بایگانی برای تیر, 1394

رودباری مهدی

operator 951

نام : مهدی نام خانوادگی: رودباری تاریخ تولد: 1341/6/20     بیوگرافی: متولد1341 فارغ التحصيل عکاسی از دانشکده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران، سال 1373 مدرس هنرستان های تهران، انجمن سينماي جوان و دانشگاه علمی کاربردی نشانی الکترونیکی ام هم برای ارتباط با سایر مخاطبین(Mehdiroo25@hotmail.com) می باشد.     سوابق اجرایی و هنری: • عکاس و خبرنگار مجله اميد انقلاب سال 1363 • عکاس و خبرنگار مجله گردش سال 1373 • عکاس مجله silk road(جاده ابريشم انگليسي) سال 1374 • عکاسي (اسلايد) براي صدا وسيما (شبکه2) سال 1362 • عکاسي صنعتي از کارخانجاتی چون :امرسان – فيلور – پارس کاله- زمزم – کيا کولا – البرز چليک و …… • عکاسی جنگ سالهای 62-63-64(عملیات بدر، فاو، میمک و…) #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

روایی حشمت الله

operator 4504

نام: حشمت الله نام خانوادگی: روایی تاریخ تولد:1345/3/14     بیوگرافی: حشمت الله روایی در سال 1345در روستایی از توابع شهرستان بویر احمد متولد شد. عکاسی را از سال 70 در کلاس های عکاسی انجمن عکاسان شروع کرد و در سال 1371 وارد دانشگاه هنرگردید . وی موفق به کسب مدرک کارشناسی در سال 76 شد و هم اکنون در زمینه های مختلف به ویژه طبیعت ، پرتره و مستند اجتماعی عکاسی می کند. روایی هم اکنون مسول واحد عکس بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس می باشد.     سوابق اجرایی و هنری: • عکاس جشنواره های مختلف تئاتر دانشجویی، ایران زمین، دفاع مقدس، موسیقی ملل، اقوام ایرانی، موسیقی بندر نشینان و … #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-12.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

رمضانی جاوید

operator 1679

نام : جاوید نام خانوادگی: رمضانی تاریخ تولد: 1343/11/21     بیوگرافی: متولد تهران   سوابق اجرایی و هنری: • برگزاری نمایشگاه عکس با عنوان “رویاهای یک جنین”، تهران، نگارخانه هفت ثمر، 11مهرماه لغایت 16 مهرماه 1382 • شرکت در نمایشگاه گروهی عکس با عنوان ” صدای دیدن “، تهران، نگارخانه مهروا، بهمن ماه 1388 • کارشناس هنری و دبیر کمیته و عضو گروه داوران مسابقه سراسری روز جهانی اسکان بشر، تهران، آذرماه 1388 • برگزاری نمایشگاه گروهی با عنوان ” صدای دیدن ” همراه با گروه عکاسان در نگارخانه چیلیک، بهمن ماه 1388 • شرکت در نمایشگاه گروهی عکس با عنوان ” شب های تهران “، تهران، نگارخانه مهروا، دی ماه 1389 #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-13.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

رضوانی نادر

operator 957

نام: نادر نام خانوادگی: رضوانی تاریخ تولد: 1342/6/8 وب سایت: www.rezvanipic.com     بیوگرافی: متولد تهران     سوابق اجرایی و هنری: • صاحب اثر در نمایشگاه عکس جشنواره تجسمی فجر، بهمن ماه 1388 #gallery-14 { margin: auto; } #gallery-14 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-14 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-14.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-14.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

رضوانی مجتبی

operator 897

نام: مجتبی نام خانوادگی: رضوانی تاریخ تولد: 1312/9/15 تاریخ فوت: 1384/9/27 وب سایت: www.rezvanipic.com   بیوگرافی: زنده یاد مجتبی رضوانی در دوازدهم آذر یک هزار و سیصد و دوازده در تهران بدنیا آمد. از همان اوان کودکی علاقه خاصی به عکاسی داشت به طوریکه در سن9 سالگی اولین دوربین عکاسی اش را با مارک کداک خرید و شروع به عکاسی کرد. او در سال 1330 کار حرفه ای خود را در آتلیه فتو متروپل آغاز کرد. وی در طی 50 سال فعالیت حرفه ای در زمینه عکاسی، ظهور فیلم و چاپ عکس و خبرنگاری روزنامه اطلاعات، خبر گزاری پارس و رادیوی ایران مشغول به خدمت بود. مجتبی رضوانی در پی انجام ماموریت های خود در عرصه ی بین الملل به عنوان عکاس، دنیا را در پس یک دریچه ی کوچک آن سان دید که پس از سپری شدن سالها همواره بیننده را متحیر می سازد. همواره در طول سالها خدمت صادقانه خویش وقایع و رخدادهای گوناگون را آنگونه به تصویر کشید که نیاز به هیچ مفسری نبود. ایشان در روزهای پایانی حکومت علوی پهلوی با شهامتی وصف ناپذیر در میان مردم به عکاسی پرداخته بود و چنان جان بر کف و به دور از ترس و وحشت پا به پای جوانان و با تشویق آنان در صحنه ی هنر عکاسی آن چنان رزمید که شاهد تصاویر شکار شده توسط ایشان بوده ایم. گواه این مدعی تنها مشاهده چند قطعه از عکس های او است که با نگاهی متفاوت از دیگر عکاسان انقلاب عکاسی کرده است. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شاهد زبر دستی او دربیان لحظات شورانگیز ورود حضرت امام (ره) هستیم و با سپری شدن سالها از آن روزهای پر مخاطره و شورانگیز و با دیدن عکس های گرفته شده توسط ایشان، بوی خون و باروت را در کوچه های قبل از انقلاب و عطر خوش یاس را در خیابانهای پس از انقلاب در شامه ی خود حس می کنیم.                                         روحش شاد و یادش گرامی

رستمی امیر

operator 872

نام: امیر نام خانوادگی: رستمی تاریخ تولد: 1358/6/9     بیوگرافی: متولد تهران آغاز به كار عكاسي از سال 1377 زمينه عكاسي: مستند شركت در چندین دوره نمايشگاه گروهي عکس در حال حاضر نیز به صورت آزاد به كار عكاسي اشتغال دارد.     سوابق اجرایی و هنری: • کسب رتبه چهارم مسابقه عکس روستا • کسب رتبه دوم مسابقه “سوختگان وصل”-دانشگاه تهران • کسب رتبه دوم مسابقه عکس با موضوع “غبار روبی مزار شهدا” • رتبه برگزیده مسابقه عکس عاشورا-1385 • فعالیت در ویژه نامه جشنواره فیلم فجر-1385 • فعالیت در ویژه نامه نوروزی روزنامه همشهری -1386 • فعالیت در ویژه نامه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران-1386 • همکاری با سرویس عکس روزنامه “فرهنگ آشتی”-1381 • همکاری با هفته نامه “مهر” -1383و1382 • همکاری با سروش هفتگی و سروش جوان -1385 و 1384 • عکاسی ویژه نامه همشهری محله و نشریه پنجره، 1388 • دبیر سرویس عکس هفته نامه خبری تحلیلی پنجره #gallery-15 { margin: auto; } #gallery-15 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-15 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-15.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-15.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

رحیمیان محمدمهدی

operator 2404

نام: محمدمهدی نام خانوادگی: رحیمان تاریخ تولد: 1340/4/21 وب سایت: www.niktasvir.com   سوابق اجرایی و هنری: • سوابق تحصیلی: رتبه اول گروه هنر و رشته عکاسی در آزمون سراسری دانشگاه هنر 1362 دانش آموخته و دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی عکاسی دانشگاه هنر 1369 کسب رتبه سوم در آزمون اعزام به خارج کشور در مقطع کارشناسی ارشد 1372 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد عکاسی، دانشگاه هنر • سوابق تدریس: از 1367 تدریس عکاسی پایه 1، تاریخ عکاسی، دانشگاه هنر تا فیزیک نور و ابزارشناسی، دوربین های بزرگ، از 1383 نقد عکس (در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد) از 1378 عضو شورای بررسی برنامه ها و سرفصل های رشته عکاسی دانشگاه هنر از 1381 مدرس مدعو مبحث سیر تحول عکاسی در مقطع دکتری پژوهش هنر دانشگاه هنر استاد راهنمای بیش از 30 رساله دانشجویی در مقاطع کاردانی و کارشناسی و استاد راهنمای موضوعات زیر در مقطع کارشناسی ارشد عکاسی: 1377 بررسی تاثیرات عکاسی بر نقاشی قرن نوزدهم، دانشجو: فرهاد فخریان دانشگاه هنر 1378 بررسی و تحقیق پیرامون لزوم تدوین مقررات، دانشجو: فلور بنده خدا، دانشگاه هنر حمایت از عکس و عکاسی در ایران 1378 کلام تصویری، تصویر کلامی، عکاسی، دانشجو: شاهرخ جعفری، دانشگاه هنر 1380 بحران واقعیت در عکاسی معاصر، دانشجو: محمد خدادادی مترجم زاده، دانشگاه هنر 1381 عکاسان بزرگ طبیعت، دانشجو: شهریار توکلی، دانشگاه هنر 1381 بررسی روش کار و ابزار عکاسان بزرگ جهان، دانشجو: فرشید آذرنگ، دانشگاه هنر • سوابق اجرایی: 1370 مدیر کل روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری وزارت راه و ترابری 1373 مشاور ارشد، عضو کمیته روابط عمومی فدراسیون دو و میدانی 1373 مدیر روابط عمومی شرکت هواپیمایی کیش ( کیش ایر ) 1382 عضو هیئت داوران جشنواره روابط عمومی 1382 مشاور کمیته اجرایی جشنواره روابط عمومی 1381 عضو شورای سیا ست گذاری و کارشناسی عکس دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع 1381 مدیر گروه رشته عکاسی خبری در دانشکده خبر 1382 مدیر گروه رشته عکاسی خبری در دانشکده انجمن صنفی مطبوعات عضو شورای تخصصی هنر ایران ( روزنامه ایران ) عضو شورای تخصصی و کارشناسی عکاسی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران عضو شورای سیاست گذاری عکاسی بنیاد رودکی عضو شورای سیاست گذاری و مشاور ارشد خانه عکاسان ایران عضو هیئت موسس انجمن فارغ التحصیلان رشته عکاسی عضو هیئت موسس انجمن عکاسی ایرانشهر عضو شورای علمی مجله “عکاسی خلاق” عضو شورای سردبیری مجله “پرواز” عضو هیئت موسس انجمن عکاسان ایران عضو هیئت موسس انجمن عکاسان بحران عضو هیئت موسس انجمن عکاسان تبلیغاتی، صنعتی. معماری ایران عضو انجمن عکاسان مطبوعات ایران عضو انجمن عکاسان سینمای ایران 1386 دبیر اولین جشنواره عکس حمل و نقل وترافیک تهران دبير رشته عكاسی دومين جشنواره بين المللي هنرهای تجسمی فجر- زمستان 1388 • نمایشگاه ها و مسابقات : 1365 نمایشگاه عکس گروهی “فاو” دفاع مقدس دانشگاه هنر 1366 عکاس برگزیده مسابقه عکس جشنواره سراسری سینمای جوان موزه هنری معاصر 1367 اولین نمایشگاه گروهی دانشجویان رشته عکاسی دانشگاههای ایران خانه آفتاب 1369 عکاس برگزیده اولین نمایشگاه عکاسی مطبوعاتی ایران موزه هنرهای معاصر 1371 عکاس برگزیده نمایشگاه بین المللی دوسالانه عکس ایران موزه هنرهای معاصر نمایشگاه گروهی سالانه عکاسان ایران خانه عکاسان ایران 1381 نمایشگاه گروهی “تصویر آفتاب” انجمن سینمای جوان 1382 نمایشگاه گروهی “بام شکسته بم” فرهنگسرای نیاوران1386 نمایشگاه گروهی ” به بهانه طبیعت ” گالری ثمین • داوری: داوری مسابقات عکاسی جشنواره سینمای جوان در تهران و شهرستانها : 1377 داور بین المللی سومین نمایشگاه بین المللی عکس ایران موزه هنرهای معاصر داوری مسابقات عکاسی خانه عکاسان ایران تهران 1381 داوری اولین مسابقه عکس زن و دفاع مقدس تهران بنیاد حفظ …. 1381 داوری چهارمین سوگواره عکس عاشورا دانشگاه هنر 1381 داوری نمایشگاه سالانه عکس ایران گیلان 1382 داوری دومین جشنواره عکس کودک کانون پرورش فکری 1382 داوری نمایشگاه عکس تبریز دانشگاه تبریز 1382 عضو هیئت انتخاب “بام شکسته بم” تهران 1383 داوری مسابقه عکس نخستین جشنواره فرهنگ ایران زمین تهران 1383 داوری اولین مسابقه عکاسی دیجیتال ایران تهران 1383 داوری جشنوراه عکس آئینه شهر شهرداری تهران 1383 داوری عکس جانباز بنیاد 1383 داوری سومین جشنواره عکس کودک کانون پرورش فکری تهران 1384 داوری مسابقه عکس سوگواره عاشورا شهرداری تهران 1384 داوری بخش عکس چهارمین جشنواره فرهنگی، هنری امام رضا(ع) 1384 داوری سومین جشنواره عکس کودک کانون پرورش فکری تهران 1386 داوری مسابقه عکس آیین های سرور و شادمانی ملی ، مذهبی سازمان فرهنگی وهنری شهرداری تهران #gallery-16 { margin: auto; } #gallery-16 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-16 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-16.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-16.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

رحمانی علیرضا

kharazi 636

نام: علیرضا نام خانوادگی: رحمانی متولد: 1353/6/10 #gallery-17 { margin: auto; } #gallery-17 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-17 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; } #gallery-17.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#dd9933; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 221 , 153 , 51 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-17.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

آمار مشارکت استانی در جشنواره ادواری تعاون

admin 755

آمار مشارکت و میزان حضور شرکت کنندگان به دور نخست جشنواره ادواری عکس تعاون اعلام شد. در این آمار که از سوی دبیرخانه این جشنواره مستقر در دفتر رسانه ” پایگاه عکس چیلیک ” منتشر شده، اسامی سی و یک استان کشور بر اساس نفر شرکت کننده و تعداد فایل های ارسالی به دبیرخانه تنظیم شده است که در این آمار خراسان رضوی، خوزستان، کردستان، اردبیل، زنجان، مرکزی و گیلان پس از پایتخت بیشترین حضور را به نام خود ثبت کرده اند. این در حالی است که پس از استان های یاد شده، استان های آذربایجان شرقی، مازندران، اصفهان، فارس، خراسان شمالی، کهگیلویه وبویراحمد، ایلام، کرمانشاه، قم، آذربایجان غربی، البرز، بوشهر، خراسان جنوبی و قزوین در رتبه های بعدی حضور و مشارکت قرار گرفته اند. دبیرخانه جشنواره ادواری عکس تعاون ضمن نام بردن از استان های: کرمان، سمنان، گلستان، سیستان وبلوچستان، یزد، چهارمحال وبختیاری، همدان، هرمزگان و لرستان به عنوان استان هایی که پایین ترین سطح مشارکت را رقم زدند، این میزان حضور را با وجود معرفی یکسان جشنواره تعاون در سطح استان های کشور ناشی از نکاتی دانست که تحلیل و بررسی شان می تواند برای پویایی و پشتیبانی عکاسی استان، مورد نظر قرار گیرد. ” مهدی سروری ” دبیر جشنواره ادواری عکس تعاون بر ضرورت امر اطلاع رسانی عمومی در پایگاه های تخصصی اطلاع رسانی و خبرگزاری های رسمی و معتبر، تاکید کرد و گفت: فراگیر شدن پایگاه های اطلاع رسانی عکس و عکاسی در کشور، تعدد انجمن های عکاسی سراسری، استانی، منطقه ای و فعالیت عکاسان در وبلاگ ها و فتوبلاگ ها شرایطی را برای اطلاع رسانی و آگاه سازی فراهم آورده است تا مصمم باشیم در آیین اختتامیه این جشنواره از فعالین و موثرین در امر آگاه سازی و اطلاع رسانی نام برده و تقدیر نماییم. ایشان همچنین یادآور شدند: نمایش آثار راه یافته به دور نخست در راستای ارایه گزارش عینی به مخاطبین برای برگزارکننده حائز اهمیت بوده و در این مسیر بر اساس آمار مشارکت استان ها عمل خواهیم کرد. لازم به یادآوری است در دور نخست این جشنواره، تعداد 27 قطعه عکس از 24 عکاس از استان های کشور به مرحله نمایشگاه راه یافته است که عکس های مورد نظر با حضور ” محمد نیک عهد ” کارشناس مفهومی آثار و اعضای گروه داوری متشکل از: کاوس صادقلو، محمدرضا بهشتی منفرد و منصوره معتمدی ارزیابی و انتخاب شده اند. جشنواره عکس و پوستر تعاون در دومین دور برگزاری خود قرار گرفته است و معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری رسانه های تخصصی عکس و عکاسی به محوریت ” پایگاه عکس چیلیک “(www.Chiilick.com) اقدام به برگزاری این جشنواره کرده است. عکاسان و علاقه مندان می توانند جهت دریافت هرگونه اطلاعات تکمیلی و طرح پرسش با شماره دبیرخانه: 88348824 و یا شماره دبیر جشنواره: 09122797717 در ارتباط باشند. ———————————————————————————————————————————————————– جهت مشاهده اسامی عکاسان راه یافته به نمایشگاه دور نخست جشنواره ادواری عکس تعاون ” ایـنجـا “ کلیک کنید. جهت مشاهده گزارش تصویری داوری نخستین دوره جشنواره عکس تعاون ” ایـنجـا “ کلیک کنید. جهت مشاهده نتیجه نشست کارشناسی مفهومی آثار دور نخست بخش عکس جشنواره عکس تعاون ” ایـنجـا “ کلیک کنید. جهت مشاهده گزارش کارشناسی مفهومی و اسامی عکاسان شرکت کننده در نخستین دوره جشنواره عکس تعاون ” ایـنجـا “ کلیک کنید. جهت مشاهده متن فراخوان جشنواره ادواری عکس و پوستر تعاون ” ایـنجـا “ کلیک کنید.

فراخوان شرکت در انجمن صنفی عكاسان مطبوعاتی ایران

admin 403

دبیرخانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران فراخوان شرکت در مجمع عمومی این انجمن را جهت انتشار در اختیار دفتر رسانه پایگاه عکس چیلیک(Chiilick.com) قرار داد. متن دعوتنامه این مجمع خطاب به اعضای این انجمن به این شرح است: عضو محترم انجمن صنفی عكاسان مطبوعاتی ایران با سلام احتراماً بدینوسیله باطلاع میرساند، انتخابات بازرسان انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در تاریخ 11/4/94 (پنج شنبه از ساعت 14 تا 16) در خانه هنرمندان واقع در خیابان طالقانی، بعد از چهارراه ایرانشهر، خیابان موسوی شمالی ( فرصت )، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران، برگزار خواهد شد. دستور جلسه مجمع عمومی : 1- گزارش هیات مدیره 2- گزارش خزانه دار 3- ‏گزارش بازرسان‏ 4- ‏انتخاب بازرسان اعضای اصلی انجمن كه مایل به كاندیداتوری در انتخابات فوق هستند می توانند تا تاریخ 9 تیرماه جاری با ارائه درخواست كتبی و كپی و اصل مدارك مندرج در اساسنامه به دبیرخانه انجمن مراجعه نمایند. شرایط کاندیداتوری جهت بازرسان، طبق ماده 37 اساسنامه می باشد. تذکر 1 : همراه داشتن کارت معتبر انجمن جهت شرکت در انتخابات الزامی است. تذكر 2 :هر عضو انجمن می تواند با در دست داشتن كارت معتبر انجمن و وكالت نامة كتبی از طرف یكی از اعضای دیگر انجمن كه قبل از انتخابات در دبیرخانه به ثبت رسیده باشد، به جای ایشان رای دهد. لطفاً جهت صدور کارت های جدید انجمن پیش از تاریخ مجمع اقدام نمایید. دبیرخانه انجمن صنفی عكاسان مطبوعاتی ایران

نگاه های برتر تور عکاسی ییلاق گیلان معرفی شد

admin 1696

نمایش عکس های برتر و نقد نگاه های همسفران تورهای عکاسی بهار سال 1394 بررسی و انتخاب شدند. نشست نقد تورهای عکاسی و بررسی نگاه های برتر همسفران عصر روز پنجشنبه 4 تیرماه جاری در دفتر رسانه ” پایگاه عکس چیلیک ” برگزار شد. در این نشست که با حضور همسفران تورهای عکاسی فصل بهار سال جاری این رسانه در محل سالن آموزش دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” برگزار شد، همسفران ضمن ایراد بحث و ارایه نظر پیرامون کیفیت برنامه ریزی و برگزاری سفرهای عکاسی، با مرور آثار برتر و مشاهده تک عکس های همسفران هر تور به نقد و بررسی فنی، مفهومی و زیبایی شناسی آثار پرداختند و در نهایت پیش از معرفی عکاسان آثار، بر اساس رای و نظر حاضرین، نگاه های برتر تعیین و معرفی شدند. در این جلسه ابتدا نقد آثار همسفران تور عکاسی از طبیعت سوباتان تالش با راهنمایی سیدصادق موسوی، شالیکاران با راهنمایی مهدی سروری و ییلاق گیلان با راهنمایی ابراهیم باقرلو برگزار و در نهایت با رای و نظر حاضرین نگاه های برتر و نگاه های موفق در این سفر معرفی شدند. در بخش سوم این نشست پس از بررسی آثار همسفران تور عکاسی سوباتان تالش و شالیکاران، آثار عکاسان همسفر در تور عکاسی ییلاق گیلان به نمایش گذاشته شد و پس از ارایه نظرات و بر اساس رای حاضرین و همسفران، به ترتیب: سیدصادق موسوی، لادن شجاع، فاطمه ندیمی، گل گونه نجفی و مهری راستقدم به عنوان نگاه های برتر و از نیلوفر زارعی، طیبه خداوردی، سمیه هاشمی و سجاد دلیری به عنوان نگاه های موفق تور عکاسی ییلاق گیلان تقدیر شد. این نشست دقایقی پیش از اذان مغرب پایان پذیرفت و بیش از پنجاه تن از عکاسان و همسفران حاضر به عنوان مدعوین در سالن همزمان با شنیدن مناجات پیش از اذان و ذکر آمین به دعاهای افراد حاضر، اذان مغرب پنجشنبه 4تیرماه را شنیده و بر سفرۀ ساده و صمیمانه افطار سالانه دفتر رسانه ” پایگاه عکس چیلیک ” شرکت کردند. جهت مشاهده نگاه های برتر 73ومین تور عکاسی چیلیک به مقصد سوباتان تالش ” ایـنجـا “ کلیک کنید. جهت مشاهده نگاه های برتر 74ومین تور عکاسی چیلیک به مقصد شالیکاران ” ایـنجـا “ کلیک کنید. جهت مشاهده نگاه های برتر 75ومین تور عکاسی چیلیک به مقصد ییلاق گیلان ” ایـنجـا “ کلیک کنید.

نگاه های برتر تور عکاسی شالیکاران معرفی شد

admin 807

نمایش عکس های برتر و نقد نگاه های همسفران تورهای عکاسی بهار سال 1394 بررسی و انتخاب شدند. نشست نقد تورهای عکاسی و بررسی نگاه های برتر همسفران عصر روز پنجشنبه 4 تیرماه جاری در دفتر رسانه ” پایگاه عکس چیلیک ” برگزار شد. در این نشست که با حضور همسفران تورهای عکاسی فصل بهار سال جاری این رسانه در محل سالن آموزش دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” برگزار شد، همسفران ضمن ایراد بحث و ارایه نظر پیرامون کیفیت برنامه ریزی و برگزاری سفرهای عکاسی، با مرور آثار برتر و مشاهده تک عکس های همسفران هر تور به نقد و بررسی فنی، مفهومی و زیبایی شناسی آثار پرداختند و در نهایت پیش از معرفی عکاسان آثار، بر اساس رای و نظر حاضرین، نگاه های برتر تعیین و معرفی شدند. در این جلسه ابتدا نقد آثار همسفران تور عکاسی از طبیعت سوباتان تالش با راهنمایی سیدصادق موسوی، شالیکاران با راهنمایی مهدی سروری و ییلاق گیلان با راهنمایی ابراهیم باقرلو برگزار و در نهایت با رای و نظر حاضرین نگاه های برتر و نگاه های موفق در این سفر معرفی شدند. در بخش دوم این نشست پس از بررسی آثار همسفران تور عکاسی سوباتان تالش، آثار عکاسان همسفر در تور عکاسی شالیکاران به نمایش گذاشته شد و پس از ارایه نظرات و بر اساس رای حاضرین و همسفران، به ترتیب: محمدرضا رحیمی، فاطمه سادات حجازی، فاطمه ندیمی، حسین عصاری آرانی، نیلوفر زارعی به عنوان نگاه های برتر و از: میترا محمدی، راستقدم، موسوی، فیروزی به عنوان نگاه های موفق تور عکاسی شالیکاران تقدیر شد. این نشست دقایقی پیش از اذان مغرب پایان پذیرفت و بیش از پنجاه تن از عکاسان و همسفران حاضر به عنوان مدعوین در سالن همزمان با شنیدن مناجات پیش از اذان و ذکر آمین به دعاهای افراد حاضر، اذان مغرب پنجشنبه 4تیرماه را شنیده و بر سفرۀ ساده و صمیمانه افطار سالانه دفتر رسانه ” پایگاه عکس چیلیک ” شرکت کردند. جهت مشاهده نگاه های برتر 73ومین تور عکاسی چیلیک به مقصد سوباتان تالش ” ایـنجـا “ کلیک کنید. جهت مشاهده نگاه های برتر 74ومین تور عکاسی چیلیک به مقصد شالیکاران ” ایـنجـا “ کلیک کنید. جهت مشاهده نگاه های برتر 75ومین تور عکاسی چیلیک به مقصد ییلاق گیلان ” ایـنجـا “ کلیک کنید.

نگاه های برتر تور عکاسی سوباتان تالش معرفی شد

admin 1113

نمایش عکس های برتر و نقد نگاه های همسفران تورهای عکاسی بهار سال 1394 بررسی و انتخاب شدند. نشست نقد تورهای عکاسی و بررسی نگاه های برتر همسفران عصر روز پنجشنبه 4 تیرماه جاری در دفتر رسانه ” پایگاه عکس چیلیک ” برگزار شد. در این نشست که با حضور همسفران تورهای عکاسی فصل بهار سال جاری این رسانه در محل سالن آموزش دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” برگزار شد، همسفران ضمن ایراد بحث و ارایه نظر پیرامون کیفیت برنامه ریزی و برگزاری سفرهای عکاسی، با مرور آثار برتر و مشاهده تک عکس های همسفران هر تور به نقد و بررسی فنی، مفهومی و زیبایی شناسی آثار پرداختند و در نهایت پیش از معرفی عکاسان آثار، بر اساس رای و نظر حاضرین، نگاه های برتر تعیین و معرفی شدند. در این جلسه ابتدا نقد آثار همسفران تور عکاسی از طبیعت سوباتان تالش با راهنمایی سیدصادق موسوی، شالیکاران با راهنمایی مهدی سروری و ییلاق گیلان با راهنمایی ابراهیم باقرلو برگزار و در نهایت با رای و نظر حاضرین نگاه های برتر و نگاه های موفق در این سفر معرفی شدند. در بخش نخست این نشست پس از نمایش آثار تور عکاسی طبیعت سوباتان، و ارایه نظرات همسفران پیرامون هر اثر، بر اساس رای و نظر حاضرین به ترتیب: ابراهیم باقرلو، مجتبی محسنی، سمانه میلانلو، امیرعلی محمدی و معصومه اصغری به عنوان نگاه های برتر و از: مهری راستقدم، محمدرضا خرازی، نیلوفر زارعی، میترا محمدی، گل گونه نجفی و محمد کیانی به عنوان نگاه های موفق تور عکاسی سوباتان تالش تقدیر شد. این نشست دقایقی پیش از اذان مغرب پایان پذیرفت و بیش از پنجاه تن از عکاسان و همسفران حاضر به عنوان مدعوین در سالن همزمان با شنیدن مناجات پیش از اذان و ذکر آمین به دعاهای افراد حاضر، اذان مغرب پنجشنبه 4تیرماه را شنیده و بر سفرۀ ساده و صمیمانه افطار سالانه دفتر رسانه ” پایگاه عکس چیلیک ” شرکت کردند. جهت مشاهده نگاه های برتر 73ومین تور عکاسی چیلیک به مقصد سوباتان تالش ” ایـنجـا “ کلیک کنید. جهت مشاهده نگاه های برتر 74ومین تور عکاسی چیلیک به مقصد شالیکاران ” ایـنجـا “ کلیک کنید. جهت مشاهده نگاه های برتر 75ومین تور عکاسی چیلیک به مقصد ییلاق گیلان ” ایـنجـا “ کلیک کنید.

عشایر شهرکرد

operator 1469

4 روزه ، 1394/08/12 | استان چهار محال و بختیاری از جمله استان های غنی و اصیل تصویری کشورمان ایران به شمار می آید. مرکز این استان شهرکرد است که با نام بام ایران شناخته شده است و در فصل هایی از سال در حاشیه این شهرستان می توانیم شاهد عبور گروه های پیاده و سواره عشایر بختیاری و سایر قومیت های ساکن در منطقه خوزستان باشیم. اگرچه تاثیرات زندگی مدرن و تکنولوژیک شهری بر زندگی اصیل و عاری از آداب شهری و شهرنشینی سایه افکنده است ولی با این وجود می توان همچنان لباس ها و غذاها و آداب و رسومی را در بین عشایر و روستاییان منطقه مشاهده کرد که برگرفته از همان آداب اصیل زندگی سنتی عشایر است. شاید! انتظار آن می رود که عشایر همچنان بر روند زندگی به شکل و شمایل دی روز ی شان ادامه دهند ولیکن عدم حمایت صحیح و به دور از کارشناسی های کافی متاسفانه! زندگی این گروه از کوچ نشینان را با تغییراتی مواجه کرده است. البته روستاهای پراکنده در سطح منطقه نیز از این اتفاق مستثنا نبوده و ذات زیبا و سخت کوشانه زندگی اصیل عشاری و روستایی را بیشتر می توان در بین سالمندان و کهولان و پیران منطقه یافت. همسفران تور عکاسی چیلیک، در این تور عکاسی از موضوع های مستند و پرتره از زندگی سنتی عشایر ساکن و همچنین کوچ ایشان را در مسیرهای گوناگون تجربه خواهند کرد. عکاس:  مریم آل مومن دهکردی‬ پایان زمان عکاسی از این برنامه پس از غروب خورشید خواهد بود تا همسفران در حداقل زمان ممکن و با بهترین نورهای عکاسی از این موضوع بی بدیل به عکاسی بپردازند. مدت و زمان برنامه: … توجه: با وجود ارتباط با راهنمای محلی در منطقه مقصد، تلاش داریم تا با وجود اطلاعات کافی و هماهنگی های لازم بیشترین بهره تصویری را از رویدادهای سنتی و آداب جابجایی و اسکان و زندگی عشایر و روستاییان داشته باشیم ولی با این وجود احترام به حق برخورداری از برنامه ریزی مستقل عشایر و روستاییان را در تقدم و تاخر برنامه ها لازم می دانیم و عدم مواجه با این مناسک را قابل پیش بینی می دانیم. اهداف عکاسی: همسفران در این تور با توجه به هماهنگی های انجام شده از زمان بهترین نور صبحگاهی عازم عکاسی از زندگی اهالی روستا و عشایر می شوند. بدیهی است برنامه ریزی تور به گونه ای خواهد بود که همسفران از تجارب و قدرت نگاه دیگر همسفران استفاده کافی را در ثبت هایی هرچه موفق تر ببرند. خدمات: وسیله ایاب و ذهاب، سرویس صبحانه، نهار، میان وعده، شام، تامین محل اسکان، بیمه، بسته فرهنگی، امکان مشارکت در انعکاس گزارش تصویری، امکان حضور در نشست نقد و بررسی تور و عکس های سفر و… لوازم همراه همسفران چیلیک: کوله پشتی، یک وعده غذا به عنوان شام شب نخست(در حرکت)، دوربین عکاسی و سایر لوازم مربوطه، کیسه خواب یا پتوی سفری، کفش و لباس مناسب(دمای منطقه از 2 روز پیش از سفر برای همسفران پیامک خواهد شد)، چراغ قوه یا هدلایت، دفترچه بیمه، پماد ضدگزش حشرات، کارت شناسایی معتبر، عینک آفتابی، لوازم بهداشتی شخصی، فلاسک چای و آب نوشیدنی، لوازم شخصی ( لیوان، قاشق، مسواک و …) همسفران در این تور از حضور و همراهی یکی از عکاسان، به عنوان کارشناس گروه بهره خواهند برد. هزینه سفر: هزینه نهایی سفر متعاقبا اعلام خواهدشد. تمامی عکاسان دارای عکس منتخب در گالری، شرکت کنندگان در نخستین جشنواره تورهای عکاسی چیلیک، کاربران فعال در ” پایگاه عکس چیلیک ” به فراخور رتبه کاربری، از امکان شرایط پرداخت و برخورداری از تخفیف ویژه (10 تا 20 درصد) می توانند استفاده نمایند. * حضور در فهرست همسفران، مشروط به انجام مراحل ثبت نام توسط همسفر و دریافت تاییدیه از همکاران دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” است. * با توجه به ظرفیت محدود، اولویت با کسانی است که نسبت به سایرین سریعتر اقدام به ثبت نام نمایند. * در صورت تمایل به مشارکت در برنامه های سفر به مسئولین مربوطه اطلاع دهید چرا که برگزارکننده از مشارکت همسفران در سایر امور مقدماتی، طراحی، برنامه ریزی، پشتیبانی، تدارکات، اجرایی و … استقبال می نماید. * در صورتیکه حداکثر 24 ساعت پس از ثبت نام اینترنتی، هزینه سفر واریز نشود، ثبت نام متقاضی باطل تلقی شده و اسم مورد نظر از فهرست همسفران حذف می شود. * برگزارکننده با توجه به مضمون سفر و انگیزه عکاسی همسفران، ارتقای سطح رضایتمندی هر چه بیشتر گروه و همچنین تضمین سلامت روانی سفر، شرط عدم استفاده از هرگونه مواد دخانی را برای همسفران در طول سفر الزامی می داند. * متقاضیان حضور در سفر مطلع باشند که نظام اطلاع رسانی تورهای عکاسی چیلیک بر پایه ارسال پیامک تعیین شده است. بنابراین از چندین روز پیش از سفر پیامک های متوالی و روز پیش از سفر از سوی دفتر این رسانه با شما تماس تلفنی برقرار خواهد شد. * در صورتی که شماره همراه شما در فهرست عدم پذیرش(لیست سیاه شبکه همراه) می باشد، به مسئولین مربوطه اطلاع دهید. * در صورت امکان جایگزینی متقاضی و ثبت نام در 72 ساعت مانده به آغاز حرکت، همسفر مشمول برخورداری از بسته فرهنگی نمی باشد. * توصیه می شود در صورت برخورداری از امکانات عکاسی آنالوگ (دوربین فیلمی) تجهیزات و امکانات آن را نیز به همراه داشته باشید. * ضروری است متقاضیان پس از واریز وجه و انجام ثبت نام، عکس پرسنلی خود را در اندازه 600 پیکسل و 300 کیلو بایت به نشانی: ChiilickNews@gmail.com ارسال کنند. * همسفرانی که در تورهای گذشته حضور داشته و مدارک ثبت نام خود را (عکس پرسنلی +تصویر کارت ملی/ شناسنامه) تحویل داده اند، نیازی به ارائه دوباره ندارند. * اعضای فعال در گالری ” پایگاه عکس چیلیک ” که متقاضی حضور در هر یک از تورهای عکاسی این رسانه بوده و نشانی محل سکونت و یا مبدا حرکت ایشان خارج از استان های: تهران، قم و البرز می باشد، در صورت ثبت نام تا پیش از ده روز مانده به برگزاری و ضمن هماهنگی با مسئول تور(09122797717) می توانند از امکان برخورداری از کمک هزینه شرکت در تور بهره مند شوند. * ثبت نام کنندگان در ده روز مانده به تاریخ برگزاری هر تور با عنوان متاخرین شناخته می شوند و مستلزم افزایش 20درصدی در پرداخت هزینه حضور می باشند. * ضمن پوزش از تمامی متقاضیان شرکت در تورهای عکاسی چیلیک به ویژه عکاسانی که با گرایش حرفه ای به شرکت در تورهای عکاسی چیلیک، تمایل به حضور کرده اند به عرض می رساند به دلیل عدم برخورداری از هرگونه منابع حمایتی از نهادهای دولتی و عدم پذیرش پیشنهادهای یک سویه از سوی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی(شرکت های تجارتی) و همچنین حفظ کیفیت و استقلال در عملکردهای آموزشی، کارگاهی تورهای عکاسی چیلیک، پرداخت مبلغ شرکت در تور و همچنین تکمیل فرم ثبت نام الزامی بوده و شرط حضور در فهرست همسفران است. ثبت نام اینترنتی: پس از واریز هزینه سفر از طریق شعبه و یا دستگاه های عضو شبکه شتاب(ATM) فرم ثبت نام را تکمیل کرده و شماره فیش واریزی را در قسمت مربوطه وارد نمایید.ثبت نام تلفنی: شما می توانید پس از پرداخت وجه نقد از طریق شعبه و یا دستگاه های عضو شبکه شتاب(ATM) به یکی از شماره حساب های ذکر شده با شماره تلفن 88348824-021 تماس گرفته و شماره فیش واریزی را به همراه مشخصات دقیق خود اعلام نمایید. لازم است به دنبال ثبت نام تلفنی، به شکل حضوری یا ارسال از طریق ایمیل، فایل عکس پرسنلی، تصویر کارت ملی و شناسنامه خود را همراه اصل فیش واریزی به مسئول سفر تحویل نمایید.شماره حساب: بانک ملی – شماره حساب : 0200246497004 ، به نام مهدی سروری بانک ملی- شماره کارت : 9177 – 6146 – 9914 – 6037 ، به نام مهدی سروری   توجه: برنامه های اعلام شده با توجه به شرایط آب و هوایی و سایر عوامل محیطی یا فنی قابل جابجایی است . ارائه فيش بانكي به سرپرست برنامه هنگام حركت الزامي است. در صورت اعلام انصراف تا 5 روز قبل از برنامه كل مبلغ ، از پنج تا سه روز 60% و از سه روز تا 36 ساعت قبل از برنامه 40% مبلغ مسترد مي شود؛ پس از آن هيچگونه وجهي مسترد نخواهد شد . پایگاه با توجه به حد نصاب نفرات شركت كننده حق لغو برنامه را براي خود محفوظ می دارد .  

تاسوعا و عاشورا (…)

operator 1272

4 روزه ، 1394/07/29 |   عکاسی از آیین ها و رسوم سوگواری حضرت اباعبدا.. و یارانشان در ماه محرم یکی از اجتماعی ترین رفتارهای مبتنی بر باور های اعتقادی و مذهبی مردم است که متاسفانه! با وجود تحریف های لفظی و معنوی، همه ساله خیلی عظیمی از دوربین های عکاسی را با انگیزه های تعریف شده به سمت و سوی این باور اعتقادی می کشاند.   این در حالی است که نگاه های مستند و گزارشی با رویکردی فستیوالی در مراکزی که برخلاف باور حماسی، عرفانی فرهنگ عاشورا، تمرکز بر حواشی نازل و به دور از معرفت را به ناآگاهی نشر می دهند، حضور یافته و بر این اساس بیشترین خسارات تصویری را نسبت به محور واقعه و فرهنگ عاشورا برای جذب رسانه ها و دوربین های عکاسان به عنوان صاحبان یکی از رسانه های موثر به کار می گیرند. “پایگاه عکس چیلیک” در مجموعه تورهای عکاسی برگزار شده، سالهای گذشته، در حرکتی هماهنگ وبا پشتیبانی مناسب، نسبت به اعزام گروه عکاسان علاقه مند برای ثبت نماهایی از سوگواری و آیین های سنتی عزاداران اقدام کرد ه  که این سفرها منجر به برگزاری نمایشگاه عکس در سال های متوالی با عناوین “همچو این می” و “سبز سرخ” شده است. امسال نیز در ادامه این حرکت و پس از برگزاری این تور آموزشی عکاسی برای علاقه مندان به عکاسی از شعائر حماسی، عرفانی عاشورای حسینی در مراکز هدف گذاری شده، برگزاری نمایشگاه عکس گروهی در دستور برنامه این تور عکاسی قرار دارد.   اهداف عکاسی: حضور در مناطق روستایی نشین استان …. و عکاسی از آیین ها و رسوم مربوط به روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی مردمان منطقه. خدمات: وسیله ایاب و ذهاب، سرویس صبحانه، دو وعده ناهار و یک وعده شام، بیمه، بسته فرهنگی، امکان مشارکت در انعکاس گزارش تصویری، امکان حضور در نشست نقد و بررسی تور و عکس های سفر و… لوازم همراه همسفران چیلیک: کوله پشتی، دوربین عکاسی و سایر لوازم مربوطه، کفش و لباس مناسب(دمای منطقه از 2 روز پیش از سفر برای همسفران پیامک خواهد شد)، چراغ قوه یا هدلایت، دفترچه بیمه، کارت شناسایی معتبر، عینک آفتابی، لوازم بهداشتی شخصی، فلاسک چای و آب نوشیدنی، لوازم شخصی ( لیوان، قاشق و …) همسفران در این تور از حضور و همراهی یکی از عکاسان، به عنوان کارشناس گروه بهره خواهند برد. هزینه سفر:بیعانه 200هزارتومان هزینه نهایی سفر متعاقبا اعلام خواهدشد     تمامی عکاسان دارای عکس منتخب در گالری، شرکت کنندگان در نخستین جشنواره تورهای عکاسی چیلیک، کاربران فعال در ” پایگاه عکس چیلیک ” به فراخور رتبه کاربری، از امکان شرایط پرداخت و برخورداری از تخفیف ویژه (10 تا 20 درصد) می توانند استفاده نمایند. * حضور در فهرست همسفران، مشروط به انجام مراحل ثبت نام توسط همسفر و دریافت تاییدیه از همکاران دفتر ” پایگاه عکس چیلیک ” است. * با توجه به ظرفیت محدود، اولویت با کسانی است که نسبت به سایرین سریعتر اقدام به ثبت نام نمایند. * در صورت تمایل به مشارکت در برنامه های سفر به مسئولین مربوطه اطلاع دهید چرا که برگزارکننده از مشارکت همسفران در سایر امور مقدماتی، طراحی، برنامه ریزی، پشتیبانی، تدارکات، اجرایی و … استقبال می نماید. * در صورتیکه حداکثر 24 ساعت پس از ثبت نام اینترنتی، هزینه سفر واریز نشود، ثبت نام متقاضی باطل تلقی شده و اسم مورد نظر از فهرست همسفران حذف می شود. * برگزارکننده با توجه به مضمون سفر و انگیزه عکاسی همسفران، ارتقای سطح رضایتمندی هر چه بیشتر گروه و همچنین تضمین سلامت روانی سفر، شرط عدم استفاده از هرگونه مواد دخانی را برای همسفران در طول سفر الزامی می داند. * متقاضیان حضور در سفر مطلع باشند که نظام اطلاع رسانی تورهای عکاسی چیلیک بر پایه ارسال پیامک تعیین شده است. بنابراین از چندین روز پیش از سفر پیامک های متوالی و روز پیش از سفر از سوی دفتر این رسانه با شما تماس تلفنی برقرار خواهد شد. * در صورتی که شماره همراه شما در فهرست عدم پذیرش(لیست سیاه شبکه همراه) می باشد، به مسئولین مربوطه اطلاع دهید. * در صورت امکان جایگزینی متقاضی و ثبت نام در 72 ساعت مانده به آغاز حرکت، همسفر مشمول برخورداری از بسته فرهنگی نمی باشد. * توصیه می شود در صورت برخورداری از امکانات عکاسی آنالوگ (دوربین فیلمی) تجهیزات و امکانات آن را نیز به همراه داشته باشید. * ضروری است متقاضیان پس از واریز وجه و انجام ثبت نام، عکس پرسنلی خود را در اندازه 600 پیکسل و 300 کیلو بایت به نشانی: ChiilickNews@gmail.com ارسال کنند. * همسفرانی که در تورهای گذشته حضور داشته و مدارک ثبت نام خود را (عکس پرسنلی +تصویر کارت ملی/ شناسنامه) تحویل داده اند، نیازی به ارائه دوباره ندارند. * اعضای فعال در گالری ” پایگاه عکس چیلیک ” که متقاضی حضور در هر یک از تورهای عکاسی این رسانه بوده و نشانی محل سکونت و یا مبدا حرکت ایشان خارج از استان های: تهران، قم و البرز می باشد، در صورت ثبت نام تا پیش از ده روز مانده به برگزاری و ضمن هماهنگی با مسئول تور(09122797717) می توانند از امکان برخورداری از کمک هزینه شرکت در تور بهره مند شوند. * ثبت نام کنندگان در ده روز مانده به تاریخ برگزاری هر تور با عنوان متاخرین شناخته می شوند و مستلزم افزایش 20درصدی در پرداخت هزینه حضور می باشند. * ضمن پوزش از تمامی متقاضیان شرکت در تورهای عکاسی چیلیک به ویژه عکاسانی که با گرایش حرفه ای به شرکت در تورهای عکاسی چیلیک، تمایل به حضور کرده اند به عرض می رساند به دلیل عدم برخورداری از هرگونه منابع حمایتی از نهادهای دولتی و عدم پذیرش پیشنهادهای یک سویه از سوی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی(شرکت های تجارتی) و همچنین حفظ کیفیت و استقلال در عملکردهای آموزشی، کارگاهی تورهای عکاسی چیلیک، پرداخت مبلغ شرکت در تور و همچنین تکمیل فرم ثبت نام الزامی بوده و شرط حضور در فهرست همسفران است. ثبت نام اینترنتی: پس از واریز هزینه سفر از طریق شعبه و یا دستگاه های عضو شبکه شتاب(ATM) فرم ثبت نام را تکمیل کرده و شماره فیش واریزی را در قسمت مربوطه وارد نمایید.ثبت نام تلفنی: شما می توانید پس از پرداخت وجه نقد از طریق شعبه و یا دستگاه های عضو شبکه شتاب(ATM) به یکی از شماره حساب های ذکر شده با شماره تلفن 88348824-021 تماس گرفته و شماره فیش واریزی را به همراه مشخصات دقیق خود اعلام نمایید. لازم است به دنبال ثبت نام تلفنی، به شکل حضوری یا ارسال از طریق ایمیل، فایل عکس پرسنلی، تصویر کارت ملی و شناسنامه خود را همراه اصل فیش واریزی به مسئول سفر تحویل نمایید.شماره حساب: بانک ملی – شماره حساب : 0200246497004 ، به نام مهدی سروری بانک ملی- شماره کارت : 9177 – 6146 – 9914 – 6037 ، به نام مهدی سروری   توجه: برنامه های اعلام شده با توجه به شرایط آب و هوایی و سایر عوامل محیطی یا فنی قابل جابجایی است . ارائه فيش بانكي به سرپرست برنامه هنگام حركت الزامي است. در صورت اعلام انصراف تا 5 روز قبل از برنامه كل مبلغ ، از پنج تا سه روز 60% و از سه روز تا 36 ساعت قبل از برنامه 40% مبلغ مسترد مي شود؛ پس از آن هيچگونه وجهي مسترد نخواهد شد . پایگاه با توجه به حد نصاب نفرات شركت كننده حق لغو برنامه را براي خود محفوظ می دارد .

نمایش « نگذاریم! خاطره شود… » در محیط زیست مازندران

admin 849

نمایشگاهی از آثار عکاسان فعال در حوزه مسائل محیط زیست با عنوان ” نگذاریم! خاطره شود… “ در ساختمان اداره کل سازمان محیط زیست استان مازندران گشایش می یابد. در این نمایشگاه که به همت عکاسان رسانه پایگاه عکس چیلیک(Chiilick.com) و همکاری اداره کل سازمان حفاظت محیط زیست استان مازندران و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شده، تعداد 30 قطعه عکس رنگی در اندازه 40 در 60 سانتیمتر با مضامینی زیست محیطی و با تمرکز بر مسائل تنوع زیستی از 25 عکاس به نمایش گذاشته شده است. در بخشی از قاب نخست این نمایشگاه به قلم “میلاد بهرامی” مدیر روابط عمومی این سازمان آمده است: دغدغه محیط زیست دغدغه ای فردی نیست که بتوان آن را در های و هوی جریان ها و عقاید و سلایق پنهان داشت. محیط زیست یک موهبت الهی است که به انسان واگذار شده و بشر به عنوان دارنده این امانت می بایست که به عنوان اشرف مخلوقات به بهترین شکل ممکن از آن پاسداری کند. زیبایی چشم اندازهای طبیعی به عنوان سرمایه ای حیاتی برای بشر، متاسفانه! به دلیل منفعت طلبی ها، ضعف مدیریت وغفلت ها از دست رفته است که باید از اکنون با تمام توان در مقابل این سوءاستفاده ها ایستاد تا مباد مصداق این آیۀ شریفه باشیم: ظهرالفساد فی البر و البحر … به سبب آنچه دست های مردم فراهم آورده فساد در خشکی و دریا نمودار شده است تا بعضی از آنچه را که کرده اند به آنان بچشاند باشد که بازگردند (آیه41، سوره روم) اسامی عکاسان صاحب اثر در این نمایشگاه به این ترتیب معرفی شده است: محمدرضا(امید) آقائی، سمانه(مروارید) ابراهیمیان، مینا بازوار، ابراهیم باقرلو، اکرم جمعی، فاطمه(رامش) حسینی لاهیجی، نیما خالدی کیا، محمدرضا خرازی، فرخ خسروپناه، مهدی سروری، شجاع الدین علاالدینی شورمستی، مهدی کاظمی خالدی، حسین خادمی، مجتبی محسنی، میترا محمدی، سیدصادق موسوی، ایمان میری، مهری راستقدم، امیر شهرابی، سمیه هاشمی، فرخ خسروپناه، میران مباشری، سیدسجاد هاشمی، فاطمه ندیمی و مجید وفایی. “مهدی سروری” دبیر نمایشگاه تلاش دارد تا ضمن هماهنگی و همکاری متقابل با مدیران و مسئولین روابط عمومی سازمان های حفاظت محیط زیست سراسر کشور، آثار این نمایشگاه را به تمامی مراکز متقاضی ارسال کرده و به نمایش بگذارد. این نمایشگاه ساعت 10 صبح روز دوشنبه 1 تیرماه در ساختمان اداره کل سازمان حفاظت محیط زیست استان مازندران گشایش یافته(+) و علاقه مندان می توانند تا پایان روز سه شنبه 15 تیرماه جاری از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 و پنجشنبه ها از ساعت 9 تا 13 از این نمایشگاه دیدن کنند. اداره کل سازمان حفاظت محیط زیست استان مازندران در شهر ساری، خیابان امیر مازندرانی، خیابان رودکی واقع شده است.

فراخوان دومین دور جشنواره ادواری « تعاون »

admin 2938

دبیرخانه جشنواره ادواری عکس و پوستر تعاون پس از برگزاری دور نخست و معرفی عکاسان راه یافته به نمایشگاه، فراخوان دومین دور این جشنواره ادواری را منتشر می کند: “تعاون” در لایه های گوناگون اقشار و اصناف جامعه، همواره گره گشای مشکلات متعددی در جوامع روستایی و شهری است. “تعاون” به مفهوم همکاری و مشارکت، از جنبه های بارز حیات اجتماعی بشر به شمار آمده و بخش مهمی از زندگی انسان را تشکیل می دهد. افراد بر اساس قواعد مورد توافق از طریق شیوه های متنوع همیاری در بسیاری از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی با یکدیگر مشارکت می کنند تا با این حضور ” تعاون ” را معنا و تعاونی ها را شکل دهند. تعاونی هایی که با اشکال گوناگونی از تجارت به عنوان بنگاه های اقتصادی- اجتماعی، به دنبال برآوردن نیازها و آرمان های مشترک اعضای خود هدف گذاری می کنند تا در ذات این فعالیت، بر نیازهای مادی و معاش انسان تاثیربگذارند و حضورشان در طی زمان، شکل دهی و انسجام گروهی را در قالب تقویت سرمایه های اجتماعی به بار بنشانند. درونمایۀ “تعاون” از یک همراهی و همدلی حکایت دارد و این همدلی می تواند در سطحی وسیع همواره بالاترین بازده را در شرایط تولید، تکثیر و پشتیبانی به عنوان دستاوردی مطلوب برای خانواده ای اجتماعی با نام جامعه تعریف کند. حال اگر این کلید طلایی حل مشکلات جمعی در دامان نافذ و آسمانی هنر به شیوه ای صحیح و سلامت جای بگیرد، قرینگی مبارکی را برای اهالی اندیشه رقم خواهد زد. اندیشه هایی که به تاثیرگذاری ذات تصویر معتقداند که گزینه ای چون “عکس” در میان انبوه تکنولوژی های تصویرساز، در سطحی وافر، وسیع و باورمند، توانسته است تقویت کننده و مصلح جامعه ای انسانی و مدرن باشد. معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری رسانه های تخصصی عکس و عکاسی به محوریت ” پایگاه عکس چیلیک “(Chiilick.com) اقدام به برگزاری دومین دور جشنواره ادواری عکس و پوستر تعاون کرده است. مدیر جشنواره: دکتر حمدا.. رستمی هیات داوران دور دوم: تا پایان مردادماه معرفی خواهند شد کارشناس مفهومی آثار: محمد نیک عهد دبیر جشنواره: مهدی سروری مضامین منظور برگزارکننده: * معرفی تصویری واژه “تعاون” در مصادیق زندگی روزمره * “تعاون” اصالتی رفتاری در فرهنگ ایرانی اسلامی * “تعاون” کلید طلایی عرصه های اقتصادی و اجتماعی * “تعاون” جریان جاری طبیعت در زیستگاه انسان و محیط * “تعاون” انسجام بخش نیازها و آرمان های مشترک جامعه آغاز اطلاع رسانی دور دوم: از 1 تیر ماه سال 1394 آخرین مهلت ارسال عکس(در دور دوم):20 شهریور ماه سال 1394 داوری آثار دوره دوم: نیمه اول مهرماه سال 1394 گزارش داوری و اطلاع رسانی: سه روز پس از انجام داوری نشر فراخوان دور سوم جشنواره: پس از معرفی عکاسان راه یافته دور دوم ضوابط عمومی شرکت در جشنواره: 1- دبیرخانه از تمامی عکاسان و اهالی گرافیک، طراحان، دانشجویان و علاقه مندان برای شرکت در این رویداد دعوت می کند. 2- برگزارکننده از پذیرش فایل های منتخب دیگر جشنواره ها معذور است. تشخیص در این مورد با نظر کارشناس و دبیر جشنواره، در هر مرحله منجر به حذف اثر خواهد شد. 3- شرکت کنندگان متعهد می شوند در کنار فایل های ارسالی عکس ها، در قالب یک فایل متنی اطلاعاتی چون: نام و شهرت، نشانی الکترونیکی(ایمیل)، شماره ملی، شماره همراه و ثابت، نشانی دقیق پستی(استان، شهر، منطقه، …) همراه با کدپستی ده رقمی و تحصیلات خود را به عنوان فایل اول ارسال کنند. (فایل اول متن(اطلاعات شرکت کننده+ فایل دوم به بعد آثار) 4- نامگذاری فایل های ارسالی با حروف انگلیسی و با تلفظ پارسی(فینگیلیش) با: نام خانوادگی و نام کوچک و شمارگان ارسالی انجام می شود. مثل: Sobhan Azadi1- Sobhan Azadi2 , Sobhan Azadi3 5- برگزارکننده به هر قطعه فایل راه یافته، مبلغی معادل پانصدهزار ریال به عنوان حق التالیف اختصاص خواهد داد که این رقم به حساب صاحب اثر راه یافته واریز خواهد شد. 6- ارسال فایل به دو شکل ممکن است: ارسال از طریق پست الکترونیکی به نشانی های: Taavon94@Gmail.com و Taavon94@Yahoo.com و ارسال پستی لوح فشرده به نشانی: صندوق پستی ” پایگاه عکس چیلیک ” تهران، صندوق پستی: 4684-15875 7- مسئولیت ارسال صحیح و اطلاع از دریافت فایل برعهده شرکت کننده است و برگزارکننده با وجود اطلاع رسانی، مسئول اختلال در شبکه و عدم ارسال صحیح و ناموفق آثار نیست. 8- برگزارکننده در صورت تامین کیفی آثار، سعی می کند تا در بخش های عکس و پوستر و نمایشگاه آثار راه یافته، نزدیک به 100قطعه اثر را در نمایشگاه سالانه اختتامیه به نمایش بگذارد. 9- برگزارکننده تعهد می نماید مجموعه آثار منتخب را در قالب لوح فشرده چندرسانه ای(مالتی مدیا) و یا الگوی کتاب، منتشر کرده و یک نسخه از آنرا در اختیار صاحبان اثر قرار دهد. 10- برگزارکننده ضمن دارا بودن حق چاپ، نشر، استفاده و نمایش آثار راه یافته به نمایشگاه، نسبت به حق درج نام مالک عکس/پوستر خود را متعهد می داند. 11- دبیرخانه – فقط – تمامی فایل هایی را که برابر با محتوای مفاد اعلام شده فراخوان به ویژه در بند دوم مقررات عمومی و بند ششم مقررات اختصاصی رعایت کرده باشند، کدگذاری کرده و به مرحله داوری ارسال خواهد کرد. 12- اگر چه شرکت کنندگان بایستی اهتمام داشته باشند تا پیش از پایان یافتن زمان اعلام شده نسبت به ارسال فایل اقدام کنند، با این وجود احتمال تمدید ده روزۀ مهلت، در این دور از جشنواره ممکن به نظر می رسد. آیین نامه اختصاصی شرکت در بخش عکس جشنواره: 1- آثار ارسالی در این جشنواره به صورت تک عکس ارزیابی و گزینش می شوند. 2- حداکثر تعداد آثار ارسالی هر شرکت کننده 5 قطعه فایل، تعیین شده است. 3- عکس های ارسالی بدون هیچ گونه توضیح در پیوست، مورد ارزیابی و داوری قرار می گیرند. 4- عکاس به عنوان مالک فایل های ارسالی موظف است پس از اطلاع از راه یابی اثر حداکثر تا 72 ساعت نسبت به ارسال/ تحویل فایل اصلی اقدام نمایند. عدم ارسال/ تحویل در زمان یاد شده به منزلۀ انصراف از حضور است. 5- ارسال کننده، فایل ها را می بایست در اندازه 1200پیکسل/600کیلوبایت/اگزیف دار(اطلاعات فنی ثبت) با فرمتJPG ارسال نماید. 6-رویکرد جشنواره مستند است. از این رو عکس هایی حاوی روایت در یک چیدمان، ارایه در منظر فتوآرت، ارسال مجموعه عکس و ارایه خارج از چهارچوب های موضوع نظر برگزارکننده و تعریف جایگاه مستند پذیرفته نیست و در مرحله کارشناسی پیش از داوری حذف خواهند شد. همچنین هرگونه ویرایش مخدوش به اصالت عکس که سندیت عکس را باطل کند، به حذف اثر از داوری منجر خواهد شد. 7- دبیرخانه در شرایط پیش بینی نشده سعی می کند رضایت خاطر عکاس را تامین کند. البته در صورت نیاز و تشخیص، از نظر مشورتی کارشناس جشنواره و دبیر و نماینده داوران بهره برده و در نهایت تعیین کننده رای نهایی می باشد. آیین نامه اختصاصی شرکت در بخش پوستر جشنواره: 1- استفاده از معانی مفهومی و نمادهای تصویری برگرفته از موضوع ها و مضامین ذکر شده در فراخوان برای برگزارکننده در اولویت است. 2- مضامین و نشانه های به کار گرفته شده بایستی در چهارچوب قوانین کشور بوده و تشخیص معنا در این زمینه با کارشناس جشنواره، دبیر و نماینده گروه داوران است. 3- تعداد فایل ارسالی برای هر شرکت کننده حداکثر 3 قطعه است. 4- ارسال کننده اثر به عنوان صاحب اثر و مالک طرح شناخته شده و مسئولیت هرگونه پاسخ به ادعاهای مطروحه در زمینه آثار ارسالی با ارسال کننده و مراجع ذی صلاح است. 5- اندازه فایل پوسترهای ارسالی نبایست کوچکتر از 40 در 40 سانتیمتر و بزرگتر از 100 در 70 سانتیمتر باشد. 6- فایل های ارسالی برای داوری می بایست در اندازه 1500 پیکسل و 750 کیلوبایت تنظیم شده و اثر نهایی برای تحویل به دبیرخانه در فرمت های JPGیا PDF  ، مد رنگی CMYK و با 300 DPIتنظیم و تحویل شود. 7- دبیرخانه جشنواره تعاون، این حق را دارد که با نظر صاحب اثر، ابعاد پوستر انتخابی را منطبق با شرایط ارایه، تغییر دهد. آخرین مهلت ارسال فایل پوستر(با اجرای اصلی): 10 آبان ماه سال 1394 نحوه ی ارسال فایل پوسترها: ارسال با پست الکترونیکی به نشانی های: Taavon94@Gmail.com و Taavon94@Yahoo.com و ارسال پستی لوح فشرده حاوی مشخصات شرکت کننده (مطابق بند پنجم و هشتم ضوابط) و فایل آثار به نشانی: صندوق پستی ” پایگاه عکس چیلیک ” تهران، صندوق پستی: 4684-15875 جوایز بخش عکس: * عنوان نگاه برتر: در بخش عکس: مدال تعاون، لوح قدردانی همراه با کارت اعتباری به مبلغ ده میلیون ریال * عنوان نگاه ویژه: به صاحب دو قطعه عکس: لوح تقدیر همراه با کارت اعتباری دو ونیم میلیون ریالی و بُن تهیه کتاب از پایگاه تخصصی کتاب عکس * به تمامی آثار راه یافته به نمایشگاه ضمن اعطای گواهی حضور، مبلغ پانصدهزار ریال به عنوان حق تالیف اثر به حساب عکاس واریز خواهد شد. توجه: پرداخت حق التالیف در بخش های گوناگون هر دوره در جوایز اعطایی به نگاه برتر و نگاه ویژه لحاظ شده و واریز مستقلی صورت نمی گیرد. جوایز بخش پوستر: * عنوان اعلان برتر: در بخش پوستر: مدال تعاون، لوح قدردانی همراه با کارت اعتباری به مبلغ ده میلیون ریال * عنوان طرح وایده ویژه: به صاحب سه قطعه پوستر، لوح تقدیر همراه با کارت اعتباری دو میلیون ریالی * به تمامی آثار راه یافته به نمایشگاه ضمن اعطای گواهی حضور، مبلغ پانصدهزار ریال به عنوان حق تالیف اثر به حساب مالک اثر واریز خواهد شد. توجه: پرداخت حق التالیف در بخش های گوناگون هر دوره در جوایز اعطایی به اعلان برتر و طرح وایده ویژه لحاظ شده و واریز مستقلی صورت نمی گیرد. نشانی دبیرخانه: دفتر رسانه ” پایگاه عکس چیلیک “(Chiilick.com)، تهران، صندوق پستی: 4684-15875 شماره تماس دبیرخانه: 88348824 شماره تماس با دبیرجشنواره: 09122797717 دریافت فرم فراخوان ———————————————————————————————————————————————————– جهت مشاهده اسامی عکاسان راه یافته به نمایشگاه دور نخست جشنواره ادواری عکس تعاون ” ایـنجـا “ کلیک کنید. جهت مشاهده گزارش تصویری داوری نخستین دوره جشنواره عکس تعاون ” ایـنجـا “ کلیک کنید. جهت مشاهده نتیجه نشست کارشناسی مفهومی آثار دور نخست بخش عکس جشنواره عکس تعاون ” ایـنجـا “ کلیک کنید. جهت مشاهده گزارش کارشناسی مفهومی آثار و اسامی عکاسان شرکت کننده در نخستین دوره جشنواره عکس تعاون ” ایـنجـا “ کلیک کنید. جهت مشاهده متن فراخوان جشنواره ادواری عکس و پوستر تعاون ” ایـنجـا “ کلیک کنید.

نخستین جشنواره ملی عکس « بازار تاریخی اراک »

admin 480

دفتر رسانه ” پایگاه عکس چیلیک “(Chiilick.com) طی حضور دبیر جشنوارۀ ملی عکس «بازار تاریخی اراک» و گفت وگو با ایشان، اطلاع رسانی پیرامون این جشنواره عهده دار شد. طرفین با وجود توافق بر تعهدات مطرح شده، مسئولیت حمایت رسانه ای از نخستین جشنوارۀ ملی عکس بازار تاریخی اراک را بر عهدۀ همکاران پایگاه عکس چیلیک قرار دادند و مدیر مسئول این رسانه بنا بر این حضور و بر اساس احترام به درخواست ایشان، نشر و اطلاع رسانی فراخوان نخستین جشنواره ملی عکس « بازار تاریخی اراک » را عهده دار شد. در متن فراخوان مورد نشر آمده است: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی نخستین جشنواره ملی عکس «بازار تاریخی اراک» را با هدف فرهنگ سازی، حفظ و نگه داری از میراث فرهنگی و ایجاد فضایی برای همگرایی در مشارکت و «بازار تاریخی اراک» با همکاری انجمن عکاسان استان مرکزی برگزار می کند. 1) اهداف: – پژوهش و گردآوری اطلاعات تصویری از تاریخ گذشته‌ی بازار اراک در تعامل با پژوهش‌گران، علاقه‌مندان، کسبه و ساکنان «بازار تاریخی اراک». – رویکرد عکاسانه به بازار اراک به عنوان تاثیر گذارترین میراث فرهنگی بافت شهری در جریان زندگی مردم در کلانشهر اراک. – ایجاد زمینه مشارکت هنرمندان و عامه مردم در جهت همکاری برای عکاسی از «بازار تاریخی اراک». – آسیب شناسی و شناخت ویژگی‌ها و عناصر تشکیل دهنده‌ی بازار در زمینه حفظ و احیای هویت فرهنگی و کارکردهای اقتصادی و اجتماعی «بازار تاریخی اراک». 2) موضوع: الف – معماری عکاسی با رویکرد ارائه ویژگی های فرهنگی و معماری دوران قاجار با بکارگیری نور محیط از مجموعه بازار شامل: سراها، تیمچه ها، کاروانسراها، گذرها، مدرسه و مسجد بازار ب- مستند اجتماعی – تاثیرنامطلوب عوامل انسانی و نوسازی‌های اخیر بر تغییر و تخریب معماری بازار. – تاثیراحتمالی وقایع طبیعی بر بناهای تاریخی و تعمیم آن به بازار. – نقش فرهنگی مجموعه بازار در کاهش آسیب های اجتماعی. 3) بخش های جشنواره: بخش حضوری (اصلی): این بخش بین عکاسان به صورت حضوری و در مدت سه روز انجام می شود. (عکاسان مدعو بومی، غیر بومی و عکاسان آزاد ) برای شرکت در این بخش علاقمندان می‌بایست از طریق ایمیل جشنواره ثبت‌نام کنند. بخش غیر حضوری : در این بخش عکس هایی مورد پذیرش است که از سال 1385 تا 1394از «بازار تاریخی اراک» به صورت دیجیتالی تهیه شده باشند . بخش جنبی : در این بخش عکس هایی مورد پذیرش است که به روش مستند و یا آلبوم خانوادگی از دوران قاجار و با ورود دوربین عکاسی به اراک از ابتدا تا سال 1370 از این بازار به روش آنالوگ تهیه شده باشند( حتی الامکان تاریخ عکسبرداری ارائه شود). تبصره: لازم بذکر است اصل عکس‌‌ها و یا نگاتیو آن ها بعد از تهیه نسخه دیجیتالی به صاحبان آثار بازگردانده می شود. 4) ثبت نام اولیه : ثبت‌نام اولیه اینترنتی برای تمام شرکت‌کنندگان بومی وغیربومی الزامی است. – ثبت‌نام اولیه اینترنتی از طریق پست الکترونیکی، به نشانی arakfestival@gmail.com صورت می‌گیرد. به منظور ارتقای کیفیت عکس‌های ارسالی برای جشنواره، یک اردوی عکاسی برای عکاسان استان مرکزی و یک اردو برای عکاسان دیگر شهرهای کشور که مایل به شرکت در بخش حضوری جشنواره هستند، برگزار خواهد شد. – دعوت شدگان در این اردو‌ها مهمان برگزارکننده بوده و در این مدت تمامی هزینه‌های پذیرایی و اقامت عکاسان دعوت شده غیر بومی توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی پرداخت خواهد شد. – متقاضیان بومی و غیر بومی شرکت در اردوها باید رزومه‌ی هنری (سوابق عکاسی) خود را در قالب فایل word به انضمام هفت قطعه عکس از بازار های تاریخی ایران ترجیحا «بازار تاریخی اراک» و فرم تکمیل شده برای دبیرخانه ارسال نمایند تا با نظر هیات انتخاب با توجه به کارنامه عکاسی متقاضیان، از آنان دعوت به عمل آید. – ضمنا امکان حضور عکاسان غیر مدعو به صورت آزاد با هزینه شخصی خود در بخش حضوری جشنواره وجود دارد. – تعداد مدعوین در این بخش 35 عکاس غیر بومی خواهد بود.( محدودیتی برای حضور عکاسان بومی و آزاد نیست ) 5) آیین نامه : – شرکت در این جشنواره برای تمام عکاسان(حرفه‌ای و آماتور) آزاد است. – جشنواره در سه بخش حضوری ، غیر حضوری و جنبی برگزار خواهد شد. – هر شرکت کننده می تواند حداکثر با 15 فریم تک عکس در جشنواره شرکت نماید. – ارسال اثر به جشنواره به دو طریق ارسال پستی و ارسال به ایمیل جشنواره (arakfestival@gmail.com) امکان پذیر خواهد بود. (سعی شود عکس‌ها با عنوان ارائه گردد) – عکس‌های خود را بدین ترتیب نامگذاری کنید: اگر نام عکاس سهیل قربانی است، نخست نام خانوادگی، سپس نام و درآخر شماره ترتیب را بنویسید: ghorbanisoheil01 – بر روی DVD و یا متن ایمیل ارسالی نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را بنویسید. – شرکت کنندگان بخش غیر حضوری نیز می‌بایستی همراه با آثار خود، یک قطعه عکس پرسنلی و فرم شرکت در جشنواره را به طور کامل تکمیل و ارسال نمایند. – عکس‌های تحویلی بر روی DVD، الزاماً با دو فرمت JPEG و RAW ضبط و به دبیرخانه تحویل داده خواهند شد ( ارائه فرمت RAW برای عکس‌های بخش غیر حضوری الزامی نیست.) – در صورت ارسال عکس توسط ایمیل جشنواره در بخش غیر حضوری ، آثار باید با فرمت jpg و اندازه ضلع بزرگ حداقل 1500 pixel با حجم حداکثر 1 مگابایت ارسال شود. بعد از پذیرش اثر باید سایز اصلی عکس در قالب فرمت JPG به دبیرخانه ارسال گردد( در صورت عدم ارسال اصل عکس از مرحله داوری حذف خواهد شد) – فقط آثار مستند پذیرفته می‌شوند و هرگونه دخل و تصرف که سندیت عکس را مخدوش کند در عکس نباید انجام گیرد ولی تصحیح نور و رنگ مجاز است(تصاویر با تکنیک HDR وپانوراما و ۳۶۰پذیرفته می‌شود) – به عکاسانی که آثارشان به نمایشگاه راه یابد، گواهی شرکت در جشنواره اهدا خواهد شد. – برگزار کننده حق استفاده از عکس‌ها را برای چاپ در کتاب، بروشور ، پوستر و … را با ذکر نام عکاس خواهد داشت. – تصمیم گیری در مورد مسائل پیش بینی نشده به عهده برگزارکننده خواهد بود. – ارسال اثر و شرکت در جشنواره به منزله اعلام مالکیت معنوی عکس‌هاست. در صورت اثبات خلاف آن در هر مرحله موجب خذف عکس های ارسالی شده و مسئولیت اخلاقی و حقوقی آن نیز متوجه ارسال کننده خواهد بود.ضمنا هرگونه عنوان، جایزه و امتیازی که به ارسال‌کننده تعلق گرفته باشد از وی پس گرفته خواهد شد. – تکمیل فرم شرکت و ارسال آثار به معنای پذیرش تمامی مقررات جشنواره است. 6) ستاد جشنواره : • رییس جشنواره: سید محمد حسینی، مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی • شورای سیاست گزاری: سیدمحمد حسینی، علی رضا عزیزی، مرتضی کریمی، محمد منتظری، سید حسن حسینی، عادل عزیزی. • کارشناسان بازار: افسون نیک پور، قاسم فضلی. • دبیر جشنواره: عادل عزیزی. • مدیر اجرایی: محمد اسدی. • مسئول نمایشگاه و کارگاه ها: آرش صحرانورد. • روابط عمومی و تبلیغات: سمیه انصاری، مهری کارخانه، محسن مختاری. 7) هیات داوری و ارزیابی آثار: • محمدمهدی رحیمیان، فرهاد سلیمانی، حمیدرضا مجیدی. 8) گاهشمار جشنواره : • شروع ثبت‌نام اولیه اینترنتی: از زمان انتشار فراخوان • پایان مهلت ثبت‌نام اولیه اینترنتی: پایان روز دوازدهم تیرماه 1394 • اعلام اسامی منتخبین غیربومی مدعو: پانزدهم تیرماه 1394 • ثبت‌نام حضوری شرکت‌کننده‌های بومی و آزاد: بیست و هفتم تیرماه 1394 • ثبت‌نام حضوری و اسکان شرکت‌کننده‌های غیربومی: بیست و هشتم تیرماه 1394 • شروع عکاسی بخش حضوری: پس از ثبت نام حضوری • زمان تحویل آثار بخش حضوری به دبیرخانه: از ساعت 8 تا 10 صبح روز 30 تیرماه 1394 • آخرین مهلت ارسال آثار بخش غیر حضوری: پایان ساعت اداری روز 20 تیرماه 1394 • داوری و ارزیابی آثار بخش غیر حضوری: 26 تیرماه 1394 • داوری و ارزیابی آثار بخش حضوری: 30 تیرماه 1394 • مراسم اختتامیه، اهدای جوایز و افتتاح نمایشگاه: 31 تیرماه 1394 9) جوایز : جوایز در بخش حضوری: • سه نفر برگزیده و به صورت هم تراز: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ 10 میلیون ریال جایزه نقدی. • تقدیر رئیس جشنواره: لوح تقدیر و مبلغ 5 میلیون ریال. • تقدیر دبیر جشنواره: لوح تقدیر و مبلغ 5 میلیون ریال. • تقدیر استانی: لوح تقدیر و مبلغ 3 میلیون ریال جوایز در بخش غیر حضوری: • سه نفر برگزیده و به صورت هم تراز: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ 8 میلیون ریال جایزه نقدی. • تقدیر رئیس جشنواره: لوح تقدیر و مبلغ 3 میلیون ریال. • تقدیر دبیر جشنواره: لوح تقدیر و مبلغ 3 میلیون ریال. جوایز بخش جنبی: • به تمامی شرکت کنندگان در این بخش لوح یادبود به همراه جایزه نقدی اهدا خواهد شد. 10) دبیرخانه : • شماره 1 (جهت ارسال پستی): استان مرکزی، اراک، شهرک شهید بهشتی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی، ساختمان شماره یک، دبیرخانه جشنواره ملی عکس «بازار تاریخی اراک». تلفکس : 08634032561 • شماره 2 (فعال در ایام برگزاری جشنواره و اردوها): بازار تاریخی اراک، سرای کتاب فروش ها، دبیرخانه جشنواره ملی عکس «بازار تاریخی اراک». دریافت فرم فراخوان

تشییع پیکر شهدای غواص در تهران

operator 841

عصر روز گذشته – سه شنبه 26 خردادماه – میدان بهارستان تهران پذیرای پیکر تفحص شدۀ 275 شهیدی بود که از عملیات کربلای4 در سالهای دفاع مقدس به میهن بازگشتند. این شهیدان که همچون نگین یادگارهای سالهای دفاع مقدس در حلقه انبوه جمعیت تشییع کننده به سختی امکان عبور آنان فراهم شد، عازم معراج شهدا شدند. گفته شده است که 175 تن از این عزیزان غواصانی بودند که در عملیات لو رفته گرفتار فریب دشمن بعثی شده و با دستانی بسته و برخی با پیکرهای سالم به شهادت رسیده بودند. عکاس: حمید جوادی

گزارش تصویری: تشییع پیکر شهدای غواص در تهران

admin 301

عصر روز گذشته – سه شنبه 26 خردادماه – میدان بهارستان تهران پذیرای پیکر تفحص شدۀ 275 شهیدی بود که از عملیات کربلای4 در سالهای دفاع مقدس به میهن بازگشتند. این شهیدان که همچون نگین یادگارهای سالهای دفاع مقدس در حلقه انبوه جمعیت تشییع کننده به سختی امکان عبور آنان فراهم شد، عازم معراج شهدا شدند. گفته شده است که 175 تن از این عزیزان غواصانی بودند که در عملیات لو رفته گرفتار فریب دشمن بعثی شده و با دستانی بسته و برخی با پیکرهای سالم به شهادت رسیده بودند. عکاس: حمید جوادی

بنر کتاب عکس

لایت روم