دومین تور عکاسی چیلیک، کوچه باغ های روستای احمدآباد 2- تور عکاسی کوچه باغ های احمدآباد

2- تور عکاسی کوچه باغ های احمدآباد

1روزه، 27 اردیبهشت 1386 | 

اهداف عکاسی: حضور صبحگاهی در روستای احمدآباد و عکاسی از کوچه باغ ها و طبیعت زیبا و چشم نواز این منطقه.

دیدگاهتان را بنویسید