدهم آذر یک هزار و سیصد و دوازده در تهران بدنیا آمد. از همان اوان کودکی علاقه خاصی به عکاسی داشت به طوریکه در سن9 سالگی اولین دوربین عکاسی اش را با مارک کداک خرید و شروع به عکاسی کرد. او در سال 1330 کار حرفه ای خود را در آتلیه فتو متروپل آغاز کرد. وی در طی 50 سال فعالیت حرفه ای در زمینه عکاسی، ظهور فیلم و چاپ عکس و خبرنگاری روزنامه اطلاعات، خبر گزاری پارس و رادیوی ایران مشغول به خدمت بود. مجتبی رضوانی در پی انجام ماموریت های خود در عرصه ی بین الملل به عنوان عکاس، دنیا را در پس یک دریچه ی کوچک آن سان دید که پس از سپری شدن سالها همواره بیننده را متحیر می سازد. همواره در طول سالها خدمت صادقانه خویش وقایع و رخدادهای گوناگون را آنگونه به تصویر کشید که نیاز به هیچ مفسری نبود. ایشان در روزهای پایانی حکومت علوی پهلوی با شهامتی وصف ناپذیر در میان مردم به عکاسی پرداخته بود و چنان جان بر کف و به دور از ترس و وحشت پا به پای جوانان و با تشویق آنان در صحنه ی هنر عکاسی آن چنان رزمید که شاهد تصاویر شکار شده توسط ایشان بوده ایم. گواه این مدعی تنها مشاهده چند قطعه از عکس های او است که با نگاهی متفاوت از دیگر عکاسان انقلاب عکاسی کرده است. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شاهد زبر دستی او دربیان لحظات شورانگیز ورود حضرت امام (ره) هستیم و با سپری شدن سالها از آن روزهای پر مخاطره و شورانگیز و با دیدن عکس های گرفته شده توسط ایشان، بوی خون و باروت را در کوچه های قبل از انقلاب و عطر خوش یاس را در خیابانهای پس از انقلاب در شامه ی خود حس می کنیم.                                         روحش شاد و یادش گرامی

رستمی امیر

امیر رستمی | پایگاه عکس چیلیک | Chiilick.com

operator 1182

نام: امیر نام خانوادگی: رستمی تاریخ تولد: 1358/6/9     بیوگرافی: متولد تهران آغاز به كار عكاسي از سال 1377 زمينه عكاسي: مستند شركت در چندین دوره نمايشگاه گروهي عکس در حال حاضر نیز به صورت آزاد به كار عكاسي اشتغال دارد.     سوابق اجرایی و هنری: • کسب رتبه چهارم مسابقه عکس روستا • کسب رتبه دوم مسابقه “سوختگان وصل”-دانشگاه تهران • کسب رتبه دوم مسابقه عکس با موضوع “غبار روبی مزار شهدا” • رتبه برگزیده مسابقه عکس عاشورا-1385 • فعالیت در ویژه نامه جشنواره فیلم فجر-1385 • فعالیت در ویژه نامه نوروزی روزنامه همشهری -1386 • فعالیت در ویژه نامه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران-1386 • همکاری با سرویس عکس روزنامه “فرهنگ آشتی”-1381 • همکاری با هفته نامه “مهر” -1383و1382 • همکاری با سروش هفتگی و سروش جوان -1385 و 1384 • عکاسی ویژه نامه همشهری محله و نشریه پنجره، 1388 • دبیر سرویس عکس هفته نامه خبری تحلیلی پنجره #gallery-15 { margin: auto; } #gallery-15 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-15 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-15.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-15.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

رحیمیان محمدمهدی

محمدمهدی رحیمان | پایگاه عکس چیلیک www.chiilick.com

operator 3385

نام: محمدمهدی نام خانوادگی: رحیمان تاریخ تولد: 1340/4/21 وب سایت: www.niktasvir.com   سوابق اجرایی و هنری: • سوابق تحصیلی: رتبه اول گروه هنر و رشته عکاسی در آزمون سراسری دانشگاه هنر 1362 دانش آموخته و دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی عکاسی دانشگاه هنر 1369 کسب رتبه سوم در آزمون اعزام به خارج کشور در مقطع کارشناسی ارشد 1372 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد عکاسی، دانشگاه هنر • سوابق تدریس: از 1367 تدریس عکاسی پایه 1، تاریخ عکاسی، دانشگاه هنر تا فیزیک نور و ابزارشناسی، دوربین های بزرگ، از 1383 نقد عکس (در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد) از 1378 عضو شورای بررسی برنامه ها و سرفصل های رشته عکاسی دانشگاه هنر از 1381 مدرس مدعو مبحث سیر تحول عکاسی در مقطع دکتری پژوهش هنر دانشگاه هنر استاد راهنمای بیش از 30 رساله دانشجویی در مقاطع کاردانی و کارشناسی و استاد راهنمای موضوعات زیر در مقطع کارشناسی ارشد عکاسی: 1377 بررسی تاثیرات عکاسی بر نقاشی قرن نوزدهم، دانشجو: فرهاد فخریان دانشگاه هنر 1378 بررسی و تحقیق پیرامون لزوم تدوین مقررات، دانشجو: فلور بنده خدا، دانشگاه هنر حمایت از عکس و عکاسی در ایران 1378 کلام تصویری، تصویر کلامی، عکاسی، دانشجو: شاهرخ جعفری، دانشگاه هنر 1380 بحران واقعیت در عکاسی معاصر، دانشجو: محمد خدادادی مترجم زاده، دانشگاه هنر 1381 عکاسان بزرگ طبیعت، دانشجو: شهریار توکلی، دانشگاه هنر 1381 بررسی روش کار و ابزار عکاسان بزرگ جهان، دانشجو: فرشید آذرنگ، دانشگاه هنر • سوابق اجرایی: 1370 مدیر کل روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری وزارت راه و ترابری 1373 مشاور ارشد، عضو کمیته روابط عمومی فدراسیون دو و میدانی 1373 مدیر روابط عمومی شرکت هواپیمایی کیش ( کیش ایر ) 1382 عضو هیئت داوران جشنواره روابط عمومی 1382 مشاور کمیته اجرایی جشنواره روابط عمومی 1381 عضو شورای سیا ست گذاری و کارشناسی عکس دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع 1381 مدیر گروه رشته عکاسی خبری در دانشکده خبر 1382 مدیر گروه رشته عکاسی خبری در دانشکده انجمن صنفی مطبوعات عضو شورای تخصصی هنر ایران ( روزنامه ایران ) عضو شورای تخصصی و کارشناسی عکاسی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران عضو شورای سیاست گذاری عکاسی بنیاد رودکی عضو شورای سیاست گذاری و مشاور ارشد خانه عکاسان ایران عضو هیئت موسس انجمن فارغ التحصیلان رشته عکاسی عضو هیئت موسس انجمن عکاسی ایرانشهر عضو شورای علمی مجله “عکاسی خلاق” عضو شورای سردبیری مجله “پرواز” عضو هیئت موسس انجمن عکاسان ایران عضو هیئت موسس انجمن عکاسان بحران عضو هیئت موسس انجمن عکاسان تبلیغاتی، صنعتی. معماری ایران عضو انجمن عکاسان مطبوعات ایران عضو انجمن عکاسان سینمای ایران 1386 دبیر اولین جشنواره عکس حمل و نقل وترافیک تهران دبير رشته عكاسی دومين جشنواره بين المللي هنرهای تجسمی فجر- زمستان 1388 • نمایشگاه ها و مسابقات : 1365 نمایشگاه عکس گروهی “فاو” دفاع مقدس دانشگاه هنر 1366 عکاس برگزیده مسابقه عکس جشنواره سراسری سینمای جوان موزه هنری معاصر 1367 اولین نمایشگاه گروهی دانشجویان رشته عکاسی دانشگاههای ایران خانه آفتاب 1369 عکاس برگزیده اولین نمایشگاه عکاسی مطبوعاتی ایران موزه هنرهای معاصر 1371 عکاس برگزیده نمایشگاه بین المللی دوسالانه عکس ایران موزه هنرهای معاصر نمایشگاه گروهی سالانه عکاسان ایران خانه عکاسان ایران 1381 نمایشگاه گروهی “تصویر آفتاب” انجمن سینمای جوان 1382 نمایشگاه گروهی “بام شکسته بم” فرهنگسرای نیاوران1386 نمایشگاه گروهی ” به بهانه طبیعت ” گالری ثمین • داوری: داوری مسابقات عکاسی جشنواره سینمای جوان در تهران و شهرستانها : 1377 داور بین المللی سومین نمایشگاه بین المللی عکس ایران موزه هنرهای معاصر داوری مسابقات عکاسی خانه عکاسان ایران تهران 1381 داوری اولین مسابقه عکس زن و دفاع مقدس تهران بنیاد حفظ …. 1381 داوری چهارمین سوگواره عکس عاشورا دانشگاه هنر 1381 داوری نمایشگاه سالانه عکس ایران گیلان 1382 داوری دومین جشنواره عکس کودک کانون پرورش فکری 1382 داوری نمایشگاه عکس تبریز دانشگاه تبریز 1382 عضو هیئت انتخاب “بام شکسته بم” تهران 1383 داوری مسابقه عکس نخستین جشنواره فرهنگ ایران زمین تهران 1383 داوری اولین مسابقه عکاسی دیجیتال ایران تهران 1383 داوری جشنوراه عکس آئینه شهر شهرداری تهران 1383 داوری عکس جانباز بنیاد 1383 داوری سومین جشنواره عکس کودک کانون پرورش فکری تهران 1384 داوری مسابقه عکس سوگواره عاشورا شهرداری تهران 1384 داوری بخش عکس چهارمین جشنواره فرهنگی، هنری امام رضا(ع) 1384 داوری سومین جشنواره عکس کودک کانون پرورش فکری تهران 1386 داوری مسابقه عکس آیین های سرور و شادمانی ملی ، مذهبی سازمان فرهنگی وهنری شهرداری تهران #gallery-16 { margin: auto; } #gallery-16 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-16 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-16.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-16.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

رحمانی علیرضا

علیرضا رحمانی | پایگاه عکس چیلیک | Chiilick.com

kharazi 1069

نام: علیرضا نام خانوادگی: رحمانی متولد: 1353/6/10 #gallery-17 { margin: auto; } #gallery-17 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-17 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-17.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-17.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

آمار مشارکت استانی در جشنواره ادواری تعاون

admin 1023

آمار مشارکت و میزان حضور شرکت کنندگان به دور نخست جشنواره ادواری عکس تعاون اعلام شد. در این آمار که از سوی دبیرخانه این جشنواره مستقر در دفتر رسانه ” پایگاه عکس چیلیک ” منتشر شده، اسامی سی و یک استان کشور بر اساس نفر شرکت کننده و تعداد فایل های ارسالی به دبیرخانه تنظیم شده است که در این آمار خراسان رضوی، خوزستان، کردستان، اردبیل، زنجان، مرکزی و گیلان پس از پایتخت بیشترین حضور را به نام خود ثبت کرده اند. این در حالی است که پس از استان های یاد شده، استان های آذربایجان شرقی، مازندران، اصفهان، فارس، خراسان شمالی، کهگیلویه وبویراحمد، ایلام، کرمانشاه، قم، آذربایجان غربی، البرز، بوشهر، خراسان جنوبی و قزوین در رتبه های بعدی حضور و مشارکت قرار گرفته اند. دبیرخانه جشنواره ادواری عکس تعاون ضمن نام بردن از استان های: کرمان، سمنان، گلستان، سیستان وبلوچستان، یزد، چهارمحال وبختیاری، همدان، هرمزگان و لرستان به عنوان استان هایی که پایین ترین سطح مشارکت را رقم زدند، این میزان حضور را با وجود معرفی یکسان جشنواره تعاون در سطح استان های کشور ناشی از نکاتی دانست که تحلیل و بررسی شان می تواند برای پویایی و پشتیبانی عکاسی استان، مورد نظر قرار گیرد. ” مهدی سروری ” دبیر جشنواره ادواری عکس تعاون بر ضرورت امر اطلاع رسانی عمومی در پایگاه های تخصصی اطلاع رسانی و خبرگزاری های رسمی و معتبر، تاکید کرد و گفت: فراگیر شدن پایگاه های اطلاع رسانی عکس و عکاسی در کشور، تعدد انجمن های عکاسی سراسری، استانی، منطقه ای و فعالیت عکاسان در وبلاگ ها و فتوبلاگ ها شرایطی را برای اطلاع رسانی و آگاه سازی فراهم آورده است تا مصمم باشیم در آیین اختتامیه این جشنواره از فعالین و موثرین در امر آگاه سازی و اطلاع رسانی نام برده و تقدیر نماییم. ایشان همچنین یادآور شدند: نمایش آثار راه یافته به دور نخست در راستای ارایه گزارش عینی به مخاطبین برای برگزارکننده حائز اهمیت بوده و در این مسیر بر اساس آمار مشارکت استان ها عمل خواهیم کرد. لازم به یادآوری است در دور نخست این جشنواره، تعداد 27 قطعه عکس از 24 عکاس از استان های کشور به مرحله نمایشگاه راه یافته است که عکس های مورد نظر با حضور ” محمد نیک عهد ” کارشناس مفهومی آثار و اعضای گروه داوری متشکل از: کاوس صادقلو، محمدرضا بهشتی منفرد و منصوره معتمدی ارزیابی و انتخاب شده اند. جشنواره عکس و پوستر تعاون در دومین دور برگزاری خود قرار گرفته است و معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری رسانه های تخصصی عکس و عکاسی به محوریت ” پایگاه عکس چیلیک “(www.Chiilick.com) اقدام به برگزاری این جشنواره کرده است. عکاسان و علاقه مندان می توانند جهت دریافت هرگونه اطلاعات تکمیلی و طرح پرسش با شماره دبیرخانه: 88348824 و یا شماره دبیر جشنواره: 09122797717 در ارتباط باشند. ———————————————————————————————————————————————————– جهت مشاهده اسامی عکاسان راه یافته به نمایشگاه دور نخست جشنواره ادواری عکس تعاون ” ایـنجـا “ کلیک کنید. جهت مشاهده گزارش تصویری داوری نخستین دوره جشنواره عکس تعاون ” ایـنجـا “ کلیک کنید. جهت مشاهده نتیجه نشست کارشناسی مفهومی آثار دور نخست بخش عکس جشنواره عکس تعاون ” ایـنجـا “ کلیک کنید. جهت مشاهده گزارش کارشناسی مفهومی و اسامی عکاسان شرکت کننده در نخستین دوره جشنواره عکس تعاون ” ایـنجـا “ کلیک کنید. جهت مشاهده متن فراخوان جشنواره ادواری عکس و پوستر تعاون ” ایـنجـا “ کلیک کنید.

فراخوان شرکت در انجمن صنفی عكاسان مطبوعاتی ایران

admin 584

دبیرخانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران فراخوان شرکت در مجمع عمومی این انجمن را جهت انتشار در اختیار دفتر رسانه پایگاه عکس چیلیک(Chiilick.com) قرار داد. متن دعوتنامه این مجمع خطاب به اعضای این انجمن به این شرح است: عضو محترم انجمن صنفی عكاسان مطبوعاتی ایران با سلام احتراماً بدینوسیله باطلاع میرساند، انتخابات بازرسان انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در تاریخ 11/4/94 (پنج شنبه از ساعت 14 تا 16) در خانه هنرمندان واقع در خیابان طالقانی، بعد از چهارراه ایرانشهر، خیابان موسوی شمالی ( فرصت )، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران، برگزار خواهد شد. دستور جلسه مجمع عمومی : 1- گزارش هیات مدیره 2- گزارش خزانه دار 3- ‏گزارش بازرسان‏ 4- ‏انتخاب بازرسان اعضای اصلی انجمن كه مایل به كاندیداتوری در انتخابات فوق هستند می توانند تا تاریخ 9 تیرماه جاری با ارائه درخواست كتبی و كپی و اصل مدارك مندرج در اساسنامه به دبیرخانه انجمن مراجعه نمایند. شرایط کاندیداتوری جهت بازرسان، طبق ماده 37 اساسنامه می باشد. تذکر 1 : همراه داشتن کارت معتبر انجمن جهت شرکت در انتخابات الزامی است. تذكر 2 :هر عضو انجمن می تواند با در دست داشتن كارت معتبر انجمن و وكالت نامة كتبی از طرف یكی از اعضای دیگر انجمن كه قبل از انتخابات در دبیرخانه به ثبت رسیده باشد، به جای ایشان رای دهد. لطفاً جهت صدور کارت های جدید انجمن پیش از تاریخ مجمع اقدام نمایید. دبیرخانه انجمن صنفی عكاسان مطبوعاتی ایران

نگاه های برتر تور عکاسی ییلاق گیلان معرفی شد

admin 2092

نمایش عکس های برتر و نقد نگاه های همسفران تورهای عکاسی بهار سال 1394 بررسی و انتخاب شدند. نشست نقد تورهای عکاسی و بررسی نگاه های برتر همسفران عصر روز پنجشنبه 4 تیرماه جاری در دفتر رسانه ” پایگاه عکس چیلیک ” برگزار شد. در این نشست که با حضور همسفران تورهای عکاسی فصل بهار سال جاری این رسانه در محل سالن آموزش دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” برگزار شد، همسفران ضمن ایراد بحث و ارایه نظر پیرامون کیفیت برنامه ریزی و برگزاری سفرهای عکاسی، با مرور آثار برتر و مشاهده تک عکس های همسفران هر تور به نقد و بررسی فنی، مفهومی و زیبایی شناسی آثار پرداختند و در نهایت پیش از معرفی عکاسان آثار، بر اساس رای و نظر حاضرین، نگاه های برتر تعیین و معرفی شدند. در این جلسه ابتدا نقد آثار همسفران تور عکاسی از طبیعت سوباتان تالش با راهنمایی سیدصادق موسوی، شالیکاران با راهنمایی مهدی سروری و ییلاق گیلان با راهنمایی ابراهیم باقرلو برگزار و در نهایت با رای و نظر حاضرین نگاه های برتر و نگاه های موفق در این سفر معرفی شدند. در بخش سوم این نشست پس از بررسی آثار همسفران تور عکاسی سوباتان تالش و شالیکاران، آثار عکاسان همسفر در تور عکاسی ییلاق گیلان به نمایش گذاشته شد و پس از ارایه نظرات و بر اساس رای حاضرین و همسفران، به ترتیب: سیدصادق موسوی، لادن شجاع، فاطمه ندیمی، گل گونه نجفی و مهری راستقدم به عنوان نگاه های برتر و از نیلوفر زارعی، طیبه خداوردی، سمیه هاشمی و سجاد دلیری به عنوان نگاه های موفق تور عکاسی ییلاق گیلان تقدیر شد. این نشست دقایقی پیش از اذان مغرب پایان پذیرفت و بیش از پنجاه تن از عکاسان و همسفران حاضر به عنوان مدعوین در سالن همزمان با شنیدن مناجات پیش از اذان و ذکر آمین به دعاهای افراد حاضر، اذان مغرب پنجشنبه 4تیرماه را شنیده و بر سفرۀ ساده و صمیمانه افطار سالانه دفتر رسانه ” پایگاه عکس چیلیک ” شرکت کردند. جهت مشاهده نگاه های برتر 73ومین تور عکاسی چیلیک به مقصد سوباتان تالش ” ایـنجـا “ کلیک کنید. جهت مشاهده نگاه های برتر 74ومین تور عکاسی چیلیک به مقصد شالیکاران ” ایـنجـا “ کلیک کنید. جهت مشاهده نگاه های برتر 75ومین تور عکاسی چیلیک به مقصد ییلاق گیلان ” ایـنجـا “ کلیک کنید.

نگاه های برتر تور عکاسی شالیکاران معرفی شد

admin 1066

نمایش عکس های برتر و نقد نگاه های همسفران تورهای عکاسی بهار سال 1394 بررسی و انتخاب شدند. نشست نقد تورهای عکاسی و بررسی نگاه های برتر همسفران عصر روز پنجشنبه 4 تیرماه جاری در دفتر رسانه ” پایگاه عکس چیلیک ” برگزار شد. در این نشست که با حضور همسفران تورهای عکاسی فصل بهار سال جاری این رسانه در محل سالن آموزش دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” برگزار شد، همسفران ضمن ایراد بحث و ارایه نظر پیرامون کیفیت برنامه ریزی و برگزاری سفرهای عکاسی، با مرور آثار برتر و مشاهده تک عکس های همسفران هر تور به نقد و بررسی فنی، مفهومی و زیبایی شناسی آثار پرداختند و در نهایت پیش از معرفی عکاسان آثار، بر اساس رای و نظر حاضرین، نگاه های برتر تعیین و معرفی شدند. در این جلسه ابتدا نقد آثار همسفران تور عکاسی از طبیعت سوباتان تالش با راهنمایی سیدصادق موسوی، شالیکاران با راهنمایی مهدی سروری و ییلاق گیلان با راهنمایی ابراهیم باقرلو برگزار و در نهایت با رای و نظر حاضرین نگاه های برتر و نگاه های موفق در این سفر معرفی شدند. در بخش دوم این نشست پس از بررسی آثار همسفران تور عکاسی سوباتان تالش، آثار عکاسان همسفر در تور عکاسی شالیکاران به نمایش گذاشته شد و پس از ارایه نظرات و بر اساس رای حاضرین و همسفران، به ترتیب: محمدرضا رحیمی، فاطمه سادات حجازی، فاطمه ندیمی، حسین عصاری آرانی، نیلوفر زارعی به عنوان نگاه های برتر و از: میترا محمدی، راستقدم، موسوی، فیروزی به عنوان نگاه های موفق تور عکاسی شالیکاران تقدیر شد. این نشست دقایقی پیش از اذان مغرب پایان پذیرفت و بیش از پنجاه تن از عکاسان و همسفران حاضر به عنوان مدعوین در سالن همزمان با شنیدن مناجات پیش از اذان و ذکر آمین به دعاهای افراد حاضر، اذان مغرب پنجشنبه 4تیرماه را شنیده و بر سفرۀ ساده و صمیمانه افطار سالانه دفتر رسانه ” پایگاه عکس چیلیک ” شرکت کردند. جهت مشاهده نگاه های برتر 73ومین تور عکاسی چیلیک به مقصد سوباتان تالش ” ایـنجـا “ کلیک کنید. جهت مشاهده نگاه های برتر 74ومین تور عکاسی چیلیک به مقصد شالیکاران ” ایـنجـا “ کلیک کنید. جهت مشاهده نگاه های برتر 75ومین تور عکاسی چیلیک به مقصد ییلاق گیلان ” ایـنجـا “ کلیک کنید.

نگاه های برتر تور عکاسی سوباتان تالش معرفی شد

admin 1429

نمایش عکس های برتر و نقد نگاه های همسفران تورهای عکاسی بهار سال 1394 بررسی و انتخاب شدند. نشست نقد تورهای عکاسی و بررسی نگاه های برتر همسفران عصر روز پنجشنبه 4 تیرماه جاری در دفتر رسانه ” پایگاه عکس چیلیک ” برگزار شد. در این نشست که با حضور همسفران تورهای عکاسی فصل بهار سال جاری این رسانه در محل سالن آموزش دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” برگزار شد، همسفران ضمن ایراد بحث و ارایه نظر پیرامون کیفیت برنامه ریزی و برگزاری سفرهای عکاسی، با مرور آثار برتر و مشاهده تک عکس های همسفران هر تور به نقد و بررسی فنی، مفهومی و زیبایی شناسی آثار پرداختند و در نهایت پیش از معرفی عکاسان آثار، بر اساس رای و نظر حاضرین، نگاه های برتر تعیین و معرفی شدند. در این جلسه ابتدا نقد آثار همسفران تور عکاسی از طبیعت سوباتان تالش با راهنمایی سیدصادق موسوی، شالیکاران با راهنمایی مهدی سروری و ییلاق گیلان با راهنمایی ابراهیم باقرلو برگزار و در نهایت با رای و نظر حاضرین نگاه های برتر و نگاه های موفق در این سفر معرفی شدند. در بخش نخست این نشست پس از نمایش آثار تور عکاسی طبیعت سوباتان، و ارایه نظرات همسفران پیرامون هر اثر، بر اساس رای و نظر حاضرین به ترتیب: ابراهیم باقرلو، مجتبی محسنی، سمانه میلانلو، امیرعلی محمدی و معصومه اصغری به عنوان نگاه های برتر و از: مهری راستقدم، محمدرضا خرازی، نیلوفر زارعی، میترا محمدی، گل گونه نجفی و محمد کیانی به عنوان نگاه های موفق تور عکاسی سوباتان تالش تقدیر شد. این نشست دقایقی پیش از اذان مغرب پایان پذیرفت و بیش از پنجاه تن از عکاسان و همسفران حاضر به عنوان مدعوین در سالن همزمان با شنیدن مناجات پیش از اذان و ذکر آمین به دعاهای افراد حاضر، اذان مغرب پنجشنبه 4تیرماه را شنیده و بر سفرۀ ساده و صمیمانه افطار سالانه دفتر رسانه ” پایگاه عکس چیلیک ” شرکت کردند. جهت مشاهده نگاه های برتر 73ومین تور عکاسی چیلیک به مقصد سوباتان تالش ” ایـنجـا “ کلیک کنید. جهت مشاهده نگاه های برتر 74ومین تور عکاسی چیلیک به مقصد شالیکاران ” ایـنجـا “ کلیک کنید. جهت مشاهده نگاه های برتر 75ومین تور عکاسی چیلیک به مقصد ییلاق گیلان ” ایـنجـا “ کلیک کنید.

عشایر شهرکرد

عشایر شهرکرد | تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک Chiilick.com

operator 1897

4 روزه ، 1394/08/12 | استان چهار محال و بختیاری از جمله استان های غنی و اصیل تصویری کشورمان ایران به شمار می آید. مرکز این استان شهرکرد است که با نام بام ایران شناخته شده است و در فصل هایی از سال در حاشیه این شهرستان می توانیم شاهد عبور گروه های پیاده و سواره عشایر بختیاری و سایر قومیت های ساکن در منطقه خوزستان باشیم. اگرچه تاثیرات زندگی مدرن و تکنولوژیک شهری بر زندگی اصیل و عاری از آداب شهری و شهرنشینی سایه افکنده است ولی با این وجود می توان همچنان لباس ها و غذاها و آداب و رسومی را در بین عشایر و روستاییان منطقه مشاهده کرد که برگرفته از همان آداب اصیل زندگی سنتی عشایر است. شاید! انتظار آن می رود که عشایر همچنان بر روند زندگی به شکل و شمایل دی روز ی شان ادامه دهند ولیکن عدم حمایت صحیح و به دور از کارشناسی های کافی متاسفانه! زندگی این گروه از کوچ نشینان را با تغییراتی مواجه کرده است. البته روستاهای پراکنده در سطح منطقه نیز از این اتفاق مستثنا نبوده و ذات زیبا و سخت کوشانه زندگی اصیل عشاری و روستایی را بیشتر می توان در بین سالمندان و کهولان و پیران منطقه یافت. همسفران تور عکاسی چیلیک، در این تور عکاسی از موضوع های مستند و پرتره از زندگی سنتی عشایر ساکن و همچنین کوچ ایشان را در مسیرهای گوناگون تجربه خواهند کرد. عکاس:  مریم آل مومن دهکردی‬ پایان زمان عکاسی از این برنامه پس از غروب خورشید خواهد بود تا همسفران در حداقل زمان ممکن و با بهترین نورهای عکاسی از این موضوع بی بدیل به عکاسی بپردازند. مدت و زمان برنامه: … توجه: با وجود ارتباط با راهنمای محلی در منطقه مقصد، تلاش داریم تا با وجود اطلاعات کافی و هماهنگی های لازم بیشترین بهره تصویری را از رویدادهای سنتی و آداب جابجایی و اسکان و زندگی عشایر و روستاییان داشته باشیم ولی با این وجود احترام به حق برخورداری از برنامه ریزی مستقل عشایر و روستاییان را در تقدم و تاخر برنامه ها لازم می دانیم و عدم مواجه با این مناسک را قابل پیش بینی می دانیم. اهداف عکاسی: همسفران در این تور با توجه به هماهنگی های انجام شده از زمان بهترین نور صبحگاهی عازم عکاسی از زندگی اهالی روستا و عشایر می شوند. بدیهی است برنامه ریزی تور به گونه ای خواهد بود که همسفران از تجارب و قدرت نگاه دیگر همسفران استفاده کافی را در ثبت هایی هرچه موفق تر ببرند. خدمات: وسیله ایاب و ذهاب، سرویس صبحانه، نهار، میان وعده، شام، تامین محل اسکان، بیمه، بسته فرهنگی، امکان مشارکت در انعکاس گزارش تصویری، امکان حضور در نشست نقد و بررسی تور و عکس های سفر و… لوازم همراه همسفران چیلیک: کوله پشتی، یک وعده غذا به عنوان شام شب نخست(در حرکت)، دوربین عکاسی و سایر لوازم مربوطه، کیسه خواب یا پتوی سفری، کفش و لباس مناسب(دمای منطقه از 2 روز پیش از سفر برای همسفران پیامک خواهد شد)، چراغ قوه یا هدلایت، دفترچه بیمه، پماد ضدگزش حشرات، کارت شناسایی معتبر، عینک آفتابی، لوازم بهداشتی شخصی، فلاسک چای و آب نوشیدنی، لوازم شخصی ( لیوان، قاشق، مسواک و …) همسفران در این تور از حضور و همراهی یکی از عکاسان، به عنوان کارشناس گروه بهره خواهند برد. هزینه سفر: هزینه نهایی سفر متعاقبا اعلام خواهدشد. تمامی عکاسان دارای عکس منتخب در گالری، شرکت کنندگان در نخستین جشنواره تورهای عکاسی چیلیک، کاربران فعال در ” پایگاه عکس چیلیک ” به فراخور رتبه کاربری، از امکان شرایط پرداخت و برخورداری از تخفیف ویژه (10 تا 20 درصد) می توانند استفاده نمایند. * حضور در فهرست همسفران، مشروط به انجام مراحل ثبت نام توسط همسفر و دریافت تاییدیه از همکاران دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” است. * با توجه به ظرفیت محدود، اولویت با کسانی است که نسبت به سایرین سریعتر اقدام به ثبت نام نمایند. * در صورت تمایل به مشارکت در برنامه های سفر به مسئولین مربوطه اطلاع دهید چرا که برگزارکننده از مشارکت همسفران در سایر امور مقدماتی، طراحی، برنامه ریزی، پشتیبانی، تدارکات، اجرایی و … استقبال می نماید. * در صورتیکه حداکثر 24 ساعت پس از ثبت نام اینترنتی، هزینه سفر واریز نشود، ثبت نام متقاضی باطل تلقی شده و اسم مورد نظر از فهرست همسفران حذف می شود. * برگزارکننده با توجه به مضمون سفر و انگیزه عکاسی همسفران، ارتقای سطح رضایتمندی هر چه بیشتر گروه و همچنین تضمین سلامت روانی سفر، شرط عدم استفاده از هرگونه مواد دخانی را برای همسفران در طول سفر الزامی می داند. * متقاضیان حضور در سفر مطلع باشند که نظام اطلاع رسانی تورهای عکاسی چیلیک بر پایه ارسال پیامک تعیین شده است. بنابراین از چندین روز پیش از سفر پیامک های متوالی و روز پیش از سفر از سوی دفتر این رسانه با شما تماس تلفنی برقرار خواهد شد. * در صورتی که شماره همراه شما در فهرست عدم پذیرش(لیست سیاه شبکه همراه) می باشد، به مسئولین مربوطه اطلاع دهید. * در صورت امکان جایگزینی متقاضی و ثبت نام در 72 ساعت مانده به آغاز حرکت، همسفر مشمول برخورداری از بسته فرهنگی نمی باشد. * توصیه می شود در صورت برخورداری از امکانات عکاسی آنالوگ (دوربین فیلمی) تجهیزات و امکانات آن را نیز به همراه داشته باشید. * ضروری است متقاضیان پس از واریز وجه و انجام ثبت نام، عکس پرسنلی خود را در اندازه 600 پیکسل و 300 کیلو بایت به نشانی: ChiilickNews@gmail.com ارسال کنند. * همسفرانی که در تورهای گذشته حضور داشته و مدارک ثبت نام خود را (عکس پرسنلی +تصویر کارت ملی/ شناسنامه) تحویل داده اند، نیازی به ارائه دوباره ندارند. * اعضای فعال در گالری ” پایگاه عکس چیلیک ” که متقاضی حضور در هر یک از تورهای عکاسی این رسانه بوده و نشانی محل سکونت و یا مبدا حرکت ایشان خارج از استان های: تهران، قم و البرز می باشد، در صورت ثبت نام تا پیش از ده روز مانده به برگزاری و ضمن هماهنگی با مسئول تور(09122797717) می توانند از امکان برخورداری از کمک هزینه شرکت در تور بهره مند شوند. * ثبت نام کنندگان در ده روز مانده به تاریخ برگزاری هر تور با عنوان متاخرین شناخته می شوند و مستلزم افزایش 20درصدی در پرداخت هزینه حضور می باشند. * ضمن پوزش از تمامی متقاضیان شرکت در تورهای عکاسی چیلیک به ویژه عکاسانی که با گرایش حرفه ای به شرکت در تورهای عکاسی چیلیک، تمایل به حضور کرده اند به عرض می رساند به دلیل عدم برخورداری از هرگونه منابع حمایتی از نهادهای دولتی و عدم پذیرش پیشنهادهای یک سویه از سوی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی(شرکت های تجارتی) و همچنین حفظ کیفیت و استقلال در عملکردهای آموزشی، کارگاهی تورهای عکاسی چیلیک، پرداخت مبلغ شرکت در تور و همچنین تکمیل فرم ثبت نام الزامی بوده و شرط حضور در فهرست همسفران است. ثبت نام اینترنتی: پس از واریز هزینه سفر از طریق شعبه و یا دستگاه های عضو شبکه شتاب(ATM) فرم ثبت نام را تکمیل کرده و شماره فیش واریزی را در قسمت مربوطه وارد نمایید.ثبت نام تلفنی: شما می توانید پس از پرداخت وجه نقد از طریق شعبه و یا دستگاه های عضو شبکه شتاب(ATM) به یکی از شماره حساب های ذکر شده با شماره تلفن 88348824-021 تماس گرفته و شماره فیش واریزی را به همراه مشخصات دقیق خود اعلام نمایید. لازم است به دنبال ثبت نام تلفنی، به شکل حضوری یا ارسال از طریق ایمیل، فایل عکس پرسنلی، تصویر کارت ملی و شناسنامه خود را همراه اصل فیش واریزی به مسئول سفر تحویل نمایید.شماره حساب: بانک ملی – شماره حساب : 0200246497004 ، به نام مهدی سروری بانک ملی- شماره کارت : 9177 – 6146 – 9914 – 6037 ، به نام مهدی سروری   توجه: برنامه های اعلام شده با توجه به شرایط آب و هوایی و سایر عوامل محیطی یا فنی قابل جابجایی است . ارائه فيش بانكي به سرپرست برنامه هنگام حركت الزامي است. در صورت اعلام انصراف تا 5 روز قبل از برنامه كل مبلغ ، از پنج تا سه روز 60% و از سه روز تا 36 ساعت قبل از برنامه 40% مبلغ مسترد مي شود؛ پس از آن هيچگونه وجهي مسترد نخواهد شد . پایگاه با توجه به حد نصاب نفرات شركت كننده حق لغو برنامه را براي خود محفوظ می دارد .  

تاسوعا و عاشورا (…)

تاسوعا و عاشورا | تور عکاسی پایگاه عکس چیلیک Chiilick.com

operator 1578

4 روزه ، 1394/07/29 |   عکاسی از آیین ها و رسوم سوگواری حضرت اباعبدا.. و یارانشان در ماه محرم یکی از اجتماعی ترین رفتارهای مبتنی بر باور های اعتقادی و مذهبی مردم است که متاسفانه! با وجود تحریف های لفظی و معنوی، همه ساله خیلی عظیمی از دوربین های عکاسی را با انگیزه های تعریف شده به سمت و سوی این باور اعتقادی می کشاند.   این در حالی است که نگاه های مستند و گزارشی با رویکردی فستیوالی در مراکزی که برخلاف باور حماسی، عرفانی فرهنگ عاشورا، تمرکز بر حواشی نازل و به دور از معرفت را به ناآگاهی نشر می دهند، حضور یافته و بر این اساس بیشترین خسارات تصویری را نسبت به محور واقعه و فرهنگ عاشورا برای جذب رسانه ها و دوربین های عکاسان به عنوان صاحبان یکی از رسانه های موثر به کار می گیرند. “پایگاه عکس چیلیک” در مجموعه تورهای عکاسی برگزار شده، سالهای گذشته، در حرکتی هماهنگ وبا پشتیبانی مناسب، نسبت به اعزام گروه عکاسان علاقه مند برای ثبت نماهایی از سوگواری و آیین های سنتی عزاداران اقدام کرد ه  که این سفرها منجر به برگزاری نمایشگاه عکس در سال های متوالی با عناوین “همچو این می” و “سبز سرخ” شده است. امسال نیز در ادامه این حرکت و پس از برگزاری این تور آموزشی عکاسی برای علاقه مندان به عکاسی از شعائر حماسی، عرفانی عاشورای حسینی در مراکز هدف گذاری شده، برگزاری نمایشگاه عکس گروهی در دستور برنامه این تور عکاسی قرار دارد.   اهداف عکاسی: حضور در مناطق روستایی نشین استان …. و عکاسی از آیین ها و رسوم مربوط به روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی مردمان منطقه. خدمات: وسیله ایاب و ذهاب، سرویس صبحانه، دو وعده ناهار و یک وعده شام، بیمه، بسته فرهنگی، امکان مشارکت در انعکاس گزارش تصویری، امکان حضور در نشست نقد و بررسی تور و عکس های سفر و… لوازم همراه همسفران چیلیک: کوله پشتی، دوربین عکاسی و سایر لوازم مربوطه، کفش و لباس مناسب(دمای منطقه از 2 روز پیش از سفر برای همسفران پیامک خواهد شد)، چراغ قوه یا هدلایت، دفترچه بیمه، کارت شناسایی معتبر، عینک آفتابی، لوازم بهداشتی شخصی، فلاسک چای و آب نوشیدنی، لوازم شخصی ( لیوان، قاشق و …) همسفران در این تور از حضور و همراهی یکی از عکاسان، به عنوان کارشناس گروه بهره خواهند برد. هزینه سفر:بیعانه 200هزارتومان هزینه نهایی سفر متعاقبا اعلام خواهدشد     تمامی عکاسان دارای عکس منتخب در گالری، شرکت کنندگان در نخستین جشنواره تورهای عکاسی چیلیک، کاربران فعال در ” پایگاه عکس چیلیک ” به فراخور رتبه کاربری، از امکان شرایط پرداخت و برخورداری از تخفیف ویژه (10 تا 20 درصد) می توانند استفاده نمایند. * حضور در فهرست همسفران، مشروط به انجام مراحل ثبت نام توسط همسفر و دریافت تاییدیه از همکاران دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” است. * با توجه به ظرفیت محدود، اولویت با کسانی است که نسبت به سایرین سریعتر اقدام به ثبت نام نمایند. * در صورت تمایل به مشارکت در برنامه های سفر به مسئولین مربوطه اطلاع دهید چرا که برگزارکننده از مشارکت همسفران در سایر امور مقدماتی، طراحی، برنامه ریزی، پشتیبانی، تدارکات، اجرایی و … استقبال می نماید. * در صورتیکه حداکثر 24 ساعت پس از ثبت نام اینترنتی، هزینه سفر واریز نشود، ثبت نام متقاضی باطل تلقی شده و اسم مورد نظر از فهرست همسفران حذف می شود. * برگزارکننده با توجه به مضمون سفر و انگیزه عکاسی همسفران، ارتقای سطح رضایتمندی هر چه بیشتر گروه و همچنین تضمین سلامت روانی سفر، شرط عدم استفاده از هرگونه مواد دخانی را برای همسفران در طول سفر الزامی می داند. * متقاضیان حضور در سفر مطلع باشند که نظام اطلاع رسانی تورهای عکاسی چیلیک بر پایه ارسال پیامک تعیین شده است. بنابراین از چندین روز پیش از سفر پیامک های متوالی و روز پیش از سفر از سوی دفتر این رسانه با شما تماس تلفنی برقرار خواهد شد. * در صورتی که شماره همراه شما در فهرست عدم پذیرش(لیست سیاه شبکه همراه) می باشد، به مسئولین مربوطه اطلاع دهید. * در صورت امکان جایگزینی متقاضی و ثبت نام در 72 ساعت مانده به آغاز حرکت، همسفر مشمول برخورداری از بسته فرهنگی نمی باشد. * توصیه می شود در صورت برخورداری از امکانات عکاسی آنالوگ (دوربین فیلمی) تجهیزات و امکانات آن را نیز به همراه داشته باشید. * ضروری است متقاضیان پس از واریز وجه و انجام ثبت نام، عکس پرسنلی خود را در اندازه 600 پیکسل و 300 کیلو بایت به نشانی: ChiilickNews@gmail.com ارسال کنند. * همسفرانی که در تورهای گذشته حضور داشته و مدارک ثبت نام خود را (عکس پرسنلی +تصویر کارت ملی/ شناسنامه) تحویل داده اند، نیازی به ارائه دوباره ندارند. * اعضای فعال در گالری ” پایگاه عکس چیلیک ” که متقاضی حضور در هر یک از تورهای عکاسی این رسانه بوده و نشانی محل سکونت و یا مبدا حرکت ایشان خارج از استان های: تهران، قم و البرز می باشد، در صورت ثبت نام تا پیش از ده روز مانده به برگزاری و ضمن هماهنگی با مسئول تور(09122797717) می توانند از امکان برخورداری از کمک هزینه شرکت در تور بهره مند شوند. * ثبت نام کنندگان در ده روز مانده به تاریخ برگزاری هر تور با عنوان متاخرین شناخته می شوند و مستلزم افزایش 20درصدی در پرداخت هزینه حضور می باشند. * ضمن پوزش از تمامی متقاضیان شرکت در تورهای عکاسی چیلیک به ویژه عکاسانی که با گرایش حرفه ای به شرکت در تورهای عکاسی چیلیک، تمایل به حضور کرده اند به عرض می رساند به دلیل عدم برخورداری از هرگونه منابع حمایتی از نهادهای دولتی و عدم پذیرش پیشنهادهای یک سویه از سوی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی(شرکت های تجارتی) و همچنین حفظ کیفیت و استقلال در عملکردهای آموزشی، کارگاهی تورهای عکاسی چیلیک، پرداخت مبلغ شرکت در تور و همچنین تکمیل فرم ثبت نام الزامی بوده و شرط حضور در فهرست همسفران است. ثبت نام اینترنتی: پس از واریز هزینه سفر از طریق شعبه و یا دستگاه های عضو شبکه شتاب(ATM) فرم ثبت نام را تکمیل کرده و شماره فیش واریزی را در قسمت مربوطه وارد نمایید.ثبت نام تلفنی: شما می توانید پس از پرداخت وجه نقد از طریق شعبه و یا دستگاه های عضو شبکه شتاب(ATM) به یکی از شماره حساب های ذکر شده با شماره تلفن 88348824-021 تماس گرفته و شماره فیش واریزی را به همراه مشخصات دقیق خود اعلام نمایید. لازم است به دنبال ثبت نام تلفنی، به شکل حضوری یا ارسال از طریق ایمیل، فایل عکس پرسنلی، تصویر کارت ملی و شناسنامه خود را همراه اصل فیش واریزی به مسئول سفر تحویل نمایید.شماره حساب: بانک ملی – شماره حساب : 0200246497004 ، به نام مهدی سروری بانک ملی- شماره کارت : 9177 – 6146 – 9914 – 6037 ، به نام مهدی سروری   توجه: برنامه های اعلام شده با توجه به شرایط آب و هوایی و سایر عوامل محیطی یا فنی قابل جابجایی است . ارائه فيش بانكي به سرپرست برنامه هنگام حركت الزامي است. در صورت اعلام انصراف تا 5 روز قبل از برنامه كل مبلغ ، از پنج تا سه روز 60% و از سه روز تا 36 ساعت قبل از برنامه 40% مبلغ مسترد مي شود؛ پس از آن هيچگونه وجهي مسترد نخواهد شد . پایگاه با توجه به حد نصاب نفرات شركت كننده حق لغو برنامه را براي خود محفوظ می دارد .

«نگذاریم خاطره شود …»

admin 151

منبع: ایسنا – سرویس: فرهنگي و هنري – تجسمي و موسيقي آثار عکاسان فعال در حوزه‌ی مسائل محیط زیست با عنوان «نگذاریم خاطره شود …» برای نمایش به سازمان محیط زیست استان مازندران فرستاده شدند. به گزارش ایسنا، در این نمایشگاه که به همت عکاسان رسانه پایگاه عکس چیلیک (Chiilick.com) و همکاری اداره کل سازمان حفاظت محیط زیست استان مازندران و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شده، 30 قطعه عکس رنگی در اندازه 40 در 60 سانتیمتر با مضامین زیست‌محیطی و با تمرکز بر مسائل تنوع زیستی از 25 عکاس به نمایش گذاشته شده است. در بخشی از متن معرفی این نمایشگاه به قلم میلاد بهرامی آمده است: «دغدغه محیط زیست، دغدغه‌ای فردی نیست که بتوان آن را در های‌وهوی جریان‌ها و عقاید و سلایق پنهان داشت. محیط زیست یک موهبت الهی است که به انسان واگذار شده و بشر به‌عنوان دارنده این امانت باید به‌عنوان اشرف مخلوقات به بهترین شکل ممکن از آن پاسداری کند. زیبایی چشم‌اندازهای طبیعی به‌عنوان سرمایه‌ای حیاتی برای بشر، متأسفانه به‌دلیل منفعت‌طلبی‌ها، ضعف مدیریت و غفلت‌ها، از دست رفته است که باید از اکنون با تمام توان در مقابل این سوءاستفاده‌ها ایستاد تا مبادا مصداق این آیه‌ی شریفه باشیم: ظهرالفساد فی البر و البحر … به سبب آنچه دست‌های مردم فراهم آورده، فساد در خشکی و دریا نمودار شده است تا بعضی از آنچه را که کرده‌اند به آنان بچشاند؛ باشد که بازگردند. (سوره روم، آیه 41)». اسامی عکاسان صاحب اثر در این نمایشگاه به این ترتیب معرفی شده است: محمدرضا (امید) آقایی، سمانه (مروارید) ابراهیمیان، مینا بازوار، ابراهیم باقرلو، اکرم جمعی، فاطمه (رامش) حسینی لاهیجی، نیما خالدی‌کیا، محمدرضا خرازی، فرخ خسروپناه، مهدی سروری، شجاع‌الدین علاالدینی شورمستی، مهدی کاظمی خالدی، حسین خادمی، مجتبی محسنی، میترا محمدی، سیدصادق موسوی، ایمان میری، مهری راست‌قدم، امیر شهرابی، سمیه هاشمی، فرخ خسروپناه، میران مباشری، سیدسجاد هاشمی، فاطمه ندیمی و مجید وفایی. مهدی سروری – دبیر نمایشگاه – تلاش دارد تا ضمن هماهنگی و همکاری متقابل با مدیران و مسوولان روابط عمومی سازمان‌های حفاظت محیط زیست سراسر کشور، آثار این نمایشگاه را به تمام مراکز متقاضی ارسال کند و به نمایش بگذارد. این نمایشگاه ساعت 10 صبح روز دوشنبه اول تیرماه در ساختمان اداره کل سازمان حفاظت محیط زیست استان مازندران گشایش یافت. علاقه‌مندان می‌توانند تا پایان روز 15 تیرماه، از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 و پنجشنبه‌ها از ساعت 9 تا 13 از این نمایشگاه دیدن کنند. اداره کل سازمان حفاظت محیط زیست استان مازندران در شهر ساری، خیابان امیر مازندرانی، خیابان رودکی واقع شده است. انتهای پیام

به نام عکاسی؛ برای جشنواره و باقی قضایا!

admin 170

منبع: ایسنا – سرویس: استان ها – خوزستان دوشنبه ۱ تیر ۱۳۹۴ – ۱۲:۳۹ وقتی هنری نه به رای دیگران که به دست متخصصانش تبدیل به تکنیکی پُر ترفند می‌شود برای کسب مقام در فلان جشنواره و بردن جایزه از بهمان مسابقه مطمئنا دیگر اسمش هنر نیست. خودتان بگویید اسمش چیست!؟ به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه خوزستان، عکاسی از جمله رشته‌هایی است که تا دل‌تان بخواهد جشنواره دارد. این را فاش می‌گویم و از گفته خود دل‌شادم؟ نه نیستم! این را هم بگویم سر آن ندارم که در باب هنر بودن یا نبودن عکاسی داد سخن بدهم که در صلاحیت صاحب این قلم نیست. اگر هم بود در نهایت کار به اولویتِ زیستی مرغ و تخم مرغ می‌کشید و در فرجام خروس رسوایی بانگ برمی‌آورد که نخستْ منشا ماکیان من بودم همچنانی که آدم ابوالبشر نیای انسان بود نه بوزنیه بی‌ذات که احیانا نسبتی با چارلز داروین داشت! جانم برایتان بگوید که بحث بر سر چیز دیگری است. این همه استعداد عکاسی وجود دارد اما متاسفانه در جشنواره‌ها هدر می‌روند. خرده هم نمی‌توان گرفت که شرایط چنین اقتضا می‌کند تا عکاس ما برای اینکه بتواند گلیم همت خویش را از آب حوادث بیرون بکشد ناخودآگاه و ناخواسته جذب جشنواره‌ها شود و به این طریق جای پای خود را در عرصه‌ای که حالا دیگر مدعی بی‌شمار دارد سفت کند. در زمانه‌ای که به مدد گسترش فن‌آوری در زمینه ساخت تلفن همراه با دوربین‌های خدا پیکسلی! همه عکاس‌اند مگر که خود انکار کند یا خلافش ثابت شود (که عمراً اگر چنین شود!) عکاس ما از نوآمده بگیر تا یک پیراهن بیش‌تر پاره کرده برای این که هنرمند بودن خود را ثابت کند به جز شرکت در جشنواره‌های ریز و درشت داخلی و خارجی و کسب مقام و رتبه چه چاره‌ای دارد؟ نمایشگاه!؟ شوخی‌اش هم قشنگ نیست! این جا است که می‌گویند خوش بُوَد گر محک تجربه آید به میان. بقیه‌اش را نمی‌گویم چون زینبده نیست ولو به شوخی که بپنداریم عکاس غل و غش‌دار هم داریم. از درک و شعور مورد نیاز این هنر که بگذریم موضوع ناامنی این حرفه به ناگاه همچون “فرانکنشاین” غضب‌آلود رخ می‌نماید و رشته‌ای از تصاویر عکاسانی که در راه پیشه خویش جان باختند نه با حرکت تند که از قضا آهسته و با تمام جزییات مقابل دیدگان‌مان قطار می‌شود. حتما تا حالا فهمیده‌اید موضوع از چه قرار است؛ بله، این گزارش می‌خواهد به علت جشنواره‌ای شدن بسیاری از عکاسان بپردازد آن هم از زبان خودشان. کم وکاستی‌ها را همه می‌دانند. مسؤولان هم مثل همیشه محکوم به کم کاری و شاید خیلی چیزهای دیگر. اما چیزهای دیگری هم هست… . عکاس جشنواره‌ای کیست؟ سید مدیار شجاعی‌فر در این باره عنوان کرد: ابتدا بهتر است مشخص شود تعریف “جشنواره‌ای شدن عکاسان” چیست؟ آیا منظور شرکت زیاد در جشنواره‌ها است؟ یا برای جشنواره عکس گرفتن است؟ یا دنبال جایزه بودن است و یا…؟ این عکاس توضیح داد: معمولا در میان عکاسان به کسی «عکاس جشنواره‌ای» گفته می‌شود که فعالیت و خروجی او فقط در جشنواره‌ها دیده می‌شود. به عبارتی اسم او را کمتر در نمایشگاه‌های انفرادی یا گروهی (خارج از چارچوب جشنواره) و ورکشاپ‌ها می‌بینیم و خبری هم از چاپ کتاب، نوشتن مطلب یا سایر فعالیت‌های عکاسی از او نیست. وی بیان کرد: من هر از گاهی شاهد زدن برچسب “عکاس جشنواره‌ای” به یک یا چند عکاس هستم ولی چیزی که نمی‌بینم صحبت از دلایل آن است. من از جهاتی با شرکت کردن در جشنواره موافقم و البته نسبت به نوع شرکت کردن بعضی از عکاسان در جشنواره‌ها هم انتقاداتی دارم. شجاعی‌فر ادامه داد: سال‌ها پیش دوست خوبم، مسعود رضایی، جمله‌ای گفت که من کاملا به آن اعتقاد دارم: «عکسی رو که ارایه ندی انگار که اصلا نگرفتیش». وقتی یک عکاس تصویری را ثبت کند ولی آن را نمایش ندهد کسی آن را نخواهد دید. پس تقریبا وجود خارجی هم نخواهد داشت تا زمانی که آن را ارایه دهد، البته به جز موارد استثنا که کسی مثلا عکسی را فقط برای خود و کاملا شخصی ثبت می‌کند. پس ارایه عکس خیلی مهم است و بعد از ارایه عکس صاحب آن می‌تواند بازخورد و میزان تاثیرگذاری یا مقبولیت و به طور کلی نتیجه زحمتش را بررسی کند. مرحله بعد روش‌های ارایه عکس هستند که به عنوان مثال می‌توانم به ارایه در آژانس‌های عکس، خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، سایت‌های شخصی یا تخصصی، کتاب، نشریات نمایشگاه، گالری، موزه و جشنواره‌های عکاسی اشاره کنم. وقتی عکاس هیچ جایی ندارد او ادامه داد: حال نوبت آن است که ببینیم کدام یک از روش‌های ارایه عکس در اختیار عکاس است. با توجه به اینکه همکاری با آژانس‌های عکس، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها به علت حساسیت‌های ژورنالیستی بسیار سخت است و برای آغاز به کار فیلترهایی در نظر گرفته شده تعداد زیادی از عکاسان قادر به ارایه عکس در رسانه‌های نامبرده نیستند و از طرفی چنانچه یک عکاس در شاخه‌ای غیر از عکاسی خبری و مستند فعالیت کند جایی در آن رسانه‌ها نمی‌تواند داشته باشد. این عکاس گفت: برای چاپ کتاب هم که دریافت مجوز و توانایی مالی نیاز است. شبکه‌های اجتماعی (که حاشیه‌های زیادی به همراه دارد) و سایت شخصی برای شروع کار و مرحله‌ای که عکاس آماتور است و هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده نمی‌توانند گزینه‌های مناسبی برای مطرح شدن عکاس باشند. برای ارایه عکس در سایت‌های تخصصی، گالری، موزه و نمایشگاه هم که همچون رسانه‌ها عکاس باید واجد شرایطی باشد که شامل همه نمی‌شود مثلا برای این که یک عکاس بخواهد در فلان گالری نمایشگاهی انفرادی داشته باشد باید هزینه‌ای بپردازد که شاید از توانش خارج باشد. یا موزه هنرهای معاصر ممکن است به علت ناشناخته بودن عکاس و نداشتن رزومه و یا تشخیص ضعیف بودن آثارش اجازه برپایی نمایشگاه در موزه را به او ندهد. شجاعی‌فر با اشاره به تعداد اندک گالری در اهواز اظهار کرد: تعداد خیلی کم گالری در اهواز (کمتر از انگشت‌های یک دست)، نبود تبلیغات مناسب و درخور توسط نهادهای مسؤول همچون اداره ارشاد و نهادهای مشابه و استقبال بسیار ضعیف عموم مردم از نمایشگاه‌های هنری را هم به مشکلات این بخش اضافه می‌کنم. و اما شرکت در جشنواره‌های عکاسی! وی یا بیان اینکه در 99 درصد جشنواره‌ها عکاس لازم نیست برای شرکت کردن هزینه‌ای بپردازد، ادامه داد: فیلتری برای شرکت کردن در نظر گرفته نمی‌شود، نیاز به سابقه و رزومه‌ای نیست، تنوع جشنواره‌ها و موضوعات زیاد است و هر عکاس می‌تواند بنا بر علاقه و شاخه عکاسی‌اش خیلی راحت در جشنواره مرتبط با خواسته‌اش شرکت کند، عکس‌هایش به جای آنکه مثلا در شبکه اجتماعی توسط کسانی که مشخص نیست انگیزه نظر دادن و نقد کردن‌شان چیست قضاوت شود توسط چند داور بررسی می‌شود. در صورتی که یکی از عکس‌های عکاس منتخب جشنواره شود عکس منتخب به احتمال زیاد در نمایشگاهی که تبلیغات مناسب و بازدید کننده زیادی خواهد داشت ارایه می‌شود و اگر جشنواره کتاب چاپ کند عکس منتخب برای همیشه در یک کتاب ماندگار خواهد شد. عکاس برگزیده جشنواره 1404 افزود: بسته به قوانین جشنواره ممکن است عکاس بابت پذیرفته شدن عکس‌اش حق کپی رایت دریافت کند و در صورتی که عکس‌اش رضایت کامل داوران را به همراه داشته باشد جایزه‌ای نقدی یا غیر‌نقدی هم در انتظار او خواهد بود. همچنین عکاس با شرکت در جشنواره می‌تواند رقابت خوبی با عکاسان دیگر داشته باشد، خود را محک بزند و این رقابت‌ها می‌تواند به رشد و پیشرفت عکاس کمک شایانی کند. منتخب شدن در جشنواره باعث مطرح شدن عکاس می‌شود که اگر این روند مداوم باشد، پربارتر شدن رزومه عکاس را همراه خواهد داشت و بدیهی است روزمه پربارتر در شرایط مختلف می‌تواند عکاس را یاری کند. نمی‌توانم انتقاد کنم شجاعی‌فر تصریح کرد: من حتی نمی‌توانم از کسانی که برای به دست آوردن جایزه و هدیه نقدی در جشنواره شرکت می‌کنند انتقاد کنم چراکه تعداد زیادی عکاس می‌شناسم که به هنرشان توجه مناسبی نمی‌شود، راه درستی برای فروش آثارشان ندارند، دایم در حال استثمار توسط برخی رسانه‌ها و کانون‌های تبلیغاتی هستند و عکس‌هایشان به قیمت ناچیزی توسط رسانه‌ها و کانون‌های تبلیغاتی خریداری می‌شود. برای شما یک مثال می‌زنم. فروردین سال 1392 که من برای یک خبرگزاری داخلی کار می‌کردم به علت وقوع زلزله در شهر شنبه استان بوشهر با هزینه شخصی به آن جا سفر کردم. نتیجه اقامت چند روزه من در شهری دور و شرایطی سخت و خطرناک چند گزارش تصویری شد که خبرگزاری برای همه گزارش‌ها حدود 80 هزار تومان به عنوان حق‌الزحمه برای من در نظر گرفت! در حالی که خبرگزاری آسوشیتدپرس برای خرید فقط یکی از آن فریم‌ها 50 دلار به خبرگزاری پول داد که تازه خبرگزاری همه آن مبلغ را هم به حساب من واریز نکرد و بخشی از آن را به عنوان سهم خودش برداشت! این عکاس تاکید کرد: این وضع ادامه دارد. همین الان یک خبرگزاری رسمی برای یک گزارش که عکاس ممکن است برای تهیه آن ماه‌ها وقت گذاشته باشد کمتر از 50 هزار تومان حق‌الزحمه می‌دهد. در همین خوزستان سرپرست یکی از خبرگزاری‌ها به عکاس‌های خود می‌گوید حق ندارید از هیچ کس یا هیچ نهادی هدیه دریافت کنید اما خودش حقوق ثابتش را دریافت می‌کند، نفسش از جای گرم بلند می‌شود و زورش به عکاس زحمت‌کشی می‌رسد که کل دریافتی یک ماهش به زحمت 200 هزار تومان خواهد شد. دستمزد عکاسان مثل کوه ایستاده است! وی یادآور شد: از نان و پفک نمکی‌بگیر تا مسکن و ماشین قیمت همه چیز سالی چند مرتبه بالا می‌رود ولی دستمزد عکاسان مثل کوه ایستاده و دست نخورده باقیمانده است. در چنین شرایطی من به عکاسی که برای به دست آوردن جایزه نقدی سه میلیون تومانی در یک جشنواره شرکت می‌کند کاملا حق می‌دهم. البته ذکر این نکته هم لازم است که شرکت در جشنواره‌ها همیشه برای پول و مطرح شدن نیست. مثلا کسی که افتخار منتخب شدن در مسابقه world press photo را داشته باشد این افتخار را دارد که عکس‌هایش در سطوح بین‌المللی به روش‌های مختلف و در حد زیادی دیده شوند و این مساله می‌تواند تاثیرگذاری و انتقال پیام به نحو بسیار عالی را همراه داشته باشد. شجاعی‌فر گفت: در کشور خودمان هم به عنوان مثال کمتر کسی برای کسب جایزه در جشنواره عکس “شید” که یک جشنواره مستقل است شرکت می‌کند چون اعتبار آن جشنواره معمولا به داورهای قدرش است (هرچند در پنجمین دور جشنواره بعضی از داوران در حد داوری شید نبودند). مثلا خود من در جشنواره شید سال 92 فقط با دیدن نام نیوشا توکلیان که با مهم‌ءترین رسانه‌های دنیا همکاری داشته است به عنوان دبیر اجرایی جشنواره و اسامی داورانش مثل پاتریک ویتی، ادیتور مجله تایم، آلفرد یعقوب‌زاده، عکاس آژانس سیپا پرس، محسن شاندیز، عکاس کوربز ایمیجز، عباس کوثری که عکس‌هایش در نیویورک تایمز منتشر شده و بهروز مهری، عکاس فرانس پرس، تصمیم به شرکت در آن مسابقه گرفتم. و اما انتقادها… این عکاس افزود: یک انتقاد می‌توانم به کسانی که در طول سال “صرفا” برای جشنواره عکاسی می‌کنند وارد کنم. مثلا منتظر می‌شوند که فراخوان جشنواره‌ها منتشر شود و بعد از خواندن آن و اطلاع از موضوعاتش دوربین دست گرفته و در راستای موضوع جشنواره‌ها عکاسی می‌کنند. زمانی را برای عکاسی شخصی‌شان در نظر نمی‌گیرند. یعنی در کل یک عکاس سفارشی می‌شوند که با هر جشنواره‌ای به یک سمت کشیده می‌شوند و این شایسته نیست. وی تصریح کرد: به نظرم درستش این است که ما همواره بنا بر ایدئولوژی و تفکر خودمان عکاسی کنیم و در صورت تمایل به شرکت در جشنواره‌ها فقط به آرشیومان مراجعه کنیم. در این صورت عکاسی ما بر پایه تفکر خودمان ادامه پیدا خواهد کرد و جشنواره‌ها نمی‌توانند ما را برای عکاسی به سمت دلخواه‌شان بکشانند چون ما برای شرکت در مسابقه سراغ آرشیو و عکس‌های گذشته می‌رویم. به نام تو، برای من! شجاعی‌فر گفت: انتقاد جدی هم به بعضی از عکاسان وارد است که متاسفانه به هر قیمتی دنبال منفعت مالی بیشتر هستند و در این راه برای بالا رفتن شانس منتخب شدن در جشنواره از هر راه و روشی استفاده می‌کنند. مثلا وقتی که طبق قوانین یک جشنواره حداکثر با 10 عکس می‌توانند در آن مسابقه شرکت کنند برای داشتن شانس بیشتر بقیه عکس‌های خود را هم به نام یک یا چند شخص از اعضای فامیل، دوست یا آشنایان خود ارسال می‌کنند که از لحاظ حرفه‌ای کاری ناپسند و غیراخلاقی است. او خاطرنشان کرد: عکاسان نباید فراموش کنند همه دنیای عکاسی در جشنواره‌ها خلاصه نمی‌شود. عکاسانی در دنیا هستند که جایزه مهمی برای جشنواره ندارند ولی در بالا بودن جایگاه‌شان شکی نیست و بسیار تاثیرگذارند. به نظرم بهتر است ارایه عکس در نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی، چاپ کتاب و داشتن سایت شخصی جزو اهداف هر عکاس قرار گیرد. نکته آخر و مهم شجاعی‌فر گفت: نکته آخر و مهم اینکه منتخب شدن یا نشدن و جایزه گرفتن یا نگرفتن در یک جشنواره ملاک کامل و کافی برای اثبات خوب یا بد بودن یک عکس نیست چون داوری سلیقه‌ای است و با تغییر شرایط داوران، تغییر ترکیب داوران، تغییر سیاست‌های یک جشنواره، تغییر افراد شرکت‌کننده، تغییر عکس‌های شرکت داده شده و تغییر خیلی از موارد دیگر نتایج جشنواره عوض خواهد شد. توجه به این نکته می‌تواند از میزان خودشیفتگی و ذوق زدگی برنده یا میزان ناراحتی و ناامیدی بازنده مسابقه کم کند. مسعود رضایی نیز با بیان اینکه جشنواره‌های عکاسی اخیرا نسبت به گذشته کمتر شده‌اند، گفت: جشنواره‌های عکاسی طبیعتا برای عکاسان خوب نیستند. اگر بخواهیم عکاسان را به چند شاخه تقسیم کنیم. عده‌ای از آن‌ها خبرنگار عکاس، عده‌ای عکاسان هنری و عده دیگر عکاسان تبلیغاتی و کاربردی هستند. وی بیان کرد: عکاسانی که هنری هستند عموما کسانی‌اند که دوست دارند خودشان را در جامعه هنری ارایه دهند و آن‌هایی هم که کار خبری می‌کنند گاهی اوقات در این وادی ورود پیدا می‌کنند و شروع به عکاسی می‌کنند. عکاسی یا مسابقه دو و میدانی!؟ این عکاس اظهار کرد: در کشور ما سازمان‌ها برای انجام کارهای و فعالیت‌هایشان جشنواره برگزار می‌کنند. به طور مثال شهرداری جشنواره‌ای برگزار می‌کند و جایزه‌ای برای آن در نظر می‌گیرد اما این جشنواره صرفا برای جمع آوری بیلان کار برگزار می‌شود و هیچ کمکی به بالا بردن سطح هنری و قریحه عکاس نمی‌کند. رضایی بیان کرد: نکته بسیار مهم این است که چیزی که ما با عنوان جشنواره مشاهده می‌کنیم در واقع جشنواره نیست بلکه مسابقه عکاسی است. جشنواره‌های عکس در ایران شبیه مسابقه دو و میدانی است و هیچ ارتقایی در عکاسان ایجاد نمی‌کند. برگزیده جشنواره بین‌المللی عکس رژان با بیان اینکه اگر عکاسان بخواهند از لحاظ هنری پیشرفت کنند و حرکتی رو به جلو داشته باشند نیاز است که کارهای‌شان را ارایه دهند، خاطرنشان کرد: از جمله راه‌های ارایه عکس می‌توان به چاپ کتاب، برگزاری نمایشگاه در سطح شهر و غیره اشاره کرد. این کارها می‌تواند به پیشرفت عکاسان کمک کند نه جشنواره‌ها و مسابقات عکاسی. این عکاس خاطرنشان کرد: در کلانشهر اهواز یک گالری مناسب وجود ندارد. اجتماع آکادمیک عکاسی ما آن طور که باید نیست و در سطح خیلی پایینی قرار دارند. مثلا دانشکده خبر اهواز هر چند که در شاخه رسانه فعالیت می‌کند اما هنر را نمی‌تواند آموزش بدهد. البته هنوز سطح دانشگاهای دیگر کشور هم به آن سطح مطلوب نرسیده است. او تاکید کرد: وقتی ما گالری خوبی برای ارایه عکس نداریم وقتی قانون کپی رایت نداریم و هنوز ارزش چاپ کتاب را نمی‌دانیم طبیعی است در زمینه عکاسی هم ارتقا پیدا نمی‌کنیم. عکاسان به روز نمی‌شوند رضایی بیان کرد: یکی دیگر از ضعف‌های ما این است که هر کسی قصد برپایی نمایشگاه دارد به اجبار به تهران می‌رود. بخشی از این ضعف به بزرگان عکاسی ما برمی‌گردد و بخش دیگر آن به عکاسان ما چراکه هیچ گاه خودشان را به روز نمی‌کنند. این عکاس ادامه داد: کسی که در بنگلادش است کارهای بین‌المللی انجام می‌دهد اما در کشور ما این گونه نیست. در این برهه زمانی که ما در خاورمیانه زندگی می‌کنیم اگر یک عکس و اثر معمولی خلق کنیم تمام دنیا به آن نگاه می‌کند چراکه در خاورمیانه این آثار را تولید می‌کنیم و خاورمیانه جایی پر از تنش است و پتانسیل‌های فراوانی دارد. متاسفانه عکاسان ما هیچ گاه به این موضوعات فکر نمی‌کنند. رضایی با اشاره به عکس‌هایی که در خبرگزاری‌ها ارایه می‌شود توضیح داد: فقط اجتماع خاصی عکس‌های آن‌ها را می‌بینند و جزو عکس‌های هنری محسوب نمی‌شوند. هر چقدر خبر داغ‌تر باشد مهم‌تر است و کسی به این نگاه نمی‌کند که عکس قابلیت‌های هنری، مستندی و غیره دارد یا خیر. یک نکته اعتراف می‌کنم جای حرف‌های بسیاری از کسانی که در عکاسی استخوان خرد کرده‌اند در این گزارش خالی است. درِ گوشی بگویم یا نخواستند حرف بزنند، یا وعده سر خرمن دادند، یا… یک جاهایی هم میزبان معذور بود! با این همه، چه باک؟ باب این موضوع همیشه باز است و داغ عکاسان هم که همیشه تازه! ایسنا گوش شنوای آن‌ها است. کما این که تا الان هم بوده، نبوده؟ گزارش از جلیل جعفری، خبرنگار ایسنای خوزستان انتهای پیام

نمایش « نگذاریم! خاطره شود… » در محیط زیست مازندران

admin 1260

نمایشگاهی از آثار عکاسان فعال در حوزه مسائل محیط زیست با عنوان ” نگذاریم! خاطره شود… “ در ساختمان اداره کل سازمان محیط زیست استان مازندران گشایش می یابد. در این نمایشگاه که به همت عکاسان رسانه پایگاه عکس چیلیک(Chiilick.com) و همکاری اداره کل سازمان حفاظت محیط زیست استان مازندران و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شده، تعداد 30 قطعه عکس رنگی در اندازه 40 در 60 سانتیمتر با مضامینی زیست محیطی و با تمرکز بر مسائل تنوع زیستی از 25 عکاس به نمایش گذاشته شده است. در بخشی از قاب نخست این نمایشگاه به قلم “میلاد بهرامی” مدیر روابط عمومی این سازمان آمده است: دغدغه محیط زیست دغدغه ای فردی نیست که بتوان آن را در های و هوی جریان ها و عقاید و سلایق پنهان داشت. محیط زیست یک موهبت الهی است که به انسان واگذار شده و بشر به عنوان دارنده این امانت می بایست که به عنوان اشرف مخلوقات به بهترین شکل ممکن از آن پاسداری کند. زیبایی چشم اندازهای طبیعی به عنوان سرمایه ای حیاتی برای بشر، متاسفانه! به دلیل منفعت طلبی ها، ضعف مدیریت وغفلت ها از دست رفته است که باید از اکنون با تمام توان در مقابل این سوءاستفاده ها ایستاد تا مباد مصداق این آیۀ شریفه باشیم: ظهرالفساد فی البر و البحر … به سبب آنچه دست های مردم فراهم آورده فساد در خشکی و دریا نمودار شده است تا بعضی از آنچه را که کرده اند به آنان بچشاند باشد که بازگردند (آیه41، سوره روم) اسامی عکاسان صاحب اثر در این نمایشگاه به این ترتیب معرفی شده است: محمدرضا(امید) آقائی، سمانه(مروارید) ابراهیمیان، مینا بازوار، ابراهیم باقرلو، اکرم جمعی، فاطمه(رامش) حسینی لاهیجی، نیما خالدی کیا، محمدرضا خرازی، فرخ خسروپناه، مهدی سروری، شجاع الدین علاالدینی شورمستی، مهدی کاظمی خالدی، حسین خادمی، مجتبی محسنی، میترا محمدی، سیدصادق موسوی، ایمان میری، مهری راستقدم، امیر شهرابی، سمیه هاشمی، فرخ خسروپناه، میران مباشری، سیدسجاد هاشمی، فاطمه ندیمی و مجید وفایی. “مهدی سروری” دبیر نمایشگاه تلاش دارد تا ضمن هماهنگی و همکاری متقابل با مدیران و مسئولین روابط عمومی سازمان های حفاظت محیط زیست سراسر کشور، آثار این نمایشگاه را به تمامی مراکز متقاضی ارسال کرده و به نمایش بگذارد. این نمایشگاه ساعت 10 صبح روز دوشنبه 1 تیرماه در ساختمان اداره کل سازمان حفاظت محیط زیست استان مازندران گشایش یافته(+) و علاقه مندان می توانند تا پایان روز سه شنبه 15 تیرماه جاری از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 و پنجشنبه ها از ساعت 9 تا 13 از این نمایشگاه دیدن کنند. اداره کل سازمان حفاظت محیط زیست استان مازندران در شهر ساری، خیابان امیر مازندرانی، خیابان رودکی واقع شده است.

مردی که به دوربین‌ها لبخند می‌زد

admin 111

منبع: ایسنا – سرویس: فرهنگي و هنري – تجسمي و موسيقي کد خبر: 94040100025 دوشنبه ۱ تیر ۱۳۹۴ – ۰۳:۰۴ «دکتر آدم خاصی بود. مسائل را خوب می‌فهمید. می‌دانست که باید لحظات حساس جنگ ثبت شوند. برای بچه‌های عکاس احترام خاصی قائل بود. یک ستاد کوچک داشت که به‌زور نیروهایش در آن جا می‌شدند، اما یک اتاق به عکاس می‌دادند و این خیلی با ارزش بود.» این جمله‌ها را بهرام محمدی‌فرد می‌گوید. عکاسی که سی‌وچند سال قبل وقتی خیلی جوان بود، به مصطفی چمران گفت که از جنگ نمی‌ترسد و می‌خواهد همراه او به عملیات برود و از نیروهای ستاد جنگ‌های نامنظم عکس بگیرد. او توانست با آزادی عملی که چمران در اختیارش گذاشته بود، عکس‌های زیادی از دوران حضورش در ستاد جنگ‌های نامنظم بگیرد. به گزارش خبرنگار بخش هنرهای تجسمی ایسنا، دکتر مصطفی چمران یکی از فرمانده‌هایی است که عکس‌های زیادی از دوران حضور او در جبهه‌های جنگ تحمیلی باقی مانده است. مردی که حتی در سخت‌ترین شرایط عملیات‌هایی که فرماندهی‌اش را برعهده داشت، وقتی می‌دید دوربین یک عکاس به سمت اوست، لبخند می‌زد. نوع برخورد مصطفی چمران با عکاسان و مستندسازان باعث شده بود کسانی که برای عکاسی از او و گروهش می‌رفتند، در جبهه ماندگار شوند. مصطفی چمران/عکس از بهرام محمدی‌فرد نتیجه‌ی این برخورد شهید چمران با عکاس‌ها، این است که اکنون عکس‌های زیادی از این رزمنده‌ی شهید و گروهی که با عنوان ستاد جنگ‌های نامنظم تشکیل داده بود، در اختیار باشد. عکس‌هایی که علاوه بر نمایش وجوه مختلف یک شخصیت مهم معاصر، امروز به اسناد مهمی از تاریخ جنگ تبدیل شده‌اند و ارزش بالای آن‌ها قابل انکار نیست. «بهرام محمدی‌فرد» وقتی خیلی جوان بود، با نامه‌ای از طرف روزنامه‌ای که در آن کار می‌کرد، نزد چمران رفت و از عملیات‌هایی مختلفی که او فرماندهی‌شان را برعهده داشت، عکس گرفت. با او به‌مناسبت سالرزو شهادت مصطفی چمران گفت‌وگو کردیم. آقای محمدی‌فرد! شما چگونه با دکتر چمران آشنا شدید؟ با شروع جنگ و پیش از آشنایی‌ام با دکتر چمران، یک‌بار به اهواز رفته بودم. زمانی که شهر گلوله‌باران شد و مردم در حال تخلیه اهواز بودند به آنجا رفته بودم. دفعه‌ی بعد که در تهران بودم، شنیدم دکتر چمران در اهواز ستادی را تشکیل داده و عده‌ای را برای جنگ‌های پارتیزانی جمع کرده است. در آن زمان من در روزنامه به‌عنوان عکاس مشغول به کار بودم. از روزنامه نامه گرفتم و به اهواز نزد دکتر چمران رفتم. برخورد اول او با شما چطور بود؟ آن روز ایشان در حیاط کاخ استانداری مشغول قدم زدن بود. نامه‌ام را به او نشان دادم. دکتر چمران بعد از خواندن نامه با من درباره نحوه عملیات‌های گروهش صحبت کرد. به من گفت: «چقدر با این عملیات‌ها آشنایی داری؟ نمی‌ترسی همراه گروه ما باشی؟» من آن موقع خیلی جوان بودم و فقط 20 سال داشتم. راستش با حرف‌های دکتر کمی ترسیدم، ولی غرورم اجازه نمی‌داد این واقعیت را بگویم. به او گفتم نمی‌ترسم و همراه آن‌ها خواهم رفت. مصطفی چمران/عکس از بهرام محمدی‌فرد اولین همراهی‌تان با گروه دکتر چمران برای عکاسی چه زمانی بود؟ همان روز چمران به یکی از معاونانش گفت که من را به یکی از اتاق‌های استانداری ببرد تا استراحت کنم. یک ساعت بعد آمدند و گفتند امشب عملیات داریم، دوست داری همراه ما بیایی؟ گفتم بله، خیلی خسته بودم و نتوانستم به خاطر اضطراب استراحت کنم. بیدار بودم و شب همراه آن‌ها رفتم. یک منطقه روستایی بود که می‌خواستند آنجا عملیات کنند. توانستید عکس بگیرید؟ دفعه اول خیلی ترسیدم. چمران و نیروهایش کارهای عجیب و غریبی می‌کردند که برایم تازگی داشت و فقط در فیلم‌ها دیده بودم! آن شب نتوانستم زیاد عکس بگیرم. شرایط، خیلی سخت و بد بود. بیشتر سعی می‌کردم مراقب خودم باشم تا این‌که عکاسی کنم. یعنی عکسی که بتوانید از آن استفاده کنید، نگرفتید؟ اتفاقا یکی از عکس‌هایی که آن روز گرفتم و خیلی معروف شد، عکسی بود از یکی از نفرات شهید چمران که یک تیربار روی دوش داشت و از پشت گرفته شده بود. بعد از آن کم‌کم عادت کردم و در خیلی از عملیات‌های آن‌ها حضور داشتم. 5 / 1 سال می‌رفتم و می‌آمدم. از همان روزهای شروع فعالیت ستاد جنگ‌های نامنظم همراه آن‌ها بودم. رفتار مصطفی چمران با شما به‌عنوان عکاس چطور بود؟ قطعا حضور طولانی ما در کنار او و گروهش نشان می‌دهد که دکتر خیلی با روی باز عمل می‌کرد و به ما آزادی عمل می‌داد؛ نه‌تنها با عکاسان، بلکه با فیلمبرداران، مستندسازان و خبرنگاران هم همین رفتار را داشت. سخت‌گیری نمی‌کرد. ما را دلگرم می‌کرد. خودش هم عکاسی می‌دانست و عکس می‌گرفت. «کاظم اخوان» یکی از عکاسانی بود که به‌خاطر حمایت‌های دکتر چمران و جوهره‌ای که داشت، توانست عکس‌های خوبی به ثبت برساند. اگر اخوان مانده بود حالا یکی از بهترین عکاسان ایران بود. همان تعداد عکسی هم که از او مانده، جزو بهترین‌هاست. مصطفی چمران/عکس از بهرام محمدی‌فرد زمان جنگ و حضور در کنار چمران با چه مشکلاتی مواجه بودید؟ تنها دوره‌ای که خیلی آزاد بودم و راحت توانستم عکس بگیرم، دوران جنگ بود. نه‌تنها دکتر چمران، بلکه گروه‌های دیگر هم همین‌طور بودند. کسی کاری به کار ما نداشت. تنها موردی که آنجا من را اذیت کرد وقتی بود که چند نفر مجروح و شهید شده بودند و فقط دو نفر زنده مانده بودند که به آن‌ها کمک کنند. من در حال عکاسی بودم که یکی از آن‌ها سرم داد زد و گفت به جای عکاسی بروم به آن‌ها کمک کنم. حتی از شرایط به‌وجود آمده آنقدر ناراحت بود که به سمت من آمد و کتکم زد. حق هم داشت. شرایط سختی بود. یعنی آزادی عمل آن دوره امروز وجود ندارد؟ متأسفانه الان این درک وجود ندارد. من به‌عنوان یک عکاس که 40 سال فعالیت داشته‌ام، نمی‌توانم راحت در خیابان عکاسی کنم. این آزادی دیگر وجود ندارد. البته می‌دانم سال‌ها بعد به عکس‌های این دوره به‌عنوان اسناد تصویری اجتماعی نیاز پیدا خواهند کرد و لعن و نفرینش هم برای عکاس‌ها خواهد بود. رفتار شهید چمران به‌عنوان یک شخصیت جامع‌الاطراف در شما تأثیرگذار بود؟ بله؛ دکتر آدم خاصی بود. مسائل را خوب می‌فهمید. می‌دانست که باید لحظات حساس جنگ ثبت شوند. برای بچه‌های عکاس احترام خاصی قائل بود. یک ستاد کوچک داشت که به‌زور نیروهایش در آنجا جا می‌شدند، اما یک اتاق به عکاس می‌دادند و این خیلی با ارزش بود. احترامی که به ثبت وقایع می‌گذاشت قابل تحسین بود. مصطفی چمران/عکس از بهرام محمدی‌فرد ویژگی خاص شهید چمران که در ذهن‌تان پررنگ‌تر مانده است چیست؟ چیزی که خیلی برای من عجیب بود بزرگی این آدم بود. یک ویژگی ایشان که همیشه در ذهنم مانده این بود که هیچ‌وقت ندیدم در عملیات‌ها پشت سر نیروهایش حرکت کند. همیشه جلوتر از همه می‌رفت. نفر اول بود و بقیه پشت سر او می‌رفتند. آن زمان هم که پایش گلوله خورده بود، با عصا راه می‌رفت، در این شرایط توی خط می‌آمد. چمران رابطه عاطفه خوبی با نزدیکانش داشت. آن‌ها هم عاشقانه ایثار می‌کردند. قدرت جاذبه‌اش خیلی زیاد بود. افسوس می‌خورم که درباره ایشان خیلی کم کار شده و شخصیت واقعی‌اش در هیچ فیلم و اثر دیگری به‌درستی نشان داده نشده است. به گزارش ایسنا، بهرام محمدی‌فرد متولد سال 1337 در تهران است. او عکاسی را از سال 1356 آغاز کرد و پس از انقلاب به‌عنوان عکاس در روزنامه «جمهوری اسلامی» به فعالیتش ادامه داد. در روزهای جنگ بارها به مناطق عملیاتی سفر کرد تا عکاسی کند. انتهای پیام

انتشار فراخوان دومین دور جشنواره عکس و پوستر «تعاون»

admin 122

منبع: خبرگزاری مهر – شناسهٔ خبر: 2784068 – یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ – ۱۴:۴۹ هنر > موسیقی و هنرهای تجسمی دبیرخانه جشنواره ادواری عکس و پوستر «تعاون» پس از برگزاری دور نخست و معرفی عکاسان راه یافته به نمایشگاه، فراخوان دومین دور این جشنواره ادواری را منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری رسانه های تخصصی عکس و عکاسی به محوریت «پایگاه عکس چیلیک» (Chiilick.com) اقدام به برگزاری دومین دور جشنواره ادواری عکس و پوستر «تعاون» کرده است. حمدالله رستمی مدیر جشنواره، محمد نیک عهد کارشناس مفهومی آثار و مهدی سروری دبیر این دوره از جشنواره خواهند بود. معرفی تصویری واژه تعاون در مصادیق زندگی روزمره، تعاون اصالتی رفتاری در فرهنگ ایرانی اسلامی، تعاون کلید طلایی عرصه های اقتصادی و اجتماعی، تعاون جریان جاری طبیعت در زیستگاه انسان و محیط، تعاون» انسجام  بخش نیازها و آرمان های مشترک جامعه از جمله مضامین مورد نظر جشنواره هستند. ضوابط عمومی شرکت در جشنواره دبیرخانه از تمامی عکاسان و اهالی گرافیک، طراحان، دانشجویان و علاقمندان برای شرکت در این رویداد دعوت می کند. برگزارکننده از پذیرش فایل های منتخب دیگر جشنواره ها معذور است. تشخیص در این مورد با نظر کارشناس و دبیر جشنواره، در هر مرحله منجر به حذف اثر خواهد شد. شرکت کنندگان متعهد می شوند در کنار فایل های ارسالی عکس ها، در قالب یک فایل متنی اطلاعاتی چون: نام و شهرت، نشانی الکترونیکی(ایمیل)، شماره ملی، شماره همراه و ثابت، نشانی دقیق پستی(استان، شهر، منطقه، …) همراه با کدپستی ده رقمی و تحصیلات خود را به عنوان فایل اول ارسال کنند. (فایل اول متن(اطلاعات شرکت کننده+ فایل دوم به بعد آثار) نامگذاری فایل های ارسالی با حروف انگلیسی و با تلفظ پارسی(فینگیلیش) با: نام خانوادگی و نام کوچک و شمارگان ارسالی انجام می شود. مثل: Sobhan Azadi۱- Sobhan Azadi۲  Sobhan Azadi۳ برگزارکننده به هر قطعه فایل راه یافته، مبلغی معادل پانصدهزار ریال به عنوان حق التالیف اختصاص خواهد داد که این رقم به حساب صاحب اثر راه یافته واریز خواهد شد. ارسال فایل به دو شکل ممکن است: ارسال از طریق پست الکترونیکی به نشانی های: Taavon۹۴@Gmail.com و Taavon۹۴@Yahoo.com ارسال پستی لوح فشرده به نشانی: صندوق پستی پایگاه عکس چیلیک تهران، صندوق پستی: ۴۶۸۴-۱۵۸۷۵ مسئولیت ارسال صحیح و اطلاع از دریافت فایل برعهده شرکت کننده است و برگزارکننده با وجود اطلاع رسانی، مسئول اختلال در شبکه و عدم ارسال صحیح و ناموفق آثار نیست. برگزارکننده در صورت تامین کیفی آثار، سعی می کند تا در بخش های عکس و پوستر و نمایشگاه آثار راه یافته، نزدیک به ۱۰۰قطعه اثر را در نمایشگاه سالانه اختتامیه به نمایش بگذارد. برگزارکننده تعهد می نماید مجموعه آثار منتخب را در قالب لوح فشرده چندرسانه ای (مالتی مدیا) و یا الگوی کتاب، منتشر کرده و یک نسخه از آنرا در اختیار صاحبان اثر قرار دهد. برگزارکننده ضمن دارا بودن حق چاپ، نشر، استفاده و نمایش آثار راه یافته به نمایشگاه، نسبت به حق درج نام مالک عکس/پوستر خود را متعهد می داند. دبیرخانه فقط فایل هایی را که برابر با محتوای مفاد اعلام شده فراخوان به ویژه در بند دوم مقررات عمومی و بند ششم مقررات اختصاصی رعایت کرده باشند، کدگذاری کرده و به مرحله داوری ارسال خواهد کرد. اگر چه شرکت کنندگان بایستی اهتمام داشته باشند تا پیش از پایان یافتن زمان اعلام شده نسبت به ارسال فایل اقدام کنند، با این وجود احتمال تمدید ده روزۀ مهلت، در این دور از جشنواره ممکن به نظر می رسد. آیین نامه اختصاصی شرکت در بخش عکس جشنواره آثار ارسالی در این جشنواره به صورت تک عکس ارزیابی و گزینش می شوند. حداکثر تعداد آثار ارسالی هر شرکت کننده ۵ قطعه فایل، تعیین شده است. عکس های ارسالی بدون هیچ گونه توضیح در پیوست، مورد ارزیابی و داوری قرار می گیرند. عکاس به عنوان مالک فایل های ارسالی موظف است پس از اطلاع از راه یابی اثر حداکثر تا ۷۲ ساعت نسبت به ارسال/ تحویل فایل اصلی اقدام کنند. عدم ارسال/ تحویل در زمان یاد شده به منزله انصراف از حضور است. ارسال کننده، فایل ها را می بایست در اندازه ۱۲۰۰پیکسل/۶۰۰کیلوبایت/اگزیف دار(اطلاعات فنی ثبت) با فرمتJPG ارسال کنند. رویکرد جشنواره مستند است. از این رو عکس هایی حاوی روایت در یک چیدمان، ارایه در منظر فتوآرت، ارسال مجموعه عکس و ارایه خارج از چهارچوب های موضوع نظر برگزارکننده و تعریف جایگاه مستند پذیرفته نیست و در مرحله کارشناسی پیش از داوری حذف خواهند شد. همچنین هرگونه ویرایش مخدوش به اصالت عکس که سندیت عکس را باطل کند، به حذف اثر از داوری منجر خواهد شد. دبیرخانه در شرایط پیش بینی نشده سعی می کند رضایت خاطر عکاس را تامین کند. البته در صورت نیاز و تشخیص، از نظر مشورتی کارشناس جشنواره و دبیر و نماینده داوران بهره برده و در نهایت تعیین کننده رای نهایی است. آیین نامه اختصاصی شرکت در بخش پوستر جشنواره استفاده از معانی مفهومی و نمادهای تصویری برگرفته از موضوع ها و مضامین ذکر شده در فراخوان برای برگزارکننده در اولویت است. مضامین و نشانه های به کار گرفته شده بایستی در چهارچوب قوانین کشور بوده و تشخیص معنا در این زمینه با کارشناس جشنواره، دبیر و نماینده گروه داوران است. تعداد فایل ارسالی برای هر شرکت کننده حداکثر ۳ قطعه است. ارسال کننده اثر به عنوان صاحب اثر و مالک طرح شناخته شده و مسئولیت هرگونه پاسخ به ادعاهای مطروحه در زمینه آثار ارسالی با ارسال کننده و مراجع ذی صلاح است. اندازه فایل پوسترهای ارسالی نبایست کوچکتر از ۴۰ در ۴۰ سانتیمتر و بزرگتر از ۱۰۰ در ۷۰ سانتیمتر باشد. فایل های ارسالی برای داوری می بایست در اندازه ۱۵۰۰ پیکسل و ۷۵۰ کیلوبایت تنظیم شده و اثر نهایی برای تحویل به دبیرخانه در فرمت های JPGیا PDF  ، مد رنگی CMYK و با ۳۰۰ DPIتنظیم و تحویل شود. دبیرخانه جشنواره تعاون، این حق را دارد که با نظر صاحب اثر، ابعاد پوستر انتخابی را منطبق با شرایط ارایه، تغییر دهد. آخرین مهلت ارسال فایل پوستر(با اجرای اصلی): ۱۰ آبان ماه سال ۱۳۹۴ نحوه ارسال فایل پوسترها ارسال با پست الکترونیکی به نشانی های: Taavon۹۴@Gmail.com و Taavon۹۴@Yahoo.com و ارسال پستی لوح فشرده حاوی مشخصات شرکت کننده (مطابق بند پنجم و هشتم ضوابط) و فایل آثار به نشانی: صندوق پستی پایگاه عکس «چیلیک»، تهران، صندوق پستی: ۴۶۸۴-۱۵۸۷۵ جوایز بخش عکس عنوان نگاه برتر: در بخش عکس: مدال تعاون، لوح قدردانی همراه با کارت اعتباری به مبلغ ده میلیون ریال عنوان نگاه ویژه: به صاحب دو قطعه عکس: لوح تقدیر همراه با کارت اعتباری دو ونیم میلیون ریالی و بُن تهیه کتاب از پایگاه تخصصی کتاب عکس به تمامی آثار راه یافته به نمایشگاه ضمن اعطای گواهی حضور، مبلغ پانصدهزار ریال به عنوان حق تالیف اثر به حساب عکاس واریز خواهد شد. توجه: پرداخت حق التالیف در بخش های گوناگون هر دوره در جوایز اعطایی به نگاه برتر و نگاه ویژه لحاظ شده و واریز مستقلی صورت نمی گیرد. جوایز بخش پوستر عنوان اعلان برتر: در بخش پوستر: مدال تعاون، لوح قدردانی همراه با کارت اعتباری به مبلغ ده میلیون ریال عنوان طرح وایده ویژه: به صاحب سه قطعه پوستر، لوح تقدیر همراه با کارت اعتباری دو میلیون ریالی به تمامی آثار راه یافته به نمایشگاه ضمن اعطای گواهی حضور، مبلغ پانصدهزار ریال به عنوان حق تالیف اثر به حساب مالک اثر واریز خواهد شد. پرداخت حق التالیف در بخش های گوناگون هر دوره در جوایز اعطایی به اعلان برتر و طرح وایده ویژه لحاظ شده و واریز مستقلی صورت نمی گیرد. نشانی دبیرخانه: دفتر رسانه پایگاه عکس «چیلیک»(Chiilick.com)، تهران، صندوق پستی: ۴۶۸۴-۱۵۸۷۵

بنر کتاب عکس

لایت روم