بایگانی نویسنده

اوانز واکر

واکر اوانز عکاس خارجی │ پایگاه عکس چیلیک www.chiilick.com

kharazi 5326

نام : واکر نام خانوادگی: اوانز تاریخ تولد: 1903/03/11 تاریخ فوت : 1975/10/04     بیوگرافی : واکر اوانز هنرمندی بود که به وجوه زندگی روزمره توجه زیادی می نمود . آثار او نشان دهنده ی گرایش وی به امور عادی و پیش پا افتاده ی زندگی است، اموری که اغلب آنها را از لحاظ ظاهری ، بدون هرگونه آرایش و تصنع تصویر می کرد . عکس های او در عین سادگی، تجسم عالی زندگی آمریکایی هستند. اوانز در 1903 در شهر سنت لوئیس واقع در ایالت میسوری زاده شد. در مدارس خصوصی مختلفی درس خواند و یک سال نیز تحصیلات دانشگاهی دارد. در 1922 به عشق نویسندگی به پاریس رفت . اما یک سال بعد با جیب خالی و بدون اوهام سابق خود، به نیویورک بازگشت و به عنوان یک کارمند ساده در دفتر یک صرافی مشغول به کار شد اما چون علاقه ای به این کارنداشت ، خیلی زود آن را رها کرد . حدودا درهمین دوران بود که عکاسی را به عنوان حرفه و نیز هنری در نظر آورد که می توانست برآن تسلط یابد و به نحوی خلاق به اجرای آن بپردازد. اوانز نخستین عکسهای خود را در 1928 در نیویورک با دوربینی که تصاویرمنفی می گرفت، پدید آورد. از ابتدا عمدا به شیوه ای که عاری از هرگونه معنای خاص هنری بود، کارمی کرد . برخلاف عکاسان پیرو سبک نگاره نمایی که عکسهای هنری نقاشی گونه پدید می آوردند و نیز برخلاف استیگلیتز که از صحنه های پیش پا افتاده عکس می گرفت و آنها را از عواطفی نمایشی می آکند، عدسی دوربین اوانز تصاویر مستقیمی از زندگی می گرفت که کوچکترین نشانه ای از سبکی شخصی در آنها دیده نمی شد. او تنها به گویایی موضوع خود اعتقاد داشت. دوستی با هنرمندان و نویسندگان بزرگ آن زمان باعث شد که با گرایش ها و اندیشه های پیشرو آن عصر آشنا شود و با دیدی روشن و آگاهانه، از شهرهای بزرگ و روستاهای کوچک ایالات متحده، عکس بگیرد. در 1931 به عکاسی تبلیغاتی علاقمند شد، اما این کار نیز مانند شغل او در دفتر صرافی، موفقیتی حقیقی برای وی به ارمغان نیاورد. در 1932 به جهت گرفتن عکسهایی برای کتاب “جنایت کوبا” راهی کوبا شد . تصاویرپدید آمده آمیزه ای از تکچهره ها، عکس هایی از جزئیات معماری، مناظر کوچه و خیابان و تصاویر حاصل از کنجکاویهای جالب توجه بود. او با تسلط کامل بر فنون عکاسی، تصاویر زیبایی تهیه کرد که وجوه مختلف زندگی در کوبا را می نمایاند . سالهای 1935 و1936 دورانی بود که در طول آن، اوانز خلاقیت زیادی از خود نشان داد. او طی 18 ماه برای دفتر حفاظت بهره برداریهای کشاورزی به کار عکاسی پرداخت و در این دوران بود که از پیوند خوردن دید او از اشیاء و فنون عکاسی که به کار میگرفت، تصاویری بسیار قوی پدید آمد. اوانز در 1936 به همراه جیمز ایجی، شش ماه در آلباما نزد خانواده ای کشاورز و تهیدست زندگی کرد که برای درآمدی بسیار ناچیز، ساعتهای دراز کار می کردند و فرزندانشان جامه هایی مندرس بر تن داشتند. اوانز با نوعی احساس دوگانه همدردی و بی اعتنایی، به عکس گرفتن از آنها پرداخت . شرایط زندگی آنان را به صورتی مستقیم و ساده نشان داد و از ارائه هرگونه شرح و تفسیری اجتناب ورزید و بدین سان موفق شد تکچهره های شایان توجهی از مردمی بگیرد که هیچ گاه کوچکترین نشانه ای از تمکین در سیمای آنها مشاهده نمی شد. این تصاویر به همراه متنی که ایجی نوشت، کتابی را پدید آورد که چند سال بعد در 1941 با عنوان “اینک انسانهای بزرگ را بستاییم ” انتشار یافت. نخستین نمایشگاه عکس موزه هنر نوین نیویورک در 1938 به آثار اوانز اختصاص یافت و موزه کتاب این نمایشگاه را با عنوان “عکس های آمریکایی” منتشر کرد. اوانز معمولا از دوربینی استفاده می کرد که اگرچه از لحاظ تنظیم و میزانسازی و ژرفا نمایی انعطاف پذیری زیادی داشت ، اما دست و پا گیر بود وکارکردن با آن به کندی انجام می پذیرفت و توجه ها را به خود جلب می کرد. از این رو در 1938 شروع به استفاده از یک دروبین کوچک کونتاکس 35 میلی متری کرد و به نحوی کاملامتفاوت به کار با آن پرداخت. سرگرم عکاسی از مترو شد و برای این کار دوربینش را زیر لباسش مخفی می کرد . اوانز بی آنکه امکان کنترل ترکیب بندی عکس را داشته باشد ، ناگزیر بود به تصویر کردن چهره ها و حرکات مردم کنار خود بسنده کند . این مجموعه را به شکل کتابی با عنوان “بسیاری کسان فراخوانده شده اند” انتشار داد. اوانز از 1945 تا 1965 به عنوان نویسنده و عکاس برای مجله” فورچون” کار کرد . در بسیاری از موارد ، اندیشه هایی را که نسبت به آنها علاقه ای کاملا شخصی داشت ، با نوشتن مطلب بیان می کرد و باعکس ملموس می ساخت . بدین سان که دلبستگی او به معماری خاص امریکا در مقاله های او به صورتی آشکار هویدا گردید. او همچنین به فضاهای داخلی دفاتبر قدیمی هتل ها و نیز سایر موضوعات امروزی تر علاقمند بود. اوانز از 1965 تا زمان مرگ خود در 1975 به آموزش عکاسی در دانشگاه یل پرداخت. برگرفته از کتاب : عکاسان بزرگ جهان سوابق اجرایی و هنری: • کتاب “اینک انسانهای بزرگ را بستاییم “، انتشار:1941 • کتاب “عکسهای آمریکایی”، انتشار:1938 • کتاب “بسیاری کسان خوانده شده اند”، انتشار: 1966 • نویسنده و عکاس مجله “فورچون”.1945- 1965 • استاد دانشگاه “یل”.1965-1975 #gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-11 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-11.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-11.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-11.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-11.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-11.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

اسمیت ویلیام یوجین

ویلیام یوجین اسمیت عکاس خارجی │ پایگاه عکس چیلیک www.chiilick.com

kharazi 4779

نام : ویلیام یوجین نام خانوادگی: اسمیت تاریخ تولد: 20 / 12/ 1918 تاریخ فوت : 15 / 9/ 1987   بیوگرافی : ویلیام یوجین اسمیت (1918-1978) عکاس خبرنگار معروف آمریکایی است. او بدلیل بی توجهی و مصالحه نکردن با استانداردهای حرفه ای عکاسی و به نمایش کشیدن عکسهای واضحی از خشونت ها در جنگ جهانی دوم شهرت فراوانی یافت. ویلیام متولد ویچیتا از ایالت کانزاس آمریکا است. در سن 15 سالگی در حالی که هنوز دوران دبیرستان را به پایان نرسانده بود در دو روزنامه محلیEagle و Beacon کار می کرد. پس از دبیرستان موفق به کسب یک بورس تحصیلی عکاسی در دانشگاه نوتردام هندوستان شد . اما پس از یک سال آن را رها کرد و به نویورک رفت و در Newsweekمشغول به کار شد. او خیلی زود به خاطر شخصیت کمالگرا و کنایه گویی که داشت شناخته شد. اسمیت کم کم به این نتیجه رسید که عکاسی قدرت زیادی در بالابردن سطح آگاهی اجتماع و تاثیر گذاری برآن دارد. او مشتاق مخاطبان کثیری برای عکسهایش بود تا داستان تند و تلخ عکسهای اورا درک کنند. در سال 1938 به عضویت آژانس عکس ستاره سیاه پیوست و توانست به صورت عکاس آزاد، برای مجلات Life ، Colliers، Harper Bazar کار کند. در سال 1939 به مجله Life پیوست . اگرچه تا 1955 ارتباط دور و گاهی نزدیک با این نشریه داشت ولی همواره جزء یکی از عکاسان حرفه ای و مورد احترام آنها بود. در سال 1942 اسمیت در حالی که از صحنه های شبیه سازی شده جنگ برای مجله رژه (Parade )عکاسی می کرد، مجروح شد. یوجین اسمیت به عنوان خبرنگار انتشارات Ziff-Davis در جنگ جهانی دوم وارد خط مقدم جزایز ایسلند، محل یوروش مهاجمان آمریکایی علیه نیروهای ژاپنی شد و این جنگ را پوشش تصویری داد. او از تفنگداران نیروی دریایی ایالت متحده در سایپان، گوام، ایوجیما و اوکیناوا عکاسی کرد. اسمیت در اوکیناوا مورد اصابت گلوله خمپاره قرار گرفت و به سختی مجروح شد. پس از بهبودی و گذراندن دوران نقاهت، اسمیت مجددا به لایف پیوست و از سال 1947تا1954 مشغول تکمیل کردن و نگارش یک سری مقاله ها و رساله های عکاسی شد. هرچند این کارها به اندازه کافی او را مشغول کرده بود ولی اسمیت همواره به دنبال فرصتی برای تحرک عکاسی خود می گشت به همین خاطر حضور در لیگ فوتبال به عنوان عکاس از 1948 تا 1950( که در این کار برترین عکاس بود) ، حضور در گروه عکاسان مگنوم از1955 تا 1958 و تدریس در مدرسه جدید شهر نیویورک در رشته تحقیقات اجتماعی و .. از جمله فعالیتهای او در این سالهاست. در سال 1950 به مناسبت انتخابات عمومی انگلستان به آنجا فرستاده شد که در آن حزب کارگر در زمان كلمنس آتلى فاتح انتخابات شد و چون نتیجه انتخابات مورد تصویت قرار نگرفت، تنها تعداد محدودی از عکاسی های او چاپ و منتشر شد که از جمله آن سه تصویر از دره های جنوبی ولز بود. در این میان او سه بار برنده ی Guggenheim Fellowship شد و همچنین در 1959 برنده جایزه کنفرانس سالانه ASMP در بخش فتوژورنالیسم و نیز توسط مجله معروف و پرمخاطب عکاسی جزء 10 عکاس برگزیده جهان انتخاب شد . سرانجام اسمیت در سال 1978 دار فانی را وداع گفت. #gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-12 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; } #gallery-12.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-12.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#FC615D; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#FFFFFF; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-12.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#FFFFFF; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-12.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-12.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

آشنایی با هیستوگرام دوربین دیجیتال- تون و کنتراست

kharazi 4150

موضوع : ساختمان دوربین منبع مقاله :  نشریه کمبریج این کالر توانائی تفسیر هیستوگرام دوربینهای دیجیتال، یکی از مهمترین نکات در کار با این نوع دوربینها می باشد. هیستوگرام نموداری است که میزان و نسبت پراکندگی تونهای تصویر از تیره ترین تا روشنترین بخش را نمایش می دهد و با مطالعه آن می توانیم بفهمیم که آیا عکس درست نوردهی شده است یا نه؟! نورهای موجود در تصویر تند یا تخت هستند یا غیر تخت، آیا عکس در نقاط تیره یا روشن دارای جزئیات است یا نه؟! و اینکه عکس به چه ویرایشهای نرم افزاری احتیاج دارد. درک هیستوگرام دوربینهای دیجیتال ممکن است در پیشرفت شما در کار با کامپیوتر تاثیر آنچنانی نداشته باشد اما مطمئنا در افزایش توان شما در عکاسی دیجیتال تاثیر بسزایی دارد. هر پیکسل در یک تصویر دیجیتال دارای رنگیست که از ترکیب سه رنگ اصلی آبی، سبز و قرمز بدست می آید. همچنین در صورتیکه تصویر 8-bit باشد می تواند مقدار روشنایی از 0 تا 255 سطح را به خود بگیرد. هیستوگرام RGB از محاسبه اینکه در هر سطح روشنائی از 0 تا 255 چه تعداد پیکسل وجود دارند ساخته می شود. در شکل زیر شمای کلی یک هیستوگرام را مشاهده می کنید. تونها به محدوده ای که بیشتر تونهای روشنائی در آن حضور دارند گستره تونال (tonal range) گفته می شود. گستره تونال هر عکسی با عکسهای دیگر متفاوت است، بنابراین نمی شود یک هیستوگرام ایده ال برای همه عکسها در نظر گرفت، ولی تفسیر آنها در زمان ثبت تصویر کمک می کند تا عکاس کارهایی را که لازم است برای یک ثبت خوب انجام دهد. تصویر بالا نمونه ای است از یک هیستوگرام با گستره تونال وسیع، همچنین در این مثال مشخص شده است که هر محدوده از عکس، کدام محدوده از نمودار هیستوگرام را بوجود می آورد. عکس فوق دارای مقدارکمی تونهای میانه (midtones) است ولی در عوض مقادیر فراوانی تونهای روشن (highlight) درقسمت بالا- سمت راست عکس و سایه ها (shadow) در قسمت پائین- سمت چپ عکس دارد که مقدار هر کدام از این تونها را می توانید در گوشه های سمت راست و چپ نمودار هیستوگرام ملاحظه کنید. خیلی وقتها شرایط نوری مانند عکس بالا خارق العاده نیست. در شرایط نوری عادی یا معمولی، درصورتیکه عمل نوردهی صحیح انجام شود، نمودارهیستوگرام اغلب دارای یک قله در مرکز می شود که این قله در دامنه به سمت تونهای روشن (highlight) و سایه ها(shadows) متمایل می شود. اکثر دوربینهای اتوماتیک از صحنه هایی مانند تصویر سمت راست، عکسهایی تولید می کنند که به هیستوگرامی مانند آنچه در پایین آمده است منجر می شود. در این تصویر خود قایق بوسیله نور مستقیم خورشید و آب بوسیله نور منعکس شده از ساختمان روشن گردیده است.     تصاویر تیره مایه( LOW KEY ) و روشن مایه( HIGH KEY )  اگرچه اغلب دوربینها هنگامی که بر روی مد اتوماتیک قرار گرفته باشند تصاویری تولید می کنند که هیستوگرام آنها دارای یک قله در وسط می باشد اما بطور کلی محل قرار گرفتن این قله به میزان زیادی به شرایط نوری در زمان ثبت تصویر ارتباط دارد. تصاویری که اغلب تونهای آنها در محدوده سایه (shadows)هیستوگرام قرار گرفته باشند را تصاویر تیره مایه (LOW KEY ) و تصاویری که اغلب تونهای آنها در محدوده روشنیهای (highlight) هیستوگرام قرار داشته باشند، تصاویر روشن مایه(high key ) نام دارند. قبل از گرفتن عکس، تشخیص اینکه تصویر پس از ثبت از نوع روشن مایه ( HIGH KEY ) خواهد بود یا از نوع تیره مایه ( LOW KEY ) کاربرد زیادی دارد. به دلیل اینکه سیستم نورسنجی دوربینها از نور بازتاب یافته کلی از سوژه برای نورسنجی استفاده می کنند و این توانائی را ندارند که میزان روشنائی دقیق سوژه را مشخص نمایند در نتیجه بسیاری از دوربینها از الگوریتمهای خاص و پیچیده ای استفاده می کنند تا این محدودیت را دور زده و میزان روشنایی سوژه را تخمین بزنند. نتیجه این تخمین برای صحنه هایی که اکثر تونهایشان در ناحیه تونهای میانه قرار می گیرند، قابل قبول است، در حالیکه در صحنه های روشن مایه ( HIGH KEY )  و تیره مایه ( LOW KEY ) عکس روشن تر یا تیره تر از حد معمول می گردد، برای نورسنجی بهتر است خود عکاس بصورت دستی نورسنجی کند. در این صورت عکاس می تواند تصمیم بگیرد که روشنایی های میانه روشن تر از تونهای میانه ثبت شوند یا تیره تر از آنها. عکسهای زیر حاصل استفاده از نورسنجی اتوماتیک دوربین است، همانطور که می بینید اکثر تونها در محدوده میانه قرار گرفته اند. بیشتر دوربینهای دیجیتال، در صحنه های تیره مایه  ( LOW KEY )  طوری عمل می کنند که هیچکدام از اجزای روشن موجود در صحنه بیشتر نور نبینند ( over expose ) و با این روش برای قسمتهای تیره تر اهمیت قایل نمی شوند. از طرف دیگر در تصاویر روشن مایه ( HIGH KEY ) اغلب بخشهایی وجود دارند که کمتر نور خورده اند (underexpose). بطور کلی در عکاسی دیجیتال امکان بازگردان قسمتهای کمتر نور دیده (underexpose) بسیار بیشتر از قسمتهای بیشتر نور دیده (over expose) شده است اگرچه اینکار با نویز همراه باشد. معمولا در قسمتهایی که از شدت بیشتر نور دیدن (over expose) به رنگ سپید تبدیل شده اند، جزئیات کاملا از دست رفته است که به این حالت انفجارسپیدی ( Clipping ) گفته می شود. کنتراست کنتراست تفاوت مقدار روشنائی در قسمتهای تیره عکس با قسمتهای روشن می باشد، یک هیستوگرام حتی می تواند میزان کنتراست تصویر را مشخص نماید. هیستوگرام عکسهایی که کنتراست بیشتری دارند از گستره تونال وسیعتری برخوردار است و هیستوگرامهایی که بصورت یک پیکان باریک درآمده اند، نشان دهنده پایین بودن میزان کنتراست می باشند. کنتراست زیاد تصویر، جلوه بصری بسیار زیبایی را برای بیننده خلق می کند. همانطور که در تصویرهای بالا می بینیم آبی که با کنتراست بالاتر ثبت شده است زیباتر به نظر می رسد. میزان کنتراست در هر یک از بخشهای تصویر بسته به بافت سوژه و میزان نور موجود در آن بخش می تواند متفاوت باشد. همانطور که در پائین میبینید تصویر قایق و دریاچه به سه بخش تقسیم شده است که هر بخش کنتراست مخصوص به خود را دارد. بخش بالایی به این دلیل که قایق تحت تابش نور مستقیم خورشید قرار گرفته است (نه نور بازتاب یافته از ساختمان) دارای بیشترین میزان کنتراست نسبت به بخشهای دیگر است. نور مستقیم خورشید به ایجاد سایه های غلیظ تر در زیر قایق و روشنی های شدیدتر در قسمت روی قایق منجر شده است که این باعث بالا بودن کنتراست این قسمت می شود. بخشهای میانی و پایینی تصویر اما تحت تاثیر نور ضعیف شده و بازتاب یافته از ساختمان هستند. بطور کلی نورهای بازتاب داده شده کنتراست کمی ایجاد می کنند.عکسهای حاصل از این نورها مانند زمانیست که یک عکاس در مه عکاسی کرده باشد، بخش پایینی نسبت به بخش بالایی دارای کنتراست بیشتری است که این به دلیل وجود سایه روشنها و بافت آبی آسمان است، در این قسمت روشنی های خوبی دیده می شوند اما به نسبت بخش بالایی، تصویراز فقدان سایه های عمیق رنج می برد.

استیگلیتز آلفرد

آلفرد استیگلیتز عکاس خارجی │ پایگاه عکس چیلیک www.chiilick.com

kharazi 5453

نام : آلفرد نام خانوادگی: استیگلیتز تاریخ تولد: 1 / 1/ 1864 تاریخ فوت : 13 / 7/ 1946     بیوگرافی : در 1864 در نیوجرزی ازپدر و مادری آلمانی زاده شد . پدر او مردی ثروتمند و نقاشی غیر حرفه ای بود که دشمن رسوم قراردادی و دلباخته ی هنر بود. بنابراین استیگلیتز در فضای آزادی طلبانه ای رشد کرد. در 1881 به آلمان رفت تا در آنجا به تحصیل مکانیک بپردازد ، اما دوسال بعد به عکاسی علاقه مند شد و به زودی مکانیک را برای همیشه کنار گذاشت . عکاسی سریعا مبدل به مشغله ی فکری حقیقی استیگلیتز شد و اورا بر آن داشت که نه تنها برجنبه ی فنی این رشته ، بلکه بروجه هنری آن نیز تسلط یابد . استیگلیتز نیز همانند اکثر عکاسان هم عصر خود ، عکسهایی با مشخصه حکایت گونه می گرفت ، یعنی عکس هایی که سرگذشتی را روایت می کردند و اساسا ازنقاشی های مردم پسند الهام گرفته شده بودند. آثار او آنقدر طبیعی و واقعنما بود که وقتی در 1896 ، یکی از عکسهایش در نشریه فتوگرافیک تایمز به چاپ رسید ، بسیاری از خوانندگان آن را تصویر یک نقاشی پنداشتند. آلفرد استیگلیتز هنرمندی بود که با کوشش های مجدانه خود ، به نخستین عکاسان قرن بیستم امکان داد که سبک متداول آن دوران را که شامل تقلید از موضوعات و جلوه های هنر نقاشی بود ، کنار بگذارند و به تلقی نوین و خاص تری از عکاسی روی آورند . استیگلیتز در تمامی طول زندگی خود، در راه آزادی بیان هنری و شخصی مبارزه کرد . او در نشریاتی همچون کامرا ورک و نیز در نگارخانه های نیویورک ، مدافع هنرمندان پیشگامی بود که آثار خود را غالبا برای نخستین بار در برابر مردمی که عموما احساسی خصمانه نسبت به هنر نو داشتند، به نمایش می گذاشتند. استیگلیتز در 1890 به نیویورک بازگشت و به کار فتو گراوور پرداخت ، اما موفقیت چندانی حاصل نکرد و بنابر این تصمیم گرفت بیشتر اوقات خود را صرف عکاسی و تامل درباره عکس کند . استیگلیتز اعتقادی به دستکاری تصاویر منفی و عکس ها برای حصول جلوه های اسرار آمیز و رویایی ، که در آن زمان متداول بود ، نداشت و به برخوردی مستقیم تر با موضوع می اندیشید . تصور می کرد که بیان خلاق با پرهیز از دخل و تصرف در مشخصات موضوع و بهره گیری از توانایی های دوربین عکاسی درکار تصویر آفرینی ، می تواند از ورای عکاسی به نهایت کمال خود برسد. اگرچه استیگلیتز ذوق تصویری برخی هنرمندان دیگر را هم می ستود ولی تا پایان عمر خویش عکاسی ساده و ناب را ترجیح داد. استیگلیتز برای آنکه دیگران را در اندیشه های خود شریک سازد و مشوق کارهای ارزشمند شود ، در 1897 نشریه ای با عنوان کامرا کلاب (Camera Club) در نیویورک منتشر کرد و با استفاده از موقعیت خود در کامرا کلاب هرماه نمایشگاهی از آثار مورد توجه خود برپا ساخت . عکاسی آمریکا را به طرز شایسته ای در نمایشگاه های خارجی معرفی کرد و به صورت کلی به دفاع از هر آنچه گامی به سوی جلو بود پرداخت. در 1902، پس از ترک کامرا کلاپ حس طغیانی که در وجودش برانگیخته شده بود ، نهضت عکاسی جدایی طلب را پایه گذاری کرد. این نهضت عکاسان بزرگی را دردل خود جای داد که بنابه تعبیر خود استیگلیتز ” از تصور رایج درباره آنچه عکس باید باشد ، دور شده بودند.” به سرعت این نهضت تبدیل به مکتب اصلی تفکر عکاسی آمریکا شد. . تاسیس مجله کامرا وورک (Camera Work) به گونه ای ادامه این نهضت بود و با سایر مجلاتی که در این زمینه منتشر می شد کاملا متفاوت و ویژگیهای خاص خودش را داشت. در سال 1905 نگارخانه 291 را افتتاح کرد و به واسطه آن بر اندیشه های تازه هنری تاثیر گذاشت . سر انجام استیگلیتز از فشارها و تنشهای کارهای انتشاراتی و نمایشگاهی فرسوده شد . او به طرز روزافزونی اعتقاد می یافت که اکثر عکاسان همعصر وی دچار کمبود احساس های بصری و معتقدات اخلاقی هستند . عکس های استیگلیتز مجموعه ای است که با تصاویری از صحنه های زندگی روزمره ی نیویورک آغاز می شود و به تکچهره های همسرش جورجیا اوکیف ، که شامل صدها تصویر می شود ، ونیز عکسهایی که آنهارا “معادل” می نامید ، ختم می گردد.موضوعاتی که به صورتی یکدست در سراسر عکسهای استیگلیتز به چشم می خورد ، اساسا حاصل توجه به زندگی ، بشریت و آزادی بیان بوده است. او توانست این اندیشه های خود را با وسواس آشکاری در آفرینش شکل ها و ساختارهای تصویری و نیز با حس خطا نا پذیری درکار ترکیب بندی بیامیزد . او در افزودن بر اهمیت امور بصری برای قرن بیستم سهمی به سزا داشت و مشروعیت دعوی عکاسی را مبنی بر این که نوعی قالب هنری به معنی کامل کلمه است ، به اثبات رساند. #gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-13 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-13.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-13.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-13.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-13.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-13.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

استراند پل

kharazi 3644

نام : پل نام خانوادگی: استراند تاریخ تولد: 1890 تاریخ فوت : 1976   بیوگرافی : پل استراند یکی از قهرمانان عکاسی نوین است . آلفرد استیگلیتز در 1917 این افتخار را به او داد که یک شماره کامل مجله ی “کامراورک” را که به صورتی نفیس به چاپ می رسِد ، به عکس های وی اختصاص داد. استیگلیتز که زندگی خود را وقف مبارزه با پوچی و بی خردی کرده بود ، در مقدمه ی خود بر این شماره طرز مبالغه آمیزی استراند را ستود و او را به عنوان ” کسی که به راستی از درون این هنر چیزی را برای آن به ارمغان آورده و نسبت به پیشینیان خود چیزی را برآن افزوده است . ” معرفی کرد . پل استراند در 1890 در نیویورک زاده شد . او شاگرد لویس هانس عکاس مشهور بود . عکسهای 1917 استراند به صورتی استثنایی از تنوعی گسترده برخوردار بودند و مهم تر این که تقریبا خطوط اصلی آنچه را که بعدها در قلمرو عکاسی باید روی می داد ، مشخص می ساختند. استرانگ با عکسهای مستقیم وخود انگیخته ای که از مردم خیابان می گرفت رازهای درونی و اضطراب های مردم را نمایان می ساخت و با این کار پیشگام شیوه واقع گرایی روانی عکاسان سالهای 1920 شد. در عکسهای استراند تعمدا مختصات تصویر پنهان شده و یا آنها را تغییر داده و زمینه عکس را در سایه فرو برده و یا آن را به تمامی مخفی ساخته است . از همان ابتدا تصاویر او در بردارنده ی انفصال های عجیب و فضاهای تهی میان سطح های اصلی بودند، آنچنان که نیروی تخیل باید فاصله های میان آنها را پر می ساخت. بدین سان بود که استراند از بیننده عکسهای خود توقع شناخت دقیقی ازپدیده ی دید را داشت و آن را به عنوان فرایندی فعال به شمار می آورد که تواما برساخته فرض و درک مستقیم بیننده بود. اودر سراسر زندگی خود مجذوب پدیده ی دید بود و در تنظیم عکسهای خود همواره با دشواری های فضایی مواجه بود. استراند به موازات این نگرش ، و شاید هم به صورتی ناگزیر ، احترام عمیقی نسبت به اشیاء ، آن گونه که هستند ، در خود احساس می کرد . . . . او از چارچوب های در ، نماهای ساختمان ها و اشیایی که به صورت قرینه ساخته شده بودند، عکس می گرفت . همواره تفاوت های آشکاری میان سمت چپ و راست تصاویر او وجود دارد . استراند تنها به عناصر خورد توجه نشان می داد و همانند بسیاری از عکاسان همعصر خود ، از علف ها و سرخس ها و برگ ها عکس می گرفت و سعی می شد تا نشان دهد که این عناصر در محل هایی معین و در زمانهایی مشخص وجود داشته اند. علفهای تصاویر استراند اغلب زیر فشار وزن شبنم خم شده اند و در زیر تابش نور و یا در سایه ، شکلی پیچ و تاب خورده به خود گرفته اند و بدین سان ، بر وجود دنیای بزرگتری که تنها اجزایی از آن هستند، دلالت می کند. با این همه ، ممکن است استراند به عنوان عکاس تک چهره شناخته شده تر باشد. مدلهای استراند که اغلب روستایی بودند ، گویی با طبیعت یگانگی داشتند …. زمانی که استراند مرد کاملی شد ، مصادف با دورانی بود که همگان امیدهای بزرگی به آینده بسته بودند. راهنمای او آلفرد استیگلیتز بود که با اعتقاد ، در راه این آینده ی بهتر به مبارزه برخاست و استراند کاری جز ادامه دادن راه وی نکرد. #gallery-14 { margin: auto; } #gallery-14 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 20%; } #gallery-14 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-14.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-14.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-14.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-14.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-14.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'fade', speed: 4000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

ارویت الیوت

الیوت ارویت عکاس خارجی │ پایگاه عکس چیلیک www.chiilick.com

kharazi 3124

نام : الیوت نام خانوادگی: ارویت تاریخ تولد: 26 / 07/ 1928     بیوگرافی : الیوت ارویت در ماه جولای سال 1928 میلادی، از پدر و مادری روسی در شهر پاریس دیده به جهان گشود. سال های کودکی خود را در کشور فرانسه و شهر میلانو ایتالیا گذراند. در سال 1939 با خانواده خود به آمریکا مهاجرت کرد. در کالج شهری لس آنجلس تحصیلات خود را به پایان رساند و در زمان جنگ جهانی دوم در یک لابراتوار عکاسی مشغول به کار شد. در سال 1948 به نیویورک نقل مکان کرد و فیلمسازی را در مدرسه جدید پژوهش های اجتماعی (واقع در نیویورک) فرا گرفت. او در دهه 50 میلادی و در بحبوحه جنگ جهانی دوم به عنوان دستیار عکاس در شرکت نفت Standard Oil Company (واقع در نیوجرسی) و برای شرکت های سیگنال ارتش آمریکا شروع به کار کرد و با عکاسان سرشناسی همچون: ادوارد استایکن و رابرت کاپا آشنا شد. پس از آن، ارویت به عکاسی آزاد روی آورد و برای مجلات Collier، Look، Life و Holiday عکس می گرفت. با پیوستن به آژانس عکس مگنوم (Magnum Photos) در سال 1953، ارویت توانست به پروژه های عکاسی مختلفی در سفرهای خود در سرتاسر دنیا بپردازد. ارویت بینش عکاسی خود را در دوران پس از جنگ، با ظهور عکاسی مستند خبری پرورش داد. او حرفه‌ی خود را در زمینه عکس های خبری، مد و تبلیغات دنبال کرد و با اینکه در حوزه عکاسی تبلیغاتی بسیار موفق بود، ولی وجهه و شهرت بین المللی او، دستاورد نگاه شخصی او بود به سایر موضوع های عکاسی اش. عکس های سیاه و سفید الیوت ارویت با بن مایه هایی از نگاه طنز و نگاهی انسانی، پایه ای ترین و مخفی ترین زوایای احساسات انسانی را می تواند به نمایش بگذارد. این عکس ها اغلب بر پایه تجانس های تصویری بنا شده است. وقایع نامرتبط و دور از عادت توسط گرافیک قوی و ترکیب بندی های (کمپوزیسیون) پایدار جای خود را در عکس وی تثبیت کرده اند. (مثل عکس سگ کوچکی که در Bally Cotton کشور ایرلند، در میان زمین و آسمان ثبت کرده است). الیوت به مدت سه سال (از سال 1966) ریاست آژانس عکس مگنوم را نیز بر عهده داشت. کارهای شخصی وی در مونوگراف های متعددی منتشر شده است. عکس های وی در موزه های گوناگونی در سرتاسر دنیا گردآوری و به معرض نمایش مردم و متخصصین گذاشته شده است. از جمله این نمایشگاه ها می توان به: موزه هنر معاصر در نیویورک، انستیتو Smithsonian در واشنگتن دی سی، انستیتو هنر شیکاگو و کونستائوس زوریخ اشاره کرد. از فیلم های بلند سینمایی، مستند و تبلیغاتی او در تلویزیون نیز می توان به آثاری همچون: داستین هافمن، آرتور پن:کارگردان، زیبایی درد نمی شناسد، چمن سرخ، سفید و آبی و شیشه گران هرات افغانستان اشاره کرد. وی همچنین در فیلم باب دیلن: راهی به سوی خانه نیست (سال 2005) به عنوان عکاس صحنه های ثابت حاضر بوده است. گردآوری:ملیحه فرهادی، ابراهیم باقرلو مترجم: محمد صادقی

اتو هوپه امیل

امیل اتو هوپه عکاس خارجی │ پایگاه عکس چیلیک www.chiilick.com

kharazi 2108

نام : امیل نام خانوادگی: اتو هوپه تاریخ تولد: 1878 تاریخ فوت : 1972 وب سایت: www.eohoppe.com بیوگرافی : امیل اتو هوپه از 1910 تا 1920 یکی از معروفترین و مورد توجه ترین عکاسان تکچهره لندن بود. هوپه در مونیخ به دنیا آمد و در وین بزرگ شد و در سال 1900 به لندن رفت. با گروه بسیار با نفوذی از عکاسان غیرحرفه ای آشنا شد که از میان آنان کابرن سبب گردید که علاقه ی هوپه نسبت به عکاسی به عنوان وسیله بیان هنری برانگیخته شود. از 1903، کار هوپه به عنوان عکاس غیر حرفه ای با موفقیت روز افزونی مواجه شد و وقتی مبالغ مختلفی که به عنوان جایزه در مسابقات عکاسی نصیب وی میشد ، تقریبا با حقوق بانکی که کارمند آن بود برابری کرد ، متقاعد گردید که اگر هنر عکاسی تکچهره به صورت تجاری اجرا شود، می تواند ممر درآمدی برای زندگی باشد. در 1907 عکاسخانه خود را افتتاح کرد و برآن شد که صوابط تصنعی عکاسی آن دوره را کنار بگذارد و به جستجوی نوعی سادگی تازه و گونه ای حالت طبیعی بپردازد. هوپه می اندیشید که می تواند موفق به ثبت جوهره حقیقی شخصیت مدل هایش شود و این کار را باروش ساده ای که آن را ” شیوه آب کردن یخ ” می نامید به انجام می رساند. در این شیوه ، هوچه طی زمانی طولانی با مدل های خود گفت و گو می کرد و می کوشید تا در آ«آه احساس راحتی به وجود آودر و با ایشان رابطه ای دوستانه برقرار کند. با اثاث و عناصر تزیینی که به دقت آنها را انتخاب می کرد ، فضاییی راحت به وجود می آورد و تجهیزات نور پردازی خود را به حداقل کاهش می داد و از دوربین بازتابی قطع 10*8 اینچ که می توانست با استفاده از یک کابل به صورت مخفیانه به کار انداخته شود ، استفاده می کرد. هوپه ابتدا بر روی مدل خود بخ خوبی مطالعه می کیرد و می کوشید حالات چهره یا حرکات خاص او را پیداکند. سپس هنگامی که تصور می کرد لحظه ی روانی فرارسیده است ، مسدود گردوربین را به کار می انداخت . به طور متوسط طی یک جلسه ی موفق عکس برداری ، بیش از 6 عکس نمی گرفت و معمولا از صفحه های 20 در 25 سانتی متر استفاده می کرد. هوپه در 1910 نخستین نمایشگاه خود را که به صورت انفرادی برگزار شد در انجمن سلطنتی عکاسی لندن برپا کرد . در ضمیمه چهار صفحه ای که نشریه ی ایلاستریتد لاندن نیوز به دنبال برگزاری این نمایشگاه انتشار داد، از او به عنوان عکاس تکچهره ساز بزرگی یاد شده بود ، هوپه در 1911 در عکاسخانه بسیار وسیع تری مستقر گردید . هوپه در 1913 با ر دیگر تغییر مکان داد و در سال بعد به خاطر تکچهره هایی که از بانوان طبقات ممتاز و مشهور آن زمان گرفت بسیار شهرت یافت . هوپه در طول سالهای جنگ اول جهانی نیز همچنان تکچهره هایی عالی گرفت و علاوه براین به جستجوی موضوعات تازه ای پرداخت تا روحیه ی خلاق خود را برانگیزاند و از این رو بود که در 1920 به عکاسی جهانگردانه و مکان نگاشتی روی آورد. او برای نمودار ساختن عظمت سنگین و خشنی که پیرامون خود می دید ، به جست و جوی ژرفانمایی ها و زاویه های غیر عادی می پرداخت . از دیوارهای آسمان خراشهایی که در خیابان های تاریک بالا رفته بودند و نور خورشید مانند دیواره های صخره های ساحلی برآنها می تابید ، عکس می گرفت . برای عکاسی از کارگرانی که در ارتفاعاتی سرگیجه آور بر روی تیرها کار می کردند ، بازندگی خود بازی می کرد و از پنجره عمارت ها به بیرون خم می شد . هوپه از اواخر سالهای 1920 و طی سراسر سالهای 1930 تا شروع جنگ دوم جهانی، به مسافرت های خود ادامه داد و عکسهایی را که میگرفت ، برای کتابها و مقاله هایی که حاصل بازدید های بسیار تامل آمیزش از هند، استرالیا، زلاندنو ، بالی ، اندونزی ، آفریقا و اروپا بود گردآورد . اگر چه اکثر این عکسها سندهایی معتبر و گاه جالب توجه اند ، اما جملگی تصاویری برجسته به شمار می آیند. خلاق ترین کار این دوره هوپه فعالیت او در زمینه عکاسی صنعتی بود که به سبب آن ، مبدل به یکی از پیشگامان تلقی “نوین” عکاسی شد. پس از پایان جنگ دوم جهانی ، هوپه وقت خود را صرف اداره یک بنگاه اسناد عکاسی کرد و تا زمان مرگش در 1972 ، علاقه پرشوری به تحولات عکاسی از خود نشان داد. #gallery-15 { margin: auto; } #gallery-15 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-15 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-15.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-15.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-15.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-15.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-15.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'slide', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

آودون ریچارد

ریچارد آودون عکاس خارجی │ پایگاه عکس چیلیک www.chiilick.com

kharazi 5509

نام : ریچارد نام خانوادگی: آودون تاریخ تولد: 15/ 5/ 1923 تاریخ فوت : 2004/10/01 بیوگرافی : عکسهای ریچارد آودون موضوعی یگانه و واحد دارند و آن ، مردان و زنانی هستند که تصاویرشان از ورای عدسی دوربین او به ثبت رسیده است. حالت ظاهری ، حرکات ، غرور و ضعف آنان یگانه موضوعات مورد توجه وی بوده است . او به طور کلی کوچک ترین علاقه ای برای عکاسی از اجتماعات از خودنشان نداده است و در عوض چنین می نماید که فریفته رده های بسیار محدودی از آدمیان بوده است . این رده ها از سویی مانکن های فوق العاده ای بوده اند که هرکدام سرآمد دوران خود به شمار می آمدند و آودون در خلال 40 سال عکاسی مد ، آنان را به مظاهر زیبایی و وجاهت مبدل ساخته است، و از دیگر سو، شخصیت های سرشناس و نیز قدرتمندانی بوده اند که آودون تکچهره هایی خشن و مطابق واقع از آنان گرفته است . مرد جوانی که دارای چشمانی درخشان بود و در دهه های 1940 و 1950 به اوج شهرت رسید ، اندیشه های خیره کننده ی بی شماری در سرداشت . آودون همان عکاس جوان تیز هوش و پرشوری که روح تازه ای در کالبد عکاسی مد دمید ، کار خود را به عنوان عکاس تکچهره نگاری که از موضوعات خود با سبکی بسیار خشن عکس می گرفت ، آغاز کرد. در بطن آثار آودون ، تناقضات بی شمار و درک ناشدنی وجود دارد و خود عکاس نیز اکراه داشته است که پرده از رمز و راز نظرات خود بردارد و به شرح و تفصیل آنها بپردازد.هرچند واقعیت هایی می تواند در پس وجوه سطحی عکس های مد آوردن و تصاویری از چهره های زیبا نهفته باشد، اما منتقدان اظهار داشته اند که “واقع گرایی” تکچهره های او ، در نهایت شکل تازه ای از تصنع بوده است. آودون در پاسخ به این انتقادات، تعبیری از دایان آربس را نقل می کند که بنابر آن ، عکس ” …. رمز و رازی بر روی رمز و راز دیگر است . ” او چیزی ابراز نمی دارد و افراد را در برداشت ها و اکنش های خود آزاد میگذارد . توجه آودون به دنیای مد و هنر عکاسی تکچهره معطوف بوده است ؛ با این همه کار او به عنوان وقایع نگاری درخشان که از ذهنی ابدا گر و کاملا همخوان با زمانه ی خود برخورداربوده و به ثبت تحول ذوق ها و سلیقه ها در زمینه ی مد و زیبایی پرداخته ، شایسته ی تقدیر است. ریچارد آودون در 1923 در نیویورک زاده شد . عکاسی را در نیروی دریایی ایالات متحده فراگرفت . او ورود خود به دنیای عکاسی مد را مرهون الکسی برودوویچ سرپرست هنری درخشان مجله ی هارپرزبازار بوده است که استعداد زاینده ی او را در زمانی که تحت سرپرستی وی در موسسه ی جدید پژوهش های اجتماعی کار می کرد، تشخیص داد. عکس های آودون از 1945 به بعد در صفحات مجله ی هارپرزبازاربه چاپ رسید و او کار خود را طی بیست سال به صورت قرار دادی با این نشریه ادامه داد. در 1966 کارفرمای خود را عوض کرد و قراردادی با مجله ی ووگ بست . او همواره همکار باقریحه و پرکاری برای این نشریه بوده است. ابتدای کار آودون مصادف با دوران تجدید حیات شهر پاریس بود که پس از سال های جنگ ، مجددا مبدل به مرکز بزرگ مد و فرهنگ شده بود. عکسهای او از مجموعه های بزرگ مد پاریس که آنها را در خارج از عکاسخانه می گرفت ، از زمره ی درخشان ترین آثار است که در ابتدای کارخود در دنیای مد به خلق آنها پرداخت . سرمشق آودون در این عرصه ، مارتین مونکاچی نام داشت. اونخستین عکاسی بود که توانست به این گونه ی عکاسی که تا آن زمان ایستا و قراردادی بود، زندگی و حرکت ببخشد. آودون نیز به شیوه ی مونکاچی ، مانکن های خود را به جنب و جوش وا می داشت و از آنها در حالی که می خندیدند ، حرکت می کردند، از روی یک گودال آب می پریدند ، از تاکسی خارج می شدند یا در کلوپ های شبانه بودند ، عکس می گرفت . مانکن های جذاب و بسیار وجیه او، در نقطه ی مقابل مانکن های دوران پیش از جنگ که داری چهره هایی سرد و بی روح بودند، قرار داشتند. در سالهای 1970 تصویر جدیدی از زیبایی از ورای عکس های مد آودون ظهور کرد . همچنین طی سالهای 1970 ، علاقه ی زیادی به کار در زمینه ی عکاسی تکچهره از خود نشان داد و در 1975 نمایشگاه مهمی در نگارخانه مارلبره نیویورک برگزار کرد. این تکچهره ها به سبب تنظیم دقیقشان و درپاره ای ازموارد به خاطر آنکه در اندازه طبیعی بزرگ شده بودند و بخش هایی از دیوار را سراسر می پوشاندند تاثیر بازهم افزون تری پیدا می کردند. توانایی هایی که آودون به عنوان عکاس ازخود نشان داده است شبیه دو قطب آهن ربا است که تنها به دلیل تضاد دائمی و کامل با یکدیگر وجود دارند و وابستگی متقابلی را پدید می آورند که قطعی ، اما آشتی ناپذیر است. (باتشکر ازهمکاری آقای محسن راستانی در انتخاب عکسهای این هنرمند ) #gallery-16 { margin: auto; } #gallery-16 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-16 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-16.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-16.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-16.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-16.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-16.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'slide', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

آلوارز براوو مانوئل

مانوئل آلوارز براوو عکاس خارجی │ پایگاه عکس چیلیک www.chiilick.com

kharazi 1959

نام : مانوئل نام خانوادگی: آلوارز براوو تاریخ تولد: 2 / 04/ 1902 تاریخ فوت : 19 / 10/ 2002   بیوگرافی : “مانوئل آلوارز براوو” درسال 1902 در خانواده ای هنردوست متولد شد و دوران نوجوانی اش را در حومه شهر مکزیکوسیتی گذراند. پدربزرگ مانوئل، نقاش و پدرش عکاسی آماتور بود. مانوئل در دوازده سالگی تحصیل در مدرسه را ترک کرد و بعداز مرگ پدر، برای مشارکت در تامین هزینه های اداره خانواده در یک کارخانه منسوجات مشغول به کار شد. مدتی بعد در یک اداره دولتی استخدام و با وجود اینکه اومجبور بود برای گذران زندگی اش کار کند، پیوسته علاقه خود را به عالم هنر بیشتر و بیشتر نشان می داد. نخستین برخورد او با دوربین عکاسی، در وجودش استعدادی نهفته را بیدار کرد که او به شکل دائم در طول زندگی آن را پرورش داد. برای مدت کوتاهی، در آکادمی ملی هنرهای زیبا، موسیقی و نقاشی را فراگرفت. با وجود اینکه او بسیاری از فنون عکاسی و هنر گرافیک را به صورت خودآموز فراگرفت ولی فنون عکاسی حرفه ای را از دو عکاس آلمانی (هوگو برمه و ویلیام کالو) آموخت. مانوئل آلوارز عکاسان دیگری را در مسیر زندگی ملاقات کرد که تأثیر شگرفی بر روحیه این جوان داشتند. از این میان می توان به ” تینا مودوتی ” عکاس ایتالیایی نام برد که از کار آلوارز بسیار حمایت کرد. ایشان رییس گروه عکاسان Mexican folkways بود و به آلوارز کمک کرد تا کارش را در مجله چاپ کند. وقتی مودوتی در سال 1930 از مکزیک به دلیل اعتقادات سیاسی اش اخراج شد، آلوارز ادامه وظایف او را نیز بر عهده گرفت. در اوایل کارش، او تحت تأثیر هنرهای انتزاعی و کوبیسم اروپا قرار گرفت و در جستجوی جزییات احساسی از زندگی روزمره در مکزیکوسیتی بود. عکس هایی مثل افراد قوز کرده، که کارگران درحالیکه به مقابل و پشت به دوربین نشسته اند، بسیار حیرت انگیز است، زیرا نور و ترکیب عکس ها باعث شد آنها بدون سر دیده شوند گویی به صندلی هایشان زنجیر شده اند. عکس های “مانوئل آلوارز براوو ” عظمت عکس های مکزیکی را در دهه های 1930 و 1940 نشان می دهد. مانوئل یکی از هنرمندان پیشتاز سوررئالیسم آمریکای لاتین بود، کارش به دلیل برخورداری از قدرت رئالیسم مورد تقدیر اهل فن قرار گرفت. چنانکه تمرکزعمیق نگاه او بر روی زندگی روزمره جمعیت ناهمگون مکزیک به آشکارا در مجموعه آثار وی مشهود است. همچنین، نگاه انسان گرایانه در مجموعه عکس هایش که شامل منابع ادبی، موسیقی و زیبایی شناختی است، همواره انعکاس داشت و همانطور با وسعت فوق العاده فراگیر در سایر عکس های او نیز نتیجه هایی مبهم از همین نگاه را می توان به وضوح مشاهده کرد. ارتباط او با جامعه سیاسی و روشنفکر چپ گرای مکزیک، روز به روز به کارش جهت داد و تأثیر نگاه او از هنرمندان هم دوره اش منجر به پیدایش عکس هایی شد که پر از نماد و نشانه هایی از سر همین باورها بود. علاقه او به تشریفات مذهبی در مکزیک، عنصری خارق العاده را در کارش به وجود آورد، عکس هایش به نوعی نماد پنهانی را آشکار می کند که در سورئالیسم رایج و معمول است. مانوئل عکاسی است که بیشتر برای تصاویر شاعرانه از مکان ها و مردم مکزیک مورد توجه همگان قرار گرفت. از دهه 1930، آلوارز بیش از سی سال به تدریس حرفه اش پرداخت. او در مدارس مختلفی تدریس کرد که شامل آکادمی سان کارلوس، مرکز مطالعات سینماتوگرافی از National Autonomous University of Mexico و the center School of Art می شود. در این دوره، که مراحل ابتدایی رشد هنری او بود، گرایش های آمریکایی و اروپایی از طریق مجلات و دیدن عکاسان صاحب سبک همچون: ادوارد وستون، تینا مودوتی و هنری کارتیر برسون وارد مکزیک شد. در سالهای بعد از انقلاب، خارجی ها در پی آزادی خلاقیت و سیاست به مکزیک آمدند و زندگی هنری در این ایالت رونق یافت. کار آلوارز شبیه کلارنس جان لافین، عکاس آمریکایی بود که در نیوارل آنز به شکل تقریبی در یک زمان کار می کردند. هر دوی آنها به ادبیات علاقه داشتند و به طور بصری بازگشت هایی را به افسانه های عصر خود و عناوین عکس هایشان ایجاد کردند. همچنین هر دوی ایشان از دوربین های قدیمی که کندتر از Leica که بین عکاسان آن دوره رایج شده بود، استفاده می کردند. در دهه 1930 شاهد چکیده ای از یک ترکیب جدید از آلوارز بودیم که دنیا، مبنای تخیلات و نمادها قرار گرفت. او در زمان حیات خود، بیش از یکصد وپنجاه دوره نمایشگاه انفرادی برپا کرد و دربیش از دویست دوره نمایشگاه گروهی مشارکت داشت. “مانوئل آلوارز براوو به شکل تقریبی هشتاد سال زندگی خود را با عکاسی بین انقلابها و تغییرات زیادی سپری کرد. هرچند، ترکیب دو عامل اصلی، حرفه او را توصیف می کند: نخستین عامل، برخورد با تأثیرات هنری در حومه مکزیک و دومین عامل، موضوع کامل مکزیکی بود. مانوئل آلوارز به مرگ طبیعی در 19 اکتبر سال 2002 میلادی در ایالت مکزیکوسیتی کشور مکزیک درگذشت. گردآوری: ملیحه فرهادی مترجم: مریم باقرلو #gallery-17 { margin: auto; } #gallery-17 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 14%; } #gallery-17 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-17.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-17.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-17.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-17.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-17.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'slide', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

آربوس دایان

دایان آربوس عکاس خارجی │ پایگاه عکس چیلیک www.chiilick.com

kharazi 7056

نام : دایان نام خانوادگی: آربوس تاریخ تولد: 14 / 3/ 1923 تاریخ فوت : 26 / 7/ 1971   بیوگرافی : دایان آربوس در مارس 1923 در شهرنیویورک درخانواده ای ثروتمند زاده شد . در سن 13 سالگی بود که برای اولین بار همسر آینده خود را – آلن آربوس – ملاقات کرد. او کارمند بخش تبلیغات فروشگاه والدین دایان بود و سرانجام دایان در سن 18 سالگی با آلن آربوس ازدواج کرد. در زمان جنگ ، آلن در نیوجرسی مشغول یادگیری عکاسی بود. فعالیت هنری دایان در سال 1959 زمانی آغاز گشت که او عکاسی را با Lissete Model فراگرفت. دایان و آلن تصمیم گرفتند که به عکاسی مد بپردازند. اگر چه این همکاری نوعی تقسیم کار سنتی به دنبال داشت (آلن پشت دوربین و دایان مدیر هنری) اما رابطه آنها نوعی رابطه حمایت کننده بود و در مواقع لزوم به هم کمک می کردند. در سال 1956 عکس های آنها در نمایشگاهی به نام “خانواده یک مرد” در موزه هنر مدرن به نمایش درآ مد و از آن پس بود که دایان تصمیم گرفت حرفه عکاسی مد را ترک کند و به علایق هنری خود در عکاسی بپردازد. در اوایل دهه 60 عکاسی پرتره تجاری او و چاپ آنها در مجلاتی نظیرEsquire و Harper’s Bazaar نگاهی متمایز به او داد. اگر چه او بیشتر همان سوژه های قدیمی را انتخاب می کرد – هنر پیشگان ، نویسندگان و فعالان مطرح اجتماعی – اما تصاویر او به طرز ناشناخته ای عجیب و مبهم بودند. او ساعتهای بسیاری را با سوژه های خود می گذراند، به منزل یا محل کار آنها می رفت، با آنها گفتگو می کرد یا به حرفهایشان گوش می داد و سعی داشت آنها را به نقطه ای برساند که شخصیت درونی خویش را هویدا کنند. معمولا در هر مورد، سوژه ها به صورتی کاملا معمولی وطبیعی کادربندی می شدند و مستقیم به مرکز لنز دوربین نگاه می کردند و همیشه درحالت صورتشان نوعی کنجکاوی دیده می شد. در جولای 1971 او در اثر بیماری افسردگی دست به خودکشی زد اما توانست جان سالم به در ببرد. سال بعد موزه های هنرهای مدرن یک نمایشگاه که مروری بود از آثار او برگزار کرد. این نمایشگاه یکی از پربازدید کننده ترین نمایشگاه های عکس در تاریخ موزه هنرهای مدرن بود و کتاب عکسی که بعد از این نمایشگاه چاپ گردید یکی از پرفروش ترین کتابهای هنر محسوب می شد. آثار دایان آربوس پس سی سال هنوز محسورکننده هستند. تصاویر او بیننده را حیرت زده می کند . آنها اغلب از نظر فرم، ابتکاری هستند. شاید این نکته قابل توجه باشد که دایان آربوس بیش از هر عکاس دیگری این سوال را در ذهن ایجاد می کند که اخلاق عکاسی یعنی چه ؟ چه چیزی باعث می شود که یک عکاس تصویری را ثبت کند . توانایی آربوس در این بود که می توانست چهره واقعی هر کس را ثبت کند ، در لحظه ای میان یک انتقال از حالت استراحت ناخودآگاه تا یک حالت رسمی اجتماعی . اکثر مردم در این لحظه است که خود واقعی شان را نشان می دهند . تأثیر آثار دایان آربوس بر عکاسی، شکستن مرزهایی بود که به آنها هنر “صحیح ” و ” خوش ذوق” می گفتند . در سال 1972 دایان آربوس اولین عکاس آمریکایی بود که آثارش در ونیز به نمایش درآمدند. گردآوری : ایلیا فاضل اشرفی مترجم : فرانه ساروق فراهانی #gallery-18 { margin: auto; } #gallery-18 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-18 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-18.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-18.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-18.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-18.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-18.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-18.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-18.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-18.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'slide', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

آدامز رابرت

رابرت آدامز عکاس خارجی │ پایگاه عکس چیلیک www.chiilick.com

kharazi 4236

نام : رابرت نام خانوادگی: آدامز تاریخ تولد: 1937/08/05   بیوگرافی : رابرت آدامز در سال 1937 در ایالت نیوجرسی ، اورگان متولد شد. او در نوجوانی همراه با خانواده اش به کلورادو مهاجرت کرد. شهرتش در عکاسی به دلیل گرفتن تصاویر سیاه و سفید از مناظر غرب آمریکا طی چهار دهه است. او در تصاویرش تاثیر فعالیت های انسانی را بر طبیعت نشان می دهد؛ اگرچه اغلب از موضوعات انسانی اجتناب می کند. عکس های آدامز نشانه های فیزیکی از زندگی بشری را ضبط کرده اند: جاده ای که در کنار آن زباله ریخته شده است، جنگلی که درختانش به کلی قطع شده اند، یک خانه نیمه کاره. مساله اصلی در آثار آدامز تضاد موجود میان طبیعت زخمی و دگرگون شده توسط انسان و زیبایی درونی نور و زمین در عکس است. تصاویر پیچیده او پوچی تعالیم قرن نوزدهم آمریکا و خشم محسوس در این اعتقادات (که هنوز در قرن بیست و یک وجود دارند) را آشکار می سازد. با این وجود نور امیدی در این تصاویر وجود دارد که نشان دهنده تغییر در زندگی و استفاده به جا از باقیمانده ها است. آدامز در رشته عکاسی از دانشگاه ردلند کالیفرنیا مدرک کارشناسی و از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی مدرک دکترا در رشته زبان انگلیسی کسب کرد. او جوایز زیادی را ازجمله جایزه فدراسیون John D. and Catherine T. MacArthur در سال 1994، جایزه بین المللی عکاسی اسپکتروم در سال 1995، جایزه عکاسی Deutsche Börse در سال 2005 کسب کرده است. آدامز در مقالات اخیر خود با عنوان “چرا مردم عکس می گیرند” و ” زیبایی در تصویر” از نگرش های محافظه کارانه در عکاسی انتقاد می کند. از سال 1974 به مدت حدودا پنج سال رابرت آدامز تجربه متفاوتی از عکاسی در شب داشت. برخی از کتاب های مشهور و منتشر شده او عبارتند از: محله های مسکونی و تجاری (1976)- بهشت (1999) –یادداشتهایی برای دوستان (1999)- غرب از کلمبیا(1995)- آنچه ما با خود می آوریم(1995). #gallery-19 { margin: auto; } #gallery-19 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-19 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-19.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-19.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-19.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-19.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-19.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-19.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-19.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-19.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'slide', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

آدامز آنسل

آنسل آدامز عکاس خارجی │ پایگاه عکس چیلیک www.chiilick.com

kharazi 5122

نام : آنسل نام خانوادگی: آدامز تاریخ تولد: 20 / 2/ 1902 تاریخ فوت : 22 / 4/ 1984 وب سایت: www.anseladams.com بیوگرافی : آنسل آدامز پدید آورنده ی شکوهمند ترین عکسهای مناظر آمریکا است. مشهورترین این عکس ها احتمالا تصویری است که برآمدن ماه بر فراز روستایی در نیومکزیکو رو نمایش می دهد. عکاسان دیگر آمریکایی نیز که ازمنزلت هنری بسیار بالایی برخوردار بودند ، بر روی همین موضوع کار می کردند با این همه ، تصاویر آدامز ویژگی های خاص خود را داشت. او همواره در جست و جوی عظمت بود و شکل هایی را می یافت که مفهوم گستردگی را به بهترین وجه نمایان می ساختند. او غالبا برای آن که به این گستردگی برجستگی بخشد، اجزای کوچک اما گویایی را در زمینه های نزدیک تصویر وارد می ساخت ، مثلا اسبی را که نزدیک درختی در زیر هاله ی نور خورشید در حال چریدن بود ، در پایین رشته کوهی پر چین و شکن قرار می داد و یا خانه های ظریف روستای ارناندس را در چارچوب منظره ای عظیم هویدا می ساخت. آدامز با تصور ویژه ای که از مفهوم تعادل داشت ، کار می کرد . آمریکای او سرزمینی پهناور بود که از ضایعات دنیای نو مصون مانده بود و با این همه ، چندان هم وحشی به نظر نمی رسید . او مناطقی را می یافت و می نمایاند که در آنها، خشونت صخره ها و برف ها را لطافت آب های ساکن و سبزه ها تلطیف کرده بود… عکسهای آدامز دارای وضوح زیادی هستند و ریزترین جزئیات را نمایان می سازند. او این ویژگی را “شیوه واضح و مستقیم عکاسی ” می نامید و اظهار می داشت که مفهومی بسیار عمیق تر از دقت ساده فنی در آن نهفته است. در اواخر سالهای 1920 برخی از هنرمندان می اندیشیدند که عکاسی به طرز نامناسبی مورد استفاده قرار می گیرد و عکاسی پیرو سبک “نگاره نمایی” – یعنی عکاسی که در آن از اسلوب نقاشی و حکاکی تقلید می شود – خیانتی به قابلیت های این وسیله ی بیانی محسوب می گردد که قادر است طبیعت را با امانت و به صورتی حقیقی بنمایاند. و آدامز در 1910 آخرین عکسهای خود را به شیوه نگاره نمایی گرفت و از از آثار خود تا سال 1930 با آنکه برای او موفقیتی بزرگ را به ارمغان آورده بودند ، رضایتی نداشت . در 1931 آدامز تصمیم گرفت همه چیز را از نو آغاز کند و به اصالت بی پیرایه عکس های چاپ شده بر روی کاغذ براق اعتماد کند و استفاده از کاغذهای بافت دار عکاسی را کنار بگذارد . از آن پس ، به تعبیر خود ، آگاهی دقیقی زا “زیبایی پایدار چیزهایی که وجود دارد” پیدا کرد و تلقی خود را دیگر تغییر نداد. در 1932 در ایجاد گروه معروف F.64 مشارکت کرد. نام این گروه برگرفته از کوچک ترین دیافراگم قابل استفاده در دوربین های قطع بزرگ بود که تصویری با وضوع بسیار زیاد پدید می آورد. این گروه متشکل از یازده عکاس بود و تنها یک نمایشگاه گروهی برگزار کردند و فعالیت غیر رسمی آنها تا سال 1935 ادامه پیدا کرد. هنگامی که به کارنامه هنری آدامز نظر می افکنیم ، آنچه قطعی می نماید این است که زیبایی های طبیعی سرزمین آمریکا ، ستایشگر خود را در وجود او طلبیده و یافته است . البته آدامز در 1930 ، هنوز در سبک و انتخاب موضوع های خود به قطعیت نرسیده بود . در واقع هنرمندان آمریکایی آن دوران تمامی توجه خود را به مردم و جامعه آمریکا معطوف می ساختند و برای آگاهی از وضع مردم و ارتقای زندگی اجتماعی کار می کردند؛ در نتیجه، تنها اقلیتی از عکاسان به عکاسی نابی که آدامز اجرا گر آن بود و آلفرد استیگلیتز سالخورده در کالیفرنیا و نیویورک از آن دفاع می کرد، روی آوردند. تا حدودی به مدد کارهای آدامز بود که سنت عکاسی ناب منظره در آمریکا دوام یافت و در سال های 1950 قوت گرفت . در میان عکاسان آمریکایی پس از استیگلیتز احتمالا آدامز بیشترین تاثیر را به عنوان سخنران ، متخصص و هنرمند عکاسی از خود بر جای گذاشت و عکاسی منظره را درکانون عکاسی آمریکا قرار داد ، آنچه تا به امروز نیز کما بیش در همان جایگاه باقی مانده است. #gallery-20 { margin: auto; } #gallery-20 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-20 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-20.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-20.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-20.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-20.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-20.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-20.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-20.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-20.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'slide', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

آتژه اوژن

اوژن آتژه عکاس خارجی │ پایگاه عکس چیلیک www.chiilick.com

kharazi 5933

نام : اوژن نام خانوادگی: آتژه تاریخ تولد:  1856 تاریخ فوت : 1927 بیوگرافی : این روایت که دوربین عکاسی هیچگاه دروغ نمی گوید، به خوبی می تواند ملهم از آتژه باشد، چراکه تصاویر وی تنها به رویدادهای واقعی می پردازند و هرگز در وادی تخیلات عکاسانه گم نمی شوند . خود آتژه برای سخن گفتن از عکس هایش ، واژه “سند” را به کار می برد . هنگامی که با مرکز اسناد فرانسه برای فروش عکس های خود مذاکره می کرد ، به ندرت بیش از 100 فرانک برای هر تصویر میخواست . بعدها یکی از دوستان سالخورده ی وی متذکر شد که” اوژن آتژه خود نمی دانست چه کسی است.” با این همه غالبا آلفرد استیگلیتز و اوژن آتژه به عنوان پدران عکاسی مستند نامیده می شوند. آتژه در آپارتمان خود که از آن به عنوان عکاسخانه نیز استفاده می کرد، تصاویری از تمامی جزئیات شهری که در آن زمان در حال تغییر چهره بود جمع آوری کرد، عکس هایی از خیابان ها ، ویترین ها، بالکن ها ، نماها ودرهای زیبای ساختمانها و…. آتژه احتمالا با یاد ده سال فعالیت نا موفق خود در عرصه بازیگری تئاتر، عکسهای از اثاث خانگی را که گویی برای نمایشنامه های اوایل قرن بیستم ساخته شده بودند گردآورد. فضاهای داخلی منازل که در عکس های آتژه به چشم می خورند و خاص سبک اویند، شبیه دکورهای تئاتر هستند و حالت آنها را به ذهن متبادر می سازند . آنچه این صحنه ها کم دارند، وجود بازیگران و فضاهای محو هنری است که در عکس های آن دوره رواج فوق العاده داشت. عکس های او به سبب آنکه فاقد ویژگی های تصاویر نگاره نما و شیوه های ترکیب بندی ساخته و پرداخته و نورپردازی های نمایشی و ژرفانمایی های چشمگیرند، از هر حیث به سندهای مراکز اسناد شباهت دارند. تمامی این خصوصیات موجب گردید که شناسایی نبوغ وی به تعویق بیافتد. اما دست کم این ارزش را داشت که سبب حفظ بخش اعظم آثار وی شد. هنگامی که آتژه تصمیم گرفت تئاتر را رها کند و عکاس شود ، 42 سال داشت . زمان حیات او ، شیوه عکاسی داگرئوتیپ که تصویری تک نسخته به دست می داد منسوخ گردید و تصاویر تکثیر پذیر جایگزین آن شد. اما آتژه انسانی سنت گرا بود که همواره روشهای قدیمی را به شیوه های جدید ترجیح می داد. بدین سان بود که آتژه استفاده از دوربین چوبی فانوس دار و دست و پاگیر، عدسی های راستخط و سه پایه ی چوبیش را ادامه داد و هیچ گاه این وسایل را از خود جدا نکرد. عکسهای آتژه همه هم اندازه اند و تمامی دارای قطع 18 در 23 سانتیمتر است و نقطه دید ثابتی دارند. آتژه اندک اندک نشان داد که در آفرینش آثار خود، به دقت و امانت می اندیشید و این سبب آوازه ی وی شد. دوربین سنگین عکاسی و و عدسی های وی، پایه و اساس مستحکمی برای کار در اختیارش قرار می دادند . عکس های آتژه همواره به ثبت قطعی و دائمی واقعیت می مانند، حتی اگر شعاعی از نور خورشید که جلوه ی آن هر دم تغییر می کند، برروی آنها نقش بسته باشد. عکس های باغ های سن کلو از زمره ی مشهور ترین آثار وی هستند. این باغ ها در زمانی که آتژه از آنها عکاسی می کرد، رو به ویرانی می رفتند. در همین باغها بود که آتژه با آزادی کامل ، ترکیب بندی ها و جلوه های نوری خود را که سایه های تند اواخر بعد از ظهر تا مه لطیف سپیده دم را در بر می گرفت، محقق ساخت . او گرایش های تازه خود را در عکاسی با نماهای درشت ، همواره در باغ ها رشد می داد . دوربین را به دقت بر روی ریشه های درختان خم می کرد یا سر آن را به سوی چهره ی مجسمه ای که در حال ویرانی بود بالا می آورد . دوست داشت با بازتاب های نور بازی کند و ترکیب بندی های خود رابا دقت تعادل بخشد. #gallery-21 { margin: auto; } #gallery-21 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-21 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-21.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-21.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-21.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-21.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-21.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-21.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-21.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-21.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'slide', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

آبوت برنیس

آبوت برنیس عکاس خارجی │ پایگاه عکس چیلیک www.chiilick.com

kharazi 3029

نام : برنیس نام خانوادگی: آبوت تاریخ تولد: 17 / 7/ 1898 تاریخ فوت : 1991/09/12     برنیس آبوت در سال 1898 در ایالت اوهایو، ایالت متحده آمریکا متولد شد. آثار او را می توان به سه گروه تقسیم کرد : پرتره، مستند و عکاسی علمی . او یکی از برجسته ترین عکاسان زن است و به دلیل ثبت تصاویر پرتره و مستند از زندگی و اجتماع آمریکا، شناخته شده است . در زمانی که کار کردن برای زنان آنچنان هم مورد پسند جامعه و قابل قبول نبود ، آبوت خود را به عنوان یکی از با استعداد ترین عکاسان کشور مطرح ساخت . زندگی هنری او شامل چهار بخش اصلی است : 1-عکاسی پرتره از افراد مشهور پاریس در دهه 20، عکاسی مستند و تاریخی از نیویورک در دهه 30 ، عکاسی ازموضوعات علمی در دهه های 50 و60 ، ترویج آثار عکاس فرانسوی Euge Atget . او در دنیای قوانین سخت و خشک اجتماعی زاده شده بود اما نوعی جسارت و حس استقلال باعث شد که او از چنین محدودیتهای اجباری جامعه بیزار گردد. آبوت در سن 20 سالگی ، زمانی که در نیویورک زندگی می کرد ، شروع به آموختن روزنامه نگاری ، طراحی و مجسمه سازی کرد اما در سال 1923 زمانی که تجربیاتی در این رشته ها کسب کرد آمریکا را ترک کرده و به پاریس رفت . در ابتدا در یک تاریکخانه، دستیاری مان ری را انجام می داد سپس استودیو پرتره خود را تاسیس کرد جایی که تصاویر بسیاری از چهره های برجسته ادبی و هنری زمان را ثبت کرد. او یکی از حامیان عکاسی ” صریح ” بود که هیچ جلوه ویژه ای در تصاویر استفاده نمی کردند. او معتقد بود که عکاسی نوعی سند سازی است و باید ماهیت واقعی تصاویر را حفظ کرد و اگر عکاسی بخواهد از سایر رسانه ها تقلید کند نمی تواند رشد کند. آبوت در زمان اقامت خود در پاریس با یک عکاس فرانسوی به Euge Atget آشنا شد و به آثار او علاقمند گردید . Atget یکی از طرفداران عکاسی مستند تاریخی بود و بخش زیادی از زندگی خود را به ثبت زندگی و معماری در حال تغییر پاریس صرف کرد. اشتیاق انجام پروژه نیویورک در دهه 30 در این زمان در آبوت به وجود آمد. زمانی که او در سال 1929 به نیویورک بازگشت دوره جدید از فعالیتهای حرفه ای او آغاز گردید . او در نظر داشت شهر نیویورک را به گونه ای به تصویر بکشد که تاکنون کسی آن کار را نکرده بود. او اکثر تصاویر خود را از ساختمان ها، ساختمان های نیمه تمام ، تابلوهای تبلیغاتی ، صحنه های گریز از آتش و اصطبل ها گرفت . بسیاری از مناطقی که او عکاسی کرده بود در جریان توسعه ساختمان سازی نیویورک از بین رفتند و بسیاری از آن تصاویر در سال 1939 در کتابی به نام ” نیویورک دگرگون شده” به چاپ رسیدند. برنیس آبوت در دهه 40 و50 توجه خود را به سمت عکاسی علمی معطوف کرد. او که شیفته عکاسی علمی شده بود واحد های درسی شیمی و الکترونیک را برای درک بهتر از مسائل علمی گذراند . این عزم آهنین او در یادگیری سبب موفقیت او در این حرفه شد. با اینکه انجمن علمی به تلاش های او بدگمان بود اوسالهای زیادی را صرف کرد تا دانشمندان و ناشران را متقاعد سازد که تصاویر و عکس ها را نیز در کتاب ها قرار دهند زیرا در آن زمان آنها بر این باور بودند که وجود طرح ها در کتاب ها کافی و نیازی به حضور عکس نیست . در سال 1958 او از سوی موسسه فنی ماساچوست ماموریت یافت تا تصاویری باری کتاب های درسی فیزیک تهیه کند . تصاویر او از حباب های صابون ، الگوهایی امواج، توپ های جهنده ، آچارهای در حال چرخش و پرتوهای نور نشان دهنده اصول علمی بودند . در طی این کار ، آبوت تکنیک های جدیدی از عکاسی را با موفقیت به اجرا گذاشت . عکس پرتره او در پاریس شهرت زیادی برای او به ارمغان آورد . او از بسیاری افراد مشهور و برجسته زمان خود همچون: جیمز جویس( نویسنده ایرلندی) ، ژان کوکتو(نویسنده و فیلم ساز فرانسوی) و پرنسس Eugie Murat (نوه امپراطور فرانسه) عکاسی کرد. تصاویر او به دلیل بی واسطه جلوه دادن شخصیت افراد به خصوص زنان حیرت آور بودند. مترجم : فرانه فراهانی #gallery-22 { margin: auto; } #gallery-22 .fg-gallery-item { float: right; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-22 .fg-gallery-caption { margin-left: 0; } #gallery-22.fastgallery .fg-gallery-caption, #gallery-22.fastgallery .fg-gallery-caption:hover { background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; } #gallery-22.fastgallery.fg_style1 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style2 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a { background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-22.fastgallery.fg_style2 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style3 .fg_zoom:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style3 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style4 .fg-gallery-caption, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style4 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style5 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style6 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style6 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style7 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style7 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style8 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style8 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style9 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style9 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.gallery.fg_style10 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fg_style10 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style11 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.fg_style11 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } #gallery-22.fastgallery.fg_style12 .fg-gallery-caption { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a, #gallery-22.fastgallery.fg_style12 .fastgallery-gallery-icon .fg_zoom a:hover { color:#fc615d; background:rgba( 255 , 255 , 255 , 0.3); } /* FOTORAMA */ #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style1 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style2 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style3 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style4 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style5 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style6 .fotorama__html > div { color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style7 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style8 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style9 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style10 .fotorama__html > div { color:#ffffff; background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style11 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__thumb-border { border-color:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); } #gallery-22.fastgallery.fotorama.fg_style12 .fotorama__html > div { background:rgba( 252 , 97 , 93 , 1); color:#ffffff; } /* THUMBS ONE ON */ #gallery-22.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item { display:none; } #gallery-22.fastgallery.fg_thumbs_one .fg-gallery-item:first-child { display:block; } #gallery-22.fastgallery.fg_thumbs_one { width:auto!important; } jQuery(function($){ $('#gallery-22.gallery.fastgallery').lightGallery({ mode:'slide', speed: 5000, thumbnail: true, controls: true }); }); jQuery(window).load(function() { jQuery(document).ready(function($){ $('.fastgallery.brick-masonry').masonry({ singleMode: true, itemSelector: '.fg-gallery-item' }); }); });

لنزهای متحرک

kharazi 3098

موضوع : ابزارشناسی نویسنده  : ایمان میری عمده لنزها محوری ثابت و غیرقابل تغییر دارند، به طوریکه محور لنز عمود بر صفحه سنسور بوده و در نتیجه عکاسی با آنها از اجسام بزرگ و دارای چهارچوب همراه با نوعی خطا یا اثر همگرایی عمودی در تصویر می باشد. در همین راستا کمپانی های اپتیکی لنزهای متحرک را برای رفع این مشکل روانه بازار کردند. این لنزها ابزاری کلیدی برای عکاسی معماری می باشند، اما در کنار این ویژگی کاربردهای متعدد دیگری نیز دارند.   کنترل پرسپکتیو با توجه به طراحی و ساختار فیزیکی موجود در لنزهای متحرک و ارائه قابلیت هایی از جمله تغییر صفحه فوکوس، کنترل عمق میدان و اصلاح همگرایی عمودی (پرسپکتیو)، فرآیند و نحوه عکاسی بخصوص در حوزه های معماری، تبلیغاتی و صحنه ای توسط آنها به طرز چشم گیری بهبود یافته است. این لنزها می توانند اثر نامطلوب پرسپکتیو را از تصویر حذف نمایند تا چهارچوب فیزیکی اجرام حفظ گردد. در ضمن، همانطور که از نامشان برمی آید و در تصاویر مقابل مشاهده می کنید، دو حرکت عمده در این لنزها وجود دارد که تیلت (انحراف) و شیفت (انتقال) نامیده می شوند.     مقصود از حرکت تیلت، جهت دهی به صفحه فوکوس و در نتیجه تعیین نقاط فوکوس و غیر فوکوس در عکس است. به علاوه در حرکت شیفت می توان با کنترل پرسپکتیو، اثر همگرایی عمودی در خطوط را از بین برد.         تیلت حرکت تیلت با تغییر صفحه فوکوس امکان تغییر مرکز فوکوس را میسر می سازد. این حرکت نوعی عمق میدان مثلثی شکل ایجاد می کند که عرض آن فراتر از میزان واقعی خواهد بود. بنابراین در این حرکت عمق میدان زیاد نمی شود، بلکه می توان حدود آن را با توجه به نیاز عکاس تنظیم کرد. به علاوه می توان با تغییر جهت صفحه فوکوس، فقط بخشی از آنرا ثبت کرد که در نتیجه محدوده کوچکی از تصویر در فوکوس بوده و باقی آن در نوعی هاله قرار می گیرد -این رفتار را با ویژگی موجود در لنزهای ماکرو برای عکاسی از اجسام مینیاتوری اشتباه نگیرید!!!                       شیفت شیفت حرکتی برای تنظیم خط دید و نیز موازی نگاه داشتن صفحه تصویر و صفحه فوکوس می باشد. این حرکت در عکاسی معماری کاربرد فراوانی دارد، به طوریکه می توان با انتقال عمودی لنز، صفحه تصویر را موازی با صفحه سنسور نگاه داشت و در نتیجه از همگرایی عمودی در تصویر نهایی خودداری کرد. البته در نظر داشته باشید می توان با تغییر زاویه دوربین به سمت بالا و انتقال لنز به سمت پایین اثر همگرایی عمودی را به شدت افزایش داد. عدسی های طراحی شده برای لنز های متحرک، تصویر بسیار عریض تر از آنچه در لنزهای معمولی دیده می شود ارائه می کنند و همین موضوع امکان انتقال لنز و بهره برداری از زوایای مختلف تصویر کروی اصلی را میسر می سازد.     اصل شیمپ فلانگ شیمپ فلانگ یک اصل هندسی است که نشان دهنده نحوه جهت گیری صفحه فوکوس در یک سیستم اپتیکی حین ناموازی بودن صفحات لنز و تصویر است. در اکثر مواقع صفحات لنز، تصویر و نهایتا فوکوس در یک سیستم اپتیکی موازی یکدیگر هستند. در چنین سیستمی اگر جسم مسطح -مثلا یک وجه ساختمان- موازی صفحه سنسور و در نتیجه صفحه فوکوس باشد، تصویر نهایی کاملا واضح ثبت خواهد شد. در غیر اینصورت فقط نواحی از تصویر که در موازات صفحه فوکوس قرار دارند، واضح خواهند بود. وقتی خطی مورب از صفحه سنسور و خط دیگری از صفحه لنز خارج می شوند، این دو خط در نقطه صفحه فوکوس به هم می رسند و در چنین شرایطی تصویر یک جسم مسطح که موازی صفحه سنسور نمی باشد، فوکوس خواهد بود.       

عكاسی با نور طبیعی

kharazi 5530

موضوع : نورشناسی منبع مقاله : نشریه فتوپلاس عكاسی با نور طبیعی در این مقاله روش كار با نور طبیعی موجود را در عکاسی مورد بررسی قرار می دهیم. با بررسی این نوع عکاسی سعی بر این است تا بتوانیم این نور را بهتر بشناسیم و از نور طبیعی اطراف، به بهترین نحو ممکن استفاده كنیم. تمام سعی بر این است نسبت به دیگر عناصر، زاویه، رنگ نور و نیز شیوه ی عكاسی در روزهای ابری را مورد بررسی قرار می دهیم. نور در دسترس چیست ؟ نور در دسترس، همان نور طبیعی موجود برای عكاسی است. نور چراغ، فلاش یا سیستم های دیگر نورپردازی، نور طبیعی نیستند بلكه نور مصنوعی نامیده می شوند. نور طبیعی در زمان ها و مكان های مختلف و نیز در فصلها و شرایط آب و هوایی متفاوت، تغییر می كند. این تغییرات در كیفیت نور طبیعی با ایجاد احساس گرم و سرد و یا با ایجاد سایه های نرم و شدید، حالت عكس را تحت تاثیر قرار می دهند. به طور كلی نور سه ویژگی عمده دارد: روشنی، رنگ و جهت. یا به گفته ی برخی، كیفیت، كمیت و رنگ.   جهت نور نور طبیعی از زوایای گوناگونی به موضوع می تابد. اگر خورشید در ارتفاع پایین قرار داشته باشد، مثلا صبح زود یا نزدیك غروب، سوژه از مقابل، پشت یا كنار، روشن می شود. در یك روز ابری، نور از میان ابرها در آسمان منتشر می شود و نور اواسط روز ، به صورت عمودی بر سوژه می تابد. به طور كلی بهترین زمان برای عكاسی، صبح زود،‌ كمی پس از طلوع و بعد از ظهر، كمی پیش از غروب است. تا آنجا كه می شود از عكاسی در اواسط روز خودداری كنید زیرا نور عمودی سایه های شدیدی ایجاد می كند كه باعث حذف ویژگی ها و جزئیات سوژه می شود.   هنگامی كه زاویه تابش نور خورشید در پشت شما به عنوان عکاس و روبروی موضوع مورد نظرتان قرار دارد، جلوی موضوع روشن شده و در اكثر مواقع موضوع به طور یك دست روشن می شود. به همین دلیل به عقیده ی اغلب عكاسان، از نظر نورسنجی، این نوع نورپردازی ساده ترین روش برای عكاسی است. بهترین زمان برای عكاسی با این نور از نظر كیفیت و رنگ، در ساعت های نخستین پس از زمان طلوع و ساعت های پایانی روز است. اگر خورشید در روبروی شما و پشت موضوع قرار داشته باشد، پشت موضوع روشن می شود و به شکل معمول نتایج جالبی در پی دارد زیرا موضوع در عكس تان به طور كامل تاریك می شود و ضدنور (سیلوئت) های فوق العاده جذابی را می تواند به وجود بیآورد.   اما اگر می خواهید در چنین شرایط نوری، بدون اینكه موضوع ضدنور (سیلوئت) شود، عكاسی كنید باید به موضوع نزدیك شده و نور سنجی كنید سپس، بدون تغییر تنظیم های انجام گرفته در دوربین، عقب تر رفته و كادر مطلوب نظرتان را انتخاب كنید و سپس عكس بگیرید. هنگامی كه خورشید در سمت چپ یا راست شما و موضوع قرار داشته باشد، نور جانبی ایجاد می شود. برخی معتقدند این نوع نور، زیباترین و جذاب ترین نور موجود است زیرا با ایجاد سایه های زیبا به منظره حجم و عمق می دهد و بافت و جزئیات را برجسته تر می كندو این می تواند در نگاه مخاطب خوش ذوق، بسیار ظریف و دلنشین جلوه کند. اما به گفته ی بعضی از عكاسان، این نور خیلی چالش برانگیز است زیرا تركیبی از نور و سایه ایجاد می كند. سایه ها در یك عكس كم نور، بیش از حد تیره می شوند و نمایی سه بعدی به عكس می دهند. پس هنگام عكاسی با نور جانبی، پس از یك نورسنجی دقیق، عكس را با یك گام (استپ) نور پایین تر ثبت كنید زیرا این كار به طور معمول نتایج مثبت و خوبی در پی دارد.     آشنایی با رنگ نورها رنگ نورها با توجه به زمان و شرایط آب و هوایی متغیر است. نور در زمان میانی روز، شدید و بی رنگ است. نور عمودی و بی رنگ در این زمان از روز، عكس هایی بی روح و نامطلوب خلق می كند، به همین دلیل اكثر عكاسان با تجربه ترجیح می دهند صبح زود و یا اواخر روز عكاسی كنند. نور پیش از طلوع کامل در آب و هوایی مناسب، به رنگ آبی سرد و ته رنگ قرمز، یا صورتی گلگون و قرمز شفاف است. درست هنگام طلوع، این رنگ به نارنجی گرم تبدیل می شود كه مناظر و موضوع ها را با رنگ های زیبایی از نارنجی و طلایی پوشش می دهد. در حدود یك ساعت پیش از زمان غروب تا هنگام غروب کامل این تغییر رنگ به طور معكوس رخ می دهد. یعنی رنگ از نارنجی طلایی گرم به قرمز آبی، صورتی گلگون و قرمز شفاف تغییر می كند.   از آنچه گفته شد سعی کنید چند تجربه کسب کنید. در هر نقطه ای که هستید شرایطی را ایجاد کنید تا با رعایت اصول و نکات ایمنی پیرامون حساسیت سطوح حساس و یا شدت تابش منبع نور عکس هایی را به شکل ذکر شده تهیه کنید. این تمرین ها تجربه هایی ماندگار را در ذهن شما به جای می گذارد تا با رنگ هایی که در اثر زمان تابش به دست می آورید در موقعیت هایی فوق العاده بتوانید عکس هایی با نور طبیعی و در دسترس و همچنین سرشار از جلوه های طبیعی خلق کنید. به یاد داشته باشید کسب تجربه با مهارت های آموزش دیده شده کلاس خوبی است تا بتوانید آنچه شنیدید را به آنچه می شود دید تبدیل کنید. تلاش کنید تا با رنگ نور آشنا شوید زیرا همانطور كه قبلا گفتم ،صبح زود و هنگام غروب، رنگ نور نارنجی طلایی گرم است، اما اگر به طور منظم رنگ نور را بررسی كنید متوجه می شوید رنگ نور در صبح زود، از نور نارنجی طلایی گرم غروب، سردتر است. بعلاوه ، برف و مه، تك رنگ هستند و سوژه در این شرایط بیشتر جلب توجه می كند مانند فردی با یك چتر رنگی در مه. رنگ نور را همچنین با تغییرات فصلی نیز می توان بررسی كرد. مثلا نور شدید و عمودی در ظهر تابستان خیلی با نور مایل زمستان متفاوت است. نور روشن موجود در روزهای بهاری و پاییزی رنگ های زیبا و دلنشینی خلق می كند. رنگ نور به شدت تحت تاثیر دما است و با مقیاس كلوین سنجیده می شود. این مقیاس، رنگ هر دما و منبع نوری كه چنین رنگی ایجاد می كند را نشان می دهد. دمای بالای رنگ، یعنی از 5000 كلوین به بالا، معمولا رنگ های سرد نامیده می شوند و ته مایه های آبی سفید دارند. دماهای پایین تر رنگ ، بین 2700 تا 3000 كلوین، رنگ های گرم خوانده می شوند و ته مایه های زرد سفید و قرمز دارند. در اینجا برخی از دمای رنگ های معمول همراه با منابعشان و نمونه ای از رنگ مربوط به هر دما را آورده ایم. نور روزهای ابری همانطور كه پیش از این هم گفتیم، جنس و زاویه نور تابیده شده در زمان میانی روز در اغلب موقعیت ها نور خوبی برای عكاسی به شمار نمی آید اما در یك روز ابری كه آسمان پر از ابر است، می توانید با دوربین تان عكس های بی نظیری ثبت كنید. نور نرمی كه از میان ابرها در آسمان پخش می شود رنگ ها را غلیظ تر و كنتراست را نمایان تر می كند و عكس های زیباتری را برای ثبت و ارایه به وجود می آورد. جنس نور تابیده شده در روزهای بارانی برای عكاسی از مردم خیلی مناسب است زیرا دیگر سایه های شدید در زیر چشم پدید نمی آیند اما در روزهای بارانی و ابری از مناظر و جنگل ها عكاسی نكنید زیرا آسمان خاكستری در كنار درختان و گیاهانی كه به رنگ سبز روشن و شفاف هستند، در قریب به اتفاق تجربه های عکاسی اسباب تولید عكس زیبایی نشده است.   نتیجه گیری از این مقاله در عكاسی، هر نوری كه توسط عكاس ایجاد نشده باشد نور طبیعی در دسترس است كه شامل منابع نوری چون: خورشید، روشنایی ماه و غیره می شود. استفاده از نور طبیعی موجود برای عكاسان چالش برانگیز است زیرا به شکل مستقیم قابل تغییر و دستكاری نیست. این نور به شدت تحت تاثیر زمان، مكان و حتی موقعیت عكاسی قرار دارد و همچنین در عكس های رنگی، تنوعی از رنگ را می تواند پدید آورد. با وجود این چالش ها، اگر با نور طبیعی در دسترس، شرایط و ویژگی های این نور و روش كار با آن آشنا باشید، در ثبت عكس های خیره كننده، گامی مؤثر برداشته اید. پس دقت كنید و برای ثبت عكس هایی طبیعی و جادویی، آماده باشید!

اصول عکاسی، جنس و دمای رنگی نورها را بشناسیم

kharazi 3666

موضوع : نورشناسی مترجم : حشمت السادات نبوی دمای رنگ چشم انسان از توانایی حیرت آوری برخوردار بوده که او را قادر می سازد در هر شرایطی نوری، اشیا را به رنگ واقعی خود ببینید. اما در حقیقت هر نوری، رنگ متفاوتی دارد که دمای رنگ نامیده شده و با مقیاس کلوین (Kelvin ) سنجیده می شود. در حالیکه مغز انسان توان تطبیق خود را با این تفاوت ها دارد، اما فیلم عکاسی قادر به این کار نمی باشد. عکاسانی که از فیلم اسلاید استفاده می کنند باید توجه داشته باشند که موضوع آنها با توجه به نوع  و جنس نوری که دریافت می کنند، به رنگ های مختلفی ظاهر خواهند شد. یکی از راههای تطابق با دماهای مختلف رنگ، تغییر نوع فیلم مورد استفاده است. ساختمان فیلم های اسلاید نور روز طوری طراحی شده است که برای عکاسی با نور خورشید مناسب اند، اما طراحی فیلم های اسلاید تنگستن به صورتی است که می توانند با منبع نور گرم بویژه لامپ های فتوفلاید، عکس های طبیعی تری را ارائه دهند. مقیاس کلوین در عکاسی، ترکیب طول موج در انواع مختلف نور بر حسب دمای رنگ توصیف می شود. دمای رنگ بر اساس مقیاس کلوین محاسبه می شود. این مقیاس دما که بوسیله دانشمندان به کار می رود، بر مبنای مقدار نور ساطع شده از فلزات در هنگام حرارت است. به طوری که اگر یک قطعه فلز تا دمای k 1000 ، حرارت دهیم  به اندازه نور یک شمع از آن نور خارج می شود. در دمای k 3000، درخشش قطعه بیشتر شده و شدت نور آن مشابه لامپ خانگی می شود و در دمای k6000 نور ساطع شده از قطعه فلز، رنگ سفید یافته و نوری مشابه فلاش الکترونیکی به وجود می آورد. چهره ای مانند شبح برای خلق جلوه های خاص می توان منابع نورپردازی را به عمد با یکدیگر تلفیق کرد. در این عکس، به دلیل استفاده از فیلم تنگستن همراه با ابزار نورپردازی آتلیه که آن نیز تنگستن است، طرف راست چهره شخص، حالت عادی به خود گرفته، اما استفاده از نور فلاش ملایم باعث دادن ته رنگ آبی به تصویر شده است.     ترکیب رنگ ها نورهای مصنوعی که در زندگی روزمره از آنها استفاده می کنیم، رنگ های متفاوتی را بوجود می آورند که در این نما از شهر که در شب گرفته شده، به خوبی هستند. ته مایه سبز رنگ ساختمان های اداری حاکی از لامپهای فلورسنت به کار رفته در آنها است.           استفاده از نور فلاش با استفاده از نور روز، ساختمان موجود در پس زمینه عکس، به هنگام غروب خورشید، رنگ طبیعی به خود را پیدا کرده، اما صورت موضوع که به طور جداگانه با نور فلاش دستی روشن شده، یک نور غیر عادی به رنگ گرم به خود گرفته است.                 طلوع آبی تصویر فوق از مجسمه ای که به نام آزادی می شناسند، عکاسی شده و به دلیل شرایط جوی غبار آلود، یک ته رنگ کاملاً آبی پیدا کرده است. دلیل آن، در صد بالای نور آسمان است که به دلیل روشنایی ضعیف صبح هنگام در نیویورک به وجود آمده است.   جنس نور آسمان چیست؟ نور آسمان از دو منبع متفاوت تشکیل شده است: نور خورشید و نور آسمان. نور آسمان نوری است که از آسمان منعکس شده است. به دلیل تنوع در شدت نسبی نور آسمان و نور خورشید، دماهای رنگی مختلفی به وجود می آید. رنگ نور آسمان آبی است، بنابراین هر چقدر نور آسمان بیشتر باشد، تصویر آبی تر می شود. فیلم های نور روز برای عکاسی در شرایطی که ترکیب نور آسمان و نور خورشید به طور متوسط و دارای دمای رنگ حدود k 5500 درجه کلوین باشد، طراحی شده اند. در روزهای آفتابی، نور آسمان شدید بوده، اما نور خورشید از آن شدید تر است، به همین خاطر رنگ آبی حاصل از نور آسمان را تنها در سایه ها ( که فقط اندکی از نور آسمان را دریافت کرده اند) می توان دید. نور خورشید می تواند به وسیله ابر و غبار محدود شود، بنابراین در روزهای ابری، ترکیب نور خورشید و آسمان بیشتر شده و یک ته رنگ آبی سرتاسر عکس را در بر می گیرد. آسمان آبی در برابر خورشید، نور را به طرف پایین منعکس می کند و مناطق واقع در سایه را اندکی روشن می سازد.   نکته هایی تخصصی هنگام انتخاب فیلم این نکته را به خاطر داشته باشید که رنگ نور خورشید در طول روز تغییر می کند. در وسط روز نمایش رنگ، خنثی است، طرف غروب و تا اندکی پس از طلوع، نور رنگ مایه ی گرم دارد و هر چقدر میزان ابر و غبار در آسمان بیشتر باشد، نور آبی تر خواهد شد. بر خلاف فیلم اسلاید، نوع فیلم های نگاتیو رنگی مخصوص به نور روز و یا تنگستن کمتر ساخته می شوند، چرا که در حین چاپ می توان ته رنگ های حاصل از منابع نور را اصلاح و یا حتی حذف کرد. هنگام برخورد با نورپردازی های مختلف می توان از برنامه خودکار تعادل نور سفید ( white balance ) در دوربین های دیجیتال استفاده کرد.

اصول عکاسی، جنس زمان تابش نور را بشناسیم

kharazi 2250

موضوع : نورشناسی مترجم : حشمت السادات نبوی “نور پردازی “ بدون نور، عکاسی غیر ممکن است. تفاوتی نمی کند که از فیلم استفاده کنیم یا سیستم دیجیتالی! در هر صورت این نور است که تصویر را به وجود می آورد. اما همه نورها یکسان نیستند، در برخی از ساعت ها، نور درخشان تر است. اگرچه این مساله اهمیت چندانی ندارد، زیرا کمبود نور را می توان با افزایش طول نوردهی و استفاده از دیافراگم بازتر جبران کرد. با این وجود، کیفیت نور در توفیق یک عکس نقش بسزایی دارد. ” نور متغیر “ تاثیری که خورشید بر نحوه نمایش یک صحنه می گذارد، به عوامل متفاوت متعددی بستگی دارد. این عوامل آنقدر متغییراند، که ممکن است هرگز نتوانید، همانند عکسی را که امروز گرفته اید، دوباره به وجود آورید. موقعیت خورشید در آسمان نه تنها با تغییر زمان بلکه با عوامل دیگری مانند فصل و مکان نیز تغییر می کند. همه این عوامل بر روی رنگ، زاویه و میزان درخشندگی نور تاثیر می گذارند و تغییر نور به همان اندازه که بر روی موضوع اثر گذار است، بر روی حالت سایه ها نیز تاثیر دارد. مسلماً شرایط جوی نیز بر روی وضعیت نور تاثیر داشته و هر لحظه امکان تغییر آن وجود دارد. برای مثال ابرها فقط جلوی خورشید را نمی گیرند، بلکه همانند فیلتر ها و پخش کننده ها، کیفیت نور را تغییر می دهند و بدین ترتیب وضعیت نوری هر عکس در هر ثانیه ممکن است تغییر کند. مغز انسان نیز طبق عادت، اشیا را مطابق ذهنیت و تصور خود می بیند نه به شکل واقعی. البته گاهی اوقات ما به تفاوت وضعیت نور پردازی پی می بریم ( برای مثال موقعی که غروب خورشید، اشعه های طلایی خود را از سطح یک منظره پاک می کند) این در حالی است که در اکثر مواقع تفاوت چندانی را مشاهده نمی کنیم. حقیقت این است که نور پردازی طبیعی از لحاظ رنگ، به طور مداوم و به شدت تغییر می کند و در اثر این تغییرها نحوه ی نمایش همه چیز در تصویر دچار تغییر می شود. عکاس باید خوب دیدن را تمرین کند تا بتواند قبل از فشردن دکمه شاتر(مسدودکننده) تشخیص دهد مه با چه شرایطی در نورپردازی، عکس بهتری خواهد گرفت. از طلوع تا غروب تمام این عکس ها در یک روز بهاری از یک زاویه یکسان گرفته شده است. این تصاویر نشان می دهند که نور چقدر می تواند تغییر کند و در برخی شرایط تصویر بهتری را به وجود آورد. اولین عکس از مجموعه عکس های مقابل، درست قبل از طلوع آفتاب یعنی حدود ساعت 6:45 صبح گرفته شده و آخرین عکس نیز پس از غروب آفتاب، حدود ساعت 8:30 بعد از ظهر گرفته شده است. این عکس ها که در فواصل مختلف زمانی در طول روز گرفته شده اند، مقدار تغییر نور را به دقت نشان می دهند.

معماری (3)

kharazi 1777

موضوع : معماری و ابنیه منبع مقاله : راهنمای جدید عکاسی نویسنده : John Hedgecoe مترجم : فرانه ساروق فراهانی نوردهی در عکاسی معماری   عکاسان معماری معمولا به نور محیط تکیه می کنند. ممکن است برخی عکاسان در فضاهای داخلی ساختمان از نور مصنوعی استفاده کنند اما در محیط باز همیشه مورد لطف و مرحمت نور خورشید هستند. در عکاسی معماری هیچ گاه بحث  نوردهی کامل مطرح نیست، زیرا طراحیهای متفاوت ساختمانها از شرایط متفاوت و گوناگونی بهره مند می گردند. نوردهی از کنار نقش مهمی در برجسته نمودن شکل ساختمان دارد، در حالی که نوردهی از پشت هنگامی مفید است که ساختمان شکل قوی و کاملا قابل تشخیص داشته باشد. برای رسیدن به یک تصویر درست، بهتر است که خودرشید در جهت شانه های شما قرار گیرد. نوردهی از جلو بدین معنی است که هیچ سایه قوی وجود ندارد که نگران آن باشید اما خورشید کاملا پشت شما نبوده و هنوز مقدار نور کافی برای دادن حجم و بعد به تصویر وجود دارد . در زمانی که ارتفاع خورشید در آسمان کم است مثل زمان صبح زود یا اواخر ظهر یا در هوای ابری، عکاسی نتیجه بهتری می دهد. این انبار غلات در کانادا ساختار سودمند و مطلوب دارد که شاید در نگاه نخست توجه کسی را به خود جلب نکند. اما اگر نور از گوشه به آن تابیده شود، خطوط قوی مورب بر روی سقف و همچنین خطوط ریل، آن را به یک صحنه کاملا فتوژنیک تبدیل می کند.   صبح زود نوری را با خود به همراه می آورد که یک فضای آرام به وجود می آورد. این موقعیت عالی انعکاسهای خیره کننده ای برروی سطح آب رودخانه ریودوژانریو در برزیل به وجود آورده اند.   این تصویر با نور قوی که از پشت و سمت چپ دوربین تابیده شده است ، گرفته شده است . از این زاویه آنقدر سایه وجود دارد که حجم مجسمه ها مشخص شوند.   گردو غبار و مه برای ایجاد حالت رمز در عکس بسیار خوب عمل می کنند. همچنین اگر بخواهید پس زمینه ناخواسته ای را در تصویر محو کنید می توانید از این تکنیک استفاده کنید.   هنگام ظهر زمان مناسبی برای گرفتن عکسهای معماری نیست . اما در اینجا سایه ها قوس را تکرار می کنند و برروی منحنی های ساختمان موکوران تاکید می کنند.  

معماری (2)

kharazi 2250

موضوع : معماری و ابنیه منبع مقاله : راهنمای جدید عکاسی نویسنده : John Hedgecoe مترجم : فرانه ساروق فراهانی هنگام عکاسی از یک بنا و معماری علاوه بر داشتن کل بنا در کادر می توانید از جزئیات مثل بخش کوچکی از ساختار عکاسی کنید . این نگرش در فضاهای مدرن معماری بسیار با ارزش است به خصوص در فضاهایی که از خطوط قوی و هندسی استفاده شده است. با استفاده از لنزهای بلندتر( تله فتو) می توانید الگوها، طرحها، شکلها و ترکیبات جالبی از تن و رنگ را که در تصاویر پانارومیک به سختی دیده می شوند، بدست آورید . این کار باعث می شود که ساختمانهای معروف در جا شناخته نشوند. همچنین توریست ها و جمعیتی که معمولا در این امکان ها وجود دارند، مخفی می گردند.   لنز 24 میلی متری لنز 150 میلی متری لنز 150 میلی متری  این سری تصاویر پل بارکیتا در سویل اسپانیا را نشان می دهند. برای کشف جذاب ترین زوایا و ایجاد الگوهای متفاوت طیف وسیعی از لنزها، از لنز واید 18 میلی متری تا لنز تله 150 میلی متری مورد استفاده قرار گرفته است . ساختار متقارن پل نیز به ایجاد ترکیب بندی های شبه آبستره کمک کرده است.         پل آلامیلو در سویل یک ساختار زیبا و جالب است، اما عکاسی از آن آسان نیست زیرا فضاهای خالی زیادی در کادر باقی می ماند و بیشتر از چند تصویر سه بعدی نمی توان از آن گرفت . این زاویه دید پایین باعث می شود که حضور انسان در عکس کمتر شود و استفاده از فیلتر پولاریزه، کنتراست میان سیمهای سفید و آسمان آبی را افزایش می دهد.     اگر با استفاده از یک لنز تله به پل آلامیلو نزدیک شوید، هر زاویه دید، تصویری جذاب و مملو از الگو و شکل به وجود خواهد آورد.

بنر کتاب عکس

لایت روم