عکسی که نمی‌توانید باور کنید دست یک اورانگوتان است!

عکسی که نمی‌توانید باور کنید دست یک اورانگوتان است!

منبع: خبرآنلاین
عکسی که جسی ویلیامز، دانشمند بیولوژی از دست یک اورانگوتان جوان گرفته حسابی سروصدا کرده است. دست این اورانگوتان شباهت بسیاری به دست انسان  دارد.
 عکسی که نمی‌توانید باور کنید دست یک اورانگوتان است!
دیدگاهتان را بنویسید